IKT-ak hezkuntzan

Click here to load reader

 • date post

  27-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  226
 • download

  5

Embed Size (px)

description

teknologia berriko lana

Transcript of IKT-ak hezkuntzan

 • Hezkuntzari aplikatutako

  teknologia berriak

  Oihane Hualde

  Landa Munduate

  Eider Palacios

  31 B taldea

  Hezkuntzari aplikatutako teknologia

  berriak

  Zer-nolako eragina du Informazio eta Komunikazio Teknologiak egungo Euskal Autonomi Erkidegoko eskoletan?

 • Aurkibidea Hezkuntzari aplikatutako teknologia berriak

  2

  AURKIBIDEA

  1.- SARRERA ..................................................................................................... 4

  2.- ESKOLA 2.0 ................................................................................................. 5

  2.1.- Sarrera. ....................................................................................................... 5

  2.2.- Helburuak ................................................................................................... 6

  2.3.- Irakasleen prestakuntza ............................................................................. 6

  2.4.- Metodologiaren aldaketak ......................................................................... 7

  2.5.- Hardware .................................................................................................... 8

  2.6.- Software ..................................................................................................... 8

  2.7.- Edukiak........................................................................................................ 9

  2.8.- Abantailak eta desabantailak ..................................................................... 9

  3.- IKASYS ...................................................................................................... 11

  3.1.- Zer da? ...................................................................................................... 13

  3.2.- Zein helburu ditu? .................................................................................... 14

  3.3.- Zein dira IKASYS sistemaren osagaiak? .................................................... 14

  3.4.- Zein prozedura erabiltzen du? .................................................................. 14

  3.5.- Proiektuaren funtzionamendua ikasgelan ............................................... 15

  4.- HELDUTASUN EREDUA .............................................................................. 17

  4.1.- Sarrera. Zer da? ........................................................................................ 17

 • Aurkibidea Hezkuntzari aplikatutako teknologia berriak

  3

  4.2.- Planteamendu orokorra ........................................................................... 17

  4.3.- Ezaugarriak ............................................................................................... 18

  4.4.- Helburuak ................................................................................................. 19

  4.4.1.- 1. mailako helburuak: Gaikuntza eta digitalizazioa ........................... 19

  4.4.2.- 2. mailako helburuak: Erabilera ........................................................ 20

  4.4.3.- 3. mailako helburuak: Ikasgelaren digitalizazioa .............................. 21

  4.4.4.- 4. mailako helburuak: Ikasgelaren birtualizazioa .............................. 23

  4.4.5.- 5. mailako helburuak: Ikastetxearen birtualizazioa .......................... 24

  5.- ONDORIOAK ............................................................................................. 26

  6.- BIBLIOGRAFIA ........................................................................................... 29

 • Sarrera Hezkuntzari aplikatutako teknologia berriak

  4

  1.- SARRERA

  Gizartea eta ingurunea abiadura handian ari direla aldatzen, abiadura

  esponentzialki hazten dela, eta gaur egun aurrean ditugun egoerak ezin zituen inork

  aurreikusi duela 15 urte. Horregatik, jakitun izan behar dugu gaur egun ezagutzen ez

  ditugun arazoak ebatzi beharko dituzten herritarrak prestatzen ari garela, eta oraindik

  asmatu gabe dauden lanak egin beharko dituztela.

  Hezkuntza iraunkorraz ari gara hizketan, hezkuntza inklusiboaz, lankidetzako

  hezkuntzaz, hezkuntza integralaz, gizakiaren alderdi guztietan: bizitzan, munduan,

  lanean, aisialdian...; ezagutzen ordez ikasteko gaitasunak garatzen dituen hezkuntzaz.

  Jakintzaren gizarte berriak eta Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiek

  erabateko aldaketa eragin dute pertsonen prestakuntza-beharretan. Eta hori

  hezkuntza-prozesuan islatu behar da: IKTak hezkuntza iraunkorreko funtsezko tresnak

  dira ikasleentzat, irakasleentzat eta familientzat.

  Herritarren hezkuntzan eta prestakuntzan parte hartzen duten eragileek baliabide

  digitalak erabat aprobetxatzea da helburua. Horretarako, ikastetxeetako prozesu

  pedagogikoetan eta administratiboetan IKTak txertatzea sustatu behar da, bai eta

  ekintza guztien koordinazioa eta koherentzia bermatu ere.

 • Eskola 2.0 Hezkuntzari aplikatutako teknologia berriak

  5

  2.- ESKOLA 2.0

  2.1.- Sarrera.

  Gaur egun hezkuntzan oso hedatua dagoen proiektu bat dugu ESKOLA 2.0.

  Ikastetxe askotan digitalizazioaren aldeko apustua egin zen, IKT-ak heziketan eragiteko

  beharrezko baliabidez horniturik zegoelarik. Hau dela eta, honen asmorik nagusiena

  IKT-ak ikastetxeetan integratzea da. Baina jakina, ez da ikasle bakoitzari ordenagailu

  minieramangarri bana ematea bakarrik, funtsean XXI. mendeko ikasgela digitalak

  martxan jartzea da, azpiegitura teknologikoa eta oinarrizko konektibitatedunak,

  ikasgelak INTERNETera zabaldu behar direlako eta gure ikasleek, jatorrizko gizaki

  digitalak, Ezagutza Gizartearen erronkei aurre egin behar dietelako.

