Informaci³ Tur­stica | Informaci³n tur­stica

download Informaci³ Tur­stica | Informaci³n tur­stica

of 16

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  237
 • download

  4

Embed Size (px)

description

CATALÀ | ESPAÑOL

Transcript of Informaci³ Tur­stica | Informaci³n tur­stica

 • www.CALELLAbarcelona.com

  Catal Espaol

 • 02

  CalellaCalella entre el mar y la montaa, ciudad de Turismo Familiar

  entre la mar i la muntanyaciutat de Turisme Familiar

 • 03

  calellabarcelona.com

  Calella, situada a noms 50 km. de Barcelona i molt a prop del parc natural del Montnegre, s una destinaci turstica de primera qualitat que compta amb tres magn-fiques platges que han merescut lobtenci de banderes blaves, SICTED i la Q de qualitat a la de Garb. Tamb compta amb una oferta comercial completa i variada amb ms de 800 botigues i bons serveis de restauraci amb ms de 70 restaurants. La seva gran oferta dallotjament, amb 14.000 places en hotels, cmpings i apartaments, contribueix a que sigui una de les destinacions turstiques ms importants del pas.

  Durant tot lany es pot gaudir dun ric i variat programa desdeveniments que posa un mfasi especial en la cul-tura local i tradicional. Tamb disposa dinstallacions per practicar tota mena desports tant a la ciutat com a la platja i la muntanya.

  Calella, situada tan solo a 50 km. de Barcelona y muy cerca del parque natural del Montnegre, es un destino turstico de primera calidad que cuenta con tres magn-ficas playas que han merecido la obtencin de banderas azules, SICTED y la Q de calidad turstica concedida a la playa de Garb; tambin cuenta con una oferta comer-cial completa y variada con ms de 800 tiendas y buenos servicios de restauracin con ms de 70 restaurantes. Su gran oferta de alojamiento con 14.000 plazas en hoteles, cmpings y apartamentos, contribuye a que sea uno de los destinos tursticos ms importantes del pas.

  Durante todo el ao se puede disfrutar de un rico y varia-do programa de acontecimientos con un nfasis especial en la cultura local y tradicional, as como de instalaciones para practicar todo tipo de deportes tanto en la ciudad, como en la playa y la montaa.

 • 04

  Calella platges de qualitat i amb bandera blava.LA PLATJA DE GARB QdequalitatdelInstitutoparalaCalidadTursticaEspaola. BanderablavadelesplatgesdEuropa. 814m.dellargadai72m.damplada. reesdefutbolplatja,vleiplatjaibsquet. Guinguetesambserveispblics. Serveisdeseguretativigilncia:CreuRojaipolicialocal. Carrilbici. Serveispblicsadaptatsapersonesminusvlides: dutxes, lavabos i cadires amfbies. SICTED.

  LA PLATJA GRAN BanderablavadelesplatgesdEuropa. 1.500m.longitudi72m.damplada. reesdevleiplatja,futbolplatjaibsquet. Guinguetesambserveispblics. Serveisdeseguretativigilncia:CreuRojaipolicialocal. Serveispblicsiserveisadaptatsperapersonesminusvlides: dutxes, lavabos i cadires amfbies.

  LA PLATJA DE LES ROQUES Platjaicalesdegranbellesanaturalipaisatgstica. 750m.delongitudi26m.damplada. Zonanaturista. Paretdescalada. 1restaurant/guingueta.

  LA PLAYA DE GARB QdecalidaddelInstitutoparalaCalidadTursticaEspaola. BanderaazuldelasplayasdeEuropa. 814m.delargoy72m.deancho. reasdeftbolplaya,voleibolplayaybaloncesto. Chiringuitosconserviciospblicos. Serviciosdeseguridadyvigilancia:CruzRojaypolicalocal. Carrilbici. Serviciospblicosadaptadosapersonasminusvlidas:duchas,lavabosy sillas anfibias. SICTED.

  LA PLAYA GRAN BanderaazuldelasplayasdeEuropa. 1.500m.delargoy72m.deancho. Zonasdevoleibolplaya,ftbolplayaybaloncesto. Chiringuitosconserviciospblicos. Serviciosdeseguridadyvigilancia:CruzRojaypolicalocal. Serveispblicosyserviciosadaptadosapersonasminusvlidas:duchas, lavabos y sillas anfibias.

  LA PLAYA DE LES ROQUES Playadecuevasycalasdegranbellezanaturalypaisajstica. 750m.delargoy26m.deancho. Zonanaturista. Pareddeescalada. 1restaurante/chiringuito.

  playas de calidad y con bandera azul.

 • 05

  Calella Turisme familiarTurismo familiar

  calellabarcelona.com

  Calella ha obtingut la marca de Turisme familiar donant un mfasi especial a loci, la diversi, la salut i la seguretat de tots els nostres visitants per poder garantir una estada idealgrciestambalseuampliprogramadevacances:

  Clubinfantilalesplatges:jocs,activitats,...itotsotala supervisi de monitors. Programadanimacialaplatja,gratutperatotsels clients allotjats als establiments de Calella. reesdejocsinfantilsadiversosllocsdelaciutat. Braaletsdidentificaciperainfants. Bufetozonainfantilalsrestaurantsipitets. Especialatencialesnormesdeseguretat,tantals espaispblicscomenlallotjamentturstic. Importanthospitalcomarcalicentresdesalut.

