Gimnasia artistikoa

11

description

Gimnasia artistikoa. Aurkibidea:. Definizioa. Aparatuak. Egilea. Definizioa. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Gimnasia artistikoa

Page 1: Gimnasia artistikoa
Page 2: Gimnasia artistikoa

Definizioa.

Aparatuak.

Egilea.

Page 3: Gimnasia artistikoa

Kirol gimnasia kirolezko araubide bat da. Dantza batzuk egiten dira, Kirol gimnasia kirolezko araubide bat da. Dantza batzuk egiten dira, gorputzekin eta hainbat aparatuekin. Kirol hau, bai mutilek bai neskek gorputzekin eta hainbat aparatuekin. Kirol hau, bai mutilek bai neskek egiten dute. Kirol hau ondo egiteko oso txikitatik egin behar duzu eta egiten dute. Kirol hau ondo egiteko oso txikitatik egin behar duzu eta gainera indar asko euki behar duzu. gainera indar asko euki behar duzu. Kirol honetan txapelketa ofizialetan hiru modalitate dituzte; hauek Kirol honetan txapelketa ofizialetan hiru modalitate dituzte; hauek dira:dira:•Taldeko txapelketaTaldeko txapelketa: : Honetan ematen dute dominia bat talde Honetan ematen dute dominia bat talde bakoitzari, partaide bakoitzak haren ariketa eginez bakoitzari, partaide bakoitzak haren ariketa eginez gero puntuak lortzen ditu haren talderako.gero puntuak lortzen ditu haren talderako. •Banako txapelketaBanako txapelketa: : Honetan, partaide bakoitzak aparatu guztiak egiten Honetan, partaide bakoitzak aparatu guztiak egiten ditu eta puntu gehiegi euki duenak txapelketaren ditu eta puntu gehiegi euki duenak txapelketaren irabazlea izango da. irabazlea izango da. •Banakako amiera aparatiekinBanakako amiera aparatiekin: : Honetan jakingo dugu bakoitza ze Honetan jakingo dugu bakoitza ze aparatuan onena denaeta bakarrik aparatuan onena denaeta bakarrik talde bakoitzetik bi partaide hartzen talde bakoitzetik bi partaide hartzen dituzte, puntuazio onena izan dutenak. dituzte, puntuazio onena izan dutenak.

Page 4: Gimnasia artistikoa

Asimetrika barrakAsimetrika barrak

ParalelakParalelak

PotroaPotroa

EraztunakEraztunak

LurraLurra

……

Page 5: Gimnasia artistikoa

Aparatu hau neskek bakarrik egiten Aparatu hau neskek bakarrik egiten dute.dute.

Hauek bi barra dira, bata beste baino Hauek bi barra dira, bata beste baino txikiagoa da. Txikiena k140 eta txikiagoa da. Txikiena k140 eta 160cm.ko altuera du eta handiena 160cm.ko altuera du eta handiena k235 eta 240 cm-ko altuera du, k235 eta 240 cm-ko altuera du, haien artean 1m banantzen ditu. haien artean 1m banantzen ditu. Barra batetik bestera ariketak Barra batetik bestera ariketak egitea eta egitea eta koordinazioa eukitzean koordinazioa eukitzean dago. Behean lastairatxo bat dago. dago. Behean lastairatxo bat dago. Aparatu honetan eskatzen dute Aparatu honetan eskatzen dute zehaztasuna eta indarra. Ariketan zehaztasuna eta indarra. Ariketan hasten dira altuago dagoen barran hasten dira altuago dagoen barran eta gero hainbat jausi eta eta gero hainbat jausi eta kulunkadak egiten ditu, ere aldatzen kulunkadak egiten ditu, ere aldatzen da barraz jausiz egiten eta da barraz jausiz egiten eta arriskuak dauka erortzeaz, ariketan arriskuak dauka erortzeaz, ariketan ezin da geldirik egon jarraitu behar ezin da geldirik egon jarraitu behar du segida bat bezala. du segida bat bezala.

