Haur Hezkuntza Haur Hezkuntza Haur Hezkutza - ehu.eus3+2014+eusk.pdf · banakako lanaren ordez,...

of 29 /29
Haur Hezkuntza Haur Hezkuntza Haur Hezkutza 3. moduluaren gida: Komunikazio Gaitasunak 2014-2015

Embed Size (px)

Transcript of Haur Hezkuntza Haur Hezkuntza Haur Hezkutza - ehu.eus3+2014+eusk.pdf · banakako lanaren ordez,...

 • Haur Hezkuntza Haur Hezkuntza

  Haur Hezkutza

  3. moduluaren gida:

  Komunikazio Gaitasunak

  2014-2015

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  2

  Aurkibidea 1. Haur Hezkuntzako 3. Modulua: Komunikazio Gaitasunak ....................................................... 3

  1.1 Sarrera. ............................................................................................................................. 4

  1.2 Moduluko gaitasunak. ...................................................................................................... 4

  1.3 Irakasgaiak: kreditu kopurua eta irakasgaien gidak. ........................................................ 4

  1.4 Moduluko irakasleak. ....................................................................................................... 6

  1.5 Ebaluazioa. ....................................................................................................................... 6

  1.6 Moduluko Kronograma. ................................................................................................... 8

  2. DAL: ikasleentzako gida. ........................................................................................................... 9

  2.1 Metodologiaz. ................................................................................................................ 10

  2.2 Gaitasunak eta ikasketa emaitzak. ................................................................................. 12

  2.3 DALaren antolakuntza eta barne arautegia. .................................................................. 13

  2.4 Galdera eragilea eta egoerak ............................................ ¡Error! Marcador no definido.

  2.5 Faseak eta entregagaiak. ................................................................................................ 14

  2.6 DALaren ebaluazioa. ....................................................................................................... 15

  2.7 Aurrez aurreko saioak eta tutoretzak. ........................................................................... 17

  2.8 Zenbait material. ............................................................................................................ 17

  2.9 Bibliografia ..................................................................................................................... 28

  3. Ikasgaien gidak ....................................................................................................................... 29

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  3

  1. Haur Hezkuntzako 3. Modulua: Komunikazio Gaitasunak

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  4

  1.1 Sarrera.

  Komunikazioaren eta informazioaren aro berri honetan ikusten ari gara nola titulazioak eta ikasketa planak berriz planteatzen diren, batez ere gizartearen eskakizunei eta Europako proposamen berriei erantzuteko. Egoera horrek irakasleen hasierako prestakuntza berriz pentsatzea eta irakaskuntza ulertzeko moduan aldaketa batzuk egitea dakar.

  Lanbide horrek etorkizunean prestakuntza sendoagoa eta konplexuagoa eskatuko die oraingo ikasleei, bizi dugun errealitate sozial eta kulturalean integratua eta “ikasten ikasi” printzipioan oinarritua, ikasketa prozesu aberasgarri gisa ulertuta eta arreta ikasleengan jarrita.

  Ideia hori abiapuntutzat hartuta, Bilboko Irakasleen Unibertsitate Eskolak beste prestakuntza egitura bat hautatu du, diziplina elkarketaren ordez diziplinartekotasuna sustatzeko eta banakako lanaren ordez, elkarlana. Horregatik aukeratu dugu moduluzko egitura eta metodologia aktiboen sistema hezkuntzako titulazioetarako, lan munduko benetako egoerak edo arazoak konpontzera bideratutako irakaskuntza dutelako oinarri.

  Haur Hezkuntzako 2. mailaren hasieran egiten da hirugarren modulua, eta komunikazio gaitasunak garatzeari buruzko bost irakasgaiz osatua dago (ikusi 3. puntua). Gaitasun horiek oinarrizkotzat jotzen dira edozein mailatako irakasleen lanerako, baina bereziki garrantzitsuak dira haurtzaroan, aldi horretan arlo afektiboa oso presente dagoelako eta gerora eragin handia duelako ikasleen garapen pertsonalean eta akademikoan.

  1.2 Moduluko gaitasunak. Haur Hezkuntza.- 2. MAILAKO GAITASUNAK

  • Hezkuntza prozesuaren aldagai nagusiak identifikatzea eta ikasgelan eta ikastetxean behar bezala esku hartzeko beharrezkoak diren gaitasunak eskuratzea, betiere, ikasleen beharrak eta zailtasunak kontuan hartuz, inklusio irizpideekin. • Ezagutza praktikoa eskuratzea, behaketa teknikak erabiliz, datuak bilduz, aztertuz eta

  ebaluatuz, Haur Hezkuntzako gelan eta eskola inguruan. • Esperientzia eremuen oinarriak ezagutzea, kasuan kasuko baliabide didaktikoak

  aplikatuz, irakaskuntza jardueraren hurbilketan. • IKTak erabiltzea, norberaren eta taldearen ikaskuntzarako eta ezagutza eraldatzeko

  tresna gisa, baliabide grafiko eta multimedia desberdinak erabilita. • Komunikazio gaitasunak garatzea EAEko bi hizkuntza ofizialetan, Europako erreferentzia

  esparruaren B2 maila lortu arte. • Eskolan, genero ikuspegiaren kontzientzia hartzea (komunikazioa eta pertsonen arteko

  harremanak, irakasteko eta ikasteko jarduerak, irakasteko baliabideak...), eta jardueren bidez lantzea.

  1.3 Irakasgaiak: kreditu kopurua eta irakasgaien gidak.

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  5

  DALari dagokiona

  Haurtzaroaren Psikologia (6 kreditu) 1 kred.

  Informazio eta Komunikazio Teknologiak Haur Hezkuntzan

  (6 kreditu) 1 kred.

  Komunikazio Gaitasunaren Garapena. Gaztelania eta Euskara Haur Hezkuntzan II

  (7 kreditu) 1 kred.

  Ikastetxearen Antolakuntza (3 kreditu) 0,5 kred.

  Irakasgai guztien gidak dokumentu honen 3. Puntuan daude. Honetaz aparte ikastegiaren web orrian ere eskuragarri daude: http://www.irakasleen-ue-bilbao.ehu.es/p230-home/eu/

  http://www.irakasleen-ue-bilbao.ehu.es/p230-home/eu/

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  6

  1.4 Moduluko irakasleak.

  Modulu honetako irakasgaiak ondoren zehazten diren irasleek emango dituzte. Tutoretza orduak GAUR aplikazioan argitaratuta daude eta irakasle bakoitzaren bulegoan ere ageri dira.

