HISTORIAL ACADÈMIC I PROFESSIONAL

of 91/91
HISTORIAL ACADÈMIC I PROFESSIONAL Clàudia Pons Moll Darrera actualització: setembre del 2015
 • date post

  25-Nov-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HISTORIAL ACADÈMIC I PROFESSIONAL

Microsoft Word - HISTORIAL_web.docxClàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
2
BARCELONA, 15 DE SETEMBRE DEL 2015 COGNOMS I NOM: Pons Moll, Clàudia DOCUMENT NACIONAL D’IDENTITAT: 46 757 279 G LLOC I DATA D’EXPEDICIÓ: Barcelona, 28/06/2002 NAIXEMENT DATA 23/03/1975 LOCALITAT Barcelona PROVÍNCIA Barcelona Categoria actual com a docent Professora agregada d’universitat
Categoria recent com a docent Professora titular d’universitat (interina) UNIVERSITAT DE BARCELONA Departament o unitat docent actual Departament de Filologia Catalana Facultat o escola Facultat de Filologia Universitat Universitat de Barcelona
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
3
Membre del projecte de recerca «Descripció i interpretació de la variació dialectal: aspectes fonològics i morfològics del català» (IP: Maria-Rosa Lloret, UB) i del Grup d’Estudi de la Variació Dialectal (UB) (http://www.ub.edu/GEVAD) Membre del grup de recerca consolidat Grup d’Estudi de la Variació (coordinador: Lluís Payrató, UB) (http://www.ub.edu/GEV/) Col·laboradora externa del Centre de Lingüística Teòrica (UAB) (http://filcat.uab.cat/clt/) Investigadora principal del projecte Desenvolupament de recursos tecnològics per a l’ensenyament i l'aprenentatge autònom del català (Període 2011-2015) Espais web Espai web institucional: http://stel.ub.edu/filologiacatalana/directori-organitzatiu/claudia-pons-moll Espai web personal: http://works.bepress.com/claudia_pons-moll/ Treballs recents: http://works.bepress.com/claudia_pons-moll/doctype.html
Breu resum de l’activitat acadèmica, científica i investigadora Barcelona, 1975. Doctora en Filologia Catalana (2004) per la Universitat de Barcelona amb la tesi doctoral «Els contactes consonàntics en balear. Descripció i anàlisi» (direcció: Maria-Rosa Lloret i Joaquim Viaplana), la qual va quedar finalista (amb menció honorífica) del Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona a tesis doctorals (edició 2006). Les tasques d’investigació que he dut a terme se centren en la fonologia, la dialectologia, la morfologia i la lingüística teòrica, i les tasques de docència se centren en les mateixes disciplines, i també en l’ensenyament de la normativa del català, la redacció i l’anàlisi de textos escrits en català, i la producció de textos orals en català. Actualment, sóc professora agregada interina al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, després d’un període en què he estat professora titular interina (2012-2015).
PROAGRAMA RECERCAIXA 2011 http://www.ub.edu/sonscatala
4
He estat becària FPI (1999FI 00478) al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, del qual també he estat professora associada (2002-2006; 2011-2012). També he exercit de professora associada al Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona (2004-2007). Durant el període 2001-2008, em vaig encarregar de la gestió del grup de recerca Grup d’Estudi de la Variació i de la xarxa temàtica La Variació lingüística. Dialectologia, sociolingüística i pragmàtica, coordinats per Joaquim Viaplana. Durant el període 2008-2010, vaig ser beneficiària d’un contracte d’investigació Juan de la Cierva per dur a terme un projecte de recerca sobre la fonologia de les llengües romàniques, adscrit al projecte «Microvariació: trets sintàctics i morfofonològics» (MICINN-UAB; IP: Carme Picallo). Des del 1999, sóc membre del Grup d’Estudi de la Variació Dialectal, amb adscripció a diferents projectes de recerca (el darrer, «Descripció i interpretació de la variació dialectal: aspectes fonològics i morfològics del català» (MEC/FEDER-UB; IP: Maria-Rosa Lloret), i des del 2008 també he format part de diferents projectes coordinats des de la UAB. Actualment, sóc membre del Grup d’Estudi de la Variació (Generalitat de Catalunya; IP: Lluís Payarató) i del Centre de Lingüística Teòrica (UAB). Juntament amb Josefina Carrera, sóc la directora del projecte «Els sons del català», que té un vessant docent (GenCat-UB-UAB-UdL-URV; 2008MQD00189, IP: Joan Solà; 2010MQD00193, IP: Clàudia Pons-Moll) i un vessant de recerca. El projecte va ser premiat mitjançant el programa RecerCAIXA (RecerCaixa 2011; IP: Clàudia Pons- Moll) (http://www.ub.edu/sonscatala/). He presentat els resultats de la meva recerca en diferents congressos de prestigi internacional (OCP, Manchester Phonology Meeting, NELS, ConSole, Going Romance, LSRL, GLOW Colloquium, Phonetics and Phonology in Iberia, North American Phonology Conference, Conference on Manner Alternations in Phonology, LabPhon, International Morphology Meeting, Decembrettes, Colloquium on Generative Grammar, Cuny Phonology Forum, etc.), i en revistes, llibres i actes de congressos, molts dels quals de caràcter internacional (Linguistic Inquiry, Probus, Caplletra, Studies in Language, Catalan Journal of Linguistics, Acta Linguistica Hungarica, Romance Languages and Linguistic Theory, Prosodies. With Special Reference to Iberian Languages, Estudis Romànics, Catalan Review, Zetischrift für Katalanistik, Symposia Philologica, Randa, Llengua & Literatura, Estudios Catalanes, Revista de Linguistica Occitana, Proceedings of ConSole X, Proceedings of NELS, etc.).
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
5
Juntament amb Maria-Rosa Lloret, m’he encarregat de l’edició dels llibres Lingüística i gramàtiques, Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. Volum d’homenatge a Max W. Wheeler; juntament amb Maria-Rosa Lloret i Eva Bosch, de l’edició del llibre Clàssics d’ahir i d’avui en la gramàtica del català; juntament amb Josefina Carrera, del llibre Aplicacions de la fonètica, i he col·laborat amb Joaquim Viaplana en l’edició d’un llibre monogràfic sobre textos del balear. He publicat el llibre La teoria de l'optimitat. Una introducció aplicada al català de les Illes Balears, basat en la meva tesi doctoral. He col·laborat també en la correcció i la compleció de les parts de fonologia i de morfologia de la Gramàtica de la llengua catalana (IEC) (coordinada per [Joan Solà], Gemma Rigau i Manel Pérez Saldanya). Juntament amb Joan Mascaró, he guanyat el Premi d’Investigació Cultural Francesc de Borja Moll (convocat per l’Institut Menorquí d’Estudis i l’Ajuntament de Ciutadella) pel projecte d’investigació «Estudi gramatical del català de Menorca». He assistit a dues escoles d’estiu organitzades per la Linguistic Society of America (1999: University of Illinois at Urbana-Champaigne; 2005: Massachusetts Institute of Technology / Harvard University), i he fet una estada de recerca com a visiting scholar al Department of Linguistics at UMass, Amherst, durant el període gener- maig 2010, sota la supervisió de John J. McCarthy. He col·laborat com a correctora al Grup 62 (període 1997-2005) i he impartit classes de català en diferents institucions (Nivell K a l’Associació de Mestres Rosa Sensat i nivells C i D als Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, període 2004- 2008; 2010-2012). Acreditacions acadèmiques a) «Acreditació de recerca» (U1445/6934230-66), gener del 2008, AQU, Generalitat de Catalunya. b) «Habilitada para el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad, área de conocimiento de Filología Catalana, para concurrir a concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios» [professora titular], Resolución de 27 de febrero de 2007; BOE, 8 de marzo de 2007. Ministerio de Educación y Ciencia, Gobierno de España, febrero-marzo 2007. c) «Acreditada com a professora lectora» (U1443/ 3572326-21), AQU, Generalitat de Catalunya, març del 2005.
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
6
d) «Acreditada com a professora col·laboradora» (U1444/ 3572456-20), AQU, Generalitat de Catalunya, març del 2005.
