Geografia de la comunitat valenciana

73
PAISATGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Transcript of Geografia de la comunitat valenciana

Page 1: Geografia de la comunitat valenciana

PAISATGES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Page 2: Geografia de la comunitat valenciana

RELLEU DE LA COMUNIDAT VALENCIANA

Page 3: Geografia de la comunitat valenciana

El relleu de la Comunitat Valenciana està caracteritzat pel predomini de sistemes muntanyosos en l’interior (Sistema Ibèric i Bètic), i d’extenses zones planes en la costa.

Tinguem , per tant, un contrast entre la costa: càlida i seca, i entre l’interior: més fred i humit.

Page 4: Geografia de la comunitat valenciana

Contrast interior i costa:

En la Comunitat Valenciana trobem dos sistemes muntanyosos: el Sistema Ibèric, al nord, i el Sistema Bètic, al sud. I en la costa, la depressió del litoral.

Page 5: Geografia de la comunitat valenciana

Serres de la serralada Ibèrica:

Es localitza al nord-oest de la comunitat.Podem trobar serres, i massissos Trobem les serres d’ Espadán, Calderona, de Javalambre i d’Utiel.Hi ha dos massissos: el Maestrat i el macis del Caroig més al sud.Trobem 4 pics principals: - el Cerro Calderón, de 1839 m. , és el més alt de la Comunitat situat en el Racó d'Ademús; el Penya golosa, el més emblemàtic situat en el Maestrat; i els pics Negrete i Palomeras.

Page 6: Geografia de la comunitat valenciana

Serres de la serralada Bètica:

En aquest sistema trobem serres i pics, però no massissos. Tenim 5 serres situades prop d’Alacant Alicante: La serra Grossa, la serra de Marieta, la serra de Bernia, d’Aitana i de Crevillent.També hi ha 4 pics: el Montcabrer, de 1389 m, l’Aitana, el Puig Campana, quasi en la costa, i el Maigmó.

Page 7: Geografia de la comunitat valenciana

El relleu de plana: Comptem amb dues planes litorals extenses

situades a la franja costanera.

- La depressió del golf de valència: Ocupa el nord i el centre de la Comunitat. Inclou zones de marjal i albuferes, com l’albufera de València

- La depressió del Baix Segura-Vinalopó. S’exten al sud . A les zones pròximes al mar hi ha zones humides i llacs com el Fondo d’Elx, les salines de Santa Pola o les llacunes de la Mata i Torrevella.

Page 8: Geografia de la comunitat valenciana

També podem trobar penyasegats per tota la costa, per exemple, la serra d’Irta, situada al nord de Castelló, o La Villajoiosa, en Alacant.

Finalment, tenim grans cordons de platges de sorra, des de Benicassim fins Almenara; i importants formacions de dunes com les dunes del saler de València.

Page 9: Geografia de la comunitat valenciana

Dunes del Saler, en València.

Page 10: Geografia de la comunitat valenciana

MUMTANYES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Page 11: Geografia de la comunitat valenciana

SISTEMA IBERIC

Maestrat

Penyagolosa

Serra de Espadà

Serra de Javalambre

Pic Calderon

Serra Calderona

Serra d’Utiel

Serra Martes

Page 12: Geografia de la comunitat valenciana

MAESTRAT

Page 13: Geografia de la comunitat valenciana
Page 14: Geografia de la comunitat valenciana

PENYAGOLOSA

Page 15: Geografia de la comunitat valenciana

Penyagolosa

Penyagolosa

Page 16: Geografia de la comunitat valenciana

SERRA D’ESPADÀ

Page 17: Geografia de la comunitat valenciana

JAVALAMBRE

Page 18: Geografia de la comunitat valenciana

SERRA CALDERONA

Page 19: Geografia de la comunitat valenciana

Serra d’Utiel

Page 20: Geografia de la comunitat valenciana

Serra Martes

Page 21: Geografia de la comunitat valenciana

Massis del Caroig

Page 22: Geografia de la comunitat valenciana

SERRALADES BETIQUES

Serra de Crevillent

Serra Mariola

Serra de la Carrasqueta

Pic Aitana

Page 23: Geografia de la comunitat valenciana

Serra de Crevillent

Page 24: Geografia de la comunitat valenciana

Serra Mariola

Page 25: Geografia de la comunitat valenciana

Serra de la Carrasqueta

Page 26: Geografia de la comunitat valenciana

Pic Aitana

Page 27: Geografia de la comunitat valenciana

PLANES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Plan de Vinarós i Benicarló

Depressió de València

Altiplà de Requena

Planes d’Alacant

Page 28: Geografia de la comunitat valenciana

Planes de Vinarós i Benicarló

Page 29: Geografia de la comunitat valenciana
Page 30: Geografia de la comunitat valenciana

Depressió de València

Page 31: Geografia de la comunitat valenciana
Page 32: Geografia de la comunitat valenciana
Page 33: Geografia de la comunitat valenciana
Page 34: Geografia de la comunitat valenciana

Altiplà de Requena

Page 35: Geografia de la comunitat valenciana
Page 36: Geografia de la comunitat valenciana

