Identificaci³ de teixits

download Identificaci³ de teixits

of 25

 • date post

  29-Jan-2018
 • Category

  Documents

 • view

  1.324
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Identificaci³ de teixits

 • IDENTIFICACI DE TEIXITS

 • Teixit epitelial simple cbic

  Compost per cl.lules

  cbiques amb un nucli

  esfric i central.

  Entapissa la superfcie

  dels ovaris i els tbuls

  renals.

 • Epiteli cilndric ciliat

  Les cl.lules daquest teixit

  formen una nica capa,

  encara que arriben a

  diferents alades.

  Les cl.lules poseeixen

  cilis.

  Funci: mou lquids o

  partcules al llarg de

  conductes.

  Es troba a vies

  respiratories, Trompes de

  Falopi, ter, etc.

 • Teixit cartilagins

  Funci: suport a les

  superfcies articulars.

  Les seves cl.lues es

  diuen condrocits i es

  disposen en una

  substncia intercel.lular

  constituida per fibres de

  col.lgen que proporcionen

  una gran resistncia i

  flexibilitat.

  No t vasos sanguinis i

  nervis.

  Tres varietats de teixit cartilagins: cartlag hial, el

  fibrocartlag i el cartlag elstic.

 • Teixit cartilagins elstic

  Forma lorella externa,

  lepiglotis, els petits

  cartlags de la laringe i els

  cartlags ms petits del

  bronquis.

  T una morfologa igual

  que el cartlag hial per a

  ms t fibres elstiques

  que li proporciones una

  gran resistncia i

  elasticitat.

  Condrocits en llacuna

  Fibres elstiques

 • Sang danfibi Linfcit: amb un

  nucli rod i gran.

  Eritrcit: quan ms

  elevat s lestat

  evolutiu, els eritrcits

  sn ms petits i menys

  nombrosos.

  Transporten ms

  oxgen, alliberament

  de ms energia i

  manteniment de major

  temperatura corporal.

  Leuccits: amb un

  nucli poliformic.

 • Sang humana

  Eritrcit: no

  tenen

  nucli, sn

  plans amb

  una depresi

  central.

  Trombocits: fragments cel.lulars

  molt petits. Intervenen en la

  cohagulaci de la sang

  Leuccits: el nucli forma dos mases

  de cromatina. Fagociten

  germens, travesen capilars.

 • Teixit ossi

  Teixit de

  sosteniment, forma

  els ossos.

  Ostecit: cl.lules

  ms importants.

  Es comuniquen

  les unes amb les

  altres a travs

  dels conductes de

  calcfors.

  Lmines de substncia

  intercel.lular disposades en capes

  concntriques.

  Conductes de Havers:

  passen vasos sanguinis i

  nervis.

 • Teixit muscular esqueltic

  Est compost per fibres

  cilndriques i llargues

  que poden contindre

  diversos nuclis.

  La contracci s

  rpida, voluntria i poc

  resistent a la fatiga.

 • Teixit muscular cardac

  Es troba al cor.

  Est format per fibres

  estriades amb un sol

  nucli.

  La contracci s rpida

  i voluntria.

 • Teixit muscular llis

  Format per cl.lules

  allargades i fusiformes

  amb un sol nucli i amb

  miofilaments paral.lels

  a leix major de la fibra.

  Les contraccions sn

  lentes, involuntries i

  resistents a la fatiga.

 • Neurona multipolar

  Les neurones sn les

  cl.lules fonamentals

  del teixit nervis.

  Formades per tres

  parts: cos

  neuronal, dendrites i

  ax.

  Neurones multipolars:

  tenen una gran

  quantitat de dendrites

  de neixen del cos

  cel.lular

 • Sinapsis neuronal

  Les neurones es

  conecten entre si

  a travs de punts

  anomenats

  sinapsis.

 • Mitosis

  Divisi cel.lular

  en diferents

  fases.

 • Parnquima cloroflic

  Les seves cl.lules

  poseeixen

  nombrosos

  cloroplasts, en els

  quals t lloc la

  fotosntesi.

  Proporcionen color

  verd a les plantes.

  Es localitza a les

  tijes i a les fulles.

 • Epidermis amb estomes

  Una sola capa de

  cl.lues

  aplanades, sense

  cloroplasts, molt

  unides entre s i amb

  un recobriment

  extern que

  sanomena cutcula.

  Estoma: formats

  per dos cl.lules

  oclusives amb

  cloroplasts i nucli.

  Entre aquestes

  queda un orifici

  (ostiol) que regula

  lintercanvi de

  gasos.

 • Tricoma

  Pels que poden

  ser unicel.lulars

  o pluricel.lulars.

  A les arrels

  faciliten

  labosorci

  daigua i sals

  minerals.

  A les tiges i fulles

  tenen funci

  protectora.

 • Esclernquima

  Constituit per

  cl.lules mortes, que

  presenten parets

  gruixades i

  lignificades.

  Proporciona

  resistncia a

  aquelles parts de la

  planta que ja estan

  desenvolupades.

 • Teixits conductors: Xilema i floema

  Xilema

  Transporta la saba

  bruta desde larrel

  fins a les fulles.

  Est constituit per

  cl.lues cilndriques

  mortes, amb parets

  reforades de

  lignina, anomenades

  traqueides.

  Floema: transporta la saba

  elaborada a tota la planta.

  Constituit per cl.lules vives

  superposades.

 • Fulla gimnosperma

  Epidermis: capa

  gruixada que

  protegeix la fulla

  davant la

  desecaci.

  Feixos vasculars

  Canals resinfers

  Epiteli cbic, es

  troben a les

  voreres de les

  fulles aciculars de

  conferes.

  Cutcula

  Parnquima

  empalitzada

 • Fulla angiospermaEpidermis

  Parnquima

  empalitzada:

  capes de cl.lules

  cilndriques que

  contenen

  cloroplasts.

  Parnquima

  esponjs: cont

  espais

  intercel.lulars ms

  grans per airejar

  la fulla.

  Cutcula

 • Arrel monocotiledoniaRizodermis: capa

  ms externa.

  Cobreix larrel

  jove.

  La rizodermis

  reemplaada

  per la

  exodermis.

  Crtex:

  cl.lules grans

  parenquimtiqu

  es

  demmagatze-

  matge.

  Endodermis: separa

  crtex del cambium

  Cambium: cel.lules

  meristemtiques.

  Divisions cel.lulars.

  Vasos conductors: condueixen

  aigua i minerals capa a dalt.

 • Arrel dicotiledonia

  Exodermis

  Parnquima

  cortical: funci

  emmagatzemat-

  ge t espais

  intercel.lulars que

  donen ventilaci.

  Endodermis:

  capa ms

  interna del

  parnquima

  cortical.

  Xilema, cmbium i floema

 • Ovari tricarpelats la regi inferior de pistil de la part femenina de la

  flor dangiospermes.

  Carpel: fulles

  que formen el

  gineceu (part

  reproductiva

  femenina).

  Compartiments

  que contenen

  els vuls.

 • Secci transversal dantera

  Epidermis:

  recobreix sacas

  polnics.

  Capa mitjana:

  subministrament

  daliment a travs

  de feix vascular.

  Superfcie interna de

  sacas polnics.