Page 6: Gimnasia artistikoa

Mutileko aparatu bat da.Mutileko aparatu bat da.Hauek bi barra dira, altuera Hauek bi barra dira, altuera eta luzeera berdina dutenak. 1eta luzeera berdina dutenak. 1´60cm-ko altuera dituzte eta 1´60cm-ko altuera dituzte eta 1´50m-ko luzeera dituzte, haien ´50m-ko luzeera dituzte, haien artean 42cm eta 52cm- ren artean 42cm eta 52cm- ren artean dago. Behean artean dago. Behean lastairatxo bat dago. Ariketa lastairatxo bat dago. Ariketa hauek egiten dira kulunkatzen hauek egiten dira kulunkatzen eta indarra egiten. Ariketa eta indarra egiten. Ariketa batean kendu behar dituzte batean kendu behar dituzte eskuak eta jauzi txiki bat eskuak eta jauzi txiki bat eman eta airean egon eman eta airean egon momentu batzuetan.momentu batzuetan.

Page 7: Gimnasia artistikoa

Neskek eta mutilek egiten dute. Hau metalezko oinarri batean kokatuta Neskek eta mutilek egiten dute. Hau metalezko oinarri batean kokatuta dago 1´25cm-ko altueran. Aparatu honetan pasabide bat dauka dago 1´25cm-ko altueran. Aparatu honetan pasabide bat dauka abiadura hartzeko. Pasabide horrek 1m zabaleraz dauka eta 25m abiadura hartzeko. Pasabide horrek 1m zabaleraz dauka eta 25m luzeeraz. Jauzia hasten da abiadura handia hartzen eta hortik luzeeraz. Jauzia hasten da abiadura handia hartzen eta hortik potroraino ailegatu arte korrika doa, ailegatzean jauzia emten du potroraino ailegatu arte korrika doa, ailegatzean jauzia emten du tranpolin gainean eta hankak igotzen dira asko, besoetan indar asko tranpolin gainean eta hankak igotzen dira asko, besoetan indar asko euki behar duzu bultzatzeko potrorekin eta jauzia egiteko lurrera. euki behar duzu bultzatzeko potrorekin eta jauzia egiteko lurrera. Amaitzean ezin dute kulunkatu ezta urrats bat eman.Amaitzean ezin dute kulunkatu ezta urrats bat eman.

Page 8: Gimnasia artistikoa

Mutilek egiten dute. Hauek bi eraztunak dira eta 575cm-ko Mutilek egiten dute. Hauek bi eraztunak dira eta 575cm-ko altueran daude, eraztunak zintzilik dauden soka 300cm-koa da, altueran daude, eraztunak zintzilik dauden soka 300cm-koa da, bia eraztunene artean 50cm daude. bia eraztunene artean 50cm daude. Behan lastairatxo bat Behan lastairatxo bat dauka. Ariketa honetan kulunkatzen dira indarra hartzeko eta dauka. Ariketa honetan kulunkatzen dira indarra hartzeko eta ezin dira mugitu eraztunak, hainbat mugimendu daude eta ezin dira mugitu eraztunak, hainbat mugimendu daude eta indar asko behar da ariketa hauek egiteko, zure pisua indar asko behar da ariketa hauek egiteko, zure pisua mantendu behar duzulako.mantendu behar duzulako.

Page 9: Gimnasia artistikoa

Neskek eta mutilek egiten dute. Hau karratua da eta 12 luzeeraz eta 12 altueras Neskek eta mutilek egiten dute. Hau karratua da eta 12 luzeeraz eta 12 altueras du, honen behan hainbat lastairatxo daude. Lurran egiten ditugu hanbat ariketak du, honen behan hainbat lastairatxo daude. Lurran egiten ditugu hanbat ariketak egin dezakegu beste egin dezakegu beste aparatuetan. Ariketak iraundu behar du 70 edo 90 segundu aparatuetan. Ariketak iraundu behar du 70 edo 90 segundu eta lurra osotik joan behar da. Egin behar ditu akrobatiko eta gimnastiko ariketa eta lurra osotik joan behar da. Egin behar ditu akrobatiko eta gimnastiko ariketa batzuk puntuatzeko. Bi sorta egin behar ditu akrobatikoak izanez eta bakoitzean batzuk puntuatzeko. Bi sorta egin behar ditu akrobatikoak izanez eta bakoitzean bat edo bi mortal egin behar dituzte.bat edo bi mortal egin behar dituzte.

Page 10: Gimnasia artistikoa

Eraztunak dituen potroa.

Orekako barra.

Barra finkoa

Page 11: Gimnasia artistikoa

AmaieraAmaiera