Garapenerako lankidetzaren eraldaketa ekologikorako · PDF file(Garapen Iraunkorra eta...

Click here to load reader

 • date post

  25-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Garapenerako lankidetzaren eraldaketa ekologikorako · PDF file(Garapen Iraunkorra eta...

 • GarapenerakoGarapenerakolankidetzarenlankidetzareneraldaketaeraldaketaekologikorakoekologikorakogida praktikoagida praktikoa

 • Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren eta Bizkaiko Foru Aldundiaren finantzaketari esker egin ahal izan da gida hau.

  GarapenerakoGarapenerakolankidetzarenlankidetzareneraldaketaeraldaketaekologikorakoekologikorakogida praktikoagida praktikoa

 • Koordinazioa eta idazkuntza: Florent Marcellesi (Bakeaz).Edizioaren koordinazioa: Bakeaz.

  Bakeaz Arriquibar plaza, 3-1.a esk. 48008 Bilbao Tel.: 94 4790070 Faxa: 94 4790071 Helbide elektronikoa:[email protected] http://www.bakeaz.org

  Ekolankidetzaren bidez, hots, garapeneko GKEen kideeketa ekologistek eta erakunde publikoek osaturiko iraunkor-tasunari, ingurumenari eta lankidetzari buruzko gogoetakoeta parte hartzeko lantaldearen bidez, honako lagun hauekparte hartu dute gida honetan: Puri Prez Rojo, FtimaAmezkua Kortadi (Mugarik Gabe); Jaime Bernar (Zabalketa);Jorge Lagos (Paz con Dignidad); Myriam Artola Dendaluce,Sandra Delgado Garca (Alboan); Aitana Uria Gutirrez (UnescoEtxea); Vernica Crdoba (Mugarik Gabeko Ingeniaritza); Ikerdel Ro Lahidalga (Bizilur); Mnica Quintela (Mundubat);Christine Wolf, Natalia Rodrguez (Ekologistak Martxan);Iaki Barcena Hinojal (Ekologistak Martxan eta UPV/EHUrenZientzia Politikoen Departamentua); Ramn Elosegui(SEO/BirdLife); Mari Luz Iarra Palomino; Ruth Vicente, MirenSaiz, Monika Sojo (Garapenerako Lankidetzaren EuskalAgentzia); Alazne Camia Izkara (Bizkaiko Foru Aldundia);Josu Oskoz (Arabako Foru Aldundia); Irene Molero Gurrutxaga(Gipuzkoako Foru Aldundia); Igone Palacios, Laura Snchez(Garapen Iraunkorra eta Ingurumen Hezkuntzari buruzkoUPV/EHUko UNESCO Katedra); Juanma Balerdi (EuskalFondoa); Unai Villena (Hegoa Institutua).

  Gida honetan adierazitako iritziak ez datoz nahitaez batgidaren elaborazioan parte hartu duten pertsona eta erakun-deenekin.

  Edizioa: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, 2012.Diseinua eta maketazioa: Voice Comunicacin & Diseo.Inprimaketa: Grficas Ingugom.

  Onespena-Ez-komertziala-Partekatzea, berdin 3.0Sorturiko materiala hirugarrenek banatu, kopiatu eta erakutsidezakete kredituetan, autoretza eta jatorria erakusten bada.Ezin da merkataritza-mozkinik lortu eta bideraturiko lanekjatorrizko lanaren lizentzia-termino beren pean egon behardute.

  Lege-gordailua: BI-637-2012

  Argitalpen hau inprimatzeko erabilitako papera % 100birziklatua eta klororik gabea da.

 • Hitzaurrea

  Ingurumenari buruzko nazioarteko lehen konferentziatikberrogei urtera eta Rio de Janeiroko Lurraren GoiBileratik hogei urtera, nazioarteko agenden helburubihurtu da garapen iraunkorra. Teorian gure politikaguztietan txertatu behar bada ere, adierazi beharradago garapenerako lankidetzak oso neurri txikian etasistematizatu gabe heldu diola kontzeptu horri.

  Dena dela, kontzeptu hori txertatzea Eusko Jaurlari-tzaren konpromisoa da, eta premiazkoa gizateriarentzat:ingurumen- eta klima-krisialdiei aurre egiteko, gizarte-eta ingurumen-arloan mundu bidezkoago bat eraikitzekotresna izango den eta planetaren muga ekologikoakerrespetatuko dituen garapenerako lankidetza batsortu behar dugu.

