Foment dels Perfils Professionals de la Societat Digital

Click here to load reader

 • date post

  19-Oct-2014
 • Category

  Technology

 • view

  883
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Presentació dins de la Jornada de Dinamització de la Internet Social 2011. Foment dels perfils professionals de la Societat Digital. A càrrec de: Sr. Daniel Marco, responsable de Promoció Industrial TIC. Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació. Departament d’Empresa i Ocupació.

Transcript of Foment dels Perfils Professionals de la Societat Digital

Microsoft PowerPoint - Presentaci Internet Social.ppt [Modo de compatibilidad]

Foment dels perfils professionalsFomentdelsperfilsprofessionalsdelaSocietatDigital

i i G l d l i i i S i d l f iDirecciGeneraldeTelecomunicacionsiSocietatdelaInformaciDepartamentdEmpresaiOcupaci

idigitalAntecedents: marc europeu i pla de govern 2011-2014

El desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya es transversal dins del Govern, en tots elsseus mbits, i fora en la relaci amb ciutadans, empreses i administracions, de manera que aix ho

reflecteixi el Pla de Govern, remarcant aquesta transversalitat.

Estratgia TIC del Govern gplenament integrada en

lAgenda Digital Europea.

2

idigital s'emmarca dins de l'estratgia del Govern essent el programa pel desenvolupament de laSocietat Digital a Catalunya dirigit a empreses i ciutadans.

idigital Concepte: pol dinnovaci digital de Catalunya

idigital s l'estratgia del Govern de la Generalitat per generar a Catalunya un pol d'innovaci digitala Catalunya generador de creixement econmic, competitivitat empresarial, ocupaci de qualitat i

transformador de lAdministraci per aconseguir un major benestar social i una millor qualitat de vida.

Empresa CiutadaniaProjecci als t t i Empresa Ciutadaniamercats exteriorsInternacionalitzaci

At i d it lC di i d l

El suport a lempresa catalanai la generaci docupaci seran

els eixos centrals de l'estratgia

Atracci de capital pblico-privat

Inversi

Coordinaci dels esforos de RDI

Innovaci

5is els eixos centrals de l estratgia. Es posaran en marxa un conjunt

de projectes i iniciatives adreades tant a les empresesPotenciaci de e-infraestructuresIntegraci digital de la ciutadaina

com a la ciutadaniae infraestructures

Infraestructuresla ciutadaina

Inclusi

3

Aquestes sn les 5is de Catalunya, aquells aspectes en qu hem de ser excellents per tal de poder afrontar amb garantia el present i el futur imminent.

idigitalLnies dactuaci i objectius prioritarisPer aconseguir generar un pol dinnovaci digital a Catalunya sestableixen sis eixos

estratgics al voltant dels quals sidentifiquen objectius prioritaris dactuaci.

ecommerce factura electrnica seguretat etc Clsters tecnolgicse commerce,facturaelectrnica,seguretat,etc AnellesSectorials. Polgonsindustrials.

Clsterstecnolgics.

Emprenedoriaicreixementempresarial. Innovaci+internacionalitzaci+inversi.

F i i ifi i d f i l Formaciicertificacideprofessionals. FomentdelsperfilsprofessionalsTIC.

Suportalesactivitatsdefomentalocupaci

eSalut,eEnsenyament,eGovern,etc. DemandapblicainnovadoraenTIC

Cloud Computing,Mobilitat,etc.

XarxadePuntsTICperlacohesidigital. CapacitaciiacreditacidecompetnciesTIC.

Actuacionsambcollectiusenriscd'exclusi.

PromociidifusidelesTICalaciutadania. ContingutsDigital,llicenciesiprogramarilliure.

Xarxesciutadanesicomunitatsdigitals.4

idigitalDinamitzar la generaci docupaci amb les TIC

5

Foment de perfils professionals TICObjectiu

Identificar els perfils professionals TIC ms demandats i els nous perfils de la SocietatDigital per tal destablir plans de formaci adequats en persones desoccupades ifomentar les vocacions dels joves en aquests segments professionals.j q g p

Direcci General de Telecomunicacions i Societat de la Informaci

Coordinaci de lestudi i pla dacci

Plans dacci Identificar els perfils

professionals ms demandats i els nous

que apareixeran

Establir un pla de formaci per

assolir habilitats i capacitats

Identificar persones desocupades que

encaixin amb aquests perfils

territorial

6

Foment dels perfils professionals TICProfessions TIC ms demandats

Ranking de les professions TIC ms demandades per les empreses a Catalunya.Gener 2010 Juny 2011

Font: Infojobs. Indicadores Infojobs del mercado laboral en Catalua. Sector: Telecomunicaciones i TIC, 2011

7

Foment dels perfils professionals TICNivell destudis requerit

Distribuci de llocs de treball oferts per nivell destudis requerit per les ofertes deprogramador,

Font: Infojobs. Indicadores Infojobs del mercado laboral en Catalua. Sector: Telecomunicaciones i TIC, 2011 8

Foment des perfils professionals TICNous perfils

Levoluci de les TIC ha generat noves tasques i nous llocs de treball que no tenenperfils professionals associats i no coberts pels ensenyaments reglats.

Dinamitzador de la Societat

de la InformaciInformaci

Gestor de Comunitats i

Xarxes Arquitecte i

analista de la informaci La formalitzaci

Nous perfils professionals

TIC

Socialsinformaci La formalitzaci daquests perfils i

la reconversi d t t tTIC

Mediador en la implantaci

de Digitalitzador de processos

daturats pot contribuir a la

reducci de latur.ladministraci

electrnica

Facilitador del comer

de processos

9

comer electrnic

Moltesgrcies

i i G l d l i i i S i d l f iDirecciGeneraldeTelecomunicacionsiSocietatdelaInformaciDepartamentdEmpresaiOcupaci

[email protected]