GURASO BILERA 2016 - 2017 IKASTURTEAdocentes.educacion.navarra.es/fmorenot/orokorrak/... · Fisika...

Click here to load reader

 • date post

  17-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  20
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GURASO BILERA 2016 - 2017 IKASTURTEAdocentes.educacion.navarra.es/fmorenot/orokorrak/... · Fisika...

 • Guraso bilera. Larraintzar Ikastetxea. 2016-2017

  17

  GURASO BILERA

  2016 - 2017 IKASTURTEA

  1 TUTORE ETA IRAKASLEAK

  Ikasle kopurua

  DBH 1: 24 ikasle

  DBH 2A: 16 ikasle

  DBH 2B: 15 ikasle

  DBH 3: 24 ikasle

  DBH 4: 12 ikasle

  Zuzendaritza taldea

  ZUZENDARIA: Luis Lizarribar

  IKASKETABURUA LH: Patxiku Irigoien

  IKASKETABURUA DBH: Yolanda Mutiloa

  IDAZKARIA: Maria Cuellar

  Taldearen irakasleak

  IK AS G AI AK IRAK ASLE A

  M ate m at i ka Xab ie r Pe r e z / O ih a ne

  G ur uc e ta (2 s aio ta n lag unt z a)

  Eus kal h iz ku nt z a e t a l i t e r at ur a Pat xi M o r e no

  G az te la ni a h i z ku nt za e ta l i t e r atur a Car lo s M ac h in a

  Ing e le sa Yo lan d a Ar r u ab ar r e n a

  Gi z ar te Z ie nt zi a k Ene r i t z M it xe le n a

  Bio lo g ia e t a Ge o lo g ia J aio ne O l as ko ag a

  Go r p ut z he zi ke t a Ne r e a L i z aso ai n

  Te kno lo g i a Ina xio Be l t za

  Plas t i ka e t a i kus he z i ke t a Xab ie r Pé r e z

  Er l i j io a Xav ie r L ar r a mbe be r e

  H e z kunt z a j ar d ue r a k Ne r e a L i z aso ai n

  Fr an tse sa E l i xa be te Ar an bur u

  Fis i ka e ta K i mi ka J aio ne O l as ko ag a

  Tuto r e tz a Pat xi M o r e no

 • Guraso bilera. Larraintzar Ikastetxea. 2016-2017

  17

  2.- ORDUTEGIA

  Taldearen ordutegia

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Irakasleek gurasoak hartzeko orduak

  IRAKASLEA EGUNA SAIOA ORDUA

  Yolanda Mutiloa Astelehena 3 10:50-11:45

  Elixabete Aranburu Osteguna 4 12:10-13:05

  Inaxio Beltza Asteartea 5 13:05-14:00

  Xabi Pérez Astelehena 3 10:50-11:45

  Amparo Ibarra Asteazkena 4 12:10-13:05

  Eneritz Mitxelena Astelehena 4 12:10-13:05

  Nerea Lizasoain Astelehena 4 12:10-13:05

  Jaione Olaskoaga Ostirala 5 13:05-14:00

  Estibaliz Aguirre Astelehena 4 12:10-13:05

  Yolanda Arruabarrena Osteguna 2 9:55-10:50

  Xabier Larrambebere Ostirala 4 12:10-13:05

  Carlos Machina Osteguna 5 13:05-14:00

  Oihane Guruceta Osteguna 2 9:55-10:50

  Patxi Moreno Astelehena 4 12:10-13:05

  Jarduera osagarriak: irteerak eta kanpaldiak

  Ateraldi osagarriak derrigorrezkoak dira. Egun batekoek interes pedagogikoa dute eta

  kanpaldiek elkarbizitza dute helburu nagusi. Aipatu behar da joan ahal izateko portaerak

  garrantzia duela.

  Abenduko txangoa. Gasteiza?