  • Informazio eta Komunikazio Teknologiak Haur Hezkuntzan Karmele Pérez Urraza, [email protected] Bulegoa: 3S 66B Josune Bilbao Zabala, [email protected] Bulegoa: 3S 68B Alaitz Tresserras Angulo, [email protected] Bulegoa: 3S 02B Ainara Romero Andonegi, [email protected] Bulegoa: 3S 69B Idoia Legorburu: [email protected] Bulegoa: 3S 19B

  • Komunikazio Gaitasunaren Garapena II Conchi Gómez, [email protected] Bulegoa: 3S 43B Mikel Iruskieta, [email protected] Bulegoa: 2S 24B Mikel Zabala, [email protected] Bulegoa: 2S 21B

  • Haurtzaroaren Psikologia Elena Herrán, [email protected] Bulegoa: 2S LE2

  • Ikastetxearen Antolakuntza Irati Novella, [email protected] Despacho 3S 68B

  1.5 Ebaluazioa.

  Irakasgai bakoitzaren ebaluazioa kasuan kasuko gidetan zehaztutakoaren arabera egingo da. Moduluko irakasgai bakoitzaren notaren ehuneko bat, kreditu kopuruaren araberakoa, DALaren notarako izango da. (1.3. puntuko taula)

  Ikasle guztiek egin behar dute DALa. Lan horren kalifikazioa 3. moduluko irakasgai guztien azken notaren % 16 izango da.

  DALean lortutako nota ikasturte bakoitzaren ohiz kanpoko deialdira arte gordeko da soilik (ekaina-uztaila).

  Irakasgairen bat baliozkotuta duten ikasleek ere DALa egin beharko dute, dagokien taldearekin. DAL diziplina arteko lana da eta ikasle guztiek derrigorrez bete behar dute. Horren ebaluazioa jarraitua izango da eta honetan oinarrituko da:

  - Lan idatziak, adostutako datetan entregatuko direnak. - Egindako lanaren ahozko aurkezpena. - Tutoretza-saioak dagokion tutorearekin

  Edozein arrazoirengatik DAL lana egin ez duten ikasleei dagokionez, Haur Hezkuntzako Titulazio Batzarrak, 2013ko maiatzaren 13ko saioan, hau erabaki zuen:

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  7

  “Titulazioa modularra denez, DAL lanak diziplina arteko edukia duenez, ikasleak justifikatutako arrazoiengatik (lan-arrazoiak, senideak beren kargura izatea, %33ko urritasuna edo hortik gorakoa, maila altuko kirolaria izatea, bidaiak egitea edo dedikazio handia eskatzen duen jarduera artistiko edo kulturalen bat garatzea, goi mailako beste ikasketa batzuekiko bateragarritasuna, kargu politiko, sindikal, elkarte edo GKEren bateko karguren batekiko bateragarritasuna edo bestelakoak) jarraikako ebaluazio sisteman parte hartu ezin badu, DAL horrekin erlazionatutako lan bat egin beharko du, bertaratutako ikasleek egin dutenen antzekoa, eta hala badagokio, ahoz defendatu, modulu bakoitzean horretarako zehaztuko den datan.

  Egoera horretan dauden ikasleak moduluko koordinatzailearekin (edo titulazioko koordinatzailearekin) jarri beharko dira harremanetan eta honek behar dituzten informazioak emango dizkie, hala nola, lana entregatzeko eta defendatzeko data zein tokia; lan horretarako ez da egongo tutorerik eta ikasleak dagokion arloko irakaslearengana jo beharko du zalantzak argitzeko.

  Proba horren balioa modulu honetan DALari dagokion berdina izango da, hau da, %10a irakasgai bakoitzaren kalifikazioan.”

  DALa egiteaz salbuestea

  1. Mugikortasun programetan parte hartzen ari diren ikasleek ez dute DALa egin beharrik izango, modulu oso batean matrikulatuta dauden kasuetan izan ezik.

  2. Graduko ikasleek DALa egin beharko dute, baldin eta modulu bateko hiru irakasgaitan matrikulatuta badaude, gutxienez. Gainerako kasuetan, ikasleek ez dute DALa egin beharrik izango.

  3. DALa eta amaierako azterketan DALari dagokion galdera egin behar ez dutenen kasuan, irakasgaiaren nota 10etik emango da, DALaren % 16,67 aplikatu gabe.

  4. Aldi berean bi modulu egin behar dituzten ikasleek (irakasgai batzuk baliozkotuta edo gainditu gabe dauzkatelako) irakasgai gehien egiteke ditzuten moduluko DALa egin beharko dute soilik. Bi moduluetan egin beharreko irakasgai kopurua bera bada, goreneko mailako moduluan egingo dute DALa

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  8

  1.6 Moduluko Kronograma.

  KRONOGRAMA

  1

  Irai

  la

  PRACTICUM I

  Aurkezpena eta hasierako formakuntza

  2 PRACTICUM I

  3 PRACTICUM I

  4

  Urr

  ia

  PRACTICUM I

  5 PRACTICUM I

  6 Klaseak hasten dira: urriaren 13an.

  1. Modulu astea

  7

  8

  9

  Aza

  roa

  10 2. Modulu astea (azaroaren 10etik 14ra)

  11

  12

  13

  aben

  dua

  14

  15 Klase azken astea

  4. ematekoa: azken informea eta aurkezpenak

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  9

  2. DAL: ikasleentzako gida

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  10

  Moduluaren ikasketa planteamenduari jarraiki, Moduluko Diziplinarteko Lanak (DAL) ezagutza, gaitasunak eta jarrerak garatzea du helburu, Haur Hezkuntzan parte hartzen duten eragileen arteko komunikazioa ahalbidetzeko eta errazteko.

  Bigarren ikasturte honetan irakasle taldeek Proiektuen Bidezko Ikasketaren metodologia (PBI) erabiltzea adostu dute DALa garatzeko, modulua osatzen duten bost irakasgaiak oinarri eta etengabeko erreferentzia gisa hartuta. Irakasgai horietako bakoitzak kreditu bat ematen dio lan honi, Ikastetxearen Antolakuntza irakasgaiak izan ezik; izan ere, urte osoko irakasgaia izanik, nota osoaren 0,75 balio du, 9 kreditukoa izan arren bitan banatzen delako: 4,5 hirugarren moduluan eta beste hainbeste laugarrenean.

  2.1 Metodologiaz.

  Metodologia aktiboak.

  Metodologia aktiboetan oinarritutako unibertsitate mailako irakaskuntzak ikaslea ardatz hartu eta etorkizunean arituko den lanbidearen gaitasunetan trebatzen du.

