ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA · 2010. 7. 13. · CURS 2010-2011 . Primer i segon curs ....

of 121 /121
ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA Campus Catalunya GRAU EN INFERMERIA CURS 2010-2011 Primer i segon curs

Embed Size (px)

Transcript of ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA · 2010. 7. 13. · CURS 2010-2011 . Primer i segon curs ....

 • ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA

  Campus Catalunya

  GRAU EN INFERMERIA

  CURS 2010-2011

  Primer i segon curs

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2010-11

  ÍNDEX

  1. PRESENTACIÓ ____________________________________________________________________3 2. DIES MUNDIALS RELACIONATS AMB LA SANITAT_________________________________5 3. ESCOLA SENSE FUM ______________________________________________________________6 4. ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA ____________________________________________________7

  4.1. ÒRGANS DE GOVERN _______________________________________________________ 7 4.2. DEPARTAMENT D’INFERMERIA _______________________________________________ 11

  5. TUTORIES _______________________________________________________________________12 6. MATRÍCULA _____________________________________________________________________12

  6.1. CALENDARI DE MATRÍCULA _________________________________________________ 12 6.2. SISTEMA DE MATRÍCULA ___________________________________________________ 12 6.3. TRASLLAT D’EXPEDIENT____________________________________________________ 13 6.4. CONSULTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC________________________________________ 14 6.5. LÍMITS DE MATRÍCULA_____________________________________________________ 14 6.6. NORMATIVA DE PERMANÈNCIA ______________________________________________ 14 6.7. ASSEGURANÇA ESCOLAR ___________________________________________________ 14

  7. PRÀCTIQUES ____________________________________________________________________15 7.1. PRÀCTIQUES CLÍNIQUES ___________________________________________________ 15 7.2. VACUNACIÓ I PROFILAXI DE L'HEPATITIS B ____________________________________ 16 7.3. BIOINOCULACIÓ O EXPOSICIÓ PERCUTÀNIA____________________________________ 16 7.4. TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ DE L’ASSEGURANÇA EN RELACIÓ A LA

  BIOINOCULACIO _________________________________________________________ 16 7.5. CENTRES DE PRÀCTIQUES TARRAGONA _______________________________________ 17 7.6. CENTRES DE PRACTIQUES TORTOSA__________________________________________ 21

  8. PROGRAMES D’INTERCANVI _____________________________________________________25 9. SECRETARIA DE CENTRE_________________________________________________________27 10. CRAI I BIBLIOTECA _____________________________________________________________27 11. BORSA DE TREBALL______________________________________________________________28 12. ALTRES SERVEIS DE LA URV ALS ESTUDIANTS___________________________________28 13. PLA D’ESTUDIS __________________________________________________________________29 14. ACTIVITAT ACADÈMICA _________________________________________________________31

  14.1. CALENDARI ACADÈMIC 2010/2011 ___________________________________________ 31 14.2. ITINERARI I HORARIS DE DE PRIMER CURS CAMPUS CATALUNYA__________________ 32 14.3. ITINERARI I HORARIS DE SEGON CURS CAMPUS CATALUNYA _____________________ 36 14.4. CALENDARI D’EXÀMENS CAMPUS CATALUNYA __________________________________ 40

  15. PROGRAMES DOCENTS PRIMER CURS CAMPUS CATALUNYA_________________________ 42 16. PROGRAMES DOCENTS SEGON CURS CAMPUS CATALUNYA _________________________ 84

  Disseny imatge coberta: M. José Ripoll

  2

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2010-11

  Presentació

  3

  1. PRESENTACIÓ En el procés d’harmonització amb l’espai Europeu d’Educació Superior, la Universitat Rovira i Virgili ha iniciat aquest curs la implantació del Grau en Infermeria, que suposa l’extinció gradual de l’actual pla d’estudis de la Diplomatura en Infermeria. Hem planificat el curs 2010-11 amb il·lusió i rigor, tractant de millorar el nostre treball diari per facilitar el vostre aprenentatge. L’objectiu d’aquesta guia és donar-vos la informació necessària per a facilitar-vos les vostres tasques com a estudiants i d’aquesta manera passar a formar part activa dels diferents òrgans establerts en aquest centre. Per tant els vostres suggeriments i crítiques positives son importants per al bon funcionament de l’Escola. Esperem que hi trobeu la informació necessària per començar a conèixer l’Escola i el seu funcionament, i també per facilitar-vos el bon desenvolupament del curs i la comunicació interna. Us recomanem que la llegiu amb cura i que la conserveu durant el curs perquè us pugui servir de referència. Segons la Llei d’ordenació de les professions sanitàries, corresponen als graduats en infermeria, la direcció, avaluació i prestació de les cures d’infermeria orientades a promoure, mantenir i recuperar la salut, com també a prevenir malalties i discapacitats. La base de la infermeria és cuidar les persones al llarg de tot el cicle vital aplicant la metodologia científica. Les infermeres són expertes en proporcionar cuidatges. La nostra tasca és que, al llarg dels vostres estudis, us aneu formant per adquirir les competències que us capacitaran per realitzar la vostra funció com a bons professionals capaços de donar resposta a les demandes que la societat ens fa. Per tant, l’Escola Universitària d’Infermeria s’ha marcat els següents objectius de formació: Objectius que els estudiants han d'adquirir:

  1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables.

  2. Planificar i prestar cuidatge d'infermeria dirigits a les persones, família o grups, orientats als

  resultats en salut avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos pels quals es diagnostica, tracta un problema de salut.

  3. Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.

  4. Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat,

  dintre del seu context social i multicultural.

  5. Dissenyar sistemes de cures dirigides a les persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.

  6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles

  7. Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i

  socials, com individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.

