Herritarrei egindako inkestaren emaitzak...• Kutsadura akustikoari aurre egiteko, % 33,33ren...

of 26 /26
Herritarrei egindako inkestaren emaitzak Santurtziko HAPOaren berrikuspena. HERRITARREN PARTAIDETZA Revisión del PGOU de Santurtzi. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Embed Size (px)

Transcript of Herritarrei egindako inkestaren emaitzak...• Kutsadura akustikoari aurre egiteko, % 33,33ren...

 • Herritarrei egindako inkestaren emaitzak

  Santurtziko HAPOaren berrikuspena. HERRITARREN PARTAIDETZA

  Revisión del PGOU de Santurtzi. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

 • IKERLAN hau Santurtziko Hiria Antolatzeko Plan Orokorraren berrikuspenetik sortuda, herritarrek parte hartzeko planaren esparruan, santurtziarrek ekipamenduaren,azpiegituren, ibilerraztasunaren… inguruan dituzten iradokizunak biltzeko.

  Hona daturik esanguratsuenak, laburbilduta.

  Inolako zalantzarik baduzue edo datu xeheagoak nahi badituzue, mesedez, jarri ikerlana egin duen lantalde teknikoarekin harremanetan.

  Aurkezpena

 • • Kuantitatiboa izan da ikerlan hau egiteko erabilitako metodologia: galdetegi erdiegituratu bat baliatu dugu, galdera ireki eta itxiek osatua.

  • Nahi zutenek erantzun diote galdetegiari. Udalaren webgunean jarri dugugaldetegia herritarren eskura, baita paperean ere, Erregistroan.

  • Udal-bando baten bidez eman dugu galdetegiari erantzuteko aukeraren berri.

  • 2015eko martxoaren 10etik 31ra bitartean bildu ditugu erantzunak.

  • Guztira, 35 pertsonaren erantzunak bildu ditugu: 32 telematikoki eta hirupaperean. Galdetegi bati euskaraz erantzun diote.

  Metodologia

 • Ezaugarriak SEXUA

  ADINA

  AUZOA

  62,90

  37,10

  Gizona

  Emakumea

  77,40

  3,60

  1,70

  7,30

  66 eta gehiago

  56 - 65 urte

  36 - 55 urte

  18-35 urte

  25,70

  20,00

  17,10

  17,10

  5,70

  2,90

  2,90

  2,90

  2,90

  2,90

  Erdigunea

  Beste bat

  Mamariga

  Kabiezes

  Las Viñas

  Villar

  San Juan de Dios

  San Juan

  La Magdalena

  El Bullón

 • Ingurumena eta hiri jasangarria SANTURTZIKO Udalak INGURUMENAREKIN duen konpromisoari buruzko iritzia

  26,92

  21,15

  17,31

  15,38

  13,46

  5,77

  HAPOAK KONTZIENTZIA HARRARAZTEKO GAIAK LANTZEA GUSTATUKO LITZAIDAKE; BEREZIKI, AUZOAN.

  UDALAK BAZTERTUTA DAUKA GAIA.

  HERRITARREK BAZTERTUTA DAUKATE GAIA

  HAUR ETA GAZTEAK EZ DIRA HEZTEN INGURUMENAREKIKO ERRESPETUAN

  BADIRA HIRIA JASANGARRIA IZATEA BULTZATZEKO EKIMENAK.

  JASANGARRIA DEN ETA INGURUMENAREN KALITATEA ONA DEN SENTSAZIO GARBIA EMATEN DU UDALERRIAK

 • Ingurumena eta hiri jasangarria Zure iritziz, atsegina da auzoa/udalerria? Badira toki lasaiak?

  34,15

  21,95

  21,95

  19,51

  2,44

  39,29

  17,86

  17,86

  17,86

  1,79

  5,36

  ZIRKULAZIOA GEHIEGIZKOA DA HIRIKO ZENBAIT LEKUTAN

  EZ DAGO OREKARIK ERAIKIN ZAHARREN ETA BERRIEN ARTEAN, ETA BISUALA APURTZEN DU HORREK.