  Metodologia aktiboa Psikologia kognitiboan oinarritzen da, filosofia horrek frogatu baitu memoriaren egitura garrantzitsuenetako bat elkartze memoria dela. Estrategia horren arabera, ikaskuntza ez da informazioa jaso eta pilatzea bakarrik, baizik eta eraikuntza prozesu bat, jakintza erlazionatutako kontzeptu sareetan egituratzen baita. Lotura hori egiteko moduaren arabera, informazio berria lanbidearen ohiko egoerak ezagutzeko, arazoak konpontzeko, eta abarrerako erabili ahal izango da, ala ez. Metodologia mota hauek ikasleei prozesu horretan laguntzen diete.

  Metodologia hauek erabiltzeko beste arrazoi bat da norberak zuzendutako ikaskuntzak, hau da, gaitasun metakognitiboak garatzeak ikaskuntza maila hobea eta handiagoa sustatzen duela, ikasleari aukera ematen baitio aurkitzen dituen arazoen zailtasunari buruzko iritzia emateko, testuak edo bestelako informazio iturriak ulertzeko estrategiak bilatu eta erabiltzeko eta ezagutzak bereganatzeko prozesuan bere eboluzioa ebaluatzen jakiteko. Metodologia aktiboek estrategiak erabiltzen dituzte ikasleek taldean eztabaidatu eta ideiak argudiatzeko eta ikasten dutena ebaluatzeko.

  Metodologia hauen alde egiteko hirugarren arrazoia da garrantzi handia ematen diotela irakaskuntzak ikasleen etorkizuneko testuinguru profesionaletik ahalik eta gertuen dauden egoerak lantzeari. Izan ere, ikasleei ikasteko aukera ematen die lanbidean aurkituko dituzten kasu, arazo eta egoeren pareko zailtasun eta konplexutasuna duten arazo errealei aurre eginez eta zentzuzko konponbideak aurkituz. Arazoak sortzen diren egoera horietan elementu hauek azaldu ohi dira:

  1) Egoera. Arazo, kasu edo proiektuaren testuingurua zehazten du, eta ikasleari arazoa konpontzeko zein funtzio, rol edo profil profesional bete behar duen adierazten dio. Askotan, arazoarekin batera informazio jakin bat ematen du, eta horrek ikaslea arazoaren testuinguruan kokatzen du. Ikaslea testuinguruan jartzeko eta konponbideak bilatzen hastera bultzatzeko elementu gisa erabiltzen da.

  2) Talde lana. Ikasleek taldeetan lan egiten dute, benetako lan ingurunean egongo balira bezala. Talde gisa aritzeko beren estrategiak zehaztu beharko dituzte eta beren banakako ikaskuntza talde lan eraginkorrarekin batera garatu; horretarako, rolak, eginkizunak, ardurak eta abar banatu beharko dituzte.

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  11

  3) Arazoak konpontzea. Planteatutako arazoak berez konplexuak izaten dira, profesionalek izan ohi dituzten arazoen antzekoak izaten baitira; beraz, taldeek arrazoiketa eta ikerketa lana egin beharko dute, arazoa konpontzeko emango zaizkien aholkuak oinarri hartuta.

  4) Ezagutza berriak aurkitzea. Planteatutako arazoari zentzuzko konponbide bat emateko helburuz, ikasleek hasieratik zehaztu beharko dute zer dakiten eta zer jakin behar duten, eta ezagutza berriak bilatu beharko dituzte lortu nahi duten konponbidea bilatzeko.

  5) Mundu errealean oinarrituta. Ikasleak profesionalen antzera pentsatzen hastea da helburua, eta hala, unibertsitatetik lan mundurako bidea erraztea. Diziplina guztien oinarri teorikoa osatzen duten legeak, ereduak eta abar egon arren, arazo praktiko nahiz teoriko askotan erantzun zuzen bat baino gehiago egon daitezke.

  Nolanahi ere, metodologia aktiboek (kasuak, arazoak, proiektuak...) irakasleek irakasten dutenari baino garrantzi handiagoa ematen diote ikasleek ikasten dutenari, ikasleei ikaskuntza prozesuan protagonismo, motibazio eta parte-hartze handiagoa emanez. Proiektuen bidezko Ikasketa (PBI)

  Metodologia didaktiko honek ezagutzaren ikuspegi globala hartzen du abiapuntu eta pentsamenduaren prozesu osoa biltzen du bere baitan.

  Gainontzeko metodologia aktiboetan bezala, proiektuen garapenaren oinarria filosofia jakin bat da; filosofia horren arabera, kontzeptuak ondorio behagarrien bidez ulertzen dira, eta, hortaz, ikasteak gauzekin kontaktu zuzena izatea eskatzen du.

  Ikasleak egoera jakin batzuetan jarri eta ikasitako kontzeptuak berreskuratu, ulertu eta erabiltzea du helburu, eta tresna horien bidez ikasleek arazoak konpondu edo bizi diren gizarteari hobekuntzak proposamenak egitea.

  Arazoen kasuan bezala, egin beharreko lana nahiko zabala denez, Proiektuen Bidezko metodologia aktiboan hainbat fase daude: jarraitu beharreko urratsak planteatu, proiektuaren garapena planifikatu, lan taldean ardurak banatu, teoria aplikatu, planteatutako arazoaren konponbide bat proposatu, proposamen bat garatu, bestelako aukeren edo garapen bideen bideragarritasuna aztertu, garapen aukerarik egokiena aukeratu eta proiektuaren garapenean hartutako erabakiak justifikatu.

  Fernando Hernándezen arabera (1998), “Lan proiektuak eskolatzearen helburua ulertzeko modu bat da, ulermena helburutzat duen irakaskuntzan oinarritua. Horrek esan nahi du ezinbestekoa dela ikasleek zentzuzkotzat jotzen duten ikerketa prozesu batean parte hartzea, (ez erraza delako edo gustatzen zaielako), eta prozesu horretan ikasketa estrategia desberdinak erabiltzea; euren ikasketaren planifikazio prozesuan parte hartzeko aukera dute, eta hori lagungarri izango zaie malguak izateko, “bestea” aintzat hartzeko eta beren ingurune pertsonala eta kulturala ulertzeko. Jarrera horrek errealitatea interpretatzen laguntzen du eta dogmatismoaren aurka doa. Mota honetako proiektuek eskolako ezagutza beste modu batean ulertzera garamatzate; errealitatea interpretatzea dute oinarri, eta ikasle eta irakasleen bizitzen arteko harremanak sortzera eta lantzen ari diren diziplinen eta diziplinartekoak ez diren bestelako jakintzen bidez lortutako ezagutzara daude bideratuta. Horren helburua da gai bat edo arazo bat aztertzean egindako prozesua ikertzeko, interpretatzeko eta aurkezteko estrategiak garatzea, gai horren konplexutasunak ikasleek eta irakasleek euren burua eta bizi diren mundua bera hobeto ezagutzen laguntzen baitu”.