  Andraize (Txantrea)

  Iruñerriko ikastetxeak ezagutu

 • Guraso bilera. Larraintzar Ikastetxea. 2016-2017

  17

  3 TUTORETZA

  Tutorearen ordutegia

  Tutoreak gurasoekin elkartzeko duen ordua: astelehena, 4. saioa, 12.10 – 13.05

  Orientatzailearekin hitz egin nahi baduzue deitu ikastetxera ordua hartzeko. Hobe

  tutoreari deitzea aldez aurretik.

  Tutoretzan jorratzen diren gaiak

  Tutorea taldearekin astean saio batez biltzen da eta tutore, koordinaziorako orientatzaile eta

  ikasketaburuarekin beste saio batez. Bestalde gurasoekin hitz egiteko beste saio bat dugu jarrita.

  Tutoretza departamentu bat dago tutoretza-saioak prestatzeaz arduratzen dena.

  Besteak beste, tutoretza saioetan honako gai hauek jorratu nahi dira:

  Ikasteko teknikak

  Taldearen arazoei aurre egiteko estrategiak (talde-dinamikak)

  Taldearen jarraipen akademikoa: arratsaldeak antolatzea, agendaren erabilera,

  azterketei aurre egitea...

  Sentimenduen adierazpena

  Generoen arteko berdintasuna

  Drogak (Askagintza erakundearen laguntzaz)

  Sexu-heziketa (Andraizera irteera)

  Orientazioa

  Bestelako gaiak, atera ahal direnak

  4 IKASTURTEA

  Ebaluazio datak:

  Hasierako ebaluazioa: urriaren 5ean

  1. ebaluazioa: azaroaren 30ean

  2. ebaluazioa: martxoaren 15ean

  3. ebaluazioa: ekainaren 6an

  Ez-ohiko ebaluazioa: ekainaren 21ean

  Kalifikazioak: Zenbaki osoak erabiltzen dira. (Bikain:9-10/Oso Ongi: 7-8 /Ongi:6 /Nahikoa: 5 /

  Gutxi :1,2,3,4)

 • Guraso bilera. Larraintzar Ikastetxea. 2016-2017

 • Guraso bilera. Larraintzar Ikastetxea. 2016-2017

  17

  5 HEZKUNTZA SISTEMA

  Promozio irizpideak: Gaur egun dagoen legeak dioenez:

  4.DBHn titulua lortzeko arlo guztiak gaindituak eduki behar dira. Salbuespen gisa, arloren bat

  suspendituta badute irakasle taldeak erabakiko du eman edo ez (gehienez 2 suspentso, eta beti

  ere bi horiek GAZTELANIA, EUSKARA eta MATEMATIKA aldi berean izan gabe).

  Bestalde, kurtso bakoitza behin errepika daiteke eta etapa barruan bitan bakarrik.

  Informazio gehiago behar baduzue

  Kurtso honetarako marko orokorra:

  NBO 153, 2016ko abuztuaren9a

  http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2016/153/

  Promozioa:

  NBO 40, 2016ko otsailaren 29a

  http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2016/40/

  6 OINARRIZKO ARAUAK

  Ikastetxetik sartu eta ateratzeko prozedura

  Atera: Pertsona helduak idazkaritzatik pasa behar da: irteeretarako erregistro-orria

  Sartu: Berandu sartzekotan, zaintza gelan egon beharko da hurrengo ordua arte.

  Zer egin gaixotzen bada

  Egun horretan, 1.go saioan, deitu institutura: 948 309247. Behin etorri dela, gehienez 3

  egun ditu gurasoen agiria ekartzeko.

  Zer egin gaixotzen bada azterketa egunean

  Egun horretan, 1.go saioan, deitu institutura: 948 309247. Behin etorri dela, gehienez 3

  egun ditu medikuaren agiria ekartzeko.

  EDUCA. Ez etortzeak

  Irakasleok hutsegiteak EDUCAn sartzen ditugu, eta tutoreok justifikatzen ditugu. Gurasoek

  justifikatzeko orri ofiziala erabiliko dute.

