Hizkuntza proiektua

80

Transcript of Hizkuntza proiektua

Page 1: Hizkuntza proiektua
Page 2: Hizkuntza proiektua

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZA PROIEKTUA 2 IKASTOLAREN IBILBIDEA ETA EGOERA

I. ATALA

IKASTOLAREN IBILBIDEA ETA EGOERA SOZIOLINGUISTIKOA

Usurbilgo UDARREGI Ikastola,1968-1969 ikasturtean sortutakoa da.1968an Udarregi

Patronatuaren Estatutuak onartu ziren eta Udalak lehen diru-laguntza eman zion bere

funtzioak aurrera eramateko. Garai hartako Udarregi Patronatuaren helburuak hauexek

ziren:

1.-Berezko zituen baliabideez Usurbilen kultura sustatzea

2.-Garai hartako Hezkuntza Sistemarekin elkarlanean aritzea Lehen Hezkuntzan,

Lanbide Heziketan eta Batxilergoan.

Urtez urteko ibilbidean behar berriak sortzen hasi ziren eta Udarregi Patronatuak

ematen zuen hezkuntza eskaintza euskaraz egitearenak berehalako indarra hartu zuen.

1976-1977 ikasturtean Udarregi Patronatua ikastola bihurtzeko ahalegin honetan,

erronka anitzei aurre egiten hasi zitzaien: 2 urteko haurrentzako gela bat sortzea, Haur

Hezkuntza sendotzea, euskara klaseei garrantzi handiagoa ematea, uztail eta irailean

haurrentzako euskara klaseak ematea, gurasoei euskara ikasten laguntzea... Euskara

aldetik irakasleek egindako ahaleginek eskola integratzaile euskaldun baterantz,

urratsen sendotasuna bermatu zuten.

1978-1979 ikasturtea garrantzitsua eta funtsezkoa izan zen: Haur Hezkuntzak bestelako

tamaina eta sakontasuna hartzen ditu. Gela asko euskara hutsean ari ziren, eta ofizialki

eta hurrengo urtetan jarraipena izatekotan, orduantxe hasi zen O.H.Oko lehen kurtsoa

erabat euskaraz, bi gelarekin.

Azpimarratzekoa da 1978-06-15ean Batzar Orokorraren bilkuran, Udarregi, Ikastolen

Elkarteko partaide izatea proposatu eta aho batez onartu zela. Garai zail hauetan,

irakasle klaustroak behar zen mailan erantzuten jakin zuen.

1.

Page 3: Hizkuntza proiektua

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 3 IKASTOLAREN IBILBIDEA ETA EGOERA

Gogotsu eta profesionalki egin zuten lan. Udarregiko Hezkuntza Planak asko zor dio

irakasle-taldeari, une bakoitzean jakin izan duelako aurrerapen kualitatiboki

garrantzitsuak bultzatzen bai hezkuntza arloan eta baita hizkuntza-arloan ere.

Hizkuntzaren Normaltasuna erdiesteko prozesu luze honek gidatu du Ikastolaren

Egitasmoa urte hauetan guztietan.

Alabaina, prozesu honetan beti gogoan hartu ditugu, gainerako ikastoletan,

hezkuntza-berrikuntzaren prozesu orokorrak ekarritako hausnarketatik iritzitako

ondorioak, eta bereziki, hizkuntza helburuak berrikusteko eta zabaltzeko beharrari

zegokienetan.

Beraz, Udarregi Ikastolak, 1991-92 urteen artean sortutako Eleanitz proiektuaren

bilakaerari arretaz begiratu zion eta horretarako aukera izan zuenean, proiektuan

sartzeko abaguneari heldu zion 2000garrenean.

Udarregi ikastolak gaur egun, 0 urtetik 16 urte bitarteko hezkuntza-irakaskuntza

etapak ematen ditu eta herrian dagoen ikastetxe bakarra da.

Une honetako eskaintza honokoa da :

⇒ Haur Eskola 0-3

⇒ Haur Hezkuntzako 2. zikloa (3-6)

⇒ Lehen Hezkuntza(6-12)

⇒ Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza (12-16).

⇒ Laguntza gela bat.

2009-2010 ikasturtean gure hezkuntza komunitatea 737 ikaslek eta 493 familiek osatzen

dute, kopuru hauek urtetik urtera gorantz doazelarik.

Hazkundearen eragina gero eta nabariagoa egiten ari da antolamendu eta

funtzionamendu esparru eta aspektu ezberdinetan.

Hezkuntza komunitatea osatzen dugunon ezaugarriak, beharrak, jarrerak, jokabideak...

dibertsifikatu dira, eta gaur egun familiek hautatzen duten hezkuntza proiektu

ezberdinekiko azaltzen duten atxikimenduaren intentsitatean desberdintasunak

antzeman ahal izan ditugu.

Gure jendartean eman diren aldaketa hauek isla izan dute azken 15 ikasturte hauetako

jokaera, jokabide eta jarreretan, eta gure kasuan, hain zuzen ere, euskararen

presentziari eta, batez ere, erabilerari dagozkion aspektuetan, zeinetan eta zenbait

esparrutan jaitsiera antzematen ari garen.

Page 4: Hizkuntza proiektua

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 4 IKASTOLAREN IBILBIDEA ETA EGOERA

Honen harira aipatu nahi dugu, Soziologiako Klusterrak 2006ko urrian Usurbilen egindako

erabileraren neurketaren emaitzek, Ikastolan identifikatutako presentziaren eta

erabileraren jaitsiera baieztatzera zetozela eta orduko datuen arabera, ezagutza

%72,3koa izanik, erabilera %57koa zela; nahiz eta 2001eko datuekin alderatuz gero,

apalki bazen ere, geroztik, gora egin zuen.

Udarregik bere xumean, lagundu nahi die, familiei batez ere, euskararen presentziaren,

erabileraren, eta euskararekiko jarrera positiboagoren areagotze prozesuan, eta

Hizkuntza Normalkuntza Programa ezinbesteko tresnatzat jotzen dugu helburu honen

erdiesterako.

Aurretik dugun bidea hobekuntzarako ateak irekitzeaz gain, Ikastolako Hezkuntza

Proiektuaren xedeak gauzatzeko aukera bikaina da.

Bestalde, hizkuntzaren trataerari buruzko hausnarketa, azterketa eta hobetzea

bultzatzeko akuilu bihurtzen zaigu, eta prozesu horretan murgilduta gaude une

honetan, Hizkuntza Proiektua, gure premietara egokitzeko eta Ikastolako Curriculum

Proiektua berritzeko eta eguneratzeko tresna bilakatu zaigularik.

Era berean, honek aukera ematen digu, hezkuntza komunitatearen partaide guztiak

norabide berean jarri eta, euskararen normalkuntza bidean dugun ibilbidea elkarrekin

aurrera egiteko.

Page 5: Hizkuntza proiektua

II-ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 5 DEFINIZIOA ETA EZAUGARRIAK

HIZKUNTZ PROIEKTUAREN DEFINIZIOA ETA EZAUGARRIAK

2.1. HIZKUNTZ PROIEKTUAREN DEFINIZIOA

Udarregi Ikastolaren Hizkuntz Proiektua, ikastolan lantzen diren hizkuntzen

ikaskuntza-irakaskuntzari eta erabilerari dagozkien alderdiak bildu eta haien

trataerari koherentzia ematen dion egitasmoa da.

Ezinbesteko marko zabal honek, Ikastolaren Hezkuntza Proiektuan jasoa dugun

euskararen berreskuratze, igortze eta indartze prozesuarekiko konpromisoa

berresteko aukera emateaz gain, ikastolaren komunikazio-testuinguru osoan

eragiteko lan- tresna aparta zaigu.

2.2. HIZKUNTZEKIKO ESKU- HARTZE EREMUAK

Udarregi Ikastolak, kontziente izanik herri baten funtsezko ezaugarrietariko bat

hizkuntza dela, gure ikastolara iristen diren Usurbilgo nahiz kanpoko ikasle

euskaldunek zein erdaldunek, bai komunikaziorako eta baita ikastolan egingo

dituzten ikasketetarako ere lehen hizkuntza euskara izatea du helburu.

Alabaina, askotariko hizkuntz erabilera horiek errepertorio linguistiko zabal eta

desberdin baten erabilera sortu eta eskatu ohi dute. Horregatik eta jakitun izanik

helburu hau lortzeko, komunikazio-eremu bakoitzak berezko ezaugarri

soziolinguistikoak dituela, lehenik eta behin, ezagutu behar dugu gure hezkuntza

komunitatearen pertsona bakoitzak bizi duen egoera horietako bakoitzean

eraginkortasunez jardun ahal izateko zein hizkuntz errepertorioren jabe beharko

duen izan, ondoren, horren kantitatean eta dibertsitatean eragin ahal izateko.

Beraz garaian garaiko testuinguruan, lehendabizi, ikastolako komunikazio-

testuingurua aztertuko dugu, hizkuntzekiko esku hartze eremuak gero, eta azkenik,

norbanakoen errepertorioaren kantitatean eta dibertsitatean eragiteko beharrezko

2.

Page 6: Hizkuntza proiektua

II-ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 6 DEFINIZIOA ETA EZAUGARRIAK

diren egoerei erreparatuko diogu; horrela, hizkuntza jakin batean aritzeko aukera

gero eta egoera gehiagotan izanik, komunikatzeko konpetentzia garatuko dute.

Ikastolako komunikazio-testuinguruak azken urteetan aldaketa ugari jasan du eta

giro aldakor honek aukera eman digu Hizkuntz Proiektua idatzita edukitzearen

garrantziaz kontzienteago izateko; era berean, kontzientzia honek eraman gaitu

proiektuaren idazketara eta honen barnean gure komunikazio-testuinguruaren

azterketara nahiz hizkuntzekiko esku-hartze eremuen antzematera eta sailkapenera,

hizkuntza erabiltzeko motibazioa handitzeko asmoz eta hizkuntzaren

erabilgarritasuna bermatzeko.

Hona Udarregi Ikastolak hizkuntzekiko esku-hartze eremuez erabakitako sailkapena:

1. irudia . Hizkuntzekiko esku-hartze eremuak

2.2.1. Eremu pedagogikoa

Atal honen barruan, hizkuntzaren garapenean eragina duten irakaskuntza eta

ikaskuntza prozesu guztiak biltzen dira eta, horietaz gain, xede pedagogikoak

dituzten eskolaz kanpoko jarduerak ere jasotzen dira. Halaber, eremu

pedagogikoa bi azpi-eremutan banatzen dugu: gela barrukoa eta gelaz

kanpokoa.

Gela barruko eremuak irakaskuntza-ikaskuntza prozesuak jasotzen ditu eta bi

azpi-eremu biltzen ditu bere baitan:

o Batetik, kudeaketa pedagogikoaren atala, hizkuntzen curriculum

bateratua helburu duten erabakiak eta gainerako arloetako hizkuntza

beharrei erantzuten diotenak biltzen dituena.

o Bestetik, arlo guztiak besarkatzen dituen elkarreragin didaktikoaren

esparruari ere begiratzen dio; gela barruko harreman-sareen

hizkuntzaren kalitatea bermatzea eta ikaskuntza-irakaskuntza

Page 7: Hizkuntza proiektua

II-ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 7 DEFINIZIOA ETA EZAUGARRIAK

prozesuan bideratutako komunikazioa ahalik eta aberatsena eta

eraginkorrena egitea du helburu.

o Horrekin batera, lan-ildo horiek aurrera eramateko irakasleen

beharrezko prestakuntza eta baliabideak jasotzen dira hemen; hala

nola hizkuntzaren hobekuntza, metodologia eta didaktika, eta

hizkuntzekiko jarrerak.

Gelaz kanpoko eremuak irakasle, hezitzaile nahiz begiraleekin bideratzen den

gelaz kanpoko jarduna du helduleku. Ikastolaren egoera soziolinguistikoa

kontuan hartuz, eremu hori gure hizkuntza gutxituaren, euskararen, sustapenari

begira dago bereziki. Eremu horretan ikaslearen bizitzaren esparru ez-

formaletan eragin nahi dugu, eta bitartekoak jarri esparru horietan ohiko

komunikazio-hizkuntza euskara -kalitatezko euskara- izan dadin. Hortaz, gelaz

kanpoko egoeretan bideratutako komunikazioaren kalitatea aztertu behar

dugu, hura aberasteko metodologia eta estrategiak landuz, eta horiek aurrera

eramateko beharrezko hezitzaileen prestakuntza zein baliabideak zehaztuz.

2.2.2.Eremu instituzionala

Eremu instituzionala ikastolako hizkuntz politikari dagokiona da. Bi azpi-eremu

biltzen ditu: eraketa eta barne-komunikazioa eta kanpo-harremanak.

Bi azpi-eremu hauetako helbururik nagusienak, ikastolan nahiz ikastolatik kanpo

hizkuntza gutxituaren erabilera sustatzeko eta babestea xede duten ekimenekin

lotuta daude.

Hona, bi azpi-eremu hauei buruzko azalpenak:

Eraketa eta barne-komunikazioaren atalean, ikastolaren testuingurua ahalik

eta euskaldunena egiteko beharrezkoa den hizkuntz kudeaketari dagozkion

erabaki nagusiak biltzen dira. Hartara, hizkuntz paisaia zaintzeko irizpideak

ezarri eta haien jarraipena ziurtatzeaz gain, estrategiak zehazten ditugu,

eremu horri dagokion hezkuntza-komunitatearen harreman-sareetan

euskararen erabilera eragozten duten etenak identifikatzeko eta

gainditzeko. Harreman-sare horiek bitan banatzen ditugu, ikastetxea eta

familia, bakoitzean berariaz eragin ahal izateko.

Kanpo-harremanen atalean jasotzen ditugu ikastolak euskara sustatzeko

inguruko gizartearekin elkarlanean sortu beharreko loturak eta bultzatu

beharreko konpromisoak.

Page 8: Hizkuntza proiektua

II-ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 8 DEFINIZIOA ETA EZAUGARRIAK

Ondorengo taulan aurki daiteke aipaturiko bi azpi-eremuen zehaztapena:

2. irudia. Hizkuntzekiko esku-hartze eremuen taula

Eremu eta azpi-eremu guztiotan esku-hartzea garrantzitsua da, hizkuntza gutxituan

ardaztutako eskolarentzat funtsezkoak baitira curriculumaren kanpoko esparruak eta

esparru instituzionalak, horiexek direlako eragin zuzena dutenak hizkuntza gutxituaren

erabilera bermatzeko gizarte-espazioak sortzerakoan eta sustatzerakoan.

Bestalde, ez dugu ahaztu behar Udarregi Ikastolaren Hezkuntza Proiektuak aitortzen

dion garrantzia eremu honi : “…ikasleak edozein gizarte-eremu nahiz eskola girotan,

hizkuntza, egokitasunez, koherentziaz, zuzentasunez eta normaltasunez, bizi dezaten.”

Halaber, Hizkuntz Proiektuaren garapenean zehar, hizkuntzekiko esku-hartze

eremuak deskribatzeak lagunduko gaitu: egoera linguistikoaren diagnosian, hizkuntz

plangintza orekatua, koordinatua eta koherentearen erdiestean, eta baita

plangintzak duen eraginaren jarraipena egiteko nahiz ebaluazioan ere.

Esku-hartze eremuen sailkapen horri jarraituz diseinatu eta garatu da Udarregi

Ikastolaren egoeraren diagnosia eta, noski, horretatik ondorioztatzen den lan-

plangintza.

Page 9: Hizkuntza proiektua

III. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 9 DEFINIZIOA ETA EZAUGARRIAK

2.3. HIZKUNTZ PROIEKTUAREN EZAUGARRIAK

Hizkuntzen marko integral batek eskatzen dituen baldintzak bete daitezen,

Ikastolaren Hizkuntz Proiektuak ezaugarri zehatz batzuk bete beharko ditu eraginkorra

izango bada, eta hauexek dira hain zuzen ere, Udarregi Ikastolak bete nahi dituenak:

Koherentzia: Hezkuntza Proiektuan definitutako izaera eta helburuekiko

koherentzia izan nahi du. Hezkuntza Proiektuak ikastolaren hezkuntzarekiko

eta hizkuntzekiko xedea eta ikuspegia jasotzen dituenez gero, Hizkuntz

Proiektuan hartzen diren erabaki guztiak baldintzatzen ditu.

Egokitasuna: Gure testuinguru sozio- ekonomiko- linguistiko eta kulturalari

egokituriko hizkuntz heziketaren ibilbidea garatu nahi du.

Legezkotasuna: Hezkuntza Sistemak zehazten duen hizkuntzekiko lege-

markoa aintzat hartu du, betiere ikastolaren Hezkuntza Proiektuaren

koherentzia zainduz.

Integrala parte-hartzailea eta dinamikoa: Hizkuntz Proiektuak eragina

izan nahi du ikastola osatzen duen hezkuntza-komunitate osoan; komunitate

hori osatzen dutenen partaidetzaren eta inplikazioaren arabera gauzatu

behar dira bertan formulatutako irizpideak. Halaber, jasotako erabakiek

hezkuntza-komunitateko kide guztiak konprometitzen dituzte. Hizkuntza

eragile dinamikoak izango dira Hizkuntz Proiektuan jasotako printzipioek eta

ekimenek, denboran zehar beharrezko izango diren aldaketak jasatea

ahalbidetuko dutenak.

2.4. HIZKUNTZ PROIEKTUAREN KOKAPENA

Gure Hizkuntz Proiektuaren funtsezko zeregina da, Udarregi Ikastolako Hezkuntza

Proiektuan hizkuntzen trataerari buruz finkatzen diren printzipioak garatzea.

Era berean, Hizkuntz Proiektuan bildutako erabakiek eragin zuzena dute ikastolaren

Curriculum Proiektuan, zeinean jasotzen baitira ikaskuntza-irakaskuntza bideratzeko

irizpideak.

Izan ere, hizkuntzei buruzko alderdiek garrantzi handia dute Curriculum Proiektuan bi

arrazoi nagusirengatik:

a) hizkuntzak eduki garrantzitsua direlako.

b) hizkuntza ikaskuntza-irakaskuntza ororen tresna nagusia delako.

Aipaturiko hiru proiektu nagusiok etengabeko elkarreraginean ari dira, bata bestea

elikatzen, grafiko honetan irudikatzen den moduan:

Page 10: Hizkuntza proiektua

III. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 10 DEFINIZIOA ETA EZAUGARRIAK

3. irudia.Hizkuntz Proiektuaren kokapena

Page 11: Hizkuntza proiektua

III. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 11 IKUSPEGIA ETA HELBURUAK

HIZKUNTZ PROIEKTUAREN

IKUSPEGIA ETA HELBURUAK

Udarregi Ikastolaren Hizkuntz Proiektuak beste ikastoletako proiektuek

hizkuntzekiko duten ikuspegia partekatzen du eta gaur egun, ikuspegi honen

helburuekin bat egiten jarraitzen eta jarraituko du, Usurbilen, kalitatezko hezkuntza

euskalduna garatzeko jarrera eraginkor bat hartuz beren transmisioan. Ikuspegi

honetatik, ondoko hauek dira gure jardunaren hizkuntza-helburu orokorrak.

3.1. HIZKUNTZEKIKO HELBURU OROKORRAK

Ikastolak bere ikasleei lagundu nahi die formazio euskalduna izan dezaten:

euskara ongi mendera dezaten, eta euskararen eta euskal kulturaren

transmisio, garapen eta indartzearekin konpromisoa har dezaten. Euskal

hiztunak hezi nahi ditugu, horretarako eraginez euskararekiko motibazioan

eta honekiko jarrera baikorrean.

Ikastolak euskaran ardaztutako Eleaniztasunaren aldeko planteamendua

egiten du, beste lurraldeetako kultura eta hizkuntzei irekia egonik,

beraiengandik eta beraiekin aberasteko.

Era berean, egungo Euskal Herriko hizkuntz errealitatea kontuan hartuz,

ikasleen gaztelaniako hizkuntza konpetentzia ziurtatu nahi du, edozein

gizarte nahiz eskola girotan, hizkuntza, egokitasunez, koherentziaz,

zuzentasunez eta normaltasunez, erabil eta bizi dezaten.

Hizkuntzak komunikaziorako eta ikasketetarako duen garrantzia kontuan

hartuz, ikasleak hizkuntza erraz eta zuzen erabiltzea izango du helburu

ikastolak. Horregatik irakasle guztiek eta bereziki hizkuntzetako irakasleek

arreta bereziz zaindu beharko dute helburu hau beren irakaskuntzan.

Euskararen indarberritzeari dagokionez, Ikastolak, txertatuta dagoen

komunitatean, euskararen normalizazio-prozesuan eragile izan nahi du.

Hartara, bestelako gizarte eragileekin zein askotariko instituzioekin

lankidetzan jarduteko borondatea du.

3.

Page 12: Hizkuntza proiektua

III. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 12 IKUSPEGIA ETA HELBURUAK

3.2.HIZKUNTZEKIKO ERREFERENTZIAZKO LORPEN- MAILAK

3.2.1.Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza amaierarako

Udarregi ikastolak berea egiten ditu Derrigorrezko Oinarrizko Hezkuntzaren

bukaeran, legez hezkuntza-sistemak ezartzen dituen mailez gain, Derrigorrezko

eskolaldirako euskal curriculumean (2006) finkatu diren hizkuntzekiko lortu

beharreko konpetentzia-mailak, betiere Europako Erreferentzia Markoak (Europako

Kontseilua, 2005) proposatzen duen mailaketa aintzat hartuz:

4. irudia. Hizkuntzen lorpen-mailak taula

5.irudia. Udarregi ikastolako DBH amaierarako hizkuntzen lorpen-mailak

Euskaran zein gaztelanian erabiltzaile independentearen B2 maila lortzea da helburu;

honela deskribatzen du Europako Erreferentzia Markoak (op.cit .):

“ Gai da gai zehatzei nahiz abstraktuei buruz diharduten testu

konplexuetako ideia nagusiak ulertzeko, baita testu teknikoenak ere,

betiere bere espezialitatearen arlokoak badira. Jatorrizko hiztunekin

mintza daiteke, jariotasunez eta naturaltasunez, halako eran non ez

solaskide batek ez besteak ez duten ahaleginik egin behar elkar

HIZKUNTZAK LORPEN- MAILAK

Euskara B2

Gaztelania B2

Ingelesa B1

Frantsesa A2

Page 13: Hizkuntza proiektua

III. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 13 IKUSPEGIA ETA HELBURUAK

ulertzeko. Testu argiak eta xeheak sor ditzake gai askori buruz, eta gai

da, orobat, gai orokorrei buruzko ikuspegi jakin bat aldezteko, aukera

bakoitzaren aldeko eta kontrako argudioak emanez.”

Ingelesean, nazioarteko “lingua franca” izaerari erantzunez, erabiltzaile

independentearen B1 maila lortu nahi da:

“Gai da argi eta hizkuntza estandarrean idatzitako testuen puntu

nagusiak ulertzeko, gai ezagunei buruzkoak badira, lanaren esparruan,

ikasketen esparruan eta aisialdian. Badaki hizkuntza hori erabiltzen den

lurraldeetan bidaiatzean sor daitezkeen egoera gehienetan

moldatzen. Gai ezagun edo interes pertsonalekoei buruzko testu soilak

eta koherenteak osa ditzake. Esperientzien, gertaeren, nahien eta

asmoen berri emateko gai da, eta gai da, orobat, bere iritziak labur-

labur arrazoitzeko edo bere asmoak azaltzeko.”

Frantsesean oinarrizko erabiltzailearen A2 maila lortu nahi da:

“Bereziki esanguratsuak dituen esperientzia-esparruekin loturiko esaldiak

eta esapideak, eguneroko bizitzakoak, ulertzeko gai da (bere buruari

eta familiari buruzko oinarrizko informazioa, erosketei, intereseko lekuei,

lanbideei eta abarri buruzko informazioa). Badaki ataza soilak eta

arruntak egiteko orduan komunikatzen, baldin eta ezagunak edo

ohikoak dituen gaiei buruzko informazio-truke erraza eta zuzena

bakarrik eskatzen badute. Badaki bere iraganaz eta inguruneaz

deskribapen errazak egiten, baita bere berehalako beharrei buruzko

deskribapenak egiten ere.”

Page 14: Hizkuntza proiektua

IV. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 14 OINARRI TEORIKOAK

HIZKUNTZ PROIEKTUAREN

OINARRI TEORIKOAK

Udarregi Ikastolak, bere Hizkuntz Proiektuaren garapena bermatuko duten erabakiak

hartzeko eta plangintza zehazteko orduan, Hezkuntza Proiektuan definituta dituen

hezkuntzari eta hizkuntzari buruzko oinarrizko printzipioen eta irizpideen arabera

jokatuko du.

