Hezkuntza kooperatiboa

of 22 /22
GALDERAK Zein da ikastetxeko ikasketa egitura nagusia (lehiakorra, indibidualista ala kolaboratiboa)? Zuen ikastetxeetan, litekeena al da ikasketa kooperatibo taldeak osatzea? Zergatik? Ikasleek burutzen dituzten talde-lanetan, ematen al dira ikasketa kooperatiboaren berezko baldintzak? Zein aldaketa egin beharko genituzke metodologian ikasleen arteko lankidetza bultzatzeko?

Embed Size (px)

Transcript of Hezkuntza kooperatiboa

 • GALDERAKZein da ikastetxeko ikasketa egitura nagusia (lehiakorra, indibidualista ala kolaboratiboa)? Zuen ikastetxeetan, litekeena al da ikasketa kooperatibo taldeak osatzea? Zergatik? Ikasleek burutzen dituzten talde-lanetan, ematen al dira ikasketa kooperatiboaren berezko baldintzak?Zein aldaketa egin beharko genituzke metodologian ikasleen arteko lankidetza bultzatzeko?

 • Ikasketa kooperatiboaren inguruako bi gogoeta

 • Eskolako lanak egin eta nork bere ikasketan sakondu asmoz, ikasleek elkarrekin eta koordinaturik, talde misto eta heterogeneo txikietan antolatzetik abiatutako irakaskuntzako prozedura multzo bat aipatzeko erabiltzen den hitz generikoa da Ikasketa Kooperatiboa.

  David eta Roger Jonhson, psikologo sozial eta erreferentziazko autore anaien definizioaren arabera, ikasketa egoera honetan partehartzaileen helburuak oso estu loturik daudenez, partehartzailetako bakoitzak Gainontzekoek euren helburuak eskuratzea lortzen dutenean baino ez ditu bereak lortuko.

  Ikasketa kooperatiboaren definizioa

 • Ikasketa kooperatibo taldeko kideek erantzukizun bikoitza daukate: irakasleak irakasten diena ikasi eta taldeko kideek ikas dezaten lagundu.

  Eta ikasketa kooperatibo taldeek helburu bikoitza daukate: eduki akademikoak ikasi, eta beste eduki akademiko bat bezala, taldean lan egiten ikasi. Hau da, ikasteko kooperatzen aritu eta kooperatzen ikasi.

  Talde-lanetik haratago jo behar dugu elkarrekin zerbait egiteko (lana banatu eta denon artean zerbait egin, emaitza banakako lan desberdinak elkarren ondoan jartze hutsa balitz bezala).

  Gauza bat da noizean behin talde-lanen bat egitea, eta oso desberdina era iraunkorrez- taldea lan taldetan egituraturik izatea.

  Elkarrekin ikasi ahal izateko, ikasleek lan-taldeak osa ditzaten lortu behar dugu (elkarri ikasten lagun diezaioten).

 • FUNDAELKARREKINTZA MOTAKOnena zein denjakiteko, ikasleakeuren artean lehiatzen diraBesteak kontutanhartu gabe, bakarkalan egiten duteeurenhelburuak lortzekoIkasle bakoitza berelanaz zein besteenaz arduratu eta denak lankidetzan aritzen diraIkasketa kooperatiboaren oinarriak

 • Jardueraren egituraHelburuaren egituraAutoritatearen egituraIkasleek egin beharrekolan motaBakarka edotataldekalortu nahi direnhelburuakNork kontrolatueta erabakitzen duegin eta ezin egindaitekeena?Ikasketa kooperatiboaren oinarriak

 • Ikasketaren egituraHelburuaren egituraAutoritatearen egituraIndibidualistaLehiakorraKooperatiboaIkasleak bere helburua lortuko du, gainontzekoek egiten dutena egiten dutela. (Ez dago helburu bera lortzearen beharrik)Ikasleak bere helburua lortuko du gainontzekoek eurena lortzen ez badute. (Helburuen elkarren arteko mendekotasun negatiboa)Ikasleak bere helburua lortuko du, gainontzekoek ere eurena lortzen badute. (Helburuen elarren arteko mendekotasun positiboa)Lehiakorra ez den bakarkako lana.Ez da taldeko lanik ematen.Zirkunstantziala da elkarren artekolaguntza.