  Ikasleak kurtsoan %20ko faltak izatekotan, ebaluazio jarraiaren eskubidea galduko du.

  http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2016/153/http://www.navarra.es/home_eu/Actualidad/BON/Boletines/2016/40/

 • Guraso bilera. Larraintzar Ikastetxea. 2016-2017

  17

  Jokaera

  Parte arinak: jarritako irakasleak etxera deitzen du

  Parte larriak (zuzenean edo hiru arin) eta oso larriak: Bizikidetza Batzordeak

  erabakitzen ditu hartu beharreko neurriak

  7 NOLA LAGUNDU SEME-ALABEI IKASKETETAN

  Hemen dituzue zenbait aholku:

  Etxean ikasteko giroa sortuz.

  Irakasleekin elkarlanean arituz.

  Ikasteko teknikak erabiltzen lagunduz.

  Ikas dezaten animatuz, baina sermoia bota gabe.

  Behar izanez gero, laguntza pedagogikoa lortuz.

  Egunerokoa jarraituz baina estutu gabe.

  Ikasteko tenorea ongi antolatzeko aholkatuz.

  Laguntza eskainiz, baina bere lanean ordezkatu gabe.

  Arrakasta eta erdiespenak goraipatuz.

  Bere ahaleginak eta nortasun berezitasunak onetsiz.

  Akatsak eta mugak baldintzarik gabe onartuz.

  Seme-alaba bakoitza bere izakeraren arabera tratatuz.

  Ez konparatuz baten arrakasta edo porrota besteen arrakasta edo porrotekin.

  Helburu posible eta errealistak eskainiz.

  Zure beldurrak eta kezkak seme-alabarengan ez proiektatuz.

  Bizitza, pertsonak eta seme-alabei buruzko ikuspegi baikorra izanez.

  Orientatuz, baina inposatu gabe, bere ikasbidean aukerak egin behar dituenean.

  8 ISTRIPUAK/ASEGURUAK

  ZER EGIN GAIXORIK DAGOENEAN

  Behar izanez gero, ikasleak Osasun etxera eramaten dira.

  Beti zaintzako irakaslearekin egongo dira familiako norbait etorri bitartean. Gurasoei

  deitzen zaie, horregatik komenigarria da beraien mugikorra edo laneko telefonoa izatea. Ikasle

  baten bila datorren pertsona helduak idazkaritzatik pasatu behar du irteeretarako erregistro

 • Guraso bilera. Larraintzar Ikastetxea. 2016-2017

  17

  orria betetzeko.

  9 KLASEKO ORDEZKARIA

  Helburua: familiak ikastetxera hurbiltzea.

  Lan-esparrua: jaiak, agurra, gela.

  Funtzioak:

  o Ikastetxeko ekintzak koordinatzea, parte hartzea eta laguntzea: korrika,

  agurra eta jaiak.

  o Irakasle, guraso eta APYMAren arteko zubi-lana egitea.

  o Irakasleren batek laguntza eskatzen badu, gainontzeko gurasoei

  jakinaraztea.

  o Beste gurasoekin harremanetan egotea, argazkiak, erosketak eta abar

  konpartitzeko.

  o Beste gurasoekin harremanetan egotea, haien ezinegonak (gela osoari

  dagozkionak bakarrik) bideratzeko.

  10 IKASKETA BIDAIA

  Gurasoek batzorde bat sortu behar dute, ikasleek ikasketa bidaia egin dezaten.

  11 NUHEO

  Kurtso honetan Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialean parte hartzeko aukera

  izanen dute:

  Euskaran, B2 titulua.

  Ingelesean B1 titulua.

  Frantsesean, pauso guztiak ari gara egiten Hezkuntza Departamentuak baimena eman

  diezagun

  12 ERREGU ETA GALDERAK

  Hemen duzue ikastetxeko web orrialdearen helbidea, bertan informazio gehiago lortu

  dezakezue.

  http://larraintzarip.educacion.navarra.es/blogs/

  Tutorearen webgunea, non kurtso honi dagozkien berri esanguratsuenak zintzilikatuko baititu.

  http://docentes.educacion.navarra.es/fmorenot/

  http://larraintzarip.educacion.navarra.es/blogs/http://docentes.educacion.navarra.es/fmorenot/

