Giao Trinh Hoc Optitex 10 Linh Van Quy 01686807418

download Giao Trinh Hoc Optitex 10 Linh Van Quy 01686807418

of 44

 • date post

  10-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Giao Trinh Hoc Optitex 10 Linh Van Quy 01686807418

 • 7/22/2019 Giao Trinh Hoc Optitex 10 Linh Van Quy 01686807418

  1/44

  Bin son : Linh vn Quy Sin thoai 01686807418Chuyn Dy hoc ti nh bng cc phn mm GERBER,LECTRA,OPITITEX

  ia chi :i 18 -thn bng lai - x ng phc -huyn kim thnh -tnh hi dng

  * Mu nn , Nt bao ngoi chi tit , Cc

  ng ni vi vvvvv..

  Gia trinh Hoc Optitex V10

  1- V hnh ch nht :

  A- Thit lp ban u khi bt u thit k1-Vo Menu Tools - Preferences - M bng ra v chon cc mc2- Ct bn trI l cc File c cha cc thmc cn chn

  2- Nhp c s cn thit k v chn c Gc chun thit kTT- Vo Menu Grading - Tab Sizes - ta c bng di ( Hoc nhn Phm Shift +F4 )

 • 7/22/2019 Giao Trinh Hoc Optitex 10 Linh Van Quy 01686807418

  2/44

  Phm tt1 Hin ca s cha cc chi tit khi mun cho n ln tr2 Hin ca s nhy c3 Hin ca s cc thanh cng c lnh4 Hin ca s cc thng tin v m hng5 Hin ca s cc thng tin v o6 Hin ca s cc thng tin v chi tit sn ph m

  F10 Hin ca s cc thng tin chung

  7 Gi con Man canh ra8 Cc thng tin k thut v 3D

  9 Cc thng tin k thut cht liu vi0 Cc thng tin v ng MayF4 Ch hin c gc thit k

  4- C th to Cc phm tt theo ca ngi dng Bng cch* Vo Menu Hepl - Keyboard Shotcuts Map

  * Thm v c trc nhn phm Insert thm c v sau nhn Phm Append* Mun thay i c s a ch chut vo C Name v sa theo Mnh Sau khi lm xongnhn Close3- Chon ch hi n th ca chi tit* Vo Menu View Xem cc s T : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - f10 ,,,,, vvvvv ..bn c ca s thit lp cc tu chn

  * C gc l c c d chon mu Black ct Base ( Nu mun thay i th chn li ch khc )

 • 7/22/2019 Giao Trinh Hoc Optitex 10 Linh Van Quy 01686807418

  3/44

  Nhn Nt Custumese ta cbng bn cnh

  *** Mt s lnh c bn cn bit khi bt u Thit k1- Phm Home l phng to chi tit ht mn hnh2- Dng bnh xe trn con chut Phng to v thu nh3- Di chuy n chi tit Cng dung chut tr I4- Xo chi tit ra khi mn hnh thit k nhn phm Delete** Hoc Kch phI chut chon Edit - Delete Pies from .5- phc hi tr li nhn Phm Ctrl+Z v Ctrl + Y5- Copy chi tit Ctrl + C , Ctrl+V dn chi tit Ctrl+X Copy ct lun chi tt

  6- Phm Shift + Delete Xo ht chi tit ca hai ca s trn v di7- Thot lnh nhn phm END ( Hoc chut phI chn Selection ( END )8- Trong qu trinh thit k ch Lthng xuyn bng lnh Ctrl+S9- M file mi vo Menu File - New File - Lp tc n ra Ca s v hnh ch nht

  B - Cc nhm lnh trong thit k

  1- V hnh ch nht

  2- Thm i m theo chiu di ca ng th ng c tham s

  Vo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Chn Point & Notches

  Hin ra ca s Nhp tn chi tit vo name Dng Phm Tap* Vo Menu Piece - New Piece - Crectio Rectang ( Hoc kch phI chut chon : Cretio Rectang

  chuy n sang nhp Kch thi di ( Length ) v rng ( Width)

  sau Nhn Ok ( Hoc Enter )

  TT : Nhn vo i m cn Di chuy n Hin ca s di

  Trc tin hy B du chn Move Along Coutur- Nhp s vo Theo trc X hoc Y Hoc Gc .. Sau nhnOKGhi ch : Nu cho du Tch vo Curve N s l cong

  Nu B du Tch Move Along Coutur N s hin hai hng

 • 7/22/2019 Giao Trinh Hoc Optitex 10 Linh Van Quy 01686807418

  4/44

  2- Thm i m theo hai trc X+ Y c tham sVo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Chn Add Point