  8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en

  la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma que viuen el seu procés de salut - malaltia.

  9. Fomentar estils de vida saludables, l’autocuidatge, donant suport el manteniment de conductes

  preventives i terapèutiques.

  10. Protegir la salut i el benestar de les persones, família o grups atesos, garantint la seva seguretat.

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2010-11

  Presentació

  11. Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.

  12. Conèixer el codi ètic i deontològic de la infermeria espanyola, comprenent les implicacions ètiques

  de la salut en un context mundial en transformació.

  13. Conèixer els principis de finançament sanitari i sociosanitaria i utilitzar adequadament els recursos disponibles.

  14. Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes científictècnics i els de qualitat.

  15. Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en la qual s'estructuren de forma

  unidisciplinar o multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials.

  16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.

  17. Realitzar el cuidatge d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la

  cooperació multiprofesional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial.

  18. Conèixer les estratègies per a adoptar mesures de confortabilidad i atenció de símptomes, dirigides al pacient i família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals.

  4

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2010-11

  Presentació

  2. DIES MUNDIALS RELACIONATS AMB LA SANITAT Finals gener Dia Mundial de la Lepra (UNESCO – WHO) 04 febrer Dia Mundial del Càncer 08 març Dia Internacional dels Drets de la Dona (UNESCO) i la Pau Internacional (ACIV) 24 març Dia Mundial de la Tuberculosis (UNESCO - WHO) 1rs abril Dia Mundial de l’Embaràs (OPIC) 07 abril Dia Mundial de la Salut (UNESCO – WHO) 23 abril Dia Nacional de la Fibrosi Quística (OPIC) 05 maig Dia Mundial de l’Asma (UNESCO 08 maig Dia de la Cruz Roja Internacional (ONU) 12 maig Dia Internacional de la Infermeria (OPIC) 15 maig Dia Internacional de la Família (UNESCO) 21 maig Jornada Mundial del Malalt (OPIC) 23 maig Dia Mundial contra el Càncer (ACIV) 28 maig Dia Internacional per la Salut de les Dones (ONU) 31 maig Dia Mundial sense Tabac (UNESCO – WHO) 04 juny Dia Mundial del Donant (OPIC) 04 juny Dia Internacional dels infants Innocents Víctimes de Agressions (UNESCO) 21 juny Dia Mundial de l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (OPIC) 26 juny Dia Internacional contra l’Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de les Drogues (UNESCO) 06 juliol Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple (OPIC) 12 agost Dia Internacional de la Joventut (UNESCO) 21 setembre Dia Mundial de l’Alzheimer (OPIC) 29 setembre Dia Mundial dels Sords (ACIV) 30 setembre Dia Mundial del Cor (Federació Mundial Cardiologia) 01 octubre Dia Internacional de la Gent Gran (UNESCO) 10 octubre Dia Mundial de la Salut Mental (OPIC) 10 octubre Dia Mundial de la Vista (Club de Leones) 16 octubre Dia Mundial de l’Alimentació (UNESCO - FAO) 19 octubre Dia Mundial contra el Càncer de Mama 23 octubre Dia Mundial contra l’ICTUS 11 novembre Dia Internacional de la Ciència per la Pau 14 novembre Dia Mundial de la Diabetis (OPIC) 20 novembre Dia Universal de l’Infant (UNESCO - UNICEF) 21 novembre Dia Nacional de l’Espina Bífida (OPIC) 01 desembre Dia Mundial de la Lluita contra la SIDA (UNESCO – WHO) 03 desembre Dia Internacional de les Persones Discapacitades (UNESCO) 05 desembre Dia Internacional del Voluntariat (UNESCO) 18 desembre Dia Nacional de l’Esclerosi Múltiple (OPIC) 21 desembre Dia del Nen amb Càncer (OPIC)

  5

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2010-11

  Presentació

  6

  3. ESCOLA SENSE FUM Segons el que disposa la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac, l’article 7 estableix que:

  “Es prohibeix totalment fumar, a més d’aquells llocs o espais definits a la normativa de les Comunitats Autònomes, en:

  a) Centres de treball públics i privats, a excepció dels espais a l’aire lliure. b) Centres i dependències de les Administracions públiques i entitats de Dret públic. c) Centres, serveis o establiments sanitaris. d) Centres docents i formatius, independentment de l’edat de l’alumnat i del tipus d’ensenyament.

  Confiem en la col·laboració de tots els estudiants per poder complir aquesta Llei i que l’Escola sigui un espai lliure de fum.

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2010-11

  Organització

  4. ORGANITZACIÓ DE L’ESCOLA

  L’Escola Universitària d’Infermeria de la URV té tres unitats docents:

  Campus Catalunya Campus Terres de l’Ebre Seu Baix Penedès

  Avinguda Catalunya, 31 C/ de les Esplanetes, 14 Avinguda Palfuriana, 104

  43002 Tarragona 43500 Tortosa 43880 Coma-ruga

  (El Vendrell) Telf: 977 29 94 41 Telf: 977 519 145 Telf: 977 684950 Fax: 977 29 94 01 Fax: 977 519 998 FAX 977 683 882

  4.1. ÒRGANS DE GOVERN

  El govern de l’Escola depèn de la Direcció i de la Junta d’Escola

  a) Òrgans Unipersonals:

  Directora: Sra. Carme Vives relats Sots-directora: Sra. M. Rosa Aparicio Casals Secretària: Sra. Florència Sáez Vay Responsables d’ensenyament Campus Catalunya Sra. Sagrario Acebedo Urdiales Campus Terres de l’Ebre Sra. M. del Carmen Nieto de la Fuente Seu Baix Penedès Sra. M Jesús Aguarón García Màster Ciències Infermeria Dra. Mar Lleixà Fortuño Doctorat Infermeria Dra. Carme Ferré Grau

  b) Òrgans Col·legiats:

  Junta d'Escola: Està formada per l’equip de direcció, professors, alumnes i personal

  d'administració i serveis. És l'òrgan col·legiat representatiu i de govern del centre. Són funcions del centre i competències de la seva junta:

  Elaborar, aprovar inicialment i revisar els plans d’estudi. Organitzar i coordinar acadèmicament i administrativament els estudis homologats i

  propis que s’hi imparteixin. Vetllar per la qualitat de la docència i de l’atenció a l’alumnat que s’exerceix en els

  centres. Coordinar l’activitat docent i l’atenció a l’alumnat del professorat dels departaments que

  imparteixen matèries corresponents als ensenyaments del centre. Avaluar la qualitat dels ensenyaments del centre. Supervisar el funcionament dels ensenyaments adscrits i l’activitat del professorat que hi

  imparteix docència. Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà

  docència en els ensenyaments del centre. Publicar la guia docent del centre. Publicar els programes i els criteris d’avaluació de les assignatures. Coordinar els aularis i horaris de totes les activitats acadèmiques dels ensenyaments del

  centre. Organitzar cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixements

  científics, tècnics i artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva competència. Totes les altres que els Estatuts i les normes que els desenvolupin li atribueixin

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2009-10

  Organització

  COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE CENTRE

  JUNTA DE CENTRE DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA D’INFERMERIA SECTOR MEMBRES ELECTES

  Sra. ALFOCEA SOLE, Mireia Sra. BATET VILAR, Vanessa Sra. CANDELA MAESTRE, Enoe Sra. DIAZ MONTERO, Mònica

  ESTUDIANTS INFERMERIA CAMPUS CATALUNYA

  Sra. MECA FERNANDEZ, Alba Sr. LOZANO VAZQUEZ, Jorge Sr. MIES PADILLA, Sergio Sra. NAVARRO VERNET, Nuria Sra. RUBIO ORTEGA, Sandra

  ESTUDIANTS INFERMERIA CAMPUS TERRES EBRE

  Sra. STIRBU, M. Magdalena Sra. BERTRAN LAVISIERA, Anaïs ESTUDIANTS INFERMERIA

  SEU BAIX PENEDÈS Sra. OYANEDER RIVERA, Elisa Estefania ESTUDIANTS MASTER I POSTGRAUS VACANT

  Sra. ACEBEDO URDIALES, Maria Sagrario Sra. AGUARON GARCIA, Maria Jesús Sra. APARICIO CASALS, Maria Rosa Sra. BURJALES MARTÍ, Maria Dolors Sra. CID BUERA, Maria Dolores Sra. FERRATER CUBELLS, Maria Dra. FERRÉ GRAU, Carme Dra. JIMÉNEZ HERRERA, Maria Francisca Sra. MARTORELL POVEDA, Maria Antonia Dra. MONTES MUÑOZ, Maria Jesús Sra. NOGUÉS DOMINGO, Maria Carmen Sra. RICOMÀ MUNTANÉ, Maria del Roser Sra. RODERO SÁNCHEZ, Virtudes Sra. TIÓ MOLIST, Carme Sra. VERDURA ANGLADA, Maria Teresa

  PROFESSORAT CAMPUS CATALUNYA

  Sra. VIVES RELATS ,Carme Sra. ALBACAR RIOBÓO, Nuria Maria Sra. BONFILL ACCENSI, Encarna Sra. GARCIA MARTÍNEZ, Montserrat Sra. GONZÁLEZ GARCIA, Elena Dra. LLEIXA FORTUÑO, Maria del Mar Sra. MALDONADO SIMÓ, Maria Lluïsa Sra. MATEU GIL, Maria Luisa Dra. MONTESÓ CURTO, Maria Pilar Sra. NIETO DE LA FUENTE, Maria del Carmen Sra. PANISELLO CHAVARRRIA, Maria Luisa Sra. QUEROL VIDAL, Maria Paz Sra. ROMAGUERA GENIS, Sara de Fátima Sra. SÁEZ VAY, Florència

  PROFESSORAT CAMPUS TERRES EBRE

  Sra. SANTACATALINA UBIEDO, Lola Sra. ABELLÓ RILEY, Elena PROFESSORAT ASSOCIAT CAMPUS

  CATALUNYA Sra. BOQUÉ CAVALLÉ, Montserrat PROFESSORAT ASSOCIAT CAMPUS TERRES EBRE

  Sra. BERENGUER POBLET, Marta

  Sra. BLANCO SEGURA, M. Antònia Sra. DURAN SÁNCHEZ, Rosa Maria Sra. MARSAL GUARDIOLA, Delian VACANT VACANT

  PAS

  VACANT

  8

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2009-10

  Organització

  Comissió de Centre (pla d’estudis títol Grau)

  Sra. Carme Vives Sra. Dolors Cid Sra. M. Rosa Aparicio Sra. Mar Lleixa Sra. Virtudes Rodero Sra. M. Lluïsa Panisello Sra. Carmen Nieto

  Professorat:

  Sra. Roser Ricomà Sra. Florencia Sáez PAS: Sra. Delian Marsal Dra. Carme Ferré VACANT Dra. M. Jesús Montes VACANT Sra. Sagrario Acebedo

  Alumnes: Vacant

  Professorat:

  Sra. Núria Albacar Comissió Econòmica:

  Sra. Dolors Burjalés Sra. Sara Romaguera Sra. Carme Ferré Sra. Carmen Vives Sra. Maria F. Jiménez