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
7
1. TÍTOLS ACADÈMICS 2. ALTRES TÍTOLS, CERTIFICATS I ACREDITACIONS
2.1 ACREDITACIONS DE RECERCA I DE DOCÈNCIA 2.2 ACREDITACIONS D’ANGLÈS 2.3 ACREDITACIONS DE CATALÀ
3. LLOCS DOCENTS I DE RECERCA OCUPATS 3.1 UNIVERSITAT DE BARCELONA (DEP. DE FILOLOGIA CATALANA) 3.2 UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (DEP. DE FILOLOGIA CATALANA) 3.3 INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS 3.4 UNIVERSITAT DE BARCELONA (SERVEIS LINGÜÍSTICS DE LA U BARCELONA) 3.5 UNIVERSITAT DE BARCELONA (ESTUDIOS HISPÁNICOS)
4. ACTIVITAT DOCENT DESENVOLUPADA 4.1 ACTIVITAT DOCENT UNIVERSITÀRIA
4.1.1 Primer i segon cicle 4.1.2 Tercer cicle / màster
4.2 ACTIVITAT DOCENT UNIVERSITÀRIA A L’ESTRANGER 4.3 ACTIVITAT DOCENT UNIVERSITÀRIA NO REGLADA 4.4 ALTRES CURSOS UNIVERSITARIS IMPARTITS 4.5 ACTIVITAT DOCENT NO UNIVERSITÀRIA 4.6 COORDINACIÓ D’ASSIGNATURES 4.7 PARTICIPACIÓ EN ACORDS DOCENTS 4.8 PARTICIPACIÓ EN PROJECTES D’INNOVACIÓ DOCENT
5. ACTIVITAT INVESTIGADORA DESENVOLUPADA 5.1 PROJECTES I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ. PARTICIPACIÓ I DIRECCIÓ 5.2 ESTADES DE RECERCA I DE FORMACIÓ A L’ESTRANGER 5.3 BEQUES, CONTRACTES, PREMIS I AJUTS DE RECERCA
5.3.1 Beques, contractes i ajuts postdoctorals 5.3.2 Beques, contractes i ajuts predoctorals 5.3.3 Premis
5.4 PUBLICACIONS 5.5 PRESENTACIONS
5.5.1 Ponències, conferències i xerrades 5.5.2 Comunicacions 5.5.3 Pòsters 5.5.4 Seminaris 5.5.5 Altres tipus de presentacions
5.6. TESIS I TREBALLS DE RECERCA DIRIGITS 5.7. ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS R+D 5.8. PARTICIPACIÓ EN COMITÈS CIENTÍFICS I D’AVALUACIÓ
6. GESTIÓ DE LA RECERCA 6.1 AJUTS REBUTS PER A L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS R+D 6.2 ALTRES ACTIVITATS DE GESTIÓ
7. ACTIVITATS DE FORMACIÓ 7.1. ASSISTÈNCIA A CURSOS I SEMINARIS
7.1.1. Cursos de doctorat 7.1.2. Cursos / seminaris de lingüística a l’estranger 7.1.3. Cursos de formació en docència 7.1.4. Cursos d’idiomes 7.1.5. Altres cursos
7.2. BEQUES DE FORMACIÓ 8. ACTIVITAT PROFESSIONAL NO UNIVERSITÀRIA
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
8
1. TÍTOLS ACADÈMICS (ordre cronològic descendent) Classe: Doctora en Filologia Catalana Organisme: Universitat de Barcelona Centre: Facultat de Filologia Data d’expedició: 16 de setembre del 2004 Qualificació: Excel·lent cum laude per unanimitat (Finalista, amb menció honorífica, del Xè Premi Claustre de Doctors de la Universitat de Barcelona a tesis doctorals, 2006) Classe: Postgrau d’Iniciació a la Docència Universitària Organisme: Universitat de Barcelona Centre: Institut de Ciències de l’Educació Data d’expedició: juny del 2006 Classe: Suficiència investigadora Organisme: Universitat de Barcelona Centre: Facultat de Filologia Data de lectura del treball d’investigació: 19/12/2000 Data d’expedició: 4 de maig del 2004 Classe: Llicenciada en Filologia Catalana Organisme: Universitat de Barcelona Centre: Facultat de Filologia Data d’expedició: 23 de juliol del 1998 Classe: Menció de Filologia Hispànica Organisme: Universitat de Barcelona Centre: Facultat de Filologia Data d’expedició: 23 de juliol del 1998
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
9
2. ALTRES TÍTOLS, CERTIFICATS I ACREDITACIONS (ordre cronològic descendent) 2.1. ACREDITACIONS DE RECERCA I DE DOCÈNCIA — Acreditació de recerca (U1445 / 6934230-66), AQU, 21 de gener del 2008. — Certificat d’habilitació nacional per concórrer a concursos d’accés a cossos docents
universitaris. Cos docent: Professors titulars d’universitat. Àrea de coneixement: Filologia Catalana. Data de resolució: 27 de febrer del 2007. BOE: 8 de març del 2007.
— Acreditada com a professora lectora (U1443 / 3572326-21), AQU, 30 / 31 de març del 2005.
— Acreditada com a professora col·laboradora (U1444/ 3572456-20), AQU, 30 / 31 de març del 2005.
2.2. ACREDITACIONS D’ANGLÈS — Certificate of Proficiency in English. University of Cambridge, desembre del
2008. — First Certificate in English. University of Cambridge, desembre del 1997. — TOEFL-Computer Based Test (listening: 21/30; structure/writing: 26/30;
reading: 27/30), 20 d’abril del 2006. 2.3. ACREDITACIONS DE CATALÀ — Capacitació per a la correcció de textos orals i escrits (Certificat K). Junta
Permanent de Català (Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura), juliol del 1997.
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
10
3. LLOCS DOCENTS, DE RECERCA I PROFESSIONALS OCUPATS (Contractes) (ordre cronològic descendent) 3.1. UNIVERSITAT DE BARCELONA (DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA) Categoria: Professora agregada d’universitat (interina) Organisme: Universitat de Barcelona Centre: Facultat Filologia Àrea: Filologia Catalana Règim de dedicació: temps complet Data de començament del contracte: 15/05/2015 Data d’acabament del contracte: vigent Categoria: Professora titular d’universitat (interina) Organisme: Universitat de Barcelona Centre: Facultat Filologia Àrea: Filologia Catalana Règim de dedicació: temps complet Data de començament del contracte: 16/09/2012 Data d’acabament del contracte: 15/05/2015 Categoria: Professora associada laboral Organisme: Universitat de Barcelona Centre: Facultat Filologia Àrea: Filologia Catalana Règim de dedicació: 12 hores per setmana Data de començament del contracte: 01/01/2011 Data d’acabament del contracte: 15/09/2012 Categoria: Contracte laboral de treball per a la incorporació d’investigadors doctors / Programa Juan de la Cierva (veg. els § 3.2 i 5.3.1) Organisme: Universitat de Barcelona Centre: Facultat Filologia Àrea: Filologia Catalana Règim de dedicació: temps complet Data de començament del contracte: 01/09/2010 Data d’acabament del contracte: 31/12/2010
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
11
Categoria: Professora associada Organisme: Universitat de Barcelona Centre: Facultat de Filologia Àrea: Filologia Catalana Règim de dedicació: 8 hores per setmana Data de començament del contracte: 19/09/2003 Data d’acabament del contracte: 14/09/2006 Categoria: Professora associada Organisme: Universitat de Barcelona Centre: Facultat de Filologia Àrea: Filologia Catalana Règim de dedicació: 6 hores per setmana Data de començament del contracte: 01/02/2003 Data d’acabament del contracte: 09/07/2003 Categoria: Becària FPI Organisme: Universitat de Barcelona Centre: Facultat de Filologia Àrea: Filologia Catalana Règim de dedicació: temps complet Data de començament del contracte / beca: 01/01/1999 Data d’acabament del contracte / beca: 31/12/2002 3.2. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA (DEPARTAMENT DE FILOLOGIA CATALANA) Categoria: Contracte de treball per a la realització d’un projecte de recerca / Programa Juan de la Cierva (veg. els § 3.1 i 5.3.1) Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona Centre: Facultat de Filosofia i Lletres Àrea: Filologia Catalana Règim de dedicació: 12 hores per setmana Data de començament del contracte: 24/12/2007 Data d’acabament del contracte: 23/12/2010 (traspassat a la UB, a partir de l’01/09/2010) Categoria: Professora associada laboral Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
12
Centre: Facultat de Filosofia i Lletres Àrea: Filologia Catalana Règim de dedicació: 12 hores per setmana Data de començament del contracte: 15/09/2006 Data d’acabament del contracte: 14/09/2007 Categoria: Professora associada laboral Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona Centre: Facultat de Filosofia i Lletres Àrea: Filologia Catalana Règim de dedicació: 6 hores per setmana Data de començament del contracte: 01/10/2005 Data d’acabament del contracte: 01/03/2006 Categoria: Professora associada laboral Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona Centre: Facultat de Filosofia i Lletres Àrea: Filologia Catalana Règim de dedicació: 12 hores per setmana Data de començament del contracte: 15/11/2004 Data d’acabament del contracte: 12/01/2005 3.3. INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS Categoria: Contracte de prestació de serveis professionals Organisme: Institut d’Estudis Catalans Centre: Oficina de Gramàtica Règim de dedicació: 30 hores per setmana Data de començament: 01/10/2012 Data d’acabament: 31/12/2012 (amb una renovació al setembre) Tasques: Revisió i compleció de les parts de fonètica, fonologia i morfologia de la Gramàtica de la llengua catalana (dir. M. Pérez Saldanya i Gemma Rigau) 3.4. UNIVERSITAT DE BARCELONA (SERVEIS LINGÜÍSTICS DE LA U BARCELONA) Categoria: Professora col·laboradora Organisme: Universitat de Barcelona Centre: Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona Règim de dedicació: curs de 80 hores Data de començament: 01/10/2011
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
13
Data d’acabament: 30/05/2012 Categoria: Professora col·laboradora Organisme: Universitat de Barcelona Centre: Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona Règim de dedicació: curs de 80 hores Data de començament: 01/02/2011 Data d’acabament: 31/06/2011 Categoria: Professora col·laboradora Organisme: Universitat de Barcelona Centre: Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona Règim de dedicació: dos cursos de 80 hores cadascun Data de començament: 18/10/2006 Data d’acabament: 28/02/2007 Categoria: Professora col·laboradora Organisme: Universitat de Barcelona Centre: Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona Règim de dedicació: curs de 80 hores Data de començament: 01/07/2006 Data d’acabament: 28/09/2006 Categoria: Professora col·laboradora Organisme: Universitat de Barcelona Centre: Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona Règim de dedicació: curs de 80 hores Data de començament: 01/02/2006 Data d’acabament: 15/06/2006 Categoria: Professora col·laboradora Organisme: Universitat de Barcelona Centre: Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona Règim de dedicació: curs de 80 hores Data de començament: 19/10/2005 Data d’acabament: 28/02/2006
