Foment dels Perfils Professionals de la Societat Digital

10
Foment dels perfils professionals Foment dels perfils professionals de la Societat Digital i ió G ld l i i iS i d l f Direcció Generalde Telecomunicacions iSocietat de la InformacDepartament d’Empresa i Ocupació
 • date post

  19-Oct-2014
 • Category

  Technology

 • view

  894
 • download

  0

description

Presentació dins de la Jornada de Dinamització de la Internet Social 2011. Foment dels perfils professionals de la Societat Digital. A càrrec de: Sr. Daniel Marco, responsable de Promoció Industrial TIC. Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Departament d’Empresa i Ocupació.

Transcript of Foment dels Perfils Professionals de la Societat Digital

Page 1: Foment dels Perfils Professionals de la Societat Digital

Foment dels perfils professionalsFoment dels perfils professionals de la Societat Digital

i ió G l d l i i i S i d l f ióDirecció General de Telecomunicacions i Societat de la InformacióDepartament d’Empresa i Ocupació

Page 2: Foment dels Perfils Professionals de la Societat Digital

idigitalAntecedents: marc europeu i pla de govern 2011-2014

El desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya es transversal dins del Govern, en tots elsseus àmbits, i fora en la relació amb ciutadans, empreses i administracions, de manera que així horeflecteixi el Pla de Govern, remarcant aquesta transversalitat.

Estratègia TIC del Govern gplenament integrada en

l’Agenda Digital Europea.

2

idigital s'emmarca dins de l'estratègia del Govern essent el programa pel desenvolupament de laSocietat Digital a Catalunya dirigit a empreses i ciutadans.

Page 3: Foment dels Perfils Professionals de la Societat Digital

idigital Concepte: pol d’innovació digital de Catalunyaidigital és l'estratègia del Govern de la Generalitat per generar a Catalunya un pol d'innovació digitala Catalunya generador de creixement econòmic, competitivitat empresarial, ocupació de qualitat itransformador de l’Administració per aconseguir un major benestar social i una millor qualitat de vida.

Empresa CiutadaniaProjecció als t t i Empresa Ciutadaniamercats exteriors

Internacionalització

At ió d it lC di ió d l

El suport a l’empresa catalanai la generació d’ocupació seran els eixos centrals de l'estratègia

Atracció de capital público-privat

Inversió

Coordinació dels esforços de RDI

Innovació

5i’s els eixos centrals de l estratègia. Es posaran en marxa un conjunt

de projectes i iniciatives adreçades tant a les empresesPotenciació de

e-infraestructuresIntegració digital de

la ciutadainacom a la ciutadania

e infraestructuresInfraestructures

la ciutadainaInclusió

3

Aquestes són les 5i’s de Catalunya, aquells aspectes en què hem de ser excel·lents per tal de poder afrontar amb garantia el present i el futur imminent.

Page 4: Foment dels Perfils Professionals de la Societat Digital

idigitalLínies d’actuació i objectius prioritarisPer aconseguir generar un pol d’innovació digital a Catalunya s’estableixen sis eixosestratègics al voltant dels quals s’identifiquen objectius prioritaris d’actuació.

• e‐commerce factura electrònica seguretat etc • Clústers tecnològicse commerce, factura electrònica, seguretat, etc 

• Anelles Sectorials.

• Polígons industrials. 

Clústers tecnològics. 

• Emprenedoria i creixement empresarial. 

• Innovació + internacionalització + inversió. 

F ió i ifi ió d f i l• Formació i certificació de professionals.

• Foment dels perfils professionals TIC. 

• Suport a les activitats de foment a l’ocupació

• eSalut, eEnsenyament, eGovern, etc.

• Demanda pública innovadora en TIC

• Cloud Computing, Mobilitat, etc.

• Xarxa de Punts TIC per la cohesió digital. 

• Capacitació i acreditació de competències TIC.

• Actuacions amb col∙lectius en risc d'exclusió.  

• Promoció i difusió de les TIC a la ciutadania.

• Continguts Digital,  llicencies i programari lliure. 

• Xarxes ciutadanes i comunitats digitals.4

Page 5: Foment dels Perfils Professionals de la Societat Digital

idigitalDinamitzar la generació d’ocupació amb les TIC

5

Page 6: Foment dels Perfils Professionals de la Societat Digital

Foment de perfils professionals TICObjectiu

•Identificar els perfils professionals TIC més demandats i els nous perfils de la SocietatDigital per tal d’establir plans de formació adequats en persones desoccupades ifomentar les vocacions dels joves en aquests segments professionals.j q g p

Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació

Coordinació de l’estudi i pla d’acció

Plans d’acció Identificar els perfils professionals més

demandats i els nous que apareixeran

Establir un pla de formació per

assolir habilitats i capacitats

Identificar persones desocupades que

encaixin amb aquests perfils

territorial

6

Page 7: Foment dels Perfils Professionals de la Societat Digital

Foment dels perfils professionals TICProfessions TIC més demandats

Ranking de les professions TIC més demandades per les empreses a Catalunya.Gener 2010 – Juny 2011

Font: Infojobs. Indicadores Infojobs del mercado laboral en Cataluña. Sector: Telecomunicaciones i TIC, 2011

7

Page 8: Foment dels Perfils Professionals de la Societat Digital

Foment dels perfils professionals TICNivell d’estudis requerit

Distribució de llocs de treball oferts per nivell d’estudis requerit per les ofertes deprogramador,

Font: Infojobs. Indicadores Infojobs del mercado laboral en Cataluña. Sector: Telecomunicaciones i TIC, 2011 8

Page 9: Foment dels Perfils Professionals de la Societat Digital

Foment des perfils professionals TICNous perfils

L’evolució de les TIC ha generat noves tasques i nous llocs de treball que no tenenperfils professionals associats i no coberts pels ensenyaments reglats.

Dinamitzador de la Societat

de la InformacióInformació

Gestor de Comunitats i

Xarxes Arquitecte i

analista de la informació La formalització

Nous perfils professionals

TIC

Socialsinformació La formalització d’aquests perfils i

la reconversió d’ t t tTIC

Mediador en la implantació

de Digitalitzador de processos

d’aturats pot contribuir a la

reducció de l’atur.l’administració

electrònica

Facilitador del comerç

de processos

9

comerç electrònic

Page 10: Foment dels Perfils Professionals de la Societat Digital

Moltes gràcies 

i ió G l d l i i i S i d l f ióDirecció General de Telecomunicacions i Societat de la InformacióDepartament d’Empresa i Ocupació

[email protected]