  ERAIKIN, ERABERRITZE-LAN, FATXADA, LEIHO, ZINTARRI ETA ESKEGITOKIEN ALDERDI ESTETIKOEI BURUZKO ARAUDIAK

  ARGIAGOA IZAN BEHARKO LUKE.

  ITXURA LASAI ETA ATSEGINEKO EREMU GUTXI DAUDE.

  ALDE ESTETIKOTIK, HOMOGENEOA DA HERRIAREN ITXURA

  BADIRA LASAI EGOTEKO PARKE ETA EREMU UGARI

  Herri Auzoa

 • Ingurumena eta hiri jasangarria

  Zure iritziz, oro har, zelakoa da udalerriko industrialdeen eta ingurunearen arteko bat-egitea?

  Egokia iruditzen zaizu PLAN OROKORRAK industriarako lurzoruaren azalera handitzea?

  Egokia iruditzen zaizu PLAN OROKORRAK hirugarren sektorerako (merkataritzarako) lurzoruaren azalera handitzea?

  32,40

  67,60

  BAI

  EZ

  43,80

  56,30

  BAI

  EZ

  50,00

  15,60

  21,90

  12,50

  51,6

  19,4

  19,4

  9,7

  Egokia

  Erdizkakoa

  Txarra

  Oso txarra

  Herri Auzoa

 • Ingurumena eta hiri jasangarria Zer iruditzen zaizu energia berriztagarriak erabiltzea?

  Zure iritziz, zelakoa da udalerriko hondakinen kudeaketa?

  8,6

  20

  71,4

  ENERGIA ERABILTZEKO ERA GARESTI ETA KONPLEXU BAT.

  NAHITAEZKOA BEHARKO LUKE ERAIKIN PUBLIKOETAN

  ENERGIA ERABILTZEKO ERA KOHERENTE ETA JASANGARRI BAT.

  28,07

  12,28

  8,77

  24,56

  10,53

  15,79

  HONDAKIN BEREZIAK (ERRADIOGRAFIAK, EKIPAMENDU ELEKTRONIKOA, BOTIKAK...) …

  ZABORTEGIAK ARAZO LARRIA DIRA HERRITARRENTZAT, KOKALEKUARENGATIK …

  NABARMENTZEKOA DA ARAZO LARRIAK IZATEN DIRELA UDALERRIKO ZENBAIT LEKUTAN, …

  BADIRA ETXEKO HONDAKIN BEREZIAK TRATATZEKO EREMU NAHIKOAK

  EGOKIA DA, HERRITARREI ERAGOZPENIK SORTZEN EZ DIETEN ZABORTEGIAK …

  ZABORTEGIAK ERABILTZEKO BALDINTZEK SORTZEN DITUZTE ARAZOAK, EZ HAIEN …

 • Ingurumena eta hiri jasangarria Kutsadura akustikoari aurre egiteko neurriak

  Landaretza mota

  0,00

  6,35

  11,11

  12,70

  15,87

  20,63

  33,33

  AIREKOEN ZIRKULAZIOAREN ZARATA ARINTZEKO NEURRIAK HARTZEA

  AISIALDIKO LOKALAK KANPOALDEAN BATZEA

  LOKALAK IREKITZEKO ORDUTEGIA LABURRAGOA IZATEA

  ETXEBIZITZAK ZARATATIK ISOLATZEA

  ERDIGUNEA BABESTEA

  BIZITEGITARAKO EREMUETAN ZIRKULAZIOA MUGATZEA

  BIDEGORRI BAT SORTZEA, MOTORDUN IBILGAILUEN ZIRKULAZIOA MURRIZTEKO.

  1,75

  12,28

  14,04

  29,82

  42,11

  LANDARE EXOTIKO ETA BEREZIAK ERABILI BEHARKO LIRATEKE, ITXURA BERRIA EMATEKO UDALERRIKO

  PAISAIARI.