  Professorat: Sra. Carme Tió

  Sra. M. Jesús Montes PAS: Sra. Delian Marsal Sra. Carme Nogués Alumnes: VACANT

  Professorat:

  Sra. Florencia Sáez Comissió Relacions Internacionals:

  Sra. Elena Abelló Riley Sra. Virtudes Rodero Sra. Encarna Bonfill

  Professorat Sra. Carme Vives

  Sra. Elena González VACANT Sra. Maria Luisa Mateu VACANT

  Professorat:

  Sra. Roser Ricomà Alumnes:

  VACANT Comissió d’Infrastructures:

  Sra. Sagrario Acebedo Professorat Sra. Carme Vives Sra. Carme Ferré VACANT Sra. Mª Jesús Montes VACANT Sra. Carme Nogués

  PAS: Sra. Delian Marsal

  Sra. Roser Ricomà Alumnes: VACANT

  Professorat:

  Sra. Virtudes Rodero Comissió de Política Lingüística:

  Sra. M. Rosa Aparicio PAS: Sra. Delian Marsal Sra. Maria Ferrater Alumnes: VACANT Professorat: Sra. M. Lluïsa Maldonado

  Comissió de Biblioteca:

  Sra. Dolors Burjalés Professorat: Sra. Carme Vives Sra. Dolors Cid PAS: VACANT Sra. Maria F. Jiménez VACANT Sra. M. Antònia Martorell

  Alumnes: VACANT

  Professorat:

  Sra. M. Jesús Montes

  9

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2009-10

  Organització

  10

  Comissió de Qualitat:

  Sra. Sagrario Acebedo Sra. M. Paz Querol Sra. Núria Albacar Sra. Roser Ricomà Sra. Dolors Cid Sra. Sara Romaguera Sra. Maria Ferrater Sra. Virtudes Rodero Sra. Carme Ferré

  Professorat:

  Sra. Carme Vives Sra. Mar Lleixà Sra. M. Antònia Blanco Sra. Mª Jesús Montes

  PAS: Sra. Delian Marsal

  Sra. Carmen Nieto VACANT Sra. Carme Nogués VACANT

  Professorat:

  Sra. M. Lluïsa Panisello Alumnes:

  VACANT Comissió de la URV Solidària:

  Sra. Dolors Cid Sra. M. Lluïsa Panisello Sra. Maria Ferrater

  Professorat: Sra. Carme Vives

  Sra Montserrat García VACANT Sra. Elena González VACANT Sra. M. Luisa Mateu VACANT Sra. M. Antonia Martorell

  Alumnes:

  VACANT

  Professorat:

  Sra. Carmen Nieto Comissió de Tutories

  Sra. M. Jesús Aguarón Sra. Florencia Sáez Sra. Núria Albacar Sra. Carme Nogués Sra. M. Rosa Aparicio Sra. M. Paz Querol Sra Montserrat García Sra. Virtudes Rodero Sra. Maria F. Jiménez

  Professorat:

  Sra. Carme Vives Sra. Mar Lleixà VACANT Sra. Antonia Martorell VACANT

  Professorat:

  Sra. Carmen Nieto Alumnes:

  VACANT

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2010-11

  Departament d’Infermeria

  4.2. DEPARTAMENT D’INFERMERIA És la unitat bàsica encarregada d’organitzar i desenvolupar la recerca i programar i impartir la docència en l’ensenyament propi de la seva àrea de coneixement. Òrgans unipersonals Directora: Dra. Maria Jesús Montes Muñoz Secretària: Dra. Maria Jiménez Herrera a) Consell de Departament

  Format per professors, alumnes i PAS. És l'òrgan col·legiat encarregat de donar a conèixer i aprovar els plans de docència de grau i postgrau i recerca dels seus membres. El Consell de Departament crearà i aprovarà les comissions que consideri oportunes.

  Els alumnes representants són: Infermeria Campus Catalunya

  Sra. Rosa M. Nolla Castells Sra. Maria Isabel Pascual Venteo

  Infermeria Campus Terres de l’Ebre

  Sr. Sergio Mies Padilla

  Infermeria Seu Baix Pendès Sra. Sara Font Donato

  Màster, doctorat i postgraus FURV

  VACANT Són funcions dels departaments i competències dels consells de departaments: Organitzar, desenvolupar i avaluar les activitats docents relatives a les matèries pròpies de l’àrea o

  àrees de coneixement de la seva competència, d’acord amb els requeriments del centre o centres en els quals es desenvolupin i dels plans d’estudi.

  Organitzar, desenvolupar i avaluar programes de doctorat. Poden organitzar també cursos d’especialització, perfeccionament i actualització de coneixements científics, tècnics i artístics en l’àrea o àrees de coneixement de la seva competència.

  Decidir, un cop escoltats els centres, el professorat que exercirà en les matèries de la seva competència

  Debatre i aprovar les línies generals de la política docent del departament. Aprovar el pla anual de docència Organitzar i coordinar la docència corresponent a una mateixa assignatura o matèria, quan sigui

  impartida per més d’un grup. Vetllar perquè els programes de les assignatures s’ajustin a les directrius dels plans d’estudi, evitar

  continguts repetitius i graduar els continguts entre les diferents matèries i cursos. Totes les altres que els Estatuts i les normes que els desenvolupin li atribueixin.

