Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010.pdf

of 169/169
Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010
 • date post

  14-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  351
 • download

  11

Embed Size (px)

Transcript of Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010.pdf

 • 1. Euskal iritzipublikoarenurtekaria2010

2. Euskal iritzipublikoarenurtekaria2010Vitoria-Gasteiz, 2011 3. Argitaraldia:1.a, 2011ko apirilaAle-kopurua: 400 aleEuskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa LehendakaritzaInternet:www.euskadi.net/estudios_sociologicosAzalaren diseinua: Aritz Basabea argazkiak: M. Arrazola. EJ-GVInprimaketa: Eusko Jaurlaritzako Inprenta eta Erreprografia ZerbitzuaLege Gordailua:VI 207-2011 4. Aurkibidea1. Sarrera.............................................................................................................................72. Gizartea...........................................................................................................................92.1 Egoera sozial eta pertsonalaren hautematea .......................................................10 2.1.1 Gaur eguneko eta etorkizuneko egoeraren balorazioa.................................................... 10 2.1.2 Egoera sozialaren hautematea ........................................................................................ 11 2.1.3 Gazteen egoera pertsonalaren balorazioa ...................................................................... 12 2.1.4 Gazteriaren etorkizuneko egoera pertsonalari buruzko itxaropenak ............................... 12 2.1.5 EAEko arazo nagusiak..................................................................................................... 13 2.1.6 Norberaren arazo nagusiak ............................................................................................. 152.2 - Euskara .....................................................................................................................18 2.2.1. Euskararen ezagutza eta erabilera ................................................................................. 18 2.2.1.1 Gurasoen hizkuntza nagusia .................................................................................. 18 2.2.1.2 Haurtzaroko lehen hizkuntza .................................................................................. 19 2.2.1.3 Ulermena ................................................................................................................ 19 2.2.1.4 Mintzamena ............................................................................................................ 20 2.2.1.5 Irakurketa ................................................................................................................ 21 2.2.1.6 Idazketa .................................................................................................................. 21 2.2.1.7 Elebidunek erraztasun handiagoz hitz egiten duten hizkuntza .............................. 22 2.2.2 Erabilera esparruak.......................................................................................................... 23 2.2.2.1 Familia .................................................................................................................... 24 2.2.2.2 Lan edo ikasketa lekua ........................................................................................... 25 2.2.2.3 Lagun artea............................................................................................................. 26 2.2.3 Pertzepzio eta jarrerak ..................................................................................................... 27 2.2.3.1 Euskarari buruzko iritzi orokorra............................................................................... 27 2.2.3.2 Pertzepzioak ........................................................................................................... 28 2.2.3.3 Jarrerak................................................................................................................... 29 2.2.4 Hizkuntz politika ............................................................................................................... 30 2.2.5 Eskolaz kanpoko ikasketa................................................................................................ 31 2.2.6 Ikasketen onarpena.......................................................................................................... 322.3.- Parte hartzea eta elkarteetako kide izatea .............................................................33 2.3.1 Ekimen sozial eta politikoetan parte hartzea ................................................................... 33 2.3.2 Talde eta elkarteetako kide izatea ................................................................................... 352.4 Gazteen gizarte-balio eta portaerak ......................................................................38 2.4.1 Bizitzako hainbat alderdi desberdinen garrantzia gazteriarentzat ................................... 38 2.4.2 Pertsonen arteko konfiantza gazteengan ........................................................................ 40 2.4.3 Gazteriaren auzokideekiko tolerantzia............................................................................. 41 2.4.4 Gazteen gizarte-balio eta portaerak................................................................................. 42 2.4.5 ETAren indarkeriari buruzko gazteen iritziak ................................................................... 452.5.- Drogodependentzien euskal legearen aldaketa: tabakoaren kontsumoa ............47 2.5.1 Erretzeko ohitura.............................................................................................................. 47 2.5.1.1 Erretzeko ohitura..................................................................................................... 47 2.5.1.2 Erretzeari uzteko asmoa ......................................................................................... 48 2.5.2 Toki publikoetan tabakoaren kontsumoa debekatzeari buruzko jarrerak ........................ 49 2.5.2.1 Tabakoarekiko tolerantziaz eta osasunean duen eraginari buruzko iritziak........... 49 2.5.2.2 Toki publikoetan eta lantokietan tabakoa debekatzeari buruzko jarrerak .............. 50 2.5.3 Erretzaile pasiboen babeserako legediari buruzko jarrerak............................................. 52 2.5.3.1 Tabakoaren aurkako legearen ondorioak............................................................. 52 2.5.3.2 Toki publiko itxietan tabakoaren kontsumoa debekatzearekiko akordioa............... 53Prospekzio Soziologikoen KabineteaEuskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 5. 3. Erakundeak eta gestio publikoa ......................................................................55 3.1 Zerbitzu publikoak ..................................................................................................563.1.1 Zerbitzu publikoen erabilera............................................................................................. 563.1.2 Zerbitzu publikoen funtzionamendua ............................................................................... 563.1.3 Administrazio publikoen funtzionamenduari buruzko irudi orokorra ................................ 583.1.4 Zailtasunak administrazio publikoekiko gestioetan.......................................................... 583.1.5 Gestioetarako erabilitako bideak eta poztasuna.............................................................. 593.1.6 Zerbitzuen kudeaketa publikoa eta pribatua.................................................................... 603.1.7 Sektore publikoaren eta pribatuaren ezaugarriak............................................................ 61 3.2 Administrazio publikoak.........................................................................................663.2.1 Administrazio desberdinen zerbitzuen erabilera.............................................................. 663.2.2 Administrazio desberdinen irudia..................................................................................... 663.2.3 Administrazioekiko poztasuna ......................................................................................... 683.2.4 Administrazioen eskumenak ............................................................................................ 693.2.5 Eskumenen mugatzea ..................................................................................................... 703.2.6 Erakundeen arteko koordinazioa ..................................................................................... 71 3.3 Gobernuaren jardueraren inguruko informazioa .................................................723.3.1 Gobernuaren jardueraren inguruko informazio maila ...................................................... 723.3.2 Erabilitako komunikabideak ............................................................................................. 723.3.3 Erabilitako komunikabidearen objektibitateari buruzko hautematea ............................... 74 3.4 Gobernuaren kudeaketaren balorazioa.................................................................753.4.1 Gobernuaren jardueraren inguruko ideia orokorra .......................................................... 753.4.2 Jarduera arloen balorazioa .............................................................................................. 763.4.3 Lehentasunezko arloak .................................................................................................... 783.4.4 Kudeaketaren balorazio orokorra..................................................................................... 803.4.5 Baliabide ekonomikoen administrazioa............................................................................ 81 3.5 Erakundeekiko konfiantza......................................................................................823.5.1 Erakundeekiko konfiantza................................................................................................ 823.5.2 Eusko Jaurlaritzarekiko konfiantza .................................................................................. 923.5.2.1 Gobernuarekiko konfiantza maila ........................................................................... 923.5.2.2 Konfiantzaren bilakaera .......................................................................................... 92 3.6 Botere gehien duten erakunde edo kolektiboak ..................................................933.6.1 Botere gehien duten erakunde edo kolektiboak............................................................... 933.6.2 Norberaren familiari gehien eragiten dioten erabakiak hartzen dituzten erakundeak...... 95 Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 6. 4. Iritzi politikoa .............................................................................................................974.1 Egoera politikoaren hautematea............................................................................984.2 Jarrera eta balore politikoak ..................................................................................99 4.2.1 Politikak eragiten dituen sentimenduak ........................................................................... 