Harreman sozialak eta ekonomia

Click here to load reader

 • date post

  28-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  1.283
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Ekonomia DBHO1 (1go unitatea)

Transcript of Harreman sozialak eta ekonomia

 • 1. HARREMAN SOZIALAK ETA EKONOMIA DBHO 1 EKONOMIA 1go UNITATEA Maite Goi

2. 1.1 GIZARTE BARRUKO HARREMANEN EDUKI EKONOMIKOA(1)

 • KONTZEPTUAK: autokontsumoa, lana banatzea, trukea, soldata
 • HASIERAN: autokontsumoko ekonomia
 • AURRERAPENA(3):
  • Espezializatzea eta lana banatzea
  • Lankidetza
  • Produktuen soberakinak > Trukeak

3. 1.1 GIZARTE BARRUKO HARREMANEN EDUKI EKONOMIKOA(2)

 • GAUR(5):
  • SOLDATA (soberakinen trukerik ez)
  • LANAREN BANAKETA TEKNIKOA > produktibitatea eta elkarmenpekotasun ekonomikoa hazi> erlazio sozio-ekonomiko gero eta konplexuagoak
  • ESPEZIALIZATURIKO ERAKUNDEAK AGERTU
  • EKONOMIA DISZIPLINA BEREZIA(G.Z. barruan jada ez)
  • GIZARTE-BIZITZAREN ARLO GUZTIEK EZ DUTE IZAERA EKONOMIKORIK (adiskidetasuna, erlijioa) baina ERAGINA bai

4. 1.2 EKONOMIA ZIENTZIAK DITUEN JATORRIAK(1)

 • AUTOREAK(6):
  • Adam Smith (1723-1790):Nazioen aberastasunaren ezaugarriak eta eragileak(1776)
  • David Ricardo (1772-1823):Ekonomiarako gida praktikoa
  • John Stuart Mill (1806-1873)
  • Alfred Marshall (1842-1924)
  • Karl Marx (1818-1883)
  • John Maynard Keynes (1883-1946):Lanaren, interesaren eta diruaren teoria orokorra(1936)

5. 1.2 EKONOMIA ZIENTZIAK DITUEN JATORRIAK(2)

 • ZIENTZIA:
  • Ekonomia metodo zientifikoz aztertua:
   • Fenomeno ekonomikoak aztertu
   • Ekonomiaren bilakaera aurreikusi
   • Jokabide ekonomikoen etorkizuneko aldaketetan eragina
 • ERLAZIOAK:(gizarteko beste diziplina batzuekin)
  • Historia, Soziologia, Zuzenbidea
  • Adibidea : Espainiako gerra zibila(1936-1939)

6. 1.3 EKONOMIAREN IKERKETAREN HELBURUA(1)

  • HELBURUA : baliabide erabilgarriekinbeharrizanak nola betejakitea(beharrizan kopuru ahalik eta handiena betetzen laguntzea).
 • 1.3.1. BEHARRIZANAK(3):
  • Zer dira?
   • Historian zehar aldatu
   • Erlatiboak
   • Ondasunenetazerbitzuenkontsumoarenbitartez asetzen
  • Motak :
   • Ondasunak: ondasun naturalak (ura, basoak... ) eta gizakiak sortutako ondasunak (ibilgailua, erlojua...)
   • Zerbitzuak: eskariren bat betetzeko egiten diren jarduera ez-materialak (ekitazio-ikastaroa, trenez ibiltzea...)
  • Bereizgarria :beharrizanakmugagabeakdira

7. 1.3 EKONOMIAREN IKERKETAREN HELBURUA(2)

 • 1.3.2. BALIABIDEAK:
  • Arazo ekonomikoa(gizarte guztiena) : beharrizan mugagabeak asetzeko une bakoitzean dauden baliabideen urritasuna > baliabide alternatiboak
  • Baliabide naturalak (airea, ura): gizakiok sortu ez, baina erabili bai ( beharrizanak asetzeko )
   • Baliabideok narriatu eta kutsadura sortu

8. 1.3 EKONOMIAREN IKERKETAREN HELBURUA(3)

 • AUKERATU BEHARRA:gizabanakoek, enpresek eta Estatuak aukeren artean hautatu beharra.
  • Gizabanakoak :zerbitzuak aukeratu ( arropa, astia erabiltzeko alternatibak) > eragina gizarteak sortu beharreko ondasun eta zerbitzuetan( nola eta norentzat ) >prezioak gora edo behera
  • Enpresak (3) : zersortu,nolaetanorentzat
  • Estatuak :
   • Garraioa, osasuna, hezkuntza, herri-segurtasuna, justizia, errepideetan egindako inbertsioa, urtegiak
   • Soldatak eta kapital-ondasunen kostuak
   • Arazoak dituzten gizabanakoekin zer (langabetu, gaixo, zahar )
   • Zerga eta gizarte prestazio > produkzioaren onura nork
  • Nola aukeratu : (b eharrizanak asetzeko baliabide nahikorik eduki ezean)
   • Zentzuzko hautaketa
   • Beharrizanak asetzeko baliabide kantitate ahalik eta txikiena erabiliz
   • Gizabanakoek beharrizanak asetzeko modua aukeratuz

