Hist²ria I. Dels origens de la civilitzaci³ fins a l'edat ...ria I...  cultura...

download Hist²ria I. Dels origens de la civilitzaci³ fins a l'edat ...ria I...  cultura minoica de Creta

of 58

 • date post

  13-Oct-2018
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Hist²ria I. Dels origens de la civilitzaci³ fins a l'edat ...ria I...  cultura...

 • Europa Josep Cervell AutuoriJordi Nadal LorenzoJosep Maria Palet Martnez P08/04526/00969

 • FUOC P08/04526/00969 Europa

  ndex

  1. Objectius........................................................................................... 5

  2. Introducci...................................................................................... 6

  2.1. La prehistria recent d'Europa: problemtica general.

  Cultures preindoeuropees ......................................................... 7

  2.1.1. Del neoltic a l'edat dels metalls ................................... 7

  2.1.2. Aspectes historicoreligiosos de l'adveniment dels

  metalls i de l'origen dels primers estats ......................... 14

  2.1.3. Un exemple de civilitzaci preindoeuropea: la

  cultura minoica de Creta ............................................... 20

  2.2. Les arrels del nostre mn cultural: els indoeuropeus i la

  seva cosmovisi trifuncional .................................................... 24

  2.2.1. Indoeuropestica antiga ................................................. 24

  2.2.2. La cosmovisi dels indoeuropeus: la trifuncionalitat .... 28

  3. Contextualitzaci histrica......................................................... 33

  4. Documentaci................................................................................. 34

  4.1. Lectures ...................................................................................... 34

  5. Bibliografia...................................................................................... 51

  5.1. Sobre el neoltic i les edats dels metalls a Europa ..................... 51

  5.2. Sobre les creences religioses associades a la metallrgia i als

  estats primerencs ....................................................................... 51

  5.3. Sobre la Old Europe Culture i la Creta minoica .......................... 52

  5.4. Sobre els indoeuropeus en general (cultura, arqueologia,

  lingstica, histria, etc.) .......................................................... 52

  5.5. Sobre religi indoeuropea en general ....................................... 53

  5.6. Sobre Georges Dumzil i les seves teories ................................. 53

  5.7. Principals obres de Dumzil sobre la trifuncionalitat

  indoeuropea ............................................................................... 54

  5.8. Sobre la trifuncionalitat a l'Europa feudal i a la literatura

  medieval .................................................................................... 54

  6. Activitats.......................................................................................... 56

  6.1. Activitat 1 .................................................................................. 56

  6.2. Activitat 2 .................................................................................. 56

  6.3. Activitat 3 .................................................................................. 56

 • FUOC P08/04526/00969 5 Europa

  1. Objectius

  Els objectius que ha d'assolir l'estudiant amb aquest mdul didctic sn les

  segents:

  Des del punt de vista dels contingutshistrics, estudiar la neolititzaci

  i les edats dels metalls a Europa, i tamb les cultures protohistriques del

  continent, tant preindoeuropees com indoeuropees.

  Des del punt de vista dels eixostemticsdel'assignatura, analitzar, d'una

  banda, l'univers religis de les societats metallrgiques i les creences rela-

  cionades amb les reialeses naixents (primers estats) i, de l'altra, comprovar

  la recategoritzaci a la qual estan sotmesos els motius que, eventualment,

  passen del discurs mtic al discurs lgic, i com aquest discurs els reformula

  segons la seva especificitat.

  Des del punt de vista de l'epistemologiailametodologiahistriques,

  veure la immobilitat d'alguns paradigmes terics en prehistria, com

  ara el de l'edat del bronze, i de la seva superaci, i endinsar-nos en

  l'epistemologia i els mtodes de la indoeuropestica.

 • FUOC P08/04526/00969 6 Europa

  2. Introducci

  Amb aquest apartat entrem en la darrera part del programa, dedicada al com-

  plexculturalseptentrionaloeuropeu. Desprs d'haver analitzat els trets cul-

  turals essencials dels complexos afric i del Prxim Orient, veurem, en aquest

  i en els dos apartats que segueixen, com sorgeixen les civilitzacions europees

  antigues i quins sn els trets histrics i ideolgics que les defineixen.

  Aquest apartat s'estructura en duesparts ben diferenciades:

  La primera part, que hem titulat "Laprehistriarecentd'Europa:pro-

  blemticageneral.Culturespreindoeuropees", presenta l'evoluci hist-

  rica del nostre continent en les darreres fases de la prehistria i tracta d'una

  manera especial la problemtica historiogrfica que planteja l'edat dels

  metalls. Tamb analitza l'univers imaginari de les societats metallrgiques

  i reflexiona sobre l'origen dels primers estats. Finalment, exposa succinta-

  ment els trets definidors d'una de les principals civilitzacions preindoeu-

  ropees d'Europa: la Creta minoica. Aquesta primera part no t associada

  cap lectura.

