Expresións Latinas

of 49 /49

Embed Size (px)

description

Lista de latinismos de uso actual explicados e con exemplos

Transcript of Expresións Latinas

  • 1. expresins latinas de uso actual

2. deficit / superavit Eldficitde EEUU registrar 1,2 billones de dlares en el ao 2009 La balanza comercial argentina registr en noviembre unsupervitde 952 millones de dlares EXEMPLO Deficit : os gastos superan os ingresos (en latn: falta) Superavit : os ingresos superan os gastos (en latn: sobrou) SIGNIFICADO 3. etc Venda naranjas, guanbanas, mangos, etc. EXEMPLO e o demais SIGNIFICADO 4. ex cathedra Moitos polticos pretenden falarex cathedra EXEMPLO con moita autoridade (en latn: desde a cadeira) SIGNIFICADO 5. in dubio pro reo Expresa o principio da presuncin de inocencia EXPLICACIN en caso de dbida, a favor do acusado SIGNIFICADO 6. iunior / senior Nalgns deportes, s 21 anos deixas de seriuniorpara pasar asenior EXEMPLO iunior : mis novo senior : mis vello SIGNIFICADO 7. mare nostrum Nome que os romanos daban mar Mediterrneo EXPLICACIN o noso mar SIGNIFICADO 8. in dubio pro reo Expresa o principio da presuncin de inocencia EXPLICACIN en caso de dbida, a favor do acusado SIGNIFICADO 9. iunior / senior Nalgns deportes, s 21 anos deixas de seriuniorpara pasar asenior EXEMPLO iunior : mis novo senior : mis vello SIGNIFICADO 10. mare nostrum Nome que os romanos daban mar Mediterrneo EXPLICACIN o noso mar SIGNIFICADO 11. in extremis SIGNIFICADO No ltimo momento EXEMPLO Cheguei examein extremis:case non me deixan entrar 12. lapsus SIGNIFICADO En latn: esvarn, erro EXEMPLO Saqueille o papel madalena, tirei a madalena lixo e xa coma o papel: tiven unlapsus 13. memento SIGNIFICADO En latn: acrdate EXPLICACIN Actualmente sase como sinnimo de recordatorio 14. ex aequo SIGNIFICADO Emprgase nunha clasificacin cando dous o mis participantes conseguen o mesmo premio. En latn: por igual EXEMPLO O xurado declarou s dous participantes vencedoresex aequo 15. ex professo SIGNIFICADO adecuado para un fin EJEMPLO A polica levarao a aquela salaex professopara interrogalo 16. honoris causa SIGNIFICADO Ttulo honorfico concedido polas Universidades.En latn: por causa de honra EXEMPLO Andrs Fernndez doctor honoris causapola Universidad de Santiago 17. mens sana in corpore sano SIGNIFICADO mente sa nun corpo san EXPLICACIN Emprgase para recomendar o exercicio fsico como beneficio para ter unha mente equilibrada 18. quid SIGNIFICADO que. Refrese punto clave dun problema EXEMPLO Oquiddo do concurso estaba en acertar en desempate primeiro lugar co pregunt n 19. quorum SIGNIFICADO dos cales ou de quen. Designa o nmero mnimo de asistentes para que unha asamblea poida tomar acordos vlidos EXEMPLO Non foi posible celebrar a reunin da comunidade de vecios por falta dequorum 20. modus vivendi / modus operandi Cada persoa ten o seumodus vivendiemodus operandi EXEMPLO Modus vivendi : modo de vivir Modus operandi : modo de obrar SIGNIFICADO 21. panem et circenses Actitude dalgns gobernantes, que pretenden manter poboacin tranquila proporcionndolles doado acceso s alimentos e s diversins EXPLICACIN pan e circo SIGNIFICADO 22. quod erat demonstrandum Expresin que aparece final dalgunhas demostracins matemticas. Pdese empregar tamn como remate dunha explicacin en xeral EXPLICACIN o que se trataba de demostrar SIGNIFICADO 23. a.m. / p.m. Quedei co grupo de teatro s 4 p.m. EXEMPLO Ante meridiem :antes do medioda Post meridiem : despois do medioda SIGNIFICADO 24. cum laude / numerus clausus Despois de entrar nunha carreira connumerus clausus , fixo o doutoramento e a sa tese foi calificada como aptocum laude EXEMPLO Cum laude : con louvanza. Calificacin dunha tese de doutoramento Numerus clausus : nmero pechado. Limitacin de prazas nos estudios superiores SIGNIFICADO 25. ex abrupto Entrou na reunin proferindo cantidade de exabruptos contra o presidente EXEMPLO bruscamente SIGNIFICADO 26. habitat SIGNIFICADO En latn: el vive. Actualmente designa o entorno onde vive un organismo concreto EXEMPLO Ohabitatnatural do adolescente espaol medio os sbados