4.1. HIZKUNTZ ETA KULTUR POLITIKAREN OINARRIAK Euskal Curriculumean ikastolok adierazten ditugun oinarrizko printzipio hauetan

oinarritzen du Udarregi Ikastolak bere hizkuntz eta kultur politikaren oinarriak:

4.1.1.Hizkuntza: nortasunaren garapenerako tresna

“Gizakiak komunikatzen eta bizitzen, bere kulturaren barruan izaten, ikasi

behar du. Kultura eta komunikazioa gizabanakoaren eta gizarte eremuak

erreferentziatzat hartzen dituzten paradigmak dira.”

4.1.2.Hizkuntza: pentsamendua egituratzeko eta errealitatea

barneratzeko tresna

“Komunikazioa eta kultura ikaskuntzaren prozesuen emaitzak dira eta

gizakiek hainbat ingurunetan garatzen dituzte prozesuok: familia, eskola,

hedabideetan eta bizitzako une guztietan. Eta hori egiteko, hitzezko

hizkuntza (ahozkoa nahiz idatzizkoa), hizkuntza artistikoak edo

matematikaren hizkuntza erabiltzen dituzte.”

4.1.3.Hizkuntza: gizartean parte hartzeko eta elkarrekin bizitzeko

tresna

“Hizkuntza horiek guztiak modu integratuan erabiltzen dira, egungo bizitzan

eragin handia duten bitartekoen eta euskarrien bidez.”

4.1.4.Hizkuntza: Euskal Eskola gure kulturaren dimentsio guztiak

babesteko, bizitzeko, eta garatzeko tresna

“ Ikastola bakoitzak euskararen eta euskal kulturaren inguruan batzen den

identitate euskalduna proposatzen du, eta hizkuntzen eta kulturen arteko

4.

Page 15: Hizkuntza proiektua

IV. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 15 OINARRI TEORIKOAK

planteamendu integratzailea sustatzen du, hizkuntzen eta kulturen arteko

konpetentziak osagarritzat hartuz.”

Hizkuntza eta kultur oinarri hauen garapena bermatzeko berriz, honoko zereginak

finkatuta ditu Udarregi Ikastolak:

Ikastolaren zeregina euskara indarberritzeko prozesuan

Jakitun izanik eskola dela hizkuntza baten normalizazio-prozesuaren zutabe eta

eragilerik oinarrizkoenetakoa, ikastolaren eginkizuna izango da gizarteko beste

sektore guztiekin, elkarreragineko prozesu batean, euskalduntzearen

bultzatzailea izatea.

Ikuspegi honetatik, Ikastolaren zeregina anitza izango da:

Bizitzako zeregin askotarikoetarako kalitatezko euskara irakastea

Euskararen sustatzaile izatea

Hiztun euskaldunon komunitatea sendotzea

Eta euskararentzat erabilera-eremuak irabaztea

Hizkuntz eta kultur aniztasunari erantzuna: Kultur integrazio barne-

hartzailea

Euskara eta euskal kultura gaur egungo gizartearen aniztasunean parte izanik,

elkarbizitzako ardatz bezala garatu nahi du Udarregi ikastolak, horregatik,

hizkuntz eta kultur aniztasunari erantzuna emateko garaian, kultur integrazio

barne-hartzailearen hautua egin dugu.

Hautu honek egiterakoan, ikastolaren ateak irekitzen dizkiogu hizkuntz eta kultur

aniztasunari, aniztasunaren erronka era baikorrean ikusiz eta aukera berri gisa

hartuz gure kultura eta hizkuntza biziberritzeko nahiz euskararen hiztun eta

erabiltzaile berriak irabazteko.

Euskarak integratzeko tresna izango da, eta ez baztertzaile. Modu honetan,

euskara, aukera berdintasuna lortzeko bidea izango da.

4.2. HEZKUNTZAREN IKUSPEGIA 4.2.1.Konpetentzietan oinarritutako hezkuntza eredua Egungo gizartearen ezaugarrien akuiluz, hezkuntza-sistema erronka berrien

aurrean aurkitu da. Ikastolak sorreratik du gizartean txertatutako hezkuntza-

eredu berriztatzailea garatzeko grina, eta beraz, hasieratik ekin dio

gizartearekiko hartuta duen konpromisoa berresteari.

Egungo gizartearen ezaugarriek erronka berriak ezarri dizkiote hezkuntza-

sistemari eta ikastolak zeregin garrantzitsu baten aurrean aurkitu da: Ikasleak

Page 16: Hizkuntza proiektua

IV. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 16 OINARRI TEORIKOAK

gizarte premiei erantzuteko prestatu beharra. Ezinbestez, egoera honek

birplanteaketa sakona eskatu du hezkuntzaren xedeetan, curriculumean eta

ikaskuntza-irakaskuntza metodoetan, eta horri erantzuteko Ikastolek, beste

zenbait gizarte-eragileekin batera, Derrigorrezko Eskolaldirako Euskal

Curriculumean proposamen zehatza garatu dugu.

Udarregi Ikastolak proposamen hori onetsi du eta hezkuntza xede berria berea

egin du: “Ikasleak dimentsio guztietan: gizabanakoa, gizartekidea eta izadi-

kidea, eraginkortasunez jarduteko trebatzea”, hain zuzen ere.

Beraz, derrigorrezko eskolaldiaren funtzio nagusia, ikasleak bizitzarako presta

daitezen eta gizarte batean bizitzeak eragingo dizkion arazoei eta gaiei

erantzuten jakingo duen hiritar gisa aritzeko konpetentziak eskuratzea izango

da.

Xede hori erdiesteko bideratutako hezkuntzak, elkarreragin estuan dauden bost

konpetentzia orokor izango ditu curriculumaren ardatz gisa:

Pentsatzen eta ikasten ikastea

Komunikatzen ikastea

Norbera izaten ikastea

Elkarrekin bizitzen ikastea

Egiten eta ekiten ikastea

Perspektiba berri horrek lehen planora dakar hizkuntzaren trataera. Hizkuntzak

berebiziko eginkizuna du, hain zuzen ere, hezkuntzaren konpetentzia orokor

guztiak lortzeko orduan, bera baita giza garapenerako tresna nagusia, eremu

guztietan eta gure egiteko guztietan erabiltzen dugun bitartekoa (Elorza, 2004).

Ondorengo grafikoan ikus daiteke hizkuntzaren funtsezko ekarpena hezkuntza-

konpetentzia orokor bakoitza garatzeko unean:

Page 17: Hizkuntza proiektua

IV. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 17 OINARRI TEORIKOAK

6. Irudia. Hizkuntza tresna nagusia konpetentzia orokorren garapenean

Ikuspegi honen baitan, ahozkotasunak eta bereziki elkarreraginerako ahozko

diskurtsoak hartzen duen pisua azpimarragarria da. Bestalde, bistan da, bizitzako

egoerei eta beharrei erantzungo dieten hizkuntz konpetentzien garapen egokia

ziurtatu ahal izateko, egoera horiek ezin direla gela barrura mugatu, are eta

gutxiago, hizkuntzari dagokion arlora.

Arrazoi honengatik, Udarregi Ikastolak kontuan hartzen ditu ikasleak bere inguruan

bizi dituen askotariko hizkuntz esperientziak, eta guztiak era sistematikoan tratatuko

ditu.

Hizkuntz sistema eta komunikazio-sistema eraikitzeko; bai eta bestelako lengoaiak eta komunikazio-bitartekoak baliatzeko ere

Kontzeptu berriak barneratzeko; ezaguera-sistema antolatzeko; Informazioa bilatu, kritikoki interpretatu, aukeratu, sortu eta komunikatzeko

Egiten eta ekiten ikastea

Pentsatzen eta ikasten ikastea

Ideiak analizatzeko, alternatibak bilatzeko, elkarrekin planak egiteko, erabakiak hartu eta berrikuntzak gauzatzeko, edo egindakoak balioesteko

Elkarrekin bizitzen ikastea

Barne-antolaketa eta auto-erregulazioa garatzeko; iritziak, pentsaerak, esperientziak, emozioak trukatzeko; sormena, ludikotasuna, gozamena lortzeko

Norbera izaten ikastea

Bizitza soziala bideratzeko; pertsonen arteko elkarrekintzarako; bizikidetza antolatzeko eta arautzeko; gizartean parte-hartze kritiko eta arduratsua edukitzeko

Hizkuntza tresna

nagusia

Komunikatzen ikastea

Page 18: Hizkuntza proiektua

IV. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 18 OINARRI TEORIKOAK

4.3. HIZKUNTZAREN ETA HIZKUNTZA-IRAKASKUNTZAREN IKUSPEGIA

4.3.1. Hizkuntzaren ikuspegia

Egungo konpetentzien inguruko hausnarketa berriarekin, beste dimentsio

bat gehitzen zaio ikuspegi horri, hau da, gizarte ekintzara bideratutako

ikuspegiarena. Hortaz, ikasleen ikaste prozesua, hiru dimentsiotan garatu nahi da:

Maila indibidualean, ezagutza berriaren eta ikaslearen aurrezagutzaren

arteko elkarreraginean.

Maila sozialean, irakasleekin eta ikaskideekin sortutako elkarreraginean.

Ikasketa hori gertatzen den testuinguruarekin elkarreraginean, bizi dituen

egoerek ezarritako baldintzei erantzunez.

Horrenbestez ikuspegi berri horrek, hizkuntzaren lanketa egokia, Hizkuntz

Proiektuaren baitan, lehentasunezko premia bilakatzen du.

Udarregi ikastolak, “Ikastolak. Orain eta Gero.” (2009), izeneko dokumentuan

ikastolok onartu genuen hizkuntza-ikuspegiarekin bat egiten du eta beraz,

konprometitu egiten da delako ikuspegia garatzera:

“ Hizkuntzak pertsonaren garapen indibiduala eta soziala lortzeko tresna

nagusia direnez, komunikatzen ikasi konpetentzia orokorraren osagai

gisa landuko da konpetentzia linguistikoa, ikastolako eremu oro kontuan

hartuz eta hezkuntza komunitateko estamentu guztien elkarlanari esker.”

“Hizkuntzekiko helburua, ikasleak gizarte-bizitzako egoera eta norbere

bizitzako egoera eta behar guztietarako hizkuntzaren erabilera

eraginkorra egiteko gaitzea da. Hortaz, egoera eta behar askotariko

horiei erantzunez sorturiko testu generoen ulermen eta ekoizpenean eta

horien gaineko hausnarketan oinarrituko da irakaskuntza prozesua.”

“Hizkuntzaren diskurtso-ikuspegia, beraz, curriculum diseinu honen

oinarrian dago.”

Hala, Udarregi ikastolak testu-generoen ulermen eta ekoizpenean ardaztutako

metodologia hobetsi du. Horrenbestez, ikaslea egoera jakin batean eta helburu bat

lortzeko hizkuntzaren bidez ekiten duen pertsonatzat hartzen da eta ekintza horren

testuinguruan lantzen da hizkuntza, bertan sortutako testuaren ezaugarri formalak

zein eduki mailakoak landuz.

Page 19: Hizkuntza proiektua

IV. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 19 OINARRI TEORIKOAK

4.3.2. Euskaran ardaztutako hezkuntza eleaniztuna

XXI. mendeko gizartea eleanitza da. Gaur egungo gizartean, globalizazioaren

mendean, komunikazio-baliabideak, pertsonen mugikortasuna eta nazioarteko

harremanak gorabidean dauden garaian, ezinezkoa da euskarari bezalako

hizkuntza gutxiagotu bati iraunaraztea eta bera biziberritzea gizarteko hizkuntza

bakar moduan planteatuta.

Pertsona euskaldunen etorkizuna eleanitza da. Pertsona euskaldunek gai izan behar

dute beste hizkuntza batzuetan mintzatzeko.

Beraz, helburu nagusia, bi elementu horiek elkartzea lortzea izango da:

a) Euskarak bere hizkuntza-esparruan duen garapen osoa lortzea.

b) Pertsona euskaldunak beste hizkuntza batzuk ezagutu eta erabiltzeko gai

izatea.

Honengatik guztiagatik, Udarregi Ikastolak helburutzat dituen hizkuntzak garatzeko

orduan, honako hautuak egiten ditu:

Euskara eskolako komunikazio- eta ikasketa-hizkuntza nagusitzat hartzea

ikastola barruan, eta ahalik eta komunikazio eremu gehienak irabaztea

harentzat.

Gaztelaniaren ezagutza sakona edukitzea eta egoki erabiltzeko gai

izatea, bigarren hizkuntzak, gizartean duen lehentasuna aintzat hartuz,

eta bereziki ikasketa-munduarekin loturiko erabilera formalak indartzeari

begira landuz.

Ingelesa lotzea ikasleak lanerako edo ikasketak jarraitzeko

testuinguruarekin, globalizazioaren gizartean hartu duen papera aintzat

hartuz.

Frantsesa garatzea, mugaz bestaldeko komunitatearekin harremanetan

jartzeko helburuarekin landuko dugu, gizarteen kultura-kohesiorako

duen garrantziaz jabetzeko, eta ikuspegi kultural eta erabilgarriago

baten ikusmiratik landuz.

Page 20: Hizkuntza proiektua

IV. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 20 OINARRI TEORIKOAK

4.3.3. Komunikatzen ikasi konpetentzia orokorra

Aurkeztutako ikuspegiaren arabera, hizkuntza horiek denak hizkuntza-ahalmen

orokor baten baitan elkarreragin etengabean kudeatu eta garatzen dira.

Hau lortzeko, Udarregi ikastolaren hizkuntzekiko xedea ikasleen komunikazio-

konpetentzia garatzea da, hizkuntza(k) bizitzako egoera eta behar guztietarako

tresna eragingarri gisa erabil ditzaten.

Horrenbestez, komunikazio-konpetentzia garatu ahal izateko ikastolaren

komunikazio-testuinguruko eremu guztietan eragin behar da: gela barruan, gelaz

kanpokoan eta eremu instituzionalean; hartara, eremu bakoitzak eta bertan

partaide den hezkuntza komunitatearen kide bakoitzak (ikasle, irakasle zein

familiak) egiten dio ekarpena ikaslearen komunikazio-konpetentziari.

Hona Udarregi ikastolak esparru bakoitzerako finkatzen dituen ardatzak:

4.3.3.1.Gela barruko eremuaren hizkuntz beharrak:

Hizkuntzaren garapen egokia da arrakasta akademikoaren giltzarria, hura baita

ikaste-irakaste prozesu ororen tresna nagusia. Ondorioz, hizkuntza era kontzientean

irakatsi behar dute irakasgai guztietako irakasleek. Irakasle bakoitzak bere arloko

berezko hizkuntz beharrei erreparatuz eta honako hauek hartuta arloko

curriculumeko funtsezko osagai gisa: arloari dagozkion operazio kognitibo-

linguistikoak, testu-genero ohikoenak, eta horiei arrakastaz aurre egiteko ikasleak

erabili behar dituen hizkuntz gaitasun eta prozedura nagusiak.

Era berean, gela barruko elkarreragina hizkuntzaren jabekuntza eta garapenerako

esparru garrantzitsutzat hartzen du Ikastolak. Ezagutzaren eraikuntza sozialak

eskatzen du ideiak eta ezagutzak besteenekin alderatzea, eta besteekin batera

garatzea. Ikasleek besteekin elkarlana egin behar dute ezagutza berria eraikitzeko,

norberaren ideiak eta ezagutzak azalduz, besteenekin erkatuz, eta argudiatuz.

Elkarreragin didaktikoak, hizkuntzaren erabilera bultzatzeko eta ahozko

elkarreraginezko generoak bideratzeko eskaintzen dituen aukerak behar bezala

ustiatu ahal izateko, arlo guztiak eta arloetako irakasle guztiak bilduko dituen

plangintza koordinatua behar da ikastolan.

4.3.3.2. Hizkuntz arloaren trataera

Udarregi ikastolak Hizkuntza arloaren trataera finkatzeko garaian Derrigorrezko

Eskolaldirako Euskal Curriculuma dokumentuan eta Ikastolen Hizkuntz Proiektua

liburuan oinarritu egin da.

Page 21: Hizkuntza proiektua

IV. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 21 OINARRI TEORIKOAK

Hizkuntza arloaren helburu nagusia, bizitzako zeregin askotarikoetan ekiteko

ikaslearen komunikazio-konpetentzia garatzea izanik, helburu horri erantzuteko,

Hizkuntzak eta Literatura ikas arloko curriculumaren oinarria, hizkuntzaren ikuspegi

diskurtsiboan datza; bestela esanda, hizkuntza erabiltzen ikastea izango da

konpetentzien definizioaren zein edukien hautaketaren oinarria.

Hizkuntzen ikuspegi bateratua: curriculum integratua

Komunikazio-konpetentzia orokor honen sustapen egokia egitea oinarrizkoa da

konpetentzi eleanitz bateratu eta orekatua eraikitzeko.

Bestalde, euskaran ardaztutako eleaniztasuna garatu nahi bada, ezinbestekoa da

hizkuntzen ikuspegi integratzailea eta horrekin batera doan curriculum bateratua

gauzatzea.

Alde honetatik, curriculum proposamen integratu eta bakar batean bildu behar da

hizkuntza guztien ikaskuntza-irakaskuntza. Horrela, ikaskuntzaren osagarritasuna

ahalbidetzen da, baita hizkuntza bakoitzak dituen berariazko hizkuntza alderdiak

alderatzeko lana eta hizkuntza batean ikasitakoa beste hizkuntza batzuetan

aplikatzea ere.

Beraz, arloaren konpetentzia nagusien eta blokeen definizioa eta oinarrizko edukiak

aukeratzeko irizpideak berberak dira curriculumaren baitako hizkuntza guztientzat;

horrela, horien garapen osagarria bermatzen da.

Berariazko konpetentziak definitzean eta, bereziki, horiek ebaluazio-irizpideen bidez

definitzen ditugunean, hizkuntza bakoitzaren lorpen-maila zehazten da.

Hona, hizkuntza curriculum bateratuaren egituraketa azaltzen duen grafikoa:

7. irudia. Hizkuntz curriculum bateratuaren egituraketa

Page 22: Hizkuntza proiektua

IV. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 22 OINARRI TEORIKOAK

Metodologiaren ikuspegia

Hizkuntzak eta Literatura arloaren curriculuma hezkuntza-konpetentzia orokorren

arabera diseinatzeak, ikuspegi diskurtsiboan oinarritzen den metodologiaren

hautua egitea eskatzen du.

Ikuspegi horren arabera, hitz egitea eta idaztea komunikazio-testuinguruaren

baitan, helburu batzuk lortzera bideratzen diren testuak eraikitzea da. Horrek

zuzeneko eragina du metodologia-erreferentzia jakin batzuen artean hautua

egiterakoan, hartara, ondoko irizpideok kontuan hartu dira:

Ikaskuntza, komunikazio-egoera esanguratsuak ahalbideratzen dituzten

proiektuetan oinarritzea.

Testu-generoak, Hizkuntza arloaren eduki nagusia izatea. Testu-genero

bakoitzak berariazko ezaugarriak dituenez, bere ulermen eta

ekoizpenerako ikaskuntza espezifikoak lantzea eskatzen du.

Ikaskuntza, sekuentzia didaktikoetan egituratzea. Jarduerak

komunikazio-lan zehatz bat lortzera bideratutako helburu didaktikoen

inguruan antolatuz eta artikulatuz.

Prozedurak eta goi mailako estrategia kognitiboen garapena

nagusitzea; hizkuntz ezagutza lortzeaz eta ezagutzak aplikatzeaz gain,

hitzekin gauzak egiten jakitea.

Gramatikaren trataera funtzionala eta testuinguru bati atxikia izatea.

Hau da, gramatika, dugun zereginari erantzuteko baliabidea izatea.

Ikasleen artean eta irakasleen eta ikasleen artean elkarreragina

indartzea, ikasgela komunikazio-testuinguru erreal bihur dadin.

Proposatzen diren zereginetan, ikasketa autonomoaz gain, ikasketa

kooperatiboa bideratzen duten ikasleen taldekatze lehenestea.

Ikasmaterialak

Udarregi ikastolak hezkuntza-konpetentzia orokorretan ardazten du bere

curriculuma. Hautu honek eskatzen dio konpetentzien garapena bideratzeko

material kurrikular egokien aukeraketa egitea.

Honengatik, arlo bakoitzaren irakaskuntzarako ikasmaterialak aukeratzeko eta

haien erabilera arduratsua egiteko, erreferente nagusiak izango dira arloaren

Page 23: Hizkuntza proiektua

IV. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 23 OINARRI TEORIKOAK

didaktikarako hautatutako ikuspegia eta planteamendu metodologikoa, bai

eta diziplinarekiko egokitasuna ere.

Beraz, ikasmaterialen hautaketa adostutako ikuspegi horrekiko koherentea dela

eta hautaketarako irizpideak idatzita daudela bermatzea izango da gure

zeregin nagusia. Hartara, hemen bilduko dira ikasmaterialen hautaketarako

irizpideak finkatze eta adoste aldera egiten diren ekintzak; bai eta irizpide horien

erabilerarako nahiz jarraipenerako ekintzak ere.

Ahalegin honetan dihardugu aspaldiko urteetan eta une honetan, Ikastolen

Elkarteko materialek lehentasuna dute edozein ikasmaterial hautatzerakoan.

Alabaina, material kurrikularen hautaketarako irizpideak idaztea burutzeke

dugun zeregin garrantzitsutzat jotzen dugunez, berau burutu eta aparteko

eranskin batean jasoko dugun dokumentu erabilgarria izango da.

Eranskin honetan, Udarregi ikastolaren egoeraren diagnosian antzemaniko kezka

nagusienak erantzuteko hartutako neurriak azalduko dira; hots: hizkuntza

paisaian eragiteko ekintzak; ikasmaterialen ugaritzerako eta berrikuntzetarako

proposamenak; maila, ziklo nahiz etapen arteko koordinazioa ahalbideratuko

dituzten materialen aukeraketarako irizpideak; ikasle etorkinekin erabili beharreko

ikasmaterialen sorkuntzarako eta aukeraketarako irizpideak …

Ebaluazioaren ikuspegia

Arestian esandakoen arabera, komunikazio-konpetentziaren garapena xede

duen hizkuntzen ikaskuntza-irakaskuntzak, helburuen eta edukien trataeran

aldaketa sakonak eta hautu metodologiko jakinak eskatzen dituen bezala,

ebaluazioa litzateke eraldaketa kate horren funtsezko begia; azken finean,

ebaluatzeko moduek eta erabilitako irizpideek markatzen baitute

curriculumaren garapen osoa.

Hizkuntzen irakaskuntza-ereduaren eraldaketa arrakastaz egin ahal izateko,

ezagutzen ebaluaziotik konpetentzien ebaluaziora doan bidea egin behar da,

eta proposatutako ikuspegiari erantzungo dion ebaluaziorako badugu gida

baliagarria.

Page 24: Hizkuntza proiektua

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 24 OINARRI TEORIKOAK

Hona, hizkuntza Proiektuan proposatutako ikuspegiari erantzungo dion ebaluazioaren

ezaugarriak:

Hezitzailea: heziketa-prozesuaren muinean kokatzen dena, eta ez azken

muturrean soilik.

Integrala: konpetentzia komunikatiboaren osagai guztiak kontuan hartzen

dituena.

Kontestualizatua: hizkuntza giza ekintza jakin baten komunikazio-testuinguruan

txertatuta aztertzen duena, eta ez elementu formal abstraktu gisa.

Testuala: giza ekintza horren baitan sorturiko testua, hausnarketa-unitatetzat

hartzen duena.

Anitza: osagai eta egoera bakoitzeko ebaluazio-une eta -mota egokiena

erabiltzen duena.

Prozesuala: ikaskuntzen erregulatzaile-funtzioan oinarritutakoa.

Partekatua: elkarrekintza ardatz izanik, ikasleari partaidetza eskaintzen diona.

4.3.3.3 Gelaz kanpoko eremuaren ekarpena eta eremu instituzionalaren trataera

Esparru honetan eragiteko arrazoi nagusia dugu, eskola-giro osoa euskararen arnas gune

bihurtzea, ikasleek gelatik atera orduko beraien artean euskaraz egiten jarrai dezaten segurtatzeko

eta bultzatzeko.

