Euskara Planak lan esparruan - habe.euskadi.eus · 3 Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa 3 1...

of 57/57
© 2008 Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza Euskara Planak lan esparruan Kultura Saila Departamento de Cultura Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza Viceconsejería de Política Lingüística Kultura Saila Departamento de Cultura Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza Viceconsejería de Política Lingüística HelpAndManual_illegal_keygen
 • date post

  10-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Euskara Planak lan esparruan - habe.euskadi.eus · 3 Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa 3 1...

 • © 2008 Eusko Jaurlaritzaren Hizkuntza Politikarako Sailburuordetza

  Euskara Planak lan esparruan

  Kultura SailaDepartamento de Cultura

  Hizkuntza Politikarako SailburuordetzaViceconsejería de Política Lingüística

  Kultura SailaDepartamento de Cultura

  Hizkuntza Politikarako SailburuordetzaViceconsejería de Política Lingüística

  HelpAndManual_illegal_keygen

 • Euskara Planak lan esparruan2 Euskara Planak lan esparruan2

  Aurkibidea

  0

  Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa 3

  ................................................................................................................................... 31 Aplikaziorako sarbidea

  ................................................................................................................................... 42 Entitatearen datuak

  .......................................................................................................................................................... 4Identifikazio datuak

  .......................................................................................................................................................... 6Jarduera datuak

  .......................................................................................................................................................... 7Egitura organikoa

  .......................................................................................................................................................... 10Langileak

  .......................................................................................................................................................... 13Bestelako datuak

  ................................................................................................................................... 143 Politika eta estrategia

  .......................................................................................................................................................... 14Konpromisoa

  .......................................................................................................................................................... 15Hizkuntza Politika

  .......................................................................................................................................................... 18Azpiegitura

  ......................................................................................................................................................... 18Euskara koordinatzailea

  ......................................................................................................................................................... 20Euskara batzordeak

  ......................................................................................................................................................... 24Lantaldeak

  ......................................................................................................................................................... 27Planean inplikatutako langileak

  .......................................................................................................................................................... 28Hizkuntza-irizpideak

  .......................................................................................................................................................... 30Prestakuntza

  .......................................................................................................................................................... 33Komunikazioa

  ................................................................................................................................... 364 Euskara Planak

  .......................................................................................................................................................... 36Euskara Planak

  .......................................................................................................................................................... 38Indarraldia

  .......................................................................................................................................................... 39Aplikagarritasuna

  .......................................................................................................................................................... 43Diagnostikoa

  .......................................................................................................................................................... 44Epe labur eta ertainerako helburuak

  .......................................................................................................................................................... 46Ekintzak / Urteko Plana

  .......................................................................................................................................................... 52Ebaluazioa

  ................................................................................................................................... 535 Dokumetazio gehiagarria

  ................................................................................................................................... 546 Plana balidatu

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa3

  3

  1 Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa

  1.1 Aplikaziorako sarbidea

  Aplikaziorako sarbidea Eusko Jaurlaritzan ezarritako XLNETs segurtasun sistemaren bitartez egingoda.

  Helbidea ondokoa da:

  http://www.euskara.euskadi.net/planhitz

  Helbide honetara behin sartuta, Kultura Saileko Hizkuntza politikarako Sailburuordetzak ematen dituenerabiltzailea eta Pasahitza sartu beharko ditu erabiltzaileak. Aplikazioan sartzeko Erabiltzaile etaPasahitza ez badituzu, eska itzazu ondoko helbide edo telefonoan:

  · Helbide elektronikoa: [email protected]· Telefono zenbakia: 945-01-81-15

  Erabiltzaile eta Pasahitza behin balidatuta, lan esparruko Euskara Planen aplikazioan sartu ahalizango zara.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa44

  4

  1.2 Entitatearen datuak

  Atal honetan erabiltzaileak entitateko datuen inguruko informazioa sartu beharko du, hala nola,identifikazio datuak, jarduera datuak, egitura organikoa, langileak eta baita euskara-planarekin loturaduten bestelako datu esanguratsuak ere.

  1.2.1 Identifikazio datuak

  Atal honetan erabiltzaileak euskara-planari ekingo dion entitatearen identifikazio datuak sartu beharditu.

  · Entitatearen izena

  · IFZ

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa5

  5

  · Helbidea

  · Lurraldea

  · Udala

  · Posta kodea

  · Telefono zenbakia

  · Fax zenbakia

  · Entitatearen Web orrialdea

  · Harremanetarako helbide elektronikoa

  · Legezko ordezkariaren izen-abizenak

  · Legezko ordezkariaren NAN zenbakia

  · Entitatearen lege-izaera

  · Jabetza publikokoa nagusiki (Bai/Ez)

  · Entitateak Euskal Herrian duen egoitza kopurua

  · Enpresa-talde baten partaidea den (Bai/Ez), baiezkoan zehaztu enpresa-taldea.

  Datuak gordetzeko sakatu edo botoia

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa66

  6

  1.2.2 Jarduera datuak

  Atal honetan erabiltzaileak entitatearen ekonomia-jarduerari lotutako datuak sartuko ditu.

  · Sektorea: Entitateak nagusiki zein sektoretan diharduen zehaztuko dugu (Industria, Zerbitzuak,Lehen sektorea). Bakarra aukera daiteke.

  · Jarduera ekonomikoak: aukeratu goitibeherako menuaren bitartez zure entitateari ondoenegokitzen zaion jarduera ekonomikoaren erreferentzia.

  · Urteko fakturazioa: entitatearen urteko fakturazioa bete daiteke. Datuak osoko zenbakia izan behardu (esate baterako: 4567 zenbakia 4.567.000 euroren baliokidea da; ezin da 4,567 eta 4.567bezalakorik sartu).

  · Bezeroak Euskal Herrian: Entitateak Euskal herrian bezerorik baldin badu BAI aukera markatubehar da.

  · Euskal Herriko bezeroen ehunekoa: aurreko eremuan baiezkoa markatu badu, entitateak dituenbezero guztietatik Euskal Herrikoak diren ehunekoa zehaztu behar du.