  Bakarkako lana eta lehiakorra.Taldeko lana errefusatu egiten da.Elkarren arteko laguntzak ez dauka zentzurik.

  Bakarkako lan kooperatiboa.Taldeko lana ezinbestekoa da.Bultzatu egiten da elkarren arteko laguntza.

  Irakaslearen esku dago curriculum eta irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren kudaketa,zeinek ez duen ikasleen arteko elkarreragina bilatzen. Irakasleen esku dago curriculum eta irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren kudeaketa, eta ikasleen arteko lehiakortasuna bultzatu dezake edo ez. Irakasleek ikasleekin partekatzen dute curriculum eta irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren kudeaketa eta ikasleen arteko elkarreragina bultzatzen du.Ikasketa kooperatiboaren oinarriak

 • Amankomunean daukatenaKarisma handia eta ikasleak motibatu, ezagutu eta ikasteko gogoa kutsatzen dien izugarrizko nortasun erakargarria. Irakasten dituzten gaiei buruzko ezagupen handia daukate. Honetan desberdintzen dira3. Dauzkaten irakaskuntza trebetasunak eta erabiltzen dituzten teknika eta didaktika baliabideak: guzti hau ulertzeko era, eta beraz, ikasleen jarduera ikasgela barruan antolatzeko daukaten era. Jardueraren eta ikasketa kooperatiboaren egitura

  *

 • Jardueraren eta ikasketa kooperatiboaren egituraA IrakasleaB IrakasleaC IrakasleaIkasle bakoitzak bakarrik lan egiten du, besteek egiten dutenaz ohartu gabeIrakasleak irakasten dionaz jabetzea eskatzen zaioHelburu hau lortuko du gainontzekoek zer egiten duten kontutan izan gabe (EZ DAGO helburuei buruzko elkarren arteko mendekotasunik)Ikasle bakoitza bakarrik aritzen da, ikaskideekin lehianIrakasleak emandako ikasgaiaz besteak baino lehenago eta hobeto jabetzea eskatzen zaioBesteek lortzen EZ badute baino ez du helburu hau lortuko (Helburuei buruzko elkarren arteko mendekotasun NEGATIBOA)Ikasleek lan-taldetxoak osatzen dituzte, ikasterakoan elkarri lagundu eta adoretzeko. Irakasten zaionaz jabetu eta ikaskideak ere jabe daitezen laguntzeko eskatzen zaio ikasle bakoitzariGainontzeko guztiek ERE lortzean badute, lortuko du ikasleak helburua (Helburuei buruzko elkarren arteko mendekotasun POSITIBOA)

  *

 • Jarduera eta ikasketa kooperatiboaren egitura

  *

 • Ikasketa kooperatiboaren ezarpenaTalde handia, talde txikiak, bikoteakaldi baterako edo iraunkorrakKohesiorako talde-dinamikak, ezagupen Jolasak, kooperazioa,lasaitze eta gatazkak konpontzeaAldi baterako taldeak edo Iraunkorrak,homogeneoak edo heterogeneoakEgitura kooperatibo sinpleak. Egitura kooperatibo konplexuak(Teknika kooperatiboak)Talde heterogeneoiraunkorrak(Oinarrizko taldeak)Taldeak antolatu,talde-lana planifikatueta giza trebetasunakirakasteko baliabideak