9. 1.4 GIZARTEAREN OINARRIZKO ARAZO EKONOMIKOAK

 • ARAZO EKONOMIKOAK KONPONTZEKO : ( baliabide gutxi, behar izan asko )SISTEMA EKONOMIKOAsortu.
 • 3 GALDERA:
  • ZER SORTU:gizarte batzuek nahiago zerbitzu bat , besteek beste bat ( osasun-zerbitzuak edo errepide hobeak )
  • NOLA SORTU:Ondasunak eta zerbitzuak sortzeko zer baliabide erabili (energia > gizaki edo animalien indarra, egurra, ikatza, petrolioa, ura )
  • NORENTZAT SORTUetanola banatu: banaketarako mekanismoak (gizarte oso edo gutxi batzuen esku, ume eta zaharrekin zer )

10. 1.5 EKONOMIAREN DEFINIZIOA, ERAGILEAK ETA FAKTOREAK(1)

 • Eragile ekonomikoak (3): familia, enpresa eta estatua
 • Faktore ekonomikoak (3): lurra, lana eta kapitala
 • Definizioak :
  • Ekonomiak eragile ekonomikoek ondasunak eta zerbitzuak sortzeko dituzten baliabide urriak erabiltzeko modua aztertzen du.
  • Baliabide urriak administratzeko zientzia da.
  • Aberastasuna eta hori sortzeko nahiz banatzeko legeak aztertzen dituen zientzia da.

11. 1.5 EKONOMIAREN DEFINIZIOA, ERAGILEAK ETA FAKTOREAK(2)

  • 1.5.1. MAKROEKONOMIA / MIKROEKONOMIA:
   • Definizioa : (biak jokabide ekonomikoen azterketa zehatza)
    • Mikroekonomia: familia edo kontsumitzaile eta enpresen jokabidea ikertzen duen adarra (erosteko/saltzeko merkatuak eta erosleen/saltzaileen arteko harremana ere bai)
    • Makroekonomia :ekonomiaren jokabide orokorra ikertzen duen adarra.
   • Adibideak :
    • Produktu zehatz batzuen (ibilgailuak) prezioen beherakada/igoera (mikroekonomia)
    • Produkzioaren, inbertsioaren nahiz lanpostuen jokabidea, bilakaera (makroekonomia)

12. 1.5 EKONOMIAREN DEFINIZIOA, ERAGILEAK ETA FAKTOREAK(3)

  • 1.5.2. Ekonomia positiboa eta arautzailea:
   • Positiboa :iraganeko, oraingo eta etorkizuneko errealitatea azaltzeko aukera ematen du, ondorioak aurreikusi
   • Arautzailea:aldaketak proposatzen ditu, izan behar duenaren zientzia ekonomikoa (jubilatuek pentsio handiagoak jaso..)

13. 1.6 EKONOMIA, ZIENTZIA ETA METODO ZIENTIFIKOA(1)

 • 1.6.1. METODO ZIENTIFIKOA ETA EKONOMIA : zientzia guztiekmetodo zientifikoaerabiltzen dute ( ekonomia ere bai )
  • 1.6.1.1. Metodo induktiboa (3):
   • Fenomeno zehatzen behaketan oinarrituz, teoriak edo legeak sortzeko hipotesiak eman
   • Partikularretik orokorrera
   • Adibidea : inkesta batean oinarrituz ondorio orokorra
  • 1.6.1.2. Metodo deduktiboa (3):
   • Fenomeno orokorren behaketan oinarrituz, jokabide ekonomikoaren hipotesiak, legeak egin
   • Orokorretik partikularrera
   • Adibidea : produktuen prezioak gora > eskaria murriztu azukrea)

14. 1.6 EKONOMIA, ZIENTZIA ETA METODO ZIENTIFIKOA(2)

 • 1.6.2. INFORMAZIO ITURRIAK:
  • Iturriak : zuzenak(ikertutako erakundeetatik zuzenean jaso datuak estatistika moduan lantzeko) edozeharkakoak(landuak, beste ikerketa batzuetatik, liburuetatik )
  • Teoriaedo hipotesi kontrastatua izateko, gertaerak edo jokabideak betetzen dituela egiaztatu behar da.
  • Informazioak :gertaeren neurketa kualitatiboak edo kuantitatiboak eskaintzen ditu (bi iturri motetatik)
  • Iritziak :egileak azterturiko jokabide ekonomikoei buruzko interpretazioa (kontrastatu gabekoak ez dirazientifikoak)