Foment dels Perfils Professionals de la Societat Digital

download

of 10

 • date post

  19-Oct-2014
 • Category

  Technology
 • view

  819
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Presentaci dins de la Jornada de Dinamitzaci de la Internet Social 2011. Foment dels perfils professionals de la Societat Digital. A crrec de: Sr. Daniel Marco, responsable de Promoci Industrial TIC. Direcci General de Telecomunicacions i Societat de la Informaci. Departament dEmpresa i Ocupaci.

transcript

<p>Microsoft PowerPoint - Presentaci Internet Social.ppt [Modo de compatibilidad]</p> <p>Foment dels perfils professionalsFomentdelsperfilsprofessionalsdelaSocietatDigital</p> <p>i i G l d l i i i S i d l f iDirecciGeneraldeTelecomunicacionsiSocietatdelaInformaciDepartamentdEmpresaiOcupaci</p> <p>idigitalAntecedents: marc europeu i pla de govern 2011-2014</p> <p>El desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya es transversal dins del Govern, en tots elsseus mbits, i fora en la relaci amb ciutadans, empreses i administracions, de manera que aix ho</p> <p>reflecteixi el Pla de Govern, remarcant aquesta transversalitat.</p> <p>Estratgia TIC del Govern gplenament integrada en </p> <p>lAgenda Digital Europea.</p> <p>2</p> <p>idigital s'emmarca dins de l'estratgia del Govern essent el programa pel desenvolupament de laSocietat Digital a Catalunya dirigit a empreses i ciutadans.</p> <p>idigital Concepte: pol dinnovaci digital de Catalunya</p> <p>idigital s l'estratgia del Govern de la Generalitat per generar a Catalunya un pol d'innovaci digitala Catalunya generador de creixement econmic, competitivitat empresarial, ocupaci de qualitat i</p> <p>transformador de lAdministraci per aconseguir un major benestar social i una millor qualitat de vida.</p> <p>Empresa CiutadaniaProjecci als t t i Empresa Ciutadaniamercats exteriorsInternacionalitzaci</p> <p>At i d it lC di i d l</p> <p>El suport a lempresa catalanai la generaci docupaci seran </p> <p>els eixos centrals de l'estratgia</p> <p>Atracci de capital pblico-privat</p> <p>Inversi</p> <p>Coordinaci dels esforos de RDI</p> <p>Innovaci</p> <p>5is els eixos centrals de l estratgia. Es posaran en marxa un conjunt </p> <p>de projectes i iniciatives adreades tant a les empresesPotenciaci de e-infraestructuresIntegraci digital de la ciutadaina</p> <p>com a la ciutadaniae infraestructures</p> <p>Infraestructuresla ciutadaina</p> <p>Inclusi</p> <p>3</p> <p>Aquestes sn les 5is de Catalunya, aquells aspectes en qu hem de ser excellents per tal de poder afrontar amb garantia el present i el futur imminent.</p> <p>idigitalLnies dactuaci i objectius prioritarisPer aconseguir generar un pol dinnovaci digital a Catalunya sestableixen sis eixos</p> <p>estratgics al voltant dels quals sidentifiquen objectius prioritaris dactuaci.</p> <p> ecommerce factura electrnica seguretat etc Clsters tecnolgicse commerce,facturaelectrnica,seguretat,etc AnellesSectorials. Polgonsindustrials.</p> <p>Clsterstecnolgics.</p> <p> Emprenedoriaicreixementempresarial. Innovaci+internacionalitzaci+inversi.</p> <p>F i i ifi i d f i l Formaciicertificacideprofessionals. FomentdelsperfilsprofessionalsTIC.</p> <p> Suportalesactivitatsdefomentalocupaci</p> <p> eSalut,eEnsenyament,eGovern,etc. DemandapblicainnovadoraenTIC</p> <p> Cloud Computing,Mobilitat,etc.</p> <p> XarxadePuntsTICperlacohesidigital. CapacitaciiacreditacidecompetnciesTIC.</p> <p> Actuacionsambcollectiusenriscd'exclusi.</p> <p> PromociidifusidelesTICalaciutadania. ContingutsDigital,llicenciesiprogramarilliure.</p> <p> Xarxesciutadanesicomunitatsdigitals.4</p> <p>idigitalDinamitzar la generaci docupaci amb les TIC</p> <p>5</p> <p>Foment de perfils professionals TICObjectiu</p> <p>Identificar els perfils professionals TIC ms demandats i els nous perfils de la SocietatDigital per tal destablir plans de formaci adequats en persones desoccupades ifomentar les vocacions dels joves en aquests segments professionals.j q g p</p> <p>Direcci General de Telecomunicacions i Societat de la Informaci </p> <p>Coordinaci de lestudi i pla dacci</p> <p>Plans dacci Identificar els perfils </p> <p>professionals ms demandats i els nous </p> <p>que apareixeran</p> <p>Establir un pla de formaci per </p> <p>assolir habilitats i capacitats</p> <p>Identificar persones desocupades que </p> <p>encaixin amb aquests perfils</p> <p>territorial</p> <p>6</p> <p>Foment dels perfils professionals TICProfessions TIC ms demandats</p> <p>Ranking de les professions TIC ms demandades per les empreses a Catalunya.Gener 2010 Juny 2011</p> <p>Font: Infojobs. Indicadores Infojobs del mercado laboral en Catalua. Sector: Telecomunicaciones i TIC, 2011</p> <p>7</p> <p>Foment dels perfils professionals TICNivell destudis requerit</p> <p>Distribuci de llocs de treball oferts per nivell destudis requerit per les ofertes deprogramador,</p> <p>Font: Infojobs. Indicadores Infojobs del mercado laboral en Catalua. Sector: Telecomunicaciones i TIC, 2011 8</p> <p>Foment des perfils professionals TICNous perfils</p> <p>Levoluci de les TIC ha generat noves tasques i nous llocs de treball que no tenenperfils professionals associats i no coberts pels ensenyaments reglats.</p> <p>Dinamitzador de la Societat </p> <p>de la InformaciInformaci</p> <p>Gestor de Comunitats i </p> <p>Xarxes Arquitecte i </p> <p>analista de la informaci La formalitzaci</p> <p>Nous perfils professionals </p> <p>TIC</p> <p>Socialsinformaci La formalitzaci daquests perfils i </p> <p>la reconversi d t t tTIC</p> <p>Mediador en la implantaci </p> <p>de Digitalitzador de processos</p> <p>daturats pot contribuir a la </p> <p>reducci de latur.ladministraci </p> <p>electrnica</p> <p>Facilitador del comer</p> <p>de processos</p> <p>9</p> <p>comer electrnic </p> <p>Moltesgrcies</p> <p>i i G l d l i i i S i d l f iDirecciGeneraldeTelecomunicacionsiSocietatdelaInformaciDepartamentdEmpresaiOcupaci</p> <p>daniel.marco@gencat.cat</p>