  · Entitatearen jarduerak: azaldu labur-labur entitateak zertan jarduten duen.

  Datuak behin sartuta, sakatu botoia datuok gordetzeko.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa7

  7

  1.2.3 Egitura organikoa

  Atal honetan erabiltzaileak entitatearen atal nagusiak zehaztu behar ditu, beti ere euskara-planaridagokionez. Hau da, entitateak euskara-plana entitatearen benetako atalkatzearen arabera garatunahi badu atal horiek sartu beharko ditu. Baina gerta daiteke entitateak euskara-planari begirabanaketa sinpleagoa egin nahi izatea, esate baterako bi atal nagusi sortuz (1.- Bulegoak eta 2.-lantegia) edota Enpresa osoa izeneko atal bakarra .

  Pertsonalizatu atalak

  Aplikazioan lehenbiziko aldiz sartzean atal hau hutsik egongo da. Erabiltzaileak entitatearen atalakpertsonalizatu behar ditu gorago Egitura Organikoaren atalean jasotakoari jarraituz.

  botoia sakatzean aplikazioak ondoko pantailara eramango gaitu,bertan entitatearen egitura organikoa zehaztuko dugu.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa88

  8

  Pantaila honetan ondoko datuak sartu behar ditugu:

  · Atalaren izena: sortu nahi dugun atalari emango diogun izena.

  · Ondokoekin lotuta: sortzen ditugun atal guztiak sistemak berak eskaintzen duen atal zerrendabatekin lotuta egongo dira. Atalak ondokoak dira:

  1 Komertziala / Salmentak / Esportazioa / Bezeroari arreta / Harrera2 Erosketak / Inportazioa3 Produkzioa / Arlo teknikoa4 Euskarria (Giza Baliabideak, Finantzak, Kontabilitatea, Sistemak, Kalitatea)5 Zuzendaritza / Gerentzia6 Beste

  Behin atalaren izena sartuta eta aurretik zehaztutako atalekin lotuta botoiasakatuko dugu.

  Atal bat ezabatu nahi badugu ezabatu nahi dugun atala markatuko dugu izenaren ezkerretara dagoen

  laukiaren bidez eta botoia sakatuko dugu.

  Datuak aplikazioan gordetzeko botoia sakatu behar dugu. Botoi hori sakatzen ez badugudatuak ez dira gordeko.

  Datuak gorde barik aurreko pantailara jo nahi badugu botoia sakatuko dugu.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa9

  9

  Langile kopurua atalka

  Aurreko pantailara bueltatzean Pertsonalizatu atalak atalean sortu dugun atal bakoitzaren langilekopurua jasotzeko pantaila topatuko dugu:

  · Atal jakin bateko datuak zehaztu ahal izateko, atalaren izenaren ezkerretara dagoen laukia markatubehar dugu.

  · Ondoren atal horretako langileen batezbesteko adin-tartea zehaztuko dugu goitibeherako menuabaliatuz.

  · Atal horretako langile kopurua sartuko dugu.

  · Kopuru horretatik elebidun zenbat diren zehaztuko dugu.

  · Aplikazioak berak kalkulatuko ditu langile kopurua guztira, elebidun kopurua guztira etaelebidunen ehunekoa eremuak.

  Datuak gordetzeko botoia sakatuko dugu.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa1010

  10

  1.2.4 Langileak

  Atal honetan euskara-planarekin lotura duten langileak sartuko ditugu.

  Garrantzitsua da atal honetan langileak ondo sartzea, sartutako langile horiek aplikazioaren beste atalbatzuetan ere agertuko baitira, eta atal honetan sartutakoak baino ez dira agertuko.

  Langileak sartzeko bi bide daude:

  · Eskuz

  · Koma bidez banatutako (csv) fitxero baten bitartez

  Langileak eskuz sartu

  Langileak eskuz sartu nahi baditugu botoia sakatu behar dugu.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa11

  11

  Langile bakoitzaren datuak sartzeko pantaila agertuko zaigu. Ondokoak dira sartu beharreko datuak:

  · Langilearen NAN zenbakia (letra barik)

  · Langilearen izena

  · Langilearen lehenengo abizena

  · Langilearen bigarren abizena

  · Zein ataletan egiten duen lan (entitatearen atal pertsonalizatuen goitibeherako zerrenda)

  · Betetzen ari den lanpostua

  · Lanpostuak ezarrita duen hizkuntza eskakizuna

  · Langilearen euskararen ezagutza-maila

  Langileari dagozkion datu guztiak sartu ostean sakatu botoia.

  Langile hori beheko zerrendan agertuko da. Nahi izanez gero langile jakin bat ezabatu ahal izango

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa1212

  12

  dugu edo berari dagozkion datuak aldatu. Horretarako ezabatu edo moldatu nahi dugun langilearenizenaren ezkerretara dagoen laukia markatu eta [Ezabatu] edota [Aldatu] botoia sakatuko duguhurrenez hurren.

  Datuak gordetzeko botoia sakatuko dugu. Botoi hori sakatzen ez badugu datuak ez diragordeko.

  Langileak csv bidez sartu

  Csv fitxeroak (comma-separated value) datuak tauletan jasotzeko agiri sinpleak dira. Bertan zutabeakkoma bidez bereizten dira eta lerroak lerro-jauzien bidez.

  Kasu honetan csv agiria langile askoren datuak batera sartzeko erabiliko dugu.

  Csv fitxeroak modu jakin batean egituratua egon behar du, egitura hori errespetatzen ez badaezinezkoa da fitxeroa aplikazioan kargatzea.

  Csvaren egitura ondokoa da, langile bati dagokion lerro bakoitzeko:NAN zenbakia, izena, 1. abizena, 2. abizena, atala, lanpostua, hizkuntza-eskakizuna,euskara-maila

  OHARRA: csv agirian zehaztutako entitatearen atalen izenak guztiz bat etorri behar dira egituraorganikoa atalean jaso ditugun entitate-atal izenekin. Horrela ez bada datuen kargak ez dufuntzionatuko.

