Hobeto bizitzea. Jokabideari lotutako laguntza positiboa

download Hobeto bizitzea. Jokabideari lotutako laguntza positiboa

of 55

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Hobeto bizitzea. Jokabideari lotutako laguntza positiboa

 • PRAKTIKAONAKezinduei emandako arretan

  HOBETO BIZITZEAJokabideari LotutakoLaguntza Positiboa

  PRAKTIKA ONAK

  ezinduei emandako arretan

  Jokabideari lotutako laguntza positiboko gida hau Hobeto BizitzeaProiektuaren barruan kokatzen da. Proiektu hori Arabako ForuAldundiak sustaturikoa izan da, zerbitzuak atenditutako pertsonen bizikalitatea hobetzean oinarritutako arreta eredu baterantz orientatzekoxede nagusia edukita.

  Arreta eredu hau ikuspegi, kontzeptu eta arreta jarraibide aurreratue-nak, pixkanaka, zerbitzu ezberdinetan sartzearen inguruan antolatutadago:

  Laguntzen paradigma eta eredua. Pertsonan oinarritutako plangintza. Bizi kalitatearen kontzeptua eta dimentsioak. Jokabideari lotutako laguntza positiboa.

  Ikuspegi berri horren ondotik, erronka ezinduen arretan, profesionaldiren aldetik, esku hartzen duten pertsonen lan jarraibideak egokitzeada, bai haien funtzioa plangintza eta esku-hartze teknikoan oinarritzendenean, bai zerbitzuen eguneroko antolamenduan, funtzionamenduaneta arretan oinarritzen direnean. Halaber, esku hartzen duten pertsonaguztiengan, halabeharrez, jarrera aldaketa esan nahi du: inolakozalantzarik gabe profesionalena, baina, baita ere, erabiltzaileena eurenaeta haien senideena. Azken batean, aldaketaren aurrean egon ohi denerresistentzia naturala gainditzeko esfortzu bateratua edukitzea esannahi du.

  Espero dugu Hobeto Bizitzea proiektuaren esparruan landutako etaadostutako prestakuntza material hauek helburu horretan laguntzea.

 • Egilea

  SIIS Dokumentazio eta Ikerketa ZentroaEgia-Kareaga Fundazioa

  EdizioaArabako Foru Aldundia

  DiseinuaEstudio Lanzagorta

  MaketazioaConcetta Probanza

  InprimaketaArabako Foru Aldundia

  Lege Gordailua: VI/484-2011

  Aitortu-EzKomertziala-LanEratorririkGabe (by-nc-nd): Ezin da lan hau merkataritza xedetarako erabili, eta lan era-torrien sorkuntza ere ez. Argitalpen honen erreprodukzio partziala baimendua dago, irabazi-asmorik gabe helbu-ru didaktiko, informatzaile edo dibulgatzaileak dituenean, eta irabazi-asmorik gabeko erakunde publiko edo pri-batu batek eginikoa bada. Erreprodukziorik egingo balitz, jatorrizko iturria adierazi beharko litzateke; eskuliburua-ren titulua, egilea, eta editorea.