Eskolaz kanpoko eremuaren xede nagusia, euskararentzat espazioa irabaztea den ezkero, berezko

planteamendu didaktikoa behar du. Planteamendu honen hastapenetan besterik ez gauden

arren, Udarregi ikastolak beharrezkotzat jotzen du ildo honen lantzean jarraitzea eta honetarako

honoko helburuak hobetsi ditu:

Ahozko elkarreragina segurtatzea eta bultzatzea

Hezitzaile guztiak hizkuntza irakasle bihurtzea

Hizkuntza jarrerak lantzea eta adostea

Eremu instituzionalak, berriz, Udarregi ikastolako Hizkuntza Proiektuak egoera guztietarako hizkuntz

irizpideak finkatu eta bilduko ditu, ikastolako bizitzan sortzen diren barne- zein kanpo-harreman

guztiak euskaraz gerta daitezen, eta ikasleek hizkuntza erabiltzeko izango dituzten aukerak

areagotzeko.

Bereziki, aparteko garrantzia eskainiko zaie familiaren barruan hizkuntz transmisioa bultzatzeko sor

daitezkeen ekimen guztiei, eta hauen barruan, Buruntzaldeko Udaletako ikastetxeekin batera

aurrera eramaten dugun lan- plangintzari.

Page 25: Hizkuntza proiektua

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 25 OINARRI TEORIKOAK

4.3.4. Hizkuntz erregistroen trataera

Udarregi ikastolari, hizkuntza dibertsitateari eta kalitateari begira jarri izan denetan, kezka nagusi

bat agertu zaio, hots, nola jardun, euskararen kalitatea zaintzeko eta eredu onak irakasteko.

Azken batean, hizkuntza erabiltzea eta erabileraren egokitasuna, ezinbesteko oinarriak dira

hiztunen komunikazio-gaitasuna ahalik eta ondoen garatzeko. Beraz, ikasleek ikasi behar dute argi,

jariakortasunez, modu eraginkorrean eta egoerari dagokion erregistro egokian hitz egiten.

Eskola-giroan irakasleak, hezitzaileak eta gainerako profesionalak dira hizkuntz erregistro egokiaren

sustatzaile, eredu-emaile eta motibazio eragile, gela barruan zein gelaz kanpo. Eredu-emaile diren

horiek izan behar dute lehenengoak erregistroak bereizten eta bide-erakusle izaten, ikasleekin

askotariko egoeretan erregistro formal eta ez-formal horien erabilera eginez.

Egun, eskolarako ondoen heldu den eredua estandarra eta jasoa da. Auzia da erregistro

formalekoak ez diren egoera eta diskurtsoetan nolako euskara erabili eta irakatsi behar den,

alderdi hori baita gaur egun aintzat hartzen ez dena.

Hau dela eta, Udarregi ikastolak, bere hezkuntza-komunitatearen ezaugarri guztiak kontuan

hartuz, eta ikastolaren zereginen artean lehen mailako helburua hizkuntza estandarra irakastea

bada ere, horrekin batera kontuan hartuko du herriko hizkera eta bestelako aldaerak, eta oinarri

teoriko hauek praktikara eraman ahal izateko, hezkuntza-komunitatearen partaideen

prestakuntza- prozesua aintzat hartuko du, behar bezala bideratzeko.

Page 26: Hizkuntza proiektua

V. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 26 PRESTAKUNTZA RAKO IRIZPIDEAK

HIZKUNTZA PROIEKTUAREN

PRESTAKUNTZARAKO IRIZPIDEAK

Udarregi Ikastolak ikasturtero zehazten du indarrean izango duen prestakuntza-plana, eta ikasturte

bakoitzaren amaieran, planaren balorazioa eta hurrengo ikasturterako aurreikusten diren beharren

jasotzea egiten du.

Udarregi Ikastolako prestakuntza- planak, Ikastolako Plan Estrategikoari eta abian dituen proiektuei

egoki erantzuteko xedea du eta beraz, indarrean dituen plan, proiektu nahiz prozesuen arteko

koherentzia eta uztarketa bermatzen ahalegintzen da.

Prestakuntza- planaren atalek lotura dute Plan Estrategikoaren atalekin eta jarraian zerrendatzen

ditugunak dira:

Kudeaketa pedagogikoari eta administratiboari lotutako prestakuntza

Hezkuntza Proiektuan jasotako egitasmoei lotutako prestakuntza

Curriculum Proiektuari lotutako prestakuntza

Hizkuntz beharrei lotutako prestakuntza

Teknologia berriei lotutako prestakuntza

5.1.Prestakuntzaren esparruak

Udarregi Ikastolako Hizkuntz Proiektuaren baitan aurreikusitako prestakuntzaren esparruak guztiz

lotuta egongo dira, gure hezkuntza komunitatean euskararen normalizazioaz eta euskararen

erabileraz egindako diagnostikoan antzemaniko beharrei eta erabakitako lehentasunei.

Ikastolako eskola-giroan hizkuntzaren erabileran hobetu behar ditugun alderdiak lantzea du

helburu prestakuntza honek, beti ere, bakoitzaren erabilera-esparruaren arabera.

Ikuspegi honetatik hauexek izango dira Udarregi ikastolak lehenetsiko dituen alderdiak:

Hizkuntza elkarrekintza

Gaiak eta hizkera- moduak

Profesionalen eta eskola kideen euskara-maila

Ikaslearen eskolaz kanpoko jardun-esparruetako hizkuntza-ohiturak, jokabideak eta

jarrerak.

5.

Page 27: Hizkuntza proiektua

V. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 27 PRESTAKUNTZA RAKO IRIZPIDEAK

Honetarako, jada eragiten hasiak garen 4 esparru nagusitan zentratuko dugu gure jarduna :

Hizkuntz prestakuntza

Metodologia prestakuntza

Hizkuntza jarreren inguruko prestakuntza

Hizkuntza Proiektua dinamizatzeko prestakuntza

5.2. Prestakuntzaren ardatz nagusiak

Ardatz nagusiak definitzerakoan aintzat hartuko ditugu, ikastolaren eremu guztiak eta baita

Udarregiko hezkuntza komunitatearen partaide guztiak ere, beharrezko prestakuntza, beren behar

berezituei begira antolatuko dugularik. Hona ardatzak:

5.2.1.Profesionalak: Funtzioa eta garrantzia. Ikastolako profesional guztiek komunikazio-esparru bat dute eta ikasleekin harreman zuzenetan

komunikazio-ekintzaren bat garatzen dute. Ekintza komunikatibo horien bitartez ikasleek

hizkuntzaren erabilera funtzionala egiten dute eta horietako bakoitzean garatu behar duten diskurtsoa, profesionalekin batera elkarrekintzan edota haien eredua bilatuz, eraikitzen dute.

Honetaz jakitun, Udarregi ikastolako profesionalen prestakuntza beharrak baloratzerakoan,

profesional bakoitzaren inguruan bi eragin esparru aintzat hartzen dugu:

Hizkuntz prestakuntza: Hiztun gisa, norberaren hizkuntza gaitasunaren hobekuntza sustatzeko eta bereziki,

komunikatzen ikastearen konpetentzia komunikatiboaren hobekuntza bermatzeko.

Gaitasun komunikatibo horien gaineko irizpide orokorrak Europako Erreferentzia

Markoan daude jasota eta horietan oinarrituko da Udarregi Ikastola, profesional guztiek

hizkuntza menderatze-mailara iristeko bideak jorratuz.

5.2.1.a Erabiltzaile gaituaren mailak

C Erabiltzaile gaitua

C1 C2

C2.1 C2.2

Page 28: Hizkuntza proiektua

V. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 28 PRESTAKUNTZA RAKO IRIZPIDEAK

C1 maila, Maila autonomo edo Gaitasun operatibo eraginkorra deitzen zaiona. Maila

honen ezaugarri nagusia diskurtso zabal bat erabiltzeko gaitasuna da, jariotasuna eta bat-

bateko komunikazioa bideratzeko aukera ematen duen diskurtsoa osatzeko gaitasuna.

C2 maila, edo menderatze-maila deitua. Maila honen helburua goi- mailako hiztunen

diskurtsoan aurkituko den hizkuntz zehaztasuna, egokitasuna eta erabilera-erraztasuna

ezaugarritzea da.

Metodologiaren prestakuntza: Ikasleekiko ekintza komunikatiboetan elkarrekintzan ari direnean eredu-emaile gisa eta

diskurtso- bideratzaile gisa formatzeko dituzten beharrak kontuan hartuko ditugu eta

Udarregi Ikastolak hezkuntza komunitatearen profesional guztiak aspektu hauetan

formatzea bultzatuko du:

Ahozko elkarreraginezko diskurtsoan

Guztiak, hizkuntz irakasle bilakatzeko konpetentzietan

Hizkuntz jarreren inguruko prestakuntza

Hizkuntz proiektua dinamizatzeko prestakuntza

5.2.2.Gurasoak

Udarregi Ikastolak, Euskararen Transmisioa Familia Bidez izeneko programan parte hartuko du

Buruntza aldeko Egitasmoaren kide gisa eta programa honek, euskararen normalizazioan familien

parte hartzea sustatzearekin batera, jorratzen dituen jardueren bidez, gurasoen formazioa

suspertuko du.

Udarregik begi onez jotzen du programa honen eskaintza eta baliatzen du, bestela iritsi ezinezkoa

egingo litzaiokeen gurasoen formazioaren esparrura iristeko eta bertan eragiteko.

Formazio honetan burutzen diren jarduerak honakoak dira:

Haurrentzat abestiak eta jolasak

Haurrentzat Ipuinak

Hizkuntzaren normalizazioaz gai bati buruzko hitzaldia.

5.2.3.Ikasleak

Ikasleen prestakuntzari dagokionean, Udarregi ikastolako xede nagusietako bat da,

konpetentzietan oinarritutako curriculuma lantzea, beraz, prestakuntza honen barruan sekulako

garrantzia hartzen du ikasleen konpetentzia komunikatiboaren lanketa.

Page 29: Hizkuntza proiektua

V. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 29 PRESTAKUNTZA RAKO IRIZPIDEAK

Honetarako, Udarregi Ikastolak, ikastola-giroan hizkuntza lantzea eta erabiltzea helburu duten

jarduerak eta prozesuak martxan jarriko ditu, eta gure testuinguru soziolinguistikoa zein den ikusita,

hizkuntza behar bereziak dituzten ikasleen hizkuntza errealitateari erreparatuko dio bereziki eta

horrekin batera, esparru bakoitzaren testuinguruaren berezitasunen arabera sortzen diren

komunikazio-egoera esanguratsuak nola balia daitezkeen aztertuko du, , ikasleek bai gela barruan

eta baita gelaz kanpoan ere, hizkuntzaren erabilera funtzionala egin dezaten.

Udarregi ikastola kontziente izanik formazioren garrantziaz helburu hauen erdiesterako,

metodologiaren inguruko prestakuntzari lehentasuna emango dio; horren bitartez lortu nahi baita

irakasleek eta hezitzaileek, beren arloa nahiz esparrua edozein delarik, ikas dezatela ahozkotasuna

ikasleekin nola landu, sortzen diren komunikazio esanguratsuak egoki kudeatzeko estrategiak

eskuratuz, ikasketa kooperatiboa bultzatuz, arloetako operazio kognitiboak gauzatzen dituzten

testu-generoen lanketa arrakastatsua bermatuz, arloko konstanteak eta trebeziak lantzeko modua

barneratuz…

Azken batean, hizkuntza, edozein ikaskuntza-irakaskuntzaren oinarrizko tresna izanik, Udarregi

Ikastolak metodologia horien inguruko prestakuntza bultzatuko du, irakasle nahiz hezitzaile

bakoitzak, ikasleekin elkarreraginean, hizkuntz behar horien lanketa egin dezaten eta, zeharka,

ikasleen prestakuntza beharrak ase ditzaten.

Page 30: Hizkuntza proiektua

VI. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 30 HIZKUNTZ PLANGINTZA

HIZKUNTZ PLANGINTZA

Udarregi Ikastolak euskaran ardaztutako eleaniztasunaren alde egindako hautuak eragin zuzena

du garatu nahi duen hizkuntza plangintzan.

Eleaniztasun-eredu honek, hizkuntza bakoitzeko lorpen-maila jakinak bilatzen ditu. Ikastolak, beraz,

hizkuntza horiek guztiak erabiltzeko eta ikasteko aukera bermatzeko, gure hezkuntza-

komunitatearen harremanak nahiz hezkuntza-prozesua bera arautu du, hizkuntza bakoitzak

ikastola barruan izango duen funtzioa eta hartuko dituen eremuak definituz.

Era berean, hizkuntza horietako bakoitzaren irakaskuntza noiz hasiko den eta ordutegian izango

duen pisua zehaztu dugu.

Erabakiak hartzeko garaian, eta euskara ardatz duen hizkuntza eredu eleaniztuna bideratzeko

asmoz, hizkuntza bakoitzaren egoera soziolinguistikoa eta euskararen normalkuntza esparrutik

datozen ekarpenak kontuan hartu ditugu.

6.1.Hizkuntza bakoitzaren lekua eta funtzioa ikastolako eremuetan

Udarregi Ikastolak, hizkuntza bakoitzak izango duen erabilera-eremua eta funtzioa

finkatzerakoan, Ikastolen Hizkuntza Proiektuak gomendatzen duen proposamena kontuan hartu

eta bereganatu du.

Hurrengo orrietan agertzen diren tauletan, aipatutako proposamena aurki dezakezue.

8. taula. Hizkuntzen erabilera-eremuak

HIZKUNTZAK EREMUAK

EUSKARA GAZTELANIA INGELESA FRANTSESA

GELA BARRUKOA X X X X

PEDA

GO

GIK

O

GELAZ KANPOKOA X X* X X

ERAKETA ETA BARNE-

KOMUNIKAZIOA X X

INST

ITTUZ

ION

ALA

KANPO- HARREMANAK X X

* Oso eremu euskalduneko ikasleen kasuan, zenbaitetan, gaztelaniako erabilera indartzeko proposamenak eta erabakiak jorratuko dira

6.

Page 31: Hizkuntza proiektua

VI. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 31 HIZKUNTZ PLANGINTZA

Udarregi Ikastolak, ikastolako eremu orotan hizkuntza nagusia euskara izan dadin

etengabe jardungo du.

Gaztelania gela barruan landuko den arloa da, eta arloari dagokion harreman-hizkuntza,

nagusitasunez, gaztelania izango da.

Horretaz gain, Udarregi Ikastolako familien tipologia eta testuinguru soziolinguistikoa kontuan

hartuta, gaztelaniak eremu instituzionalean presentzia izango du, familiekiko harremanetan eta

kanpo-harremanetan. Ingelesa gela barruan landuko den arloa da eta 4 urtetik 16 urte bitarterako ikas mailetan

irakasten da. Arloari dagokion harreman-hizkuntza, beste arloetan egiten den moduan, ingelesa

izango da.

Hizkuntza hau indartzeko asmoz, Udarregi Ikastolak ikasturtero, udako ekintzak ingelesez

antolatzeko aukera jorratuko du, Enjoy English egitasmoa antolatzeko saiakera burutuz. Frantsesa DBHko hautazko gaia da eta gela barruan lantzen den arloa da.

Arloari dagokion harreman-hizkuntza frantsesa izango da.

Hizkuntza hau indartzeko asmoz, frantsesa hitz egiten den eremuetara txangoak antolatuko dira,

ikasleei aukera emanez gelaz kanpoko eremuan eta kanpo-harremanetan frantsesez aritzeko.

Ondorengo tauletan, Udarregi Ikastolan gela barruko eta gelaz kanpoko eremuetan hizkuntza

bakoitzari eskaintzen zaion ordutegia eta hizkuntza bakoitzaren irakaskuntzarako hasierako adina

azaltzen da.

Page 32: Hizkuntza proiektua

VI. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 32 HIZKUNTZ PLANGINTZA

9.taula. Hizkuntzen irakaskuntzarako ordutegia eta hasierako adina

MAILA ADINA EUSKARA GAZTELANIA INGELESA FRANTSESA

HH 1

2

3

3-4

4-5

5-6

X*

X*

X*

X (2,5or.)

X (2,5or.)

LH 1

2

3

4

5

6

6-7

7-8

8-9

9-10

10-11

11-12

X*

X*

X*

X*

X*

X*

X*

X*

X (3or.)

X (3or.)

X (3or.)

X (3or.)

X (3or.)

X (3or.)

X (3or.)

X (3or.)

X (3or.)

X (3or.)

DBH 1

2

3

4

12-13

13-14

14-15

15-16

X (4or.)

X (4or.)

X (4or.)

X (3or.)

X (4or.)

X (3or.)

X (3or.)

X (4or.)

X (6or.)

X (6or.)

X (6or.)

X (6or.)

3h english/ 3 Social Sciencs

X (2or.)

X (2or.)

X (2or.)

X (2or.)

X* Globalizatua

X* Gaztelaniaren sarrera,hizkuntza nagusi gisa euskara duten haurrentzat (bai familian bai inguruko gizartean)

10.taula. Gelaz kanpoko eremuan hizkuntzen banaketa

HIZKUNTZAK GELAZ KANPOKOA

EUSKARA GAZTELANIA INGELESA FRANTSESA

JOLASALDIAK X

JANTOKIA X

GARRAIOA X

SARRERA- IRTEERAK X

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK (ikastola eragile denean) X X* X X

ESKOLAZ KANPOKO EKINTZAK (ikastola eragile ez denean) X X* X X

IRTEERAK, EGONALDIAK, ETA KANPALDIAK X X X X

JAI- OSPAKIZUNAK X X

X* Gaztelaniaren presentzia eta gaztelaniazko ekintzak antolatzearen egokiera aztertuko da, hizkuntza nagusi gisa euskara duten haurrentzat (bai familian bai inguruko gizartean)

X Hizkuntza horiek eremu horietan izango duten tokia zehaztuko dugu gure ingurune soziolinguistikoa eta hizkuntza horiek indartzeko beharra kontuan hartuz.

Page 33: Hizkuntza proiektua

VI. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 33 HIZKUNTZ PLANGINTZA

11.taula.Eremu instituzionalean hizkuntzen banaketa

HIZKUNTZAK EREMU NSTITUZIONALA

EUSKARA GAZTELANIA INGELESA FRANTSESA

GOBERNU ADMINISTRAZIO ETA FUNTZIONAMENDU ORGANOEN HIZKUNTZA

X

HIZKUNTZEN TRATAERARI BURUZKO ERABAKIAK BILTZEN DITUZTEN DOKUMENTUAK

X X

LANGILEEN HIZKUNTZ PROFILA X X X X

LANGILEEN HIZKUNTZA PRESTAKUNTZA X X X X

EKONOMIA ETA ADMINISTRAZIO DOKUMENTAZIOA X X

IKT EUSKARRIEN HIZKUNTZ TRATAERA X X X X ER

AKE

TA E

TA B

ARN

E KO

MUN

IKA

ZIO

A

IKASTOLAKO ESPAZIOEN HIZKUNTZA TRATAERA X X X X

FAMILIA BARRUKO HIZKUNTZA X X X X

IKASTOLAREN ETA GURASOEN ARTEKO HARREMANAK X X X X

FAM

ILIA

GURASOEN HIZKUNTZ PRESTAKUNTZA X

BESTE IKASTETXEEKIKO HARREMANAK X

GIZARTE ELKARTEEKIKO HARREMANAK X

UDAL ETA HERRI- ERAKUNDEEKIKO HARREMANAK X

KAN

PO- H

ARR

EMA

NA

K

HORNITZAILEEKIKO HARREMANAK X X

Page 34: Hizkuntza proiektua

VI. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 34 HIZKUNTZ PLANGINTZA

6.2. Gobernu,administrazio eta funtzionamendu-organoen hizkuntza erabilera 6.2.1.Gobernu- organoak

Bazkideen Batzarra

Udarregi Ikastolako Bazkideen Batzar Nagusia, euskaraz burutuko da lehentasunez,

baina batzarraren hasieran galdetu egingo da bitan egiteko beharraz. Hala balitz,

azalpenak, modu laburrean, gaztelaniaz emango lirateke. Gaztelaniazko ahozko

azalpenen beharrik ez balego ere, aurkezpenetako diapositibak bi hizkuntzetan

proiektatuko dira.

Artezkaritza Kontseilua Udarregi Ikastolako Artezkaritzako kide izateko nahitaezkoa izango da euskara

menderatzea, eta bilerak, euskaraz izango dira. 6.2.2.Funtzionamendu- organoen hizkuntz erabilera

Zuzendaritza Taldea, Klaustroa, Etapa- Ziklo- Maila bilerak Udarregi ikastolako funtzionamendu-organoen hizkuntza, euskara izango da.

6.2.3.Langileen hizkuntz profila Udarregi Ikastolak irakasleei nahiz bestelako langileriari ondorengo hizkuntz profila eskatuko die:

Zuzendaria eta irakasleak: Europako Erreferentzia Markoak proposatzen duen C1maila

euskaraz (EGA edo baliokidea).

Atzerriko hizkuntza irakasleek, 2009 urtea geroztik, C1 maila (Advanced, Dalf-C1…)

adierazi beharko dute. Titulazio hori ez duten irakasleak, hura lortzera bideratuak izango

dira.

Administrazioko langileak: C1 maila, euskaraz.

Jangelako hezitzaileak: Euskaraz hitz egiteko jariotasuna izango dute. Ez da hizkuntz

lorpen-mailarik eskatuko.

Atezaina: Udaletxeko langilea izanik, udalak eskatutako hizkuntza profilaren jabe izango

da. Dena den, euskaraz hitz egiteko jariotasuna izango du.

Autobusetako begiraleak: Euskaraz hitz egiteko jariotasuna izango dute. Ez da hizkuntz

lorpen-mailarik eskatuko.

Autobusetako gidariak: Euskara ezagutuko dute. Hizkuntz irizpidea, ez da irizpide

nagusia izango autobus zerbitzu bat kontratatzeko garaian, dena den, irizpideen artean

euskara erabili ahal izatearena kontuan hartuko da.

Garbitasuneko langileak: Udaletxeko langilea izanik, udalak eskatutako hizkuntza

profilaren jabe izango da. Dena den, langile hauek ikasleekin harremanik ez dutenez,

eskola- orduz kanpo aritzen direlako,zerbitzuaren kalitatea lehenetsiko da.

Page 35: Hizkuntza proiektua

VI. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 35 HIZKUNTZ PLANGINTZA

Eskolaz kanpoko ekintzetako hezitzaileak: Euskaraz hitz egiteko jariotasuna izango dute.

Ez da hizkuntz lorpen-mailarik eskatuko.

6.2.4. Hizkuntzen trataerari buruzko erabakiak biltzen dituzten dokumentuak Udarregi Ikastolak bere Hizkuntz Proiektuan (2009), hizkuntzen trataerari buruzko erabaki guztiak

bildu ditu. Alabaina, hau ez da hizkuntzen trataerari buruzko aipamenak egiten dituen dokumentu

bakarra, ezen ikastolako beste zenbait dokumentutan ere: Hezkuntza Proiektuan, Barne Araudian

eta Estatutuetan, hain zuzen ere, horrelako aipamenak egiten baitira. Eta aipamen horiek guztiek,

Hizkuntz Proiektua dokumentuarekin koherentzia izango dute.

Dokumentu horietako bakoitzean irakur ditzakegun hizkuntzen trataerari buruzko hainbat pasarte

irakurtzeko irakurleak jo beza iturri horietara (ikus. Hezkuntza Proiektua (2005), Barne Araudia (2005)

eta Guraso Kooperatibako Estatutuak (2004)

6.2.5. Langileen hizkuntz prestakuntza

Udarregi Ikastolak, langileen hizkuntz prestakuntza, lau esparru nagusitan eragiteko bideratuko du:

hizkuntza erabilpenaz prestakuntza, metodologiaz prestakuntza,

hizkuntz jarreraz prestakuntza eta Hizkuntz Proiektua dinamizatzeko prestakuntza (Ikus 5. atala). 6.2.6.Ekonomia- eta administrazio-dokumentazioaren hizkuntz trataera

Udarregi Ikastolako ekonomia- eta administrazio-dokumentuetan lehenetsiko den hizkuntza

euskara izango den arren, hainbat kasutan (hartzailearen arabera), bi hizkuntza ofizialetan idatziko

dira. 6.2.7.IKT euskarrien hizkuntz trataera

Udarregi Ikastolako IKT euskarriak, ahal den guztietan, euskara hutsean izango dira.

Ikasleekin erabilitako software libre guztia, euskaraz eskainiko da, baina ikasleek ezinbestez ezagutu

behar dituzten software estandar batzuk (Windows eta Microsoft Office), euskaratzerik ez dugunez,

horiek gaztelaniaz eskainiko dira.