  Calella ha obtenido la marca de Turismo familiar concediendo un nfasis especial al ocio, la diversin, la salud y la seguridad de todos nuestros visitantes con el fin de garantizar unaestanciaidealconsuamplioprogramadevacaciones: Clubinfantilenlasplayas,juegosyactividades,todo bajo supervisin de monitores. Programadeanimacinenlaplayagratisparatodoslos clientes alojados en los establecimientos de Calella. reasdejuegoinfantilesenvariospuntosdelaciudad. Brazaletesdeidentificacinparanios. Bufeteozonainfantilenlosrestaurantes,ybaberos. Especialatencinalasnormasdeseguridad,tantoen losespaciospblicoscomoenlosalojamientostursticos. Importantehospitalcomarcalycentrosdesalud.

 • 06

  Calellaciutat esportiva

  cale

  llaba

  rcel

  ona.

  com

  ciudad deportiva

  Calelladisposadebonesinstallacionsperlaprcticadetotamenadesportsentrelesqualsdestaquem: LazonaesportivadeLaMuntanyetaambuncampdefutboldegespanaturalilespistes datletisme. ElPavelldEsportsonshipracticabsquetihandbol. UnapiscinacobertailapiscinaolmpicadelCrolCentreperalaprcticadenataciatots els nivells. Uncampdefutboldeterraapropdelaplatja. UnClubdeTennisambcincpistes. UnClubdeTennisTaulaambmodernesirenovadesinstallacions.

  A ms a ms es poden practicar esports tan variats com els escacs, dards, billar, petanca, anar amb bici-cleta de muntanya i fer senderisme pel parc natural del Montnegre o simplement visitar un dels diversos gimnasos o centres de fitness de la ciutat.

  Cal dir que grcies a les seves installacions i entitats esportives la ciutat acull esdeveniments esportius de gran envergadura tant a nivell nacional com internacional.

  Calella dispone de buenas instalaciones para la prctica de todo tipo de deportes entre losquedestacan: LazonadeportivadeLaMuntanyetaconuncampodeftboldecspednaturaly las pistas de atletismo. ElPabellndedeportesdondesepuedepracticarbaloncestoybalonmano. UnapiscinacubiertaylapiscinaolmpicadelCrolCentreparalaprcticadenatacin a todos los niveles. Uncampodeftboldetierracercadelaplaya. UnClubdetenisconcincopistas. UnClubdetenismesaconmodernasyrenovadasinstalaciones.

  Adems, se pueden practicar deportes tan variados como el ajedrez, dardos, billar, petanca, ir en bicicleta de montaa y hacer senderismo por el parque natural del Montnegre o,simplemente, visitar uno de los distintos gimnasios o centros de fitness de la ciudad.

  Gracias a sus instalaciones y entidades deportivas, la ciudad acoge acontecimientos deportivos de gran envergadura tanto a nivel nacional como internacional.

 • 07

  calellabarcelona.com

  Un mar desports nutics.La proximitat del mar i lexistncia duna base nutica -el Club Nutic Calella- permet practicar la vela, lesqu aqu-tic, el piragisme, els patins, la pesca amb canya i sub-marina, i tamb el windsurfing. Tamb a pocs minuts de la poblaci hi ha diversos ports esportius que permeten latracament de tot tipus dembarcacions.

  Golf amb vistes al mar.Aescassosquilmetres,hihauncampdegolfdelsmi-llors dEuropa i un de Pitch&Putt que possibilita practi-car-lototlanyenunescondicionsptimes.

  Cada any se celebren dues importants proves internacio-nals de triatl, el Half Challenge al mes de maig i el Cha-llenge a final de setembre-principi doctubre amb la parti-cipacidetriatletesdetotelmn.Peramsinformaci:www.challenge-barcelona.es

  Un mar de deportes nuticos.La proximidad del mar y la existencia de una base nutica -el Club Nutic Calella- permiten practicar la vela, el esqu acutico, el piragismo, los patines, la pesca con caa y la submarina, as como el windsurfing. Tambin, a pocos minutos de la poblacin, hay varios puertos deportivos que permiten atracar todo tipo de embarcaciones.

  Golf con vistas al mar.A escasos quilmetros, hay un campo de golf de los me-jores de Europa, y uno de Pitch&Putt que posibilita su prctica durante todo el ao en unas condiciones pti-mas.

  Cada ao se celebran dos importantes pruebas inter-nacionales de triatln, el Half Challenge en el mes de mayo y el Challenge a finales de septiembre-principios de octubre con la participacin de triatletas de todo el mun-do.Paramsinformacin:www.challenge-barcelona.es

 • 08

  Calellaart, folklore, tradicions i

  culturaarte, folclore, tradiciones y cultura

  El museu arxiu municipal Josep M. Codina i Bagu aplega dife-rents mostres i colleccions de rajoles decoratives dels segles XVII al XX; maquinria txtil i mostres de gnere de punt fabricats a laciutat;materialarqueolgicdexcavacionsde lavilla romana idocumentaci histrica.Destaquemcoma element diferencial icuris la farmcia Barri, amb tot lequip i laboratori del segle XIX, i tamb la pinacoteca Llus Gallart Garca, on es pot veure una mostra dems de 200 quadres daquest artista calellenc, ambpintures i dibuixos dexcepcional bellesa utilitzant diverses tcni-ques.TambespotvisitarlaGaleriacultural,onlahistriadeCa-lella queda reflectida en aquest espai cultural grcies a una mostra multitemtica repartida en diverses seccions. Colleccions destris antics, de pintures, de fotografies, daltres objectes diversos, rela-cionats duna manera o altra amb la ciutat de Calella.

  ElmuseoarchivomunicipalJosepM.Codina iBagurenedis-tintas muestras y colecciones de azulejos decorativos de los si-glos XVII al XX; maquinaria textil y muestras de gnero de punto fabricadas en la ciudad; material arqueolgico de excavaciones de la villa romana y documentacin histrica. Destacamos como elemento diferencial y curioso la farmacia Barri