ExpresióNs Latinas 2ºBach (2) 08

of 49 /49

Embed Size (px)

Transcript of ExpresióNs Latinas 2ºBach (2) 08

  • 1. LATINA DICTA II

2. HABENT SVA FATA LIBELLI Os libros teen o seu destino Est extrada dun poema de Terenciano Mauro (s. I d.C.). O verso completo diPro captu lectoris habent sua fata libelli : O destino dos libros depende da intelixencia do lector 3. HIC ET NVNC Aqu e agora 4. HOMO HOMINI LVPVS O home un lobo para o home Frase que o filssofo ingls Thomas Hobbes (1588-1679) extrau da comediaAsinariade T. M. Plauto (254-184 a.C.) para ilustrar a sa conviccin de que o home egosta por natureza, e a sociedade a que nos obriga a convivir, deixando a un lado esa tendencia innata 5. HOMO SAPIENS Home que sabe Denominacin cientfica do estado evolutivo actual da especie humana, inmediatamente posterior Home de Neanderthal, extinguido hai 30.000 anos 6. HORA EST IAM DE SOMNO SVRGERE Xa hora de espertar Extrada dunha epstola do apstolo cristin Pablo de Tarso ( Romanos , 11, 13), na que esixe seu discpulo Timoteo preparacin espiritual para a chegada do reino de Deus 7. HORROR VACVI Pnico vaco Tendencia artstica que consiste en encher de elementos todo espazo vaco nunha obra de arte 8. IBIDEM Al mesmo Emprgase facer unha referencia bibliogrfica a varias pasaxes dunha mesma obra, para non citar de continuo o seu ttulo. Mis frecuente nas sas abreviaturasibid.ouib. 9. IDEM O mesmo s veces empregada mediante a abreviaturaid.ou o smbolo 10. ID EST Isto Equivale s nosas expresins aclaratorias ou sexa ou dicir. Moitas veces sase na forma abreviadai. e. 11. IMPRIMATVR / IMPRIMI POTEST Imprmase / Pode imprimirse Declaracin oficial por parte da xerarqua da Igrexa Catlica de que unha obra literaria ou similar est libre de erro en materia de doctrina e moral, e queda autorizada a sa lectura polos fieis. Adoita ir acompaada denihil obstat 12. IN ABSENTIA En ausencia Maiormente empregada no mbito xudicial, indica un procedemento polo cal unha persoa pode ser xulgada en rebelda 13. IN AETERNVM Para sempre 14. IN ALBIS En branco Situacin mental na que se produce un esquecemento speto 15. IN ARTICVLO MORTIS No momento da morte Xuridicamente, designa as accins legais que pode realizar unha persoa nos momentos prximos morte (un matrimonio, p. ex.) 16. IN DVBIO PRO REO En caso de dbida, a favor do acusado Principio do Dereito polo cal unha persoa non pode ser condeada sen probas definidas da sa culpabilidade 17. IN EXTREMIS No derradeiro momento 18. IN FRAGANTI / IN FLAGRANTI DELICTO No momento de cometer o delito, Xusto no momento A primeira unha deformacin da segunda, pero moito mis utilizada. A RAE mesmo acepta a forma soldadainfraganti 19. IN ILLO TEMPORE Naquel tempo Con ela aludimos a unha poca moi anterior nosa 20. IN ITINERE Na viaxe En dereito laboral, sase na expresin accidentesin itinere , para referirse s accidentes que se producen durante o desprazamento do asalariado ata o seu lugar de traballo 21. IN MEDIO VIRTVS No medio (est) a virtude Principio filosfico atribudo a Aristteles que establece como desexable e saudable o punto medio entre todos os extremos 22. IN MEMORIAM memoria cotin vela encabezando un obituario ou unha homenaxe a persoas falecidas 23. IN MENTE En mente 24. IN PECTORE No peito Orixinariamente refrese s nomeamentos de cardenais que o Papa tn decididos mais anda non comunicados publicamente (tenos gardados no seu peito). Por extensin, aplcase s cargos elixidos