Història Segle XIX

download Història Segle XIX

If you can't read please download the document

Transcript of Història Segle XIX

1. EDAT CONTEMPORNIA SEGLE XIXLedat contempornea va comenar amb la revoluci francesa lany 1789. El poble de Pars es va revoltar contra el rei LlusXVI, el va guillotinar i va declarar la Repblica. 2. ETAPES DEL SEGLE XIX Guerra de la independncia i constituci deCadis Monarquia absoluta de Fernando VII Regnat de Isabel II Primera republica Restauraci de la monarquia Alfons XII 3. NAPOLE BONAPARTENapole va ser un emperador que va fer una guerra contra la resta dEuropa. Tamb va envar Egipte. 4. GUERRA DE LA INDEPENDNCIALa guerra de la independncia contra els francesos deNapole va durar des de el 1808 fins el 1814.Va comenar de 2 de maig amb una revolta a Madrid 5. El 3 de maig van afusellar als revoltats i el poble es va alarcontra lexrcit de Napole. Va ser una llarga guerra deguerrilles. 6. LA POBLACI EN LA GUERRA DE LA INDEPENDNCIA Afrancesats Poblaci LiberalsPatriotes AbsolutistesLa poblaci es va dividir en 2 vandes: els afrancesats , quevolien el poder francs, i els patriotes, que volien laindependncia.Els patriotes tamb tenien liberals (quevolien limitar el poder del rei) i absolutistes(que volienilimitar el poder del rei). 7. La constituci de CadisEn 1812 es va aprovar laconstituci de Cadis.Limitaba el poder del reiEstablia drets per alsciutadans 8. El regnat de Fernando VII Naixqu en El Escorial el1784 i moro en Madrid el1833. Per seguritat , va fer unamonarquia absoluta Va perseguir els liberals,els quals abandonaren elpas Va suprimir la constitucide Cadis 9. ISABEL II Isabel II va ser nombradareina el 1833 Durant el seu regnat hi vahaver pronuncies militars Es van enfrontar dos grups:els Moderats i elsProgresius En 1868 es va produir unarevoluci i Isabel II va serexpulsada del pais 10. Fi del segle XIX En 1873 es va restaurar laprimerarepublicaespanyola En 1874 es restaura lamonarquia dels borbons ies va plocamar rei AlfonsoXII. En 1898 es vaindependitzar les dosultimes colnies : Filipines iCuba. 11. ELS NOUS INVENTS Explique las caractersticas principales del producto Relacione las caractersticas de los productos con losdeseos de los clientesEls invents del segle XIX. Els ms importans van ser la mquina devapor, el telgraf, el telfon, la cmera i el submar. 12. Nikola Tesla Va nixer en Smiljan el1856 i va morir en EEUU el1943. Va taballar amb Edison elqual el va enganyar i vaatribuirse tot el merit delsseus descobriments. Va inventar i descobrir lacorrent alterna Mes tad , va fundar la sevapropia companyia 13. SOCIETAT AL SEGLE XIX En la societat, que era igual que la de ledat mitjana, laburgesia va triunfar imposant-se contra el govern en molts pasos occidentals. El lider que mes va destacar va serGiusepe Garribaldi 14. LES CLASSES DE LA SOCIETATClasse alta:aristgrates iburgesosClasses Classe mitjana:Comerciants, profesionalsi propietaris de terresLes classes era com Classe popular:sagrupava la gentCampesins, criatsen el segle XIX.Hii obrershavia classe alta ,mitjana i baixa. 15. La revoluci industrial En el segle XIX, la gent vadel camp shen van anar ala ciutat per traballar a lesfabriques. Sempre cobraven poc itraballa ven quasi les 12hores del dia. 16. CULTURA I ART AL SEGLE XIX Lart era destil 17. La imaginaci de Verne Julio Verne va ser unescritor francs que teniauna gran imaginaci. Molt dels seus inventsimaginaris de les sevesnoveles van servir alsinventors de lpoca per afer algunes cosessemblants. Les seves millors novelesvan se La vuelta al mundoen 80 das i Viatge alcentre de la terra 18. PERSONATGES DEL SEGLE XIX EDISON SHELLEY GAUDBECQERSOROLLAWATT 19. FIN Made by:Eloi MarzAlbert EspiellRaul VicenteKarim Lahmami