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
14
Categoria: Professora col·laboradora Organisme: Universitat de Barcelona Centre: Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona Règim de dedicació: curs de 80 hores Data de començament: 13/10/2004 Data d’acabament: 22/12/2004 3.5. UNIVERSITAT DE BARCELONA (ESTUDIOS HISPÁNICOS) Categoria: Professora col·laboradora Organisme: Estudios Hispánicos Règim de dedicació: curs de 60 hores Data de començament: 01/02/2011 Data d’acabament: 31/06/2011
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
15
4. ACTIVITAT DOCENT DESENVOLUPADA (Ordre cronològic ascendent) 4.1. ACTIVITAT DOCENT UNIVERSITÀRIA 4.1.1. Primer i segon cicle (plans anteriors a l’aplicació dels graus)
Assignatura: Llengua Catalana II (descripció lingüística del català) Curs: 2001-2002 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: obligatòria Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: becària FPI
Assignatura: Llengua Catalana II (descripció lingüística del català) Curs: 2002-2003 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: obligatòria Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Titulació: Filologia Catalana Categoria: professora associada
Assignatura: Fonologia Catalana I Curs: 2003-2004 Cicle: segon Crèdits: 6 Tipus: obligatòria Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Titulació: Filologia Catalana Categoria: professora associada
Assignatura: Estructura Fonològica del Català Curs: 2003-2004 Cicle: segon Crèdits: 6 Tipus: optativa Departament: Filologia Catalana
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
16
Assignatura: Estructura Fonològica del Català Curs: 2004-2005 Cicle: segon Crèdits: 6 Tipus: optativa Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: professora associada
Assignatura: Lingüística Descriptiva Catalana Curs: 2004-2005 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: optativa Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: professora associada
Assignatura: Lingüística Descriptiva Catalana Curs: 2005-2006 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: optativa Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Categoria: professora associada Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: professora associada
Assignatura: Llengua Catalana II (descripció lingüística del català) Curs: 2005-2006 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: obligatòria Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
17
Assignatura: Dialectologia Catalana Curs: 2004-2005 Cicle: segon Crèdits: 6 Tipus: obligatòria Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona Categoria: professora associada
Assignatura: Llengua Catalana II (morfologia) Curs: 2004-2005 Cicle: primer Crèdits: 7,5 Tipus: obligatòria Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona Categoria: professora associada
Assignatura: Llengua Catalana II (morfologia) Curs: 2005-2006 Cicle: primer Crèdits: 7,5 Tipus: obligatòria Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona Categoria: professora associada
Assignatura: Llengua Catalana II (morfologia) Curs: 2006-2007 Cicle: primer Crèdits: 7,5 Tipus: obligatòria Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona Categoria: professora associada
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
18
Assignatura: Taller d’Expressió Oral del Català (1) Curs: 2006-2007 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: optativa Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona Categoria: professora associada
Assignatura: Taller d’Expressió Oral del Català (2) Curs: 2006-2007 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: optativa Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona Categoria: professora associada
Assignatura: Descripció de la llengua castellana i de la llengua catalana Curs: 2007-2008 Cicle: primer Crèdits: 12 (assignatura impartida juntament amb J. Pablo Carmona) Tipus: optativa Titulació: Logopèdia Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona Categoria: professora associada
Assignatura: Dialectologia Catalana Curs: 2007-2008 Cicle: segon Crèdits: 7,5 Tipus: obligatòria Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona Categoria: Investigadora Juan de la Cierva
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
19
4.1.2. Primer cicle (plans posteriors a l’aplicació dels graus)
Assignatura: Llengua Catalana I (grup per a no catalanoparlants) Curs: 2010-2011 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: obligatòria Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: Investigadora Juan de la Cierva
Assignatura: Llengua Catalana I (normativa del català i producció de textos escrits) Curs: 2010-2011 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: obligatòria Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: Investigadora Juan de la Cierva
Assignatura: Lingüística Aplicada Catalana Curs: 2010-2011 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: obligatòria Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: Professora associada d’universitat
Assignatura: Llengua Catalana I (normativa del català i producció de textos escrits) Curs: 2011-2012 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: obligatòria Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
20
Assignatura: Llengua Catalana I (normativa del català i producció de textos escrits) Curs: 2011-2012 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: obligatòria Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: Professora associada d’universitat Enquestes disponibles
Assignatura: Llengua Catalana I (grup per a no catalanoparlants) Curs: 2011-2012 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: obligatòria Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: Professora associada d’universitat Enquestes disponibles
Assignatura: Llengua Catalana I (grup per a no catalanoparlants) Curs: 2012-2013 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: obligatòria Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: Professora titular d’universitat (interina) Enquestes disponibles
Assignatura: Gèneres i formats de la comunicació escrita Curs: 2012-2013 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: obligatòria
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
21
Assignatura: Anàlisi i producció de textos catalans (1) Curs: 2012-2013 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: obligatòria Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: Professora titular d’universitat (interina) Enquestes disponibles
Assignatura: Anàlisi i producció de textos catalans (2) Curs: 2012-2013 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: obligatòria Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: Professora titular d’universitat (interina) Enquestes disponibles
Assignatura: Dialectologia catalana Curs: 2013-2014 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: obligatòria Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: Professora titular d’universitat (interina) Enquestes disponibles
Assignatura: Producció textual en llengua catalana Curs: 2013-2014 Cicle: primer
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
22
Assignatura: Gèneres i formats de la comunicació escrita Curs: 2013-2014 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: obligatòria Titulació: Comunicació i Indústries Culturals Departament: Filologia Hispànica (coord.) – Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: Professora titular d’universitat (interina) Enquestes disponibles
Assignatura: Fonologia Catalana Curs: 2014-2015 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: obligatòria Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: Professora titular d’universitat (interina) Enquestes disponibles
Assignatura: Gèneres i formats de la comunicació escrita Curs: 2014-2015 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: obligatòria Titulació: Comunicació i Indústries Culturals Departament: Filologia Hispànica (coord.) – Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: Professora titular d’universitat (interina) Enquestes disponibles
Assignatura: Treballs de grau
23
Curs: 2014-2015 Cicle: primer Crèdits: 6 Tipus: obligatòria Titulació: Filologia Catalana Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: Professora titular d’universitat (interina)
4.1.3. Segon cicle / Màster (plans posteriors a l’aplicació dels graus)
Assignatura: Variació i canvi lingüístic Curs: 2008-2009 Cicle: Segon / Màster Crèdits: 2 Tipus: optativa (especialitat A: Lingüística catalana) Titulació: Màster oficial interuniversitari Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes (designació antiga) Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona Categoria: Investigadora Juan de la Cierva
Assignatura: Anàlisi lingüística Curs: 2009-2010 Cicle: Segon / Màster Crèdits: 3 Tipus: obligatòria (especialitat A: Lingüística catalana) Titulació: Màster oficial interuniversitari Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes (designació antiga) Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat Autònoma de Barcelona Categoria: Investigadora Juan de la Cierva
Assignatura: Anàlisi lingüística Curs: 2010-2011 Cicle: Segon / Màster Crèdits: 3 Tipus: obligatòria (especialitat A: Lingüística catalana) Titulació: Màster oficial interuniversitari Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes (designació antiga) Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
24
Assignatura: Components gramaticals Curs: 2010-2011 Cicle: Segon / Màster Crèdits: 1,5 Tipus: obligatòria (especialitat A: Lingüística catalana) Titulació: Màster oficial interuniversitari Estudis Avançats i Aplicats en Llengua i Literatura Catalanes (designació antiga) Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: Professora Associada