  2- To du bm

  Vo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Chn Noch ( N)

  2- To chia ccVo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Chn Line of ButttonsTT : Nhn vo lnh sau a con ch vo i m u tin ca ng th ng cn chia cc Hin ca s nhn OKSau R chut n i m th 2 Li hin ca s Nhn OK li hin tip bng th 3 nhHnh di

  Nhp khong cch cc c

  Nhp ng knh ca cc

  TT : Nhn vo i m cn Di chuy n Hin ca s di

  TT : Nhn vo lnh sau a con ch vo ng cn to du bm

  Nu B du Tch Move Along Coutur N s hin hai hngdi ( Previous ) Nhp s cn thm im vo t nht

  Lnh ny cc thao tc ging lnh trn Ch khc l1- N c th thm theo trc X + Y+ Gc ,,,, theo tham s Cn

  2- Khi chon Curve Th im c thm s Lm trn cong trnu

 • 7/22/2019 Giao Trinh Hoc Optitex 10 Linh Van Quy 01686807418

  5/44

  2- To thm v chia cc oan th ng theo munVo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Chn Add Lines

  Cc thao tc Nhcch trnKhi ra bng th 3 cch nhp cc tham s nhsau

  Nhp khong cch cc cn chia vo ny

  Nhp on th ng di ( V d nhdi khuyt

  ny khng cn nhp

  ** Cc lnh v di chuyn :

  1- Di chuy n i m theo trc X+YVo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Move Point (M)

  Dng phm Tab di nhp cc tham s vo trc X hoc Y

  2- Di chuy n i m theo ng th ng

  Vo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Move Along (Shift +M)

  TT : Nhn vo i m cn Di chuy n Hin ca s di di

 • 7/22/2019 Giao Trinh Hoc Optitex 10 Linh Van Quy 01686807418

  6/44

  Nhp khong cch vo Distance sau nhn ok

  Bin son : Linh vn Quy Sin thoai 01686807418Chuyn Dy hoc ti nh bng cc phn mm GERBER,LECTRA,OPITITia chi :i 18 -thn bng lai - x ng phc -huyn kim thnh -tnh hi d

  3- Di chuy n i m // ( ( Ch : PhI r chut xuI theo kim ng h )Vo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Move Prprtional ( Ctrl+M )TT : Nhn chut vo i m th nht r chut n i m s 2 Nhn tip i m s 2 v di chuy n theo hng cn lmN hin ca s sau dng phm Tab nhp vo trc X hoc Y Hoc cho vvvv( Hai lnh ny tng t lm nhnhau )

  Nhp tham s vo hai ny

  4- Di chuy n i m khng // ( Ch : PhI r chut xuI theo kim ng h )Vo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Move Point ( Ctrl+Alt+M )TT : Nhn chut vo i m th nht r chut n i m s 2 Nhn tip i m s 2 v di chuy n theo hng cn lmN hin ca s sau dng phm Tab nhp vo trc X hoc Y Hoc cho vvvv( Ghi ch : Trc X v Y c hai i m v th tham s c th khc nhau vn p dng c )

  TT : Nhn vo i m cn Di chuy n r chut I theo on thng Hin ca s

 • 7/22/2019 Giao Trinh Hoc Optitex 10 Linh Van Quy 01686807418

  7/44

  5- Di chuy n c mt chi tit theo bt k hng no (Vo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Muti Move ( Q )TT : Trc tin dng chut trI chn ton B chi titN hin ca s sau dng phm Tab nhp vo trc X hoc Y Hoc cho vvvv

  6- Di chuy n ng ni v canh si ( I )Vo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Move Or Copy Internal ( I )TT : Nhn ch chut vo canh sI cn di chuy n sau kp r

  7- Lnh khp muVo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Walk ( W )TT : Nhn ch chut i m ca Hnh th nht Keo r n i m th 2 sau Ln theo ng cn khp

  ** Cc lnh v quay1- Lnh quay theo gc ( Quy ng thi cng canh si )Vo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Rotate Piece ( R )TT : Nhn ch chut vo trong tm chi tit quay nh sau nhn chut tra hin bng sau

  Nhp gc cn quay vo nyHoc chon cc gc quay theo ba ghi di sau nhn OK

  2- Lnh quay theo gc ( Canh si ng Mt ch khng quay )Vo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Rotate Contour or TextTT : Nhn ch chut vo trong tm chi tit quay nh sau nhn chut tra hin bng sau( Thao tc nhphn quay trn )