  Hizkuntza eskakizuna eta euskara-maila eremuak ez dira derrigorrezkoak.

  Langileen datuak jasotzen dituen csv fitxero bat gehitzeko sakatu [Arakatu] botoia eta aukeratunorbere sistematik gorago aipatutako egitura duen langileen datuak jasotzen dituen csv agiria eta

  botoia sakatu.

  Aplikazioak artxiboa igo zeneko data eta csv agiriaren izenak zehaztuko dizkigu.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa13

  13

  1.2.5 Bestelako datuak

  Entitatea Euskara Plana aholkularitza enpresaren baten laguntzarekin garatzen ari bada, atal honetanentitate jakin horretako aplikaziora sartzeko baimena duten teknikarien zerrenda agertuko da.

  Teknikari eta entitateen arteko lotura aplikazioaren administrazio atalean burutzen da eta HizkuntzaPolitikarako Sailburuordetzako langileek egingo dute.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa1414

  14

  1.3 Politika eta estrategia

  1.3.1 Konpromisoa

  Atal honetan entitate pribatuetako euskara-planen deialdian parte hartu nahi duen entitateak pantailanagertzen diren jarraibideei jarraitu beharko die.

  Sakatu botoia, fitxa deskargatu, inprimatu, entitatearen legezko ordezkariaksinatu eta Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari helarazi eskabidearekin batera.

  Botoia sakatzean ondoko pantaila agertuko zaigu:

  Arazoak saihestearren Gorde botoia erabiliko dugu beti.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa15

  15

  1.3.2 Hizkuntza Politika

  Atal honek entitatearen Hizkuntza Politika eta euskararekiko helburu nagusiak jasotzen dira.

  Hizkuntza politika jasotzeko bi modu daude:

  · Jaso beharrekoa eskuz sartzea.

  · Entitatearen Hizkuntza Politika eta helburu nagusiak jasotzen dituen agiria aplikaziora igotzea.

  Testua eskuz sartu

  Hizkuntza Politika eta helburu nagusiak eskuz sartu nahi izanez gero sakatu Editatu botoia. Botoiarengaineko eremua idazteko moduan agertuko da eta bertan jaso beharko dugu idatzi beharrekoa.Idatzitakoa gordetzeko sakatu Gorde botoia.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa1616

  16

  Agiria igo

  Entitateak dagoeneko hizkuntza politika eta helburu nagusiak jasotzen dituen agiria baldin badu,aplikazioak agiri hori igotzeko aukera ere ematen du. [Arakatu] botoiaren bidez agiria bilatu eta [Gehitu agiria] aukeraren bitartez agiria aplikaziora igoko dugu.

  Deskargatu eredua

  Aplikazioak Hizkuntza Politika jasotzen duen agiria idazteko eredua eskaintzen du. Ereduadeskargatzeko sakatu Deskargatu Eredua botoia eta ondoko lehioa agertuko zaigu:

  Erabili beti Gorde aukera arazoak saihestearren.

  Igo fitxategia

  Hizkuntza politika eta helburu nagusiak jasotzen dituen fitxategia osatuta dugunean aplikaziora igobehar dugu. botoiaren bidez igo beharreko agiria bilatuko dugu eta Aukeratu botoia sakatuko duguagiria igotzeko.

  Aplikazioak igo dugun agiriaren izena eta igo zeneko data zehaztuko dizkigu.

  Igo dugun agiria ikusteko sakatu botoia. Beti ere agiria gorde. Ezabatu nahi

  badugu sakatu botoia.

  Hizkuntza politika jasotzen duen beste agiri bat igotzen badugu, agiri hori aurrekoaren idatziko da,

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa17

  17

  aurrekoa ezabatuz, aplikazioak aldi berean agiri bakarra gorde baitezake.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa1818

  18

  1.3.3 Azpiegitura

  1.3.3.1 Euskara koordinatzailea

  Atal honetan euskara koordinatzaileari buruzko datuak jasoko dira.

  Orrialde honetan zenbait urte azalduko zaizkizu aukeran, horietatik jasoko ditugun datuak zeinidagozkion adieraziko da. Urtea aldatzeko nahikoa izango da zein urtetara egin nahi dugun saltoaukeratzea bertan sakatuz.

  Euskara koordinatzaileari lotuta honako datuak zehaztuko dira:

  · Koordinatzailearen izen-abizenak : Datuok Langileak izeneko atalean, langileen zerrendatik

  eskuratuko dira. Langilea aukeratzeko botoia sakatuko dugu. Langileen zerrendatiklangilea hautatzeko pantaila azalduko zaigu.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa19

  19

  Langileak bilatzeko bi era daude:

  · Osatutako zerrendatik aukeratuz: sisteman jaso diren langile guztiak azalduko dira.

  · Bilaketa erraza baliatuz: izen edo abizenari lotuta bilaketa-irizpidea daukaten langileakagertuko dira.

  Langilea hautatu eta botoia sakatuta euskara koordinatzailea zein den adierazikodugu.

  · Kargua/ Lanpostua: euskara-koordinatzaileak betetzen duena adierazi.

  · Karguan noiz hasi zen: aurretiaz jasota dagoena; data jasoko da honako formatuari jarraiki(uuuu/ii/ee ).

  · Telefonoa, euskara-koordinatzailearena

  · Helbide elektronikoa, euskara-koordinatzailearena

  · Euskara-koordinatzailearen funtzioak: aukeran ematen direnen artetik zein funtzio betetzendituen aukeratuko da.

  Datuak aplikazioan gordetzeko botoia sakatuko da.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa2020

  20

  1.3.3.2 Euskara batzordeak

  Hemen entitatean diharduten euskara batzordeari/ei buruzko datuak jasoko dira, besteak beste,jarduera, ekintza, partehartzaile eta batzordearen/en bilera-aktei lotuak.

  Orrialde honetara lehengoz sartzean honako pantaila ikusiko da.