Assignatura: Bloc de fonologia dins del mòdul obligatori Llengua Catalana: Anàlisi, Codificació, Comunicació i Aprenentatge (Bloc de fonologia) Curs: 2013-2014 Cicle: Segon / Màster Crèdits: 3 Tipus: obligatòria (especialitat: Llengua catalana) Titulació: Màster oficial interuniversitari Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes (designació nova) Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: Professora titular d’universitat (interina)
Assignatura: Treball Fi de Màster (Llengua i Literatura Catalana i Castellana) Curs: 2013-2014 Cicle: Segon / Màster Crèdits: 5 Tipus: obligatòria Titulació: Formació del Professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament de Llengües Departament: Formació del Professorat Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: Professora titular d’universitat (interina)
Assignatura: Bloc de fonologia dins del mòdul obligatori Llengua Catalana: Anàlisi, Codificació, Comunicació i Aprenentatge (Bloc de fonologia) Curs: 2014-2015 Cicle: Segon / Màster Crèdits: 2,5
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
25
Assignatura: Pràctiques externes Curs: 2014-2015 Cicle: Segon / Màster Crèdits: 3 Tipus: obligatòria (especialitat: Llengua catalana) Titulació: Màster oficial interuniversitari Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes Departament: Filologia Catalana Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: Professora titular d’universitat (interina)
4.2. ACTIVITAT DOCENT UNIVERSITÀRIA A L’ESTRANGER
Centre: Departament de Filologia Romànica / Romanisches Seminar Organisme: Universitat de Friburg (Alemanya) Assignatura: Introducció a la teoria de l’optimitat Titulació: Llicenciatura IberoCultura / màster Creating Cultures-Dinàmica cultural en les llengües i literatures romàniques / màster European Linguistics Organització del curs: Claus Pusch (Universitat de Friburg) Cicle: segon i tercer / màster Hores: 30 Curs: 2007-2008 (febrer)
Centre: Departament de Filologia Romànica / Romanisches Seminar Organisme: Universitat de Friburg (Alemanya) Assignatura: Introducció a la teoria de l’optimitat Titulació: Llicenciatura IberoCultura / màster Creating Cultures-Dinàmica cultural en les llengües i literatures romàniques / màster European Linguistics Organització del curs: Claus Pusch (Universitat de Friburg) Cicle: segon i tercer / màster Hores: 30 Curs: 2009-2010 (novembre)
Centre: Departament de Filologia Romànica / Romanisches Seminar Organisme: Universitat de Friburg (Alemanya)
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
26
Assignatura: Introducció a la teoria de l’optimitat Titulació: Llicenciatura IberoCultura / màster Creating Cultures-Dinàmica cultural en les llengües i literatures romàniques / màster European Linguistics Organització del curs: Claus Pusch (Universitat de Friburg) Cicle: segon i tercer / màster Hores: 30 Curs: 2011-2012 (octubre)
Centre: Departament de Filologia Romànica / Romanisches Seminar Organisme: Universitat de Friburg (Alemanya) Assignatura: Introducció a la teoria de l’optimitat Titulació: Llicenciatura IberoCultura / màster Creating Cultures-Dinàmica cultural en les llengües i literatures romàniques / màster European Linguistics Organització del curs: Claus Pusch (Universitat de Friburg) Cicle: segon i tercer / màster Hores: 30 Curs: 2012-2013 (octubre)
Centre: University College London Organisme: Psycology and Language Sciences (Faculty of Brain Sciences), Department of Linguistics Assignatura: PLIN 3104. Underlying Representations Titulació: Linguistics Cicle: Màster Hores: 2 Curs: 2013-2014 (març)
4.3. ACTIVITAT DOCENT UNIVERSITÀRIA NO REGLADA
Centre: Departament de Filologia Catalana Organisme: Universitat de Barcelona Matèria: Lingüística Descriptiva Catalana Activitat desenvolupada: pràctiques de fonètica Professor titular: Joaquim Viaplana Hores: 6 Curs: 2001-2002
Centre: Departament de Filologia Catalana Organisme: Universitat de Barcelona Matèria: Dialectologia Catalana I Activitat desenvolupada: pràctiques de dialectologia Professor titular: Joaquim Viaplana
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
27
4.4. ALTRES CURSOS UNIVERSITARIS IMPARTITS
Centre: Centre de Lingüística Teòrica Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona Matèria: Aplicacions de la teoria de l’optimitat a la fonologia
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
28
Curs: Aplicacions de la teoria de l’optimitat a la fonologia, la sintaxi i la semàntica (Altres docents: Jaume Mateu, Jaume Solà, M. Teresa Espinal, Jonathan MacDonald) Organització del curs: Clàudia Pons Hores: 8 (part de fonologia) Curs: 2008-2009 (febrer-març)
Centre: Departament de Filologia Catalana Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona Matèria: El català com a Llengua Estrangera. Eines i estratègies Organització del curs: Anna Bartra, Teresa Cabré, Dolors Poch Sessió: L’eina «Els sons del català» Hores: 2 Curs: 2008-2009 (juliol)
Centre: Departament de Filologia Catalana Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona Matèria: El català com a Llengua Estrangera. Eines i estratègies Organització del curs: Anna Bartra, Teresa Cabré, Dolors Poch Sessió: L’eina «Els sons del català» Hores: 2 Curs: 2009-2010 (juliol)
Centre: Departament de Filologia Catalana Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona Matèria: El català com a Llengua Estrangera. Eines i estratègies Organització del curs: Anna Bartra, Teresa Cabré, Dolors Poch Sessió: Els sons del català: metodologia de treball Hores: 2 Curs: 2010-2011 (juliol)
Centre: Departament de Filologia Catalana Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona Matèria: El català com a Llengua Estrangera. Eines i estratègies Organització del curs: Anna Bartra, Teresa Cabré, Dolors Poch Sessió: L’ensenyament de la correcció fonètica Hores: 2 Curs: 2010-2011 (juliol)
Centre: Departament de Filologia Catalana Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
29
Matèria: El català com a Llengua Estrangera. Eines i estratègies Organització del curs: Anna Bartra, Teresa Cabré, Dolors Poch Sessió: Treball amb recursos i materials en línia Hores: 2 Curs: 2010-2011 (juliol)
Centre: Departament de Filologia Catalana Organisme: Universitat Autònoma de Barcelona Matèria: El català com a Llengua Estrangera. Eines i estratègies Organització del curs: Anna Bartra, Teresa Cabré, Dolors Poch Sessió: Correcció fonètica en línia. Els sons del català. Metodologia de treball Hores: 2 Curs: 2011-2012 (juliol)
4.5. ACTIVITAT DOCENT NO UNIVERSITÀRIA (ensenyament de català per a adults)
Assignatura: Nivell de suficiència de català, nivell C Curs: 2004-2005 Hores: 80 Centre: Serveis Lingüístics Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: professora col·laboradora
Assignatura: Nivell Superior de català, nivell D (1) Curs: 2005-2006 Hores: 80 Centre: Serveis Lingüístics Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: professora col·laboradora
Assignatura: Nivell superior de català, nivell D (2) Curs: 2005-2006 Hores: 80 Centre: Serveis Lingüístics Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: professora col·laboradora
Assignatura: Nivell superior de català, nivell D (3) Curs: 2005-2006 Hores: 80
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
30
Assignatura: Nivell superior de català, nivell D (4) Curs: 2006-2007 Hores: 80 Centre: Serveis Lingüístics Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: professora col·laboradora
Assignatura: Nivell superior de català, nivell D (5) Curs: 2007-2008 Hores: 80 Centre: Serveis Lingüístics Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: professora col·laboradora
Assignatura: Nivell superior de català, nivell D (6) Curs: 2006-2007 Hores: 80 Centre: Serveis Lingüístics Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: professora col·laboradora
Assignatura: Nivell superior de català, nivell D (7) Curs: 2007-2008 Hores: 80 Centre: Serveis Lingüístics Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: professora col·laboradora
Assignatura: Nivell superior de català, nivell D (8) Curs: 2007-2008 Hores: 80 Centre: Serveis Lingüístics Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: professora col·laboradora
Assignatura: Nivell superior de català, nivell D (9) Curs: 2010-2011
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
31
Assignatura: Nivell superior de català, nivell D (10) Curs: 2010-2011 Hores: 80 Centre: Serveis Lingüístics Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: professora col·laboradora
Assignatura: Nivell superior de català, nivell D (11) Curs: 2010-2011 Hores: 80 Centre: Serveis Lingüístics Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: professora col·laboradora
Assignatura: Nivell superior de català, nivell D (12) Curs: 2010-2011 Hores: 80 Centre: Serveis Lingüístics Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: professora col·laboradora
Assignatura: Nivell superior de català, nivell D (13) Curs: 2010-2011 Hores: 80 Centre: Serveis Lingüístics Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: professora col·laboradora
Assignatura: Nivell superior de català, nivell D (14) Curs: 2011-2012 Hores: 80 Centre: Serveis Lingüístics Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: professora col·laboradora
Assignatura: Curs de correcció de textos orals i escrits (K)
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
32
Curs: 2005-2006 Hores: 105 Centre: Associació de Mestres Rosa Sensat Categoria: professora col·laboradora
Assignatura: Nivell bàsic de català per a estrangers Curs: 2010-2011 Hores: 60 Centre: Estudios Hispánicos Universitat: Universitat de Barcelona Categoria: professora col·laboradora
4.6. COORDINACIÓ D’ASSIGNATURES — Coordinació de l’assignatura Llengua catalana I (curs 2012-2013) — Coordinació de l’assignatura Gèneres i formats de la comunicació escrita (cursos
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015) — Coordinació del bloc Llengua catalana: anàlisi, codificació, comunicació i
aprenentatge, dins del Màster Oficial d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes (cursos 2013-2014, 2014-2015).