  Iraunkortasuna garapenerako lankidetzan txertatzekogida hau erronka horiei erantzuteko argitaratu da.Gidaren bidez, eguneroko jardunean era sektorial zeinzeharkakoan jarduteko aukera emango duten tresnapraktikoak eskaini nahi zaizkie garapenerako lankide-tzari eta ingurumenari lotutako pertsonei eta erakun-deei. Gainera, ikuspegi holistiko batean oinarritutadago, garapenerako lankidetzaren alderdi guztiakhartzen baititu kontuan: legezko esparrua, proiektuen

  zikloa, eragin politikoa, barne-kultura eta barne-politikak, eta garapenerako hezkuntza. Garapenerakolankidetzaren hainbat jardun-arlotan diharduten erakun-de publiko eta pribatuen eta sektore ekologisten adibideeta praktika on ugari biltzen ditu (Iparraldekoak zeinHegoaldekoak).

  Azkenik, Bakeaz erakundeak eta material hau lantzenesku hartu duten Euskadiko GKE eta pertsona guztiekegindako lana eskertu nahi dut. Zalantzarik gabe, tailerpresentzial ugariei eta online lanari esker, parte-hartzehandia izan du ezaugarri bereizgarri gida hau sortzekoeta idazteko prozesuak. Halaber, genero-ikuspegiazeharka txertatu izana azpimarratu nahi nuke. Garape-nerako Lankidetzaren Euskal Agentziarentzat, ikuspegihori, ingurumenarena bezalaxe, ezinbesteko baldintzada Iparraldeko eta Hegoaldeko garapen-prozesu orotan.

  Irakurketa emankorra izatea opa dizuet, eta zuen eskurajarri dugun tresna hau baliagarria izatea espero dugu.

  Marta AresGarapenerako Lankidetzaren Euskal

  Agentziako zuzendaria

 • aurkibidea

  6

 • 1Gida honenhelburuak etaoinarri teorikoak

  2Lege-esparrua

  11

  3Erakunde-politikak etabarne-kultura

  4Eragin politikoa

  17

  27

  33

  5Hezkuntza etaprestakuntza 43

  6Esku hartzekoestrategiak etaproiektu-zikloak 49

  7Glosarioa 69

  7

 • koadroak eta irudiak1. koadroa

  BA AL DAKIZU zeintzuk diren negutegi-efektuko gasen emisioakmurrizteko helburuak honako hauen arabera?

  20

  21

  22

  23

  24

  29

  ERREMINTA KUTXA: Ingurumenari buruzko lege-akordioeta gizarte-deklarazio nagusiak

  XEHETASUNEZ: Ingurumena Espainiako eta EAEko legedianeta gidaplanetan

  JARDUNBIDE EGOKIAK: Nazioarteko lankidetza Suitzakoingurumeneko araudian

  JARDUNBIDE EGOKIAK: Naturaren eskubideak Hegoan

  ZEREGINEN ZERRENDA: Lege-esparrua

  ERREMINTA KUTXA: Ingurumen-kudeaketarako tresnak

  23

  2. koadroa

  3. koadroa

  4. koadroa

  5. koadroa

  6. koadroa

  7. koadroa

  30JARDUNBIDE EGOKIAK: Erakundeetako ingurumen-kudeaketarenadibideak

  8. koadroa

  BA AL DAKIZU Etorkizun Iraunkorrerako HezkuntzarenHamarkadan gaudela?

  JARDUNBIDE EGOKIAK: Material didaktikoa eskola-jangelaekologikoetarako

  ZEREGINEN ZERRENDA: Eragin politikoa

  JARDUNBIDE EGOKIAK: Paradigma eta produkzio-ereduaaldatzeko aliantzak

  JARDUNBIDE EGOKIAK: Informazioaren eta komunikazioarenteknologiak eraginari aplikatuak

  XEHETASUNEZ: Ingurumenaren Munduko Erakundea

  BA AL DAKIZU nondik datorren 0,7a?