99 4.2.2 Politikarekiko interesa .................................................................................................... 100 4.2.3 Ezker-eskuin eskala ....................................................................................................... 101 4.2.4 Nazionalismo eskala ...................................................................................................... 102 4.2.5 Definizio ideologikoa ...................................................................................................... 103 4.2.6 Alderdi politikoekiko begikotasuna................................................................................. 104 4.2.7 Alderdi politikoren batekiko hurbiltasuna ....................................................................... 105 4.2.8 Politikarekin zerikusia duten gai ezberdinei buruzko iritziak (politikariak, parte hartzea) . 106 4.2.9 Alderdi politikoei buruzko iritziak.................................................................................... 108 4.2.10 Demokrazia eta autoritarismoa .................................................................................... 1104.3 Sozializazio politikoa ............................................................................................111 4.3.1 Haurtzaroan etxean politikaz hitz egiteko maiztasunaren oroimena................................ 111 4.3.2 Eguneroko bizitzako esparru ezberdinetan politikaz hitz egiteko maiztasuna (familian, lagunekin eta lankideekin / ikaskideekin) ....................................................... 112 4.3.3 Eguneroko bizitzako esparru ezberdinetan politikaz hitz egitea saihesteko arrazoiak (familia, lagunak eta lankideak / ikaskideak) ................................................................. 114 4.3.4 Informazio politikoa: bideak eta hedabideak.................................................................. 115 4.3.5 Komunikabide ezberdinetan berri politikoei egiten zaien jarraipena (egunkariak, telebista, irratia eta Internet) .......................................................................................... 1174.4 Demokraziaren funtzionamendua........................................................................119 4.4.1 Politikaz hitz egiteko askatasuna ................................................................................... 119 4.4.2 Ideia politiko guztiak bide baketsuak erabiliz defendatzeko aukerak ............................ 120 4.4.3 Demokrazia mailari buruzko hautematea Euskadin eta Espainian................................ 121 4.4.4 Demokraziaren funtzionamenduarekin poztasuna......................................................... 122 4.4.5 Giza eskubideen lerrokatzea........................................................................................... 123 4.4.6 Giza eskubideen betetze mailarekin poztasuna ............................................................ 1244.5 Lurralde antolaketa. Konstituzioa eta Estatutua................................................126 4.5.1 Botoa Konstituzioaren erreferenduma errepikatuko balitz ............................................. 126 4.5.2 Estatutuarekin poztasuna............................................................................................... 127 4.5.3 Botoa Estatutuaren erreferenduma errepikatuko balitz ................................................. 127 4.5.4 Autogobernu mailari buzuko iritzia................................................................................. 128 4.5.5 Estatuaren antolaketari buruzko iritzia ........................................................................... 128 4.5.6 Estatu eredua................................................................................................................. 1284.6 Buruzagi politikoen balorazioa ............................................................................1294.7 Hauteskunde portaera ..........................................................................................132 4.7.1 Boto-oroimen eta boto-asmo gordina hauteskunde autonomikoetan............................ 132 4.7.2 Boto-oroimen eta boto-asmo gordina hauteskunde orokorretan ................................... 133 4.7.3 Oposizioko alderdien balorazio orokorra ....................................................................... 1334.8 Politika orokorraren eztabaida.............................................................................134 4.8.1 Politika orokorraren eztabaidari buruzko informazioa.................................................... 134 4.8.1.1 Politika orokorraren eztabaida egin izanari buruzko ezagutza ............................. 134 4.8.1.2 Politika orokorraren eztabaidari buruzko informazio maila................................... 134 4.8.1.3 Ez informatzeko arrazoiak .................................................................................... 135 4.8.2 Eztabaida jarraitzeko erabilitako hedabidea .................................................................. 136 4.8.2.1 Eztabaidaren jarraipenik izan den prentsa, irrati, telebista edo internet bidez ..... 136 4.8.2.2 Eztabaida jarraitzeko erabilitako hedabideak ........................................................ 137Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 7. 5. Ekonomia ...................................................................................................................1395.1 Egoera ekonomikoaren hautematea ...................................................................140 5.1.1 Egoera ekonomikoaren balorazioa EAEn eta Espainian ............................................... 140 5.1.2 EAEko eta Espainiako egoera ekonomikoaren bilakaerari buruzko usteak .................. 1425.2 - Krisi ekonomikoa ...................................................................................................144 5.2.1 Eragina maila pertsonalean ........................................................................................... 144 5.2.2 Krisiaren aurkako erakunde eraginkorrenak.................................................................. 145 5.2.3 Krisi ekonomikoaren aurka erantzunkizunik handiena duten euskal erakundeak......... 145 5.2.4 Krisiaren aurkako neurriak: lan erreforma eta gastu publikoaren murrizketa................... 146 5.2.4.1 Lan erreformaren ezagutza .................................................................................. 146 5.2.4.2 Lan erreformaren balorazioa ................................................................................ 146 5.2.4.3 Eusko Jaurlaritzaren gastu publikoaren murrizketaren balorazioa....................... 147 5.2.4.4 Diputazio eta udalen gastu publikoaren murrizketaren ezagutza......................... 147 5.2.4.5 Diputazio eta udalen gastu publikoaren murrizketaren balorazioa....................... 148 5.2.4.6 Azpiegitura proiektu ezagunen garrantzia ............................................................ 1495.3 Politika fiskala .......................................................................................................150 5.3.1 Presio fiskalari buruzko jarrera orokorra ........................................................................ 150 5.3.2 Zerga eta zerbitzu publikoen arteko orekaren pertzepzioa............................................ 151 5.3.3 Presio fiskalaren balorazioa Euskadin ........................................................................... 152 5.3.4 Presio fiskalaren balorazioa Espainiarekin konparatuta ................................................ 153 5.3.5 - Presio fiskalaren balorazioa Europarekin konparatuta ................................................... 153 5.3.6 - Zerga bilketaren zuzentasunaren pertzepzioa ............................................................... 154 5.3.7 Iruzur fiskalaren hautematea Euskadin.......................................................................... 155 5.3.8 Iruzur fiskalaren hautematea Espainia eta Europarekin konparatuta............................. 156 5.3.9 Iruzur fiskalaren kontrako borroka ................................................................................. 156 5.3.10 Zergak arautzearen ardura EAEn ................................................................................ 157 5.3.11 Zerga bilketaren ardura EAEn ..................................................................................... 1585.4 Gastu publikoa ......................................................................................................159 5.4.1 Gizatalde kaltetuen babesa ........................................................................................... 159 5.4.2 Babes sozialaren etorkizuna.......................................................................................... 161 5.4.3 Baliabide publikoen banaketa ........................................................................................ 162 5.4.4 Gastu publikoa murrizteko aldekotasun txikieneko arloak............................................. 1625.5 Kontzertu Ekonomikoa .........................................................................................163 5.5.1 Ezagutza maila............................................................................................................... 163 5.5.2 Ekarpenak edo kalteak................................................................................................... 163 5.5.3 Alderaketa beste autonomia erkidegoekin..................................................................... 1646. Eranskina: Ikerketen zerrenda ................................................................................167Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 8. 1Sarrera 9. 11 Sarrera365 egun, 15.000 lagun baino gehiago elkarrizketatuak urtebete iritzi publikoko datutan. Hori da Eus-kal Iritzi Publikoaren Urtekariaren lehenengo zenbaki honen iturria. Lan honek Eusko JaurlaritzakoLehendakaritzaren Prospekzio Soziologikoen Kabineteak 2010ean zehar egindako ikerketa kuantita-tiboetako informazioa biltzen du.Helbururik berehalakoena iaz herritarren lagin adierazgarri bati egindako kontsulta sistematikoetan jaso-tako datu adierazgarrienak herritarren esku jartzea da. Helburu hau Jaurlaritzaren gardentasun politika-ren eta komunikazio politika publikoen barnean txertatzen da. Azken finean, sistema demokratikoentzatiritzi ikerketek hartu duten garrantzian.Prospekzio Soziologikoen Kabineteak bederatzi ikerketa kuantitatibo egin ditu (Urtekariaren Eranski-nean zerrendatuta daude) iritzi publikoarekin lotutako gai desberdinei buruz, zerbitzu publikoen per-tzepzioari buruz, kultura demokratikoaz eta gaurkotasuneko hainbat gaiez. Horiek guztiak bere garaianosorik hedatu dira, Eusko Legebiltzarrari eta hedabideei ezagutzera emanez. Halaber, herritarren es-kura jarri dira, Eusko Jaurlaritzaren zerbitzu elektronikoetan.Orain eskaintzen dena euskal iritzi publikoaren datu nabarmenenen ikuspegi koherentea da.Irakurketa errazteko, ikerketa independenteetatik datorren informazioa berrantolatu eta lau arlo handi-tan multzokatu da:xGizarteaxErakundeak eta gestio publikoaxIritzi politikoaxEkonomiaAzkenik, erabilitako ikerketen zerrenda aurkezten da, bere metodologia, landa lanaren datak, laginarentamaina eta dagokion lagin errorea aipatuz. Halaber taula edo grafikoetan ikerketa bakoitzeko datueierreferentzia egiteko erabilitako kode laburtua ere azaltzen da.Espero dugu urtekari honen argitalpenak eskura dagoen informazioaren bilaketa eta beraz, gauregungo euskal gizartearen ezagutza erraztuko dituela.Manu Salinero FeijoLehendakaritzaren Idazkari NagusiaProspekzio Soziologikoen KabineteaEuskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 7 10. 