4.7. PARTICIPACIÓ EN ACORDS DOCENTS (ERASMUS) — Participació regular en l’ERASMUS docent U Freiburg / U Barcelona (veg. el §
4.2.). — Coordinadora, juntament amb Joan Santanach, de l’ERASMUS docent U College
London / U Barcelona (veg. el § 4.2.). Període 2014 / 2016. (veg. el § 4.2.) 4.8. PARTICIPACIÓ EN PROJECTES D’INNOVACIÓ DOCENT (ordre cronològic descendent) — Directora, juntament amb Josefina Carrera, del projecte d’innovació docent «Els
sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l’ensenyament i l’aprenentatge autònom de la fonètica» [promogut, inicialment, per Joan Solà]. Espai web: http://www.ub.es/sonscatala/. Projectes, contractes i convenis relacionats (veg., també, el § 5.1):
4.8.1. Títol del projecte: Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l’ensenyament i l’aprenentatge autònom de la fonètica (ref. 2010-MQD-00193) Empresa / Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
33
Entitats participants: U Barcelona; U Autònoma de Barcelona; U Lleida; U Rovira i Virgili Durada, des de: 09/2010 fins a: 09/2011 Subvenció: 8.000 € Investigadora principal: Clàudia Pons (UAB / UB) Nombre d’investigadors participants: 25
4.8.2. Títol del projecte: Grup d’Innovació Docent en Fonètica Catalana (FONCAT 13) Empresa / Entitat finançadora: Universitat de Barcelona Entitats participants: U Barcelona Durada, des de: 2014 fins a: actualitat Subvenció: beca assignada Investigadora principal: Josefina Carrera-Sabaté Nombre d’investigadors participants: 5
4.8.3. Títol del conveni: Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l’ensenyament i l’aprenentatge autònom de la fonètica Tipus de contracte: Conveni [2 convenis] Empresa / administració finançadora: Casa de les Llengües Entitats participants: U Barcelona; U Autònoma de Barcelona; U Lleida; U Rovira i Virgili Durada, des de: 2006 fins a: 2008 Subvenció: 3.000 € (x 2) Investigador principal: Joan Solà Cortassa (UB) Directora: Josefina Carrera (UB) Coordinadora: Clàudia Pons (UAB) Nombre d’investigadors participants: 12
4.8.4. Títol del conveni: Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l’ensenyament i l’aprenentatge autònom de la fonètica Tipus de contracte: Conveni [2 convenis] Empresa / administració finançadora: Institut Ramon Llull Entitats participants: U Barcelona; U Autònoma de Barcelona; U Lleida; U Rovira i Virgili Durada, des de: 2006 fins a: 2008 Subvenció: 3.000 € (x 2) Investigador principal: Joan Solà Cortassa (UB) / Josefina Carrera-Sabaté (UB) Directora: Josefina Carrera (UB) Coordinadora: Clàudia Pons (UAB) Nombre d’investigadors participants: 12
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
34
4.8.5. Títol del projecte: Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l’ensenyament i l’aprenentatge autònom de la fonètica (ref. 2008MQD00189) Empresa / Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya Entitats participants: U Barcelona; U Autònoma de Barcelona; U Lleida; U Rovira i Virgili Durada, des de: 09/2008 fins a: 09/2009 Subvenció: 9.600 € Investigador principal: Joan Solà Cortassa (UB) Directora: Josefina Carrera (UB) Coordinadora: Clàudia Pons (UAB) Nombre d’investigadors participants: 12
4.8.6. Títol del projecte: Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l’ensenyament i l’aprenentatge autònom de la fonètica (2a fase) (Ref. PID1222764456) Entidad financiadora: U Barcelona Entitats participants: U Barcelona; U Autònoma de Barcelona; U Lleida; U Rovira i Virgili Durada, des de: 12/2007 fins a: 12/2008 Subvenció: 1.000 € Investigadora principal: Josefina Carrera (UB) Altres investigadors responsables: Joan Solà (UB), Clàudia Pons (UAB) Nombre d’investigadors participants: 10
4.8.7. Títol del projecte: Els sons del català. Desenvolupament de recursos tecnològics per a l’ensenyament i l’aprenentatge autònom de la fonètica (1a fase) (ref. 2006PID-UB/13) Entitat finançadora: U Barcelona Entitats participants: U Barcelona; U Autònoma de Barcelona; U Lleida; U Rovira i Virgili Durada, des de: 2006 fins al: 2008 Subvenció: 3.000 € Investigador(a) principal: Joan Solà (U Barcelona) Director(a): Josefina Carrera (U Barcelona) Coordinador(a): Clàudia Pons (U Autònoma de Barcelona)
— Col·laboradora del llibre Textos orals dialectals. Una selecció, editat per Joaquim
Viaplana i per M. Pilar Perea (Barcelona: PPU, 2003). Projecte relacionat: Títol del projecte: Elaboración de un sincronizador de texto y audio. Aplicación docente (ref. DIF2001-5165-E; 01/01/2003, BOE, n. 58) Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia Entitats participants: U Barcelona
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
35
Durada, des de: 2002 fins a: 2003 Subvenció: 12.000 € Investigador(a) principal: Joaquim Viaplana (U Barcelona) Responsable de la transcripció de textos (juntament amb altres col·laboradors) i de l’elaboració dels exercicis d’identificació dialectal presents en el CD.
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
36
5. ACTIVITAT INVESTIGADORA DESENVOLUPADA 5.1. PROJECTES I CONTRACTES D’INVESTIGACIÓ. DIRECCIÓ I PARTICIPACIÓ (ordre cronològic descendent) 5.1.1. Títol del projecte: Desenvolupament de recursos tecnològics per a l'ensenyament i l'aprenentatge autònom del català (RecerCaixa 2011) Entitat finançadora: Obra Social «la Caixa», Associació Catalana d'Universitats Públiques Durada del projecte: biennal, 2012-2013 [renovat fins al març del 2015] Import concedit: 42.917,48€ Investigador/a principal: Clàudia Pons-Moll (UB) Resolució: http://www.recercaixa.cat/ca/Recursos/Galeries/Documents/Projectes_seleccionats_RecerCaixa_2011.pdf
5.1.2. Títol del projecte: A case study on language universals and language typology. The phonotactics of Catalan in relation to other Romance languages (veg. els § 3.1, 3.2 i 5.3.1) Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia / Programa Juan de la Cierva Durada del projecte: 2008-2010 Import concedit: 99.000€ Investigador/a principal: Clàudia Pons-Moll (UB) Resolució: BOE 04/07/2007. Orden ECI/4125/2007 (13/03/2008)
5.1.3. Títol del projecte: Descripción e interpretación de la variación lingüística: aspectos fónicos y morfológicos del catalán y otras lenguas románicas (FFI2013-46987-C3-1-P) Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad Entitats participants: U Autònoma de Barcelona, U Barcelona, U Pompeu Fabra Durada del projecte: 01/01/2014 - 31/12/2016 Import concedit: 30.000€ (subprojecte UB) Investigador/a principal: Maria-Rosa Lloret (UB)
5.1.4. Títol del projecte: Descripció i interpretació de la variació dialectal: aspectes fonològics i morfològics del català (FFI2010-22181-C03-02, subprojecte) Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (act. Ministerio de Economía y Competitividad) i FEDER Entitats participants: U Autònoma de Barcelona, U Barcelona, U Pompeu Fabra Durada, des de: 2011 fins al: 2013
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
37
Import concedit: 33.638,00€ Investigador/a principal: Maria-Rosa Lloret (U Barcelona) Projecte coordinat: Estudi de la fonologia i la morfologia del català: descripció, teoria i variació (UAB; FFI2010-22181-C03, IP: J. Mascaró) Dedicació: compartida amb § 5.1.5
5.1.5. Títol del projecte: Anàlisi teòrica dels processos segmentals i morfofonològics del català (FFI2010-22181-C03-01, subprojecte) Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia e Innovación (act. Ministerio de Economía y Competitividad) i FEDER Entitats participants: U Autònoma de Barcelona, U Barcelona, U Pompeu Fabra Durada, des de: 2011 fins al: 2013 (renovat fins al 2014) Import concedit: 39.325,00€ Investigador(a) principal: Joan Mascaró (U Autònoma de Barcelona) Projecte coordinat: Estudi de la fonologia i la morfologia del català: descripció, teoria i variació (UAB; FFI2010-22181-C03, IP: J. Mascaró) Dedicació: compartida amb § 5.1.4
5.1.6. Títol del projecte: Grup d’Estudi de la Variació (GEV) (Grup de Recerca Consolidat i Finançat, ref. 2014/SGR/918) Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya Entitats participants: U Barcelona Durada, des de: 01/01/2014 fins al: 31/12/2016 Import concedit: 49.000€ Investigador(a) principal: Lluís Payrató (U de Barcelona) Dedicació: completa
5.1.7. Títol del projecte: Grup d’Estudi de la Variació (GEV) (Grup de Recerca Consolidat i Finançat, ref. 2009/SGR/521) Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya Entitats participants: U Barcelona Durada, des de: 2009 fins al: 2013 Import concedit: 44.800€ Investigador(a) principal: Joaquim Viaplana (U de Barcelona) Dedicació: completa, a partir del setembre del 2011 [com a associada i després com a titular interina]
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
38
5.1.8. Títol del projecte: Grup de Gramàtica Teòrica (GGT) (Grup de Recerca Consolidat i Finançat, ref. 2009/SGR/1079) Entitat finançadora: Generalitat de Catalunya Entitats participants: U Autònoma de Barcelona Durada, des de: 2009 fins al: 2013 Import concedit: 44.000€ Investigador(a) principal: Gemma Rigau (U Autònoma de Barcelona) Dedicació: completa, període 2009-2010 [com a contractada Juan de la Cierva; baixa novembre del 2010] Contribució: http://filcat.uab.cat/clt/Historial%202011.pdf