6.2.8.Ikastolako espazioen hizkuntz trataera

Udarregi Ikastolak euskarari emango dio lehentasuna ikastolako espazioetan:

Errotulazioa: euskara hutsean.

Eraikin bakoitzeko informazio-guneak: euskara izango da nagusi. Baina onartuko

dira jatorriz gazteleraz idatzita dauden informazio interesgarriak.

Page 36: Hizkuntza proiektua

VI. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 36 HIZKUNTZ PLANGINTZA

Haur eskolako informazio-arbelak: euskaraz nahiz gaztelaniaz idatzitako informazioa

agertuko da.

LHko Txoko Txuriak: izango dira informazio-gune nagusiak, ikasturtean zehar landu eta

elikatzen dena.

Ikastolen Elkarteko ikasmaterialen erakusleihoa, Ageri –Alde eraikinean: lehentasunez euskarazko ikasmateriala agertuko den arren, Ikastolen Elkartean

hizkuntzen trataerarako argitaraturiko material eleanitzari leihoa irekiko zaio.

Pasilloak: ikasleen lanak eleanitzak izango dira, lantzen dituzten hizkuntza guztiek isla

izango dutelarik. 6.2.9.Familia barruko hizkuntz erabilera Udarregi Ikastolako familia tipologia ezagutzeko, ikasturtero datuak eguneratuko dira eta datu

basean jasoko dira. Datu jasotzea, besteak beste, matrikulazio garaian egingo da.

6.2.10.Ikastolaren eta gurasoen arteko harremanak

Udarregi Ikastolako familien hizkuntz tipologia kontutan hartuta, ondorengo hizkuntza irizpideak

zehaztu dira familiekiko harremanetarako:

HEZKUNTZA ETAPA GUZTIETAN : HE/HH/ LH/ DBH

1. Gelako bilera orokorrak: bi hizkuntzetan egingo dira, lehengoa euskara hutsean eta

bigarrena gaztelaniaz

2. Bakarkako bileretan:

a. Euskaraz ez dakitenekin, gaztelaniaz burutuko ditugu, baina gurasoa euskalduna

denean, gaztelaniaz hasiko balitz, irakasleak euskaraz jarraituko luke

(beharrezkoa ikusiko balitz jokaera honi buruzko arrazoiak agertuz).

b. Gurasoa euskalduna izanik gaztelaniaz hasiko balitz (zailtasunak dituelako)

irakasleak euskaraz mantentzeko joera agertuko luke, gurasoari, euskaraz

jarraitzeko baimena eskatuz.

3. Ikasleen ebaluazio txostenak: a. Bi hizkuntzetan bidaliko dira.

b. Buletinean agertzen diren oharrak gaztelaniaz nahiz euskaraz idatziko dira

(familiaren hizkuntza aukeraketaren arabera).

c. Buletinean agertzen diren euskarazko akronimoen itzulpena bidaliko zaie

etxeetara ikasturtearen hasieran.

4. Ohar, zirkular, txosten nahiz esku-orriak a. Familia tipologiaren arabera bidaltzen dira euskara hutsean ala bi hizkuntzetan.

b. Familiak ikastolan matrikulatzean galdetuko zaie euskara idatzia ulertzeko gai

diren ala ez eta datu hau jasoko da idazkaritzan eta etapa bakoitzeko maila

Page 37: Hizkuntza proiektua

VI. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 37 HIZKUNTZ PLANGINTZA

bakoitzeko irakasleari oharren banaketan kontuan hartu beharreko kopuruak

adieraziko zaizkie.

c. Euskara idatzia ulertzeko gai direnen kasuetan, euskara hutsean bidaliko zaie

informazioa, eta gai ez direnetan, ele bitan.

5. Web orriko informazioa a. Bi hizkuntzetan argitaratuko da

6. Udarregiko blogak a. Ikastolan lantzen diren hizkuntza guztietan: euskaraz, gaztelaniaz, ingeles eta

frantsesez, idazteko aukera egongo da.

6.2.11. Beste ikastetxeekiko harremanak

Udarregi Ikastolak, beste ikastetxeekiko harremanak, ahal duen guztietan, euskaraz egingo ditu,

lehenengo hitza beti euskaraz eginez. 6.2.12. Gizarte-elkarteekiko harremanak Udarregi ikastolak, gizarte-elkarteekiko harremanak, ahal duen guztietan, euskaraz egingo ditu,

lehenengo hitza beti euskaraz eginez. 6.1.13. Udal eta herri-erakundeekiko harremanak

Udarregi Ikastolak, udal eta herri-erakundeekiko euskarazko harremanak lehenetsiko ditu eta

lehenengo hitza beti euskaraz egingo du.

6.2.14. Hornitzaileekiko harremanak

Udarregi Ikastola, hornitzaileekiko harremanak, ahal den guztietan, euskaraz izan daitezen

ahaleginduko da, eta beraiekiko harremanetan lehenengo hitza euskaraz izango da.

Zerbitzu bat kontratatzeko garaian berriz, hizkuntz irizpidea aintzat hartuko den arren, ez da irizpide

nagusia izango; zerbitzu horrek ikasleekin harreman zuzena ez duen kasuetan, eskaintzen duen

zerbitzuaren kalitatea lehenetsiko da, hizkuntza irizpidearen gainetik.

6.3.Hizkuntz Erregistroen Trataera Udarregi ikastolak orain artekoan, erregistro formalak eta ez-formalak noiz eta non erabili zehaztu

gabe dauka eta etorkizun hurbileko erronka du.

Dena den, Ikastoletako Hizkuntz Proiektuan agertzen diren gomendioak kontuan hartuko ditu gaiaz

erabakitzerakoan.

Honen baitan egiten ditugun aurreikuspenak honokoak dira:

Ikastolako ikasleen adina, inguruko gizartearen euskalduntasun-gradua kontuan hartuz eta

gure ingurunetik hartzen ditugun euskaldunen ehunekoaren arabera, lehenengo urteetan

Page 38: Hizkuntza proiektua

VI. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 38 HIZKUNTZ PLANGINTZA

ahozko erregistro ez-formal/familiar bat eskainiko diegu ikasleei Ikastolaren jarduera

guztietan (gela barruko nahiz gelaz kanpoko eremuan).

Ondoren, hau da, zenbat eta aurreratuagoa izan etapa, orduan eta eredu jasoagoa landu

beharko dute gure ikasleek eremu formalean.

Gela bakoitzean, etxetik euskaldun diren umeen ehunekoaren arabera, era batera edo

beste batera jokatzeko proposamena egingo da.

6.4.Eskolatze Berantiarra

6.4.1.Eskolatze Berantiarraren Hizkuntz Plangintzari dagokionean

Udarregi ikastolak Hizkuntz plangintzak garatzeko garaian, kontuan hartuko duen beste aldagai

bat izango da eskolatze berantiarrarekiko irizpideak.

Eskolatze berantiarra konplexua izan ohi da eta ikasle horien artean askotariko egoerak topatuko

ditugu: batzuk, aldez aurretik eskolan aritutakoak eta jatorrizko hizkuntza gehiago garatu dutenak;

beste batzuk, eskolan inoiz aritu gabekoak; batzuek euren ama hizkuntzaz gain atzerriko hizkuntza

bat ekartzen dutenak, baina beste batzuek ez…

Udarregi ikastolak, jakitun izanik hizkuntza dela integraziorako eta gizarteratzeko tresna nagusia,

eta horrekin batera, argi edukiz zer eskola-eredu garen eta zer hezkuntza-erreferentzia ditugun

(Ikastolok euskara dugu ardatz), ikastolara iritsitako ikasle berriei eta haien familiei adieraziko die,

bizi garen gizartean euskararen jabe izateak bermatzen duela besteek dituzten aukera berdinak

izatea.

Beraz, azalduko diegu, ikasle etorkinak, lehentasunez, euskara izango duela komunikazio- eta

ikasketa-hizkuntza, ikastolak ziurtatu beharreko oinarrizko maila lortzeko.

Era berean, honek ez du kenduko zenbaitetan, eta egoera zehatzetan, egokitzapenak egin

beharra eta malguago jokatu beharra izango dugula.

Udarregi ikastolak, ingurune soziolinguistikoari eta ikaslearen jatorriari erreparatuta erabakiko du

zein aitortza egingo dion gaztelaniari, zein izango den hizkuntza horretan finkatuko ditugun

oinarrizkoak, eta zein baliabide jarriko dugun hori lortzeko. Horretarako 2000-2001 ikasturtean idatzi

genuen “Etorkinen Integrazioa Udarregi Ikastolan” izeneko Proiektua oinarritzat hartuko dugu eta

geroztik, garatutako eta sortutako prozesu ezberdinak kontuan hartuko ditugu, edozein ildo

estrategiko nahiz irizpideren nondik norakoa argitzeko, erabakiak hartzeko eta prozesuan aurrera

egiteko.

Atzerriko hizkuntzari dagokionez, Udarregi ikastolak aztertuko du ikasleak ingelesaren eta

frantsesaren gaineko ezagutzarik duen.

Page 39: Hizkuntza proiektua

VI. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 39 HIZKUNTZ PLANGINTZA

Eskolako hirugarren hizkuntza hori ezagutuko balu, ezagutza horiek indartuko genituzke bere

eskolaldirako motibazio bat gehiago izan dadin. Bestalde, testuinguru motibagarriak proposatuko

dizkio ezagutzen duenetik euskarara eta gaztelaniara ekarpenak eta transferentziak egiteko.

6.4.2.Curriculumaren egokitzapena, konpetentziei begira Eskolatze Berantiarrean

Udarregi ikastola ikasle berantiarraren garapen osoaren bila, irakasle talde osoa bultzatuko du

diziplina arteko oinarrizko konpetentziak adostera, gela barruan egingo den lana, lortu beharreko

gutxieneko maila horrekiko bideratuz.

Horrenbestez, hizkuntz arloa diziplina arteko oinarrizko konpetentzien zerbitzura jarriko da,

curriculum bateratutik abiatuta hizkuntza bakoitzean garatu beharreko konpetentziak finkatuz.

Lan hori egiteko, Udarregi ikastolaren ezinbesteko erreferentzia izango da Euskal Curriculuma eta

era berean, atzerriko hizkuntzak irakasteko nahiz beste arloen hizkuntz beharrei erantzuteko

sortutako baliabideak edota ikastolan bertan gai honen garapenerako sortutakoak erabiliko ditu.

Horren guztiaren harira, Udarregi Ikastolak, ikastolako curriculum-proiektua konpetentzien

hezkuntzari begira behar bezala aztertu, arakatu, landu, proposatu eta eguneratuko du,

diziplinartekotasuna bermatuz.

Testuinguru horretan, garrantzi berezia hartuko dute egoeraren arabera ikasleen ikaskuntza eta

garapena bultzatuko duten elkarreraginezko askotariko testuinguruek eta horiek ustiatzeko

metodologia ildo egokiek.

Azkenik eta funtzionaltasuna bilatzeko, Udarregi ikastolako irakasleek, beharren arabera moldatuko

dute gelaren antolaketa eta baliabideen antolaketa. 6.4.3.Gelaz kanpoko eremuaren garrantzia Eskolatze Berantiarrean

Udarregi ikastolak gelaz kanpoko jardunari dagokionez, gela barrurako hartutako erabakiekin

koherentzian jokatuko du.

Eremu horretarako egingo diren proposamenek bi helburu izango ditu:

Batetik, euskara egoera informaletarako ere baliagarri dela aitortzea, eta ikasleari gelaz

kanpoko jardunerako behar duen hizkuntz errepertorioa eskaintzea.

Bestetik, etorri berriaren integrazioa eta taldearen kohesioa.

Honetarako guztietarako, Udarregi ikastola, herrian aritzen diren gizarte-eragilerekin harremanetan

egongo da eta beharren araberako plangintza diseinatzeko ahalegin berezia egingo du, esparru

honetan sortzen diren hizkuntza beharrei sendotasunez erantzuteko eta familiaren beraren

hizkuntza premiak bideratzen laguntzeko.

Page 40: Hizkuntza proiektua

VII. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 40 KUDEATZEKO IBILBIDEA

HIZKUNTZA PROIEKTUA KUDEATZEKO IBILBIDEA

7.1. Ibilbidearen sekuentzia grafikoa

Udarregi Ikastolaren Hizkuntz Proiektua, bizirik eta etengabeko eraldaketan dagoen

egitasmoa da, beraz, epe luzera diseinatutako plangintza begiztatzen du, hamazazpi urrats

nagusitan sailkatuta dagoena, eta bost urteko iraupen ziklikoa duen ibilbidea, jada, martxan jarria.

7. irudia. Ibilbidearen sekuentzia grafikoa

7.

Page 41: Hizkuntza proiektua

VII. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 41 KUDEATZEKO IBILBIDEA

7.2. Ibilbidearen urratsak

7.2.1. Hausnarketa eta sozializazio-fasea

Udarregi ikastolaren hausnarketa prozesuari hasiera eman zitzaion 2006-2007 ikasturteko

ekaineko klaustroan eta 2007-2008ko ikasturte hasierakoan, zeinetan Ikastolako hizkuntza arloaren

trataera aztertu beharra planteatu baitzen, eta aztergaiei buruzko aurreikuspenak adierazi

baitziren.

Klaustro haietan azaldutako premiak kontuan hartuz, Zuzendaritza, Ikastolen Elkarteko Hizkuntza

Proiektuko arduradunekin harremanetan jarri zen eta 2007-2008 ikasturtearen lehengo hiru

hilabetean Hizkuntza Proiektuari buruzko azalpenak ematera etorri ziren Langileen Klaustroaren

aurrean.

Hurrengo taulan aurki daitezke 2007-2008ko azaroko klaustro hartan jorratutako ildoak:

Zergatiak

Gure egunerokoan, hizkuntzaren trataera dela medio, antzemaniko zalantzak, hutsuneak, ikuspegi koherente baten beharra

Gaur egungo gure egoera errealaren diagnosia

egin beharra. Ditugun premiak eta hobekuntza arloak

identifikatu beharra. Hobekuntza proposamenak egin beharra. Hobekuntzak gure eguneroko praktikan

uztartzeko, irtenbideak bilatu beharra.

ELEANITZ PROIEKTUA gure ikastolan

Gure ikastolako lehenengo promozioa 2008-

2009an DBHra igarotzea. Ikastolak proiektuari emango dion jarraituari eta

gauzatuko duen antolaketari buruz erabakiak eta konpromisoak hartu beharra.

Ikastolen Hizkuntz Proiektuak gure Ikastolako Proiektuaren diseinuan lan tresna gisa duen garrantzia

Hizkuntz Proiektuak ikastola guztietako eta

bakoitzeko hizkuntza egoeraren diagnosia egiten laguntzeko tresna.

Hizkuntzaren trataera integraturako egiten duen planteamenduak koherentzia ematen dio proiektuari

Hizkuntzarekin zerikusi duen edozein erabaki hartzeko garaian, ikuspegi jakin horretatik estrategiak eskaintzen ditu.

Hizkuntzen trataera Hizkuntza Proiektuaren barnean

Hizkuntzen trataeraren azterketarako ikuspegi komuna erabiltzeko aukera, komenigarritasuna eta beharra:

1. Hizkuntzen trataera integratuaren kontzeptua argituko dugu gaurko klaustroan.

2. Kontzeptuari lotuta agertzen diren edukiei buruz azalpenak emango dira.

3. Irakasleon eta hezkuntza komunitatearen beste estamentuen parte hartzea eskatzen duenez, kide bakoitzaren funtzioak eta antolaketa aurreikuspenak agertuko dira.

Page 42: Hizkuntza proiektua

VII. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 42 KUDEATZEKO IBILBIDEA

Beraz, Udarregi Ikastolako zuzendaritzak Hizkuntz Proiektuaren beharra antzeman eta Ikastolen

Elkartean eskaera egin zuen HIZPRO egitasmoan parte hartzeko, eta 2008-2009 ikasturtean parte

hartze hau gauzatzen hasi zen, ikastolan izendaturiko bi irakaslek, Ikastolen Elkarteak antolatutako

Euskaraz Biziko mintegietan parte hartuz.

Ikasturte horretan Euskaraz Bizi Egitasmoaren jarduerak garatzeari eskaini zitzaion arreta nagusiena

eta 2009-2010 ikasturtea izan da, bete-betean Ikastolako hizkuntza errealitatearen diagnosia

egiteari emandakoa.

7.2.2. Egoeraren diagnostikoa

Udarregi ikastolaren Hizkuntz Proiektuko plangintza diseinatu aurretik, ikastolako egoeraren

diagnosia egin da, 2009-2010 ikasturtean hain zuzen ere. Beraz, ikastolako hizkuntzekiko esku-hartze

eremu guztietan hizkuntzen erabilera eta trataeraren diagnosia burutu dugu. Ondoko lerrootan

azalduko dugu horretarako jarraitu dugun prozedura:

Ikasturteko 1. hiruhilekoan: Udarregi ikastolak, Ikastolen Elkarteak eskainitako prozedura eta diagnosi tresnak

erabili ditugu.

Fase horretan, esku-hartze eremu guztien egoeraren datu zehatzak bildu ditugu, eta

datu horietatik ikastolako indar guneak, ahuleziak eta beharrak antzeman eta idatzi

ditugu Hizkuntz Proiektua Taldeak. Txostenak zuzendaritza taldearen onespena jaso

du eta ikastolako sare informatikoan eskegi dugu, profesional guztien eskura.

Ondoren, diagnosiaren txostenean antzeman ditugun beharrei lehentasunak ezarri

dizkiegu, eta horien arabera, etapa bakoitzak, bere premien garrantziaren arabera,

bigarren lehentasun- aukera egin du. Hauekin laburpen taula osatu dugu, etapaka

mailakatze hori islatuz. Etapa bakoitzean gradualki garatuko dira, sumatutako

beharrak asetze bidean jarriz.

ULIBARRI programak eskaintzen duen BRANKA diagnosi tresna erabili dugu baita

ere, gure hizkuntza errealitatearen diagnosirako.

Era berean, Euskaraz Biziko jarduerak garatzen aritu gara, aldi oro antzemaniko

beharrei, Euskaraz Biziko antolaketa-egitura baliatuz.

Ikasturtearen 2. eta 3. hiruhilabetekoetan:

Udarregi Ikastolako 2010-2014ko Plan Estrategikoa idatzi dugu.

2008-2009ko Udarregi ikastolako Memoria idatzi dugu.

Udarregi Ikastolako 2010-2011 Urteko Plana idatzi dugu.

Udarregi ikastolako Hizkuntz Proiektua idatzi dugu.

Page 43: Hizkuntza proiektua

VII. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 43 KUDEATZEKO IBILBIDEA

7.2.3. Urteko Plana

Udarregi Ikastolako Urteko Planaren xede nagusia da, egunerokoan antzeman ditugun

hizkuntza beharrei Ikastolak erantzun bat ematea. Planaren idazketarako erabat kontuan hartzen

dira Plan Estrategikoan aurreikusitako Beharrak eta Lehentasunak, hau da, Urteko planaren

abiapuntua, lau urterako diseinatutako Plan Estrategikoa da.

2009-2010ean idatzitako Urteko Plana eta ondorengoak idazteko, Ikastolen kolektiboak eskaintzen

duen aplikazio informatikoa baliatu eta baliatuko da.

Urteko plana idaztea Hizkuntz Proiektua Taldearen eginkizuna izango da eta, behin idatzi eta gero,

zuzendaritzaren onespena beharko du. Ondoren eta Urteko Plan bakoitzaren edukiek eragindako

prestakuntza behar nahiz baliabideak (ordutegiak, liberazioak...) kontuan hartuz, Zuzendaritza

Taldeak hauexek onetsi eta bideratuko ditu.

7.2.4. Hizkuntz Proiektuaren idazketa, berrikustea, eta eguneratzea

2009-2010 ikasturtean idatzi da lehenengo aldiz Udarregi ikastolaren Hizkuntz Proiektua

dokumentuaren lehen bertsioa, eta horretarako Ikastolen kolektiboak argitaratutako “Ikastolen

Hizkuntza Proiektua” erreferentzia markoa , oinarri eta gida gisa erabili dugu.

Udarregi Ikastolako Hizkuntza Proiektuaren lehenengo bertsioa denez, jarraian datozen urteetan

beharrezko egokitzapenak, moldaketak, berrikusteak nahiz eguneratzea egin beharko zaizkiola

aurreikusten dugu.

Honetarako, eta atalaren hasieran esanda bezala, ziklikoki proiektuaren ibilbidea aztertuko da eta

beharrezko eranskin osagarriak txertatuko zaizkio. 7.2.5. Urteko memoria

Udarregi Ikastolak, hiru hilabetetik behin ebaluatuko ditu urteko planaren helburuak.

Memorian, urtean zehar egindako egokitzapenak, helburu eta jardueren lorpen-maila, nahiz

arrakasta zehazten dira; era berean, urteko lan-plangintza berrirako hobetzeko iradokizunak

zehazten direnez, oso dokumentu baliagarria da hurrengo urteko planean kontuan hartu

beharrekoak aurreikusteko.

2008-2009 eta 2009-2010 ikasturteetako memoriak eta ondorengoak idazteko, Ikastolen kolektiboak

eskaintzen duen aplikazio informatikoa baliatzen da. Lan hau Hizkuntza Proiektua Taldeak

zuzendaritzarekin batera egiten du.

Page 44: Hizkuntza proiektua

VII. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 44 KUDEATZEKO IBILBIDEA

7.2.6. Plan estrategikoaren ebaluazioa

Udarregi ikastolak, atal honen hasieran aipatutako ibilbidearen bost urteko zikloaren amaieran,

2009-2010 ikasturtean, idatzitako Plan Estrategikoaren ebaluazioa egingo du. Honetarako, azken

lau urteko memoriak eskuratu eta lau urte horietako helburuen lorpen-maila aztertuko da.

Horren ondoren, hasierako diagnosian identifikatutako beharrak eta lehentasunak berrikusi eta

hainbat eremuri buruzko diagnosia berregingo da. Azterketaren ondorioen arabera, lehentasunak

egokituko dira, ibilbidearen zikloa berriro abian jarriz, hau da, Plan Estrategiko berria idatziz.

Page 45: Hizkuntza proiektua

VIII. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 45 EGITURA ETA ZEREGINAK

PROIEKTUAREN KUDEAKETARAKO

EGITURA ETA ZEREGINAK

Udarregi Ikastolaren Hizkuntz Proiektuaren garapenak, ikastolan dauden funtzionamendu-organo

guztien inplikazioa eta elkarlan sendoa izateaz gain, badu berezko antolaketa egonkor bat:

Hizkuntz Proiektu Taldea eta Euskaraz Bizi taldea. Baina, egitura egonkor horretaz gain, beste

hainbat talderekin lankidetza ere beharko dugu.

Lankidetza hau bermatze aldera, ohiko gobernu-organoez eta Ikastolako zuzendaritzaz gain,

Hizkuntza Proiektu Taldea, Hizkuntza Departamendu Bateratua eta Euskaraz Bizi Taldeak, dinamika

eraginkor bat sustatzea guztiz beharrezkoa izango zaigu.

Zentzu honetan, organo nahiz talde bakoitzak zeregin ezberdinak burutu beharko ditu.

12. irudia. Hizkuntz Proiektuaren kudeaketarako egitura

8.