en votacin mentres non son proclamados oficialmente 25. IN SAECVLA SAECVLORVM Para os sculos dos sculos, Polos sculos dos sculos s veces tamn se atopaper saecula saeculorum 26. IN SITV No sitio, No mesmo lugar Anlisein situ 27. INTELLIGENTIBVS PAVCA Para os intelixentes, poucas cousas A frase completa Intelligentibus pauca sufficiunt , que se significa s intelixentes cmprenlles poucas cousas. O refrn castelnA buen entendedor, pocas palabras bastanrecolle exactamente o seu senso 28. IN VINO VERITAS No vio (est) a verdade Resume desta frase de Plinio o Vello (23-79 d.C.):volgoque veritas iam attributa est( Historia Natural , XIV, 141, 5). Con ela o autor testemanos o convencemento popular de que o alcohol facilita a desinhibicin das persoas ata o punto de facerlles dicir o que pensan intimamente e case nunca din 29. IN VITRO En vidro A expresin completa fecundacinin vitro , coa que nos referimos procedemento mdico que logra a fecundacin artificial dun vulo por un ou varios espermatozoides. A alusin vidro xustifcase pola sa abondosa presencia nos laboratorios 30. INTER NOS Entre ns Emprgase co senso de intimidade, como por exemplo: Esta cuestin debatirmola aqu,inter nos 31. INTERIM Mentres tanto sase como sustantivo, por exemplo en: Nointerim , chamaron porta En casteln acptase a forma adaptada nterin 32. IPSO FACTO Co mesmo feito, isto , Inmediatamente 33. LAPSVS LINGVAE / CALAMI Erro, que pode ser de lingua ou de pluma,i. e. , de escritura O cotin empregar s o primeiro elemento 34. LATO SENSV En senso amplo 35. MAGISTER DIXIT O mestre dxoo Alude autoridade intelectual que se lles supn s profesores 36. MANV MILITARI Con man militar,i. e. , Pola forza das armas 37. MARE MAGNVM Mar grande Conxunto grande e desordeado de diversos elementos En casteln acptase a formamaremgnum 38. MEA CULPA Pola mia culpa Frase extrada da liturxia catlica, pero que desde antigo se vn empregando en contextos xerais 39. MEMENTO MORI Lmbrate de morrer, mis ben co senso de Lembra que has morrer 40. MEMORANDVM O que debe lembrarse Escrito no que se explican conceptos que deben ser tidos en conta polo seu destinatario 41. MENS SANA IN CORPORE SANO Unha mente sa nun corpo san Cita daStiraX do poeta romano Xuvenal, crtico da sociedade do seu tempo (s. I-II d.C.) 42. MODVS OPERANDI / VIVENDI Xeito de obrar, Maneira de actuar / Xeito de vivir, Maneira de vivir 43. MORTIS CAVSA Por causa da morte Expresin propia do mbito xurdico, que alude s actos xurdicos que teen efecto tras a morte dunha persoa (un testamento, p. ex.). Opnse ainter vivos 44. MOTV PROPRIO Por propia iniciativa Estrictamente, designa un documento que o Papa emite; mis xeralmente, emprgase en senso literal. Ollo! s veces lense e escitanse usos incorrectos comode motu propriooumotu propio 45. MVTATIS MVTANDIS Cambiadas as cousas que hai que cambiar Facendo unha comparacin, sase para chamar a atencin sobre os elementos diferentes entre os dous termos 46. NEMINE DISCREPANTE Non discrepando ningun, Sen que ningun se opoa 47. NIHIL NOVVM SVB SOLE Nada novo (hai) baixo o sol Expresin que aconsella desconfiar de todo aquilo que se presenta como absolutamente orixinal. Extrada doEclesiasts1, 10 48. NIHIL OBSTAT Nada se opn Autorizacin da Igrexa Catlica para a publicacin dunha obra. Adoita ir acompaada deimprimatur 49. NOLI ME TANGERE Non me toques Palabras que, segundo oEvanxelio de Xoan(20, 38), dirixiu Xess Cristo resucitado a Mara Magdalena