  11

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2009-10

  Matrícula

  5. TUTORIES L’Escola assignarà professor/a tutor/a als alumnes que han estat admesos per primera vegada en els ensenyaments que imparteix. La tutoria té com objectiu fer el seguiment acadèmic dels alumnes, orientant-los i donant-los consell de manera grupal o individualitzada en allò que afecta el progrés acadèmic en els seus estudis durant tota la seva estada a l’Escola. L’atenció del tutor/a coincidirà amb les hores d’atenció als alumnes de cada professor. És necessari que els alumnes de segon i tercer curs consultin amb el seu tutor/a perquè els orienti cara a la seva matrícula. Els dies 22, 23, 26 i 27 de juliol i els dies 2, 3 i 6 de setembre s’han organitzat tutories prematrícula per als alumnes que han accedit a través de la preinscripció oficial. En cada sessió de matrícula es faran tutories grupals a les 9 i a les 11, amb informació sobre: Pla d'estudis Grau. Horaris, permanència, segona llengua, calendari acadèmic i avaluació continuada,

  pràctiques clíniques Normativa de permanència Serveis universitaris en el Campus Tutories Automatrícula

  JORNADA D'ACOLLIDA: tindrà lloc la setmana del 6 al 9 de setembre Tant els professors com els tutors tenen assignat un temps setmanal dedicat a l’atenció dels alumnes en la matèria que imparteixen. Els dies i els horaris s'anuncien en els despatxos dels professors.

  6. MATRÍCULA L’alumne es matricula sota la seva responsabilitat i té obligació de conèixer i respectar les condicions de les normatives de matrícula i acadèmiques. Aquestes normes estan disponibles a la web de la Universitat: http://www.urv.net/ 6.1. CALENDARI DE MATRÍCULA

  TERMINIS DE MATRÍCULA

  a) Criteris de distribució Per facilitar l’elecció d’assignatures optatives i de crèdits lliures, la matrícula s’iniciarà per la inicial alfabètica resultant del sorteig establert anualment per la Generalitat de Catalunya, què ha correspost a la lletra “T”.

  b) Alumnes de nou accés: Les dates de matrícula vénen fixades de manera general per a tot Catalunya: - del 22 al 28 de juliol, alumnes de primera preferència - del 2 al 7 de setembre, alumnes de segona a vuitena preferència - del 4 al 6 d’octubre, alumnes admesos a partir de la preinscripció de setembre - 21 d’octubre, alumnes admesos el mes d’octubre procedents de la matrícula lliure

  Fins com a màxim el 30 de setembre (període ordinari) i el 28 d’octubre (període extraordinari), les secretaries poden regularitzar els expedients dels alumnes que impliquin emissió d'informes acadèmics, tipus: trasllat d'expedient, adaptacions, convalidacions, etc. És convenient que, en el moment de la matricula es tingui clara la selecció de les assignatures i/o crèdits de què l’alumne es vol matricular. Així s’afavoreix la deguda fluïdesa en tot el procés. 6.2. SISTEMA DE MATRÍCULA - Alumnes de nou accés: Automatrícula a l’Aula d'usuaris del Campus, amb una tutoria

  acadèmica i administrativa

  12

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2009-10

  Matrícula

  6.3. TRASLLAT D’EXPEDIENT Aquest tràmit es refereix als estudiants que estan seguint o han seguit estudis de Grau en una altra universitat, volen ser admesos a la URV per cursar els mateixos o uns altres estudis. El RD 1892/2008, de 14 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a l’accés als estudis universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques espanyoles, condiciona l’admissió del canvi d’universitat i/o d’estudis oficials espanyols al nombre de crèdits reconeguts (mínim 30 ECTS). Per això, prèviament a la sol·licitud de trasllat d’expedient, cal conèixer el nombre de crèdits reconeguts. Criteris de resolució de sol·licituds de trasllat, aprovats en Junta de Centre (març 2010)

  1. Cada curs s’acceptarà un màxim de 25 trasllats d’expedient, repartits per les 3 seus on s’imparteix el Grau en Infermeria

  10 al Campus Catalunya: 1 per estudiant amb estudis estrangers d’Infermeria, 3 per estudiants d’infermeria d’altres universitats, 6 per estudiants de l’EUI que demanen canvi de campus 10 al Campus de les Terres de l’Ebre: 1 per alumne amb estudis estrangers d’Infermeria, 3 per estudiants d’infermeria d’altres universitats, 6 per estudiants de l’EUI que demanen canvi de campus. 5 a la Seu del Baix Penedès: 2 per estudiants d’infermeria d’altres universitats, 3 per estudiants de l’EUI que demanen canvi de campus. Les places que quedin vacants es cobriran segons els criteris enunciats en el punt 2.

  2. L’ordre de priorització de les sol•licituds seguirà els següents criteris:

  Estudiants d’infermeria de la URV que vulguin canviar de Campus - Crèdits reconeguts - Qualificacions de l’expedient acadèmic

  Estudiants d’infermeria d’altres universitats - Crèdits reconeguts - Qualificacions de l’expedient acadèmic

  Estudiants amb estudis estrangers d’Infermeria - Crèdits reconeguts - Qualificacions de l’expedient acadèmic

  Estudiants d’altres ensenyaments àmbit sanitària - Branca de coneixement dels estudis cursats - Estudis cursats - Qualificacions d’accés a la universitat - Qualificacions dels seu expedient acadèmic

  També es considerarà els motius que provoquen la petició de trasllat i si s’escau s’ampliarien en 2 places més en situacions d’especial dificultat, a valorar per la Comissió de Trasllats. Termini - Període per estudiants d’infermeria de la URV que vulguin canviar de Campus: de l’1 de juny al 5

  de juliol. - Període ordinari per estudiants d’infermeria d’altres universitats i estudiants d’altres ensenyaments

  àmbit sanitària: de l’1 de juny al 31 de juliol Procediment Es troba detallat a http:// www.urv.cat – Intranet (perfil alumne) – Tràmits administratius.. Aquest tràmit comporta el pagament de la taxa de trasllat a la universitat d’origen i el pagament de la taxa d’estudi de reconeixement a la URV.