2Gizartea 11. 2 1 Gizartea 2.1 Egoera sozial eta pertsonalaren hautematea 2.1.1 Gaur eguneko eta etorkizuneko egoeraren balorazioaES42 (maiatza)GUZTIZKOAKGaur egun5,9NOLA DOAKIZU ZURIBIZITZA?Hemendik urtebetera6,1PENTSA EZAZU ZURETZATGARRANTZITSUENAK DIRENGAUZETAN. 0-TIK 10 PUNTUTARAGaur egun5,2NOLA DOAZ GAUZAKDOAN ESKALA ERABILIZ -0AK BIZITZAEUSKADIN?OSO GAIZKI DOAKIZULA ESAN NAHIHemendik urtebetera5,4DU, ETA 10AK OSO ONGI-, ZUREUSTEZ,Gaur egun4,0ETA NOLA DOAZ GAUZAKESTATU OSOAN ?Hemendik urtebetera4,2Batez bestekoak (0-10). 87,4 7,3 7,3 7,17,1 7,2 7 7,177Zu 6,96,9 7 6,8 6,86,8Gaur egun6,66,66,56,4 6,56,56,6 6,7 6,36,26,46,5 6,5 6,5 6,1 Hemendik urtebetera 6,36,1 6,1 5,9 66 6,1 5,8 5,85,8 6 5,5 5,6 5,75,85,45,5 5,8 5,65,9EAE 5,35,3 5,85,85,3 5,5 5,45 5,1 5,2 5,5 5,25 5,15,3 5,35,4Gaur egun 5 5 5,34,75 5,15,2 4,7 5 5 Hemendik urtebetera 4,94,94,9 4,7 4,24,54,4 4,4Espainia 44,3 3,64 Gaur egun3,2Hemendik urtebetera 3 1995 1996199719981999 20002001 200220032004 20052006 2007200820092010maiat.10 _______________________ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 12. Gizartea22.1.2 Egoera sozialaren hautemateaES44 (azaroa)GUZTIZKOAK Oso ona 2EUSKADIKO KOMUNITATEAUTONOMOKO EGOERAOna 51SOZIALARI DAGOKIONEZ,ZURE USTEZ NOLAKOA DA: Txarra33OSO ONA, ONA, TXARRAEDO OSO TXARRA?Oso txarra6 Ed/Ee 7 Oso ona 1 Ona 34ETA ESPAINIAKO EGOERASOZIALA ?Txarra41 Oso txarra13 Ed/Ee 12Ehuneko bertikalak100100 EAE 90 80Oso ona + Ona 68 66 70606159 60 5354 54Txarra + Oso txarra56 45 48 5053 4853 44 43 40 50 40 34 35 36 39Espainia38 2738 30 353133 20 28 Oso ona + Ona 25 10 Txarra + Oso txarra0 20022003 200420052006 20072008 20092010eko azaroaProspekzio Soziologikoen Kabinetea Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 11 13. 2 1 Gizartea 2.1.3 Gazteen egoera pertsonalaren balorazioa15-29 urteADIN TALDEAK GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteakGUZTIZKOAK15-1718-2122-2526-29Pozik zaude 75 91 76 72 68 ZURE IKUSPUNTUTIK, NOLAKOA DA GAUREz pozik ezta gaizki ere15 716 16 18 EGUNGO ZURE EGOERA Ez zaude pozik92711 12 PERTSONALA?Ed/Ee 11111Ehuneko bertikalak 10010010010010075Pozik zaude9 Ez zaude pozik010 2030 40 50 60 70 80 2.1.4 Gazteriaren etorkizuneko egoera pertsonalari buruzko itxaropenak15-29 urteADIN TALDEAK GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteakGUZTIZKOAK15-1718-2122-2526-29Hobea 64 61 64 64 65 ETA NOLAKOA USTE Berdina 22 24 22 23 21 DUZU IZANGO DELA ETORKIZUNEAN?Txarragoa 87889Ed/Ee 67556Ehuneko bertikalak 10010010010010012 _______________________Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 14. Gizartea 22.1.5 EAEko arazo nagusiak GUZTIZKOAK ES42 (maia.)ES44 (azar.) Lan merkatuari lotutako arazoak7670 Indarkeria, terrorismoa, bake falta3119 Arazo ekonomikoak2727 Euskadiko egoera politikoa 2517 Etxebizitza2221 Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak (arrazakeria)1012 Delinkuentzia eta segurtasun falta 4 4 Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak 4 5 Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza - Osasuna 4 5ZURE USTEZ Hezkuntza3 3ZEINTZUK DIRAEUSKAL AUTONOMIA Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak 2 2ERKIDEGOKO HIRUARAZO NAGUSIAK? Pentsioak2 4 Azpiegiturak eta garraioak 2 1 Arazo eta desberdintasun sozialak1 2 Gazteen arazoak1 1 Emakumeen aurkako indarkeria 1 1 Ingurumena 1 1 Justiziaren funtzionamendua1 0 Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta,0 1 kontsumismoa... Beste arazo batzuk 2 4 Ed/Ee2 10 Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira. Portzentajeen batura ez da 100, hiru arazo aipatu ahal zirelako.Prospekzio Soziologikoen KabineteaEuskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________13 15. 2 1Gizartea ES44:100 90 8076 7070Lan merkatuari lotutako arazoak 7063 60Arazo ekonomikoak 55 58 60 5352 Etxebizitza 50 515145 53 47 39Indarkeria, terrorismoa 404335 45 44 31 28 32 27Euskadiko egoera politikoa 30 24 23 2927 18 2521 Immigrazioa eta horrekin lotutako 2025 1913 212122 17 arazoak 716 10 4712 5 899 100 2004 2005 2006200720082009 2010eko 2010ekomai.aza. ES44:70Lan merkatuari lotutako arazoak 82 27Arazo ekonomikoak 48 21Etxebizitza 6 EAE19 Espainia * Indarkeria, terrorismoa10 17Egoera politikoa 25 Immigrazioa eta horrekin lotutako12arazoak15 0 10 2030 4050 6070 80 90 100 * CIS (Centro de Investigaciones Sociolgicas), 2853. ikerketa, 2010eko azaroko Barometroa.14 _______________________ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 16. Gizartea 22.1.6 Norberaren arazo nagusiakGUZTIZKOAKES42 (maia.) ES44 (azar.) Lan merkatuari lotutako arazoak 4441 Arazo ekonomikoak 2523 Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza - osasuna1311 Etxebizitza 1112 Familia 6 7 Euskadiko egoera politikoa5 5 Pentsioak 5 7 Hezkuntza 5 4 Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak3 4ZURE EGUNEROKO Azpiegiturak eta garraioak3 4BIZITZANZENTRATUZ, ZEINHIRU ARAZO EDO Indarkeria, terrorismoa, bake falta 3 4KEZKA NAGUSIDITUZU?Delinkuentzia eta segurtasun falta2 4 Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak (arrazakeria) 2 3 Balioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta1 1 Ingurumena1 1 Arazo eta desberdintasun sozialak 1 1 Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak1 1 Gazteen arazoak 1 0 Familia eta lanaren kontziliazioa 0 1 Beste arazo batzuk4 5 Ed/Ee 1923 Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira. Portzentajeen batura ez da 100, hiru arazo aipatu ahal zirelako.Prospekzio Soziologikoen KabineteaEuskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 15 17. 2 1Gizartea ES44:50 4445 42 41 414036 35Lan merkatuari lotutako arazoak 333532313030 Arazo ekonomikoak24 2425 23232519202017 Etxebizitza14 191315 12 1110141313 Osasuna, Osasungintza, 1111 Osakidetza, Gizarte Segurantza 5 0 20052006 20072008 20092010eko 2010eko mai. azaroa ES44: 41 Lan merkatuari lotutako arazoak4823 Arazo ekonomikoak40 EAE 12Espainia *Etxebizitza 711 Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza - Osasuna40102030 40 50 60 70* CIS (Centro de Investigaciones Sociolgicas), 2853. ikerketa, 2010eko azaroko Barometroa.16 _______________________Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 18. Gizartea 2 15-29 urte GUZTIZ-ADIN TALDEAKGA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteak KOAK 15-17 18-2122-25 26-29 Lan merkatuari lotutako arazoak6432 64 7074 Arazo ekonomikoak3018 27 3235 Etxebizitza26821 3036 Hezkuntza2064 26 8 3 Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza 13911 1415 Familia1012 12 9 9 Lagunak eta bikotea7 176 8 3 Euskadiko egoera politikoa 5 2 5 7 5 Indarkeria, terrorismoa3 1 3 3 4 Arazo eta desberdintasun sozialak3 3 2 3 3 Aisialdia eta denbora librea 3 5 3 2 1ZEINTZUK DIRAZU ZEU GEHIENIngurumena 3 2 3 3 1KEZKATZENBalioen krisia, norberekeria, intolerantzia, errespetu falta,ZAITUZTEN HIRU2 4 2 2 1ARAZOAK? kontsumismoa... Immigrazioa eta horrekin lotutako arazoak (arrazakeria)2 1 2 2 2 Delinkuentzia eta segurtasun falta 2 1 0 2 3 Azpiegiturak eta garraioak 1 2 1 1 1 Hizkuntza egoerarekin lotutako arazoak 1 0 0 2 1 Zerbitzu publikoen funtzionamendua eta hedadura, laguntzak 1 0 1 2 1 Drogak 1 2 1 0 0 Pentsioak0 0 1 1 0 Familia eta lanaren kontziliazioa0 0 0 0 0 Emakumeen aurkako indarkeria 0 1 0 0 0 Beste arazo batzuk 3 6 4 3 2 Ed/Ee7 8 8 6 7Inkestatuek espontaneoki emandako erantzunak ondoren kodifikatu dira. Portzentajeen batura ez da 100, hiru arazo aipatu ahalzirelako.70646048 495044 41414042373037 2930 27 23 26 26 1616201519 20 7 1213 14 1310 8710 44356 3 4 0 2003 2004200520062007200820092010 2011Lan merkatuari lotutako arazoak Arazo ekonomikoakEtxebizitza HezkuntzaOsasuna, Osasungintza, Osakidetza, Gizarte Segurantza FamiliaProspekzio Soziologikoen Kabinetea Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________17 19. 2 1 Gizartea 2.2 - Euskara 2.2.1. Euskararen ezagutza eta erabilera 2.2.1.1 Gurasoen hizkuntza nagusia Tef3 (abendua)GUZTIZKOAKGaztelaniaEuskaraZEIN ZEN ZURE AITAREN HIZKUNTZANAGUSIA?Beste batEd/EeGaztelaniaEuskaraETA ZURE AMARENA?Beste batEd/Ee Ehuneko bertikalak 100Tef3 (abendua) GUZTIZKOAK Gurasoek euskara nagusi16 Gurasoek gaztelania nagusi 70 GURASOEN HIZKUNTZA GAITASUN ERLATIBOA Gurasoek beste hizkuntza bat nagusi2 Gurasoek hizkuntza nagusirik ez11Ehuneko bertikalak100211Gurasoek euskara nagusiGurasoek gaztelania nagusi7016Gurasoek beste hizkuntza bat nagusiGurasoek hizkuntza nagusirik ez18 _______________________ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 20. Gizartea 22.2.1.2 Haurtzaroko lehen hizkuntzaTef3 (abendua)GUZTIZKOAK Euskara Gaztelania ZEIN IZAN ZEN ZURE LEHEN HIZKUNTZA HAURTZAROAN, 3 URTE Euskara eta gaztelania BETE ARTE, ETXEAN? Beste hizkuntzaren bat Ed/EeEhuneko bertikalak 100 Euskara 73 Gaztelania Euskara eta gaztelania Beste hizkuntzaren bat 20 4 22.2.1.3 UlermenaTef3 (abendua)GUZTIZKOAK Ongi Nahikoa ongi ZURE EUSKARAREN EZAGUTZA ETA ERABILERARI DAGOKIENEZ, NOLA ULERTZEN DUZU EUSKARA: ONGI, Zertxobait NAHIKOA ONGI, ZERTXOBAIT, EZER EZ? Ezer ez Ed/EeEhuneko bertikalak 10032Ongi 16 Nahikoa ongiZertxobait22Ezer ez 29Prospekzio Soziologikoen KabineteaEuskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 19 21. 2 1 Gizartea 2.2.1.4 MintzamenaES42 (maiatza)GUZTIZKOAKOso ondo25Nahikoa ondo 9ZUK ZER MODUZ HITZZerbait dakizu14EGITEN DUZU EUSKARAZ?Hitz batzuk dakizkizu 20Batere ez 32Ed/Ee0Ehuneko bertikalak100Tef3 (abendua) GUZTIZKOAK Ongi Nahikoa ongiETA NOLA HITZ EGITEN DUZU: ONGI,NAHIKOA ONGI, ZERTXOBAIT EDO ZertxobaitEZER EZ? Ezer ez Ed/Ee Ehuneko bertikalak100Tef3: 24 Ongi10Nahikoa ongi39ZertxobaitEzer ez 2720 _______________________Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 22. Gizartea 22.2.1.5 IrakurketaTef3 (abendua)GUZTIZKOAKOngiNahikoa ongi ETA IRAKURRI: ONGI, NAHIKOA ONGI, ZERTXOBAIT EDO EZER EZ?ZertxobaitEzer ezEd/EeEhuneko bertikalak 10020 Ongi13 Nahikoa ongi40 Zertxobait Ezer ez272.2.1.6 IdazketaTef3 (abendua)GUZTIZKOAKOngiNahikoa ongi ETA IDAZTEARI DAGOKIONEZ, NOLA IDAZTEN DUZU EUSKARAZ: ONGI, NAHIKOA ONGI, ZERTXOBAIT EDO Zertxobait EZER EZ?Ezer ezEd/EeEhuneko bertikalak 100Ongi 19Nahikoa ongi 4611ZertxobaitEzer ez24Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 21 23. 