  Proiektuen bidezko metodoak beste ikasteko eredu batzuek baino ikasketa esperientzia aberasgarriagoa eta benetakoagoa eman diezaieke ikasleei; izan ere, gauzak egiteko, elkarmenpekotasuna eta lankidetza funtsezkoak diren testuinguru sozial batean gertatzen da esperientzia hori. Testuinguru horrek pertsonen arteko gatazkei aurrea hartzeko eta konpontzeko bidea ematen die ikasleei. Laguntza giro horretan, ikasleek konfiantza hartzen dute

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  12

  beren trebetasun indibidualak garatzeko, eta eskolaz harago dagoen mundurako prestatzen ditu.

  2.2 Gaitasunak eta ikasketa emaitzak.

  Diziplinarteko lana amaitutakoan ikasleek gaitasun hauek izan beharko dituzte:

  • Taldean lan egitea, parte-hartze aktiboa, elkarmenpekotasun positiboa eta erantzukizun pertsonala eta profesionala oinarri hartuta.

  • Ikastetxeetako testuinguru sozialak eta instituzionalak aztertzea, eragileen arteko komunikazioa hobetuko duten ekintzak eta baliabideak modu kritikoan diseinatu ahal izateko.

  • Eskola ingurunean eta Haur Hezkuntzako ikasleen familiekin elkarreragina izateko behar diren gizarte eta komunikazio trebetasunak garatzea.

  • Bai ahoz bai idatziz adierazteko gai izatea eta beste adierazpen teknika batzuk menperatzea.

  • IKTak era kritikoan erabiltzea, haurtzaroan heziketa prozesuaren ardura duten eragileen arteko komunikazioa hobetzeko.

  • Genero ikuspegia lantzea, egoera aztertzerakoan eta proposamen didaktikoa egiterakoan.

  DALa egin ondoren espero diren ikaskuntza emaitzak honako hauek dira:

  - Haur Hezkuntzako profesional gisa, egoera jakin baten komunikazio arazoa eta protagonista bakoitzak duen rola identifikatzen du.

  - Badaki zer den IKTak egoki erabiltzea eskola inguruko eragileen arteko komunikazioan, bereziki Haur Hezkuntzan.

  - Ikastetxearen egiturak (formala eta ez formala) hezkuntza eragileen arteko komunikazioan duen garrantzia aztertzen eta baloratzen du.

  - Euskal Herriko gaur egungo familia egitura ezagutzen du eta badaki horrek eskolako komunikazioan zer-nolako eragina duen.

  - Badaki familiekiko komunikazioa baloratzen, bere gizarte hezkuntzako dimentsioan. - Protagonista desberdinak ulertzen ditu, eta enpatia du haiekin, aintzat hartzen ditu

  haien ikuspuntuak eta haien emozioak eta sentimenduak identifikatzen ditu. - Faktore horiek eskolako giroan eta haurren garapen psikosozialean duten eragina

  kontuan hartzen du.

  - Familiaren eta eskolaren arteko harreman funtzionala, orekatua, osasungarria eta eguneratua eraikitzen laguntzen du familiekin batera.

  - IKTak erabiltzen ditu informazio iturri gisa, informazioa kudeatzeko eta eskolako komunikazioa sustatzeko tresna gisa.

  - Familiekin komunikatzeko behar diren testu idatziak eta ahozko adierazpenak ekoizten ditu, dagokien formatua errespetatuz, hartzaileari eta egoerari egokituta, eta komunikazio helburua betetzeko behar den argitasunaz eta zuzentasunaz.

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  13

  2.3 DALaren antolakuntza eta barne arautegia. 1. Ikasle guztiek egin beharko dute DALa.

  2. Moduluko lana egiteko taldeak irakasleek osatuko dituzte, eta lauhilekoaren hasieran argitaratuko dira. Talde bakoitzari tutore bana egokituko zaio, eta kasu guztietan moduluko irakasgaietako baten irakaslea izango da.

  3. Lan horren lehenengo fasea 4. eskola astean izango da (urriaren 3tik 7ra).

  4. Irakasgairen bat baliozkotuta duten ikasleek ere DALa egin beharko dute dagokien taldearekin.

  Lana egiteko 112 ordu inguru beharko dituzte ikasleek (4,5 kred.); horietatik 45 aurrez aurreko eskolak izango dira, modulu bakoitzeko irakasgaiari dagozkion eskola orduetan, bai eskola magistraletan bai praktiketan. Gainerako 67 orduak ez dira aurrez aurreko eskolak izango, baizik eta DALaren fase desberdinetan banaka edo taldean lantzekoak.

  2.4 Ikerkuntza-arazoa galdera bidez formulaturik

  Ikasleek egoera errealak edo asmaturikoak proposatu beharko dituzte, praktiketan edo bestela ikusitakoaren arabera. Egoera horietan agertu behar dira Haur Hezkuntzan gerta litezkeen komunikazio-arazoak. Adibidez, egoera horietan elkarrizketako partaideetako bat irakaslea izango da eta bestea izan daiteke gurasoa edo beste irakasle bat. Taldekide bakoitzak egoera bana proposatuko du eta taldean egoera bakoitzaren alde onak eta txarrak eztabaidatu beharko dira. Eztabaida horren nondik norakoak idatziz jasoko dira eta taldeak landuko duen egoera zergatik aukeratu duen arrazoitu beharko du. Modulu-lan hau diziplina arteko lana denez, nabarmendu nahi dugu aukeratu den egoeraren zergatien nolakotasuna diziplina artekoa izan behar dela edo, beste era batera esanda, egoera aukeratzeko arrazoietan moduluan dauden lau irakasgaien gaietako arazo edo gaiak aipatu behar direla.

  Zer egin genezake Haur Hezkuntzako ikasleen gurasoekin (edo tutoreekin) komunikazioa sustatzeko?

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  14

  2.5 Faseak eta entregagaiak.

  FASEA Galdera eragileak Zereginak Entregagaiak % Noiz- nola

  Taldea eratzea Nola eratuko dugu taldea? Taldekideei rolak eta zereginak esleitzea.

  1. Taldearen eraketaren eta bileren akta.

  5 1. akta 1. astean. Gainerakoak azken txostenarekin batera.

  1. Egoera definitu eta aztertu.

  Zer egoera edo arazo dugu? Zer dakigu egoera horretaz?

  Definitutako egoeraren azterketa egitea, parte hartzen duten eragile guztiak kontuan hartuta (familiak, ikasleak, irakasleak eta eskola).