  LORE KOLORETSUKO LANDAREAK ERABILI BEHARKO LIRATEKE, EDERTASUN BEREZIA EMATEKO INGURUARI

  BEHARREZKOA DEN LANDAREDIA SOILIK ERABILI BEHARKO LITZATEKE, ETA HONDAKIN ETA TXABOLARIK

  IZAN EZ DADIN BULTZATU ETA ARDURATU.

  UR ASKO ETA ZAINTZA BEREZIRIK BEHAR EZ DUTEN LANDARE MOTAK ERABILI BEHARKO LIRATEKE

  BERTOKO LANDAREAK ERABILI BEHARKO LIRATEKE, UDALERRIKO PAISAIAREKIN BAT EGIN DEZATEN.

 • Ingurumena eta hiri jasangarria

  Ur-kontsumoa

  2,04

  8,16

  10,20

  24,49

  24,49

  30,61

  HERRIAN ERABILTZEKO URA KALITATE ESKASEKOA DA.

  HERRITARREK BADUTE UDALERRIKO UR-KONTSUMOAK ETA -KUDEAKETAK EGOKIAK IZAN BEHAR DUTEN KONTZIENTZIA.

  ERAIKINETAN, INDUSTRIAN ETA ABARRETAN, BEHAR BAINO UR GEHIAGO ERABILTZEN DA

  EURI-URA ALFERRIK GALTZEN DA, BILDU ETA UREZTATZEKO ERABILI BEHARKO LITZATEKE.

  SISTEMA EFIZIENTEAGOAK ERABILI BEHARKO LIRATEKE PARKE ETA LORATEGIAK UREZTATZEKO.

  EZ DAGO HERRITARREI URA AURREZTEKO KONTZIENTZIA HARRARAZTEKO KANPAINARIK

 • Ingurumena eta hiri jasangarria

  Serantes mendia

  2,47

  7,41

  11,11

  17,28

  28,40

  33,33

  ERAIKUNTZAK HAREN IZAERAREN PARTE DIRA, ETA EZ DA ESKURIK SARTU BEHAR

  EZ DA ESKURIK SARTU BEHAR, DAGOEN BEZALA LAGA BEHAR DA.

  TURISMOA ERAKARTZEKO JARDUERAK ANTOLATU BEHAR DIRA.

  ESKUA SARTU BEHAR DA ERAIKUNTZA ETA TXABOLETAN.

  HERRITARREK GOZATZEKO IZAN BEHAR DU.

  JARDUEREK INGURUMENAREKIN ETA EKOLOGIAREKIN LOTUTA EGON BEHAR DUTE.

 • Ingurumena eta hiri jasangarriaONDORIOAK (inkestari erantzun dioten 35 pertsonen erantzunenak)

  • % 26,92ren iritziz, kontzientziazio-puntu gehiago izan beharko lirateke, eta % 21,95en iritzi bakarrik jarri beharko luke Udalakarreta handiagoa ingurumen-gaietan.

  • Sei pertsonaren iritziz, toki lasai gutxi daude Santurtzin, eta eraikin zahar eta berrien arteko oreka handitu beharko litzateke, baita zenbait eraikinen itxura hobetu ere. Gainera, ia % 40ren iritziz, zirkulazioa gehiegizkoa da udalerriko eta auzoetako zenbait lekutan.

  • % 50en iritziz, udalerriko industrialdeek eta inguruneak ondo bat egiten dute, baina ez litzateke egokia industriarako ez hirugarren sektorerako lurzoruaren azalera handitzea.