2 1 Gizartea Euskararen ezagutza maila: Ongi Nahikoa ongi ZertxobaitEzer ez Ulermena291632 22Mintzamena 27 1024 39Irakurketa 27 1320 40 Idazketa 24 111946 010 2030 40506070 8090 100 2.2.1.7 Elebidunek erraztasun handiagoz hitz egiten duten hizkuntza Tef3 (abendua)GUZTIZKOAK Euskaraz Gaztelaniaz ZEIN HIZKUNTZATAN HITZ EGITEN DUZU ERRAZAGO EDO Euskaraz eta gaztelaniaz berdin EROSOAGO? Beste hizkuntza batean Ed/Ee Ehuneko bertikalak100 Galdera hau soilik euskaraz ongi, nahiko ongi edo zertxobait hitz egiten dutela esan dutenei egin zaie (%61).61 Euskaraz Gaztelaniaz Euskaraz eta gaztelaniaz berdin 17 Ed-Ee17 522 _______________________ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 24. Gizartea22.2.2 Erabilera esparruakES42 (maiatza)GUZTIZKOAK Bakarrik edo batez ere gaztelaniaz 77 Gaztelaniaz beste euskaraz 11ZEIN HIZKUNTZATAN HITZEGITEN DUZU NORMALKI Bakarrik edo batez ere euskaraz11FAMILIAN? Beste hizkuntza batean batez ere 1 Ed/Ee0 Bakarrik edo batez ere gaztelaniaz 47 ZEIN HIZKUNTZATAN HITZGaztelaniaz beste euskaraz 10 EGITEN DUZU NORMALKI LANEAN EDO IKASKETA Bakarrik edo batez ere euskaraz8 ZENTROAN? Beste hizkuntza batean batez ere 0 Ed/Ee / Ez dagokio 35 Bakarrik edo batez ere gaztelaniaz 76 Gaztelaniaz beste euskaraz 15ZEIN HIZKUNTZATAN HITZEGITEN DUZU NORMALKI Bakarrik edo batez ere euskaraz9LAGUNEKIN? Beste hizkuntza batean batez ere 0 Ed/Ee0 Ehuneko bertikalak100Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 23 25. 2 1 Gizartea 2.2.2.1 FamiliaTef3 (abendua) GUZTIZKOAK Beti euskaraz13 Euskaraz gaztelaniaz baino gehiago 4 Euskaraz gaztelaniaz bezainbeste 6ETA ZEIN HIZKUNTZATAN HITZEGITEN DUZU NORMALKI Gaztelaniaz euskaraz baino gehiago 9ZURE FAMILIAREKIN? Beti gaztelaniaz 68 Nagusiki beste hizkuntza batean1 Ed/Ee0 Ehuneko bertikalak100Ongi edo nahikoa ongi hitz egiten duZertxobait hitz egiten du411143 17 91 31 35 75Beti euskaraz Euskaraz gaztelaniaz baino gehiagoEuskaraz gaztelaniaz bezainbesteGaztelaniaz euskaraz baino gehiagoBeti gaztelaniazNagusiki beste hizkuntza bateanTef3 (abendua) GUZTIZKOAK Batere presente ez 27 Presentzia gutxi 35ZEIN NEURRITAN DAGOEUSKARA PRESENTE ZURENahikoa presente 21FAMILIA GIROAN? Oso presente 16 Ed/Ee1 Ehuneko bertikalak10024 _______________________Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 26. Gizartea 22.2.2.2 Lan edo ikasketa lekua Tef3 (abendua) GUZTIZKOAK Beti euskaraz 14 Euskaraz gaztelaniaz baino gehiago5 Euskaraz gaztelaniaz bezainbeste8ETA ZEIN HIZKUNTZATAN HITZEGITEN DUZU NORMALKIZURE LANEAN /Gaztelaniaz euskaraz baino gehiago8IKASTETXEAN? Beti gaztelaniaz63 Nagusiki beste hizkuntza batean 1 Ed/Ee 1 Ehuneko bertikalak 100 * Galdera hau soilik lan edo ikasketa motaren bat egiten dutenei egin zaie (%76)Ongi edo nahikoa ongi hitz egiten du Zertxobait hitz egiten du14 16 7 1 811 1 223 34 81 1 1 Beti euskaraz Euskaraz gaztelaniaz baino gehiago Euskaraz gaztelaniaz bezainbesteGaztelaniaz euskaraz baino gehiago Beti gaztelaniazNagusiki beste hizkuntza batean Ed-EeProspekzio Soziologikoen Kabinetea Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 25 27. 2 1 Gizartea 2.2.2.3 Lagun arteaTef3 (abendua) GUZTIZKOAK Beti euskaraz9 Euskaraz gaztelaniaz baino gehiago 4 Euskaraz gaztelaniaz bezainbeste 8ETA ZEIN HIZKUNTZATAN HITZEGITEN DUZU NORMALKI Gaztelaniaz euskaraz baino gehiago10ZURE LAGUNEKIN? Beti gaztelaniaz69 Nagusiki beste hizkuntza batean1 Ed/Ee1 Ehuneko bertikalak100Ongi edo nahikoa ongi hitz egiten duZertxobait hitz egiten du 193 13 20 128 9 23 8211 Beti euskarazEuskaraz gaztelaniaz baino gehiago Euskaraz gaztelaniaz bezainbeste Gaztelaniaz euskaraz baino gehiago Beti gaztelaniaz Nagusiki beste hizkuntza batean Ed-EeTef3 (abendua) GUZTIZKOAK Batere presente ez37 Presentzia gutxi33ZEIN NEURRITAN DAGOEUSKARA PRESENTE ZURENahikoa presente18LAGUN ARTEAN? Oso presente10 Ed/Ee2 Ehuneko bertikalak10026 _______________________ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 28. Gizartea22.2.3 Pertzepzio eta jarrerak2.2.3.1 Euskarari buruzko iritzi orokorra Tef3 (abendua)GUZTIZKOAK Niretzat, euskara euskal herritarren hizkuntzetako34 bat da, ez euskal herritarren hizkuntza bakarraESADAZU ONDOKO BIBAIEZTAPENETATIK ZEINEKADIERAZTEN DUEN HOBETO Niretzat euskara euskal herritarren berezko54ZURE IRITZIA:hizkuntza da Ed/Ee12 Ehuneko bertikalak100 12Niretzat, euskara euskal herritarren hizkuntzetako 54bat da, ez euskal herritarren hizkuntza bakarra Niretzat euskara euskal herritarren berezko hizkuntza da34 Ed-EeProspekzio Soziologikoen KabineteaEuskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 27 29. 2 1Gizartea 2.2.3.2 Pertzepzioak MESEDEZ ESADAZU GUZTIZ ADOS, NAHIKOA ADOS, EZ ADOS EZ AURKA, NAHIKOA AURKA EDO GUZTIZ AURKA ZAUDEN ONDOKO ESALDIEKIN: Tef3 (abendua) GUZTIZKOAKOso + nahikoa ados58EUSKARAZ DAKITENEK EUREN ARTEAN Ez ados ez aurka12KOMUNIKATZEKO EUSKARA DARABILTENORMALKIOso + nahikoa aurka 27Ed/Ee3Oso + nahikoa ados37GERO ETA JENDE GEHIAGOK EGITEN DU Ez ados ez aurka 9PROTESTA EUSKARA INPOSATZEN ARIDIRELA USTE DUELAKO Oso + nahikoa aurka 43Ed/Ee 11Oso + nahikoa ados85GAUR EGUN, EUSKADIN, EUSKARAZ HITZEz ados ez aurka 5EGITEN JAKITEAK AUKERA GEHIAGOEMATEN DIZKIO PERTSONA BATI Oso + nahikoa aurka8Ed/Ee2Oso + nahikoa ados45GAUR EGUN, EUSKADIN, EUSKARAZ HITZEz ados ez aurka12EGITEN JAKITEAK PRESTIGIO GEHIAGOEMATEN DIO PERTSONA BATIOso + nahikoa aurka 35Ed/Ee7 Ehuneko bertikalak 100Oso + nahikoa adosEz ados ez aurka Oso + nahikoa aurka Ed-EeEuskaraz dakitenek euren artean komunikatzeko euskara5812273darabilte normalki Gero eta jende gehiagok egiten du protesta euskara inposatzen 37 943 11ari direla uste duelako Gaur egun, Euskadin, euskaraz hitz egiten jakiteak aukera 85 58 2 gehiago ematen dizkiopertsona bati Gaur egun, Euskadin, euskarazhitz egiten jakiteak prestigiogehiago ematen dio pertsona4512357bati0102030 40 50 60 70 8090 10028 _______________________Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 30. Gizartea 22.2.3.3 Jarrerak MESEDEZ ESADAZU GUZTIZ ADOS, NAHIKOA ADOS, EZ ADOS EZ AURKA, NAHIKOA AURKA EDO GUZTIZ AURKA ZAUDEN ONDOKO ESALDIEKIN: Tef3 (abendua) GUZTIZKOAKOso + nahikoa ados48HOBETO KOMUNIKATZEKO, MUNDUAN Ez ados ez aurka 7HIZKUNTZA BAKARRA IZATEA LITZATEKEIDEALAOso + nahikoa aurka 42Ed/Ee3Oso + nahikoa ados11EUSKARA GALTZEA NIRI EZ ZAIT ARAZOA Ez ados ez aurka 4IRUDITZENOso + nahikoa aurka 82Ed/Ee2Oso + nahikoa ados68EUSKARAREN GARAPENA DENBORAREKINEz ados ez aurka 9KONPONDUKO DA, NESKA-MUTILEK ESKOLANDAGOENEKO IKASTEN DUTELAKOOso + nahikoa aurka 19Ed/Ee4Oso + nahikoa ados21EUSKARA ZAMA BAT DA ENPRESENTZAT ETAEz ados ez aurka 7MERKATARITZARENTZATOso + nahikoa aurka 64Ed/Ee8Oso + nahikoa ados77EZINBESTEKOA DA NESKA-MUTIL GUZTIEK Ez ados ez aurka 7EUSKARA IKASTEAOso + nahikoa aurka 14Ed/Ee3Oso + nahikoa ados86HIZKUNTZA GUZTIEK GARRANTZI BERA DUTEGIZATERIARENTZAT ETA BIZI IRAUN DEZATENEz ados ez aurka 3NEURRIAK HARTU BEHAR DIRA, HIZTUNKOPURUA EDOZEIN DELARIK ERE Oso + nahikoa aurka7Ed/Ee4 Ehuneko bertikalak 100Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 29 31. 2 1 Gizartea 2.2.4 Hizkuntz politika ETA ORAIN, ESADAZU, GUZTIZ ADOS, NAHIKO ADOS, EZ ADOS EZ AURKA, NAHIKO AURKA EDO GUZTIZ AURKA ZAUDEN JARRAIAN IRAKURRIKO DIZUDAN BAIEZTAPEN BAKOITZAREKIN: Tef3 (abendua)GUZTIZKOAK Oso + nahikoa ados26 KRISI GARAI HAUETAN, EZ DA KOMENI EUSKARAREN IKASKETA BULTZATZEN ETAEz ados ez aurka 8 EUSKARA BERRESKURATZEN HAINBESTE DIRU GASTATZEAOso + nahikoa aurka 56 Ed/Ee9 Oso + nahikoa ados72 EZINBESTEKOA DA JENDEAREN AURREAN Ez ados ez aurka 7 LAN EGITEN DUTEN FUNTZIONARIOEK EUSKARAZ HITZ EGITEAOso + nahikoa aurka 18 Ed/Ee3 Oso + nahikoa ados69 EAEN LAN EGITEN DUTEN FUNTZIONARIOEz ados ez aurka 7 GUZTIEK EUSKARA IKASI BEHARKO LUKETEOso + nahikoa aurka 20 Ed/Ee4 Oso + nahikoa ados67 ARRISKUAN DAGOEN HIZKUNTZA BAT BIZIRIK ATERA NAHI BADA ALDEKO NEURRI Ez ados ez aurka 8 POLITIKOAK HARTU BEHAR DIRA, NAHIZ ETA EZ IZAN GUZTIEN GOGOKOOso + nahikoa aurka 16 Ed/Ee9 Oso + nahikoa ados64 EZINBESTEKOA DA EUSKARAREN SUS- Ez ados ez aurka 8 TAPENEAN DIRU PUBLIKOA GASTATZEA Oso + nahikoa aurka 21 Ed/Ee7 Oso + nahikoa ados23 PIXKA BAT ZENTZUGABEA DA EUSKARAREN ALDE HAINBESTEKO Ez ados ez aurka 7 AHALEGINA EGITEA HAIN GUTXI HITZ EGITEN DELARIKOso + nahikoa aurka 63 Ed/Ee6 Oso + nahikoa ados81 KONTSUMITZAILE ETA ERABILTZAILEEK BETI ESKUBIDEA DUTE EUSKARAZ ZEIN Ez ados ez aurka 6 GAZTELANIAZ ARTATUAK (ATENDITUAK) IZATEKO SALTOKI, ENPRESA ETAOso + nahikoa aurka9 ADMINISTRAZIOAREN ALDETIK Ed/Ee4 Ehuneko bertikalak10030 _______________________Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 32. Gizartea22.2.5 Eskolaz kanpoko ikasketa Tef3 (abendua)GUZTIZKOAK Bai ESKOLAZ KANPO, JOAN AL ZARA NOIZBAIT EUSKARA KLASEETARA? Ez Ed/EeEhuneko bertikalak100 Tef3 (abendua)GUZTIZKOAK Hiru edo gutxiago ESANGO ZENIDAKE ZENBAT URTE EDO Lau eta sei artean IKASTURTE ESKAINI DIZKIOZUN EUSKARA IKASTEARI ESKOLAZ KANPO? *Sei baino gehiago Ed/EeEhuneko bertikalak100 Galdera hau eskolatik kanpo euskara klaseetara joan direnei bakarrik egin zaie (%39)Eskolaz kanpo euskara klaseetara joatea60 39 1 Hiru ikasturte edo gutxiago 72 9 Lau eta sei ikasturte artean Sei ikasturte baino gehiagoEz Bai17 Ed-EeProspekzio Soziologikoen KabineteaEuskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 31 33. 2 1 Gizartea 2.2.6 Ikasketen onarpenaORAIN EUSKO JAURLARITZAK EUSKARAREN INGURUAN EGITEN DUEN LANEAN ZENTRATUZ,ESADAZU MESEDEZ, HONAKO NEURRI HAUEN ALDE EDO AURKA ZAUDEN:Tef3 (abendua) GUZTIZKOAKDERRIGORREZKO IKASKETAK EUSKARAZ Alde 84OSATZEN DITUZTEN NESKA-MUTILEK EURENEUSKARAREN EZAGUTZA MAILARI BURUZKOAurka 9AGIRI OFIZIALEN BAT JASOTZEA Ed/Ee 7 Alde 77UNIBERTSITATE MAILAKO IKASKETAK EUS-KARAZ EGITEN DITUZTENEK EGAREN BA- Aurka12LIOKIDE DEN TITULU OFIZIAL BAT JASOTZEA Ed/Ee11Ehuneko bertikalak100 Derrigorrezko ikasketak euskaraz osatzen dituztenUnibertsitate mailako ikasketak euskaraz neska-mutilek euren euskararen ezagutza mailariegiten dituztenek EGAren baliokide den buruzko agiri ofizialen bat jasotzea titulu ofizial bat jasotzea Alde 8477 Aurka12 9 Ed-Ee 7 1132 _______________________ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 34. Gizartea 22.3.- Parte hartzea eta elkarteetako kide izatea2.3.1 Ekimen sozial eta politikoetan parte hartzeaORAIN JENDEAK EGIN AHAL DITUEN EKINTZA POLITIKO BATZUK AIPATUKO DIZKIZUT ETA NAHI NUKE,BAKOITZARI BURUZ, IAZ EGIN ZENITUEN ALA EZ ESATEA: BAI ERANTZUN DUTENEN %Kuldem (urria-azaroa)GUZTIZKOAKBAIMENDUTAKO MANIFESTAZIOREN BATEAN PARTE-HARTU 20GREBAREN BATEAN PARTE-HARTU 20ESKAERA ALDAKARRIKATZAILE BAT SINATU20ZENBAIT PRODUKTU EROSI ARRAZOI POLITIKO, ETIKO EDO INGURUMENEKOAK DIRELAETA15SINDIKATU EDO BESTE TALDE ANTOLATUREN BATEKIN LANKIDETZAN ARITU ERABAKIPUBLIKOETAN ERAGITEKO ASMOZ10POLITIKARI EDO KARGUDUN HAUTATU BATEKIN HARREMANETAN JARRI8TERRORISMOAREN BIKTIMEN OMENALDI EDO OROIMEN EKITALDIETAN PARTE-HARTU 8ZENBAIT PRODUKTU BOIKOTEATU 7PROTESTALDI EDO MANIFESTAZIO EZ BAIMENDUREN BATEAN PARTE HARTU6KANPAINA POLITIKOREN BATEKO PEGATINA EDO ADIERAZGARRIREN BAT ERAMAN 6ALDERDI POLITIKOREN BATEKIN LANKIDETZAN ARITU 5DIRUZ LAGUNDU EDO DIRUA BILDU JARDUERA POLITIKOREN BATETARAKO 4HEDABIDEREN BATEAN GAI POLITIKOREN BATI BURUZKO IRITZIA EMAN (ZUZENDARIARIESKUTITZAK, IRRATIRA DEIAK)4POLITIKARI BURUZKO INTERNETEKO FORO EDO EZTABAIDA TALDEREN BATEAN PARTEHARTU3 25 Baimendutako manifestazioren batean parte-hartuGrebaren batean parte-hartuEskaera aldakarrikatzaile bat sinatu 202019Zenbait produktu erosi arrazoi politiko, etiko edo ingurumenekoak direla eta 17 Sindikatu edo talderen batekin lankidetzan aritu erabaki publikoetan eragiteko 15 Politikari edo kargudun hautatu batekin harremanetan jarri 15Terrorismoaren biktimen omenaldi edo oroimen ekitaldietan parte-hartu 13Zenbait produktu boikoteatu11 1010 Protestaldi edo manifestazio ez baimenduren batean parte hartu 9 8 8Kanpaina politikoren bateko pegatina edo adierazgarriren bat eraman 7 7 6 6Alderdi politikoren batekin lankidetzan aritu555 4 4Diruz lagundu edo dirua bildu jarduera politikoren batetarako 33 Hedabideren batean gai politikoren bati buruzko iritzia eman0 Politikari buruzko Interneteko foro edo eztabaida talderen batean parte hartu2007 2008 2009 20102011Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________33 35. 