  2. Hasierako txostena: a. Egoera deskribatzea: elkar eragiten duten elementuak, mapa mental bat egin. b. Deskribatutako egoeraren galdera eragileari lehen erantzun bat ematea (hipotesia). c. Kronograma (lana planifikatzea).

  5

  Lehenengo asteko amaierako tutoretza saioan. Talde bat baino gehiago elkartzea interesgarritzat jo da. Irakasleak adieraziko du nork egingo duen aurkezpena. Taldeak beste talde batzuen ekarpenen bidez aberastea da kontua. Idatzizko euskarrian ere entregatuko da.

  1.2. Gogoeta eta dokumentazioa.

  Zer egingo dugu? Zer jakin nahi/behar dugu? Nola lortuko dugu? Zer eraiki nahi/behar dugu? Zer jakin behar dugu eraikitzeko/egiteko?

  Helburuak argitzea. Informazioa bilatzea, aukeratzea eta aztertzea, hainbat iturri erabilita. Eskoletara joan daitezke informazioa biltzera.

  3. Tarteko txostena: a. Erabilitako materialen ekarpena labur deskribatzea (bibliografia/webgrafia, Eustat, elkarrizketak). b. Amaierako produktua diseinatzea. c. Planifikazioa moldatzea.

  20

  DALaren 2. astearen hasieran. Irakasleari entregatuko zaio, paperean, moodle bidez edo onartutako bestelako euskarriren bat erabilita. Entregagaiaren aurkezpenaren aurretik tutoretza saio bat egitea komeni da. 2. Produktua

  diseinatzea eta lantzea.

  Noren artean bideratu behar da informazioa eta/edo komunikazioa? Zer eduki eman nahi diogu? Zein balio sustatu nahi ditugu? Zeintzuk dira tresnarik egokienak?

  Lanerako gidoia prestatzea eta egin beharreko ekintzak zehaztea. Produktua egitea.

  3. Aurkezpena.

  Zer zentzutan laguntzen du eskolako komunikazioa eta elkarbizitza errazteko? Nola aurkeztuko dugu gure lana eta zer baliabide erabiliko dugu?

  Emaitzak eta ekintzak aurkeztea. 4. Azken txostena eta aurkezpena (notaren % 5 ikasle bakoitzari emango zaio eta % 10 talde osoari).

  20 15 DAL azken astean, lauhilabetearen

  bukaeran

  4. Gogoeta eta ebaluazioa.

  Zer ikasi dugu? Nolakoa izan da lan taldearen prozesua?

  Egindakoari eta ikasitakoari buruzko gogoeta eta ebaluazioa.

  5. Ebaluazioa. 35

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  15

  2.6 DALaren ebaluazioa. Haur Hezkuntzako Titulazio Batzordeak adostutakoari jarraituz:

  DALa diziplina arteko lana da eta ikasle guztiek derrigorrez bete behar dute. Horren ebaluazioa jarraitua izango da eta honetan oinarrituko da:

  - Lan idatziak, adostutako datetan entregatuko direnak.

  - Egindako lanaren ahozko aurkezpena.

  - Tutoretza-saioak dagokion tutorearekin

  Printzipio hauek jarraitzen lanaren ebaluazioa egiteko kontuan hartuko dira 2.5 puntuan zehazten diren entregagaiak eta puntu honetan behean zehaztutako irizpideak. Taldeek tutoreari aurkeztuko dizkiote entregagaiak, adierazitako epean eta zehaztutako euskarri eta formatuan.

  Aurkezpena eta ahozko defentsa ikaskideen aurrean egingo da. Aurkezpenaren formatua askea izango da (testua, ppt, bideoa...), betiere, aldez aurretik tutorearekin adostua; alabaina, idatzizko txosten bat ere aurkeztu beharko da. 15 eta 30 minutu artean iraungo du.

  Aurkezpena egiteko Haur Hezkuntzarako diseinatutako proposamenaren zati bat aukeratuko da.

  Testu idatziak direnean, ahal dela Arial 11 formatua erabiliko da, 1,5eko lerroartearekin.

  Oro har, ebaluazioa egiteko honako hauek hartuko dira kontuan: gidan adierazitako atal guztiak sartzea, gaiaren inguruko terminologia egoki erabiltzea, ortografia eta gramatika zuzena erabiltzea...

  Horrez gain baloratuko da:

  • Informazio iturri desberdinak erabiltzea.

  • Taldea talde lanaren dinamikara egokitzea (txostenaren antolamendu koherentean islatuko da hori) eta hitzaldiak jarraitutasuna izatea.

  • Ideiak ordenatuta, koherentziaz eta logikaz aurkeztea.

  • Zentzu kritikoa eta sormena.

  DALari emandako kalifikazioa 3. moduluko irakasgai guztien azken kalifikazioaren % 16 izango da.

  Kalifikazioa honela osatuko da: taldearen autoebaluazioari % 25 dagokio, lanaren aurkezpenera joan diren ikaskideen ebaluazioari % 10, eta tutoreari % 65 (% 60 talde osoari eta % 5 ikasle bakoitzari).

  DALa gainditzeko, gutxienez, 5 atera behar da 1etik 10era bitarteko eskalan. Lana gainditzen ez duten ikasleek ohiz kanpoko deialdian egin beharko dute.

  Hurrengo koadroan agertzen dira entregagai bakoitzaren balioa eta ebaluatzeko irizpideak.

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  16

  Kalifikazioa horrela izango da: %10 lanen aurkezpenera joaten diren klaseko beste kideei (koebaluazioa); %25 lantaldearen auto-ebaluazioa; eta %65 irakasleak egingo du, honetatik %60 talde osoa kalifikatzeko eta %5 ikasleak banaka.

  FASEA % Ematekoa nahikoa ondo Oso ondo

  Taldea eratzea 5 1. Aktak Aktak falta dira edo ez dagoz osorik Akta guztiak eta atal nagusiak agertzen dira.

  (bertaratutakoak, adostutakoak, atazak.. Aktak zehatzak dira eta talde lanerako erreminta lagungarriak dira.

  1. Agertokia definitu eta egoera aztertu

  5

  2. Hasierako informea.

  Ez du arazoa ez eta parte-hartzaileek identifikatzen. Ez du gutxieneko kontestualzaziorik egiten. Azaltzeko hipotesia ez da egokia.

  Zailtasun mota identifikatzen du eta kontestualizazioa egokia da. Baina hipotesia partziala da edo osotasun falta agertzen du.

  Zailtasun motak identifikatzen du. Kontestualizazioa egokia da denboran, egituran eta parte-hartzaileak identifikatzean. Hipotesiek egoera azaltzen dute aldagaiak konbinatzen: nork, zer, nori, nola...