 • Guraso bilera. Larraintzar Ikastetxea. 2016-2017

  17

  REUNIÓN CON LAS FAMILIAS

  CURSO 2016 – 2017

  1.- PRESENTACIÓN DEL TUTOR Y PROFESORADO

  Número de alumnos

  1º ESO: 24 alumnos

  2º A ESO: 16 alumnos

  2º B ESO: 15 alumnos

  3º ESO: 24 alumnos

  4º ESO: 12 alumnos

  Equipo directivo

  DIRECTOR: Luis Lizarribar

  JEFE DE ESTUDIOS: Patxiku Irigoien

  JEFE DE ESTUSIOS ESO: Yolanda Mutiloa

  SECRETARIA: María Cuellar

  Profesorado del grupo

  M ATERI AS PRO FE SO R ADO

  M ate m át ic as Xab ie r Pe r e z / O ih a ne

  G ur uc e ta (2 s aio ta n lag unt z a)

  Le ng u a y l i t e r at ur a v asc a Pat xi M o r e no

  Le ng u a y l i t e r at ur a e sp año l a Car lo s M ac h in a

  Ing lé s Yo lan d a Ar r u ab ar r e n a

  Cie nc i as so c ia le s Ene r i t z M it xe le n a

  Bio lo g ía y g e o lo g ía J aio ne O l as ko ag a

  Educ ac ió n f í s i c a Ne r e a L i z aso ai n

  Te c no lo g ía Ina xio Be l t za

  Plás t ic a y e d uc ac ió n v i su al Xab ie r Pé r e z

  Re l ig ió n Xav ie r L ar r a mbe be r e

  Ac t iv i d ade s e duc at iv as Ne r e a L i z aso ai n

  Fr anc é s E l i xa be te Ar an bur u

  Fís ic a y q uí mic a J aio ne O l as ko ag a

  Tuto r ía Pat xi M o r e no

 • Guraso bilera. Larraintzar Ikastetxea. 2016-2017

  17

  2.- HORARIO

  Horario de los alumnos

  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

  Horas de atención a los padres por el profesorado

  PROFESOR DÍA SESIÓN HORARIO

  Yolanda Mutiloa Lunes 3 10:50-11:45

  Elixabete Aranburu Jueves 4 12:10-13:05

  Inaxio Beltza Martes 5 13:05-14:00

  Xabi Pérez Lunes 3 10:50-11:45

  Amparo Ibarra Miércoles 4 12:10-13:05

  Eneritz Mitxelena Lunes 4 12:10-13:05

  Nerea Lizasoain Lunes 4 12:10-13:05

  Jaione Olaskoaga Viernes 5 13:05-14:00

  Estibaliz Aguirre Lunes 4 12:10-13:05

  Yolanda Arruabarrena Jueves 2 9:55-10:50

  Xabier Larrambebere Viernes 4 12:10-13:05

  Carlos Machina Jueves 5 13:05-14:00

  Oihane Guruceta Jueves 2 9:55-10:50

  Patxi Moreno Lunes 4 12:10-13:05

  Actividades complementarias. Salidas

  Todas las actividades de la programación son obligatorias. Las de un día tienen un

  interés pedagógico y las de más de un día de convivencia. Para poder ir, el buen

  comportamiento por parte del alumno es imprescindible.

  Salida de diciembre

  Centro de Planificación Familiar Andraize (Txantrea)

  Visita a institutos y centros de Formación Profesional de Pamplona

 • Guraso bilera. Larraintzar Ikastetxea. 2016-2017

  17

  3 TUTORÍA

  Horario del tutor

  Horario que el tutor tiene asignado para las familias: lunes 4ª sesión, 12.10-13.05

  Si desean hablar con el orientador, llamad para coger cita. Mejor a través del tutor

  Temas a trabajar en tutoría

  El tutor se reúne con los alumnos una sesión cada semana y otra sesión con el

  orientador, demás tutores de ESO y el jefe de estudios. Por otra parte los tutores dedicamos

  otra sesión para los padres si así lo desean. Hay un departamento de tutoría que se encarga de

  preparar las sesiones que el tutor tendrá con sus alumnos.