2 1 Gizartea Ekimen sozial eta politikoetan parte hartzea (LABURPENA) ORAIN JENDEAK EGIN AHAL DITUEN EKINTZA POLITIKO BATZUK AIPATUKO DIZKIZUT ETA NAHI NUKE, BAKOITZARI BURUZ, IAZ EGIN ZENITUEN ALA EZ ESATEA: Kuldem (urria-azaroa)GUZTIZKOAK Ez du bakar batean ere parte hartu55 Batean edo bitan hartu du parte 25 EKIMEN SOZIAL ETA POLITIKOETAN PARTE HARTZEA Hirutan edo lautan hartu du parte 11 Bostetan edo gehiagotan hartu du parte9 Ehuneko bertikalak 10025 Ez du bakar batean ere parte hartu 11 Batean edo bitan hartu du parte Hirutan edo lautan hartu du parte9 55Bostetan edo gehiagotan hartu du parte34 _______________________Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 36. Gizartea 22.3.2 Talde eta elkarteetako kide izateaJENDEA, BATZUETAN, TALDE EDO ELKARTEETAKO PARTAIDE IZAN OHI DA. ONDOREN IRAKURRIKO DIZKIZUDAN TALDE BAKOITZARIBURUZ, ESADAZU, MESEDEZ, KIDE IZAN ETA AKTIBOKI PARTE HARTZEN DUZUN, KIDEA ZAREN PARTE-HARTU GABE, KIDEA IZANZINEN BAINA ORAIN EZ ZAREN EDO INOIZ EZ ZAREN KIDE IZAN: Kuldem (urria-azaroa) GUZTIZKOAKKide zara eta parte hartzen duzu 3Kide zara parte hartu gabe 1ALDERDI POLITIKOA Kide izan zinen baina orain ez 4Inoiz ez zara kide izan90Ed/Ee2Kide zara eta parte hartzen duzu 7Kide zara parte hartu gabe 5SINDIKATU EDO ENPRESARIELKARTEAKide izan zinen baina orain ez 11Inoiz ez zara kide izan75Ed/Ee2Kide zara eta parte hartzen duzu 3Kide zara parte hartu gabe 1PROFESIONALEN ELKARGOAKide izan zinen baina orain ez 4Inoiz ez zara kide izan89Ed/Ee2Kide zara eta parte hartzen duzu 6Kide zara parte hartu gabe 3PARROKIA EDO BESTE MOTA BATEKOELKARTE ERLIJIOSOA Kide izan zinen baina orain ez6Inoiz ez zara kide izan83Ed/Ee2Kide zara eta parte hartzen duzu 10Kide zara parte hartu gabe 2KIROL TALDEAKide izan zinen baina orain ez 19Inoiz ez zara kide izan67Ed/Ee2Kide zara eta parte hartzen duzu 11Kide zara parte hartu gabe 2KULTUR EDO AISIALDIKO ELKARTEAKide izan zinen baina orain ez 13Inoiz ez zara kide izan72Ed/Ee2 Ehuneko bertikalak 100Prospekzio Soziologikoen KabineteaEuskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________35 37. 2 1Gizartea JENDEA, BATZUETAN, TALDE EDO ELKARTEETAKO PARTAIDE IZAN OHI DA. ONDOREN IRAKURRIKO DIZKIZUDAN TALDE BAKOITZARI BURUZ, ESADAZU, MESEDEZ, KIDE IZAN ETA AKTIBOKI PARTE HARTZEN DUZUN, KIDEA ZAREN PARTE-HARTU GABE, KIDEA IZAN ZINEN BAINA ORAIN EZ ZAREN EDO INOIZ EZ ZAREN KIDE IZAN:Kuldem (urria-azaroa)GUZTIZKOAK Kide zara eta parte hartzen duzu 7 Kide zara parte hartu gabe 1 GIZARTE LAGUNTZA EDO GIZA ESKUBIDEEN INGURUKO ELKARTEAKide izan zinen baina orain ez 4 Inoiz ez zara kide izan86 Ed/Ee2 Kide zara eta parte hartzen duzu 2 Kide zara parte hartu gabe 1 GAZTEEN EDO IKASLEEN ELKARTEA Kide izan zinen baina orain ez 8 Inoiz ez zara kide izan87 Ed/Ee2 Kide zara eta parte hartzen duzu 7 Kide zara parte hartu gabe 1 BESTE MOTA BATEKO BORONDATEZKO ELKARTEA Kide izan zinen baina orain ez 4 Inoiz ez zara kide izan85 Ed/Ee3Ehuneko bertikalak 100Kide zara eta parte hartzen duzuKide zara parte hartu gabeKide izan zinen baina orain ezInoiz ez zara kide izanEd/Ee 10 2 19 672 EAE Kirol taldea 7413 76Espainia * Kultur edo aisialdiko11 21372 2 EAEelkartea 7410 80Espainia * Sindikatu edo 7511752 EAE enpresari elkartea4 6 9 81 Espainia * Parrokia edo beste mota6 3683 2 EAEbateko elkarte erlijiosoa4 35 88Espainia * 71 4 85 3 EAEBeste mota bateko borondatezko elkartea 4 2 489Espainia * 7 1 486 2 EAE Gizarte laguntza edo giza eskubideen inguruko elkartea 3 4 3 90Espainia * 21 8 87 2 EAEGazteen edo ikasleen elkartea 11 8 90Espainia * 31 4 892 EAEProfesionalen elkargoa 232 93 Espainia * 31 4902 EAEAlderdi politikoa 21 492 Espainia * 01020 3040 50 60 708090 100* CIS (Centro de Investigaciones Sociolgicas), 2798. ikerketa, 2009ko apirileko Barometroa36 _______________________ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 38. Gizartea2Talde eta elkarteetako kide izatea (LABURPENA)JENDEA, BATZUETAN, TALDE EDO ELKARTEETAKO PARTAIDE IZAN OHI DA. ONDOREN IRAKURRIKO DIZKIZUDAN TALDE BAKOITZARIBURUZ, ESADAZU, MESEDEZ, KIDE IZAN ETA AKTIBOKI PARTE HARTZEN DUZUN, KIDEA ZAREN PARTE-HARTU GABE, KIDEA IZANZINEN BAINA ORAIN EZ ZAREN EDO INOIZ EZ ZAREN KIDE IZAN:Kuldem (urria-azaroa) GUZTIZKOAKKide zara eta parte hartzen duzu33Kide zara parte hartu gabe7Kide izan zinen baina orain ez21Inoiz ez zara kide izan 37Ed/Ee 1Ehuneko bertikalak 1002137Kide zara eta parte hartzen duzuKide zara parte hartu gabeKide izan zinen baina orain ez7Inoiz ez zara kide izan 331Ed/EeProspekzio Soziologikoen KabineteaEuskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 37 39. 2 1 Gizartea 2.4 Gazteen gizarte-balio eta portaerak 2.4.1 Bizitzako hainbat alderdi desberdinen garrantzia gazteriarentzatME PODRAS DECIR QU GRADO DE IMPORTANCIA TIENE CADA UNA DE ESTAS CUESTIONES EN TU VIDA?15-29 urte ADIN TALDEAK GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteakGUZTIZKOAK15-1718-21 22-25 26-29Batere garrantzirik ez 0 1 0 0 0Garrantzi gutxi2 2 2 1 4 LANEAN ARRAKASTA IZATEANahikoa garrantzi374036 3239Garrantzi handia 595162 6556Ed/Ee2 6 0 1 1Batere garrantzirik ez 0 1 0 0 0Garrantzi gutxi1 1 0 2 1 FAMILIA HARREMAN ONAK IZATEA Nahikoa garrantzi202125 1719Garrantzi handia 777675 7978Ed/Ee1 2 0 1 1Batere garrantzirik ez 1 1 0 1 1Garrantzi gutxi6 4 410 7 LAGUN ASKO IZATEANahikoa garrantzi353436 3336Garrantzi handia 576059 5656Ed/Ee1 2 0 1 1Batere garrantzirik ez 1 1 0 1 1Garrantzi gutxi101010 10 9 DENBORA LIBRE EDO AISIALDI ASKO IZATEANahikoa garrantzi475051 4445Garrantzi handia 423839 4444Ed/Ee1 2 0 1 1Batere garrantzirik ez 354339 3331Garrantzi gutxi383437 3444 GAI POLITIKOEKIN INTERESATZEA Nahikoa garrantzi191518 2219Garrantzi handia 7 5 6 9 6Ed/Ee1 3 0 2 1Batere garrantzirik ez 544555 5556Garrantzi gutxi334133 3131 GAI ERLIJIOSOEKIN ARDURATZEA Nahikoa garrantzi9 7 9 710Garrantzi handia 4 5 3 6 3Ed/Ee1 2 0 1 1 Ehuneko bertikalak 100 100 100 100 10038 _______________________Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 40. Gizartea 2 15-29 urteADIN TALDEAK GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteak GUZTIZKOAK 15-1718-21 22-25 26-29 Batere garrantzirik ez 6 7 7 55 Garrantzi gutxi192117 2017 MUNDUKO BESTE LURRALDEETAN GERTATZENNahikoa garrantzi494349 4852 DENAREKIN ARDURATZEA Garrantzi handia 262726 2525 Ed/Ee1 1 1 21 Batere garrantzirik ez 1 3 1 11 Garrantzi gutxi3 6 4 22 BIKOTE HARREMAN ONA IZATEANahikoa garrantzi293734 2427 Garrantzi handia 644859 7168 Ed/Ee2 5 2 22 Batere garrantzirik ez 1 1 0 11 Garrantzi gutxi2 3 1 32 KULTUR ETA LAN PRESTAKUNTZA MAILA ONANahikoa garrantzi343539 3232 LORTZEA Garrantzi handia 615758 6263 Ed/Ee2 4 1 22 Batere garrantzirik ez 1 2 0 01 Garrantzi gutxi3 7 3 32 BIZITZA SEXUAL ONA IZATEA Nahikoa garrantzi313236 2729 Garrantzi handia 625057 6767 Ed/Ee4 104 32 Batere garrantzirik ez 1 1 0 01 Garrantzi gutxi2 5 0 32 DIRUA IRABAZTEA Nahikoa garrantzi383540 3639 Garrantzi handia 585758 5956 Ed/Ee2 3 1 21 Batere garrantzirik ez 1 1 1 11 Garrantzi gutxi8 5 8 99 SASOI BETEAN MANTENTZEA Nahikoa garrantzi444342 4546 Garrantzi handia 464948 4443 Ed/Ee2 2 1 21Ehuneko bertikalak 100 100 100 100100Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 39 41. 21 GizarteaFamilia harreman onak izatea7720 Bikote harreman ona izatea64 29Bizitza sexual ona izatea 62 31 Kultur eta lan prestakuntza maila6134 ona lortzea Lanean arrakasta izatea59 37Dirua irabaztea5838 Lagun asko izatea 57 35 Sasoi betean mantentzea4644 Denbora libre edo aisialdi asko42 47 izateaMunduko beste lurraldeetan 26 49 gertatzen denarekin arduratzea Gai politikoekin interesatzea 719 Garrantzi handiaNahikoa garrantziaGai erlijiosoekin arduratzea 49 010 20 30 40 5060 70 80 90 1002.4.2 Pertsonen arteko konfiantza gazteengan15-29 urte ADIN TALDEAKGA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteak GUZTIZKOAK15-1718-21 22-2526-29 Jende gehienarengan34 31333437OROKORREAN, JENDE konfiantza izan daitekeGEHIENARENGAN KONFIANTZA IZANDAITEKEELA USTE DUZU ALA INOIZ EZ Inoiz ez gara behar bezainGARELA BEHAR BEZAIN ZUHURRAK59 56615959zuhurrakBESTEEKIKO HARREMANETAN? Ed/Ee7136 8 4Ehuneko bertikalak100 100100 10010040_______________________Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 42. Gizartea2 2.4.3 Gazteriaren auzokideekiko tolerantzia ESADAZU MESEDEZ, AXOLAKO LITZAIZUKEEN ALA EZ HONAKO PERTSONAK ZURE AUZOKO IZATEA:GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteak15-29 urte ADIN TALDEAKBAI ERANTZUTEN DUTENEN % GUZTIZKOAK 15-17 18-21 22-25 26-29NEONAZIAK/ESKUIN MUTURREKOAK 625666 6164ETAKO KIDEAK 555356 5256ETAK MEHATXATUAK 515854 4450DROGAZALEAK484649 4550AURREKARI PENALAK DITUZTEN PERTSONAK 465352 3645PROSTITUTA EDO GIGOLOAK404740 3640IJITOAK393540 3742EZKER MUTURREKOAK332936 2936MILITARRAK 292431 3130POLIZIAK EDO GUARDIA ZIBILAK 282228 3029ATZERRIKO LANGILE IMMIGRANTEAK 191919 1819HOMOSEXUALAK (GAY EDO LESBIANAK) 141414 1512AXOLA ZAIO PERTSONA HAUETAKOREN BAT AUZOKIDE IZATEA7066 62Neonaziak/Eskuin muturrekoak60 57 56 55ETAko kideak51 50 50 ETAk mehatxatuak515048464846 Drogazaleak 4842 46 40 43 40 Aurrekari penalak dituzten4039 pertsonak40 Prostituta edo gigoloak 3034 33 30303029 Ijitoak 26 3025 24 2822 Ezker muturrekoak 23 2220 18222019 Militarrak18 12 14 15Poliziak edo guardia zibilak 1414 910 Atzerriko langile7immigranteak 64Homosexualak0198619902000200420082010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________41 43. 