Fitxa experiències

of 2 /2
CENTRE: Institut Can Vilumara TÍTOL DE L’EXPERIÈNCIA: Blog de l’Aula d’Acollida QUÈ FEM (àmbit de l’experiència, objectius): Publiquem un blog a l’internet per donar publicitat a algunes de les activitats més rellevants que duem a terme amb els alumnes. És també una eina de comunicació amb aquests alumnes –tant de l’aula d’acollida com de la resta de l’institut- que poden fer seguiment de la realitat del nostre recurs. COM HO FEM ( descripció de l’experiència, activitats): Després d’una etapa d’iniciació del blog conduïda pels tutors de l’aula d’acollida, es convida a l’alumnat a prendre el protagonisme en l’elaboració dels continguts del blog, parant especial atenció a que en el blog hi hagi tres grans vessants: - Reflexió al voltant de les pròpies activitats acadèmiques. - Voluntat de comunicar als visitants del blog els aspectes més importants de l’activitat educativa a l’aula d’acollida. - La correcció en l’expressió escrita. IMATGE: V JORNADA D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES L’Hospitalet 31 de maig 2010

Embed Size (px)

Transcript of Fitxa experiències

Page 1: Fitxa experiències

CENTRE: Institut Can Vilumara

TÍTOL DE L’EXPERIÈNCIA:Blog de l’Aula d’Acollida

QUÈ FEM (àmbit de l’experiència, objectius):

Publiquem un blog a l’internet per donar publicitat a algunes de les activitats més rellevants que duem a terme amb els alumnes. És també una eina de comunicació amb aquests alumnes –tant de l’aula d’acollida com de la resta de l’institut- que poden fer seguiment de la realitat del nostre recurs.

COM HO FEM ( descripció de l’experiència, activitats):

Després d’una etapa d’iniciació del blog conduïda pels tutors de l’aula d’acollida, es convida a l’alumnat a prendre el protagonisme en l’elaboració dels continguts del blog, parant especial atenció a que en el blog hi hagi tres grans vessants:

- Reflexió al voltant de les pròpies activitats acadèmiques.- Voluntat de comunicar als visitants del blog els aspectes més

importants de l’activitat educativa a l’aula d’acollida.- La correcció en l’expressió escrita.

IMATGE:

V JORNADA D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES L’Hospitalet 31 de maig 2010

Page 2: Fitxa experiències

PER CONTACTAR:Isabel Tirado, Institut Can Vilumara

[email protected]

V JORNADA D’INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES L’Hospitalet 31 de maig 2010