  Orrialde honetan zenbait urte azalduko zaizkizu aukeran, horietatik jasoko ditugun datuak zeinidagozkion adieraziko da. Urtea aldatzeko nahikoa izango da zein urtetara egin nahi dugun saltoaukeratzea bertan sakatuz.

  Beste euskara-batzorde bat sortu nahi baldin bada botoia sakatukodugu eta honako datuak jaso:

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa21

  21

  · Euskara-batzordearen izena

  · Batzordearen jardun-eremua: euskara-batzordearen jardun-eremua zein izango den zehaztubeharko da. Bat eta bakarra aukeratu behar da nahitaez.

  · Urteko bilera-kopurua, urtean zehar egingo bide den bilera-kopurua.

  · Aurreikusitako batezbesteko iraupena (minututan), bilera bakoitzaren batezbesteko iraupenaminututan.

  · Euskara-batzordearen funtzioak: aplikazioak eskaintzen dituenen artetik euskara-batzordeariegokitzen zaizkionak aukeratu. Nahi beste aukera daitezke baina gutxienez bat.

  · Batzordekideak, batzordekide diren langileak zehaztu, gutxienez bat.

  Datu guztiak sartu direnean botoia sakatuko da, era horretan aplikazioak informazioa gorde

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa2222

  22

  egingo du.

  LANGILEAK GEHITU

  Euskara koordinatzailearekin egindako eran egingo da.

  BILERA-AKTAK

  Behin euskara-batzordea sortuta, bilera-aktak lotu diezazkiokegu.

  Horretarako, euskara-batzordeari dagokion hasierako pantailan, bertan aukeratutako urteari lotutako

  batzordeen zerrenda bistaratuko da, botoia agertuko zaigu.

  Botoia sakatuz gero, honako pantaila azalduko da:

  Aplikazioak hala baliatu nahi izanez gero, bilera-akta eredua jaisteko aukera eskaintzen du, bestela,bilera-aktak jasotzen dituen fitxategia igotzeko era dago.

  Bilera-aktaren eredua jaitsi edota fitxategia igotzeko Hizkuntza Politika atalean azaldutako eranegingo da.

  BATZORDEA EZABATU

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa23

  23

  Aplikazioan daudenetatik batzorderen bat ezabatu nahi baldin bada batzordearen izenaren ondoko

  laukia aukeratuko dugu eta botoia sakatu.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa2424

  24

  1.3.3.3 Lantaldeak

  Atal honetan entitateko euskara-planaren garapenarekin lotutako lantaldeei buruzko datuak zehaztukodira.

  Lantaldeei dagokien atalera sartzean honako pantaila azalduko da:

  Orrialde honetan zenbait urte azalduko zaizkizu aukeran, horietatik jasoko ditugun datuak zeinidagozkion adieraziko da. Urtea aldatzeko nahikoa izango da zein urtetara egin nahi dugun saltoaukeratzea bertan sakatuz.

  Beste euskara batzorde bat sortu nahi izatekotan, botoia sakatuko dugu eta ondorengo datuak jaso:

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa25

  25

  · Lantaldearen izena: lantaldeari eman zaion izena.

  · Lantaldearen jardun-eremua: lantaldea zein jardun-eremutan arituko den.

  · Urteko bilera-kopurua, urtean zehar egingo bide den bilera-kopurua.

  · Aurreikusitako batezbesteko iraupena (minututan), bilera bakoitzaren batezbesteko iraupenaminututan.

  · Lantaldearen funtzioak: lantaldeak zein funtzio beteko dituen zehaztuko da.

  Puntu honetan beste lantalde bat/batzuetarako zehaztutako funtzioetatik lan-talde berriaridagozkion funtzioak aukeratu ahal izango dira.

  Funtzio berri bat gehitzeko funtzioa zehazteko laukian deskribapen txiki bat sartuko eta

  botoia sakatuko da.

  Segidako pantailan aukeran diren funtzioak zerrendatuta agertuko dira, sortu berri duguna barne.Horietatik lan-taldeari dagozkionak aukeratu ahal izango dira.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa2626

  26

  Era berean, funtzioak ezabatzeko aukera eskaintzen du aplikazioak, betiere beste lantalde batilotuta ez daudenean. Horretarako, funtzioaren izenaren aldamenean dagoen laukia markatu eta

  botoia sakatuko da.

  · Talde-kideak: lantaldea nortzuk osatzen duten zehaztuko da. Langile bat aukeratu beharko dagutxienez.

  LANGILEAK GEHITU

  Euskara-koordinatzailearen kasuan egindako moduan egingo da.

  Sartu ditugun datuak gordetzeko botoia sakatuko dugu.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa27

  27

  1.3.3.4 Planean inplikatutako langileak

  Pantaila honek entitatearen euskara-planak, denboraldi jakin batean, eragiten dituen langileenlaburpena dakar.

  Orrialde honetan zenbait urte azalduko zaizkizu aukeran, horietatik jasoko ditugun datuak zeinidagozkion adieraziko da. Urtea aldatzeko nahikoa izango da zein urtetara egin nahi dugun saltoaukeratzea bertan sakatuz.

  Aplikazioak erakusten duen informazioa honakoa da:

  · Euskara-batzordea: euskara-batzordean parte hartzen duten pertsona-kopurua;euskara-koordinatzailea barne.

  · Lan-taldeak: Lan-taldeetako partaide diren kide-kopurua.

  · Prestakuntza: Prestakuntzari lotutakoen kopurua.

  · Guztira (benetakoa): urte jakin bateko euskara-planean parte hartuko duten pertsonen guztirakokopurua, errepikapenak ekidinez, hau da, pertsona berak talde bitan parte hartzen badu(batzordeetan eta taldeetan) ez da behin baino zenbatuko.

  · Guztira: urte jakin bateko euskara-planean parte hartuko duten pertsonen guztirako kopurua.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa2828

  28

  1.3.4 Hizkuntza-irizpideak

  Atal honetan entitateak denboraldi jakin batez oinarri izango dituen hizkuntza-irizpideak zehaztukodira.