  • Energia berriztagarrien erabilera koherentea eta iraunkorra da Santurtzin.• % 24,58ren iritziz, hondakinen kudeaketa egokia da, eta, % 28,07ren iritziz, isuriak desatseginak dira, erabilera-baldintzak

  direla eta.• Kutsadura akustikoari aurre egiteko, % 33,33ren iritziz, bidegorri bat instalatu beharko litzateke, motordun ibilgailu gutxiago

  ibiltzeko, eta, % 20,63ren iritziz, bizitegitarako eremuetako zirkulazioa mugatu.• Landaretza motari dagokionez, % 42,11ren iritziz, tokiko espezieak erabili beharko lirateke, eta, % 29,82ren iritziz, ur eta

  mantentze-lan askorik behar ez dutenak.• % 30,61en iritziz, ur-kontsumoari buruzko kontzientziazioa ez da nahikoa, eta ura aurrezteko sistemak erabili beharko

  lirateke: % 24,49ren iritziz, parke eta lorategiak modu eraginkorragoan ureztatu eta, % 24,49ren iritziz, euri-ura berrerabili.• Serantes mendiari dagokionez, % 33,33ren iritziz, han antolatzen diren jarduerek kontuan hartu beharko lituzkete ingurumen-

  eta ekologia-gaiak. Gainera, % 28,40ren iritziz, herritarrek gozatzeko baliabide bat izan beharko luke mendiak.

 • Hiri- eta hirigune-eredua

  HAPOak landu beharreko gai nagusiak

  1,14

  1,14

  2,27

  2,27

  6,82

  17,05

  20,45

  22,73

  26,14

  1,33

  2,67

  0

  4

  8

  17,33

  20

  22,67

  24

  ETXEBIZITZA-ESKAINTZA

  KALITATEKO KIROL-INSTALAZIOAK (GOLF-ZELAIAK, TENIS-KLUBAK, ZALDIKETA-KLUBAK...)

  EKOIZPEN- ETA INDUSTRIA-JARDUERETARAKO LURZORU-ESKAINTZA

  MERKATARITZA ETA JATETXEAK

  ETXEBIZITZA SOZIALETARAKO LURZORU BERRIAREN ESKAINTZA

  ZUZKIDURA ETA BERDEGUNEEN HOBEKUNTZA

  INGURUMENAREN ETA SERANTES MENDIAREN BABESA

  EGUNGO HIRIA KONTUAN HARTZEA (HIRI-BILBEAN DEGRADATUTA DAUDEN EREMUAK)

  GARRAIOBIDEAK ETA SARRERAK, ZIRKULAZIOA HOBETZEKO, ETA APARKALEKUAK

  Auzoa Herri

 • Hiri- eta hirigune-eredua

  Udalerriaren/auzoaren ezaugarri aipagarriak

  0,00

  0,00

  1,67

  1,67

  3,33

  3,33

  10,00

  10,00

  15,00

  16,67

  38,33

  7,89

  0,00

  15,79

  10,53

  0,00

  15,79

  10,53

  2,63

  13,16

  21,05

  2,63

  ZERBITZU- ETA EKIPAMENDU-ESKAINTZA

  SEGURTASUNA

  KALEEN ETA EREMU PUBLIKOEN DISEINUA

  ERAIKIN BEREZIAK

  IBILERRAZTASUNA ETA MUGIKORTASUNA

  HERRITARREN BIZIKIDETZARAKO ERRAZTASUNAK

  HERRITARREN BIZIKIDETZARAKO ERRAZTASUNAK

  ESKOLA-MAPA, IKASTETXEEN KOKALEKUA

  HIRI BARRUKO ETA MERKATARITZA-ARLOKO JARDUNA

  ERAIKIN TRADIZIONALAK: ERDIKO PARKEA, ARRANTZA-PORTUA, SERANTES MENDIA

  INGURUNE NATURALA, SERANTES MENDIA, ARRANTZA-PORTUA

  Auzoa Herri

 • Hiri- eta hirigune-eredua

  HAPOak hartu beharreko hobekuntza-neurriak

  1,69

  5,08

  6,78

  8,47

  10,17

  11,86

  15,25

  18,64

  22,03

  3,28

  18,03

  9,84

  4,92

  8,20

  18,03

  18,03

  6,56

  13,11

  IKASTETXEEN KOKALEKUA AZTERTUTA (ESKOLA-MAPA)

