Genero indarkeria jasaten duten emakumeentzako · PDF file 2020. 2. 6. · Genero...

Click here to load reader

 • date post

  01-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Genero indarkeria jasaten duten emakumeentzako · PDF file 2020. 2. 6. · Genero...

 • Genero indarkeria jasaten duten emakumeentzako arreta

  CDS-2009/0008

  2018-2019 3. edizioa

 • XEDEA Genero indarkeria jasaten duten emakumeei arreta emateko eta prebentziorako udal programaren xedea da premiazko esku-hartzea egitea eta arreta pertsonala, integrala, jarraitua, espezializatua eta koordinatua eskaintzea Bilbon bizi diren emakumeei, kasu hauetan:

  - Bikoteko harremanetan arazoak dauzkatenean (bikote ezkonduak edo izatezko bikoteak,

  oraingoak edo iraganekoak);

  - Tratu txar fisiko, sexual edo/eta psikologikoen biktima direnean. Barruan sartzen dira ere gauzaren bat indarrez egiteko mehatxuak, bortxak, mugitzeko edo beste pertsona batzuekin geratzeko eta jarduerak egiteko askatasunik ez edukitzea, kontrol ekonomikoa, eta abar.

  Zerbitzu honen hastapenak dira berdintasuna, prebentzioa, errespetua dibertsitatearen aurrean, partaidetza eta eraginkortasuna.

  Zerbitzu hau eskaintzen duten Sailak arlo hauek koordinatuko dituzte:

  - babes eta arreta poliziala, - larrialdietako gizarte arreta eta arreta espezializatua, - laguntza juridikoa eta psikologikoa, - laguntzarako eta asistentziarako baliabideak, - eta prestazio ekonomikoak.

  BERDINTASUNA, LANKIDETZA, BIZIKIDETZA ETA JAIAK SAILA Aznar eraikina, Venezuela plaza, 2 - 4. solairua · 48001 Bilbo Telefonoa: 94 420 48 38 Faxa: 94 420 50 23 [email protected]

  Ziurtagiria: CDS-2009/0008 zk. Data: 2009/11/19

  Zerbitzuen Agiriak dira Bilboko Udalean erabiltzen ditugun agiriak, urian bizi edo lan egin eta bisitan etortzen diren pertsonei gure zerbitzuen eta konpromisoen berri emateko eta euren premiei eta itxaropenei erantzuteko.

  Gainera, konpromisoak betetzen ditugula ziurtatzeko, urtero eskatzen dugu Zerbitzuen Agirien auditoretza, lortutako emaitzak argitaratu egiten ditugu eta zerbitzuetan hobekuntzak identifikatu eta ezartzen ditugu.

  Bilboko Udala

  Zerbitzuen agiriaren ardura duen unitatea:

 • Informazioa eta orientazioa

  Helburua:

  Herritarrek, orokorrean, eta, bereziki, emakumeek genero-indarkeriari, euren eskubideei eta eskura dituzten baliabideei buruzko informazioa edukitzea.

  Eginkizunak:

  . Herritarrei eta genero indarkeria jasaten duten emakumeei, hauei buruzko informazioa ematea:

  - Genero-indarkeriaren arrazoiak, zikloa eta ondorioak.

  - Biktimek daukaten legeak onartutako eskubideak. - Salaketa eta “Babesteko Agindua”.

  . Emakumeak egokienak diren zerbitzu eta baliabideetara bideratzea, haien beharrak eta egoera kontuan hartuta; eta informazioa ematea zerbitzu eta baliabide horietara nola sartu eta horretarako zer behar den jakiteko.

  Premiazko egoeretan esku hartzea

  Helburua:

  Larrialdi batean dauden emakumeei arreta berehala ematea.

  Eginkizunak:

  . Genero indarkeria jasaten duten emakumeei eta euren kargura dauden pertsonei (seme-alabak edo laguntza behar duten helduak) informazioa, orientazioa eta aholkuak ematea.