Page 46: Hizkuntza proiektua

VIII. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 46 EGITURA ETA ZEREGINAK

Ondorengo lerrootan zereginak laburtuta aurki daitezke:

8.1. Ikastolaren gobernu-organoei dagozkien zereginak Hizkuntz Proiektuaren beharra aztertu eta haren sorkuntza onetsi

Hizkuntz Proiektua garatu ahal izateko diru-baliabideak aurrekontuetan

onetsi

Hizkuntz Proiektuaren plan estrategikoa, urteko plangintzak eta

memoriak balioetsi eta onetsi

8.2. Zuzendaritzari dagozkion zereginak Zuzendaritzak gobernu-organoetan hartutako erabakiak bideratzearen eta gauzatzearen ardura

du. Beraz, Hizkuntz Proiektuarekiko honakoak lirateke bere zeregin nagusiak:

Hizkuntz Proiektua lantzearen eta gauzatzearen beharra aztertu eta hezkuntza-

komunitatearekin adostu

Hizkuntz Proiektua Taldearen eraketa eta haren ezaugarri nagusiak zehaztu: kideak

aukeratu, arduraduna izendatu, helburuak finkatu eta abar

Euskaraz Bizi batzordearen eraketa eta haren ezaugarri nagusiak zehaztu: kideak

aukeratu, arduraduna izendatu, helburuak finkatu…

Ikastolarako proposatzen den Hizkuntz Proiektua aztertu eta egokia izanez gero

oniritzia eman

Ikastolako ohiko barne-funtzionamendua bideratzen duten erreferente nagusietan

(curriculum proiektua, barne-araudia, urteko plana, aurrekontuak…) Hizkuntz

Proiektuarekiko isla ziurtatu

Hizkuntz Proiektua Taldeak proposatutako hizkuntzaren prestakuntza-plana aztertu

eta ikastolako prestakuntza-planean txertatu

Hizkuntz Proiektuaren plan estrategikoak eta urteko plangintzak aztertu, onespena

landu, eta ikastolako gestio-planean eta urteko plangintzan txertatu

Urteko plangintzaren jarraipena egin eta urteko memorien balioespenean parte

hartu

Plan estrategikoaren jarraipena egin eta bere memoriaren balioespenean parte

hartu 8.3.Hizkuntz Proiektua Taldea Hizkuntz Proiektua Taldearen koordinaziopean kokatuko dira Hizkuntz Departamentu Bateratua eta

Euskaraz Bizi Taldea. Taldeko kideak eta haiek bete beharreko funtzioak honokoak izango dira:

Page 47: Hizkuntza proiektua

VIII. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 47 EGITURA ETA ZEREGINAK

Hizkuntz Proiektuko dinamizatzaile orokorra Dinamizatzaile orokorraren zeregina Hizkuntz Proiektua garatzeko ekimenak eta

horien arduradunak koordinatzea izango da; beraz, eskumena izango du erabakiak

hartzeko eta betearazteko.

Gela barruko eremuaren dinamizatzailea Eremu honen dinamizatzailearen zeregina izango da Hizkuntz Proiektuaren

garapenak curriculumaren eremuan beharrezkoak dituen ekintzak bideratzea eta

koordinatzea.

Euskaraz Biziko dinamizatzailea Euskaraz Biziko dinamizatzailearen zereginak Euskaraz Bizi Taldea gidatzea eta

koordinatzea izango dira. Talde horren egitekoa Hizkuntza Proiektuaren garapenak

gelaz kanpoko eremuan nahiz eremu instituzionalean beharrezkoak dituen ekintzak

bideratzea izango da. 8.4. Hizkuntz Proiektua Taldearen zereginak Hauexek izango dira:

Ikastolaren gela barruko eta gelaz kanpoko eremuetan lantzen diren hizkuntzen

irakaskuntzaren eta erabileraren arteko koherentzia eta kohesioa bermatzea;

bereziki, komunikatzen ikasi konpetentziaren garapena ziurtatzeko eta hizkuntzaren

zeharkakotasuna bermatzeko

Euskararen normalizazioan eta eleaniztasunean eragile izatea

Ikastolako hizkuntz egoeraren diagnosia bideratzea

Ikastolak hizkuntzekiko dituen beharrei eta lehentasunei erantzuteko

plan estrategikoa idaztea, zuzendaritzari proposatzea eta zuzendaritzarekin batera

plan estrategikoaren balioespena egitea

Ikastolaren Hizkuntz Proiektua idaztea eta eguneratzea, Ikastolaren Hezkuntza

Proiektuarekiko eta Curriculum Proiektuarekiko koherentzia zainduz

Hezkuntza-komunitatearentzat hizkuntzaren prestakuntza-plana diseinatu eta

zuzendaritzari proposatu.

8.5. Hizkuntz Departamentu Bateratuaren zereginak Honakoak izango dira:

Hizkuntz Proiektuan hizkuntzen ikaskuntza-irakaskuntzarako adostutako ikuspegi

metodologikoa garatzea

Hizkuntzen curriculum bateratua (helburuak, edukiak, ebaluazio irizpideak eta abar)

garatzea eta eragileekin lantzea

Erabakitakoa kontuan hartuta, askotariko baliabideak (ikasmaterialak eta abar)

hautatzea eta Hizkuntz Proiektua Taldeari proposatzea

Programazioen arteko koordinazioa eta osagarritasuna ziurtatzea

Page 48: Hizkuntza proiektua

VIII. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 48 EGITURA ETA ZEREGINAK

Arloko metodologia lantzeko nahiz irakasleen hizkuntz maila hobetzeko prestakuntza

beharrak definitzea eta Hizkuntz Proiektua Taldeari aurkeztea

Beste arloetako departamentuekin koordinatzea, arlo horien hizkuntz beharrei

erantzuteko eta orientabideak emateko

Etapako bileretan, egindako lanaren berri ematea .

8.6. Euskaraz Bizi Taldearen zereginak Euskaraz Bizi Taldeak Hizkuntz Proiektuaren garapenak, bai gelaz kanpoko eremuan bai eremu

instituzionalean, behar dituen ekintzak bideratzea eta honako zeregin hauek bideratuko ditu:

Ikastolako barne- eta kanpo-harremanak euskaraz gauza daitezen bultzatzea

Urteko plangintza definitzea, jarraitzea eta baloratzea

Behar izanez gero, gela barrurako jarduerak proposatzea eta horien jarraipena egitea

Gelaz kanpoko hizkuntz erabilera arakatzea (hiztun-neurketak), esku-hartze planak

proposatzea eta jarraipena egitea

Eremu instituzionalean ikastolako hizkuntz politika proposatzea euskarari dagokionez

Gelaz kanpoko eremuan eta eremu instituzionalean parte hartzen duten hezitzaile,

langile, ikasle eta gurasoen prestakuntza-beharrak identifikatzea eta behar horiei

erantzuteko prestakuntza-plana zehaztea. Eta Hizkuntza Proiektua Taldeari aurkeztea

Etapetako bileretan, proposamenen eta egindako lanaren berri ematea

Page 49: Hizkuntza proiektua

IX. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 49 AURRERA BEGIRA

AURRERA BEGIRA…

Ikastolen Hizkuntz Proiektuak, Euskal Herriko gainerako ikastolei bezala, Udarregi ikastolari ere

Ikastoletako hizkuntza-gaien inguruko erabakiak eta ekimenak bideratu ahal izateko irizpideak

nahiz norabideak finkatzeko, antolatzeko, garatzeko zein ebaluatzeko marko integrala eskaini dio.

Aurrerapauso garrantzizkoa, dudarik gabe, baina ibilbide luze baten hasiera besterik ez dena, ezen

orain arteko lana oinarritzat harturik, hemendik aurrera, gure ikastolako hizkuntza errealitateari

dagozkien edukiz eta ekintzez bete beharko baitugu.

Dokumentu honetan zehar hainbatetan aipatu dugun bezala, Ikastolak, XXI. mendeko euskal

gizartearen hezkuntza eta hizkuntz beharrei era eraginkorrean erantzun ahal izateko dituen

erronkak handiak dira eta gureak ezin du atzean geratu. Honengatik, hain zuzen ere, une honetan,

Udarregi Ikastolak, hurrengo lerrootan agertzen ditugun erronkekiko sentsibilitate berezia

agertuko du:

Euskara eta euskal kultura gure gizarte zabal eta askotariko honen

elkarbizitzarako ardatz izanik, kultur integrazio barne-hartzailearen eredua

garatzea eta identitate euskaldun berri eta integratzaile baten erroak

sustatzea.

Gizartean txertatutako euskal eskola eredua garatzea, kalitatezko hezkuntza

eredu berri baten eraketan, bai eta euskara eta Euskal kulturaren

biziberritzean eragile lana egingo duena.

Informazioaren eta komunikazioaren gizarteari erantzunez, konpetentzien

hezkuntza eredu berria garatzea eta bereziki komunikazioaren heziketari

dagokiona garatzea.

Etorkizuneko jardunbide honetan murgilduta gaude ikastolak eta hainbat ekimen estrategiko

ditugu abian talde gisa elkarlanean aurrera egiteko: Ikastola-ereduaren zehaztapena; Euskal

Curriculum oinarrizko eta komunaren definizioa, edota berriki sortu dugun Euskal Herri mailako

egituraketa berria (EHI,EKE)

Hizkuntz Proiektua bera berriztatze prozesu horren parte da, beste egitasmo guztiekin uztartuz, eta

hezkuntza komunitate osoaren partaidetza eragingarria bilatuz, garatzen joan beharko duguna,

XXI. mendean ere, Udarregi Ikastolatik bere hondar alea jarriz.

9.

Page 50: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 50 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

IKASTOLAREN DIAGNOSIA ETA

PLAN ESTRATEGIKOA

10.1.Ikastolaren diagnosia

HIZKUNTZ PLANGINTZA ESPARRUA INDARGUNEAK AHULEZIAK BEHARRAK

Hizkuntza bakoitzaren lekua eta funtzioa ikastolako eremuetan

Euskara baliatu ahal izatea eskolako bizimoduan sortzen diren egoera guztiak antolatzeko.

Adostua ez egotea hizkuntza bakoitzaren lekua eta funtzioa ikastolako eremuetan. Zenbait jarrera eta jokabide ohituraren poderioz sortutakoak dira, ez benetako hausnarketa baten ondorioa.

Hizkuntza bakoitzaren lekuaz eta funtzioaz hausnartzea eta ohituraz erabiltzen ditugunak berrikustea, darabilzkigun irizpideak zerrendatzeko, argitzeko eta erabaki komunak hartzeko.

Murgiltze eredua

o Murgiltze goiztiarraren

oinarriak zehaztuta edukitzea

o Oinarri hauek HHn eguneroko dinamikan lantzeko plangintza eta irakasle taldearen adostasuna .

o Ikastolen Elkarteko URTXINTXA Murgiltze ereduan mintegiko formazioan parte hartzea.

o Murgiltze berantiarraren lanketarako Proiektu propioa idatzita edukitzea

o Etapa guztietako ordezkariak biltzen dituen lan-talde propioa eratuta edukitzea eta beren bidez etapa bakoitzak etorkinen plangintzaz egiten denaren jarraipena egiteko eta etapa bakoitzaren beharrak kontuan hartzeko.

o Etorkinen Integrazioan irakasleen formaziorako Ikastolen Elkarteko mintegian parte hartze aktiboa

o Ikasle etorkinaren oinarrizko curriculum orokorra prestatzeko eredua izatea eta honen barruan hizkuntzaren trataerarako plangintza idatzia edukitzea.

o Familien garrantzia hizkuntzaren transmisioan, familia bera sentsibilizatzeko saioetan izan ohi dugun partaidetza eskasa

o Murgiltze berantiarraren ezaugarriez eta beharrez irakasle klaustro osoaren sentsibilizazioa

o Murgiltze goiztiarra eta familiaren garrantzia hizkuntzaren transmisioaz kontzientziatzeko eta sentsibilizatzeko plangintza berrikustea Buruntzaldeko euskara teknikariekin.

o Murgiltze goiztiarraren ezaugarrietan, baldintzetan, irizpideetan… etapako irakasle guztien formazioarekin jarraitzea.

o Murgiltze berantiarraren ezaugarrietan eta beharretan irakasle guztien eta familien sentsibilizazioarekin jarraitzeko plangintza (sentsibilizazio saioak sistematizatzea)

10.

Page 51: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 51 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

HIZKUNTZ PLANGINTZA

ESPARRUA INDARGUNEAK AHULEZIAK BEHARRAK

Gela barruko hizkuntza bakoitzaren ordutegia eta hasierako adina

o Zehaztua egotea bai ordutegia eta baita hasierako adina ere eta nahikoa koherentzia maila izatea herriaren egoera soziolinguistikoarekin.

o Ikastolan

aspaldidanik errotua dagoen ohiturari jarraitu diogu bai ordutegia eta baita hizkuntza bakoitzaren hasierako adina zein den esateko garaian. Erabakia hartzeko irizpide nagusiak urte askotan ez berrikustea ahuleziatzat jo dezakegu.

o Une honetako egoera soziolinguistikoaren arabera irizpideen berrikusketa eta erabakien berraztertzea

o Gazteleraren trataera eta hasierako adina berraztertzea.

o 2010-2011 DBH 3garren mailan Gizarte arloa ingelesez emateko antolaketa familiekin hitz egitea eta erabakiak hartzea, 2010eko urtarriletik hasita.

o Gizarte arloa ingelesez emateko antolaketaz erabaki funtzionalak hartzea.

Eremu instituzionalean hizkuntzen banaketa

o Euskaraz bizi ahal izatea ikastolako gobernu eta funtzionamendu organo guztietan.

o Kanpoko hornitzaile gehienekin harremanak euskaraz eduki ahal izatea.

Hizkuntzen Banaketarako irizpideak idatziz ez izatea.

o Oharren trataerarako

irizpideak idatzi. o Batzar, eta bileretako

hizkuntzaren trataerarako irizpideak idatzi.

o Kanporako txostenen hizkuntzen banaketarako irizpideak idatzi

o Etapa, maila eta ziklo bakoitzean idatziko ditugun irizpideak argi eta garbi azaltzea eta aplikatzea.

Hizkuntza erregistroen trataera

o Erregistroen aniztasuna

eta hauek baliatzeko aukera egunerokoan

o Hausnarketa falta. o Erabaki adostuen falta

o Erregistro formalen eta

informalen gaineko hausnarketa egitea etapa guztietan.

o Erregistroez hartzeko ditugun erabakiak adostasun maila zabal batez hartzea.

o Erregistro ezberdinak erabili ahal izateko ditugun aukerak antzematea eta konpromisoen zerrendaketa

Page 52: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 52 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

EREMU PEDAGOGIKOA - GELA BARRUKOA KUDEAKETA PEDAGOGIKOA

HIZKUNTZ ARLOKO CURRICULUM BATERATUA ESPARRUA INDARGUNEAK AHULEZIAK BEHARRAK Hizkuntz arloaren kudeaketa Hizkuntz arloaren koordinazioa (LH) (3. eranskina)

Koordinazio orokorra

• Etapa guztiak astero koordinazio orokorreko bilerak egitea.

• Koordinazio bileretako gai-ordena egiten denean (koordinatzaileak) irakasle guztiek aukera izatea gai-ordenari beren ekarpena egiteko, honek aukera ematen baitu arlo ezberdinetako beharrak planteatzeko etapa bileretan

• Maila, ziklo nahiz etapen arteko bilerak adostutako maiztasun jakin batez egitea (astero eta hamabostean behin)

• Lan taldeetako bilerak hamabostean behin izateak errazten du koordinazio orokorra bermatzea.

• Etapa guztietan gai-ordenari egiten zaizkion irakasleen ekarpenen artean gutxi izatea hizkuntza arloari dagozkionak.

• Etapa edozein delarik, beren Etapa bileretan hizkuntza gaia maizago lantzeko beharra, beharrezko koordinazio beharrak asetzeko eta antolaketa mailan antzematen ditugun hutsuneak zuzentzeko.

• Lan taldeetako bileretan hizkuntzen gaiari tarte zabalago bat eskaintzeko beharra.

Hizkuntz arloari dagokion koordinazioa

• URTXINTXA eta Murgiltze eredua delako mintegian parte hartzea..

• HHn gai oro elkartzea URTXINTXAko jarduerak antolatzeko (hamabostean behin) eta astero etapa mailan elkartzea, beste gaien artean hizkuntzaren gaia jorratzeko, aurreikusi gabe zeuden zenbait jardueraz hausnartzeko eta antolatzeko.

• LHn bai mailaka eta baita zikloka ere, hamabostean behin elkartzea TXANELAko jarduerak, metodologia eta didaktika baliabideak nahiz ebaluazio irizpideak aukeratzeko eta adosteko (euskara eta gaztelania arloetan).

• LHn ingelesa ematen duten 3 irakasleak beren arteko koordinazioa hamabostean behin izatea, bai jarduerak aukeratzeko eta baita metodologia erabakiak hartzeko nahiz ebaluazio irizpideak adierazteko eta adosteko ere.

• LHn beste zenbait arloekin harremanak finkatuta egotea: euskara, gaztelania eta ingurunea

• Etapen artean ikasturtean behin elkartzea (ikasleak ikasmailaz igarotzean) hizkuntza arloan lortu duten mailaren berri elkarri emateko.

• HIZPRO lan taldea etapa guztietako ordezkariez osatuta egotea eta maiztasun jakin batez (hamabostean behin) biltzea Hizkuntza arloaren beharrak antzemateko eta etapetako lana koordinatzeko.

• HHn ahozko adierazmenari/

komunikazioari arloari dagokion etapa barruko irakasleen artean koordinazio nahikorik ez egotea.

• HHn euskara eta ingelesa ematen duten irakasleen artean koordinazio formala gutxi egotea.

• HHn ikasleen euskara indartzeko egiten diren saioen bilakaeren berri emateko koordinazio gutxi egotea tutore eta euskara indartzeko irakaslearen artean.

• LHn euskara, gaztelania eta ingelesa ematen duten irakasleen artean koordinazio gutxi izatea ziklo mailan eta baita behar denean ere etapen artean ere.

• LHn eta DBHn arlo guztiekiko harremanak finkatuta ez egotea.

• DBHn, hizkuntza arloa irakasle bakoitzak bere aldetik antolatzea besteekin koordinazio formalik gabe, ez hizkuntza bera ematen dutenen artean eta ezta hizkuntza ezberdinak ematen dituztenen artean ere (euskara, gaztelania, ingelesa eta frantsesa)

• DBHko bi zikloetako hizkuntza irakasle desberdinen artean koordinazio bilerarik ez izatea.

• HHn ahozko adierazmena/ komunikazioa esparruaren koordinazioa areagotzeko beharra.

• HHn euskara eta ingeleseko irakasleen arteko koordinazioa bermatzeko beharra.

• HHn euskara indartze saioak ematen dituen irakaslearen eta tutoreen arteko koordinazioa bermatzeko beharra.

• LHn euskara, gaztelania eta ingelesa ematen duten irakasleen artean koordinazioa areagotzeko beharra ziklo mailan eta baita etapen artean ere (HHrekin eta DBHrekin)

• LHn eta DBHn beste arloekiko harremanak finkatzeko beharra.

• DBHn hizkuntza arloa ematen duten irakasleen artean koordinatzeko beharra, horretarako egitura finko bat antolatuz (lan taldea, Departamendua)

• DBHko bi zikloetako hizkuntza irakasle desberdinen arteko koordinazio bilerak egiteko beharra, arloaren koherentzia metodologikoa bermatuz.

Page 53: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 53 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

EREMU PEDAGOGIKOA - GELA BARRUKOA KUDEAKETA PEDAGOGIKOA

HIZKUNTZ ARLOKO CURRICULUM BATERATUA ESPARRUA INDARGUNEAK AHULEZIAK BEHARRAK

Hizkuntz arloaren kudeaketa Hizkuntz departamenduen antolaketa (Bigarren Hezkuntza) (4. eranskina)

Funtzioak

• Departamendu egitura antolatu

gabe izatea. • Departamenduaren eta

Departamendu- buruaren funtzioak zehaztu gabe izatea.

• Departamendu gisa ez funtzionatzea.

• Hizkuntzetako Departamendua sortzeko beharra.

• Hizkuntzetako Departamenduaren eta Departamendu- buruaren funtzioak zehazteko beharra.

Funtzionamendu-baldintzak eta harremanak: bertikalak (ziklo-etapen artean) eta horizontalak (beste departamenduekin)

• DBH1. ziklo osoan irakasle

batek Euskara ematea eta gauza bera gertatzea gaztelania eta Ingelerari dagokionean ere, eta euskara nahiz gaztelaniaren kasuan aspaldidanik berberak izateak apaltzen du koordinazio ezak normalean sor dezakeen anabasa.

• DBH2.ziklo osoan beste irakasle batek euskara ematea eta gauza bera gaztelaniari dagokionean ere aurreko egoera bera sorrarazten du. Bi zikloen artean koordinazio gutxi egoteak sor dezakeen anabasa apaltzen da, bi zikloetan metodologia bera erabiltzearekin.

• Ikasmaterialen aukeraketarako irizpideak adostuta edukitzeak ekarri du hizkuntza guztietan erabiltzen den ikasmateriala ildo metodologiko berbera jarraitzen duena izatea.

• Ingeleseko bi irakasleen arteko koordinazioa Eleanitz English egitasmoaren lanketarako eta jarraipenerako, eta koordinazio hau hiru hilabetean behin ere izatea LHko irakasleekin.

• Departamendu gisa ez funtzionatzeak ekarri digu:

o funtzionamendu baldintzak finkatu gabe izatea

o harreman bertikalak eta horizontalak finkatu gabe edukitzea.

Hau ahulezia da eta ahalik eta lasterren zuzendu beharrekoa gainera.

• Beste arloetan departamenduak ere osatu gabe edukitzea, maila berdineko ahulezia da.

• Departamenduen egitura ezartzeko beharra eta honekin batera:

• Departamendu- buruaren orduak esleitzeko beharra

• Partaideak izendatzekoa

• Bileren maiztasuna eta iraupena zehaztekoa

• Espazioa eta baliabideak esleitzekoa

• Beste hizkuntza departamenduekin harremanak finkatzea

• Beste arloetako departamenduak sortzekoa eta hauekiko harremanak finkatzekoa.

Koordinazio orokorra

• Frantseseko irakasle bakarra izatea eta berau Eleanitz Français proiektua ematen den beste ikastoletako irakasleekin koordinatuta egotea.

• Koordinazio formal gutxi egotea hizkuntza irakasle ezberdinen artean, bai hizkuntza bera ematen dutenen artean eta baita hizkuntza ezberdina ematen dutenen artean ere.

• Koordinazio formala

areagotzeko beharra hizkuntza irakasle ezberdinen artean, bai hizkuntza bera ematen dutenen artean eta baita hizkuntza ezberdina ematen dutenen artean ere.

Page 54: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 54 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

EREMU PEDAGOGIKOA - GELA BARRUKOA

KUDEAKETA PEDAGOGIKOA HIZKUNTZ ARLOKO CURRICULUM BATERATUA ESPARRUA INDARGUNEAK AHULEZIAK BEHARRAK Hizkuntz arloaren kudeaketa Hizkuntz curriculuma (5. eta 6. eranskinak)

Hizkuntza bakoitzeko curriculum-proiektua / hizkuntza curriculum bateratua

• HHn, Euskarazko ahozko

adierazmena/ komunikazioa curriculum-proiektuaren ezagutza eta erabilpena etapa osoan finkatua izatea eguneroko lanari begira: Metodologia-irizpideak jasoak

egotea. Helburuen definizioa eta

sekuentzializazioa ezagutzea Ebaluazio irizpideak ezagutzea.

• HHn egoera bera izatea Ingelesa arloari dagokionean.

• LHn eta DBHn, ikastolan lantzen diren hizkuntza bakoitzeko curriculum-proiektuaren ezagupen zabala eta berorren erabilpena programazioen taxutzerako:

• Metodologia irizpideen ezagutza

• Helburuen definizioa eta sekuentzializazioa

• Eduki nagusien trataera eta sekuentzializazioa

• Ebaluazio irizpideen ezagutza

• Ikasmaterialen aukeraketarako irizpideen ezagutza

• HHn, Ikasmaterialen aukeraketarako irizpideak adostu gabe izatea eta zenbaitetan ez ezagutzea ere.

• DBHko frantsesa arloan, ikasmaterialen aukeraketarako irizpideak finkatuak ez egotea.

• HHn Ikasmaterialen aukeraketarako irizpideak ezagutzeko, finkatzeko eta adosteko beharra

• DBHko frantsesa arloko ikasmaterialen aukeraketarako irizpideak finkatzeko beharra.

Hizkuntzen arteko loturak

• HHn hizkuntzetako curriculumen

artean zenbait erabaki komunean hartuak izatea: Metodologia-irizpideen inguruan Helburuen definizioaren inguruan Ebaluazio-irizpideen inguruan Ikasmaterialen aukeraketarako

irizpideen inguruan • LHn eta DBHn, ikastolan lantzen diren

hizkuntzen arteko loturak aztertuak izatea eta hizkuntzetako curriculumen artean erabaki komunean hartuak izatea: Metodologia-irizpideen inguruan Helburuen definizioaren inguruan Helburuen sekuentzializazioaren

inguruan Eduki nagusien aukeraketaren

inguruan Eduki nagusien

sekuentzializazioaren inguruan Ebaluazio-irizpideen inguruan Ikasmaterialen aukeraketarako

irizpideen inguruan.

• HHn, ikastolan lantzen diren hizkuntzen arteko loturak aztertu gabe izatea.

• HHn, hizkuntzetako curriculumen artean erabaki komunik ez egotea zenbait alderdiri dagokionean: Helburuen

sekuentzializazioaren inguruan

Eduki nagusien aukeraketaren inguruan

Eduki nagusien sekuentzializazioaren inguruan

• HHn, ikastolan lantzen diren hizkuntzen arteko loturak aztertzeko beharra.