  3- Lnh quay theo gc ( T ng hp ca hai lnh quay trn _Vo Menu - Tools Bn trI mn hnh - RotateTT : Nhn ch chut vo lnh lp tc n hin ca s di

  ** Nhp gc quay vo Angle** Mun quay trI hay phI th xem hai nt Rotale Left & Right** Chn Vng trn Piece ( Canh sI quay theo )** Chn Vng trn di ( Canh sI ng yn )

 • 7/22/2019 Giao Trinh Hoc Optitex 10 Linh Van Quy 01686807418

  8/44

  4- Lnh quay theo 1 tm quayVo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Rotate Segment

  TT : Nhn ch chut vo i m cn lm tm quay Sau r chut n i m th 2 r n i m th 3 ( lm cn quaSau quay va n cng hin ca s di nhp tham s cn quay vo nhn ok

  5- Lnh quay theo mt cnh ca chi tit ( Theo hai trc X + Y )Vo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Rotate to X + YTT : Nhn ch vo i m th nht ca on th ng cn xoay r n i m s 2( Mun xoay lt theo trc no th chon lnh )

  5- Lnh quay theo mt gc 90 ( bn trI hoc bn phI )

  Vo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Rotate to CW hoc CCWTT : Nhn ch vo lnh l n s quay Mun quay tip nhn tip Lnh

  3- Lnh quay lt i xng theo mt canhVo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Flip Along ( Ctrl+=)TT : Nhn ch vo ng cn lt Sau a chut ra ngoi ng nhn chut trI N s lt ngay

  3- Lnh quay lt i xng theo Trucj X + YVo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Flip Horizontally v VerticallyTT : Nhn ch vo Lnh Chi tit cn n s lt ( Lu : Ch lt chi tit chon mu Blue thI )

  ** Cc lnh v lt i xng1- Lnh ct I chi tit ( v cng ra png may ( C)Vo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Cut Pic ( C )TT : Nhn ch vo ng th nht Hin bng Nhn ok sau r chut sang ng th 2 Hin bng nhn okSau Hin bng th 3 Yu cu nhp ung may vo Seam cui cng nhn OK

  2- Lnh ct I chi tit ( ca cc ng ni vi bn trong )

  Vo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Build & Cut - Cut Along internal

 • 7/22/2019 Giao Trinh Hoc Optitex 10 Linh Van Quy 01686807418

  9/44

  TT : Nhn lnh sau r chut v ng ni vi cn ct Hin bng Nhp ng May sau nhn OK( Ch p dung cho ct cc ng Ni vi thI )

  3- Lnh lt i xng ra pha ngoiVo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Build & Cut - Fold OutTT : Nhn vo lnh sau r chut vo ng trc cn lt Sau nhn tip ng gp cn lt sang( Ch p dung cho gp gu qun , gu o nhng chi tit cn gp ra ngoi

  Trc ltNhn ng nay sau

  Nhn ng nay trc

  3- Lnh lt i xng vo trongVo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Build & Cut - Fold inTT : Nhn vo lnh sau r chut vo i m u ca Trc tm lt r sang i m th 2 ca trc tm lt L n s l

  Trc tm lt

  4- Lnh tch chi tit theo vng

  Vo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Build & Cut - Buid PieceTT : Nhn vo lnh sau r chut vo vng cn tch khi n n i mu xanh nhn tip chut trI n s tch ra

  5- Lnh tch chi tit theo ng baoVo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Bui & cut - Trace Sgmnts ( Ctrl + B)TT : Nhn vo lnh sau r chut theo tng ng v nhn n s chuy n mu red c ln lt khi cho n khi cui cng N xut hin ca s v nhn Yes ( Enter )( p dung cho Hai hnh giao nhau vn tch c )** Cc lnh v v ct

  4- Lnh v ng th ngVo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Contaur - Daft ( D )TT : Nhn vo lnh sau r chut vo vng cn v r chut tip n i m th 2 , Hin bng nhn Enter v c li( Ch : Mi ln nhn chut N hin bng Nhp vo trc X hay Y cc tham s cn sau Enter )

  2- Lnh v ng congVo Menu - Tools Bn trI mn hnh - Contaur - Arc ( A )TT : R chut vo i m s 1 Hin bng nhn OK - Yes , Keo r sang i m s 2 Hin bng nhn OK - Yes tip Hin ra ng mu xanh con ch n bt vo gia oan th ng v n hin ra bng nh diTa cn nhp s i m cn to ra trn on l bao nhiu ? ( Nhp vo : Number of Pont AlongKhi mun ng cong ta v n khc th n