  Eskola 2.0 proiektuak eragile berritzaileak ekarri nahi ditu IKTak ikas-irakas

  prozesu orotan txertatuz eta aukera berriak eman ikasgeletako hezkuntza erantzunak

  hobetzeko: irakaskuntza pertsonalizatua, lankidetza proiektuak ...Azken finean IKTa

  beste baliabide bat bihurtzea nahi da, alegia, ikasle orok eguneroko jardunean

  erabiliko duen beste lan tresna bat izatea.

  Zalantzarik gabe, ikasgeletan IKT-ren integrazio eraginkorra irakasleen eskutik

  eratorri beharko da, hain zuzen ere, oinarrizko gaitasun digitalak eskuratu dituzten

  irakasleengatik: teknologia prestakuntzaz aparte IKT tresnak balabide didaktiko gisa

  erabiltzeko metodologian gaituak.

  2.0 Eskola programak aurrerapauso

  handia dakar; izan ere, hezkuntzan,

  Informazioaren eta Komunikazioaren

  teknologia berriak sartzen ditu.

  Jaurlaritzaren Kontseiluak 2009ko ekainaren 5ean erabaki zuen Euskadin programa

  hori sartzea, eta hori 2010. urteko ekitaldian ikusi zen Lehen Hezkuntzako hirugarren

 • Eskola 2.0 Hezkuntzari aplikatutako teknologia berriak

  6

  zikloko ikasgelak guztiz digitalizatu, irakasleak software librea eta metodologia berriak

  erabiltzeko prestatu eta multimedia-edukiak egin zirenean.

  Proiektu honetan Lehen Hezkuntzako ikasleek hartzen dute parte, oraindik

  Haur Hezkuntzakoak txikiak baitira. Hauek ere teknologia berriekin zuzeneko

  kontaktua badute ere, oraindik ez dira Eskola 2.0 proiektuan sartu.

  2.2.- Helburuak

  Eskola 2.0 proiektuak dituen helburuak anitzak diren arren, hona hemen

  horietako batzuk:

  Ohiko ikasgelak ikasgela digitalak bilakatzea

  Irakasleak IKT-dun gaitasunetan trebatzea

  Ikasgeletako metodologia aldaketari laguntzea

  Eten digitala murriztea

  Lan dinamikoa, partehartzailea, beste ikastetxeekin lankidetzan eta sarean

  sustatzea

  Heziketa kalitatea hobetzea

  Helburu guzti hauek oso garrantzitsuak dira eta gaur egungo ikastetxeetan

  txertatuta daude. Hauen helbururik nagusiena heziketa kalitatea hobetzea da eta hau

  lortzea ezinbestekoa da egungo sisteman. Hori dela eta, gisa honetako programa

  berritzaileak ikastetxeetan erabiltzea esanguratsua izango da eta aldi berean

  aberasgarria.

  2.3.- Irakasleen prestakuntza

  Irakasleek prestakuntza berezi bat behar dute metodologia alderdian,

  lankidetza sareak sortzen eta mintegi iraunkorren sorreran.

 • Eskola 2.0 Hezkuntzari aplikatutako teknologia berriak

  7

  Hiru irakastalde antzeman dira:

  Informatika ezagupen urriak dituena, gutxitan erabiltzen ditu IKTak irakasgaiak

  ematen.

  Ordenagailu erabiltzailea, baina dokumentu eta kudeaketa pertsonalak

  burutzeko, tarteka bere ikasleekin informatika gelan lan egiten duena.

  Erabiltzaile arituak, goi mailakoak, irakasgaiak emateko IKTak erabiltzen

  dituena.

  Prestakuntza maila desberdinak daude:

  1. Oinarrizko IKT gaitasunak: ofimatika, sistema eragileak, Internet.

  2. Arbel digitala: ADI-Arbel Digital Interaktiboaren erabilera didaktikoa.

  3. Web 2.0 tresnen multzoa eta bere aplikazioa ikasgelan.

  2.4.- Metodologiaren aldaketak

  Metodologia arloan egin beharreko lana handia da, irakaspraktika da lehenik

  eta behin hobetu beharreko gauza. Curriculumeko gaitasunen lana indartu egin behar

  da ere.

  Hainbat lankidetza proiektu telematiko abian jarri dira, adibidez, Euskadin

  Zehar, Asmakilo, Pelutxeak, Vikidia.eus....

  Ikasgelarako sekuentzia didaktikoak eskuragarri daude behar Interneten, guztiz

  irekiak, irakasleek nahi beste aldaketa sartu ahal izateko, horrela guztion artean

  proiektu hau sendotuz eta hobetuz.

 • Eskola 2.0 Hezkuntzari ap