  XEHETASUNEZ: Politiken koherentzia eta antilankidetza

  ZEREGINEN ZERRENDA: Erakunde-politikak eta barne-kultura 31

  35

  36

  37

  38

  39

  40

  45

  46

  9. koadroa

  10. koadroa

  11. koadroa

  12. koadroa

  13. koadroa

  14. koadroa

  15. koadroa

  16. koadroa

  17. koadroa

  8

 • JARDUNBIDE EGOKIAK: Kontsumo kontziente eta arduratsuaizateko sentsibilizazioa

  18. koadroa

  ZEREGINEN ZERRENDA: Proiektuen zikloa

  JARDUNBIDE EGOKIAK: Ondo bizitze iraunkorraren adierazlea

  ERREMINTA KUTXA: Giza garapenaren indizea osatzeairaunkortasunaren ikuspegitik begiratuta

  ERREMINTA KUTXA: Ingurumen-inpaktuaren aurretiazkoebaluazioa

  XEHETASUNEZ: CO2aren merkatu boluntarioetan parte hartzekoirizpideak

  XEHETASUNEZ: Beste lankidetza-fluxuak: Hego-Ipar, Hego-Hegoeta Ipar-Ipar

  XEHETASUNEZ: Bizitza dago esparru logikotik haratago

  ERREMINTA KUTXA: Iraunkortasuna eta genero-jarraibideak

  19. koadroa

  20. koadroa

  21. koadroa

  22. koadroa

  23. koadroa

  24. koadroa

  25. koadroa

  26. koadroa

  27. koadroa

  28. koadroa

  29. koadroa

  30. koadroa

  ZEREGINEN ZERRENDA: Hezkuntza eta prestakuntza

  BA AL DAKIZU nola identifikatzen duen Espainiako lankidetzakingurumen-garapenerako Laguntza Ofiziala?

  JARDUNBIDE EGOKIAK: Ingurumen-lankidetza teknikodeszentralizatua

  XEHETASUNEZ: Garapenerako laguntza eskatzeari buruzko dekretuak,baremazioak eta inprimakiak berriz definitu behar dira

  46

  47

  51

  52

  53

  55

  56

  57

  58

  63

  64

  66

  67

  Uzkurtzen eta konbergentzian dauden herrialdeak giza garapenarenindizearen eta oinatz ekologikoaren arabera

  Kudeaketa-politiketako dimentsio ekologikoaren integrazioareneta giza ongizatearen arteko harremana

  Iraunkortasunaren kontzeptuzko esparrua

  12

  14

  65

  1. irudia

  2. irudia

  3. irudia

  Garapenerako lankidetzaren eraldaketaekologikorako gida praktikoa

  9

 • 10

 • 1Gida honen

  helburuak etaoinarri teorikoak

  Helburu orokorra

  Helburu espezifikoa

  Nori dago zuzenduta gida hau?

  Zer da iraunkortasuna?

  Erreferentziako testuak

  Nola erabili behar den gida hau

  11

 • Helburuorokorra

  Gida honen helburu orokorra krisi ekologikoari*aurre egitea da garapenerako lankidetzarenbidez.Helburu hori buruan, Garapenerako lankidetzaren eral-daketa ekologikorako gida praktikoak abiapuntutzathartzen du kontrakzio-eta konbergentzia-eredubat, eta horren arabera herrialde guztiek erantzukizunerkide baina bereziak* dituzte eta ikuspegi erkideaere partekatzen dute: materialen eta energiaren ekoiz-pena eta kontsumoa biosferaren karga-gaitasunera*mugatuta geratzea eta natura-baliabideak bidezkomoduan per capita banatzea.Hainbat aldaketa eragiten ditu horrek guztiak:

  Ipar globalerako,* aldaketa estruktural eta sozialakontsumo/produkzio txikiago eta hobeago baterantzbeharrezko baldintza gisa ez, ordea, nahikoamodu solidario eta iraunkorrean laguntzeko Hegokoherrialdeei eta haien biztanleria behartsuenei.Hego globalerako,* bilakaera sozioekologikoki era-ginkorra, okerreko garapenaren arkutik igaro gabe,baina betiere hazkunderako eskubidearekin, posibleaeta nahigarria den leku guztietan.

  * Izartxo batekin adierazitako termino teknikoak azken glosarioan daude definituta.

  Gida honen helburu espezifikoa lan-esparru bat etahainbat erreminta proposatzea da, iraunkortasunagarapenerako lankidetzan s