  1.2. Gogoeta eta dokumentazioa

  20

  3. Tarteko informea.

  Erreferentzia bibliografiko gutxi erabili dira. Erreferentzi bibliografikoen zerrenda txarto eta erreferentzien integrazioa testua txarto edo ez eginda.

  2.1. Erreferentzi bibliografiko nahiko erabili dira. Erreferentzi bibliografikoen zerrenda akatsak eta/edo testuan oso gutxi integratuak.

  2.1. Erreferentzia bibliografiko ugari, era askotako eta aberatsak erabili dira. Erreferentzi bibliografikoen zerrenda eta testuan duen integrazioa egokia.

  2. Produktua diseinatu eta landu

  HHn komunikazioa hobetzeko helburua duen baliabidearen diseinua egiteko taldeak aurreikusten dituen jardueren plangintza denborala ez da agertzen..

  Baliabidearen/produktuaren diseinua egiteko jarduera batzuk izendatzen dira baina ez daude sekuentziatuta modu egokian.

  Baliabidearen/produktuaren diseinua egiteko taldeak aurreikusten dituen jarduerak ondo sekuentziatuak agertzen dira gidoi ordenatu batean, baita jardueren arduradunak ere.

  3.Aurkezpena 20 15

  4. Azken informea eta aurkezpena

  Ikerlana burutzeko galdera-nagusiak ez dira aipatu ezta modu egokian azaldu edota arrazoitu: - Galdera nagusiak: helburuak, hartzaileak, arrazoiak, balizko aplikazio-eremuak.

  Ikerlana burutzeko galdera-nagusi guztiak aipatu baino ez dira egin edota azaldu direnean batzuk ez dira modu egokian arrazoitu: - Galdera nagusiak: helburuak, hartzaileak, arrazoiak, balizko aplikazio-eremuak

  Ikerlana burutzeko galdera-nagusiak modu egokian azaltzen eta arrazoitu dira: - Galdera nagusiak: helburuak, hartzaileak, arrazoiak, balizko aplikazio-eremuak

  Ahozko aurkezpenerako ikusi 3. errubrika

  4. Gogoeta eta Ebaluazioa

  %25

  5. Ebaluazioa 4 eta 5 errubrikak ikusi.

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  17

  2.7 Aurrez aurreko saioak eta tutoretzak.

  Ikasleek DALa egiten duten bitartean aurrez aurreko saio batzuk egin beharko dituzte, bai ikaskide guztiekin bai taldekideekin. Saio horiek honela banatuko dira:

  • Diziplinarteko lanaren aurkezpena: talde handian, kurtsoko lehenengo astean. • Tutoretza saioak: tutoreak bere taldearekin egingo ditu. Talde bakoitzak lan egutegi bat ezarriko du, tutoretza saioak noiz egingo diren eta lanak noiz entregatuko diren zehaztuz. Gutxienez, hiru tutoretza saio egingo dituzte:

  1 Hasierako saioa: bi orduko saioa izango da gutxi gora behera, DALaren aurkezpenaren ostean. Helburua: taldea osatzea, egoera aukeratzea eta bertan parte hartzen duten elementuak definitzea eta kronograma egitea. 2 Segimendu saioa: galderak egin eta proiektua nola doan kontrolatuko da. Tutorearekin

  adostuko dira. 3 Ebaluaziorako saioa: (azken astean)

  • Proiektuak aurkezteko saioa: lanaren aurkezpena eta defentsa ikaskideen aurrean. (azken astean)

  2.8 Zenbait material. Diziplinarteko lanean erabili beharreko materialei dagokienez, ikasturtean irakasleek ikasleei emango dizkietenez gain, komenigarria da wiki-en antzeko espazio birtual bat erabiltzea, lanak entregatzeko eta ebaluazio jarraitua errazteko.

  Ikasleei laguntzeko materialetako batzuk jaso dira atal honetan:

  Eranskinak.

  Entregagaien zerrenda zehatza eta ebaluazio irizpideak.

  Ebaluaziorako errubrikak

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  18

  1 eranskina Gidari buruzko datuak jaso.

  Moduluaren gida irakurri behar duzu, eta bereziki Lanari dagokion zatia. Izan ere, bertan horren gaineko zalantzak argituko dira.

  Eranskin honetan sortzen zaizkizun zalantzak jaso ditzakezu, metodologiari, lanen entrega-epeei, lantokiei eta abarri buruz.

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  19

  2 eranskina

  Erresistentziak eta balioak

  Proposatzen dizugun jarduera txiki horren bidez taldeko kide bakoitzaren eta talde osoaren muga eta gaitasunen kontzientzia sustatu nahi da. Uste dugu gatazkak modu konstruktiboago eta kohesionatuagoan konpontzen lagunduko duela, eta ondorioz taldearen lana eraginkorragoa izango dela.

  Ahultasunak

  Balioak eta indarguneak

  Hasteko, MAPA honetako ERRESISTENTZIETAKO 5 azpimarratu beharko dituzu:

  Porrot egiteko beldurra; Baztertua izateko beldurra; barregarri gelditzeko beldurra; Inpotentzia; Merezi ez izatearen beldurra; Arrakastaren beldurra.

  Gehiegi eskatzea; Perfekzionismoa; Gehiegizko kontrola; Arduratsuegia izatea.

  Nagitasuna; Erosotasuna; Aldaketaren beldurra; Ezagunarekiko lotura.

  Inpazientzia; Antsietatea; Frustrazioarekiko intolerantzia.

  Konfiantza eza; Ez baloratzea, Konparatzea.

  Beharrizanarekiko deskonexioa; Norbera engainatzea.

  Dispertsioa; Distrakzioa; Asperdura.

  Harrokeria; Zurruntasun mentala

  Azpimarratu ZERRENDA honetako BALIOETAKO 5 eta gero hautatu bakarra:

  Malgutasuna; Benetakotasuna; Ontasuna; Osotasuna; Sormena.

  Plazerra; Sentsibilitatea; Zoriontasuna; Autokritika; Tolerantzia; Errespetua; Alaitasuna.

  Zintzotasuna; Diziplina; Pazientzia; Konfiantza; Leialtasuna; Soiltasuna.

  Sakontasuna; Esker ona; Elkartasuna; Lasaitasuna; Lehiakortasuna; Adorea.

  Askatasuna; Naturaltasuna; Eskuzabaltasuna; Konpromisoa; Iraunkortasuna.