• HHn, hizkuntzetako curriculumen artean erabaki komunak hartzea eta zenbait alderdiri dagokionean: Helburuen

sekuentzializazioa finkatzea

Eduki nagusien aukeraketarako irizpideak adostea

Eduki nagusien sekuentzializazioa egiteko beharra.

Etapa guztietan zikloen arteko eta etapen arteko koordinazioa areagotzeko beharra.

Page 55: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 55 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

EREMU PEDAGOGIKOA - GELA BARRUKOA

KUDEAKETA PEDAGOGIKOA

BESTE ARLOETAKO CURRICULUMAK ESPARRUA INDARGUNEAK AHULEZIAK BEHARRAK

Hizkuntzen trataera instrumentala (7. eranskina)

Arlo desberdinen hizkuntz beharrak

• Etapa guztietan hizkuntzen

trataera instrumentalaren ikuspegia nahikoa maila zabalean hedatua egotea.

• HHko ikasleen hizkuntza beharrak ikuspegi orokor batetik jorratzea eta beharren bilakaeraren jarraipena oso gertutik egitea

• LHn, Ingurunea arloan prozedura eta testu mota komunak identifikatuta eta banatuta izatea.

• Etapa guztietan arlo

bakoitzak berezkoak dituen hizkuntza ezaugarrien azterketa oso azaletik egina izatea.

• Etapa guztietan arloa irakasteko erabiliko den hizkuntzaren egoera soziolinguistikoa kontuan ez hartzea estrategia didaktikoak aukeratzeko garaian.

• Etapa guztietan arlo bakoitzak

berezkoak dituen hizkuntza ezaugarrien azterketa egitea eta beharrak antzematea.

• Ondoren, beharrak asetzeko plangintza burutzea:

• Arloetako hizkuntza behar bereziak definitzea: Prozedurazko edukiak, gaitasun kognitiboak eta testu generoak arloetako helburu didaktikoetan antzematea.

• Behar horiek lantzeko eduki eta estrategiak hizkuntza arloarekin aztertzea eta adostea.

• Etapa guztietan arloa irakasteko erabiliko den hizkuntzaren egoera soziolinguistikoa kontuan hartzea eta horren arabera estrategia didaktikoak aukeratzea.

Hizkuntz irakasleen eta beste arloetako irakasleen arteko harremanak

• HHn eta LHn, ingeleseko irakaslearen eta tutoreen arteko eguneroko harreman ez formala baina adierazgarria ikasleen hizkuntza beharren jarraipenari dagokionean.

• LH 2. zikloko tutorea bera izatea bi hizkuntzetako (euskara eta gaztelania) irakasleak erraztea beste arloetako beharren antzematea.

• HHn hizkuntza beharrez egiten den hausnarketa oso gutxi sozializatzea bai etapa barruan eta baita etapen artean ere.

• Etapa guztietan Hizkuntza irakasleen eta beste arloetako irakasleen arteko harreman gutxi ikuspegi honen lanketari dagokionean.

• DBHn harreman ez nahikoa egotea hizkuntza irakasleen eta beste arloetako irakasleen artean, hizkuntza beharren antzematerako.

• HHn hizkuntza beharren

gaineko hausnarketa sozializatzeko beharra bai etapa barruan eta baita etapen artean ere.

• Etapa guztietan Hizkuntza irakasleen eta beste arloetako irakasleen arteko koordinazio horizontala eta bertikala antolatzeko beharra.

• Etapa guztietan: o Prozedurazko edukien

lanketa bateratzeko beharra: urratsak, estrategiak eta tresnak.

o Hizkuntzaren egokitasunari dagozkion irizpideak finkatzeko beharra: ortografia, gramatika, ahozkoaren zuzentasuna…

o Prozedurazko edukiak garatzen dituzten jarduerak mailaka partekatzeko eta adosteko beharra.

• DBHn, testu-generoen ezaugarriak eta lanketa bateratzeko beharra.

Page 56: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 56 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

PROIEKTU OSAGARRIAK (8. eta 9. eranskinak)

Zehar-lerroen hizkuntz trataera

• Hezkuntza Proiektuan eta

Urteko Planean Euskara eta Euskal Kulturaren garapenerako konpromisoa jasoa egotea.

• Aurreikusitako ekintzen burutze maila %100

• Zehar lerroetako hizkuntza %100 euskara izatea ikasleekin egiten diren saioetan.

• Zehar lerroetako dokumentazioaren %100a euskaraz izatea.

• Zehar lerroetako erakundeekiko harreman hizkuntzaren %98a euskaraz

• Plangintzaren %100a hizkuntza irizpideekin bat etortzea.

• Familiek parte hartzen duten zehar lerroetako jardueretako hizkuntza euskara izatea %89enean

• Planifikazio maila eskasa. • Planifikazio irizpide

espezifiko idatzirik ez izatea.

• Burutzen diren jarduerak, mailetako programazioen baitan izango luketen eragina eta eragingo luketen ekarpen pedagogiko- didaktikoarekiko sentiberatasun eta kontzientzia maila apala irakasleen artean.

• Planifikazio beharra • Irizpide espezifiko

idatzien beharra. • Ekintzak (zehar

lerroetako hizkuntza irizpideen arabera), mailetako programazioetan txertatzeko beharra.

• Ekintzen sailkapen beharra Unitate Didaktikoetan.

Euskara eta euskal kultura sustatzeko ekintzak

• Ikastolako Hezkuntza

Proiektuan eta Urteko Kudeaketa Planean argi adierazita agertzea euskara eta euskal kultura sustatuko dugula honetarako garatuko ditugun ekintzen bidez.

• Hizkuntzaren inguruko jarreretan eragiteko eta euskararen erabilera bultzatzeko erabakia hartzerakoan, antzemaniko beharretik abiatu izana

• Euskara eta Euskal Kultura sustatzeko konpromisoa berresterakoan, kontuan hartu izana atzerritik etorritako ikasleriari eta beren familien behar sozio- lingüistikoak artatu eta landu beharra.

• Konpromiso honek etapa eta maila guztietako programazioan isla edukitzea eta egunerokoan eta urtez urtekoan egiten zaion jarraipenetik irtetea ditugun beharrak eta sortzen diren behar berriak.

• Etapen arteko ekintzak bultzatzea.

• Ekintzen banaketa egokia ikasturtean zehar, zeinak maiztasun jakin batekin landu ahal izatea ahalbidetzen digun.

• Ekintzak gutxi baliatzea eta hauetaz gutxi gozatzea komunikazio-egoera esanguratsuen antolaketan.

• Momentu honetan bereziki eragin nahi dugu familien euskararen ezagutzan, erabileran eta jarreretan. Honetarako, Buruntzaldeko Euskararen Transmisioa Familien Bidez izeneko egitasmoan parte hartzen dugu eta egitura honek eskaintzen duen antolaketa eta egitura baliatzen dugu familiekin egin beharreko lanketan; egitasmo honek zeharkako eragina du ikasleengan: beren gurasoak euskararen erabileran eta euskararekiko jarrera positiboan trebatzen diren neurrian, eragiten baitute beren seme-alabekiko hizkuntzaren bidezko harremanetan.

• Komunikazio egoera esanguratsuen antolaketa sarriagoko beharra.

• Programazioen lanketan garrantzi handiagoa ematea ekintza hauek duten potentzialtasunari .

• Elkarrengandik ikasteko aukera gehiago baliatzea etapak batera egin ditzaketen ekintzen maiztasuna areagotuz.

• Familien euskararen erabilera areagotzeko beharra , transmisioan jokatzen duten rolaz kontzientzia maila altuagoa piztuz.

Page 57: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 57 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

EREMU PEDAGOGIKOA - GELA BARRUKOA INTERAKZIO DIDAKTIKOA

HIZKUNTZ ERABILERA ESPARRUA INDARGUNEAK AHULEZIAK BEHARRAK

Hizkuntz erabilera (10. eranskina eta BRANKA)

Harreman-hizkuntza, arloaren hizkuntza euskara denean

• Ditugun gela kopuruko %70ak, irakaslearekin beti euskaraz egitea.

• %63,30k euskaraz erdaraz baino gehiago mintzatzea ikasleen artean.

• Irakaslearen ikasleekin hizkuntza beti euskara izatea

• Nahiz eta etorkinak taldean egon, gailentzen den harreman hizkuntza euskara izatea.

• Etorkinak dauden taldeetan edota etxeko hizkuntza erdara duten ikasleekiko harremanak arlokoa ez den hizkuntzan izateko joera.

• Etorkinen hizkuntza beharrez hausnartzea eta hausnarketa elkarrekin partekatzea.

• Joera hau gutxituko duen estrategia multzoa zehaztea eta aplikatzea.

Harreman-hizkuntza, arloaren hizkuntza gaztelania denean

• %25k beti arloaren hizkuntza erabiltzen du.

• %37,5en harreman hizkuntza arloaren hizkuntza bera izaten da.

• %37,5 gehiago erabiltzen du euskara arloko hizkuntza baino.

• Irakaslearen ikasleekin hizkuntza beti gaztelania izatea.

• Gaztelaniaren ikasketarekiko zenbait ikasleren motibazioa.

• Ezagutza eta erabilera maila apala.

• Gazteleraren ikasketa eta erabilpena areagotzeko estrategien jabe egitea irakasleria eta ikasleria

• Familiekin hizkuntzen trataerari buruzko informazio saioak.

Harreman-hizkuntza, arloaren hizkuntza ingelesa denean

• %37,03k euskara gehiago erabiltzen du arloko bera baino.

• %48,14ren harreman hizkuntza, arloko bera izatea.

• %14,81k ingelesa adina euskara erabiltzea harreman hizkuntzarako.

• Irakaslearen ikasleekin hizkuntza beti ingelesa izatea.

• Harremanetarako hizkuntza arloko bera izateko zenbaitzuetan susmatzen dugun saiakerarako gogo falta.

• DBH 3 eta 4. mailan Gizarte ingelesez emateari buruzko erabakia familiekin partekatzea eta arloaren beharrezko antolaketari ekitea (urtarriletik prozesua abiatu)

Arlo

bak

oitz

eko

harre

man

-hizk

untz

a

Harreman-hizkuntza, arloaren hizkuntza frantsesa denean

• %66,6k euskara gehiago erabiltzen dute arloko hizkuntza bera baino.

• %33,3k arloko hizkuntza bera erabiltzea euskara baino.

• 66,6k frantsesa beti erabiltzea irakaslearekiko harremanetan.

• Erabilpena sustatzeko jarduerak planifikatzen diren arren, frantsesa bere testuinguruan praktikatzeko aukera gutxi ematea ikasleei.

• Hautazko gaia bezala planteatzea eta ez, arlo oso baten kontsiderazioa ematea, horretarako sortzez zaizkigun eragozpenak medio (arloen arteko lehiak, ordutegiak…)

• Frantses gaitasun-agiria duten irakasleen lan-poltsa izatea

• Irteerak antolatzea ikasleak frantsesa praktikatzera eramateko.

• Ikastolan lantzen ditugun hizkuntzen trataerari buruzko hausnarketa serio bat.

Page 58: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 58 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

ESPARRUA INDARGUNEAK AHULEZIAK BEHARRAK

Irakaslearen hizkuntz eredua eta hizkuntzarekiko jarrera

• Arlo bakoitzeko

harreman hizkuntza, arloari dagokiona izatea portzentaje handi batean.

• Irakaslearen hizkuntza eredua egokia izatea portzentaje handi batean.

• Komunikazioa errazten dituzten testuinguruak sortzeko egiten den saiakera.

• Ikastolan lantzen diren hizkuntza desberdinekiko motibazioa suspertzeko irakasle gehienen jarrera positiboa.

• Ikasle etorkinak

dauden taldeetan edota jatorrizko hizkuntza erdara duten ikasleekiko harremanetarako euskararen erabileraren gutxiestea

• Hizkuntzen erabilera areagotzen laguntzen duten estrategia egokien ezagutza maila.

• Ikastolan lantzen diren hizkuntza desberdinekiko motibazioa suspertzeko irakasle gehienen jarrera positiboa izan arren, sentsibilizazio saioen beharra susmatzen da.

• Hizkuntza ereduak hobetzeko formazio ekintza gutxitan parte hartzea.

• Ikasle etorkinen nahiz jatorrizko hizkuntza erdara duten ikasleen hizkuntza beharren gaineko hausnarketa partekatzea eta estrategia egokien multzoa zerrendatzea eta aplikatzea.

• Hizkuntzen trataera integralari buruzko sentsibilizazio saioak.

• Irakasleen hizkuntza eredua etengabe hobetzeko, formazio-ekintzetan irakasleen parte hartzea sustatzea.

Ikasleen arteko hizkuntz erabilera

• Arlo bakoitzeko harreman hizkuntza, arloari dagokiona izatea portzentaje handia batean.

• Komunikazioa bultzatzeko proposatutako jardueretan parte hartzeko jarrera positiboa.

• Ikasle etorkinak dauden taldeetan edota jatorrizko hizkuntza erdara duten ikasleekiko harremanetarako euskararen erabileraren gutxiestea

• Ikastolan bigarren eta hirugarren hizkuntza bat lantzearen zergatiaren hausnarketa eta ezagutza falta.

• Ikasle etorkinen nahiz

jatorrizko hizkuntza erdara duten ikasleen hizkuntza beharrei eraginkortasunez erantzuteko, estrategia egokiak lantzea gela berdineko ikasleekin.

• Hizkuntza desberdinen erabileran eragiten duten estrategien jabe egiten laguntzea ikasleei.

Page 59: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 59 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

ESPARRUA INDARGUNEAK AHULEZIAK BEHARRAK METODOLOGIA ETA DIDAKTIKA (11. eranskina)

Komunikazio-egoera esanguratsuak

Ikastolen Elkarteko

ikasmaterialen erabilera portzentajea %98koa izatea, indar-gune gisa kontsideratzen dugu; material hauetan barneratuta dagoen metodologia ikuspegiak indartzen baitu komunikazio-egoera esanguratsuen planteamendua .

Komunikazio-egoera

esanguratsuak planteatzearen garrantziaz hausnarketarik egina ez izatea ez etapa ezberdinetan, ez mailetan, ez zikloetan ezta etapa ezberdinen artean ere.

Komunikazio-egoera esanguratsuei ematen diegun garrantzia eta gure klaseetan duten presentzia nahiz eskaintzen diegun espazioa edota denbora ez neurtzea.

Finean, komunikazio-egoera esanguratsu gutxi sortzea (ahozko komunikazioari dagokionean batez ere), eta berauek ustiatzeko estrategia didaktiko urriak erabiltzea.

Komunikazio-egoera esanguratsuen garrantziaz hausnarketa egiteko beharra maila, ziklo, etapa eta etapen artean.

Komunikazio-egoera esanguratsuak lehenesteko garrantziaz jabetzeko beharra eta gure klaseetan duten presentzia nahiz eskaintzen diegun espazioa edota denbora neurtzeko beharra.

Komunikazio-egoera esanguratsu gehiago sortzeko eta ustiatzeko beharra (ahozko komunikazioari dagokionean gehienbat).

Arloa edozein delarik, komunikazio-egoera esanguratsuen erabilpena areagotzeko beharra eta arlo bakoitzean era honetako egoerak sortzeko irizpideak finkatzeko, adosteko eta idazteko beharra.

Taldekatze motak eta irizpideak

Frantsesa arloan

egiten diren taldekatze moten artean dagoen oreka.

Bai hizkuntza arloan eta

baita beste arloetako taldekatze mota gehiengo batean eta gehienetan talde handikoa izatea.

Orekarik ez egotea taldekatze moten artean.

Taldekatze Irizpideak finkatu eta adostu gabe izatea.

Etapa guztietan erabiltzen den taldekatze mota nagusiena izatea talde handikoa edota banakako interakzio didaktikoa nagusitzea.

Talde txikietako eta binakako taldekatzearen egiten dugun erabilpen hain eskasa.

Taldekatze motez eta taldekatze

irizpideez hausnartzeko beharra etapa guztietan, interakzio didaktikoan duten eragina antzemanez eta didaktika mailan, bakoitzaren onuraz jabetuz.

Taldekatze irizpideak biltzeko, bateratzeko, adosteko eta finkatzeko beharra, mailaka, zikloka, etapaka eta etapen artean.

Aukeratzen ditugun taldekatze mota ezberdinak finkatzeko beharra, arlo bakoitzaren ezaugarriei eta ikasleen adinari erreparatuz .

Modu orekatuan erabiltzea taldekatze mota ezberdinak.

Ikasleen protagonismoa bultzatzeko beharra (ahozko komunikazioari dagokionean gehienbat), ikasketa kooperatiboa bideratuz eta areagotuz.

Arloa edozein delarik, taldekatze mota egokiak erabiltzeko beharra (ahozko komunikazioa hobetzeko eta esanguratsuagoa bihurtzeko)

Page 60: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 60 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

EREMU PEDAGOGIKOA - GELA BARRUKOA KUDEAKETA PEDAGOGIKOA

IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA ESPARRUA INDARGUNEAK AHULEZIAK BEHARRAK

Hizkuntz hobekuntza (12. eranskina eta BRANKA)

Azken urteetako prestakuntza-ikastaroak

• Ikastolako formazio planaren barruan aurreikusiak egotea eta era berean, formazio plana koherentzian idatzia egotea Ikastolaren Hezkuntza Planarekin, Plan Estrategikoarekin eta Urteko Kudeaketa Planarekin.

• Duela bi ikasturtetik irakasleen formazio beharrak jasotzeko eta ikasturtean zehar egindakoen balorazioak irakasle bakoitzak erregistro-orrian jasotzea.

• Langileriaren formazioa EFQMko prozesu moduan definituta edukitzea.

• Formazio ekintzei dedikatutako ordu kopurua (bataz bestea: 1076 ordu ikasturteko) eta langileen parte hartze ugaria (%64a)

• Proiektu jakinen inguruan gutxienez etapa bakoitzeko irakasle baten parte hartzea sustatzea: Eleanitz English eta Eleanitz Français, HIZPRO, IKASWIT, Ahozkotasuna eta Bertsolaritza, Xiba…

• Irakasle berrien formazioaren sustapena.

• Etapa, ziklo nahiz arloka dauden formazio beharretan oinarritutako formazio-ikastaroak izatea eta etapa bakoitzeko curriculum proiektuekin lotuta egotea.

• Langileriaren formazioari ikastolak eskaintzen saiatzen den errekurtsoak (ordezkoak jartzea, ordutegian malgutasuna…)

• Zuzendariak zuzendarien mintegietan parte hartzeaz gain, proiektu jakinekin zerikusia duten mintegietan ere parte hartzea: HIZPRO, Hizkuntzen Ekologia, EKKS ereduan ari garen ikastolen koordinaziorako mintegia…

• Formazio ekintzetan irakasle bakoitzak jasotzen duena bere etapan, zikloan nahiz maila- kideekin partekatzeko eta hedatzeko zailtasunak (formazioren sozializazioa)

• Formazio ekintzen beharren jasotzerako eta egindakoen balorazioetarako Irakasleei pasatzen zaizkien erregistro-orriak nahi baino gehixeagotan bueltan jaso ezin izatea.

• Ikastolako Urteko Formazio Planaren kudeaketarekin jarraitzea eta ikasturtean zehar praktikan atzematen diren hobekuntza beharrei aldi oro ekitea.

• Formazio eskaintza orekatua eta uztartua lortzea norberak eta ikastolak aurreikusten dituen beharren artean.

Aurtengo prestakuntza-ikastaroak

• 2008-2009 ikasturtearen amaieran

irakasleengandik jasotako formazio beharrak eta egindakoen balorazioetan oinarrituta egotea aurtengoa.

• Ikastolak une unetan aurreikusten dituen hezkuntza-formazio beharrak eta norberak adierazitakoen arteko oreka.

• Ikastolen Elkarteko mintegiak izatea formazio ekintzetako iturri nagusiena (ikastolen Hezkuntza Proiektuarekiko koherentzian aritzea ahalbidetzen duelako)

• Etapa, ziklo nahiz arloka dauden formazio beharretan oinarritutako formazio-ikastaroak izatea eta etapa bakoitzeko curriculum proiektuekin lotuta egotea.

• Etapa bakoitzeko gutxiengo irakasle kopuru batek aukera edukitzea formazio ekintzaren batean parte hartzeko.

• Arlo bakarren batean oraindik lortu ez izana behar bezalako parte hartzea formazio-ekintzatan (ordutegien gorabeherak medio)

• Ikastolako Urteko Formazio Planaren kudeaketarekin jarraitzea eta ikasturtean zehar praktikan atzematen diren hobekuntza beharrei aldi oro ekitea.

• Oraindik gehiago tematu behar dugu Etapa bakoitzeko curriculum proiektu bakoitzeko bik, arlo horietako formazio ekintzetan parte har dezaten.

• Irakasle bakoitzaren formazio ibilbideari buruzko datuak erregistro orri batean jasotzea.

Page 61: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 61 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

Arloko metodologia (12. eranskina)

Irakasleek emandako datuen hustuketa orokorra ehunekotan

• %94,02k parte hartu du arloko metodologian trebatzeko formazio mintegietan.

• Formazio mintegi hauetako %81,25a Ikastolen Elkartekoak izatea (Hezkuntza Proiektuarekiko koherentzian formatzea ahalbideratzen du)

• % 39,92 k Hizkuntza eredua hobetzeko ikastaroetan parte hartutakoak

• % 11,11k Hizkuntz jarrerak hobetzeko formazioa jaso du

• Hizkuntza eredua hobetzeko formazioa

• Beste hizkuntzak hobetzeko formazioa

• Hizkuntz jarrerak hobetzeko formazioa.

• Aipatutako 3 ahuleziak gainditzeko, irakasleen formazioa

• Konpetentziak eta Oinarrizko Curriculumaren printzipioetan irakasle guztien formazioa.

• Formazio saioetan parte hartzeko ohitura duen irakasleen kopuruak etapaka honokoak dira:

HAUR ESKOLA HAUR HEZKUNTZA

LEHEN HEZKUNTZA DBH

%28,57 %92,30k %94,11 %87,5

Irakasleek emandako datuen hustuketa ehunekotan etapaka

• Haur Eskola: o %100k Euskara agiriaren jabe dira eta beren arloari

dagokion formazio mintegietan parte hartzeko ohitura dute.

o Hizkuntza eredua hobetzeko ikastaroetan ez dute parte hartzeko ohiturarik

o Hizkuntza jarrerak hobetzeko ikastaroetan parte hartzeko ohiturarik ezta ere.

• HH: o %30,76k Euskara hobetzeko ikastaroetan parte izan

du inoiz. o % 23,07k beste hizkuntzak hobetzeko ikastaroetan

parte hartu izan du (ingelesa) o % 38,46k Euskararen egoeraren inguruko ikastaroetan

parte hartu du inoiz. o %100ak Arloko Metodologia ikastaroetan parte hartu

izan du (URTXINTXA, Heziketa Premia bereziak, Aholkularitza…)

o %7,69k ELEANITZ metodologiako formazioan parte hartzen du.

o %61,53k IKTn formazioa jaso du. o 53,84k gai desberdinen inguruko formazioa euskaraz

jaso du. • LH:

o %35,29k Euskara hobetzeko ikastaroetan parte izan du inoiz.

o %11,76k beste hizkuntzak hobetzeko ikastaroetan parte hartu izan du (ingelesa)

o % 11,76k Euskararen egoeraren inguruko ikastaroetan parte hartu du inoiz.

o %100k Arloko Metodologia ikastaroetan parte hartu izan du (TXANELA, Heziketa Premia bereziak, Aholkularitza, IKT, …)

o %17,64k ELEANITZ metodologiako formazioan parte hartzen du.

o %94,11k IKTn formazioa jaso du. o 47,05k gai desberdinen inguruko formazioa euskaraz

jaso du. • DBH:

o %43,75k Euskara hobetzeko ikastaroetan parte izan du inoiz.

o %18,75k beste hizkuntzak hobetzeko ikastaroetan parte hartu izan du (ingelesa)

o Inork ez du Euskararen egoeraren inguruko ikastaroetan parte hartu..

o %81,25k Arloko Metodologia ikastaroetan parte hartu izan du (OSTADAR, Orientazioa, IKT, …)

o %18,75k ELEANITZ metodologiako formazioan parte hartzen du.

o %100k IKTn formazioa jaso du. o %12,50k gai desberdinen inguruko formazioa

euskaraz jaso du.

• Haur Eskolan: o Irakasleriaren

etengabeko formazioa

o Hizkuntza eredua hobetzeko formazioa.

o Hizkuntza jarrerak hobetzeko formazioa

• HH: o Hizkuntza

eredua hobetzeko formazioa.

o Hizkuntza jarrerak hobetzeko formazioa.