Planes d’Alacant

Page 37: Geografia de la comunitat valenciana

LES COSTES

Golf de València

Cap de Sant Antoni

Cap de la Nau

Penyal d’Ifac

Badia d’Alacant

Page 38: Geografia de la comunitat valenciana

Cap de Sant Antoni

Page 39: Geografia de la comunitat valenciana

Cap de la Nau

Page 40: Geografia de la comunitat valenciana

Penyal d’Ifac

Page 41: Geografia de la comunitat valenciana
Page 42: Geografia de la comunitat valenciana

Golf de València

Page 43: Geografia de la comunitat valenciana

Badia d’Alacant

Page 44: Geografia de la comunitat valenciana

CLIMA DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

Page 45: Geografia de la comunitat valenciana

CLIMA: CLIMA: és la mitjana de les precipitacions,

les temperatures i els vents que es donen en un lloc durant molt anys.

TEMPERATURA. Ens indica el nivell de calor de l’atmosfera, és a dir, si fa fred o calor.

PRECIPITACIONS: són la quantitat d’aigua que cau a terra procedent de latmosfera en forma de pluja, neu o granís.

VENT: és l’aire en moviment.

Page 46: Geografia de la comunitat valenciana

Clima en la Comunidad Valenciana:

El clima de la Comunitat Valenciana és MEDITERRANI

La major part de la comunitat presenta un clima MEDITERRANI TÍPIC, però el centre i sud de la comunitat d’Alacant presenten un clima mediterrani sec.(poques pluges , i en algunes zones de l’interior de la província de València i de Castelló tenen un clima mediterrani continentalitat ( més fred)

Page 47: Geografia de la comunitat valenciana

Podem diferenciar :

Clima d’interior, a les zones muntanyoses del nord i l’oest. • L’estiu temperatures són altes •A l’hivern, molt fredes. •Precipitacions més freqüents que a la costa.

Clima de les zones costaneres: •L’estiu temperatures són altes. •L’hivern són suaus. •Precipitacions escases.

Page 48: Geografia de la comunitat valenciana

LES AIGÜES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Page 49: Geografia de la comunitat valenciana

RIUS:

Els rius que discorren per la Comunitat Valenciana desemboquen al MARMEDITERRANI.

Podem diferenciar: - Rius que naixen dins de la Comunitat. - Rius que naixen fora de la Comunitat.

Page 50: Geografia de la comunitat valenciana

ELS RIUS

Turia

Millars

Palancia

Cabriol

Xuquer

Serpis

Segura

Page 51: Geografia de la comunitat valenciana

RIUS QUE NAIXEN DINS DE LA COMUNITAT.

Són curts i poc cabalosos. • Palància.• Serpis. • Vinalopó

Page 52: Geografia de la comunitat valenciana

RIUS QUE NAIXEN FORA DE LA COMUNITAT.

Són més llargs i porten més aigua.

• Millars• Túria• Xúquer ( més llarg i cabalós) • Segura

A la Comunitat també hi ha nombroses rambles i barrancs.

Page 53: Geografia de la comunitat valenciana

EMBASSAMENTS.Els embassaments són reserves d’aigua dels rius. S'emmagatzema aigua dels rius per al reg de conreus i per al consum humà. • Sitjar al riu Millars. • Benaixeve i Loriguilla al riu Túria. • Contreras ,( amb més capacitat( Cortes

de Pallars i Tous al riu Xúquer• La Pedrera al riu Segura.

Page 54: Geografia de la comunitat valenciana

Embalse:

Page 55: Geografia de la comunitat valenciana
Page 56: Geografia de la comunitat valenciana

MillarsMILLARS:

Page 57: Geografia de la comunitat valenciana
Page 58: Geografia de la comunitat valenciana

PALÀNCIA

Page 59: Geografia de la comunitat valenciana
Page 60: Geografia de la comunitat valenciana

Turia TÚRIA:

Page 61: Geografia de la comunitat valenciana
Page 62: Geografia de la comunitat valenciana
Page 63: Geografia de la comunitat valenciana

XÚQUER

Page 64: Geografia de la comunitat valenciana
Page 65: Geografia de la comunitat valenciana

CABRIOL

Page 66: Geografia de la comunitat valenciana
Page 67: Geografia de la comunitat valenciana

SerpisSERPIS:

Page 68: Geografia de la comunitat valenciana
Page 69: Geografia de la comunitat valenciana

SEGURA

Page 70: Geografia de la comunitat valenciana
Page 71: Geografia de la comunitat valenciana

ESPAIS PROTEGITS DE LA COMUNITAT VALENCIANA:

Page 72: Geografia de la comunitat valenciana

Es protegeixen els paisatges considerats més valuosos pel: -Relleu-La vegetació-La fauna

Dels 22 parcs naturals que hi ha a la comunitat alguns són: -Els Columbrets la riquesa radica en els fons marins. -Les gorges del Cabriol-El Montgó-L’Albufera de València

Page 73: Geografia de la comunitat valenciana

CEIP CARLES SALVADOR. BARXETA. 2n cicle de primària.