  Soiltasuna; Baikortasuna; Jakin-mina;

  Erantzukizuna. Besterik…

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  20

  3 eranskina

  DAL: talde fitxa

  Taldea:

  URL helbidea:

  Konunikaziorako arduradunaren izena eta emaila:

  Aukeratutako egoera:

  Izena eta abizenak

  Rola

  Izena eta abizenak

  Rola

  Izena eta abizenak

  Rola

  Izena eta abizenak

  Rola

  Izena eta abizenak

  Rola

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  21

  4 eranskina

  1. Akta eredua Taldearen izena: Data: 1. Bilerari buruzko zehaztasunak: Hasiera eta amaiera ordua: Bertaratu direnak: 2. Jorratutako gaiak eta hartutako erabakiak: Gai bakoitzaren inguruko alderdirik garrantzitsuenen eta hartutako erabakien laburpena: 3. Zereginak: • A kidea: • B kidea: • C kidea: • D kidea: 4. Hurrengo bilera: Data: Gai zerrenda: 5. Azken gogoeta: Lan erritmoaz: ezarritako epeak bete al ditugu? Asebetetzea: eraginkortasunez lan egin dugu, gustura aritu gara... Iritziak, txandak errespetatzen dira. Esku-hartzeak gaiari egokituta daude. Taldekide bakoitzak bere zereginak bete ditu.

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  22

  Entregagaiak

  1. entregagaia. Aktak: taldearen eraketarena eta bilerenak. Lan taldearen saioen erregistroa egitea da helburua.

  Noiz eta nola: Lehenengo akta 1. astean entregatuko da, eta gainerakoak azken txostenarekin batera. Erabili beharreko formatua aldez aurretik adostuko da tutorearekin: paperean edo formatu elektronikoan.

  Ebaluazioa: Azken notaren % 5 balioko du, eta honako irizpide hauek hartuko dira kontuan: Akta eredua: puntu guztiak barne hartzen ditu. Gutxieneko akta kopurua: Aktaren edukia: beharrezkoak diren atal guztiak aipatu dira, edukia eta forma argiak dira. Ba al dago lanaren inguruko gogoetarik?

  2. entregagaia. Hasierako txostena. Hiru atal ditu: a. Egoeraren deskribapena: elkar eragiten duten elementuak aipatu eta mapa mentala egin. b. Deskribatutako egoeraren galdera eragileari lehen erantzun bat ematea (hipotesia). c. Kronograma (lana planifikatzea).

  Noiz eta nola: Ikaskideen aurrean egingo da (eta ahal dela bi irakasleren aurrean), posterren bidez. Irakasleak esango die ikasleei aurkezpen bakoitza nork egingo duen. Helburua da ikasleek beren jakintza sendotzea beste taldeen ekarpenekin. Idatzizko euskarria ere erabiliko da.

  Ebaluazioa: Lehenengo DAL astearen bukaerako tutoretza saioa. Talde bat baino gehiago eginez gero aberasgarria izango litzateke. Orri kopurua (2-3). Adierazpenak argia izan beharko du (mapa mentala, taula); elkar eragiten duten elementuen arteko harreman egokia ezarri beharko da. Egoera azaltzen duen lehenengo hipotesiak deskribatutako egoeran elkar eragiten duten elementu guztiak bildu beharko ditu. Lanaren plangintza: etapa eta zeregin guztiak jaso behar ditu. Hasierako plangintza orokorra izango da. Formarekin lotutako zehaztasunak.

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  23

  3. entregagaia. Tarteko txostena. Hiru atal ditu: a. Erabilitako materialen ekarpena labur deskribatzea (bibliografia/webgrafia, Eustat, elkarrizketak). b. Azken produktua diseinatzea. c. Planifikazioa moldatzea.

  Noiz eta nola: Entregagai hau DALaren 2. astearen hasieran aurkeztuko zaio tutoreari, paperean, moodle bidez edo adostutako bestelako euskarriren bat erabilita. Entregagai honen aurkezpenaren aurretik tutoretza saio bat egitea komeni da.

  Ebaluazioa: Azken notaren % 20 balioko du, eta honako irizpide hauek kontuan hartuko dira: Iturri aniztasuna. Erabilitako materialen kalitatea. Sintesirako gaitasuna. Koherentzia. Diseinuaren egoerari eta ezarritako helburuei egokitua dago. Planifikazioa, antolaketa eta aurreikusitako zereginetarako epeen azterketa errealista.

  4. entregagaia. Azken txostena eta aurkezpena. Bi atal ditu: a. Azken txostena b. Ahozko aurkezpena

  Noiz eta nola: DALaren azken astean astean. Aurkezpenaren formatua askea izango da (testua, ppt, bideoa...), irakaslearekin aldez aurretik adostua, eta betiere oinarrizko gidoi idatzia egongo da.

  Ebaluazioa: Txostenak azken notaren % 20 balioko du eta ahozko aurkezpenak % 15, eta bietan kalifikazioaren % 5 ikasle bakoitzari emango zaio eta % 10 talde osoari. Honako irizpide orokor hauek hartuko dira kontuan: moduluko eremu guztiak barne hartzea eta proposamena familiekiko komunikazioa sustatzeko egokia izatea. Aurkezpenari dagokionez, kontuan hartuko da: edukien kalitatea, erabilitako ikus-entzunezko euskarria, sormena eta irakasgaiak barne hartzea. 2. errubrikan zehatzago adierazten da.

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  24

  5. entregagaia. Autoebaluazioa. Helburua da taldekideek amaierako lanaren eta taldearen funtzionamenduaren eta dinamikaren ebaluazioa egitea.

  Noiz eta nola: DALaren azken astearen bukaeran. Tutorearekin egingo den azkeneko saioan.

  Ebaluazioa: Autoebaluazioak azken kalifikazioaren % 25 balioko du. Ikusi 1. errubrika

 • HAUR HEZKUNTZA – 3. MODULUA: KOMUNIKAZIO GAITASUNAK

  25

  1. Ebaluazio Errubrika

  Autoebaluazioa: TALDE-LANAREN HAUSNARKETA ETA EBALUAZIOA

  Taldearen izena: Kalifikazioa: Garrantzitsua da kontuan izatea norbera kalifikatzeaz gain, taldearen dinamikari buruz eta lanaren (proiektua) erantzunaren kalitateari buruz hausnartu behar dela, baita prozesuan zehar egiten den hobekuntza edo aurrerapenari eta etorkizuneko lan-ildo posibleei buruzkoa ere. Eta guzti hori banakako eta taldeko ikuspuntu batetik.