noite o botelln 27. i.n.r.i. SIGNIFICADO Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum EXPLICACIN Segundo a tradicin cristin, siglas inscritas na cruz de Cristo 28. ipso facto SIGNIFICADO Inmediatamente EXEMPLO Quen rompeu a mesa de cristal? Que vea aquipso facto 29. cogito, ergo sum Frase do filsofo Ren Descartes. Quixo dicir que a proba da existencia de cada ser humano a sa capacidade de pensar EXPLICACIN penso, logo existo SIGNIFICADO 30. curriculum vitae Deixei o meucurriculum vitaeen catro empresas EXEMPLO Documento no que se expn a traxectoria acadmica e laboral dunha persoa (en latn: carreira da vida) SIGNIFICADO 31. e pluribus unum Lenda que aparece no escudo dos EE.UU., aludindo seu carcter de Repblica Federal EXPLICACIN un s a partir de moitos SIGNIFICADO 32. addenda Addenda punto 1 EXEMPLO aquilo que se engade a algo SIGNIFICADO 33. ad libitum O contrafagot rematou a pezaad libitum EXEMPLO Indicacin musical segundo a cal o msico pode variar otempocomo o desexe. En latn: como se queira SIGNIFICADO 34. conditio sine qua non Que esos cables estn conectados esconditio sine qua nonpara que ese desfibrilador funcione EXEMPLO condicin sen a cal non SIGNIFICADO 35. a priori / a posteriori A priori , as previsins falaban dunha borrasca non moi activa, maisa posteriorios ventos que trouxo foron fortes EXEMPLO A priori : con anterioridade s feitos A posteriori : con posterioridade s feitos SIGNIFICADO 36. agenda Lmbrate de apuntar na axenda a cita co otorrino EXEMPLO o que debe facerse. Designa un caderno ou libro onde anotamos as cousas que temos que facer SIGNIFICADO 37. alias Foi detida Marta Albeite, alias Marta do Caldo Podre EXEMPLO doutro xeito. Emprgase para designar outro nome co que coecida unha persoa SIGNIFICADO 38. s.p.q.r. Siglas que aparecan nos estandartes das lexins romanas e tamn nalgns edificios pblicos EXPLICACIN o Senado e o pobo romano SIGNIFICADO 39. vox populi Eravox populique Carlos e Diana se levaban mal EXEMPLO voz do pobo, ou sexa, coecido publicamente SIGNIFICADO 40. accessit Debido calidade das obras presentadas, o xurado decidiu outorgar dousaccessits EXEMPLO Premio engadido (en latn: achegouse) SIGNIFICADO 41. ex libris Case todos os libros de Jess Fabeiro teen o seuex libris EXEMPLO de entre os libros. Selo de propiedade co que algunhas persoas marcan os seus libros SIGNIFICADO 42. fluctuat nec mergitur Lenda que aparece no escudo da cidade de Pars, en alusin illa do Sena ncleo orixinario da vila EXPLICACIN frota e non afunde SIGNIFICADO 43. homo homini lupus Frase coa que o filsofo ingls Thomas Hobbes expresou o seu convencemento de que os seres humanos temos tendencia a loitar e vencernos uns a outros EXPLICACIN o home un lobo para o home SIGNIFICADO 44. referendum O 6 de decembro de 1978 a Constitucin espaola aprobouse enreferendum EXEMPLO que debe ser confirmado. Refrese a unha votacin na que os consultados deben contestar si, non ou absterse SIGNIFICADO 45. tu quoque Segundo a tradicin, derradeiras palabras pronunciadas por Xulio Csar, dirixidas a Marco Bruto, un dos seus asasinos EXPLICACIN ti tamn SIGNIFICADO 46. urbi et orbi Bendicin papal impartida desde a praza de San Pedro do Vaticano en certas datas do calendario relixioso cristin EXPLICACIN para a cidade (Roma) e para o mundo SIGNIFICADO 47. ad kalendas graecas Os 200 euros que che debo heichos pagarad kalendas graecas EXEMPLO Para as calendas gregas, dicir, nunca, xa que o sistema grego de cmputo do tempo non empregaba a denominacin calendas para o 1 da da cada mes, como si facan os romanos SIGNIFICADO 48. alea iacta est / veni, vidi, vici Frases pronunciadas por Xulio Csar con motivo do paso do ro Rubicn e a represin dunha revolta en Asia Menor, respectivamente EXPLICACIN Alea iacta est : a sorte est botada Veni, vidi, vici : cheguei, vin e vencn SIGNIFICADO 49. alma mater Mentres a dirixiu, Araceli Brogordo foi a autnticaalma materda editorial Escrinia EXEMPLO nai que alimenta. Dise dunha persoa ou institucin (sobre todo, a Universidade), que aporta grandes recursos e coecementos SIGNIFICADO