5.1.9. Títol del projecte: Microvariación en las lenguas románicas (Proyecto coordinado, ref. HUM 2006-13295-C02-00, UAB). Rasgos sintácticos y realización morfofonológica (Subproyecto, ref. HUM 2006-13295-C02-01, Consolider-C) Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología Entitats participants: U Autònoma de Barcelona Durada, des de: 2006 fins al: 2011 Import concedit: 225.544,00 € Investigador(a) principal: M. Carme Picallo (U Autònoma de Barcelona) Dedicació: completa, període 2008-2010 [com a contractada Juan de la Cierva] Contribució: http://filcat.uab.cat/clt/Historial%202011.pdf
5.1.10. Títol del projecte: Explotación de un corpus oral dialectal: análisis de la variación lingüística y desarrollo de aplicaciones informáticas para la transcripción automatizada (segona fase) (Ref. HUM2007-65531/FILO). Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología Entitats participants: U Barcelona; U Pompeu Fabra; U Autònoma de Barcelona; U València; Fundación U Católica de Valencia; Meertens Instituut (Àmsterdam, Holanda); U Basilea (Suïssa); U Salzburg (Àustria) Durada, des de: 2007 fins al: 2010 Import concedit: 136.488 € Investigador(a) principal: Maria-Rosa Lloret (U Barcelona) Dedicació: completa
5.1.11. Títol del projecte: Centre de Lingüística Teòrica (Grup de Recerca Consolidat, ref. 2005/SGR/00753) Entitat finançadora: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
39
Entitats participants: U Autònoma de Barcelona Durada, des de: 2005 (C. Pons, des del 2007) fins al: 2008 Import concedit: 38.000 € Investigador(a) principal: Gemma Rigau (U Autònoma de Barcelona)
5.1.12. Títol del projecte: Grup d'estudi de la variació (GEV) (Grup de Recerca Consolidat, ref. 2005/SGR/01046) Entitat finançadora: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya Entitats participants: U Barcelona Durada, des de: 2005 fins a: 2008 (C. Pons, fins al 2007) Import concedit: 38.600 € Investigador(a) principal: Joaquim Viaplana (U Barcelona)
5.1.13. Títol del projecte: Variació lingüística: dialectologia, sociolingüística i pragmàtica (Xarxa Temàtica, ref. 2004XT 00078) Entitat finançadora: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya Entitats participants: U Barcelona; U Rovira i Virgili; U Autònoma de Barcelona; U Pompeu Fabra; U Lleida; U Illes Balears; U Jaume I de Castelló; U Alacant; Euskal Herriko U Durada, des de: 2005 fins a: 2006 Import concedit: 6.600 € Investigador(a) principal: Joaquim Viaplana (U Barcelona)
5.1.14. Títol del projecte: Explotación de un corpus oral dialectal: análisis de la variación lingüística y desarrollo de aplicaciones informáticas para la transcripción automatizada (ref. HUM2004-01504/FILO). Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia y Tecnología Entitats participants: U Barcelona; U Pompeu Fabra; U València; Euskal Herriko U; Meertens Instituut (Àmsterdam, Holanda); U Basilea (Suïssa); U Pau (França); U Salzburg (Àustria) Durada, des de: 2004 fins a: 2007 Import concedit: 55.820,00 € Investigador(a) principal: Maria-Rosa Lloret (U Barcelona)
5.1.15. Títol del projecte: Variació lingüística: dialectologia, sociolingüística i pragmàtica (ref. Xarxa Temàtica: 2002XT 00001).
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
40
Entitat finançadora: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya Entitats participants: U Barcelona; U Rovira i Virgili; Institut d'Estudis Catalans; U Autònoma de Barcelona; U Pompeu Fabra; U Lleida; U Illes Balears; U Jaume I de Castelló; U Alacant Durada, des de: 2003 fins a: 2004 Import concedit: 8.550 € Investigador(a) principal: Joaquim Viaplana (U Barcelona)
5.1.16. Títol del projecte: Gramàtica Teòrica (Xarxa Temàtica, ref. 2002XT 00036) Entitat finançadora: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya Entitats participants: U Autònoma de Barcelona; U Barcelona; U Girona; U Pompeu Fabra; U València; Instituto Universitario Ortega y Gasset; Lengoriako Euskal Herriko Ikergune Aniztuna Durada, des de: 2003 fins a: 2004 Import concedit: 9.000 € Investigador(a) principal: Teresa Cabré (U Autònoma de Barcelona)
5.1.17. Títol del projecte: Grup d'estudi de la variació (GEV) (Grup de Recerca Consolidat, ref. 2001SGR-00004). Entitat finançadora: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació. Generalitat de Catalunya Entitats participants: U Barcelona; U Lleida; U Pompeu Fabra Durada, des de: 2002 fins a: 2005 Import concedit: 34.257,69 € Investigador(a) principal: Joaquim Viaplana (U Barcelona)
5.1.18. Títol del projecte: Análisis e interpretación de la variación lingüística dialectal del catalán a partir de la explotación de un corpus oral (ref. BFF2001-3798). Entitat finançadora: Ministerio de Ciencia y Tecnología Entitats participants: U Barcelona; U Pompeu Fabra Durada, des de: 2002 fins a: 2004 Import concedit: 28.848,58 € Investigador(a) principal: Joaquim Viaplana (U Barcelona)
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
41
5.1.19. Títol del projecte: Elaboración de un sincronizador de texto y audio. Aplicación docente (ref. DIF2001-5165-E; 01/01/2003, BOE, n. 58) Entitat finançadora: Ministerio de Educación y Ciencia Entitats participants: U Barcelona Durada, des de: 2002 fins a: 2003 Import concedit: 12.000 € Investigador(a) principal: Joaquim Viaplana (U Barcelona)
5.1.20. Títol del projecte: Variació lingüística: dialectologia, sociolingüística i pragmàtica (Xarxa Temàtica: 2000XT 0001) Entitat finançadora: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) Entitats participants: U Barcelona, U Pompeu Fabra, U Lleida Durada, des de: 2001 fins a: 2002 Investigador(a) principal: Joaquim Viaplana (U Barcelona)
5.1.21. Títol del projecte: Grup d’Estudi de la Variació (ref. 2000SGR-00001) Entitat finançadora: Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) Durada, des de: 2001 fins a: 2002 Subvenció: 2.100.000 ptes Investigador(a) principal: Joaquim Viaplana (U Barcelona)
5.1.22. Títol del projecte: La variación en el lenguaje. El catalán actual (ref. PB 97- 0889) Entitat finançadora: Secretaría de Estado de Universidades e Investigación Entitats participants: U Barcelona, U Pompeu Fabra, U Lleida Durada, des de: 1998 fins a: 2001 Subvenció: 2.000.000 ptes Investigador(a) principal: Joaquim Viaplana (U Barcelona)
5.1.23. Títol del projecte: Grup d’Estudi de la Variació (1998SGR-00041) Entitat finançadora: Department d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (Generalitat de Catalunya) Durada, des de: 1999 fins a: 2000 Subvenció: 3.300.000 ptes Investigador(a) principal: Joaquim Viaplana
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
42
5.2. ESTADES DE RECERCA / FORMACIÓ A L’ESTRANGER (ordre cronològic descendent) Centre: University of Massachusetts, Amherst (Department of Linguistics) Lloc: Amherst, Massachusetts País: EUA Any: 2010 Durada: 4 mesos (gener-maig 2010) Motiu: Estada de recerca Tema: Darrers avenços en teoria de l’optimitat Categoria: Professora visitant (visiting scholar) Informe estada disponible Centre: Massachusetts Institute of Technology (Department of Linguistics and Philosophy) / Harvard University (Department of Linguistics) Lloc: Cambridge, Massachusetts País: EUA Any: 2005 Durada: 45 dies Motiu: Estada de recerca / Assistència al Linguistic Summer Institute Tema: Dialogues in grammatical theory, experiment and change Categoria: Investigadora postdoctoral Centre: University of Illinois at Urbana-Champaign (Department of Spanish, Italian, and Portuguese) Lloc: Urbana-Champaign, Illinois País: EUA Any: 1999 Durada: 45 dies Motiu: Estada de recerca / Assistència al Linguistic Summer Institute Tema: Form and function in grammar (Linguistic Summer Institute) Categoria: Estudiant predoctoral
5.3. BEQUES, CONTRACTES, PREMIS I AJUTS DE RECERCA (ordre cronològic descendent) 5.3.1 BEQUES, CONTRACTES I AJUTS POSTDOCTORALS
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
43
— Ajut «José Castillejo / Estancias de movilidad en el extranjero para jóvenes doctores» (ref. JC2009-00277), per dur a terme una estada de recerca com a professora visitant al Department of Linguistics de la University of Massachusetts, Amherst, sota la tutela de John J. McCarthy. Període: Gener-maig 2010. Finançament: 13.640€ (indemnització mensual + despeses desplaçament)
— Contracte postdoctoral Juan de la Cierva del Ministeri de Ciència i Innovació per dur a terme el projecte de recerca «A case study on language universals and language typology: The prosodic structure of Catalan in relation to other Romance languages» (ref. JCI-2007-49-1317), adscrit al projecte d’investigació Microvariation: syntactic and morphophonological features, MICROSIMO (Ref. HUM 2006-13295-C02-01, UAB, coord. Carme Picallo). Període: 2008-2010. Finançament: 99.000€ (3 anys).
— Beca postdoctoral del Ministeri d’Educació i Ciència, dins del Programa de becas posdoctorales, incluidas las MEC / Fulbright per dur a terme el projecte de recerca «A cases study on language universals and language typology: the phonotactics of Catalan in relation to other European languages» a la Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (Holanda). Referència: EX2006-1201. RENÚNCIA.