  Atal honetan lehenengo aldiz sartzen garenean honako galderari erantzun beharko diogu:

  Erantzuna baiezkoa bada, ondorengo fitxa bete beharko da:

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa29

  29

  Ezezkotan, urte zehatz horri lotutako hizkuntza-irizpideak jasotzen dituen fitxategia igotzeko aukeraeskainiko da.

  Horretarako, Aukeratu botoiaren bitartez, igo nahi den artxiboa bilatuko da eta fitxategia gehitubotoia sakatuko dugu ekintza burutzeko.

  Aplikazioak igo den fitxategia zein izan den adieraziko du baita noiz igo den ere.

  Fitxategia ikusi nahi izanez gero, botoia sakatuko dugu, beti ere

  dokumentua gordez. Nolanahi ere botoiaren bitartez ezabatu ahal izangoda dokumentua.

  Hizkuntza-irizpideei lotutako beste fitxategi bat igotzen bada aurrekoa desagerraraziko du. Aplikazioakhizkuntza-irizpideen fitxategi bakarra gordeko du aldiko.

  Atal honetan zenbait urte azalduko zaizkizu aukeran, horietatik jasoko ditugun datuak zeini dagozkionadieraziko da. Urtea aldatzeko nahikoa izango da zein urtetara egin nahi dugun salto aukeratzeabertan sakatuz.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa3030

  30

  1.3.5 Prestakuntza

  Hemen entitatea prestakuntzaren alorrarekin zerikusia duen ezein informazio jasoko da, baldin etaeuskara-planarekin lotuta badago.

  Prestakuntzari lotutako atalean sartzean honako pantaila azalduko da:

  Orrialde honetan zenbait urte azalduko zaizkizu aukeran, horietatik jasoko ditugun datuak zeinidagozkion adieraziko da. Urtea aldatzeko nahikoa izango da zein urtetara egin nahi dugun saltoaukeratzea bertan sakatuz.

  Bestalde, Bidean dauden edo Amaitutako ikastaroak azalduko zaizkigu aukeran, bata edo besteaaukeratuz gero, bakoitzari dagozkion ikastaroak bistaratuko dira.

  IKASTAROA SORTU

  Ikastaro berri bati buruzko informazioa jasotzeko botoia sakatuko dugu.

  Ondoko pantaila ikusiko da:

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa31

  31

  Bertan honako datuak jasoko ditu erabiltzaileak:

  · Ikastaroaren izenburua: ikastaroaren izenburu deskribatzailea.

  · Ikastaroaren deskribapena: ikastaroaren nondik-norakoaren, edukien, azalpen laburra, etab.

  · Bestelako informazioa: Ikastaroari lotutako bestelako datu esanguratsuak.

  · Hasiera-data: dagokion ikastaroaren hasiera-data.

  · Bukaera-data: dagokion ikastaroaren bukaera-data.

  · Ikastaroaren iraupena (ordutan): ikastaroaren iraupena ordutan.

  · Aukeratutako urteari dagokion ordu-kopurua: Ikastaroak urte bi hartuko balitu dagokion laukianzehaztuko da zenbat ordu diren aribidean den urteari dagozkionak.

  · Taldearen izena: Kurtsoa emateko talderik osatu bada, izena zehaztu.

  · Ikastaro-mota: Aukeran diren 4 mota desberdinetatik zeini dagokion adierazi.

  Behin datuak sartzen amaitu orduan Gorde botoia sakatuko dugu.

  IKASLEAK GEHITU IKASTAROARI

  Hasierako pantailara itzultzean zehaztutako ikastaroen zerrenda, urte zehatz batik lotua, azaldukozaigu. Zerrenda horretan ikastaro-mota eta ikastaro bakoitzari atxikitako ikasleak ere agertuko dira.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa3232

  32

  Ikastaro jakin batean ikasleak gehitu nahi izatekotan botoia sakatuko dugu.

  Ikasleak euskara koordinatzailearen atalean bezala gehituko dira.

  botoia sakatuz ikastaroen hasierako zerrendara bueltatutako gara, bertan ikasle-kopuruagaurkotuta azalduko da.

  Ikasleren bat kendu gura izanez gero, Ikasleen Kudeaketa pantailan izenaren ondoan azaltzen den

  laukia markatu eta botoia sakatu beharko da.

  IKASTAROARI AMAIERA EMAN

  Ikastaroa bukatutzat jo nahi bada, aribidean den ikastaroa aukeratuko dugu eta berorren xehetasunak

  azalduko dira. Beheko aldean izeneko botoia azalduko da, hori sakatutaikastaroa bukatutzat jo dela ulertuko da.

  Baieztatu egin beharko da:

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa33

  33

  Behin onartuta, ikastaroa Amaitutakoen artean izatera pasako da, horrek zera dakar berekin: kontsultaegin ahal izatea baina ez datuak aldatzea.

  IKASTAROA EZABATU

  Ikastaro bat ezabatu nahi izatekotan, momentu horretan bidean edota amaituta daudenetako bataukeratuko dugu, orduan ikastaroaren xehetasunak azalduko dira. Beheko aldean,

  botoia agertuko da, bertan sakatuz gero, desagerraraziko dugu.

  Baieztatu egin beharko da:

  Behin onartuta, sistematik desagertu egingo da eta ez da berreskuratzeko erarik egongo.

  1.3.6 Komunikazioa

  Atal honetan entitateak aldi jakin bateko euskara-planarekin lotutako komunikazio-ekintzak zehaztukoditu erabiltzaileak.

  Sartzean honako pantaila azalduko da:

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa3434

  34

  Orrialde honetan zenbait urte azalduko zaizkizu aukeran, horietatik jasoko ditugun datuak zeinidagozkion adieraziko da. Urtea aldatzeko nahikoa izango da zein urtetara egin nahi dugun saltoaukeratzea bertan sakatuz.

  Beste komunikazio-lerro bat gehitu gura izanez gero, botoia sakatuko dugu,honako pantaila azalduko da eta bertan sartuko dira datuak.