• LH: o Hizkuntza

eredua hobetzeko formazioa.

o Hizkuntza jarrerak hobetzeko formazioa.

o Irakasleriaren etengabeko formaziorako motibazioa.

o Arlo metodologikoan irakasleriaren etengabeko formazioa orekatu.

o IKTtan irakasleriaren etengabeko formazioa orekatu.

• DBH: o Irakasleriaren

etengabeko formaziorako motibazioa.

o Hizkuntza eredua hobetzeko formazioa.

o Hizkuntza jarrerak hobetzeko formazioa

o Zientzia arloetako formazioa: Matematika, Teknologia eta Natura

o Herritartasuna eta Hezkuntza Zibikorako formazioa.

o Musika arloko formazioa.

• Etapa guztietan, formazioa jasotzen duten irakasleen kopurua areagotzea, etapa bakoitzean sortzen diren beharrak ase arte.

• Etengabeko formaziorako motibazioa suspertzea.

• Hizkuntza eredua hobetzeko formazioa sustatzea.

• Hizkuntza Jarrerak hobetzeko formazioa sustatzea.

• LHko ziklo guztietan, irakasleen formazioa sustatzea dagokien arloetako metodologian, parte hartze eskasena ematen den horiekiko beharra ikusaraziz eta hala beharko balitz parte hartzea behartuz

• DBHko zientziatako irakasleen formazioan eragitea, arloko metodologiako formazio mintegietan beren parte hartzea sustatuz eta hala beharko balitz, parte hartzea behartuz.

• Herritartasuna eta Hezkuntza Zibikoa ematen duten irakasleentzat mintegi bat.

Page 62: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 62 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

BALIABIDEAK ESPARRUA INDARGUNEAK AHULEZIAK BEHARRAK

Ikasmaterialak (13. eranskina)

Hizkuntz arloko ikasmaterialak

• Erabiltzen ditugun

hizkuntza arloko ikasmaterialen %. 99a Ikastolen Elkarteak sortutakoa izatea

• Material hauekiko erabiltzaileen asebetetze maila.

• LHn eta DBHn ikas materialen zerrenda idatziz jasota edukitzea.

• Atzerriko ikasleekin erabiltzen den ikasmaterialen portzentaje altua izatea Ikastolen Elkarteko kideekin batera garatutakoa eta landutakoa.

• Hautatutako ikasmaterialen balorazioa egitea (DBHko arloetako irakasleek ikasturtero egiten dute)

• Ikasmaterialen aukeraketarako irizpide orokorrak finkatu gabe eta idatziz jaso gabe izatea.

• LHn 3. eta 4. mailetan gaztelania erakusteko erabiltzen dugun ikasmateriala TXANELA proiektuko bera ez izatea.

• HHn eta LHn erabiltzen diren ikasmaterialez egiten den balorazioa sistematikoa ez izatea.

• Ikasmaterialen aukeraketarako irizpideak finkatzeko, adosteko eta idazteko beharra.

• LH 2. zikloko Gaztelaniako ikasmateriala TXANELAkoarengatik.ordezkatzen joateko beharra.

• HHko eta LHko ikasmaterialen balorazioa sistematizatzeko beharra.

Beste arloetako ikasmaterialak

• Erabiltzen ditugun ikasmaterialen %. 98a Ikastolen Elkarteak sortutakoa izatea

• Material hauekiko erabiltzaileen asebetetze maila.

• DBHko Matematika, Teknologia eta Musikako ikasmaterialak Ikastolen Elkarteko ikasmaterialak ez izatea.

• Ikasmaterialen

aukeraketarako irizpideak finkatzeko, adosteko eta idazteko beharra.

• DBHko gaur egungo ikasmaterialak ordezkatzen joatea OSTADAR proiektuko ikasmaterialekin.

• DBHko Matematika, Teknologia eta Musikako gaur egun erabiltzen ditugun ikasmaterialez etapan hausnartzea eta aldaketarako argudioak mahairatzeko beharra.

• Aurrekoarekin batera, ikasmaterialen aldaketarako epeak finkatzeko beharra.

• Aukeratutako ikasmaterialak Hezkuntza Proiektuaren ildoekiko koherentzian hautatzeko beharra, eta koherentzia honen garrantzia klaustro osoaren aurrean azaltzeko beharra.

Page 63: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 63 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

ESPARRUA INDARGUNEAK AHULEZIAK BEHARRAK Espazioen banaketa eta hizkuntz trataera (14. eranskina)

Hizkuntz gelak

HHn eta LHn Ingeles gelarik egotea.

Espazioen antolaketarako

eta espazioen banaketarako irizpideak finkatuak ez izatea, gaiari buruzko erabakirik hartu gabe izatea eta gaiari buruzko iritziak idatziz jaso gabe izatea.

DBH ingeles gelarik ez egotea.

Etapetan gaztelaniako gelarik ez egotea.

Espazio hauetan hizkuntzari emango zaion trataeraz etapetan hausnarketa egin gabe izatea.

Hizkuntza bakoitzak geletan izan behar duen presentziaz irizpide komunik hartu gabe eta adostu gabe izatea.

Mahaien kokapenari buruzko irizpiderik finkatu gabe izatea eta ezta erabaki komunik hartu gabe ere izatea.

Espazioen antolaketarako eta espazioen banaketarako irizpideak finkatzeko beharra eta gaiari buruzko erabakiak hartzekoa.

DBHn ingeles gela antolatzeko aukera aztertzeko beharra

Etapetan gaztelaniako gela antolatzeko aukera aztertzeko beharra.

Espazio hauetan hizkuntzari emango zaion trataeraz etapetan hausnartzeko beharra.

Hizkuntza bakoitzak geletan izan behar duen presentziaz irizpideak finkatzeko eta adosteko beharra.

Mahaien kokapenari buruzko irizpideak finkatzeko eta erabaki komunak hartzeko beharra.

Gela barruko hizkuntz paisaia: horma-irudiak, kartelak eta abar

Etapa guztietan, ematen diren hizkuntza guztiek presentzia edukitzea gela barruko iragarki eta oharretan.

LHn, etorkinen hizkuntza indartzeko saioak egiten diren gelan, beraien hizkuntzetan dauden kartelak, oharrak… presente egotea

Ikastola mailan, gela

bakoitzerako baliabideen hizkuntza adostu eta finkatu gabe izatea.

Ikastola mailan, geletako hizkuntza baliabideen aukeraketari buruzko erabakiak adostu gabe eta hartu gabe izatea.

Geletan dauden baliabideak aztertu gabe eta beharrak identifikatu gabe nahiz irizpideak finkatzeke izatea.

Ikastola mailan, gela

bakoitzerako baliabideen hizkuntza adosteko eta finkatzeko beharra.

Ikastola mailan, geletako hizkuntza baliabideen aukeraketari buruzko erabakiak adosteko eta idatziz jasotzeko beharra.

Geletan dauden baliabideak aztertzeko, beharrak identifikatzeko eta baliabideen erabilpenerako irizpideak finkatzeko beharra.

Ikasle etorkinen ama hizkuntzaren presentzia gure geletan duen garrantziaz irakasleen klaustroa kontziente egiteko beharra.

Page 64: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 64 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

Informazio-iturrien eta bestelako baliabideen hizkuntza (14. eranskina)

Informazio-iturrien eta bestelako baliabideen hizkuntza

LHko irakasleriaren

asebetetze maila ona dituzten informazio-iturrien eta bestelako hizkuntza baliabideekiko.

Gela barrurako

zehaztutako lan-ildoak gauzatzeko eskura ditugun baliabideak, zenbaitetan, ez nahikoak eta ez egokiak izatea.

HHn, euskaraz ez den beste hizkuntzatan libururik ez izatea.

LHn eta DBHn, testu-genero ezberdinak lantzen dituzten liburu mota ezberdinak ez egotea.

Baliabideak hautatzeko irizpide orokorrak erabaki, adostu eta idatzi gabe izatea.

Baliabideen hizkuntzari dagokionean ere irizpideak finkatu gabe eta adostu nahiz idatzi gabe izatea.

Ez HHn ezta LH1etik LH4. mailara arte ere liburutegirik ez izatea.

Gela barrurako

zehaztutako lan-ildoak gauzatzeko eskura ditugun baliabideen aukeraketarako irizpideak zehaztea, adostea eta erabakitakoaren arabera berritzeko eta areagotzeko beharra (hala behar dela ikusten bada)

HHn, euskaraz ez den beste hizkuntzatako liburuak eskuratzeko beharra.

LHn eta DBHn, testu-genero ezberdinak lantzen dituzten liburu mota ezberdinak eskuratzeko beharra.

Baliabideak hautatzeko irizpide orokorrak erabaki, adostu eta idazteko beharra.

Baliabideen hizkuntzari dagokionean ere irizpideak finkatzeko, adosteko eta idazteko beharra.

HHn eta LH1etik LH4. mailara arteko eraikinean liburutegi bat antolatzeko aukera jorratzeko beharra.

Page 65: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 65 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

EREMU PEDAGOGIKOA - GELAZ KANPOKOA PARTAIDEEN INTERAKZIOA (Branka)

ESPARRUA INDARGUNEAK AHULEZIAK BEHARRAK Jolasaldiak

Irakasleen hizkuntz erabilera

• %100k euskara erabiltzea.

• Komunikazio egoera bakoitzari dagokion erregistro-motarekiko kontzientzia , gutxi landua izatea.

• Erregistro-mota

ezberdinak gehiago eta era kontzienteagoan baliatzea.

• Erabilera areagotzen laguntzen duten estrategien zerrendatzea.

Irakasleen eta ikasleen arteko hizkuntz erabilera

• Gaztelera oso kasu

bakanetan erabiltzea (etorkinekin, jatorrizko hizkuntza erdara duten ikasle etorri berriekin).

• Esparru informal hauetan, hizkera ez-formala eta euskalkiaren erabileraren maiztasuna.

• Irakasleen joera eskasa jolas garaietan bere presentziarako eta bertan daudenetan, erabil daitezkeen estrategietan inplikatzeko motibazio eskasa.

• Edozein jatorritako ikaslearekin euskaraz aritzeko estrategiak zerrendatzea eta irakasleei hauen berri ematea.

Hizk

untz

era

bile

ra

Ikasleen arteko hizkuntz erabilera

• Jolas garaietan euskararen erabilera %80koa izatea.

• Etorkinekin edota

jatorrizko hizkuntza erdara dutenekin gaztelania erabiltzeko joera.

• Etorkinekin edota jatorrizko hizkuntza erdara dutenekin egokiak diren estrategien jabe ez izatea.

• Edozein jatorritako ikaslearekin euskaraz aritzeko estrategiak zerrendatzea eta ikasleei hauen berri ematea.

Met

odol

ogia

eta

did

aktik

a

Komunikazio-egoera ustiatzeko estrategiak

• Eremu honetan, ikasleen arteko euskararen erabilera indartzeko praktikan jarritako jarduerak.

• Hezkuntza Fisikoko irakaslearen laguntza eta jarrera jarduera egokien prestatzerako.

• Jolas garaietako eremua erabiltzea euskararen normalizaziorako tresna gisa.

• Irakasleen aldetik inplikazio gutxi lortzea eremu honetan eragiteko.

• Euskararen erabilera

areagotzen laguntzen duten estrategiak jolas-garaietan aplikatzea.

• Hezkuntza Fisikoko irakaslearen eta DBHko ikasleen laguntzaz, antzemaniko estrategia lagungarriak aplikatzea: jolas antolatuak, kirol-txapelketak, joko kooperatiboak…

• Etapa bakoitzeko irakasleen inplikazioa lortzeko sentsibilizazio saioak.

Page 66: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 66 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

Irteerak, egonaldiak, kanpaldiak

Irakasleen hizkuntz erabilera

• Irteeretan eta

egonaldietan %100k euskara erabiltzea.

• Beste erakundeetako kanpaldietan parte hartzerakoan euskaraz izan ahal izateari garrantzia ematen dioten familien portzentajea (%80)

• Beste erakundeetako kanpaldietan kontrolatua ez edukitzea hizkuntzaz egiten den erabilera.

Irakasleen eta ikasleen arteko hizkuntza erabilera

• Irteeretan eta

egonaldietan gaztelera oso kasu bakanetan erabiltzea (etorkinekin, jatorrizko hizkuntza erdara duten ikasle etorri berriekin).

• Esparru informal hauetan, hizkera ez-formala eta euskalkiaren erabileraren maiztasuna.

• Beste erakundeetako kanpaldietan kontrolatua ez edukitzea hizkuntzaz egiten den erabilera. Hi

zkun

tz e

rabi

lera

Ikasleen arteko erabilera

• Irteeretan eta

egonaldietan %100 • Beste erakundeetako

kanpaldietan parte hartzerakoan , euskaraz izan ahal izateari garrantzia ematen dioten familien portzentajea (%80)

• Beste erakundeetako kanpaldietan kontrolatua ez edukitzea hizkuntzaz egiten den erabilera.

Met

odol

ogia

et

a di

dakt

ika

Komunikazio-egoera ustiatzeko estrategiak

• Irteeretan eta egonaldietan, ikasleen arteko euskararen erabilera indartzeko antolatzen diren jarduerak.

• Beste erakundeetako kanpaldietan kontrolatua ez edukitzea burutzen diren jarduerak.

• Kanpaldiak antolatzen dituzten organismoen zerrenda bat egitea eta harremanetan jartzea euskararen trataeraz daramaten politika ezagutzeko.

• Ahal den neurrian euskararen erabilera areagotzeko jarduerak adostea kanpaldien antolatzaileekin.

• Familiei emateko aholkuen zerrenda bat osatzea (kanpaldien aukeraketa egin baino lehen)

Sarrera-irteerak

Ikasleen arteko hizkuntza erabilera

• Erabileraren

portzentajea jaitsi egiten da %75era

• Hizkuntza paisaian eragiteko neurririk hartuta ez edukitzea.

• Familiekin sentsibilizazio jarduerarik ez egitea.

• Hizkuntza pasaia n eragiteko jarduerak baliatzea, eremu honetan euskararen erabilera indartzeko .

• Familiekin sentsibilizazio saioak egitea.

Page 67: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 67 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

Jantokia

Hezitzaileen hizkuntz erabilera

• %75ekoa

• Ahozko komunikazioa euskaraz izatearen garrantziaz kontzientzia falta

• Komunikazio egoera bakoitzari dagokion erregistro-motarekiko kontzientzia gutxi landua izatea.

• Euskararen erabileraren garrantziaz kontzientziatzeko sentsibilizazio saioak hezitzaileekin Euskaraz Biziko teknikariak.

• Erabilera areagotzen laguntzen duten estrategien zerrendatzea.

• Erregistro-mota ezberdinak gehiago eta era kontzienteagoan baliatzea.

Hezitzaileen eta ikasleen arteko hizkuntz erabilera

• %75 • Esparru

informal hauetan, hizkera ez-formala eta euskalkiaren erabileraren maiztasuna.

• Gaztelera erabiltzea etorkinekin, eta jatorrizko hizkuntza erdara duten ikasleekin.

• Hezitzaileen ezagutza falta euskararen erabilera areagotzeko balia daitezkeen estrategia egokiez

• Edozein jatorritako ikaslearekin euskaraz aritzeko estrategiak zerrendatzea eta hezitzaileei hauen berri ematea.

• Erabilera areagotzeko estrategia egokien zerrenda eta jardueren adibideak

Hizk

untz

a er

abile

ra

Ikasleen arteko hizkuntz erabilera

• %75

• Etorkinekin edota jatorrizko hizkuntza erdara dutenekin gaztelania erabiltzeko joera.

• Etorkinekin edota jatorrizko hizkuntza erdara dutenekin egokiak diren estrategien jabe ez izatea.

• Edozein jatorritako ikaslearekin euskaraz aritzeko estrategiak zerrendatzea eta ikasleei hauen berri ematea.

Met

odol

ogia

eta

di

dakt

ika Komunikazio-

egoera ustiatzeko estrategiak

• Euskaraz Biziko teknikariaren laguntza jarduera eta estrategia egokien prestatzerako.

• Hezitzaileekin gairen sentsibilizaziorako jarduerarik egin ez izana.

• Hezitzaileek estrategien ezagutza falta eremu honetan eragiteko.

• Jangelaren antolaketan jarduera berriak txertatzeko, hezitzaileen motibazio falta.

• Jangela eremua erabiltzea euskararen normalizaziorako tresna gisa.

• Euskararen erabilera areagotzen laguntzen duten estrategiak jangelan aplikatzea.

• Euskaraz Biziko teknikaria DBHko ikasleen laguntzaz, antzemaniko estrategia lagungarriak aplikatzea.

• Hezitzaileen inplikazioa lortzeko sentsibilizazio saioak.

Garraioa

Begiraleen hizkuntz erabilera

• %75

• Ahozko komunikazioa euskaraz izatearen garrantziaz kontzientzia falta

• Komunikazio egoera bakoitzari dagokion erregistro-motarekiko kontzientzia gutxi landua izatea.

• Euskararen erabileraren garrantziaz kontzientziatzeko sentsibilizazio saioak begiraleekin Euskaraz Biziko teknikariak..

• Erabilera areagotzen laguntzen duten estrategien zerrendatzea.

• Erregistro-mota ezberdinak gehiago eta era kontzienteagoan baliatzea.

Begiraleen eta ikasleen arteko hizkuntz erabilera

• %75 • Esparru

informal hauetan, hizkera ez-formala eta euskalkiaren erabileraren maiztasuna.

• Gaztelera erabiltzea etorkinekin, eta jatorrizko hizkuntza erdara duten ikasleekin.

• Begiraleen ezagutza falta euskararen erabilera areagotzeko balia daitezkeen estrategia egokiez

• Edozein jatorritako ikaslearekin euskaraz aritzeko estrategiak zerrendatzea eta begiraleei hauen berri ematea.

• Erabilera areagotzeko estrategia egokien zerrenda Hi

zkun

tz e

rabi

lera

Ikasleen arteko hizkuntz erabilera

• %75

• Etorkinekin edota jatorrizko hizkuntza erdara dutenekin gaztelania erabiltzeko joera.

• Etorkinekin edota jatorrizko hizkuntza erdara dutenekin egokiak diren estrategien jabe ez izatea.

• Edozein jatorritako ikaslearekin euskaraz aritzeko estrategiak zerrendatzea eta ikasleei hauen berri ematea.

Page 68: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 68 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

Eskolaz kanpoko ekintzak

Hezitzaileen hizkuntz erabilera

• Eskola Kiroletako Ikastolaren eskaintzan hezitzaileen hizkuntza %100

• Ikastolak Udal Kiroldegiarekin batera antolatutako eskaintzan, euskararen erabilera hezitzaileengan %90ekoa da.

• Aisialdiko antolaketan (herriko beste erakundeekin batera) euskararen erabilera %80koa da.

• Ahozko komunikazioa

euskaraz izatearen garrantziaz kontzientzia gutxi izatea.

• Komunikazio egoera bakoitzari dagokion erregistro-motarekiko kontzientzia gutxi landua izatea.

• Hiztegi teknikoa euskaraz erabiltzearen garrantziaz jabetze maila eskasa.

• Aisialdiko eragileekin hausnarketa komunaren falta euskararen erabileran eragiteko estrategiez.

• Euskararen erabileraren garrantziaz kontzientziatzeko sentsibilizazio saioak eragile ezberdinekin.

• Erabilera areagotzen laguntzen duten estrategien zerrendatzea.

• Erregistro-mota ezberdinak gehiago eta era kontzienteagoan baliatzea.

Hezitzaileen eta ikasleen arteko hizkuntza erabilera

• Ikastolak antolatzen

dituen eskola kiroletan % 90eko erabilera

• %90a Ikastolak Udal Kiroldegiarekin batera antolatutakoetan

• Esparru informal hauetan, hizkera ez-formala eta euskalkiaren erabileraren maiztasuna.

• Gaztelera erabiltzea etorkinekin, eta jatorrizko hizkuntza erdara duten ikasleekin.

• Hezitzaileen ezagutza falta euskararen erabilera areagotzeko balia daitezkeen estrategia egokiez

• Edozein jatorritako ikaslearekin euskaraz aritzeko estrategiak zerrendatzea eta hezitzaileei hauen berri ematea.

• Erabilera areagotzeko estrategia egokien zerrenda eta jardueren adibideak

Hizk

untz

era

bile

ra

Ikasleen arteko hizkuntza erabilera

• Eskola Kiroletako

Ikastolaren eskaintzan hezitzaileen hizkuntza %90a

• Ikastolak Udal Kiroldegiarekin batera antolatutako eskaintzan, euskararen erabilera %75a

• Aisialdiko antolaketan (herriko beste erakundeekin batera) euskararen erabilera %75ekoa da.

• Etorkinekin edota jatorrizko hizkuntza erdara dutenekin gaztelania erabiltzeko joera.

• Etorkinekin edota jatorrizko hizkuntza erdara dutenekin egokiak diren estrategien jabe ez izatea.

• Edozein jatorritako ikaslearekin euskaraz aritzeko estrategiak zerrendatzea eta ikasleei hauen berri ematea.

Met

odol

ogia

eta

did

aktik

a

Komunikazio-egoera ustiatzeko estrategiak

• Euskaraz Biziko teknikariaren laguntza, Heziketa Fisikoko irakaslearen eta Eskola Kiroletako Koordinatzailearen laguntza eta jarrera positiboa jarduera eta estrategia egokien prestatzerako.

• Euskararen erabileraren garrantziaz hezitzaileekin iaz egindako sentsibilizazio saioa.

• Herriko kirolariekin egindako mahai ingurua kirol ezberdinetan euskaraz bizi ahal izateak zein ekarpen egin dien hausnartzeko.

• Hezitzaileen artean oraindik estrategien ezagutza falta eremu honetan eragiteko.

• Hezitzaileekin jarduera berriak lantzeko, denborarik ez hartzea.

• Eskola Kirola erabiltzea

euskararen normalizaziorako tresna gisa.

• Euskararen erabilera areagotzen laguntzen duten estrategiak eremu honetan gehiagotan aplikatzea.

• Euskaraz Biziko teknikariaren, Heziketa Fisikoko irakaslearen eta Eskola Kiroletako Koordinatzailearen artean, antzemaniko estrategia lagungarriak koordinatzea eta gainerako hezitzaileei zabaltzea.

• Hezitzaileen inplikazioa lortzeko sentsibilizazio saioak.

Page 69: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 69 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

Jaiak eta ospakizunak

Partaideen hizkuntz erabilera

• Ahozko

komunikazioa euskaraz egiten da %75ean: Familiek eta ikasleek

• Ikastolako langileak %100

• Hauei buruz familiei banatzen zaizkien oharrak ele bietan banatzen dira nahiz eta euskaraz sortuak izan.

• Familien eta ikasleen partaidetzan euskararen erabilerarekiko sentsibilizazio maila apala.

• Hizkuntzen erabilerarako irizpideak eremuka zerrendatuta ez egotea.

• Familiekin eta ikasleekin sentsibilizazio saioak.

• Erabilera areagotzeko jarduerak eta irizpideak eremuka zerrendatzea

Met

odol

ogia

eta

did

aktik

a

Komunikazio-egoera ustiatzeko estrategiak

• Hizkuntza paisaian

eragiten da. • Ekintza bakoitzari

dagokion erregistroan egiten dela bermatzen da.

• Antolatzen diren ekintzak euskara hutsean sortuak .

• Euskal Kulturan erroturik dauden ekintzen antolaketa bermatzen da, hauen bidez euskararen erabileran eragiteko .

• Hizkuntza paisaian gehiago eragin beharko genuke.

• Euskal kulturan sustraitutako ekintzen antolaketaren maiztasuna.

• Hizkuntz paisaian eragiteko jardueren zerrenda osatzea.

• Euskararen erabilera areagotzen laguntzen duten estrategiak eremu honetan gehiagotan aplikatzea.

• Familiekin eta ikasleekin sentsibilizazio saioak.

HEZITZAILEEN PRESTAKUNTZA Hezitzaileen prestakuntza

• Hezitzaile propiorik

ez dugu

BALIABIDEAK

Gune eta zerbitzuetako baliabideen hizkuntz trataera

• Gelaz kanpoko

ekintzen antolaketa beste zenbait talderen esku daudenez, ikastolak ez dauka, ez aurreikusitako antolaketarik ezta gune edota zerbitzuetako baliabideen hizkuntza trataerarik ere.