  13

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2009-10

  Matrícula

  14

  Els alumnes d’una altra universitat i/o estudis que volen ser admesos a la URV i als quals se’ls reconegui menys de 30 crèdits estan subjectes al procés de preinscripció i l’admissió a l’ensenyament a través del procés de preinscripció, suposa la concessió del trasllat d’expedient. 6.4. CONSULTA DE L’EXPEDIENT ACADÈMIC Els alumnes, per mitjà de la pàgina Web de la Universitat podeu fer la consulta del vostre expedient acadèmic, tant del nombre d’assignatures i de crèdits matriculats i superats, com de la informació sobre què us fa falta per acabar la carrera. L’adreça és: http://wis.si.urv.net/infoalumnes/exp.asp o a través de la secretaria virtual de la Intranet Heu de tenir cura de comprovar si la distribució de crèdits concorda amb el que preveu el vostre pla d’estudis i les altres disposicions d’ordre intern de la Universitat. Aquesta revisió serà imprescindible abans de formalitzar la matrícula de l'últim any de carrera per evitar desajustaments de l'expedient que puguin comportar problemes a l'hora de l'expedició del títol 6.5. LÍMITS DE MATRÍCULA Límits mínims de matriculació Els alumnes heu de matricular-vos de 60 crèdits mínims quan accediu per primera vegada a un

  ensenyament de Grau (Grau en Infermeria) Per als alumnes que es matriculen per segon cop, els limits de matrícula són 30 crèdits mínims i 72

  crèdits màxim

  6.6. NORMATIVA DE PERMANÈNCIA Alumnes de primer curs L’alumne de nou ingrés en un primer cicle ha d’obtenir en el seu primer curs acadèmic, entre assignatures bàsiques i obligatòries d’Universitat un mínim de 12 crèdits. Quan d’acord amb l’apartat anterior un alumne hagi de deixar els estudis que ha iniciat, no pot tornar a fer la preinscripció dels mateixos estudis fins al cap d’un curs acadèmic i per una sola vegada més. L’alumne procedent de les proves d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys no pot tornar a accedir als mateixos estudis fins al cap d’un curs acadèmic i per una sola vegada més. L’alumne que es trobi en la situació de no poder continuar als mateixos estudis a la URV podrà iniciar, si té plaça assignada a través del procés de preinscripció, uns altres estudis dels que s’imparteixen a la URV. L’alumne procedent de les proves d’accés a la Universitat per a més grans de 25 anys, podrà iniciar, si ha superat aquestes proves per un altre ensenyament, uns altres estudis dels que s’imparteixen a la URV. 6.7. ASSEGURANÇA ESCOLAR Tots els alumnes menors de 28 anys, en el moment d'abonar la matrícula, fan efectiva de forma obligatòria la quota d'assegurança escolar. El tràmit en el cas que n’hagués de fer ús és el següent: Demanar l'imprès (sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar) a la Secretaria i omplir-lo degudament. El mateix imprès detalla la documentació que haurà d'adjuntar l'alumne segons la prestació que sol·liciti. La tramitació de la sol·licitud es farà a través de la Secretaria de l'Escola o del/de la propi/a interessat/da.

  http://wis.si.urv.net/infoalumnes/exp.asp

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2009-10

  Pràctiques

  7. PRÀCTIQUES

  7.1. PRÀCTIQUES CLÍNIQUES Les pràctiques clíniques són obligatòries i es realitzen en els centres hospitalaris, d’atenció primària, centres psiquiàtrics etc. de les nostres comarques. A l’alumne se li assignarà una infermera/tutora. L’horari de les pràctiques serà l’acordat per les coordinadores de les assignatures i dels centres de pràctiques. NORMATIVA 1. L’alumne ha de dur a terme les pràctiques en el centre assignat i en el període indicat per l’Escola.

  Si l’alumne vol sol·licitar canvis en la realització de les Pràctiques Clíniques entre el Campus de les Terres de l’Ebre i el Campus Catalunya, cal que presenti una sol·licitud del 15 de setembre al 15 d’octubre i, - Tenir motius raonats:

  o Econòmics o De salut o Laborals

  El nombre de canvis acceptats, no podrà ser superior al nombre que el Centre receptor pugui assumir.

  2. L’alumne ha d’acudir uniformat a la unitat corresponent a l’hora en què comencin les pràctiques, i ha

  d’estar a la seva disposició fins a l’hora en què acabin, sempre que no hi hagi programada alguna activitat de l’Escola.

  3. Uniforme

  En els centres de pràctiques s’ha d’utilitzar l’uniforme complet de l’Escola

  4. Sol·licitud de permisos Els permisos s’han de sol·licitar sempre per escrit i per mitjà de la professora de pràctiques. Els permisos s’han de sol·licitar amb antelació. En cas de no assistir a pràctiques per una causa imprevista s’ha de comunicar a la unitat on

  s’estan fent les pràctiques, a la professora o a la secretària de l’Escola durant la jornada. En cas d’haver d’abandonar el centre de pràctiques s’ha d’avisar la professora de pràctiques

  i el responsable del servei. La professora de pràctiques pot demanar un justificant per escrit de les absències totals o

  parcials.

  5. Durada de les pràctiques: Cal consultar el calendari acadèmic. Abans del període de pràctiques s’exposen les llistes al Moodle, on hi consta el lloc, el període, etc.