2 1 Gizartea 2.4.4 Gazteen gizarte-balio eta portaerak ESADAZU, MESEDEZ, ZEIN NEURRITARAINO ZAUDEN HONAKOEKIN ADOS EDO EZ:15-29 urte ADIN TALDEAK GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteakGUZTIZKOAK15-1718-21 22-25 26-29 Beti ados 241927 2126 Ia beti ados261725 3227 PORROAK ERRETZEAIa inoiz ez ados202020 1821 Inoiz ez ados 243823 2221 Ed/Ee56 5 7 5 Beti ados 605858 6361 Ia beti ados252526 2227 SEXU BEREKO PERTSONEN ARTEKOIa inoiz ez ados 69 6 5 5 EZKONTZA Inoiz ez ados64 7 7 5 Ed/Ee34 3 3 2 Beti ados46 4 4 4 IDEIA POLITIKO EDOIa beti ados 54 6 5 6 ERLIJIOSOAK INDARRAREN BIDEZIa inoiz ez ados201819 2320 DEFENDATZEA Inoiz ez ados 666869 6366 Ed/Ee44 3 5 3 Beti ados76 6 6 8 Ia beti ados 88 4 910 NORK BERE BURUA HILTZEA, SUIZIDIOAIa inoiz ez ados221722 2125 Inoiz ez ados 516155 5045 Ed/Ee 128 13 1413 Beti ados 433845 4444 Ia beti ados292530 2732 ABORTO LIBRE ETA BORONDATEZKOA Ia inoiz ez ados1117911 9 Inoiz ez ados 121613 1211 Ed/Ee55 3 6 4 Beti ados23 2 2 3 Ia beti ados 33 4 3 3 DENDETATIK GAUZAK ORDAINDU GABE Ia inoiz ez ados272229 2826 ERAMATEA Inoiz ez ados 657163 6365 Ed/Ee32 3 4 3 Beti ados64 8 6 7 Ia beti ados 88 9 8 7 HERIOTZA-ZIGORRAIa inoiz ez ados161211 1919 Inoiz ez ados 667269 6364 Ed/Ee43 4 5 3 Ehuneko bertikalak100100 100 100 10042 _______________________ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 44. Gizartea 2 15-29 urteADIN TALDEAK GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteakGUZTIZKOAK 15-1718-21 22-2526-29Beti ados36 3436 33 39Ia beti ados 34 2331 39 37 GAIXO SENDAEZINARI HILTZEN LAGUNTZEA, Ia inoiz ez ados 12 1414 12 11 BERAK HALA ESKATUTAInoiz ez ados10 191278Ed/Ee811 897Beti ados14 1817 12 11Ia beti ados 22 2721 22 20 IRAKASKUNTZA ERLIJIOSOA Ia inoiz ez ados 26 1829 28 27 IKASTETXEETANInoiz ez ados29 2926 27 33Ed/Ee8 7 7 108Beti ados12 1816 118Ia beti ados 19 2220 19 17 AZTERKETA ETA OPOSAKETETAN TRANPA Ia inoiz ez ados32 2733 32 33 EGITEAInoiz ez ados33 2929 34 36Ed/Ee4 3 245Beti ados33 2832 32 36Ia beti ados 31 2531 33 33 ALDAKETA GENETIKOA HELBURUIa inoiz ez ados 15 1919 13 13 TERAPEUTIKOEKINInoiz ez ados912 997Ed/Ee12 17 9 13 11Beti ados17 1521 17 14Ia beti ados 30 2233 31 32 TOKI PUBLIKOETAN MOZKORTZEA Ia inoiz ez ados 26 2823 27 27Inoiz ez ados22 3319 19 21Ed/Ee5 2 466Beti ados4 8 235Ia beti ados 6 5 676 DELITU BAT IKUSITAKOAN EZ Ia inoiz ez ados 30 3030 29 31 SALATZEAInoiz ez ados52 5152 52 52Ed/Ee8 7 996Beti ados9151177Ia beti ados 18 1623 20 15 ASTEBURUETAN GAUEZ KALEAN ZARATA EGITEA Ia inoiz ez ados 38 3435 40 40Inoiz ez ados30 3127 29 34Ed/Ee4 4 454Ehuneko bertikalak 100100100 100 100Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 43 45. 2 1 Gizartea15-29 urteADIN TALDEAK GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteak GUZTIZKOAK 15-17 18-2122-2526-29Beti ados 35224 UDALTZAINGOAREN, Ia beti ados44373 ERTZAINTZAREN ETA ABARREN AGENTEEI Ia inoiz ez ados31 22 353332 INDARKERIAZ KONTRA EGITEA Inoiz ez ados 57 67 565456Ed/Ee 42455Beti ados 46333Ia beti ados42444 BIKOTEKIDEARI FIDELA EZ IZATEAIa inoiz ez ados20 17 192220Inoiz ez ados 68 68 686668Ed/Ee 57554 Ehuneko bertikalak100 100 100100100 Sexu bereko pertsonen arteko ezkontza 6025 663Aborto libre eta borondatezkoa 43291112 5 Gaixo sendaezinari hiltzen laguntzea,363412 10 8 berak hala eskatuta Aldaketa genetikoa helburu terapeutikoekin33 31 15 912 Porroak erretzea 24 26 20 24 5 Toki publikoetan mozkortzea 17 3026225Irakaskuntza erlijiosoa ikastetxeetan14 2226 29 8Azterketa eta oposaketetan tranpa egitea 121932 334Asteburuetan gauez kalean zarata egitea918 3830 4 Nork bere burua hiltzea, suizidioa78 22 5112Heriotza-zigorra 681666 4 Delitu bat ikusitakoan ez salatzea4 630528 Ideia politiko edo erlijiosoak indarraren 4 520 66 4 bidez defendatzea Bikotekideari fidela ez izatea4 420 68 5 Udaltzaingoaren, ertzaintzaren eta abarren 3 4 3157 4agenteei indarkeriaz kontra egitea Dendetatik gauzak ordaindu gabe 2 3 27 653 eramatea 01020 30 40 50 60708090100Beti ados Ia beti adosIa inoiz ez ados Inoiz ez ados Ed/Ee44 _______________________ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 46. Gizartea 22.4.5 ETAren indarkeriari buruzko gazteen iritziak ETAK 850 PERTSONA BAINO GEHIAGOREN HERIOTZA ERAGIN DU ETA MILAKA PERTSONA ESTORTSIONATU DITU. JARRAIAN GAI HONEN INGURUKO BAIEZTAPEN BATZUK DITUZU. ADIERAZI IEZAGUZU ZEIN PUNTUTARAINO ZAUDEN ADOS EDO KONTRA ESALDI BAKOITZAREKIN: 15-29 urte ADIN TALDEAK GA14 (urria-azaroa) - bakarrik 15-29 gazteak GUZTIZKOAK 15-1718-21 22-2526-29Oso ados4230 4243 47Nahikoa ados1919 1819 19 ETAREN JARDUERA GIZA Ez ados ez kontra 1419 1314 13 ESKUBIDEEN URRAKETA DA Nahikoa kontra3124 4Oso kontra6 1364 3Ed/Ee 1617 1917 14Oso ados4642 4750 46Nahikoa ados2526 2225 27 EKINTZA TERRORISTA GUZTIEN BIKTIMEK GURE Ez ados ez kontra1110 1111 10 LAGUNTZA ETA BABESA MEREZI DUTE Nahikoa kontra 2111 3Oso kontra3422 3Ed/Ee 1316 1711 11Oso ados5464 6Nahikoa ados7966 7 BATZUETAN, EKINTZA TERRORISTAKEz ados ez kontra 1415 1417 12 JUSTIFIKATUTA EGON DAITEZKE Nahikoa kontra1510 1513 20Oso kontra4445 4246 43Ed/Ee 1516 1814 13Oso ados3024 2434 33Nahikoa ados2526 2224 26 ETAKO KIDEEN GIZA ESKUBIDEAK Ez ados ez kontra 1314 1412 13 ERRESPETATU EGIN BEHAR DIRA Nahikoa kontra77 104 8Oso kontra1112 12129Ed/Ee 1417 1614 11Oso ados2113 2Nahikoa ados3342 2 ETAREN EKINTZAK ONAK Ez ados ez kontra 1416 1315 14 DIRA EUSKADIRENTZATNahikoa kontra1413 1312 16Oso kontra5149 5054 51Ed/Ee 1618 1915 14 Ehuneko bertikalak100100 100 100100Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 45 47. 2 1 GizarteaEkintza terrorista guztien biktimek gure laguntza eta71 11513 babesa merezi duteETAren jarduera giza61 149 16 eskubideen urraketa da ETAko kideen giza eskubideak 55 1318 14errespetatu egin behar dira Batzuetan, ekintza terroristak 12 14 5915justifikatuta egon daitezkeETAren ekintzak onak dira 5 14 65 16 Euskadirentzat 010 2030 40 50 60 7080 90100Oso + nahikoa ados Ez ados ez kontra Nahikoa + oso kontra Ed/Ee46 _______________________ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 48. Gizartea 22.5.- Drogodependentzien euskal legearen aldaketa: tabakoaren kontsumoa2.5.1 Erretzeko ohitura2.5.1.1 Erretzeko ohitura Tef1.2 (uztaila) GUZTIZKOAK Bai, egunero erretzen duzu22 Bai, noizean behin erretzen duzu6 ESANGO AL ZENIDAKE ZURE Orain ez duzu erretzen, baina BIZITZAN NOIZBAIT OHIKO 26 ERRETZAILE IZAN ZAREN?erre izan duzu Ez duzu inoiz erre46 Ed/Ee 0 Ehuneko bertikalak 100 Bai, egunero erretzen duzuBai, noizean behin erretzen duzuOrain ez duzu erretzen, baina erre izan duzuEz duzu inoiz erre100803945 3944 4443434745 47 4846 464649 46 484952 46 4652474751 54 5858 55601917161918 182722 2224 17 16 22 22294072022 20 2320 26 262829 13192287516 228 8 10 11 56 8 6 44 5334 45456 63420 6 7 535313031 28 2826 252928 2627 2827 26 27 26 252524 24 2423 2222221918 17 0EB27 LuxenburgoHungaria Irlanda FinlandiaEsloveniaTxekiar Errep.Herbehereak Bulgaria Errumania Lituania Eslovakia FrantziaAlemania PoloniaItaliaErresuma BatuaPortugal BelgikaGreziaLetonia DanimarkaAustria EspainiaEstonia Zipre Malta SuediaEB27 EAE EAE* Europako Batzordea: Flash Eurobarometer 253, Survey on Tobacco (2008ko abendua).Prospekzio Soziologikoen KabineteaEuskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 47 49. 2 1 Gizartea 2.5.1.2 Erretzeari uzteko asmoa Tef1.2 (uztaila)GUZTIZKOAK Bai69 ETA GUSTATUKO LITZAIZUKE ERRETZEARI UZTEA?* Ez 26 Ed/Ee5Ehuneko bertikalak100* Galdera hau soilik egunero erretzen dutenei egin zaie (biztanleen %22).Erretzeari uzteko asmoa EAEn Erretzeari uzteko asmoa Espainian * 4 2630 Bai 5 Ez Ed-Ee6966 * CIS: 2665. ikerketa, Tabaquismo y nueva nor- mativa anti-tabaco (2006).48 _______________________ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 50. Gizartea22.5.2 Toki publikoetan tabakoaren kontsumoa debekatzeari buruzko jarrerak2.5.2.1 Tabakoarekiko tolerantziaz eta osasunean duen eraginari buruzko iritziakAdos daudenen %Tef1.2 (uztaila) GUZTIZKOAK TABAKOAREN ERAGIN KALTEGARRIAK PUZTU EGITEN DIRA37 IRAKURRIKO DIZKIZUDAN ESALDI BAKOITZAREKIKO, ESADAZU,ERRETZEA JENDEAK DUEN ESKUBIDEA DA ETA EZ DAGO ZERTAN MUGATU 48 GEHIENBAT ADOS ALA GEHIENBAT KONTRA ZAUDEN: TOKI PUBLIKOETAN ERRETZEN EZ DUTEN PERTSONEN ESKU- BIDEAK ERRESPETATU BEHAR DIRA 91 37Tabakoaren eragin kaltegarriak puztu egitenAdos daudenen %dira36 EAE Espainia * 48 Erretzea jendeak duen eskubidea da eta ez dago zertan mugatu54 01020304050 607080 90100 * CIS: 2665. ikerkerta, Tabaquismo y nueva normativa anti-tabaco (2006).Prospekzio Soziologikoen KabineteaEuskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 49 51. 21 Gizartea2.5.2.2 Toki publikoetan eta lantokietan tabakoa debekatzeari buruzko jarrerakTef1.2 (uztaila) GUZTIZKOAKDebekatzearen oso alde 53Gehienbat debekatzearen alde 16JATETXEETAN Gehienbat debekatzearen kontra 13Debekatzearen oso kontra 15Ed/Ee 3Debekatzearen oso alde 45Gehienbat debekatzearen alde 16TABERNA, KAFETEGI,PUB ETA DISKOTEKE-Gehienbat debekatzearen kontra 15TANONDOKO TOKI Debekatzearen oso kontra 19PUBLIKOETAN ERRETZEADEBEKATZEAREN OSO Ed/Ee 4ALDE, GEHIENBAT ALDE,GEHIENBAT KONTRA EDODebekatzearen oso alde 67OSO KONTRA ZAUDE?Gehienbat debekatzearen alde 14LANTOKIETAN Gehienbat debekatzearen kontra7Debekatzearen oso kontra7Ed/Ee 4Debekatzearen oso alde 49Gehienbat debekatzearen alde 14FRONTOIETAN Gehienbat debekatzearen kontra 12Debekatzearen oso kontra 15Ed/Ee10Ehuneko bertikalak100Jatetxeetan tabakoa debekatzeari buruzko jarrera: Debekatzearen oso alde Gehienbat debekatzearen alde Gehienbat debekatzearen kontraDebekatzearen oso kontra Ed-Ee 1001 1 2 21 11 23133 23 3 23 233422 3 1 43313978 7911 11 88 887 8 7 99 11 13 10 12 25 3 55 13 1514 18 162315 3 586 9 8992019 76 7 109 8014 10 107810 12 11 10181313 12 15 21 23 17 1920 11162416 14 121626 16 60 281618 14 13191214 2425 88 40 818178 73 76 7673 726564 6261 63 61 60 57 59545351 54 5353514749 2041 38 0 LuxenburgoIrlanda EsloveniaFinlandia Hungaria Txekiar Errep.Herbehereak ItaliaErresuma Batua FrantziaLituaniaEslovakia ErrumaniaPolonia AlemaniaBulgaria PortugalSuediaBelgika Estonia GreziaEspainiaDanimarkaZipreAustriaMaltaLetoniaEB27 EAEEB27EAE* Europako Batzordea: Flash Eurobarometer 253, Survey on Tobacco (2008ko abendua).50 _______________________Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 52. Gizartea 2 Taberna, kafetegi, pub eta diskoteketan tabakoa debekatzeari buruzko jarrera: Debekatzearen oso alde Gehienbat debekatzearen alde Gehienbat debekatzearen kontra Debekatzearen oso kontra Ed-Ee100312 14 4 334 2 34 4454 453 6 524553 555 34 9 1310 910 10 714 1516 1111 1218 61817 16 1915 181719 62125 23 21 813 13 29 80 1410313213 101113 1618 181215 1717 20 25 7 1115 1622 20 1714 17 20 2722 16 12 60 28162618 15 16172120 29 1612 25 21 19 25 13 8722 402470 70 231713 65 5454 5256 53 56465047 48 47474145 41 41 203737 39 3334 31 27 24280Luxenburgo IrlandaFinlandia Eslovenia Hungaria Txekiar Errep.Herbehereak Italia LituaniaErresuma BatuaFrantzia PoloniaErrumania Bulgaria EslovakiaAlemaniaPortugalSuedia EstoniaLetonia MaltaGrezia Espainia ZipreDanimarkaBelgikaAustriaEB27 EAEEB27EAE* Europako Batzordea: Flash Eurobarometer 253, Survey on Tobacco (2008ko abendua).Lantokietan tabakoa debekatzeari buruzko jarrera: Debekatzearen oso alde Gehienbat debekatzearen aldeGehienbat debekatzearen kontraDebekatzearen oso kontra Ed-Ee10013 11 22 2 1 1 2 1 333 32 321333 344 32 3 1 16 6 767 9 849 9 699 88 88 6 122 4 34 4 3 510 14 11 9 7 1210 8 163 3 533 45 5 18 1924 6 5423687 1612 798 4 4612 80 16 16 10 8 10 11821591414 12147 25 7 10 818 8 8 60 88 90 87 40 8282 8079 7376 77 77 7677 74 737572 71 68 696567 6667 6363,57 5858 200Luxenburgo FinlandiaEslovenia Hungaria IrlandaTxekiar Errep.Herbehereak Italia FrantziaLituaniaEslovakia Erresuma BatuaErrumania PoloniaBulgaria AlemaniaPortugalSuedia Letonia MaltaEstoniaBelgika Grezia Espainia AustriaDanimarkaZipreEB27EAEEB27 EAE* Europako Batzordea: Flash Eurobarometer 253, Survey on Tobacco (2008ko abendua). Prospekzio Soziologikoen KabineteaEuskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________51 53. 