 • AURKEZPENA 5

  I. ZER DA JOKABIDEARI LOTUTAKO LAGUNTZA POSITIBOA? 7

  II. FUNTSEZKO OINARRIAK ETA EZAUGARRIAK 91. Funtsezko oinarriak 10

  2. Ezaugarriak 12

  III. JOKABIDEARI LOTUTAKO LAGUNTZA POSITIBOKO PLANENDISEINUA 14

  1. Lankidetza eta taldeko lana 14

  2. Jokabideari lotutako laguntza positiboko planen ezaugarriak 15

  2.1. Aurrekarien aldaketa 16

  2.2. Gaitasun alternatiboak irakastea 21

  2.3. Ondorioetan oinarritutako esku-hartzeak 26

  2.3.1. Zer dira ondorietan oinarritutako esku-hartzeak 26

  2.3.2. Ondorietan oinarritutako esku-hartzeak planifikatzeko

  gida diren galderak 29

  2.3.3. Ondorietan oinarritutako esku-hartzeak behar bezala

  planifikatzeko gomendioak 32

  2.4. Bizi estiloaren gaineko esku-hartzeak 34

  IV. JOKABIDEARI LOTUTAKO LAGUNTZA POSITIBOKO PLANENEBALUAZIOA ETA HAIEN EDUKIEN ALDAKETA 40

  1. Zer eta nola ebaluatu 40

  2. Aurrerapena berraztertzea 43

  1 ERANSKINA. Jokabideari lotutako laguntza positiboari buruzko galderaohikoenak 45

  2 ERANSKINA. Jokabideari lotutako laguntza positiboko planen diseinurakogida erako galderak 50

  3 ERANSKINA. Jokabideari lotutako laguntza positiboko planarenadibidea 51

  4 ERANSKINA. Jokabideari lotutako laguntza positiboko plan batenebaluazioaren adibidea 52

  5 ERANSKINA. Ebaluazio funtzionaleko eta laguntzako prozesuak 53

  OINARRIZKO BIBLIOGRAFIA 54

  3

  AURKIBIDEA

 • Jokabideari lotutako laguntza positiboari buruzko gida hau Hobeto Bizitzea

  izeneko seriearen barruan kokatzen da, eta, praktika onen beste gida

  tekniko batzuekin batera, Egoitza arreta nola ulertzen dugun.

  Ezinduentzako kalitatezko arreta lortzeko oinarrizko jarraibideak" izeneko

  gidaliburuarekin doa. Bere aplikazio eremua, ordea, egoitzen eremutik

  harago doa eta bizitzako beste testuinguru batzuetan ere aplikatu ahalko

  da, hain zuzen ere gida hau osatzen duten jokabidearen ebaluazio

  funtzionalari buruzko praktika onen gida eta estrategia erreaktiboei buruzko

  praktika onen gida bezala.

  Serie hau eratzen duten material guztiak bezala, gida hau eztabaida eta

  adostasun prozesu baten emaitza da. Eztabaida eta adostasun hori hainbat

  profesionalen artekoa izan da, profil ezberdinekoak, nahiz eta interes

  komuna partekatu: ezinduentzako egoitza zerbitzuetako bizi kalitatea

  hobetzea eta, horretarako, arreta eta laguntza emateko modua hobetzea.

  Gida lantzerakoan parte hartzea errazteko, eztabaida talde bat antolatu zen.

  Hartan, hurrengoek parte hartu zuten: Ezinduen Arloaren arduraduna eta

  laguntza teknikariak; ezinduei arreta emateko zerbitzuetan lan egiten duten

  taldeetako profesionalak; gizarte zerbitzuetarako idazkaritzako kalitate

  teknikaria, proiektua koordinatzeaz arduradun, eta Egia-Kareaga

  Fundazioaren Dokumentazio eta Ikerketa Zentroko profesionalak,

  proiektuaren ideiaren eta diseinuaren nahiz prestakuntza materialen

  idazketaren eta prozesua dinamizatzearen arduradun. Hauek dira Eztabaida

  Taldeetako Kideak:

  Gizarte Ongizaterako Foru Erakundeko Ezinduen Arloa:

  Frantzisko Xabier Leturia Arrazola. Arloaren zuzendariordea.

  Blanca Arrazola Herce. Arloko psikologoa.

  Txelo Auzmendi Ximenez. Lanbide terapeuta Autonomia

  Pertsonalerako Zentroan.

  Edurne Basterra Arana. Etxebidea Egoitzaren ikuskatzailea.

  Izaskun Cuesta Aizagar. APDEMAko (Adimen ezintasuna duten

  pertsonen aldeko Arabako elkartea) psikopedagogoa.

  Meyi Fernandez Rodriguez. Arloko psikologoa.

  Saioa Foronda Alonso. Arloko psikologoa.

  Iigo Larrieta Paskual. Etxebidea Egoitzako psikologoa.

  5

  AURKEZPENA

 • Rakel Maestro Lazaro. Arloko pedagogoa.

  Joan Olmo Osa. Ehari Eguneko Zentroko psikologoa.

  Marta Palacios Angulo. Goizalde Egoitzako psikologoa eta arduradun

  teknikoa.

  Ana Sosoaga Campos. Etxebidea Egoitzako hezitzailea.

  Stella Urkixo Jauregi. Egoitzetako hezitzailea.

  Gizarte zerbitzuetarako idazkaritza

  Itziar Gonzalez Zarate Ruiz. Koordinatzailea. Kalitate teknikaria.

