GOGLOBAL# ... популяризації)англійської)мови) ... вчителя, а...

Click here to load reader

 • date post

  28-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  13
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GOGLOBAL# ... популяризації)англійської)мови) ... вчителя, а...

 • GO  GLOBAL   Національна  програма  вивчення   та  популяризації  іноземних  мов  

    (National  Foreign  Language  Learning  and  Promotion  Initiative)  

  Листопад,  2015  року  

 • EU-UA Вивчення  іноземних  мов  визначено  пріоритетом  внутрішньої  політики  в  стратегічних  документах  як  ЄС,  так  і  України  

  Вивчення іноземних мов є одним з ключових пріоритетів внутрішньої

  політики ЄС.

  Багатомовність, згідно бачення ЄС, є важливим елементом

  конкурентоспроможності Європи.

  Одна з цілей мовної політики ЄС в тому, щоб кожен європейський громадянин володів двома

  іноземними мовами на додаток до їх рідної мови.

  Україна визначила пріоритет зовнішньоекономічної політики, підписавши Угоду про Асоціацію із ЄС у 2014 році. Один із головних інструментів невідворотності приєднання країни до ділового, освітнього, наукового та культурного простору країн європейської спільноти – знання мов. Стратегією розвитку України 2020 одним з ключових індикаторів визначено, що у 2020 році 75% випускників середніх шкіл будуть володіти двома іноземними мовами.

 • На сьогоднішній день Україна посідає одне з останніх місць за рівнем професійного розвитку, в той час як країни Європи займають перші 30 мість в рейтингу ETF.

  EU-UA

  Згідно з глобальним рейтингом EF ENGLISH PROFICIENCY INDEX Україна посідає середній рівень знання англійської (34 місце з 70), в той час як у Європі знання англійської мови залишається набагато вище, ніж в інших регіонах, і продовжує покращуватися.   ...у  той  час  як  Туреччина,  Польща,  Угорщина,   Індія  і  Росія  значно  покращили  свій  рівень  за   останні  6  років          

 • Команда  лідерів     Виступить  амбасадорами  ініціативи    

  та  підписує  Публічний  Статут  Ініціативи    

  Для  досягненя  поставленої  мети  необхідно  об’єднати  зусилля   багатьох  стейкходерів  –  національних  та  міжнародних  

  Виконавча  команда   Скоординує  зусилля  всіх  стейкхолдерів,     Розробляє  Публічний    Статут  Ініціативи  

  Президент   КМУ  

  Керівник     Програми  

  Громадські   стейкхолдери    

  Виконавчий   Комітет  

  Go  West  

  Lingua  GOV  

  Multilingual  

  Welcome  Ukraine  

  Урядові   стейкхолдери    

  Стейкхолдери   ▪  громадяни  України   ▪  громадські  організації   ▪  донори   ▪  бізнес   ▪  міжнародні  організації   ▪  посольства     долучаються  до  Ініціативи,  запропонувавши  свої  Плани  Дій  на   виконання  цілей,  викладених  у  Публічному  Статуті  Ініціативи  

  International     partners  

 •  

  МОН  

  Громадяни  

  Громадські   організації  Бізнес  

  Посольства  

  Міжнародні   організації  

  ●  Інвестиції  у  підвищення   мовної  кваліфікації   співробітників

  ●  Ініціатива  “  We  speak  global”   для  сегменту  HORECA

  ●  Заміна  дубляжу  субтитрами  

  ●  Організація  літніх  мовних   таборів

  ●  English  club ●  Проекти  з  українською   діаспорою

  ●  Просування  культури   гостинності    

  ●  Зміни  до  законодавства  в  частині   запровадження  CEFR  

  ●  Програми  підготовки  вчителів  

  ●  Програми  просування  важливості   знання  англійсько  мови

  ●  Програми  навчання  для   державних  службовців

  GO  GLOBAL    

  ●  Програми  обміну  студентами ●  Програма  привезення  носіїв  мов  –  волонтерів ●  Проведення  спільних  мовних  заходів  –  “2016  –   William  Shakespeare  Commemoration”

  ●  Залучення  широкого  кола  лідерів   думки  та  громадських  діячів  до   популяризації  англійської  мови  

  Кожний  має  підтримати  ініціативу  

 • Україна  має  зробити  вивчення  англійської  мови  одним  з  пріоритетів   національної  політики  

  Молоде  покоління  українців   за  замовчуванням  матиме   навички  спілкування  та   отримання  знань   англійською  мовою.     Володіння  англійською   мовою  стане  критерієм  при   прийомі  на  державну   службу.       Вивчення,  викладання  та   оцінювання  вібуватиметься   за  європейськими   стандартами  CEFR         Англійська  мова  має  увійти  у   базову  програму  іспитів   ВУЗів  усіх  рівнів  акредитації.  

  Go  West   Створення  Національної   програми  популяризації   знання  англійської  мови   Lingua  GOV   Впровадження  знання   іноземної  мови  в  системі   Державної  служби   Multilingual  generation   Введення  нових  стандартів   вивчення  та  оцінювання  в   системі  середньої  та  вищої   освіт   Welcome  to  Ukraine   Запровадження   загальнонаціональної   програми  запрошення  в   Україну  носіїв  іноземних  мов  

  Чого  ми  прагнемо   Як  ми  цього  досягнемо  

  GO  GLOBAL   Підвищить  попит  на  вивчення   англійської  мови     Переорієнтує  інформаційний   простір  на  англійську  мову  в   усіх  галузях  життєдіяльності   українців  (спілкування,  медіа,   фільми,  сфера  обслуговування,   туризм,  документообіг)     Відкриє  кожному  українцю   доступ  до  глобальних  знань,   інформації  та  міжнародних   ринків  

  МІСЦЕ  В  РЕЙТИНГУ  EF  ENGLISH  PROFICIENCY  INDEX:              2014