2 1 Gizartea 2.5.3 Erretzaile pasiboen babeserako legediari buruzko jarrerak 2.5.3.1 Tabakoaren aurkako legearen ondorioak Tef1.2 (uztaila)GUZTIZKOAK Asko 23 Nahikoa35 LANTOKIETAN ERRETZEARI UZTEA Gutxi24 Batere ez12 Ed/Ee5 Asko 8 Nahikoa26 TABERNA ETA JATETXEETAN KE GUTXIAGO EGOTEAGutxi 35 AGIAN JAKINGO DUZUN MO- DUAN, DUELA URTE BATZUK Batere ez26 INDARREAN DAGO TOKI PU- BLIKOETAN TABAKOAREN Ed/Ee5 KONTSUMOA ARAUTZEN DUEN TABAKOAREN AURKAKO LEGEA. USTE DUZU LEGEAsko 6 HONEK LORTU DUELA ASKO, NAHIKOA, GUTXI EDO BATERE Nahikoa29 EZ:ZENBAIT LAGUNEK ERRETZEARIUZTEAGutxi35 Batere ez23 Ed/Ee7 Asko 6 Nahikoa18 ZENBAIT LAGUN ERRETZEN EZ HASTEAGutxi28 Batere ez35 Ed/Ee13 Ehuneko bertikalak10052 _______________________Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 54. Gizartea 2 233524 125 EAE Lantokietan erretzeari 34 4113 57 Espainia * uztea8 26 3526 5 EAE Taberna eta jatetxeetan15 3828 145 Espainia * ke gutxiago egotea6 2935237 EAE Zenbait lagunek erretzeari7 28 5010 6 Espainia * uztea6 1828 3513 EAE Zenbait lagun erretzen ez6 1941 2114 Espainia * hastea01020 30 40506070 80 90 100Asko NahikoaGutxi Batere ez Ed-Ee* CIS: 2665. ikerkerta, Tabaquismo y nueva normativa anti-tabaco (2006).2.5.3.2 Toki publiko itxietan tabakoaren kontsumoa debekatzearekiko akordioa Tef1.2 (uztaila)GUZTIZKOAK GAUR EGUN 100 METRO KARRATU BAINO GUTXIAGOKOBai61 JATETXE ETA TABERNETAN ERRETZEN UZTEN DA BAINA LEGEDIA BERRIAREKIN EUSKO JAURLARITZAK PROPOSATZEN DU LEKU PUBLIKO ITXI GUZTIETAN ERRETZEA DEBEKATZEA. Ez 34 ZU TOKI HORIETAN TABAKOA ERRETZEA ZEHARO DEBEKA- TZEAREN ALDE AL ZAUDE?Ed/Ee 5 Ehuneko bertikalak 100 34 Bai 5 Ez Ed-Ee61Prospekzio Soziologikoen KabineteaEuskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________53 55. 3Erakundeak etagestio publikoa 56. 3 1 Erakundeak eta gestio publikoa 3.1 Zerbitzu publikoak 3.1.1 Zerbitzu publikoen erabilera GUZTIZKOAKBAI ERANTZUTEN DUTENEN % ES43 (iraila) Osasun arreta osasun zentro eta anbulategi publikoetan84 Osasun arreta ospitale publikoetan54 Hezkuntza publikoa27ESADAZU, Langabeziagatiko prestazioak bideratzeko zerbitzua17MESEDEZ AURTENONDOKO Gizarte zerbitzuak13ZERBITZUPUBLIKOAKGizarte Segurantzako pentsioak bideratzeko zerbitzua12ERABILI DITUZUNALA EZ:Etxebizitza sustatzeko zerbitzuak (saltzeko, alokatzeko, berritzeko)9 Ertzaintza8 Justizia administrazioa 7 Administrazio Publikoen gainerako bulegoak19 3.1.2 Zerbitzu publikoen funtzionamendua EDONOLA ERE, ZERBITZU HORIEK ERABILI DITUZUN ALA EZ ALDE BATERA UTZITA, ESADAZU, MESEDEZ, HORIETAKO BAKOITZARI BURUZ, ZURE IRITZIZ OSO ONDO, NAHIKOA ONDO, ONDO, GAIZKI, NAHIKOA GAIZKI EDO OSO GAIZKI FUNTZIONATZEN DUENES43 (iraila) GUZTIZKOAK Oso ondo4 Nahikoa ondo + ondo73HEZKUNTZA PUBLIKOA Gaizki + nahikoa gaizki11 Oso gaizki1 Ed/Ee11 Oso ondo7 Nahikoa ondo + ondo77OSASUN ARRETA OSPITALEPUBLIKOETANGaizki + nahikoa gaizki11 Oso gaizki1 Ed/Ee 3 Oso ondo8 Nahikoa ondo + ondo77OSASUN ARRETA OSASUN ZENTRO ETAANBULATEGI PUBLIKOETAN Gaizki + nahikoa gaizki12 Oso gaizki0 Ed/Ee 2 Ehuneko bertikalak 10056 _______________________ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 57. Erakundeak eta gestio publikoa3ES43 (iraila)GUZTIZKOAK Oso ondo 1 Nahikoa ondo + ondo45 GIZARTE SEGURANTZAKO PENTSIOAK BIDERATZEKO ZERBITZUA Gaizki + nahikoa gaizki13 Oso gaizki 1 Ed/Ee40 Oso ondo 2 Nahikoa ondo + ondo61 ERTZAINTZAGaizki + nahikoa gaizki11 Oso gaizki 2 Ed/Ee23 Oso ondo 1 Nahikoa ondo + ondo42 LANGABEZIAGATIKO PRESTAZIOAK BIDERATZEKO ZERBITZUA Gaizki + nahikoa gaizki19 Oso gaizki 2 Ed/Ee37 Oso ondo 0 Nahikoa ondo + ondo35 JUSTIZIA ADMINISTRAZIOA Gaizki + nahikoa gaizki30 Oso gaizki 4 Ed/Ee30 Oso ondo 1 Nahikoa ondo + ondo35 ETXEBIZITZA SUSTATZEKO ZERBITZUAK (SALTZEKO, ALOKATZEKO, BERRITZEKO)Gaizki + nahikoa gaizki27 Oso gaizki 3 Ed/Ee34 Oso ondo 1 Nahikoa ondo + ondo50 GIZARTE ZERBITZUAKGaizki + nahikoa gaizki16 Oso gaizki 2 Ed/Ee31 Oso ondo 1 Nahikoa ondo + ondo49 ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN GAINERAKO BULEGOAKGaizki + nahikoa gaizki8 Oso gaizki 1 Ed/Ee41 Ehuneko bertikalak100Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 57 58. 3 1 Erakundeak eta gestio publikoa 3.1.3 Administrazio publikoen funtzionamenduari buruzko irudi orokorraES43 (iraila) GUZTIZKOAK Oso positiboa 4 Nahikoa positiboa 35ORO HAR, NOLAKO IRUDIA DAUKAZU Ez positiboa ez negatiboa 43EUSKADIN ADMINISTRAZIO PUBLIKOEKDUTEN FUNTZIONAMENDUAZ?Nahikoa negatiboa 11 Oso negatiboa 3 Ed/Ee 5 Ehuneko bertikalak 100 3.1.4 Zailtasunak administrazio publikoekiko gestioetanES43 (iraila) GUZTIZKOAK Zailtasun asko8ETA ZEHAZKI, ADMINISTRAZIOPUBLIKOEN BULEGOETAN GESTIO EDONahikoa zailtasun 23IZAPIDEAK EGITEAN, EUSKADIKOKOMUNITATE AUTONOMOKOZailtasun gutxi 28HERRITARREK ZAILTASUN ASKO,NAHIKOA, GUTXI EDO BATEREBatere zailtasunik ez 30ZAILTASUNIK EZ DUTELA USTE DUZU? Ed/Ee 11 Ehuneko bertikalak 10058 _______________________ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 59. Erakundeak eta gestio publikoa3ES43 (iraila) GUZTIZKOAKGehiegizko burokrazia, papeleoa, eskakizun asko 77Administrazioen hizkera ez dela argia beren komunikazio, inpreso eta32argibideetanIlarak30Langile publikoen interes falta 20Adeitasun falta tratu pertsonalean, atseginak ez izatea 19Ardura duen erakundea zein den jakiteko zailtasuna17Ordutegi txarrak16ETA ZEINTZUK USTE DUZUDIRELA ZAILTASUNNAGUSIAK? Langile publikoen ezagutza eta prestakuntza falta 16Bulegoekin telefono bidez harremanetan jartzeko zailtasuna11Bulegoak urrun egotea edota horietara iristeko arazoak9Arreta euskaraz jasotzeko zailtasuna7Internet bidezko zerbitzu gutxi 5Instalazioen deserosotasuna 1Beste batzuk2Ed/Ee 1 Galdera hau soilik aurreko galderan herritarrek zailtasun asko, nahikoa edo gutxi dituztela izan dituztela erantzun dutenei egin zaie (herritarren %59). Batura ez da 100 hiru zailtasun arte aipatu ahal zirelako.3.1.5 Gestioetarako erabilitako bideak eta poztasuna GUZTIZKOAKBAI ERANTZUTEN DUTENEN %ES43 (iraila) Administrazioaren bulegoetara pertsonalki joan zara 46AURTEN EGIN AL DUZU Internet edo posta elektronikoa erabili duzu20ADMINISTRAZIO PUBLIKOEKINGESTIO EDO KONTSULTARIKPosta arrunta edo faxa erabili duzu 11ONDOKO BIDEAK ERABILIZ? 010 Herritarren Arreta Zerbitzura deitu duzu8 Zuzenean 012 zerbitzura deitu duzu6Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 59 60. 3 1Erakundeak eta gestio publikoa ES43 (iraila)GUZTIZKOAKOso pozik9Nahikoa pozik54ETA, ORO HAR, OSO POZIK, NAHIKOAPOZIK, EZ OSO POZIK ALA EZ ZARA Ez oso pozik 26BATERE POZIK GELDITU?Ez batere pozik6Ed/Ee5Ehuneko bertikalak100Galdera hau administrazio publikoekin gestio edo kontsultaren bat egin dutenei egin zaie(herritarren %56). 3.1.6 Zerbitzuen kudeaketa publikoa eta pribatua ES43 (iraila)GUZTIZKOAKHobeto enpresa pribatuek 27ORO HAR, ZURE USTEZ ERAKUNDEkudeatutakoekEDO ENPRESA PRIBATUEKKUDEATUTAKO ZERBITZU PUBLIKOEKBerdin 36ADMINISTRAZIO PUBLIKOEK ZUZENEANKUDEATUTAKOEK BAINO HOBETO, Okerrago enpresa pribatuekBERDIN EDO OKERRAGO16kudeatutakoekFUNTZIONATZEN DUTE?Ed/Ee22Ehuneko bertikalak10027 EAE Hobeto enpresa pribatuekkudeatutakoek (2010 iraila) 30 Katalunia (2010 uzt.) * 36 Berdin 4216 Okerrago enpresa pribatuek kudeatutakoek18 22 Ed/Ee10010 20 3040506070 80 90100 * CEO (Centre dEstudis dopini). Percepci ciutadana de les poltiques pbliques executades pelgovern de Catalunya. 2010eko uztaila.60 _______________________Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 61. Erakundeak eta gestio publikoa 33.1.7 Sektore publikoaren eta pribatuaren ezaugarriakORAIN EZAUGARRI BATZUK IRAKURRIKO DIZKIZUT ETA NAHIKO NUKE ZUK ESATEA SEKTOREPUBLIKOAREKIN ALA SEKTORE PRIBATUAREKIN LOTZEN DITUZUN GEHIAGO:ES43 (iraila)GUZTIZKOAKSektore publikoa 27Sektore pribatua 38ZERBITZUAREN KALITATEAEz bata ez bestea * 5Biak * 16Ed/Ee13 Ehuneko bertikalak100 * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.EAE EAE (2010 iraila) 2738 5 16 13(2010 iraila)Sektore publikoa Sektore pribatua Ez bata ez bestea Biak Ed/Ee Katalunia Katalunia (2010 uzt.) *(2010 uzt.) *29452 21 3 010 20 30 40 506070 80 90100 * CEO (Centre dEstudis dopini). Percepci ciutadana de les poltiques pbliques executades pel govern de Catalunya. 2010eko uztaila.ES43 (iraila)GUZTIZKOAKSektore publikoa 57Sektore pribatua 12 BUROKRAZIA Ez bata ez bestea * 3Biak * 12Ed/Ee15 Ehuneko bertikalak100 * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.EAE EAE (2010 iraila) 5712 3 12 15(2010 iraila)Sektore publikoa Sektore pribatua Ez bata ez bestea Biak Ed/Ee Katalunia Katalunia (2010 uzt.) * 65202 95(2010 uzt.) * 010 20 30 40 506070 80 90100 * CEO (Centre dEstudis dopini). Percepci ciutadana de les poltiques pbliques executades pel govern de Catalunya. 2010eko uztaila.Prospekzio Soziologikoen KabineteaEuskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 61 62. 3 1 Erakundeak eta gestio publikoaES43 ( iraila)GUZTIZKOAKSektore publikoa20Sektore pribatua32PROFESIONALTASUNA Ez bata ez bestea * 5Biak *27Ed/Ee 15 Ehuneko bertikalak100 * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.EAE EAE (2010 iraila)20325 27 15(2010 iraila) Sektore publikoa Sektore pribatuaEz bata ez besteaBiak Ed/Ee Katalunia Katalunia (2010 uzt.) *(2010 uzt.) *25 43 2 28 3 01020 304050 60 7080 90100 * CEO (Centre dEstudis dopini). Percepci ciutadana de les poltiques pbliques executades pel govern de Catalunya. 2010eko uztaila.ES43 (iraila) GUZTIZKOAKSektore publikoa43Sektore pribatua13BERDINTASUNAREKIKO KEZKAEz bata ez bestea * 7Biak *18Ed/Ee 19 Ehuneko bertikalak100 * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.EAE EAE (2010 iraila) 4313 718 19(2010 iraila) Sektore publikoa Sektore pribatuaEz bata ez besteaBiak Ed/Ee Katalunia Katalunia (2010 uzt.) *48242 187(2010 uzt.) * 01020 304050 60 7080 90100 * CEO (Centre dEstudis dopini). Percepci ciutadana de les poltiques pbliques executades pel govern de Catalunya. 2010eko uztaila.62 _______________________ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 63. Erakundeak eta gestio publikoa3ES43 (iraila)GUZTIZKOAKSektore publikoa21Sektore pribatua40 BERRIKUNTZAEz bata ez bestea * 5Biak *14Ed/Ee 20 Ehuneko bertikalak100 * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.EAE EAE (2010 iraila)21 4051420(2010 iraila)Sektore publikoaSektore pribatua Ez bata ez bestea Biak Ed/Ee Katalunia Katalunia (2010 uzt.) *2849 1 16 6(2010 uzt.) * 01020 304050607080 90100 * CEO (Centre dEstudis dopini). Percepci ciutadana de les poltiques pbliques executades pel govern de Catalunya. 2010eko uztaila. GUZTIZKOAKES43 (iraila)Sektore publikoa13Sektore pribatua43 LANAREKIKO MOTIBAZIOAEz bata ez bestea * 10Biak *17Ed/Ee 18 Ehuneko bertikalak100 * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.EAE(2010(2010 iraila) EAE iraila) 1343 10 1718Sektore publikoaSektore pribatua Ez bata ez bestea Biak Ed/Ee Katalunia Katalunia (2010 uzt.) * 25502 17 5(2010 uzt.) * 01020 304050607080 90100 * CEO (Centre dEstudis dopini). Percepci ciutadana de les poltiques pbliques executades pel govern de Catalunya. 