  SIIS Egia-Kareaga Fundazioaren Dokumentazio eta Ikerketa Zentroa:

  Helena Sotelo Iglesias. Hobeto Bizitzea Proiektuaren ideiaren eta

  aplikazioaren arduraduna.

  Parte hartzeko bide honek, Eztabaida Taldean sartu ez diren profesionalen

  eta teknikarien ekarpen zuzenarekin aberastutakoa gainera, aukera eman

  du hainbat ekarpen egokirekin eztabaida fintzeko eta gida osatzeko.

  Ekarpen horiek oso ikuspegi eta jarrera ezberdinetatik egin dira, eta, beraz,

  lortutako adostasunaren izaera oso adierazgarri hori zabaldu eta sakondu

  egiten da.

  Proiektu honetan, zuzenean edo zeharka, parte hartu duten profesional

  guztiek edukitako esku-hartzea eta eraikitzeko eta hitz egiteko jarrera

  eskertu nahi ditugu. Haien laguntzarik gabe, ezinduekiko arretan duten

  esperientziaren eta beren ezagutza zuzenaren eta egunerokoaren ekarpenik

  gabe, kanpoko ikuspegiari eta ideia trukeari ireki gabe, Hobeto Bizitzea

  proiektua ezin existitu zitekeen.

  6

  Hobeto Bizitzea Praktika Onak

 • 7Jokabideari Lotutako Laguntza Positiboak

  I.ZER DA JOKABIDEARILOTUTAKO LAGUNTZAPOSITIBOA?

  1. SARRERA

  Jokabideari lotutako laguntza positiboak laguntzen ereduaren filosofiarekin

  eta egokitzeko gaitasunak ikastearekin partekatzen ditu balioak eta

  printzipioak nahiz bizi kalitatea hobetzeko helburu gorena. Esku hartzeko

  eta ikasteko teknika bat da, orokorrean pertsona guztiei aplika dakiekeena

  ezinduak izan zein ez.

  Izaera orokor hori garrantzitsua da, izan ere, jarduteko ikuspegi orokor

  bezala ulertzeko aukera ematen du. Hala eta guztiz ere, gida honen

  helburua jarraibide eta erreferentzia izatea denez ezinduei arreta emateko

  zerbitzuen profesionalei, edukia pertsona haiei aplikatzean oinarritzen da.

  Bestalde, interesgarria da zera aintzat hartzea: jokabideari lotutako

  laguntza positiboa jokabide mota ezberdinei aplikatzerik badago ere,

  jarraian ikusiko dugun moduan, esku hartzeko bere muin nagusi eta berezia

  jokabide gatazkatsuena da. Gida honen edukiak haiei ematen die arreta

  nagusia, izan ere, zerbitzu ezberdinetan laguntzen duten langileak gehien

  kezkatzen dituen laneko alderdi bat baitira. Hori egiterakoan, abiapuntua

  hau da: jokabide gatazkatsua da, Emersonen definizioa jarraituz,

  bizitasunagatik, iraupenagatik edo maiztasunagatik gizabanakoaren

  garapen pertsonalean nahiz hark komunitatean parte hartzeko dituen

  aukeretan eragin negatiboa duen hori, eta ICAP eskalan jasotako

  erreferentziako sailkapen modura hartzen da (sailkapen hori serie honetan

  jokabidearen ebaluazio funtzionalari zuzendutako gidan jaso da). Jokabide

  gatazkatsu horiek, jokabide disruptibo, oldarkor edo erasokorrak ez ezik

  (nahiz eta horiek izango diren, ziurrenik, gehien aipatzen direnak, gehien

  ikusten direnak eta eragozpen gehien sortzen dutenak izateagatik), jokabide

  alternatibo batzuk ere badira, zuhurragoak, uzkurragoak edo arreta

  faltakoak. Horren adibide batzuk izango lirateke uzkurtze edo isolatzeko

  jarrera batzuk, jarduera falta adierazgarria, tristezia, irrika falta erabatekoa,

  neurriz gaineko loa, kontzentratzeko zailtasun garrantzitsuak.

  Gida kontsultatzerakoan, garrantzitsua da kontuan hartzea jokabide

  gatazkatsuak adimen ezintasuna dutenengan nahiz ezindu fisiko edo

  sentso