  Honako informazioa zehaztuko da:

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa35

  35

  · Komunikazio-zenbakia: aplikazioak berak emango du adierazlea zenbaki-hurrenkerari jarraiki.

  · Nola: Nola bideratuko da komunikazio-ekintza?

  · Nori: Nori zuzentzen zaio?

  · Nork: Nork egingo du?

  · Zer: Zer komunikatuko da?

  · Non: Non egingo da?

  · Noiz: Noiz egingo da?

  · Gaia : Komunikazio-ekintzaren gaia

  · Oharrak : Komunikazio-ekintzari lotutako apunteak, oharrak.

  · Arduraduna: Komunikazio-ekintzaren arduraduna. Entitateko langilea izango da. Arduraduna

  aukeratzeko honako pausuak emango dira: botoia sakatu eta langilea gehitukodugu euskara-koordinatzailearen kasuan bezala.

  Komunikazio-ekintzako arduradun bakarra egongo da, beste bat aukeratuz gero, aurrekoaordezkatuko du

  Datu guztiak behin sartuta, informazioa aplikazioan gordetzeko botoia sakatuko dugu.

  Komunikazio-lerro bat ezabatu nahi izatekotan, lerroa aukeratu ondoren botoiasakatuko dugu.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa3636

  36

  1.4 Euskara Planak

  1.4.1 Euskara Planak

  Atal honek Euskara Planak sortzeko aukera ematen digu; planaren izena eta indarraldia zehaztubehar ditugu.

  Planen bizkarrezurra Erreferentzia Marko Estandarra (EME) da.

  Erreferentzia Marko Estandarra laguntza-koadro bat da entitate estandar baten ohiko jardun-eremuakirudikatzen dituena, hizkuntza non eta zertan erabiltzen den erakutsiz. Helburua euskara plan batmartxan jarri edota euskararen presentzia edota erabilera handitzera bideratutako ekintza zehatzakegin nahi dituen entitatea landu daitezkeen hizkuntza alderdiak begiz jotzen eta lehenesten laguntzeada. Behin Erreferentzia Marko Estandarra entitatearen ezaugarrietara egokituta, entitateak bere neurriraegindako Euskara Plana egiteko balio du.

  Hiru ardatzek osatzen dute EME:

  1.- Erakundearen irudia eta komunikazioa: errotulazioa, harrera, publizitatea, web-gunea etab.2.- Kanpo harremanak: bezero elebidunekin ahozko nahiz idatzizko harremana, produktua edozerbitzua, hornitzaileekiko eta administrazioekiko harremana etab.3.- Barne harremanak: Informazioa eta komunikazioa, pertsonalaren administrazioa, lanekoprestakuntza, ahozko harremana, lan-agiriak etab.

  Pantaila honek Euskara Planak sortzeko aukera ematen digu eta dagoeneko planen bat sortu badugusortutako planen zerrenda ere ematen digu.

  Euskara plan bat sortzeko botoia erabiliko dugu.

  Dagoeneko sortuta dagoen plan batean sartzeko planaren izena sakatuko dugu.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa37

  37

  [Amaitu] botoiak planari amaiera emateko aukera ematen digu, botoi hori sakatuz gero, planeanjasotako informazio guztia biltzen duen txostena lortuko dugu.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa3838

  38

  1.4.2 Indarraldia

  Euskara plan bat sortzen denean erabiltzaileak ondokoa zehaztu behar du: indarraldia (urtebetekoaedo zenbait urtetakoa izan daiteke); planaren izena eta arduraduna.

  Behin plana sortuta, planean sartu eta ondoko menua duen pantaila topatuko dugu:

  · Aplikagarritasuna: Euskara Plan jakin horretarako aplikagarritasuna zehaztu behar duguhemen.

  · Diagnostikoa: Euskara Planaren abiapuntuko egoera zehaztuko dugu hemen.· Epe labur eta ertainerako helburuak: Euskara Planaren indarraldiko urteetan lortu beharreko

  helburuak zehaztuko ditugu bertan. · Urteko Plana: bertan ekintzak zehaztuko ditugu Emeren hirugarren mailari lotuta. Euskara Plan

  guztiek izan behar dute Urteko Plana, ekintzak bertan zehazten baitira. Hori dela eta, UrtekoPlana aukera sakatuz gero, Euskara Planen menuaren antzeko menu batera eramango gaituaplikazioak, aldaketa txiki batzurekin:

  § Aplikagarritasuna: Euskara Planean jasotakoa da eta ezin da aldatu. § Diagnostikoa: Euskara Planak urtebeteko indarraldia badu, Euskara Planean sartutako

  diagnostikoa agertuko zaigu. Euskara Planak urtebete baino gehiagoko indarraldiabadu, lehendabiziko Urteko Planeko diagnostikoa Euskara Planean sartutakoa izangoda eta hurrengo Urteko Planetako diagnostikoa aurreko Urteko Planeko Ebaluazioaizango da. § Helburuak, Euskara Planean urte jakin baterako sartutakoak dira; bertan alda daitezke

  eta aldaketak Euskara Planean ere jasoko dira. § Ekintzak, bertan urte jakin bateko ekintzak jaso beharko dira.§ Ebaluazioa, bertan urte jakin bateko ebaluazioa jaso beharko da.

  Urteko Planen pantailan badago aurreko menura joateko botoi bat. Botoi hori sakatu eta UrtekoPlanetik irten eta Euskara Planen pantailara eramaten zaitu.

  Azaldu berri ditugun aukera guztietan Hedatu EME eta Tolestu EME aukerak ditugu. Hedatu EMEaukera sakatuz gero, Erreferentzia Marko Estandarra hirugarren mailaraino zabaltzen da.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa39

  39

  1.4.3 Aplikagarritasuna

  Atal honetan entitateak Erreferentzia Marko Estandarra (EME) pertsonalizatu behar du, EMEkjasotzen dituen itemak entitatean aplikagarriak diren ala ez zehaztu beharko du.