  EKIPAMENDUA AREAGOTUTA ETA HOBETUTA ETA KOKALEKUA HOBETUTA

  MUGIKORTASUNA ETA HIRIGUNEKO EREMUEN ARTEKO LOTURAK HOBETUTA

  NAHITAEZKO ERAIKUNTZA EZARRITA ETA HUTSIK DAUDEN ORUBEAK KONTROLATUTA

  ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOA BABESTUTA ETA ZAHARBERRITUTA

  ERAIKUNTZA BERRIAK KONTROLATZEKO ETA EGUNGOAK BABESTEKO ORDENANTZA ESTETIKOAK EZARRITA

  URBANIZAZIOAN ETA HIRI-ZERBITZUETAN HOBEKUNTZAK PROPOSATUTA

  HAZKUNDE-EREMUAK MUGATUTA ETA ERDIGUNEAREKIN ONDO LOTUTA, ETA MENDIA SUSTATUTA ETA HIRIAREKIN LOTUTA

  EGUNGO PARKE ETA LORATEGIAK HANDITUTA ETA BERRIAK SORTUTA

  Auzoa Herri

 • Hiri- eta hirigune-eredua

  Segurtasuna eta udalerriaren/auzoaren antolamendua

  6,82

  11,36

  18,18

  20,45

  20,45

  22,73

  14,29

  14,29

  8,57

  22,86

  20,00

  20,00

  ZEBRABIDE GEHIAGO BEHAR DIRA, SEGURTASUNA EMATEKO OINEZKOEI.

  ANTOLAMENDUA EGOKIA DA, ETA, HORRI ESKER, ZIRKULAZIOA ARINA DA.

  SEGURTASUNA ESKASA DA ESKOLARA BIDEAN GURUTZATU BEHARREKO KALEETAN.

  SEGURTASUNA ESKASA DA ESKOLARA BIDEAN GURUTZATU BEHARREKO KALEETAN.

  OINEZKOAK ERRESPETATU EGITEN DIRA, ETA ZEBRABIDE NAHIKOAK DAUDE.

  SEINALE ASKO EZKUTUAN ETA ZAHARKITUTA DAUDE

  Auzoa Herri

 • Hiri- eta hirigune-eredua

  Hirigunearen eta auzo eta industrialdeen arteko komunikazioa

  Zirkulazio-arazo nagusia

  16,60

  36,70

  46,70

  ERREPIDE ETA KOMUNIKABIDEAK NAHIKOAK DIRA, BAINA OSO EGOERA TXARREAN DAUDE

  BAI, EGOKIAK DIRA.

  KOMUNIKABIDE GUTXI DAUDE UDALERRIKO AUZO ETA INDUSTRIALDEEN ETA HIRIGUNEAREN

  ARTEAN.

  0,00

  3,70

  3,70

  7,41

  9,26

  29,63

  46,30

  2,04

  6,12

  10,20

  6,12

  12,24

  18,37

  44,90

  EZ DAGO UDALERRIKO LEKU NAGUSIETARA OINEZ JOATERIK, EDO ZAILA DA.

  KALEAK ESTUEGIAK DIRA, ETA EZ DA NAHIKOA IKUSTEN.

  ZOLADURA ETA ESPALOIAK OSO EGOERA TXARREAN DAUDE.

  AUTOAK OINEZKOENTZAKO LEKUETAN SARTZEN DIRA, MARTXAN EDO APARKATUTA.

  EZ DAGO ZAMALANETARAKO LEKURIK, ETA BANATZAILEEK LEKU LIBREAK OKUPATZEN DITUZTE.

  EZ DAGO BIDEGORRIRIK.

  APARKALEKUAK EZ DIRA NAHIKOAK, ETA AUTOEK GAIZKI APARKATZEN DUTE ETA TRABA EGITEN DIOTE ZIRKULAZIOARI.