  6. És obligatori complir totes les hores de pràctiques, regulades per les directrius europees de

  l’ensenyament d’infermeria. Si l’alumne cursa altres activitats dins l’horari de pràctiques, haurà de recuperar les hores de pràctiques no realitzades.

  7. Seguiment d’avaluació de les pràctiques

  Cada alumne té assignat un professor de pràctiques que realitza el seu seguiment durat el període de les mateixes, així com l’avaluació un cop finalitzat el període de pràctiques. Per qualsevol dubte l’alumne s’ha dirigir a aquest professor. Els alumnes que no superin les pràctiques o que per motius justificats no les puguin realitzar en el període establert, podran recuperar-les en el mes de juny, sempre que sigui possible, prèvia valoració dels responsables de les assignatures de pràctiques clíniques.

  ALUMNES NO PRESENTATS: Es considera NO PRESENTAT en un cicle pràctic, l'alumne que no realitzi el 100% del període assignat i aquesta serà la qualificació que l'alumne obtindrà al juny.

  15

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2009-10

  Pràctiques

  16

  7.2. VACUNACIÓ I PROFILAXI DE L'HEPATITIS B És un programa adreçat als estudiants d'infermeria com a grup de risc que està en contacte amb sang i fluids corporals. Els alumnes de primer curs abans d’anar a pràctiques, si no estan vacunats, han de fer-ho al Servei de Medicina Preventiva. La coordinació d’aquest servei entre els estudiants i el Servei de Medicina Preventiva la porta la direcció del centre. Tant la programació com el procés de vacunació per prevenir l'hepatitis B es porta a terme durant el primer curs acadèmic.

  7.3. BIOINOCULACIÓ O EXPOSICIÓ PERCUTÀNIA En cas de bioinoculació o exposició percutània a líquids corporals en horari de pràctiques clíniques se seguirà el protocol de cada centre de pràctiques.

  7.4. TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE PRESTACIÓ DE L’ASSEGURANÇA EN RELACIÓ A LA BIOINOCULACIO

  L’alumne que realitza pràctiques clíniques en un Centre Hospitalari o CAP, pot patir d’algunes de les següents incidències: punxades, contusions, caigudes, etc.. Quan un alumne en pràctiques pateix un d’aquests incidents es segueix el protocol de la tramitació de la sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar:

  La Infermera/Tutora responsable de l’alumne l’acompanya al Servei d’Urgències, perquè l’atengui un metge, que emet un informe mèdic que dóna a l’alumne.

  L’alumne portarà l’informe mèdic, amb un fotocòpia del DNI a la Secretaria de l’EU Infermeria, on

  omplirà un imprès de sol·licitud de prestació de l’Assegurança Escolar”. La Secretària de l’EU Infermeria signarà el “parte de l’accident escolar” i l’EU d’Infermeria enviarà

  l’original de la sol·licitud de prestació junt amb còpia de l’informe mèdic i còpia de seu DNI a l’INSS

  Una còpia serà lliurada a l’alumne perquè el Servei de Medecina Preventiva dels Hospitals com

  Joan XXIII, St. Pau i Sta. Tecla a Tarragona, Sant Joan a Reus, Pius Hospital a Valls, l’Hospital Verge de la Cinta a Tortosa i l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès, per a que facin el seguiment de l’alumne.

  Els alumnes que realitzin les pràctiques a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedes hauran de

  formalitzar un certificat de vacunació complert abans de les pràctiques.

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2010-11

  Centres de Pràctiques

  7.5. CENTRES DE PRÀCTIQUES TARRAGONA

  HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII:

  HOSPITAL UNIVERSITARI JOAN XXIII Dr. Mallafrè Guasch, 4 43007 TARRAGONA Tel: 977295800 CENTRE SOCIOSANITARI FRANCOLÍ Dr. Mallafrè Guasch, 4 43007 TARRAGONA Tel: 977 230 888 PADES TARRAGONÈS Hospital Universitari Joan XXIII Dr. Mallafré Guasch, s/n 43007 Tarragona Tel: 977 191 281 / 977 191 281 CENTRE D’ATENCIÓ I SEGUIMENT DE DROGODEPENDÈNCIES (CAS) JOAN XXIII Dr. Mallafré i Guasch, 4 – Edifici D 6a. Planta 43007 TARRAGONA Tel: 977 95 892

  HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS:

  HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS C/ Sant Joan, s/n 43201 Reus Tel: 977 310 300 ext. 5366

  CENTRE SOCIOSANITARI HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS C/ Sant Joan, s/n 43201 Reus Tel: 977 310 300

  XARXA SANITÀRIA I SOCIAL SANTA TECLA

  HOSPITAL SANT PAU I SANTA TECLA Rambla Vella, 14 43003 TARRAGONA Tel: 977259906 SÒCIOSANITARI SANTA TECLA-LLEVANT C/ Internet, s/n 43007 Tarragona Tel: 977 258 003 ABS SANTA TECLA-LLEVANT C/ Joan Fuster i Ortells, s/n 43007 Tarragona Tel: 977 258 005 Fax.: 977 25 80 19

  PIUS HOSPITAL VALLS PIUS HOSPITAL VALLS Pl. St. Francesc, s/n 43800 VALLS, Tarragona Tel: 977613000 CENTRE SÒCIOSANITARI PIUS HOSPITAL Pl. St. Francesc, s/n 43800 VALLS, Tarragona Tel: 977613000

  17

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2010-11

  Centres de Pràctiques

  PADES VALLS Pl. St. Francesc, s/n 43800 VALLS, Tarragona Tel: 977613000 RESIDÈNCIA ALT CAMP Camí del Bosc, s/n 43800 VALLS, Tarragona Tel: 977 600 292 CLÍNICA REDDIS MATT Pin i Soler, 12-14 43002 Tarragona Tel: 977 217 900