  EME laguntza koadro bat da, entitate estandar bat irudikatzen duen agiri orokorra da eta hortaz bertanjasotzen diren item guztiak ez dira aplikagarriak izango entitate jakin batean. Hori dela eta, entitateakbere eguneroko jarduerari egokitzen zaion EME pertsonalizatua zehaztu behar du.

  EME aplikagarria EMEren hirugarren mailan burutu behar da. Hirugarren mailako itema aplikagarriabada dagokion laukian markatu behar da.

  Euskara Plana egiten den bakoitzean EME pertsonalizatua zehaztu behar da. Plan batatek besteraentitatean aldaketarik egon ez bada EMEren aplikagarritasunari dagokionez, aplikazioak aurrekoplaneko EME pertsonalizatua inportatzeko aukera ematen du botoi baten bidez.

  Entitateak ardatz bat baino gehiago lantzen ez badu ezin du parte hartu diru-laguntza deialdian.Aplikazioak horren berri emango du ardatz bakarra lantzen denean.

  Euskara Planen menuan Aplikagarritasunean sartzen garenean ondoko pantaila dugu:

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa4040

  40

  Hedatu EME sakatzen badugu Erreferentzia Marko Estandarra hirugarren mailaraino hedatuko da:

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa41

  41

  Item jakin bat aplikagarria izateko itemaren azalpenaren eskuinera dagoen laukia markatu behardugu.

  Datuak gordetzeko sakatu botoia.

  Aurretik Euskara Planen bat egin baldin bada aurreko plan horretako EME pertsonalizatua kopiatzeko

  aukera ematen duen botoia agertuko zaigu:

  Botoi hori sakatuz gero mezu bat agertuko da. Mezuak EME pertsonalizatua edo aplikagarritasunakopiatu egin dela adieraziko digu eta baita datuok gordetzeko [Gorde] botoia sakatu behar dela ere.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa4242

  42

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa43

  43

  1.4.4 Diagnostikoa

  Ondoren entitateak euskararen erabilera eta presentziaren diagnostikoa egin behar du. Entitateanberak zehaztutako EME pertsonalizatu edo aplikagarriaren item guztien egungo egoera zehaztu behardu hori ere hirugarren mailan eta 0tik 100erako eskalan.

  Datuen karga hori ez da saio bakar batean egin behar; gogoratu datuak sartzen diren bakoitzean[Gorde] botoia sakatu behar dela datuak gordetzeko.

  Balidatu botoiak sartutako datuak egiaztatzen ditu. Balidazio horrek aplikagarri diren item guztiendiagnostikoa jaso dela konprobatuko du.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa4444

  44

  1.4.5 Epe labur eta ertainerako helburuak

  EME pertsonalizatua oinarri hartuta entitateak epe labur eta ertainerako helburuak zehaztu behar ditu.

  Ezkerreko zutabean Diagnostiko atalean sartutako datuak ikusi ahal izango ditugu.

  Helburuak sartzeko zutabe kopurua Euskara Planaren indarraldiaren araberakoa izango da, urtekozutabe bana. Dena den Euskara Planeko lehenengo urteko datuak sartzea baino ez da ezinbestekoa,hurrengo urteetako helburuak zehaztea aukerakoa da.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa45

  45

  Balidatu botoiak jarraitu ahal izateko informazio guztia sartu dugun konprobatuko du; hau da,lehenengo urteari dagozkion hirugarren mailako item guztietarako helburuak zehaztu direnkonprobatuko du.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa4646

  46

  1.4.6 Ekintzak / Urteko Plana

  Atal honetan Urteko Plan jakin bati dagozkion ekintzak jasoko ditugu.

  Euskara Planaren barruan Urteko Planak sortuko ditugu. Euskara Planak urte bakar bateko indarraldiabadu Urteko Plana automatikoki sortuko du aplikazioak.

  Pantaila honetan Euskara Planari dagozkion Urteko Planak sortu ahal izango ditugu:

  Urte jakin bateko ekintzak jasotzen ari garenean goiko menua aldatu egiten da, beste kolore bat dueta urtea ere azaltzen da parentesi artean.

  Hemen Aplikagarritasuna eta Diagnostikoa ezin dira aldatu eta Ebaluazioa egiteko botoia ageri da.

  Euskara Planaren indarraldia urtebetekoa baino luzeagoa denean Diagnostikoa aurreko UrtekoPlanaren Ebaluazioa izango da.

  Urteko Planeko pantaila honetan ekintzak sortu ahal izango dira. Oinarria EME pertsonalizatua izangoda.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa47

  47

  Item bakoitzaren aldamenean botoia dugu. Botoi hori sakatuz gero aplikazioakekintza jasotzeko pantailara eramango gaitu.

  Ekintzak EMEren hirugarren mailako itemei lotuta sortzen dira. Bete beharreko datuak ondokoak dira:

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa4848

  48

  § Ekintzaren kodea: kodeak lau digitu ditu eta aplikazioak sortzen du automatikoki. EMErenhirugarren maila gehi item horri lotutako ekintza bakoitzari esleitutako zenbaki bat. Adibidez:EMEren 1.1.1. itemari lotutako lehenengo ekintza 1.1.1.1, bigarrena 1.1.1.2 etab.§ Itemaren egoera: : item jakin baten egungo egoera eta urte jakin baterako proposatutako

  helburua azaltzen dira. Diagnostikoa eta Epe labur eta ertainerako helburuak ataletaninformazioa da.

  § Ekintzaren izena: Ekintza modu laburrean izendatuko dugu. § Ekintzaren deskribapena§ Oharrak§ Ekintzaren arduraduna: bi aukera daude eta bakarra aukeratu behar da:

  Langile jakin bat izatea ekintzaren arduraduna.Organo bat izatea arduraduna: euskara batzordea edota lantalderen bat.