Page 70: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 70 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

EREMU INSTITUZIONALA ERAKETA ETA BARNE-KOMUNIKAZIOA (Branka eta 2. eranskina) IKASTETXEA

ESPARRUA INDARGUNEAK AHULEZIAK BEHARRAK HIZKUNTZ ERABILERA

Gobernu-, administrazio- eta funtzionamendu-organoen hizkuntz erabilera eta trataera

• %100 euskararen

erabilera bilera guztietan.

• Idatziak, oharrak, txostenak… euskaraz sortzea.

• Batzar orokorretarako eta bestelako bileretan euskara izatea komunikazio hizkuntza nagusia.

• Ikastolako Hizkuntza politika orokorra definitu gabe, finkatu gabe eta jaso gabe izatea.

• Irizpideak zehaztu gabe eta erabakiak hartu gabe izatea.

• Irizpideak zehaztea • Erabakiak hartzea • Erabakitakoak idatziz

jasotzea.

Langileen hizkuntz profila

• Guztiak profil egokia izatea.

• Hizkuntz profila hobetzeko motibazio maila apala.

• Neurketa zehatzagoak egin

jakiteko gure benetako errealitatea zein den jakiteko.

• Irakasleen etengabeko hobekuntzarako asmoetan eragitea eta honekiko motibatzea.

Hizkuntzen trataerari buruzko erabakiak biltzen dituzten dokumentuak (Hezkuntza Proiektua, Curriculum Proiektua, AIA..)

o Guztiak euskaraz sortuak.

• Hizkuntza Proiektuan erabilera irizpideak zehaztasunez jaso gabe izatea.

• Hizkuntzaren erabilerarekin zerikusia dauden ideiak dokumentu ezberdinetan barreiatuak.

• Ikastolan lantzen diren hizkuntzen erabilerari dagokionean, Ikastolak zein irizpideren arabera jokatuko duen, erabaki.

• Erabilerari buruzko irizpideak eta erabakiak dokumentu bakar batean biltzea.

• Dokumentu hori, Hizkuntza Proiektua bera izan dadin proposatzea

LANGILEEN HIZKUNTZ PRESTAKUNTZA

Hizkuntz hobekuntza

• % 39,92 Hizkuntza eredua hobetzeko ikastaroetan parte hartutakoak

• Etapa guztietan Hizkuntza eredua hobetzeko formazio eskasa.

• Etapa guztietan, formazioa

jasotzen duten irakasleen kopurua areagotzea, etapa bakoitzean sortzen diren beharrak ase arte.

• Etengabeko formaziorako motibazioa suspertzea.

• Hizkuntza eredua hobetzeko formazioa sustatzea.

Hizkuntzekiko jarrerak

• % 11,11k Hizkuntz jarrerak hobetzeko formazioa jaso du

• Etapa guztietan

Hizkuntza jarrerak hobetzeko formazio eskasa

• Etapa guztietan Hizkuntza Jarrerak hobetzeko formazioa sustatzea.

Page 71: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 71 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

BALIABIDEAK

Ekonomia- eta administrazio-dokumentazioaren hizkuntz trataera

• Ahozko hizkuntzaren erabilera %100ekoa da ikastolako langileen artean.

• Dokumentazioaren %66,60a euskaraz dago.

• %33,40 gazteleraz egon arren euskaraz egiteko aukera ematen du.

• Irizpideak idatziz jaso gabe izatea.

• Dokumentu orokorrak zeintzuk diren zehaztu gabe izatea.

• Euskararen erabilera arautzeko proposamena idatzi gabe izatea.

• Erabakiak hartu gabe izatea .

• Euskararen erabilerari

dagokionean, Ikastolak zein irizpideren arabera jokatuko duen, erabaki eta idatziz jasotzea.

• Erabilerari buruzko irizpideak eta erabakiak dokumentu bakar batean biltzea.

• Dokumentu hori, Hizkuntza Proiektua bera izan dadin proposatzea.

IKT euskarrien hizkuntza trataera

• Ordenagailuen

euskarazko interfazea %11,96koa da.

• Etapa bakoitzean erabiltzen diren euskarri informatiko gehiena euskaraz izatea.

• Web orria euskaraz sortua

• Euskarri informatikoen gainean langileriak jasotako formazioa euskaraz jasoa izatea.

• Ordenagailuen

euskarazko interfazeen kopuru eskasa.

• Etapa bakoitzeko egoerari buruz ditugun datuak zehatzagoak ez izatea.

• Hizkuntza ikastolan lantzen den hizkuntza bakoitzari eskainiko zaizkion euskarrien hizkuntza irizpideak zehaztu gabe egotea.

• Ordenagailuetako

interfaze guztiak euskaraz izatea.

• Etapetako datu zehatzagoak biltzea eta euskarri ezberdinen erabilpenerako beharrezko hizkuntza irizpideak zehaztea.

• Hizkuntza bakoitzaren informatika euskarrien trataerarako irizpideak zerrendatzea eta adostea.

Ikastolako espazioen hizkuntz trataera (hizkuntz paisaia, errotulazio, informazio-guneak…)

• Ikastolako espazioen

euskalduntasuna maila orokorra %72,50ekoa.

• Ikastetxearen izena, ikasgelen errotulazioa eta aretoen errotulazioa %100ekoa da.

• Iragarki taulak; Oharrak eta posterrak %50ekoa .

• Ikastolen Elkarteko materialetako erakusleihoa

• Ikastolako espazioen hizkuntzaren irizpideak idatziz jaso gabe izatea.

• Espazio bakoitzak duen funtzioaren araberako hizkuntza irizpideak antzeman gabe izatea.

• Informazio-guneen hizkuntza(ka) definitu gabe izatea.

• Espazioen hizkuntza trataerari buruzko erabakiak hartu gabe izatea.

• Ikastolako espazioen hizkuntzaren irizpideak idaztea.

• Espazio bakoitzak duen funtzioaren araberako hizkuntza irizpideak antzematea.

• Informazio-guneen hizkuntza(k) definitzea.

• Espazioen hizkuntza trataerari buruzko erabakiak hartzea.

Page 72: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 72 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

EREMU INSTITUZIONALA ERAKETA ETA BARNE-KOMUNIKAZIOA (Branka eta 2. eranskina)

FAMILIA ESPARRUA INDARGUNEAK AHULEZIAK BEHARRAK

HIZKUNTZ ERABILERA

Familien tipologia

EZAGUTZARI DAGOKIONEAN: • %63,53 bi gurasoak

euskaldunak • %28,43 bitako bat euskalduna • %22,63 bi gurasoak erdaldunak • Bi guraso euskaldunak

edota bitako bat euskalduna direnen portzentaje altua: %91,96

• Ikastolako familia- tipologiari buruzko ezagutza oso zehatza ez izatea.

• Familia-tipologiak ezagutzeko

datu bilketa zehatzagoa egiteko beharra.

• Familia-tipologia bakoitzarentzat estrategia plana proposatzea eta adostea.

• Familia-tipologia bakoitzari egiten duen praktikarekiko esku-hartze proposamena egitea.

Familia barruko hizkuntz erabilera

• Bi guraso euskaldunak edota bitako bat euskalduna direnen portzentajeak suposarazten digu, honek erraztuko duela familia barruko hizkuntza erabilera euskararen alde lerrokatzea.

• Familietatik zuzenean honi buruz jasotako daturik ez edukitzea.

• Familia barruko hizkuntz erabilera

neurtzeko beharra. • Datu hauen jasotzea

sistematizatzeko beharra. • Datuen jasotze sistematikoaren

ondorengo azterketa egiteko eta egoeran eragiteko esparruak antzemateko beharra.

Ikastolaren eta gurasoen arteko harremanak

• %78,53 euskara erabiltzen du ikastolarekiko idatzizko harremanetan.

• %2,47 gaztelania erabiltzen du ikastolarekiko idatzizko harremanetan.

• Hizkuntza tipologiaren arabera, ikastolak familiekiko harremanetarako zein hizkuntz irizpide jarraituko duen idatziz zehaztu gabe edukitzea.

• Gela bakoitzeko hizkuntza erabilera erabaki aurretik beharrezko informazioa jaso gabe izatea irakasleen eta gurasoen artean.

• Irakasleek familien hizkuntza portaeran duten eraginaren kontzientzia maila apala.

• Familien hizkuntza tipologiaren

arabera, ikastolak familiekiko harremanetarako hizkuntz irizpideak zehaztea.

• Gurasoak partaide diren bileretako hizkuntz erabilera erabakitzea eta honetarako aldez aurretik informazioa biltzea irakasleen eta gurasoen artean.

• Jasotako datuen arabera erabakiak hartzea eta Hizkuntz Proiektuan txertatzea.

• Ikasturte hasierako guraso bileretan euskararen erabilerarekiko sentsibilizazioa egitea.

• Irakasleek familien hizkuntza portaeran duten eraginaz hausnartzea

GURASOEN PRESTAKUNTZA

Hizkuntz hobekuntza

• Jasota ez izatea gai honi buruzko daturik.

• Ikastolako prestakuntza-planean

gurasoen prestakuntza kontuan hartzea.

• Familia-tipologia bakoitzari egokitutako prestakuntza bideratzea

• Galdetegiak pasatzea eta datuak biltzea

• Datuen arabera esku- hartze-plana diseinatzea eta abian jartzea

Hizkuntzekiko jarrera

• Buruntzaldeko gainerako ikastetxeekin batera gurasoen prestakuntzari begira lantzen dugun egitasmoa.

• Prestakuntza honetan gurasoen parte hartze eskasa.

• Hizkuntzekiko jarrera egokiaren kontzientzia maila eskasa familien artean.

• Antolatzen diren jardueretan familien parte hartzea areagotzea.

• Hizkuntzekiko jarrera aldarazten lagunduko digun kontzientziatze kanpaina baten beharra

• Gurasoen hizkuntza beharrei erantzutea eta euskaldunak ez diren familietan euskararekiko jarrera lantzea.

Page 73: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 73 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

BALIABIDEAK

Komunikazio baliabideen hizkuntz trataera

o Euskaraz sortutako dokumentu idatzien portzentajea %100 izatea.

o Gobernu organoetako komunikazio-baliabide guztiak euskaraz izatea.

o Langile ez hezitzaile guztien hizkuntza profila euskara izatea.

• Ikastolako hizkuntz

politika orokorra finkatu gabe eta idatziz jaso izatea

• Ikastolako hizkuntz politika adostu gabe edukitzea.

• Ikastolako gobernu organoen funtzionamendurako (dokumentazioa prestatzeko, bilerak egiteko...) hizkuntz irizpideak zehaztea.

• Ikastolako dokumentazioa sortzeko nahiz kudeatzeko hizkuntz irizpideak erabaki eta idatzi gabe izatea.

• Langile ez-hezitzaileen hizkuntz profila eta prestakuntza-beharrei dagozkien jarraibideak idatzi gabe izatea.

• Hizkuntz paisaiari dagozkion jarraibideak erabaki gabe eta idatzi gabe izatea.

• Ikastolako hizkuntz politika orokorra finkatzea eta idatziz jasotzea.

• Ikastolako hizkuntz politika adostea.

• Ikastolako gobernu organoen funtzionamendurako hizkuntz irizpideak zehaztea eta idatziz jasotzea.

• Ikastolako dokumentazioa sortzeko nahiz kudeatzeko hizkuntz irizpideak erabakitzea eta idaztea..

• Langile ez-hezitzaileen hizkuntz profila eta prestakuntza-beharrei dagozkien jarraibideak idaztea.

• Hizkuntz paisaiari dagozkion jarraibideak erabakitzea eta idaztea.

Page 74: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 74 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

EREMU INSTITUZIONALA KANPO-HARREMANAK (Branka eta 2. eranskina)

ESPARRUA INDARGUNEAK AHULEZIAK BEHARRAK HIZKUNTZ ERABILERA

Beste ikastetxeekiko harremana

• Euskararen ahozko eta idatzizko erabilera %100 izatea beste ikastolekin eta BERRITZEGUNEArekin. • Euskararen idatzizko harremana %100ekoa Hezkuntza Administrazioarekin (Ikastolaren aldetik)

• Hizkuntzaren

erabilerarako irizpideak proposatu gabe eta idatziz jaso gabe izatea.

• Hizkuntzaren erabilerarako irizpideak proposatzea eta hauexek idaztea.

• Erabakiak hartzea eta Hizkuntza Proiektuan hauexek jasotzea.

Gizarte-elkarteekiko harremanak

• Euskararen idatzizko

harremana %100 Instituzioekin, Elkarteekin eta Enpresekin (Ikastolaren aldetik)

• Ahozko harremanak %50 euskaraz eta %50 gazteleraz.

• Ikastolari zuzenean

zerbitzua ematen diguten elkarteekiko erabiliko ditugun hizkuntza irizpideak idatzi gabe izatea eta honen gaineko erabakiak hartu gabe izatea ere bai.

• Instituzioekin, herriko eta kanpoko Elkarteekin eta Enpresekin erabiliko ditugun hizkuntza erabilerarako irizpideak proposatu eta idatzi gabe edukitzea.

• Erabakiak hartu gabe izatea.

• Gizarte Elkarteekiko harremana euskaraz soilik %50ekoa izatea.

• Hizkuntzaren erabilerarako irizpideak elkarte bakoitzarekiko proposatzea, hauexek idaztea eta erabakiak hartzea.

• Hartuko diren erabakiak Hizkuntza Proiektuan jasotzea.

Udal eta beste herri-erakundeekiko harremanak

• Udaleko Euskara

Batzorde nahiz Euskara Elkarteekin elkarlanean aritzea

• Buruntzaldeko udaletako ikastetxeekin harremana euskararen normalizazioari begira.

• Herriko Euskaltegiarekin elkarlanean aritzeko aukera izatea etorkinen eta edozein jatorritako hizkuntza erdara duten familien beharrei erantzuteko plangintzak antolatzeko.

• Ikastolaren Urteko Plangintza idatzia ez izatea.

• Herriko Euskaltegiarekiko harremana aurreikusitako maiztasunarekin gauzatzeko zailtasunak

• Gizarte Elkarteekiko harremana herriko taldeekin gutxienez % 67ra igotzea.

Hornitzaileekiko harremanak

• Hornitzaileekin harremana euskaraz soilik %50ekoa izatea.

• Euskarazko harremanak

areagotu ahal izateko hornitzaileen zerrenda berrikustea eta berme hau eskainiko digutenekin harremana finkatzea.

Page 75: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 75 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

9.2. PLAN ESTRATEGIKOA 2010-2014 1.1. ATALA: EREMU INSTITUZIONALA – IKASTETXEA (LANGILEEN PRESTAKUNTZA IZAN

EZIK) 1. HIZKUNTZ PLANGINTZA 2. HIZKUNTZA ERABILERA

o Gobernu, administrazio eta funtzionamendu-organoen hizkuntza erabilera eta trataera

o Pertsonalaren hizkuntza profilak

o Hizkuntzen trataerari buruzko erabakiak biltzen dituzten dokumentuak

3. BALIABIDEAK o Ekonomia eta administrazio dokumentazioaren

hizkuntz trataera o IKT euskarrien hizkuntza trataera. o Ikastolako espazioen hizkuntz trataera

TENPORALIZAZIOA HELBURUA

JARDUERA MOTA

ADIERAZLEAK ARDURADUNAK 10-

11 11-12

12-13

13-14

Hizkuntza bakoitzaren funtzioaz hausnartzea eta ohituraz erabiltzen ditugun trataera irizpideak berrikustea, darabilzkigunak zerrendatzeko, argitzeko eta erabaki komunak hartzeko.

o Hausnarketa jarduerak

o Erabakiak adosteko prozesuak

o Ebaluazio jarduerak

o Betetze mailaren balorazioa: 9

o Asebetetzearen balorazioa: 9

o Zuzendaritza x x x x

Eremu instituzionalean hizkuntzen banaketa finkatzea.

o Antolaketa

jarduerak o Hausnarketa

jarduerak o Erabakiak

adosteko prozesuak

o Ebaluazio jarduerak

o Mantentze jarduerak

o Betetze mailaren balorazioa: 9

o Asebetetzearen balorazioa: 9

o Zuzendaritza x x x x

Page 76: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 76 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

1.2. ATALA: EREMU PEDAGOGIKOA – GELA BARRUKOA (1. ZATIA) HIZKUNTZ PLANGINTZA HIZKUNTZA ARLOKO CURRICULUM BATERATUA:

o Hizkuntza arloaren kudeaketa o Helburu, eduki eta ebaluazio irizpideak

BESTE ARLOETAKO CURRICULUMAK O Hizkuntzen trataera instrumentala

PROIEKTU OSAGARRIAK: o Zehar-lerroen hizkuntza trataera

BALIABIDEAK o Arlo bakoitzeko ikasmaterialak o Espazioen banaketa eta hizkuntz

trataera o Informazio iturrien eta bestelako

baliabideen hizkuntza

HIZKUNTZA ERABILERA: o Arlo bakoitzeko harreman hizkuntza o Irakaslearen hizkuntza eredua eta hizkuntzarekiko

jarrera o Ikasleen arteko hizkuntza erabilera METODOLOGIA ETA DIDAKTIKA: o Komunikazio egoera esanguratsuak o Taldekatze motak eta irizpideak

TENPORALIZAZIOA HELBURUA JARDUERA MOTA ADIERAZLEAK ARDURADUNAK 10-

11 11-12

12-13

13-14

Hizkuntza Arloko curriculum bateratuaren ikuspegia garatzea.

o Antolaketa

jarduerak o Hausnarketa

jarduerak o Erabakiak adosteko

prozesuak o Ebaluazio jarduerak

o Betetze mailaren balorazioa: 8

o Asebetetzearen balorazioa: 7

o Zuzendaritza x x x x

Ikasleen hizkuntza erabilera indize mailari eustea (%77,56) eta areagotzea (%77,56tik %84, 5 artera)

o Antolaketa jarduerak

o Mantentze jarduerak

o Sentiberatze eta motibazio jarduerak

o Brankarekin lotutakoa %10 o Zuzendaritza x x x x

Arlo guztietan komunikazio egoera esanguratsuak bultzatzen dituzten baliabide metodologikoak sustatzea.

o Antolaketa jarduerak

o Hausnarketa jarduerak

o Prestakuntza edo trebatze jarduerak

o Asebetetze maila: 8 o Zuzendaritza x x x x

Page 77: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 77 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

2.2. ATALA: EREMU PEDAGOGIKOA – GELA BARRUKOA (IRAKASLEAK) IRAKASLEEN PRESTAKUNTZA

o Hizkuntz hobekuntza o Arloko metodologia eta didaktika o Hizkuntzekiko jarrerak

TENPORALIZAZIOA HELBURU ZEHATZAK

JARDUERA MOTA ADIERAZLEAK ARDURADUNAK 10-

11 11-12

12-13

13-14

Hizkuntzen trataera integralari buruzko formazio saioetan irakasleen parte hartzea bultzatzea.

• Prestakuntza edo trebatze jarduerak

• Asebetetze maila: 8

• Parte hartze maila: 8

• Zuzendaritza x x x x

Ikasle etorkinen nahiz jatorrizko hizkuntza erdara duten ikasleen hizkuntza beharren gaineko hausnarketa partekatzea eta estrategia egokien multzoa zerrendatzea eta aplikatzea.

• Hausnarketa jarduerak

• Sentiberatze eta motibazio jarduerak

• Prestakuntza edo trebatze jarduerak

• Betetze maila: %70

• Asebetetze maila: 8

• Zuzendaritza x x x x

Irakasleen hizkuntza eredua etengabe hobetzeko, formazio-ekintzetan irakasleen parte hartzea sustatzea.

• Prestakuntza edo trebatze jarduerak

• Asebetetze maila: 8 • Zuzendaritza x x x x

Page 78: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 78 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

2.3. ATALA: EREMU PEDADOGIOA – GELAZ KANPOKOA (HEZITZAILEAK) + EREMU INSTITUZIONALA- IKASTETXEA (LANGILEAK) HEZITZAILEEN PRESTAKUNTZA

o Hizkuntz hobekuntza o Jardueraren metodologia o Hizkuntzekiko jarrerak

LANGILEEN PRESTAKUNTZA o Hizkuntza hobekuntza o Hizkuntzekiko jarrerak

TENPORALIZAZIOA HELBURU ZEHATZAK

JARDUERA MOTA ADIERAZLEAK ARDURADUNAK 10-

11 11-12

12-13

13-14

Euskararen erabilera areagotzen laguntzen duten estrategiak aplikatzea gelaz kanpoko jardueretan.

• Antolaketa jarduerak

• Prestakuntza edo trebatze jarduerak

• Ebaluazio jarduerak

• Betetze maila: %70

• Asebetetze maila:7

• Zuzendaritza x x x x

Euskararen erabilera areagotzen laguntzeko eta honetan hezitzaileen inplikazioa lortzeko, sentsibilizazio saioak antolatzea.

• Antolaketa jarduerak

• Prestakuntza edo trebatze jarduerak

• Betetze maila:% 80

• Asebetetze maila:7

• Zuzendaritza x x x x

Page 79: Hizkuntza proiektua

X. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 79 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

2.4. ATALA: EREMU INSTITUZIONALA – FAMILIA HIZKUNTZA ERABILERA

o Familien hizkuntza-tipologia o Familia barruko hizkuntza erabilera o Ikastola eta gurasoen arteko

harremanak

GURASOEN PRESTAKUNTZA o Hizkuntza hobekuntza o Hizkuntzekiko jarrerak

BALIABIDEAK o Komunikazio baliabideen hizkuntza trataera

TENPORALIZAZIOA HELBURU ZEHATZAK

JARDUERA MOTA

ADIERAZLEAK ARDURADUNAK 10-11

11-12

12-13

13-14

Ikastolako hizkuntz politika orokorra finkatzea eta idatziz jasotzea.

o Hausnarketa

jarduerak o Antolaketa

jarduerak o Erabakiak

adosteko prozesuak

o Betetze mailaren balorazioa: 8

o Asebetetze maila: 8

o Zuzendaritza

x x x x

Familien tipologia eta familiaren barruko hizkuntz erabilera- errealitatearen ezagutza eguneratzeko datuak biltzea

o Antolaketa

jarduerak o Hausnarketa

jarduerak o Erabakiak

adosteko prozesuak

o Ebaluazio jarduerak

o Brankarekin lotutakoa: %10

o Betetze mailaren balorazioa: 8

o Zuzendaritza

x x x x

Hizkuntzekiko jarrera aldarazten lagunduko digun kontzientziatze kanpainak antolatzea

o Antolaketa

jarduerak o Hausnarketa

jarduerak o Sentiberatze

eta motibazio jarduerak

o Erabakiak adosteko prozesuak

o Betetze mailaren balorazioa: 7

o Asebetetze maila: 7

o Zuzendaritza

x x x x

Page 80: Hizkuntza proiektua

IX. ATALA

UDARREGI IKASTOLAREN HIZKUNTZ PROIEKTUA 80 DIAGNOSIA ETA PLAN ESTRATEGIKOA

3.1. ATALA: EREMU PEDAGOGIKOA – GELAZ KANPOKOA 1. HIZKUNTZ PLANGINTZA 2. HIZKUNTZA ERABILERA

o Hezitzaileen hizkuntza erabilera o Hezitzaile/ikasle arteko hizkuntza

erabilera o Ikasleen arteko hizkuntza

erabilera

3. METODOLOGIA ETA DIDAKTIKA:

o Komunikazio egoera ustiatzeko estrategiak

TENPORALIZAZIOA HELBURU ZEHATZAK

JARDUERA MOTA

ADIERAZLEAK ARDURADUNAK 10-11

11-12

12-13

13-14

Hezitzaileek euskararen erabilera areagotzen laguntzen duten estrategiak aplikatzea.

o Sentiberatze eta motibazio jarduerak

o Antolaketa jarduera

o Betetze mailaren balorazioa: 7

o Asebetetze maila: 7

• Zuzendaritza

x x x x

3.2. ATALA: EREMU INSTITUZIONALA – KANPO HARREMANAK (3. ZATIA) UDAL ETA BESTE HERRI-ERAKUNDEEKIKO HARREMANAK (2. zatia)

TENPORALIZAZIOA HELBURU ZEHATZAK

JARDUERA MOTA ADIERAZLEAK ARDURADUNAK 10-

11 11-12

12-13

13-14

Euskarazko harremanak areagotu ahal izateko hornitzaileen zerrenda berrikustea eta berme hau eskainiko digutenekin harremana finkatzea.

o Antolaketa

jarduerak o Hausnarketa

jarduerak o Sentiberatze

eta motibazio jarduerak

o Erabakiak adosteko prozesuak

o Betetze mailaren balorazioa: 7

o Asebetetze maila: 8

• Zuzendaritza x x x x