2010eko uztaila.Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________63 64. 3 1 Erakundeak eta gestio publikoaES43 (iraila) GUZTIZKOAK Sektore publikoa 18 Sektore pribatua 37 ANTOLAKETA ONAEz bata ez bestea * 7 Biak * 20 Ed/Ee17 Ehuneko bertikalak 100 * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri. EAEEAE (2010 iraila)18 37 7 2017 (2010 iraila) Sektore publikoaSektore pribatua Ez bata ez bestea BiakEd/EeKatalunia Katalunia (2010 uzt.) * 25 493 194(2010 uzt.) * 0102030 40 5060 708090 100 * CEO (Centre dEstudis dopini). Percepci ciutadana de les poltiques pbliques executades pel govern de Catalunya. 2010eko uztaila.ES43 (iraila) GUZTIZKOAK Sektore publikoa 26 Sektore pribatua 39ERABILTZAILEAREN POZTASUNAGATIKARDURATZEA Ez bata ez bestea * 7 Biak * 13 Ed/Ee15 Ehuneko bertikalak 100 * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.64 _______________________ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 65. Erakundeak eta gestio publikoa3ES43 (iraila)GUZTIZKOAK Sektore publikoa 19 Sektore pribatua 39ERAGINKORTASUNA, EFIKAZIAEz bata ez bestea *6 Biak * 19 Ed/Ee16 Ehuneko bertikalak100 * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.ES43 (iraila)GUZTIZKOAK Sektore publikoa 34 Sektore pribatua 16 POSIBILIDAD DE PARTICIPACIN DE LOS USUARIOS Y USUARIAS Ez bata ez bestea *11 Biak * 15 Ed/Ee24 Ehuneko bertikalak100Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 65 66. 3 1 Erakundeak eta gestio publikoa 3.2 Administrazio publikoak 3.2.1 Administrazio desberdinen zerbitzuen erabilera GUZTIZKOAK BAI ERANTZUTEN DUTENEN % ES43 (iraila) Udalaren zerbitzurik 39AURTEN ERABILI DUZU ONDOKO Eusko Jaurlaritzaren zerbitzurik 22ERAKUNDEEN ZERBITZURIK? Diputazioaren zerbitzurik20 Gobernu Zentralaren zerbitzurik 9 3.2.2 Administrazio desberdinen irudia ORAIN GOBERNU ZENTRALAREN, EUSKO JAURLARITZAREN, ZURE DIPUTAZIOAREN ETA ZURE UDALAREN ADMINISTRAZIOAK KONPARATUZ, ESADAZU MESEDEZ, ZURE USTEZES43 (iraila)GUZTIZKOAK Zure udalaren administrazioa 43 Zure diputazioarena26 Eusko Jaurlaritzarena21 HORIETATIK ZEINTZUK DIREN BI AZKARRENAK GAIAKGobernu Zentralarena 4 TRAMITATZEAN? Bat ere ez * 8 Denak *7 Ed/Ee32 Datuen batura ez da 100 bi administrazio aipatu ahal zirelako. * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.ES43 (iraila)GUZTIZKOAK Zure udalaren administrazioa 27 Zure diputazioarena24 Eusko Jaurlaritzarena25 ETA ZEINTZUK DIRA HOBEKIEN PRESTATUTAKO LANGILEAKGobernu Zentralarena 4 DITUZTEN BIAK? Bat ere ez * 5 Denak *15 Ed/Ee35 Datuen batura ez da 100 bi administrazio aipatu ahal zirelako. * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.66 _______________________ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 67. Erakundeak eta gestio publikoa3 ES43 (iraila) GUZTIZKOAK Zure udalaren administrazioa41 Zure diputazioarena 22 Eusko Jaurlaritzarena 20 ZEINTZUK DIRA HERRITARRAK HOBEKIEN TRATATZEN DITUZTEN Gobernu Zentralarena 2 BIAK? Bat ere ez * 8 Denak * 13 Ed/Ee 30 Datuen batura ez da 100 bi administrazio aipatu ahal zirelako. * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri. ES43 (iraila) GUZTIZKOAK Zure udalaren administrazioa42 Zure diputazioarena 21 Eusko Jaurlaritzarena 28 ZEINTZUK DIRA HERRITARREI INFORMAZIO GEHIEN EMATENGobernu Zentralarena 4 DIETEN BIAK? Bat ere ez * 6 Denak *9 Ed/Ee 30 Datuen batura ez da 100 bi administrazio aipatu ahal zirelako. * Erantzun aukera hauek ez zitzaizkien inkestatuei irakurri.Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 67 68. 31 Erakundeak eta gestio publikoa3.2.3 Administrazioekiko poztasuna ORO HAR OSO POZIK, NAHIKOA POZIK, EZ OSO POZIK ALA EZ ZAUDE BATERE POZIK ES43 (iraila)GUZTIZKOAK Oso pozik10 Nahikoa pozik58ZURE HERRIKO/HIRIKO UDALAREKIN Ez oso pozik 23 Ez batere pozik 6 Ed/Ee 4 Oso pozik 6 Nahikoa pozik51ETA ZURE DIPUTAZIOAREKIN Ez oso pozik 20 Ez batere pozik 5 Ed/Ee18 Oso pozik 6 Nahikoa pozik46ETA EUSKO JAURLARITZAREKIN Ez oso pozik 25 Ez batere pozik 8 Ed/Ee15 Oso pozik 3 Nahikoa pozik28ETA GOBERNU ZENTRALAREKINEz oso pozik 27 Ez batere pozik18 Ed/Ee24Ehuneko bertikalak 100 Administrazioarekiko poztasunaren balantzea 60 5652494646 44 4646 49 45 4241 4146444445 39 444442 4037 32 37 39 45 3130394041 41 4339 29 2828 34 32 35 33 34 34 2026292820 190 1 0 -20-11-13-13-10-13 -11 -16-16-14-18 -19-18 -40-33 -40 -60199519961997 1998 19992000 2001 2002200320042005 2006 20072008 20092010 iraila UdalaDiputazioaEusko JaurlaritzaGobernua Zentrala* Poztasun balantzea=(oso+nahikoa pozik) (ez oso pozik+ez batere pozik). 2009rarte (hau barne) erantzun aukerak honakoak ziren: pozik eta ez pozik eta balantzea: pozik ez pozik.68 _______________________Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 69. Erakundeak eta gestio publikoa 33.2.4 Administrazioen eskumenak ORAIN ADMINISTRAZIO DESBERDINEN ESKUMEN BATZUK IRAKURRIKO DIKZIZUT. HORIETAKO BAKOITZARI BURUZ ESADAZU, MESEDEZ, ZURE USTEZ ESKUMEN HORI NAGUSIKI GOBERNU ZENTRALARI, EUSKO JAURLARITZARI, DIPUTAZIOEI ALA UDALEI DAGOKIEN:ES43 (iraila)GUZTIZKOAK Gobernu Zentralari 6 Eusko Jaurlaritzari30 MENDIAK ETA HONDARTZAK ZAINTZEA Diputazioei39 Udalei 12 Ed/Ee14 Gobernu Zentralari 3 Eusko Jaurlaritzari63 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAKO Diputazioei11 IKASTETXEEN MANTENIMENDUA Udalei 12 Ed/Ee11 Gobernu Zentralari 17 Eusko Jaurlaritzari30 ERREPIDEEN ERAIKUNTZA ETA Diputazioei40 MANTENIMENDUA Udalei 2 Ed/Ee10 Gobernu Zentralari 20 Eusko Jaurlaritzari40 BIDE SEGURTASUNADiputazioei21 Udalei 7 Ed/Ee12 Gobernu Zentralari 3 Eusko Jaurlaritzari83 ARRETA MEDIKOA ETA OSPITALEETAKOA Diputazioei4 Udalei 2 Ed/Ee9 Gobernu Zentralari 2 Eusko Jaurlaritzari74 HIZKUNTZA POLITIKADiputazioei5 Udalei 5 Ed/Ee14 Gobernu Zentralari 4 Eusko Jaurlaritzari43 GIZARTE ZERBITZUAKDiputazioei19 Udalei 23 Ed/Ee12 Ehuneko bertikalak100Prospekzio Soziologikoen Kabinetea Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 69 70. 3 1Erakundeak eta gestio publikoa 3.2.5 Eskumenen mugatzeaGUZTIZKOAKTef1.1 (uztaila) ES43 (iraila) EUSKO JAURLARITZA, DIPUTAZIOAKOndo zehaztuta dituzte euren eskumenak 19 31 ETA UDALEN ARTEKO FUNTZIOEN BANAKETARI DAGOKIONEZ, USTE DUZU ERAKUNDE HAUEK ONDO ZEHAZTUTA Eskumenen bikoizketa gertatzen da48 43 DITUZTELA EUREN ESKUMENAK EDO ESKUMENEN BIKOIZKETA GERTATZEN DELA? Ed/Ee33 27 Ehuneko bertikalak 100100Tef1.1:33Tienen bien delimitadas las 19 competenciasSe da una duplicidad decompetencias 48Ns-NcES43 (iraila) GUZTIZKOAKEusko Jaurlaritza eta diputazioen artean 36ETA ZEHAZKIAGOEusko Jaurlaritza eta udalen artean 7HORIETAKO ZEINEN ARTEANUSTE DUZU GERTATZEN Diputazioen eta udalen artean18DELA BIKOIZKETAHANDIENA? Guztien artean 31Ed/Ee 7Ehuneko bertikalak 100Galdera hau soilik bikoizketa gertatzen dela uste dutenei egin zaie (biztanleriaren %43).70 _______________________Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 71. Erakundeak eta gestio publikoa 33.2.6 Erakundeen arteko koordinazioaTef1.1 (uztaila) GUZTIZKOAK Ongi koordinatuta 20ETA, ZURE USTEZ, ERAKUNDE HAUEK Ez ongi ez txarto *10ONGI ALA TXARTO KOORDINATUTADAUDE EUREN ARTEAN? Txarto koordinatuta51 Ed/Ee 18Ehuneko bertikalak 100 * Erantzun aukera hau ez zaie inkestatuei irakurri.18 Ongi koordinatuta 20 Ez ongi ez txarto51 Txarto koordinatuta10 Ed-EeES43 (iraila)GUZTIZKOAKOso ondo 1Nahikoa ondo 6ETA ZURE USTEZ ERAKUNDE HORIEKOndo37ZER MODUZ KOORDINATZEN DIRA EURENARTEAN, OSO ONDO, NAHIKOA ONDO, Txarto25ONDO, TXARTO, NAHIKOA TXARTO EDOOSO TXARTO? Nahikoa txarto 9Oso txarto 3Ed/Ee 20 Ehuneko bertikalak 100Prospekzio Soziologikoen KabineteaEuskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________ 71 72. 3 1 Erakundeak eta gestio publikoa 3.3 Gobernuaren jardueraren inguruko informazioa 3.3.1 Gobernuaren jardueraren inguruko informazio maila ES44 (azaroa) GUZTIZKOAK Asko4 ZENBATERAINO ESANGO ZENUKE ZAUDELANahikoa23 INFORMATUTA EUSKO JAURLARITZAK EGITEN Gutxi43 DUENARI BURUZ: ASKO, NAHIKOA, GUTXI EDOBatere ez30 BATERE EZ? Ed/Ee 1Ehuneko bertikalak 100 3.3.2 Erabilitako komunikabideakES44 (azaroa) GUZTIZKOAKBAI ERANTZUTEN DUTENEN % Telebista86 ZEIN KOMUNIKABIDE Eguneroko prentsa71 ERABILTZEN DUZU ZUK EUSKO JAURLARITZAKIrratia55 EGITEN DUENARI BURUZ INFORMATZEKO? Internet 36 Aldizkariak10 Galdera hau soilik aurreko galderan Eusko Jaurlaritzak egindakoari buruz asko, nahikoa edo gutxi informatuak daudela erantzun dutenei egin zaie (herritarren %70).72 _______________________ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 73. Erakundeak eta gestio publikoa3GUZTIZKOAK ES44 (azaroa)ABC 1Berria3Deia6Diario de Noticias de lava /4Noticias de GipuzkoaEl Correo Espaol / Diario Vasco 44El Mundo2El Pas 4Gara5La Razn0Pblico 1Doako prentsa 1Antena 39 ZEIN KOMUNIKABIDE, TELEBISTA, IRRATIA Cuatro / Canal+ / CNN+4 EDO PRENTSA IZAN, ERABILTZEN DUZUETB (1, 2, 3, SAT) 38 NAGUSIKI EUSKO JAURLARITZAREN La Sexta3 JARDUERARI BURUZ INFORMATZEKO?Tele 5 12TVE (1, 2, 24 horas) 16Tokiko telebistak 1Cadena COPE 2Cadena SER6Herri Irratia 1Onda Cero 2Onda Vasca2Radio Euskadi / Euskadi Irratia / Radio Vitoria11Radio Nacional de Espaa3Beste bat 6Bat ere ez2Ed/Ee 1 Galdera hau soilik Eusko Jaurlaritzak egindakoari buruz asko, nahikoa edo gutxi informatuak daudela erantzun dutenei egin zaie (herritarren %70). Portzentajeen batura ez da 100, bi erantzun eman ahal zirelako.Prospekzio Soziologikoen KabineteaEuskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 __________________________73 74. 3 1Erakundeak eta gestio publikoa El Correo Espaol / Diario Vasco44ETB (1,2, 3, SAT) 38TVE (1,2, 24 horas)16 Tele 512 Radio Euskadi / Euskadi Irratia /11 Radio Vitoria 010203040 50 60 70 8090100 3.3.3 Erabilitako komunikabidearen objektibitateari buruzko hautematea ES44 (azaroa) GUZTIZKOAK ZURE IRITZIZ NOLAKOA DA GAI POLITIKOEI BURUZ INFORMATZEKO ERABILTZEN DUZUN KOMUNIKABIDEAREN OBJEKTIBOTASUN MAILA, 0TIK 10ERAKO ESKALA ERABILIZ, NON 0AK ESAN NAHI DUEN EZ DELA5,4 BATERE OBJETIBOA ETA 10AK OSO OBJETIBOA DELA? Batez bestekoa (0-10). Galdera hau soilik Eusko Jaurlaritzak egindakoari buruz asko, nahikoa edo gutxi informatuak daudela erantzun dutenei egin zai (herritarren %70).Ez batere5,4Osoobjektiboa objektiboa01 23 45 67 8 91074 _______________________ Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2010 Prospekzio Soziologikoen Kabinetea 75. Erakundeak eta gestio publikoa33.4 Gobernuaren kudeaketaren balorazioa3.4.1 Gobernuaren jardueraren inguruko ideia orokorra ES44 (azaroa) GUZTIZKOAKJaurlaritza hau Euskadiko arazoak konpontzen ari da 4 ONDOKO ESALDIETATIK ZEINJaurlaritza honek badaki nola konpondu Euskadiko arazoak,36 DAGO EUSKO baina denbora behar du JAURLARITZARI BU- RUZ DUZUN IRITZITIKJaurlaritza honek ez daki nola konpondu Euskadiko arazoak 49 HURBILEN?Ed/Ee 10 Ehuneko bertikalak 100 GUZTIZKOA4 364910EAJ/PNV 232 59 62009KO HAUTESKUNDE AUTONOMIKOETAKO BOTO OROIMENAPSE-EE766 22 6PP4 3259 5ARALAR 12171 7EA3 20 5918EB737506UPD 73647 11 Ezker abertzalea 3 12 796Besteak+Zuriak 2 43478 Abstentzioa5 33 49 14 Ed/Ee4 35 47 15010 2030 40 50 60 70 8090100Jaurlaritza hau Euskadiko arazoak konpontzen ari daJaurlaritza honek badaki nola konpondu Euskadiko