— Obtenció de cofinançament de l’Institut Menorquí d’Estudis per a la publicació del llibre La teoria de l’optimitat. Una introducció aplicada al català de les Illes Balears, que ha estat publicat per Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
5.3.2. BEQUES, CONTRACTES I AJUTS PREDOCTORALS — Beca de Formació de Personal Investigador (Generalitat de Catalunya, DURSI)
per dur a terme la tesi doctoral Els contactes consonàntics en balear. Descripció i anàlisi (Ref. 1999FI00478). Període: 1999-2002.
— Borsa de viatge de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2700, 11/08/2001) per fer una estada predoctoral a la University of Illinois at Urbana-Champaigne, Urbana-Champaigne (EUA) (Departament of Spanish, Italian, and Portuguese), del 19 de juny al 31 de juliol de 1999, sota la tutela de José-Ignacio Hualde.
— Ajut per a l'acabament de tesis doctorals de la Divisió de Ciències Humanes i Socials de la Universitat de Barcelona. (Gener de 2003)
— Borsa d'estudi concedida per l'Institut Menorquí d'Estudis pel projecte d'investigació «Els contactes consonàntics i vocàlics en mallorquí i menorquí» (abril de 2002).
5.3.3 PREMIS — Finalista amb menció honorífica del Xè Premi Claustre de Doctors de la
Universitat de Barcelona a tesis doctorals presentades a la Universitat de
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
44
Barcelona durant l’any 2004 (Desembre del 2006) (88 candidats presentats) (veg. el § 1).
— Juntament amb Joan Mascaró, XVII Premi d'Investigació Cultural Francesc de Borja Moll, convocat per l’Institut Menorquí d'Estudis i l'Ajuntament de Ciutadella, pel projecte d'investigació «Estudi gramatical del català de Menorca» (Gener de 2003).
5.4. PUBLICACIONS (ordre cronològic descendent)
Llegendes: A = Article / AP = Article en Proceedings / L = Llibre / CL: Capítol de llibre / R = Ressenya / E = Edició
Les publicacions més recents es poden consultar, en pdf, al web: http://works.bepress.com/claudia_pons-moll/ Les publicacions més antigues es poden consultar, en pdf, al web: http://webs.ono.com/claudiapons/
5.4.1 Autors: Clàudia Pons-Moll Títol: Review of The sonority controversy. Berlin & Boston: De Gruyter Mouton. (Phonology and Phonetics). Pp. xvi + 487. Revista / llibre: Phonology Data de publicació: en premsa Observacions: Publicació per invitació / encàrrec. Revista indexada a: Arts & Humanities Citation Index, Social Sciences Citation Index, Web of Science, Scopus, entre d’altres. Impact factor 2013: 1.125. Relative ranking within categories: 65/171 (segons *2013 Journal Citation Reports®, Thomson Reuters). [Informació extreta del web de la revista.] CLAU: R
5.4.2 Autors: Maria-Rosa Lloret, Clàudia Pons-Moll Títol: Catalan vowel epenthesis as evidence for the free ride approach to morphophonemic learning Revista / llibre: Linguistic Inquiry, 47.1 (Winter 2016) Data de publicació: en premsa Observacions: Revista indexada a: Arts & Humanities Citation Index, Social Sciences Citation Index, Web of Science, Scopus, entre d’altres. Impact factor 2014: 1.711. [Informació extreta del web de la revista.] CLAU: A
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
45
5.4.3 Autors: Jesús Jiménez, Maria-Rosa Lloret, Clàudia Pons-Moll Títol: Adjusting to the syllable margins: glides in Spanish and Catalan Revista / llibre: Mark Gibson, Juana Gil (ed.), Romance phonetics and phonology. Oxford: Oxford University Press (Linguistics Collection) Data de publicació: en premsa Observacions: Publicació per invitació CLAU: CL
5.4.4 Autors: Maria-Rosa Lloret, Clàudia Pons-Moll, Eva Bosch Títol: Clàssics d’ahir i d’avui en la gramàtica del català Revista / llibre: Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. 198 pàg. Data de publicació: 2015 Observacions: publicació amb contribucions de Jesús Jiménez, Sílvia Llach, Joan Mascaró, Clàudia Pons-Moll, Andrew Nevins, Isabel Oltra-Massuet, Jaume Mateu, Jordi Fortuny, Mercè Lorente, Teresa Vallès CLAU: E
5.4.5 Autors: Clàudia Pons-Moll Títol: Comentaris a «Regularitat i excepcions en fonologia: les reduccions vocàliques», de Joan Mascaró Revista / llibre: Maria-Rosa Lloret, Clàudia Pons-Moll, Eva Bosch (ed.), Clàssics d’ahir i d’avui en la gramàtica del català Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. pàg. 71-101. Data de publicació: 2015 Observacions: publicació per invitació CLAU: CL
5.4.6. Autors: Clàudia Pons-Moll, Max W. Wheeler Títol: L’ahir, l’avui i el demà de la fonètica i la fonologia catalanes Revista / llibre: Johannes Kabatek, Claus Push (ed.), Visions catalanes. Madrid / Frankfurt: Vervuert-Verlag. Data de publicació: en premsa Observacions: Publicació per invitació derivada del Segon Simposi Internacional de Catalanística (Berlín, octubre del 2007). Observacions: Vegeu la crònica del Simposi a Estudis Romànics, 30 (IEC). http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000049%5C00000072.pdf Versió electrònica de l’article disponible a: http://filcat.uab.cat/clt/publicacions/reports/pdf/GGT-09-05.pdf
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
46
CLAU: CL
5.4.7 Autors: Clàudia Pons-Moll, Josefina Carrera-Sabaté, Enric Blanco- Piñol, Núria Gil-Bordes Títol: The new version of the website «The sounds of catalan». Goals, improvements, perspectives and impact. Revista / llibre: Proceedings of the 6th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Publicació en CD-Rom. Data de publicació: 2014 Observacions: Publicació indexada a l’ISI Conference Proceedings Citation Index, Web of Science CLAU: AP
5.4.8 Autors: Josefina Carrera-Sabaté, Enric Blanco-Piñol, Imma Creus- Bellet, Ana M. Fernández-Planas, Clàudia Pons-Moll Títol: «Guies de pronunciació del català»: tools and reflections to modify articulatory habits at university Revista / llibre: Proceedings of the 6th Annual International Conference on Education and New Learning Technologies. Publicació en CD-Rom. Data de publicació: 2014 Observacions: Publicació indexada a: ISI Conference Proceedings Citation Index, Web of Science CLAU: AP
5.4.9 Autors: Josefina Carrera-Sabaté, Maria Cabrera, Imma Creus, Lea Feliu, Ana M. Fernández, Dolors Font-Rotchés, Roser Güell, Joan Julià- Muné, Maria-Rosa Lloret, Clàudia Pons-Moll, Gemma Reguant, Agnès Rius-Escudé, Paolo Roseano, Francina Torres Títol: Guies de pronunciació del català per a no-catalanoparlants. Revista / llibre: IV Simposi Internacional sobre l’Ensenyament del Català Data de publicació: 2014 CLAU: AP
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
47
5.4.10. Autors: Clàudia Pons-Moll Títol: (Des)obediències de la reducció vocàlica en el català de Mallorca Revista / llibre: Caplletra, 55 (tardor 2013), pàg. 49-85. Data de publicació: 2013 Observacions: Publicació amb revisions externes. Classificació CARHUS PLUS+: A. Versió electrònica de l’article disponible a: CLAU: A
5.4.11. Autors: Clàudia Pons-Moll Títol: Sobre la representació subjacent de les paraules començades en VsC- i sobre el caràcter opac de les alternances morfofonològiques per prefixació Revista / llibre: Esteve Clua, Maria-Rosa Lloret (ed.), Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català. Volum d’homenatge a Joaquim Viaplana. Symposia Philologica. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. pàg. 335-350. Data de publicació: 2013 Observacions: publicació per invitació CLAU: CL
5.4.12. Autors: Clàudia Pons-Moll Títol: Underapplication of vowel reduction in Majorcan Catalan. Some evidence for the left edge of the stem as a prominent position and for subparadigms Revista / llibre: Seda Kan, Claire Moore-Cantwell, Robert Staubs (ed.), Proceedings of the 40th Annual Meeting of the North East Linguistic Society (NELS-40, 2009), MIT. GLSA (Graduate Linguistic Student Association). Vol II. pàg. 121-135. Data de publicació: 2013 Observacions: publicació amb revisions externes. NELS és considerat el congrés internacional de lingüística més important del món. Índex d’acceptació 2009: menys del 10%. Font: http://www.lingforum.com/linguistics-conferences.html. CLAU: AP / Publicació amb revisions derivada del congrés.