  . Prozesu guztian euskarri ezberdinetan informazioa ematea. Informazioa irisgarritasun-irizpideen arabera egokitua izango da.

  . Aurrez aurre, telefonoz, internet bidez zein hainbat hizkuntzatan eta bitartekotan (braille, zeinu-lengoaia,

  etab.) argitaratutako inprimaki bidez ematea informazioa eta, beharrezkoa bada, erabiltzailearen hizkuntzan emango du interprete batek.

  ESKAINTZEN DITUGUN

  ZERBITZUAK

 • . Emakumeei osasun zentrora laguntzea eta, behar izanez gero, larrialdiko bizilekura.

  . Poliziaren komisarian, doako laguntza juridikoa (emakumeentzat eta baimendutako pertsonentzat) eta larrialdiko gizarte zerbitzuak eskuratzeko bidea ematea.

  . Salaketa izapidetzea eta “babesteko agindua” eskatzea.

  . Emakumeak aldi baterako babesa behar duela ikusten bada, “Babeserako kautelazko neurriak” abian jartzea.

  . Larrialdiko bizilekua eskaintzea, gau eta egun eta urteko egun guztietan eskuragarri, beren ohiko

  etxebizitza utzi behar duten eta bizitzeko beste leku segururik ez daukaten emakumeei.

  Esku-hartze sozial espezializatua larrialdikoak ez diren egoeretan

  Helburua:

  Emakumeek berriro bizimodu autonomoa eta indarkeriarik gabea edukitzea.

  Eginkizunak:

  · Emakumeei zerbitzuan harrera ematea eta haiei entzutea, konfidentzialtasuneko espazio bat eskainiz.

  · Emakumeei euren eskubideak eta betebeharrak adieraztea.

  · Beharren eta egoeraren hasierako balorazioa egitea.

  · Emakumearekin batera, “Lanerako plan pertsonala” lantzea, bere egoerari egokituta, bizimodu autonomo eta indarkeriarik gabekoa berreskuratzeko

  · Bere eskubidea delako emakumeak jaso beharreko zerbitzuak eta prestazio ekonomikoak izapidetzea.

  · Lana beste zerbitzu eta profesional batzuekin koordinatzea.

  · Arreta psikologikoa: hasierako arreta, esku-hartzea, ebaluazioa eta jarraipen terapeutikoa

  jasotzeko zerbitzu espezializatuetara bideratzea emakumea.

 • · Emakumeei prozesu guztian lagun egitea, baita jarraipenean eta ebaluazioan ere, beharrezkoa izanez gero.

  · Gizarteratzea sustatzea: legez dagozkien enplegua eta etxebizitza bilatzeko programetara bideratzea.

  · Elkarteetan eta komunitatearen baliabideetan emakumeen parte-hartzea sustatzea.

  Harrera udal etxebizitzetan

  Eginkizunak: “Esku-hartze sozial espezializatua larrialdikoak ez diren egoeretan” izeneko aurreko atalean jasotakoez gain, hauexek:

  · Udal etxebizitza batean harrera ematea aldi batez indarkeria-egoeratik suspertu eta egoera hori gainditu behar duten emakumeei eta haien ardurapeko pertsonei, horietara sartzeko baldintzak betez gero.

  · Gizarte eta hezkuntza-arloko gaietan laguntza ematea emakumeei eta euren seme-alaba adingabeei.

  · Beste zerbitzu edo erakunde batzuetan (epaitegiak, osasun-zentroak,…) egin beharreko izapideak egiteko emakumeei lagun egitea prozesu guztian.

  · Bizitokia aldatzearen ondorioz egin beharreko administrazio-izapide guztiak (seme-alabak eskolaratzea, osasun-txartela,…) kudeatzea eta koordinatzea.

  · Emakumeei beste pertsona batzuekin harremanetan jartzeko eta taldeka ikasteko espazioak eskaintzea.

  · Harrera emateko etxebizitzatik irtetean lagun egitea eta irten osteko jarraipena eskaintzea.