  Temple minoic de Phaistos

  La segona part, que porta per ttol "Lesarrelsdelnostremncultural:

  elsindoeuropeusilasevacosmovisitrifuncional", explica com durant

  l'edat dels metalls es produeix la progressiva indoeuropeitzaci d'Europa,

  i aprofundeix sobre l'univers imaginari i religis dels pobles indoeuropeus

  antics, arrel i context inicial de la nostra tradici cultural. Aquesta part s

  la que t associades les lectures d'aquest apartat.

 • FUOC P08/04526/00969 7 Europa

  2.1. La prehistria recent d'Europa: problemtica general.

  Cultures preindoeuropees

  2.1.1. Del neoltic a l'edat dels metalls

  A diferncia d'altres regions del mn, com ara el Prxim Orient o el Shara,

  Europaesvaneolititzaracausadefactorsexterns. L'adquisici dels trets

  econmics i tecnolgics propis del neoltic es va deure a un procs d'expansi

  des del nucli del Prxim Orient. A partir del registre arqueolgic, sembla que

  aquest procs va consistir essencialment en la transmissi progressiva i reticu-

  lar de prctiques, d'idees i de productes (i aqu haurem d'incloure totes les

  espcies vegetals i animals domesticades), potser acompanyada de colonitza-

  cions a petita escala, per sense grans migracions ni substituci de poblaci.

  S'ha de dir, tanmateix, que els estudis gentics actuals parlen d'autntics mo-

  viments poblacionals de l'est de la Mediterrnia vers l'oest i el nord. Sigui com

  sigui, el neoltic europeu, cronolgicament situable entre el VII i el III millenni

  aC (les cronologies ms antigues les trobarem a Grcia i als Balcans i les ms

  modernes a la costa atlntica i escandinava), es va caracteritzar per una mplia

  varietat d'adaptacions a una geografia diversa, la qual cosa va significar una

  forta regionalitzaci de les cultures. Aquestes cultures no van arribar en cap

  cas a assolir els graus de complexitat social que van caracteritzar tard o d'hora

  algunes de les civilitzacions dels altres dos complexos culturals amb nuclis

  de neolititzaci autctons, transformades en comunitats urbanes i estatals

  (Mesopotmia, Egipte). Les societats neoltiques europees sempre presenten

  sistemes d'organitzaci externa menys sofisticats.

  s ms aviat en l'etapa segent al procs de neolititzaci quan podem co-

  menar a parlar prpiament de les primeres civilitzacions europees. Per

  aquesta etapa, que per tradici historiogrfica seguim anomenant edatdel

  bronze, planteja una problemtica difcil.

  Com sabeu, els estudis tradicionals d'arqueologia han perioditzat la prehistria

  en uns estadis fonamentats en la presncia, entre la cultura material, d'una s-

  rie d'elements tecnolgics, fabricats d'una manera determinada i/o sobre unes

  matries primeres concretes. Aquesta tradici ve del segle XIX, l'poca del gran

  "optimisme tecnolgic" a Europa. El dans Ch. Thomsen, en primer lloc, va di-

  vidir el llarg perode prehistric en tres edats: pedra, bronze i ferro; posterior-

  ment, l'angls Lubbock va establir la subdivisi de l'edat de pedra en paleoltic i

  neoltic. Fins a cert punt, aquesta era una classificaci acceptable: l'arqueologia

  d'aquell moment s'havia de fonamentar en la cultura material que es recupe-

  rava de les excavacions, mancada encara de les aportacions d'altres disciplines

  que ajudessin a caracteritzar les societats passades en alguna cosa ms que en

  el grau de complexitat tecnolgica de les eines. Tanmateix, des del primer mo-

  ment, a aquestes classificacions se'ls va donar un sentit un mal sentit evo-

  lutiu, i ja hem vist que el cam cap a la complexitat tecnolgica no s nic i

 • FUOC P08/04526/00969 8 Europa

  necessari, sin que hi ha ritmes i modalitats diferents segons les cultures: re-

  cordeu l'exemple de la cermica i del ferro africans. En tot cas, aquest no ser

  ara el tema central de discussi.

  Tot i que actualment l'arqueologia ha oblidat, fins a cert punt, el fals evolucio-

  nisme, i que disposem d'altres elements en el registre arqueolgic que ens per-

  meten caracteritzar millor les cultures passades, la nostra cincia pateix el que

  Thomas S. Kuhn va anomenar per a les cincies experimentals l'immobilisme

  dels paradigmes (entenent per paradigma un model explicatiu convencional-

  ment acceptat perqu t ms xit que altres de similars en la resoluci dels

  problemes per als quals s'ha creat, per que no s, per definici, ni absolut,

  ni neces