5.4.13. Autors: Clàudia Pons-Moll Títol: Loanword Phonology, Lexical Exceptions, Morphologically Driven Underapplication, and the Nature of Positionally Biased Constraints Revista / llibre: Michael Kenstowicz, Teresa Cabré (ed.), Catalan Journal of Linguistics. On loanword phonology, vol. 11. Bellaterra; Alacant: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona; Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. pàg. 127-166. Data de publicació: 2012
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
48
5.4.14. Autors: Clàudia Pons-Moll Títol: When diachrony meets synchrony. Phonological change, phonological variation and Optimal Paradigms. Revista / llibre: Gunther De Vogelaer, Guido Seiler (ed.), The Dialect Laboratory. Dialects as a testing ground for theories of language change. Studies in Language Companion Series, 128. Amsterdam; Filadèlfia: John Benjamins Publishing Company. pàg. 197-226. Data de publicació: 2012 Observacions: Sèrie associada a la revista Studies in Language. Índex d’impacte (SCI/SSCI): 0.304. Quartil i àrea (SCI/SSCI): Q3 / LINGUISTICS. Altres índexs de qualitat: Índex d’impacte darrers 5 anys: 0.570. Classificació ERIH (2011): INT1. Classificació CARHUS PLUS+: A. Versió electrònica disponible a: http://works.bepress.com/claudia_pons-moll/5/ CLAU: CL
5.4.15. Autors: Francesc Torres-Tamarit, Clàudia Pons-Moll Títol: Serial prosodification and voiced stop geminates in Catalan Revista / llibre: Irene Franco, Sara Lusini, Andrés Saab (ed.), Romance Languages and Linguistic Theory 2010. Selected papers from 'Going Romance' Leiden 2010. Amsterdam, Filadèlfia: John Benjamins Publishing Company. pàg. 115-134. Data de publicació: 2012 Observacions: publicació amb revisions externes. El Going Romance és un dels congressos de lingüística romànica amb més prestigi i tradició. Versió electrònica disponible a: http://works.bepress.com/claudia_pons-moll/2/ CLAU: AP (Publicació amb revisions derivada del congrés Going Romance 2010, selected proceedings) / CL (Sèrie Current Issues in Linguistic Theory)
5.4.16. Autors: Francesc Torres-Tamarit, Clàudia Pons-Moll, Maria Cabrera-Callís Títol: Rhotic metathesis in Algherese Catalan: a Harmonic Serialism account Revista / llibre: Kimberly Geeslin, Manuel Díaz-Campos (ed.), Selected Proceedings of the 14th Hispanic Linguistics Symposium. Somerville, MA: Cascadilla Proceedings Project. pàg. 354-364. Data de publicació: 2012 Observacions: publicació amb revisions externes
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
49
CLAU: AP (selected proceedings)
5.4.17. Autors: Clàudia Pons-Moll Títol: It is all downhill from here: a typological study of the role of Syllable Contact in Romance languages Revista / llibre: Probus. International Journal of Latin and Romance Linguistics, 23.1. pàg. 105-173. Data de publicació: 2011 Observacions: Índex d’impacte (SCI/SSCI): 0.471 Quartil i àrea (SCI/SSCI): Q3 / LINGUISTICS. Altres índexs de qualitat: Índex d’impacte darrers 5 anys: 0.628. Classificació ERIH: INT1 (2007) / INT 2 (2011). Classificació CARHUS PLUS+: A CLAU: A
5.4.18. Autors: Clàudia Pons-Moll Títol: Underapplication of vowel reduction to schwa in Majorcan Catalan productive derivation and verbal inflection Revista / llibre: Janine Berns, Haike Jacobs, Tobias Scheer (ed.), Romance languages and linguistic theory 2011. Selected papers from ‘Going Romance’ 2009. Amsterdam / Filadèlfia: John Benjamins Publishing Company. pàg. 273-289. Data de publicació: 2011 Observacions: publicació amb revisions externes. El Going Romance és un dels congressos de lingüística romànica amb més prestigi i tradició. CLAU: AP (Publicació amb revisions externes derivada del congrés Going Romance 2009, selected proceedings) / CL (Sèrie Current Issues in Linguistic Theory)
5.4.19. Autors: Maria-Rosa Lloret; Clàudia Pons-Moll Títol: Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. Volum d’homenatge a Max W. Wheeler Revista / llibre: Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Col·lecció Symposia Philologica. 568 pàgines. Data de publicació: 2011 Informació sobre la publicació a: http://web.ua.es/iifv/publ_llib_syph_021.html CLAU: E
5.4.20. Autors: Maria-Rosa Lloret, Clàudia Pons-Moll, Jesús Jiménez Títol: Rara afis, rara avis. O del comportament fonològic especial de les fricatives labiodentals en català
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
50
Revista / llibre: Maria-Rosa Lloret, Clàudia Pons-Moll (ed.), Noves aproximacions a la fonologia i a la morfologia del català. Volum d’homenatge a Max W. Wheeler. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Col·lecció Symposia Philologica. pàg. 353- 398. Data de publicació: 2011 Versió electrònica disponible a: http://works.bepress.com/claudia_pons-moll/8/ CLAU: CL
5.4.21. Autors: Maria Ohannesian, Clàudia Pons-Moll Títol: Shattering paradigms. An attempt to formalize pressures within subparadigms Revista / llibre: Gilles Boyé, Nabil Hathout, Fabio Montermini (ed.), Proceedings of Décembrettes 6. International Morphology Conference «Inflectional classes in morphology (2008)». Cascadilla Proceedings Project. pàg. 76-94. Data de publicació: 2009 Aspectes més rellevants: Publicació amb revisions externes Versió electrònica disponible a: http://www.lingref.com/cpp/decemb/6/ CLAU: AP / Publicació amb revisions externes derivada del congrés Décembrettes 6.
5.4.22. Autors: Clàudia Pons-Moll Títol: «Català universal, català particular: català no marcat, català marcat» Revista / llibre: Zeitschrift für Katalanistik. Revista d’Estudis Catalans. Annexos a la Revista. pàg. 43-62. Data de publicació: 2009 Observacions: Classificació ERIH: INT2 (2007) / NAT (2011) / Publicació per invitació. CLAU: A
5.4.23. Autors: Clàudia Pons-Moll, Josefina Carrera-Sabaté Títol: Internet-assisted phonetics education. The sounds of Catalan (http://www.ub.edu/sonscatala) Revista / llibre: Proceedings of EDULEARN Conference. Publicació en CD-Rom. Data de publicació: 2009 Versió electrònica disponible a: http://library.iated.org/view/PONSMOLL2009INT CLAU: AP
5.4.24. Autors: Clàudia Pons-Moll Títol: Ressenya de «Carrera, Josefina; Fernández-Planas, Ana M. (2005) Vocals mitjanes tòniques del català. Estudi contrastiu interdialectal.»
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
51
Revista / llibre: Estudis Romànics, XXX. pàg. 420-423. Data de publicació: 2008 Versió electrònica disponible a: http://publicacions.iec.cat/ Observacions: Classificació Carhus Plus: A / ERIH: INT2 (2007) / NAT (2011) / Publicació per invitació CLAU: R
5.4.25. Autors: Clàudia Pons-Moll Títol: Ressenya de «Gavarró, Anna; Lleó, Conxita; (ed.) (2006). Catalan Journal of Linguistics, vol. 5. Acquisition of Romance languages» Revista / llibre: Estudis Romànics, XXX. pàg. 373-381. Data de publicació: 2008 Versió electrònica disponible a: http://publicacions.iec.cat/ Aspectes més rellevants: Classificació Carhus Plus: A / ERIH: INT2 (2007) / NAT (2011) / Publicació per invitació CLAU: R
5.4.26. Autors: Clàudia Pons-Moll Títol: Ressenya de «II Simposi Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Berlín, octubre del 2007» Revista / llibre: Estudis Romànics, XXX. pàg. 553-556. Data de publicació: 2008 Versió electrònica disponible a: http://publicacions.iec.cat/ Observacions: Classificació Carhus Plus: A / ERIH: INT2 (2007) / NAT (2011) / Publicació per invitació CLAU: R
5.4.27. Autors: Clàudia Pons-Moll Títol: Qualque observació sobre el català de Menorca Revista / llibre: Revista de Menorca, 88. pàg. 157-201. Data de publicació: 2008 CLAU: A
5.4.28. Autors: Josefina Carrera-Sabaté, Clàudia Pons-Moll Títol: Development of technological tools for teaching and learning Catalan phonetics via the Internet Revista / llibre: 2007 Phonetics Teaching & Learning Conference Proceedings. pàg. 1-5.
Clàudia Pons Moll Historial acadèmic i professional
52
Data de publicació: 2007 Observacions: Publicació amb revisions externes CLAU: AP
5.4.29. Autors: Clàudia Pons-Moll Títol: The true mystery of the world is the visible, not the invisible: Some reflections on the verbal morphophonology of Balearic Catalan Revista / llibre: Acta Linguistica Hungarica. An International Journal of Linguistics, 55 (3). pàg. 295-339. Data de publicació: 2007 Observacions: CARHUS PLUS+: A / Arts and Humanities Citation Index Bibliographie Linguistique/Linguistic Bibliography International Bibliographies. Linguistics and Language Behaviour Abstracts MLA International Bibliography, SCOPUS, and Social Science Citation Index. Índex d'impacte darrers 5 anys: 0.238. / Classificació ERIH: INT2 (2007) INT2 (2011) CLAU: A
5.4.30. Autors: Josefina Carrera, Clàudia Pons-Moll Títol: Aplicacions de la fonètica. Actes del XIV Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona. Revista / llibre: Barcelona: Promociones y publicaciones universitarias. 222 pàgines. Data de publicació: 2007 CLAU: E
5.4.31. Autors: Josefina Carrera, Clàudia Pons-Moll Títol: «Aplicacions de la fonètica. Introducció» Revista / llibre: Aplicacions de la fonètica. Actes del XIV Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona. Barcelona: Promociones y publicaciones universitarias. pàg. 7-16. Data de publicació: 2007 CLAU: CL (Introducció)
5.4.3