  *

 • IK-a Programaren edukiak

  *

 • Taldeak osatzea

  *

 • Taldeak osatzea

  *

 • Ohiko teknikakIkasketa kooperatiborako teknikakLanaren emaitzarekiko interesaElkarren mendekotasun positiboa: taldeko kide guztien errendimendurik handienarekiko interesaTalde homogeneoakTalde heterogeneoakAukeratuta ohi dagoen liderra. Lider bakarraPartekatutako lidergo eta erantzukizunakIkaskideei laguntzeko erabakimen askeaTaldekideei laguntzeko erantzukizunaHelburua: agindutako lana osatuGiza trebetasunak irakasten diraIrakaslearen zeregina: emaitza ebaluatzeaIrakaslearen zeregina: Taldean egindako lanaren parte hartze eta ikuskapen zuzenaLana ikasgelatik kanpo egiten da batez ereZiurtzat jotzen da gizakiek lagunarteko trebetasunen jabe direnaHelburua: ahalik eta gehien ikasiLana ikasgelan egiten da batez ere

 • Talde kooperatiboen funtsezko osagarriakIkasketa kooperatiboaren oinarrizko osagarriak

 • Metodologia estrategiak Unibertsitateko Irakaskuntzan: Ikasketa KooperatiboaTaldeen osaketa eta prestakuntza Oinarrizko taldeak:Lautik seira bitarteko kide kopurua taldeko Heterogeneoak ( gutxienez aginpide eta trebetasunetan)IraunkorrakPrestakuntza: Zuzendua? Askea?Beste talde mota batzuk:Noizbehinkakoak: homogeneo edo heterogeneoak

 • Metodologia estrategiak Unibertsitateko irakaskuntzan: Ikasketa KooperatiboaRolak talde kooperatibo batean

 • Metodologia estrategiak Unibertsitateko irakaskuntzan: Ikasketa KooperatiboaRolak talde kooperatibo batean

 • Metodologia estrategiak Unibertsitateko irakaskuntzan: Ikasketa KooperatiboaTaldearen aldizkako ikuskapenak eta hobekuntza helburuakTaldeko kide bakoitzaren rolen nondik norakoa Agindutako lanak burutzeaHelburuak lortzeaKide guztiak inplikatzeaElkarrekintza mailae.a..

  Funtzionamenduan hobetzeko (hau da,eduki gisa talde-laneko ikasketan aurrera egiteko) taldeak aldizka berrikuste lana egin behar dute (taldearen autoebaluazioa):Eta ebaluazio honen ondoren, denboraldi baten buruan berriz ebaluatuak izango diren hobekuntza helburuak ezarri beharko dira, aurretik dagoen aldirako.

 • Zenbait talde dinamika oso erabilgarriak dira gelako girorik egokiena lortu ahal izateko:

  Ikasleen arteko harremana eta elkarren arteko ezagutza errazteko: Altxorra Pilota Zutaz maiteminduko naiz ElkarrizketaTaldean lan egiteko interesa piztu eta honen eraginkortasuna erakusteko: NASA-ren jolasa, Role-PlayingErabakiak hartzean adostasuna ziurtatzeko: Talde Nominala eta Zutabe Biak

  Talde dinamikak

 • Egitura kooperatiboak sinple edo konplexuagoak izan daitezke. Egitura sinpleak eskola ordu batean zehar burutu daitezke, errazak dira ikasi edo ezartzeko. Egitura sinple hauetako batzuk oso eragingarriak azaldu dira gela barneko taldeko lan-kooperatiboa ziurtatu edo bermatzerakoan. Hona hemen aipagarrienak:

  - Hiru minutuko geldialdia- ZenbakiaLapitzak erdiraPhilips 6/6Gertakarien teknikaKontzeptuzko mapa kooperatiboa Brainstorming (Ideia jaurtiketa)Bat, bi, lauBost minutuko geldialdiaPartekatutako irakurketaHasteko pentsatu, gero aritu Bat eginikAdituak (Buru-hausgarri txikiak)Lan biratzaileaHitzen jokoa Zenbaiten arteko kontzeptuzko mapa Oinarria

  Egitura kooperatibo sinpleak

  *

  *

  *

  *

  *

  *

  *