  Entre otros, estos son los temas que se quieren trabajar en las sesiones de tutoría:

  Técnicas de aprendizaje

  Estrategias para hacer frente a problemas del grupo (dinámicas de grupo)

  Seguimiento académico del grupo: organizar las tardes, uso de la agenda, hacer frente a

  los exámenes...

  Expresión de los sentimientos

  Igualdad entre géneros

  Drogas con ayuda de la asociación Askagintza)

  Educación sexual (visita a Andraize)

  Orientación

  Otros temas que pueden surgir

  4 CURSO ACADÉMICO

  Fechas de evaluación:

  Evaluación inicial: 5 de octubre

  1ª evaluación: 30 de noviembre

  2ª evaluación: 15 de marzo

  3ª evaluación: 6 de junio

  Evaluación extraordinaria: 21 de junio

  Calificaciones: Se utilizan números enteros del 1 al 10 (Sobresaliente: 9-10 / Notable: 7-8 /

  Bien: 6 / Suficiente: 5 / Insuficiente: 4, 3, 2, 1)

 • Guraso bilera. Larraintzar Ikastetxea. 2016-2017

 • Guraso bilera. Larraintzar Ikastetxea. 2016-2017

  17

  5 SISTEMA EDUCATIVO

  Criterios de promoción: Teniendo en cuenta la legislación vigente, para obtener el título será

  necesario haber aprobado todas las asignaturas. En casos excepcionales, los alumnos podrán

  obtener el título aunque les falte alguna asignatura por aprobar (como máximo serán DOS

  asignaturas; siempre que estas dos NO sean a la vez LENGUA CASTELLANA, EUSKERA y

  MATEMATICAS.

  Por otra parte, cada curso sólo se puede repetir una vez. Durante la etapa únicamente se puede

  repetir en dos ocasiones.

  Para más información

  Marco general para este curso:

  BON 153, del 9 de agosto de 2016

  http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/153/

  Promoción:

  BON 40, del 29 de febrero de 2016

  http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/40/

  6 NORMAS BÁSICAS

  Procedimiento para salir y entrar del instituto

  Salir: La persona adulta debe pasar por secretaría para rellenar el “registro de salida”.

  Entrar: En caso de que el alumno llegue tarde a clase, sea cual sea el motivo (visita

  médica…), deberá esperar en la sala de guardia hasta el comienzo de la siguiente hora.

  Qué hacer si el alumno enferma

  Ese mismo día llamar al centro lo antes posible. 948 309247. Una vez que llegue, tiene

  como máximo 3 días para traer el justificante de los padres.

  Qué hacer si el alumno enferma en un día de examen

  Ese mismo día llamar al centro lo antes posible. 948 309247, y una vez que llegue,

  tiene como máximo 3 días para traer el justificante médico.

  EDUCA. Faltas de asistencia

  Los profesores introducimos las faltas en EDUCA y el tutor justifica las faltas pertinentes. Los

  padres deberán utilizar la hoja oficial para justificar.

  Si el alumno acumula 20 % de faltas de asistencia, supondrá la pérdida del derecho a la

  evaluación continua.

  http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/153/http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2016/40/

 • Guraso bilera. Larraintzar Ikastetxea. 2016-2017

  17

  Comportamiento

  Falta leve: el profesor que pone la falta llama a casa

  Falta grave (directamente o tres faltas leves) y faltas muy graves. La Comisión de

  Convivencia decide las medidas a adoptar.

  7 CÓMO PUEDEN USTEDES AYUDAR A SU HIJO EN LOS ESTUDIOS

  Aquí tienen unos cuantos consejos:

  Creando un ambiente adecuado en casa.

  Trabajando conjuntamente con el tutor.

  Ayudando a utilizar las técnicas de estudio.

  Animando a que estudien pero sin dar sermones.

  Si es necesario, consiguiendo ayuda pedagógica.

  Haciendo un seguimiento diario pero sin presionar.

  Aconsejándole una buena organización y planificación del tiempo de estudio.

  Ofreciéndole su colaboración, pero sin suplantar su trabajo.

  Elogiando sus éxitos y logros.

  Valorando positivamente sus esfuerzos y cualidades personales.