  § Entitatearen atalak: hemen zehatuko dugu ekintzak zein ataletan izango duen eragina

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa49

  49

  § Lantzeko hileak§ Ekintzari eskainitako ahalegina

  Barne orduak / Barneko kostu ekonomikoaKanpo orduak / Kanpoko kostu ekonomikoa

  § Ekintzaren kostu osoa (aplikazioak kalkulatzen du aurreko bi eremuak batuta).§ Zehaztu ekintzaren bitartez garatuko diren kontzeptuak (derrigorrezkoa da bat markatzea

  eta bat baino gehiago aukera daiteke) § Itzulpena. Itzulpena aukeratuz gero, termino kopurua zehaztu behar da. § Interpretazioa. Interpretazioa aukeratuz gero batzarren azalpena jaso beharko da: iraupena,

  jatorrizko hizkuntza eta xede hizkuntza (diru-laguntza deialdian jatorrizko hizkuntza euskaradenean baino ez da kontuan hartuko)§ Softwaregintza. Softwaregintza aukeratuz gero fitxa bat bete behar da. Fitxa horretan

  ondokoa zehaztu behar da:Egitasmoaren izenaEgitasmoaren xedeaEzaugarri teknikoak eta metodologikoakLanaren zein edukien zenbatekoa eta nolakoa. Lana Lokalizazioa baldin bada,

  euskaratu beharreko termino kopurua zehaztu behar da. Ondokoetatik egitasmoa laburbiltzen duen aukera markatu:

  Begiz jotako erabiltzaile kopurua

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa5050

  50

  Begiz jotako erabiltzaile kopuruaEntitateko zein ataletan baliatuko dutenZehaztu irteerakEgitasmoaren aurrekontu osoaAurrekontu oso horretatik egitasmoa euskaraz (ere) egiteari zor zaion zenbatekoa.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa51

  51

  Datuak gordetzeko sakatu Gorde botoia.

  § Prestakuntza. Ekintzari lotutako ikastaroak aukeratu.§ Planaren jarraipen eta ebaluazioa§ Besterik goitibeherako menuan Azpiegitura atalean sortutako lantaldeen zerrenda

  agertuko da, bestela zehazteko eremu bat bete behar da.

  JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA:

  § Ekintza burutu egin da (BAI/EZ). Baiezkoan betetze maila zehaztu.§ Lortutako helburua (%).

  Sartutako datu guztiak gordetzeko sakatu botoia.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa5252

  52

  1.4.7 Ebaluazioa

  Pantaila honetan batetik Diagnostiko eta Helburuen ataletan sartutako datuak agertuko zaizkigu etabatetik Ebaluazioaren datuak sartzeko eremuak agertuko zaizkigu.

  Balidatu botoiak sartutako datuen konprobazioa egingo du.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa53

  53

  - badira itemei lotutako ekintzak aurrerapen-mailarik zehaztu gabe daukatenak - badira zenbait item aurrerapen-maila zehaztuta eta ekintzarik atxiki ez zaizkienak.

  1.5 Dokumetazio gehiagarria

  Atal honetan, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak aplikazioaren erabiltzaileen esku jartzen dituenzenbait agiri kontsulta daitezke.

  Agiriok kategoriatan sailkatuta azalduko dira eta euskara-planekin izango dute zerikusia. HizkuntzaPolitikarako Sailburuordetzak garrantzizko deritzonak ere bertan azalduko dira.

  Agiria jaisteko agiri-izenaren gainean klikatu eta honako leihoa azalduko da:

  Gorde botoian klikatuko dugu eta agiria aplikazioan jasoko da.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa5454

  54

  1.6 Plana balidatu

  Atal honetan erabiltzaileak euskara-planaren egoera, urte beteko aldirako, balidatu ahal izango du.

  Balidazio horrek emaitza batzuk jarriko ditu erabiltzailearen eskura horrela euskara-plana osatzekozein informazio duen faltan jakingo du.

  Plana balidatzeko, ezkerreko menuan plana balidatu botoia klikatu eta ondoko pantaila azalduko da:

  Pantaila horrek urtea aukeratzeko bidea emango digu. Bertan, zein urtetako plana balidatu nahi dugun

  adieraziko dugu. Behin markatuta botoia sakatuko dugu. .

  Hurrengo pantailan balidazioaren txostena bistaratuko da:

  Funtzio horrek balidatuko dituen alderdiak honakoak dira:

  Entitatearen datuak

  Identifikazio-datuak: identifikazio-datuak jasota egotea.Jarduerari buruzko datuak: jarduerari lotutako informazioa jasota egotea.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa55

  55

  Egitura organikoa: aplikazioan gutxienez atal bati buruzko datuak jaso izana.Langileak: Aplikazioan gutxienez langile bati buruzko datuak jaso izana.

  Politika eta Estrategia

  Hizkuntza-politika: atal hori bete dela ziurtatu.Lidergoa

  Euskara-koordinatzailea: atal honetan datuak bete direla egiaztatu.Euskara-batzordea/k: atal honetan datuak bete direla baieztatu.

  Euskara-plana

  Aribideko urtea hartzen duen euskara-plana sortu dela egiaztatu.EME aplikagarria sortu denentz konprobatu.Aukeratutako urtean diagnostikoa egin dela ziurtatu.Aribideko urtean euskara-planerako epe laburrerako eta erdirako helburuak adierazi direnaziurtatu.Aukeratutako urterako kudeaketa-plana sortu denentz konprobatu.

  Kudeaketa-planari lotutako helburuak adierazi direna ziurtatu.Aribideko urtean kudeaketa-planari lotutako ekintzak adierazi ote diren egiaztatu

  1 oharra: ardatz bakarrerako baino ez dituzte zehaztu ekintzak >>> dirulaguntza-deialdianparte hartzeko baldintzak ez dituztela betetzen ohartarazi. 2 oharra: badira itemei lotutako ekintzak aurrerapen-mailarik zehaztu gabe daukatenak 3 oharra: badira zenbait item aurrerapen-maila zehaztuta eta ekintzarik atxiki ez zaizkienak.

 • Euskara Planak kudeatzeko aplikazioa5656

  56

 • HelpAndManual_illegal_keygen