  Auzoa Herri

 • Hiri- eta hirigune-eredua

  Ibilerraztasuna

  1,96

  5,88

  7,84

  9,80

  9,80

  19,61

  45,10

  13,64

  13,64

  6,82

  4,55

  6,82

  25,00

  29,55

  ESPALOIETAN ETA OINEZKOENTZAKO LEKUETAN, ZOLADURA LABAINKORRA DA, EDO ERLIEBE HANDIKOA, ETA EZ DA ERRAZA OINEZ JOATEA, KOTXEA ERAMATEA EDO GURPIL-AULKIAN

  IBILTZEA.

  AUTOAK ESPALOIAN SARTZEN DIRA, ETA EZ DAGO PASATZERIK.

  KALEKO ALTZARIEK, KUTXATILEK, ZUTOINEK ESPALOIA ETA LEKU LIBREAK OKUPATZEN DITUZTE, ETA EZ DAGO OINEZ JOATERIK, KOTXEA ERAMATERIK EDO GURPIL-AULKIAN

  IBILTZERIK.

  ESPALOIAK (DAUDENAK) EGOERA TXARREAN DAUDE.

  ERAIKUNTZA- ETA AZPIEGITURA-LANEK KALEAN ETA ESPALOIETAN IBILTZEA ERAGOZTEN DUTE.

  KALEAK ESTUAK DIRA, ETA ALDAPA ASKO DAUDE.

  EZ DAGO OINEZKOENTZAKO KALE NAHIKORIK.

  Auzoa Herri

 • Hiri- eta hirigune-eredua

  Ondorioak

  • HAPOak funtsean landu beharreko gaiak • Garraioa eta sarrerak• Eremu degradatuak• Ingurumenaren babesa• Ekipamenduaren hobekuntza

  • Kezkak• Kaleen ibilerraztasuna• Eremu degradatuetan esku hartu beharra• Ekipamendu-beharra: kirol-eremuak eta bidegorria• Naturaren babesa• Aparkalekuak eta zirkulazioa

  • Ezaugarri aipagarriak• Ingurune naturala• Eraikuntza tradizionalak, arrantza-portua eta erdialdeko parkea

  • HAPOak udalerria hobetzeko neurriak• Egungo parkeak handitzea eta berriak sortzea• Mendia eta hiria lotzea• Zerbitzuak hobetzea• Ordenantza estetiko bat argitaratzea

  • Segurtasuna eta antolamendua• Kaleko seinaleak• Oinezkoen errespetua

  • Komunikabideak: industrialde eta auzoetatik hirigunera joateko bide gehiago izatea

 • Segurtasuna

  2,22

  8,89

  13,33

  15,56

  17,78

  20,00

  22,22

  KONTROLATZEA AUTOEK ESPALOIAK ERRESPETA DITZATEN ETA ABIADURA HANDIAN DOAZENEAN OINEZKOENTZAKO LEKUETAN SAR EZ DAITEZEN

  EGOERA TXARREAN DAUDEN ERAIKINAK MANTENTZEA, ATALAK ASKA BAITAITEZKE, EDO ARE ERAIKINAK ERORI.

  GAUEZ ILUN DAUDEN LEKUETAKO ARGIZTAPENA HOBETZEA.

  BIZITEGITARAKO EREMUAK AREAGO ZAINTZEA, LANORDUETAN EZ BAITAGO INOR ETA BAKARTIAK BAITIRA.

  EGOERA TXARREAN DAUDEN KALE ETA PLAZAK MANTENTZEA, ERORIKOAK ETA EZBEHARRAK IZAN BAITAITEZKE.

  ORUBE HUTSAK GARBITZEA, ZIKINKERIA EZ PILATZEKO ETA ORUBEAK INFEKZIO-FOKU EZ BIHURTZEKO.

  LAGUNTZA ESKATZEA ZAILA DEN LEKU BAKARTIETAKO BIDEAK HOBETZEA.