  Hausnartu beharreko gaiak

  Banakako hausnarketa: Nola sentitu zaren taldean Ni lan-saioetan egon naiz eta eskatutako lana bete dut Kolaborazio maila eta taldeko gainerako kideei emandako laguntza Zer ikasi dut? Taldeari buruzko hausnarketa: Kontuan izaten dira kide guztien iritzi eta ikuspuntuak Lortu da kide guztien konpromisoa eta jarduera orekatuak izatea. Taldean definitutako rolak errespetatzen dira. Bileretan adostutako lan-plana planifikatzen da eta proposatutako helburuak betetzen dira. Denek betetzen dute emandako lana aurreikusitako epean. Egitekoari buruzko hausnarketa: Burututako proiektua, aplikazio praktikoa izateaz gain, etorkizunean erabili daiteke. ABP metodologia ikasi dugu Irakasgai guztiak proiektuan islatu dira Gure aurkezpena honakoa izan da: Etorkizunera begira:

  Aurkeztutako proiektuan – zer eta nola - eta dinamika lanean hobetu beharrekoak.

 • 26

  2. Ebaluazio Errubrika

  Koebaluazioa: Klaseko kideek aurkezpenari egindako ebaluazioa. KATEGORIAK 1 2 3

  1. Prestakuntza-maila

  Kideren batek aurkezpena irakurriz egin du edo batek baino gehiagok pasarte batzuk irakurri dituzte.

  Aipuak ez ziren pasarteak tarteka irakurri dira.

  Aurkezpena oso ondo prestatu dute eta pasarteren bat irakurri bada aipuren bat edota aurkezpenari indarra emateko egin da. Gainera, birfomulazioak, errepikapenak, konparazioak eta adibideak egokiak izan dira.

  2. Aurkezpenaren antolaketa

  Ideiak aurkezten dira antolatu gabe eta ezarritako denborari egokitu gabe.

  Ideiak aurkezten dira nahiko antolatuak baina ez dute eskema argia jarraitzen eta ez dira egokitzen ezarritako denborari.

  Ideiak aurkezten dira modu argian eta ondo antolatuak, eskema zehatza jarraituz; horrez gain errespetatzen da ezarritako denbora.

  3. Irakasgaien txertatze-maila Irakasgaiekiko lotura ez da batere garbia izan.

  Irakasgai batzuen lotura egin dute, baina ez guztiena.

  Irakasgai gehienak edo guztiak egoki harilkatu dira.

  4. Edukien kalitatea

  Informazio garrantzitsua aukeratu gabe dago; iritziak ematen dira argumentatu/justifikatu gabe (erreferentziarik ez); azalekoa eta trauskila da.

  Informazio nabarmena aukeratuta dago baina argumentu nahikorik gabe (erreferentzia gutxi). Sakontasuna dago baina adibiderik gabe. Ez ditu jarraitzen formalitate arau egokiak.

  Laburbiltzeko gaitasuna erakusten da: aspektu garrantzitsuenak aukeratu dira eta ondo justifikaturik daude (erreferentzia asko), modu objetiboan. Ideiak sakon aurkezten dira, zehaztasun eta adibideekin, eta formalitate arauak jarraituz.

  5. Ikus-entzunezko baliabideen erabilera eta kontrola

  Ikus-entzunezko baliabideak ez dira lagungarriak aurkezpena hobeto ulertzeko Letra txikia, ezin da irakurri…

  Ikus-entzunezko baliabideek laguntzen dute aurkezpena hobeto ulertzeko, baina ez dira erabiltzen modu egokian (irudiak, soinua eta musika erlazionatu gabe, etab.) Informazio gehiegi…

  Ikus-entzunezko baliabideak egokiak dira eta aurkezpena aberasten dute. Irudiak, grafikoak, testuak eta soinuak egokiak dira proiektuaren aurkezpena hobetzeko.

  6. Hizkuntzaren zuzentasuna

  Ulermena oztopatzen duten akats linguistikoak. Ahoskera, doinua, zuzentasun maila morfosintaktikoa eta lexikoen aukeraketa eskasak eta ez-egokiak.

  Ulermena oztopatzen ez duten akats linguistikoak. Ahoskera zuzena da baina komunztadura errakuntzak daude baita konektoreen erabilera ez egokia. Lexikoen aukeraketa egokia.

  Akatsik gabeko jarduna. Lexiko zaindua, teknikoa eta egokia da. Zuzentasun gramatikala. Ahoskera zaindua eta doinu egokia.

 • 27

  3. Ebaluazio Errubrika

  Koebaluazioa: Klaseko kideek aurkezpenari egindako ebaluazioa. (datuak eskolan bertan betetzeko fitxa)

  EBALUATZEN DUEN TALDEAREN IZENA: EBALUATUTAKO TALDERAEN IZENA:

  Kategoriak: 1 2 3 GUZTIRA

  1. Prestakuntza-maila

  2. Aurkezpenaren antolaketa

  3. Irakasgaien txertatze-maila

  4. Edukien kalitatea

  5. Ikus-entzunezko baliabideen erabilera eta kontrola

  6. Hizkuntzaren zuzentasuna

  GUZTIRA

  EBALUATZEN DUEN TALDEAREN IZENA: EBALUATUTAKO TALDERAEN IZENA:

  Kategoriak: 1 2 3 GUZTIRA

  1. Prestakuntza-maila

  2. Aurkezpenaren antolaketa

  3. Irakasgaien txertatze-maila

  4. Edukien kalitatea

  5. Ikus-entzunezko baliabideen erabilera eta kontrola

  6. Hizkuntzaren zuzentasuna

  GUZTIRA

 • 28

  2.9 Bibliografia HERNÁNDEZ, F. (1998) “Repensar la función de la Escuela desde los proyectos de trabajo” Patio, Revista Pedagógica, 6, 26-31. HERNÀNDEZ, F. (2000) “Los proyectos de trabajo: la necesidad de nuevas competencias para nuevas formas de racionalidad”. Educar, 26, 39-51. MORALES, P. (2007). “Nuevos roles de profesores y alumnos, nuevas formas de enseñar y de aprender”. In Prieto, L. (koord.). La enseñanza universitaria centrada en el aprendizaje. Bartzelona: Octaedro.

 • 29

  3. Ikasgaien gidak

  1. Haur Hezkuntzako 3. Modulua: Komunikazio Gaitasunak1.1 Sarrera.1.2 Moduluko gaitasunak.1.3 Irakasgaiak: kreditu kopurua eta irakasgaien gidak.1.4 Moduluko irakasleak.1.5 Ebaluazioa.1.6 Moduluko Kronograma.

  2. DAL: ikasleentzako gida2.1 Metodologiaz.2.2 Gaitasunak eta ikasketa emaitzak.2.3 DALaren antolakuntza eta barne arautegia.2.4 Ikerkuntza-arazoa galdera bidez formulaturik2.5 Faseak eta entregagaiak.2.6 DALaren ebaluazioa.2.7 Aurrez aurreko saioak eta tutoretzak.2.8 Zenbait material.2.9 Bibliografia

  3. Ikasgaien gidak