  Aceptando incondicionalmente sus limitaciones y defectos.

  Tratando a cada hijo según su modo de ser.

  No comparando nunca los éxitos o fracasos de un hijo con los éxitos o fracasos de otros

  miembros de la familia.

  Proponiéndole metas y esfuerzos posibles y realistas.

  Evitando proyectar sobre su hijo sus propios temores y ansiedades.

  Teniendo una visión positiva de la vida, de las personas, de su hijo.

  Orientándole, nunca imponiéndole, en cada una de las opciones que su hijo tendrá que

  hacer a lo largo de su vida académica.

  8 ACCIDENTES/SEGUROS

  ¿Qué hacer cuando enferma?

  Estarán con el profesor de guardia hasta que venga alguien de la familia a recogerlo. Se

  les llama a casa, por eso es conveniente tener el número de teléfono del móvil o del trabajo. La

  persona que venga a recogerlo tiene que pasar por secretaría para rellenar la hoja de registro de

  salida.

 • Guraso bilera. Larraintzar Ikastetxea. 2016-2017

  17

  9 REPRESENTANTE DE LA CLASE

  Objetivo: acercar las familias al centro.

  Área de trabajo: las fiestas del centro, despedida, el aula.

  Funciones:

  o Coordinar, participar y ayudar en las actividades del centro: korrika, despedida y

  fiestas.

  o Hacer de nexo entre la APYMA, los padres y los profesores. o Informar a los padres cuando un profesor pida ayuda ,para buscar información en

  la zona etc.

  o Estar en contacto con el resto de padres para compartir fotos, compras etc. o Estar en contacto con el resto de padres ,para encauzar los problemas o inquietudes

  que puedan surgir en el grupo de clase.(Solamente los que conciernan a todo el

  grupo)

  10 VIAJE DE ESTUDIOS

  Los padres crearán una comisión para la consecución del viaje de estudios.

  11 EOIDNA

  Los alumnos tienen la posibilidad de examinarse en la Escuela Oficial de Idiomas a Distancia

  de Navarra:

  Euskara: B2

  Inglés: B1

  Francés: estamos dando los pasos pertinentes para que Educación permita que nuestros

  alumnos se puedan examinar.

  12 RUEGOS Y PREGUNTAS

  Dirección de la página web del centro, donde podéis encontrar más información.

  http://larraintzarip.educacion.navarra.es/blogs/

  Dirección de la página web del tutor, donde irá colgando información pertinente relativo a su

  curso.

  http://docentes.educacion.navarra.es/fmorenot/

  http://larraintzarip.educacion.navarra.es/blogs/http://docentes.educacion.navarra.es/fmorenot/

 • Guraso bilera. Larraintzar Ikastetxea. 2016-2017

  17

  GURASOEN BILERAREN ERREGISTROA 2016/09/20

  REGISTRO DE LA REUNIÓN DE PADRES 20/09/2016

  Nº IKASLEA /

  ALUMNO

  GURASOEN

  SINADURA /

  FIRMA DEL PADRE O

  MADRE

  E-MAILa /

  CORREO

  ELECTRÓNICO

  Hizkuntza /

  Idioma

  E / G

  Ama Aita

  1 Aizpurua Iñarrea, Larraitz

  [email protected]

  [email protected]

  2 Aurrekoetxea Ruiz, Mikel [email protected]

  [email protected]

  3 Auza Urritza, Maider

  [email protected]

  4 Basterrechea Rodriguez, Ruben

  [email protected] [email protected]

  5 Beaumont Lakasta, Eider

  [email protected]

  6 Diez de Ulzurrun Barberena, Tasio

  [email protected]

  7 Domeño Sarratea, Maria

  [email protected]

  8 Iriarte Elcano, Aitor

  [email protected]

  9 Morgado Osorio, Aritz

  [email protected]

  10 Souto Arregui, Leire [email protected]

  [email protected]

  11 Yurramendi Gil, Tomax [email protected]

  [email protected]

  12 Zulaica Villanueva, Ibai [email protected]

  13

  14

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]:[email protected]arra.emailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]