 • EkipamenduaEkipamendu-beharra

  Beharrezko ekipamendu motak

  45,71

  51,43

  54,29

  48,57

  HERRI

  AUZOA

  EZ BAI

  0,00

  0,00

  0,00

  2,06

  2,06

  3,09

  3,09

  3,09

  40,21

  46,39

  0,00

  4,05

  13,51

  8,11

  5,41

  6,76

  6,76

  16,22

  18,92

  20,27

  EKIPAMENDU ERLIJIOSOA

  EKIPAMENDU ADMINISTRATIBOA (ZERBITZU NAGUSIEN ORDEZKARITZAK)

  SALTOKI HANDIAK

  HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK

  AISIALDIKO INSTALAZIOAK (ZINEMA-ARETOAK, DISKOTEKAK, TABERNAK, JOLAS-ARETOAK…)

  BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASTETXEAK

  LAGUNTZA-EKIPAMENDUA (OSASUN-ETXEA, ANBULATORIOA, ETAB.)

  SALTOKI TXIKIAK

  HERRITAR GUZTIENTZAKO JARDUERAK ANTOLATZEN DITUZTEN KULTUR INSTALAZIOAK

  BELAUNALDI GUZTIENTZAKO KIROL-INSTALAZIOAK

  Auzoa Herri

 • EkipamenduaEtxebizitza mota

  10,34

  27,59

  34,48

  6,90

  20,69

  PISU BATEAN, KANPOALDEAN.

  ETXEBIZITZA ERABERRITU BATEAN, ERDIGUNEAN.

  BESTELAKO LEKU BATEAN.

  FAMILIA BAKARRARENTZAKO ETXEBIZITZA BATEAN, HIRIGUNEAN.

  PISU BATEAN, HIRIGUNEAN.

 • Ondarea• Ondasunik aipatuena, mendia• Bigarrenik, arrantza-portua• Aipatutako beste elementu batzuk

  • Superportua• Karmengo Ama• Portuko pasealekua• Dorretxea• Erdialdeko parkea• Jendea

 • Paisaia

  * Ontzat eta oso ontzat emandakoak

  11,80

  24,20

  35,30

  52,90

  HIRIGUNEA

  ERAIKIN ADIERAZGARRIAK

  INDUSTRIALDEAK

  JOLASTEKO LEKUAK

 • Paisaia

  12,07

  17,24

  18,97

  22,41

  29,31

  INDUSTRIALDE BERRIETAKO ERAIKUNTZEN DISEINUA HOMOGENEIZATZEA.

  LANDARE-HESIAK JARTZEA KOMUNIKABIDE ETA BIDEETATIK HURBIL.

  MOTELTZE-EREMUAK ETA BERDEGUNEAK SORTZEA INDUSTRIALDEEN BARRUAN.

  INGURUAREKIN BAT DATOZEN MATERIALAK ERABILTZEA ERAIKUNTZAN.

  ERAIKUNTZEN AKABERA ESTETIKOA ZAINTZEA.

 • Segurtasuna, Ekipamendua,Ondarea eta Paisaia

  Ondorioak

  • Segurtasuna • Honakoak dira herritarren kezka nagusiak:

  • Udalerriko leku jakin batzuetara joateko bideak hobetzea.• Orube hutsak garbitzea. • Kale eta plazak mantentzea.

  • Ekipamendua• % 50en iritziz, ekipamendu-beharra dago auzoetan. Honakoak dira ekipamendu-behar nagusiak:

  • Belaunaldi guztientzako kirol-instalazioak. • Herritar guztientzako jarduerak antolatzen dituzten kultur instalazioak.• Saltoki txikiak.

  • Etxebizitza motari dagokionez, % 47,28ri hirigunean bizitzea gustatuko litzaieke.• Ondarea

  • Nabarmentzekoa da Serantes mendiaren aipamena.• Paisaia

  • Aisialdia emateko eremuetako paisaia da kalitaterik onenekoa: % 52,9ren iritziz, ona edo oso ona da.• Honako neurriak aipatu dira gehien industrialdeek paisaian duten eragina arintzeko:

  • Inguruarekin bat datozen materialak erabiltzea eraikuntzan.• Eraikuntzen akabera estetikoa zaintzea.