estudi de seguretat i salut memòria d’edificació .Demolició per explosius (voladura...

download estudi de seguretat i salut memòria d’edificació .Demolició per explosius (voladura controlada).

of 44

 • date post

  03-Oct-2018
 • Category

  Documents

 • view

  212
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of estudi de seguretat i salut memòria d’edificació .Demolició per explosius (voladura...

 • Enginyer Tcnic: Jernimo Alcal Lamarca projecte: PROJECTE EXECUTIU PER LADEQUACI I AMPLIACI DE LES

  INSTALLACIONS DE BAIXA TENSI DEL C.E.I.P. JOAQUIM BLUME

  estudi de seguretat i salutmemria dedificaci

 • NDEX DEMOLICIONS................................................................................................................................. 3

  DEMOLICI MANUAL .................................................................................................................. 4 1.- Definici i descripci...............................................................................................................................................4 2.- Relaci de Riscos i la seva avaluaci.....................................................................................................................5 3.- Norma de Seguretat ...............................................................................................................................................6 4.- Sistemes de Protecci Collectiva i Senyalitzaci. .................................................................................................8 5.- Relaci dEquips de protecci individual. ..............................................................................................................9

  MOVIMENT DE TERRES ............................................................................................................... 10 RASES I POUS ........................................................................................................................... 11

  1.- Definici i descripci.............................................................................................................................................11 2.- Relaci de Riscos i la seva avaluaci..................................................................................................................12 3.- Norma de Seguretat. ............................................................................................................................................13 4.- Sistemes de Protecci Collectiva i Senyalitzaci. ...............................................................................................16 5.- Relaci dEquips de protecci individual. ............................................................................................................17

  TANCAMENTS EXTERIORS ......................................................................................................... 18 FBRICA DE MA...................................................................................................................... 19

  1.- Definici i descripci.............................................................................................................................................19 2.- Relaci de Riscos i la seva avaluaci..................................................................................................................20 3.- Norma de Seguretat .............................................................................................................................................21 4. - Sistemes de Protecci Collectiva i Senyalitzaci. ..............................................................................................22 5.- Relaci d'Equips de protecci individual. ............................................................................................................23

  PAVIMENTS ................................................................................................................................... 24 PAVIMENTS................................................................................................................................. 25

  1.- Definici i descripci.............................................................................................................................................25 2.- Relaci de riscos i la seva avaluaci. ...................................................................................................................26 3.- Norma de Seguretat .............................................................................................................................................27 4.- Sistemes de Protecci Collectiva i Senyalitzaci. ...............................................................................................30 5.- Relaci dEquips de protecci individual. .............................................................................................................31

  INSTALLACIONS .......................................................................................................................... 32 INSTALLACI ELCTRICA I UDIO-VISUALS ......................................................................... 33

  1.- Definici i descripci.............................................................................................................................................33 2.- Relaci de riscos i la seva avaluaci. ...................................................................................................................34 3.- Norma de Seguretat .............................................................................................................................................35 4.- Sistemes de Protecci Collectiva i Senyalitzaci. ...............................................................................................37 5.- Relaci dEquips de protecci individual. .............................................................................................................38

  ELEMENTS AUXILIARS ................................................................................................................ 39

 • DEMOLICIONS 1.-Introducci.

  1.1 Definici: La demolici consisteix en aconseguir la total desaparici de ledifici a enderrocar.

  1.2 Diferents mtodes de demolici: Demolici manual (mtode clssic). Demolici per mtodes mecnics: - demolici per arrossegament. - demolici per empenta. - demolici per entibament. - demolici per bola. Demolici per explosius (voladura controlada). Altres sistemes: perforaci trmica, perforaci hidrulica, tasc hidrulic, tall, etc.

  1.3 Observacions generals: Atenent a criteris de seguretat la demolici dun edifici s una operaci extremadament delicada, per aquest motiu necessita sempre un projecte de demolici, realitzat per un tcnic competent.

  A la memria daquest projecte, shaur de reflectir: Un examen previ del lloc, observaci de lentorn, fent referncia a las vies de circulaci, installacions o

  conduccions alienes a la demolici (serveis afectats), tamb shaur de fer referncia a les preses de gas, electricitat i aigua que hi hagi en ledifici a demolir i incidint de manera especial en els dipsits de combustible, si els hagus.

  La descripci de las operacions preliminars a la demolici, com per exemple, desinfectar i desinsectar ledifici abans de demolir-lo, anullar totes les installacions per evitar explosions de gas, inundacions per trencament de canonades daigua, electrocucions degudes a installacions elctriques i incls contaminaci per aiges residuals.

  La descripci minuciosa del mtode operatiu de la demolici. I un clcul o anlisi de la resistncia i de la estabilitat dels diferents elements a demolir, aix com, en el

  cas duna obra entre mitjaneres la influncia que aquesta pot tenir en lestabilitat dels edificis collindants.

  Com a conseqncia de tot plegat el cap dobra o el director tcnic de la demolici haur de tenir: una programaci exhaustiva de lavanament de lobra a demolir, atenent als parmetres de seguretat,

  temps i cost. una organitzaci ptima de lobra: accessos, camins devacuaci cap a lexterior sense cap dificultat,

  rees daplec de material reciclables i de material purament de runes, per poder realitzar de forma adequada i segura els treballs de demolici.

  Finalment una previsi delements auxiliars com puntals, bastides, marquesines, tubs devacuaci de runes, cabrestant, minipales mecniques, traginadora de trabuc dmper etc; previsi dels Sistemes de Protecci collectiva, dels equips de Protecci Individual i de les installacions dhigiene i benestar: tanmateix una previsi despais per poder moure adequadament la maquinria de transport de runes i la previsi de vies devacuaci.

  estudi de seguretat i salut memria edificaci 3/44

 • DEMOLICI MANUAL 1.- Definici i descripci.

  1.1 Definici: La demolici manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de ledifici auxiliat per eines manipulades manualment (pico, pala, martell pneumtic, etc.). Levacuaci daquestes runes es realitza mitjanant lajuda de maquinria de moviment de terres (pala carregadora, traginadora de trabuc dumper, etc.).

  1.2 Descripci: La demolici sha de realitzar de manera inversa al procs de construcci, s a dir: Comenant per la retirada dinstallacions: subministrament daigua, evacuaci daiges fecals, Subministrament de gas, ventilaci i aire condicionat, calefacci, dipsits de combustibles, etc. Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. Enderrocament de la coberta. Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans interiors i dels tancaments exteriors. Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, de pilars i forjats. Sha de realitzar levacuaci immediata de les runes, per evitar lacumulaci daquestes en el forjat inferior. Per realitzar levacuaci de la manera ms rpida possible sauxiliar aquesta amb elements de transport horitzontal, que portar les runes fins al punt devacuaci vertical. Levacuaci vertical es realitzar mitjanant conductes installats per a aquesta finalitat, des de les diferents plantes fins a la cota rasant del carrer, per facilitar, alhora, levacuaci exterior. Posat lenderroc sota rasant, es far planta a planta, de dalt a baix, procurant evacuar le