  Helburua:

  Emakumeek eta haien ardurapeko pertsonek (seme-alabak, menpeko helduak,…) indarkeria-egoeratik suspertu eta egoera hori gainditu ahal izatea seguru sentitzen diren aldi baterako ostatu edo bizitoki batean.

 • Premiazko egoeretan esku hartzea

  Esku-hartze sozial espezializatua larrialdikoak ez diren egoeretan

  Emakume guztiak osasun zentrora eramatea.

  Lau eguneko epean Udaltzaingoaren eta GLUZ zerbitzuak erabili dituzten emakumeekin kontaktatzea, informazioa eta udal baliabideak eskaintzeko.

  Tratu txarrei eta bide juridikoei buruzko informazioa eskatzeko Bil- boko emakume guztiek egindako galderei erantzutea.

  Artatutako emakumeei laguntza psikologikoa ematea, eskatzen badute.

  Udal etxebizitzetan harrera-aldia bukatu duten emakumeei urtebeteko jarraipena egitea.

  Udaltzaingoari deitzen zaionetik, 10 minutu baino lehen ematea arreta kasuen % 85ean; 15 minutu ez gainditzea inoiz.

  Oinarrizko Gizarte Zerbitzuek gizarte arloko esku-hartzea eskaintzea hitzordu barik arreta eskatzen duten emakumeei.

  Komisarian artatutako emakumeei doako aholkularitza juridikoa ematen zaiela bermatzea.

  Komisarian artatutako emakumeei Gizarte Larrialdietako Udal Zerbitzuak 30 minutu baino lehen eskaintzea arreta psikosoziala.

  . Arrisku egoeran egon barik, gizarte laguntza jasotzen duten emakumeen ehunekoa. . Arrisku egoeran egonik, poliziaren laguntza jasotzen duten emakumeen ehunekoa.

  . Kontaktatutako emakumeen ehunekoa.

  . Erantzundako kontsulten ehunekoa.

  . Laguntza psikologikoa jasotako emakumeen ehunekoa.

  . Urtebeteko jarraipena egindako emakumeen ehunekoa.

  . 10 minutu baino lehen erantzundako egoeren ehunekoa.

  . OGZen arreta jaso duten emakumeen ehunekoa.

  . Doako aholkularitza juridikoa jasotzen duten emakumeen ehunekoa.

  . GLUZren arreta jaso duten emakumeen ehunekoa.

  KONPROMISOAK BETETZEN DIRELA NEURTZEKO, HAUEK EGIAZTATZEN DITUGU

  GURE KONPROMISOAK...

  KONPROMISOAK BETETZEN DIRELA NEURTZEKO, HAUEK EGIAZTATZEN DITUGU

 • Harrera udal etxebizitzetan

  Orokorrak

  Udal etxebizitzetan dauden emakumeei lana, etxea eta laguntza ekonomikoak bilatzeko orientazioa eskaintzea.

  Arreta integrala eskaintzea, hurbileko eta konfiantzazko tratuarekin emakume biktimei, gutxieneko gogobetetasun-maila 8 izanik.

  Arreta bermatzea ezgaiztasunaren bat daukaten emakumeei.

  Atzerriko hizkuntzetako edo zeinuen hizkuntzako interpretea ekartzea hala eskatzen duten emakumeei, komisarian, Berdintasun Zerbitzuan eta GLUZn.

  Arrisku-egoeran egonez gero, emakumeen seme-alabei esku-hartze soziala bermatzea.

  . Gizartean eta lan-munduan sartzeko prozesuan dauden emakumeen ehunekoa.

  . Arreta integralarekin gogobetetasuna.

  . Ezgaiztasunaren bat daukaten emakumeen ehunekoa.

  . Atzerriko hizkuntzetako edo zeinuen hizkuntzako interpretea ekartzeko beten diren eskarien ehunekoa.

  . Arreta emandako adingabekoen ehunekoa.

  Arreta emateko plan pertsonalizatua diseinatzea, egitea eta ebaluatzea, emakumeak parte hartuz. Planak helburuak, esku-hartzeak