  INSTITUT PERE MATA HOSPITAL PSIQUIÀTRIC UNIVERSITARI Ctra. Institut Pere Mata, s/n 43206 REUS, Tarragona Tel: 977310066 SANATORI VILLABLANCA Carretera de Bellissens, s/n 43204 REUS, Tarragona Tel: 977 390 011 CENTRE MARINADA Carretera de Cambrils, Km. 5 43207 REUS, Tarragona Tel: 977 750 193 CENTRE DE SALUT MENTAL TARRAGONA NORD C./ Rovira i Virgili, 9 43002 TARRAGONA Tel: 977 218 853 CENTRE DE SALUT MENTAL REUS Passatge de la Rodona, 2 43201 REUS, Tarragona Tel: 977 341 656

  CENTRE SÒCIO SANITARI CIUTAT REUS Camí de Tarragona, 10-12 43204 Reus Tel: 977 300 021

  RESIDÈNCIA D’AVIS CAMBRILS. FUNDACIÓ VALLPARADÍS Bertran de Cambrils, s/n Apt. 301 43850 CAMBRILS, Tarragona Tel: 977 364 715 / 93 736 50 16 DEPARTAMENT BENESTAR I FAMÍLIA CENTRE NTRA. SRA. DE LA MERCÈ Passeig Sant Antoni, 100 43003 Tarragona RESIDÈNCIA AVIS ICASS Av. S.XX, 1 43202 REUS, Tarragona LLAR CONCA DE BARBERÀ Avinguda Manel Ribe, 46-48 43400 MONTBLANC, Tarragona

  18

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2010-11

  Centres de Pràctiques

  HOSPITAL COMARCAL DE L’ALT PENEDÈS C./l’Espirall, s/n 08720 VILAFRANCA DEL PENEDÈS, Barcelona Tel: 93 818 04 40 HOSPITAL COMARCAL DE MORA D’EBRE C/ Benet Messeguer, 2 43740 Mora d’Ebre Tel: 977 401 863 RESIDÈNCIA NATZARET Avinguda Miracle Descàrrega, 8 43740 Móra d’Ebre Tel: 977 400 881 / 977 400 931 HOSPITAL DE LA CARITAT TORREDEMBARRA FUNDACIÓ PRIVADA PERE BADIA Pere Badia, 2, 4 43830 Torredembarra Tel: 977 641 132

  CENTRES D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA ALT CAMP

  CAP ALCOVER Fonts del Glorieta, s/n 43460 Alcover Tel.: 977 76 06 90 Fax.: 977 84 64 09 CAP DOCTOR SARRÓ ROSET Vallvera, 8 43800 Valls Tel.: 977 60 11 10 Fax.: 977 61 28 34 CAP VILA-RODONA Pl. dels Arbres, 7 43814 Vila-rodona Tel.: 977 63 90 19 Fax.: 977 63 90 40

  CENTRES D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA BAIX CAMP

  CAP GIMBERNAT Pl. de l'Ajuntament, 4 43850 Cambrils Tel.: 977 36 30 74 Fax: 977 36 64 08 CAP LA SELVA DEL CAMP El Vilar, 2 43470 La Selva del Camp Tel.: 977 84 57 17 Fax.: 977 84 57 59 CAP L'HOSPITALET DE L'INFANT Carretera de Móra, 15-18 43890 L'Hospitalet de l'Infant Tel.: 977 82 03 36 Fax.: 977 82 06 40 CAP LLIBERTAT C. General Moragues, 52 43201 Reus Tel.: 977 77 85 05 Fax.: 977 34 19 59 (Reus 4) 977 34 02 52 (Reus 3) CAP MARIÀ FORTUNY C. Astorga, s/n 43205 Reus Tel.: 977 77 68 02 Fax.: 977 77 68 03

  19

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2010-11

  Centres de Pràctiques

  CAP SANT PERE Camí de Riudoms, 53-55 43202 Reus Tel.: 977 77 85 05 Fax.: 977 32 24 50

  CENTRES D'ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA TARRAGONÈS CAP BONAVISTA Carrer set, 36 43100 Tarragona Tel.: 977 55 10 96 Fax.: 977 55 10 96 CAP CONSTANTÍ Carrer dels Horts, 6 43120 Constantí Tel.: 977 52 15 15 Fax.: 977 52 00 23 CAP JAUME I Jaume I, 45-49 43005 Tarragona Tel.: 977 24 71 65 CAP EL MORELL Av. Tarragona, s/n 43760 El Morell Tel.: 977 84 00 15 Fax.: 977 84 23 36

  CAP MURALLES Escultor Verderol, s/n 43002 Tarragona Tel.: 977 24 94 04 CAP SANT PERE I SANT PAU Edifici del CAP (al costat de les vivendes de la guàrdia civil) 43007 Tarragona Tel.: 977 20 06 38 Fax.: 977 20 04 84 CAP SANT SALVADOR Av. de Sant Salvador, 114 bis 43130 Tarragona Tel.: 977 52 34 10 Fax.: 977 52 34 10 CAP SALOU Carrilet, 12 43840 Salou Tel.: 977 38 31 04 Fax.: 977 38 07 42 CAP TÀRRACO C/ Doctor Mallalfré Guasch, s/n 43007 Tarragona Tel.: 977 22 18 71 CAP TORREFORTA-LA GRANJA La Gomera, 10 43006 Tarragona Tel.: 977 54 80 88 Fax.: 977 55 12 00 CAP TORREDEMBARRA Onze de Setembre, s/n 43830 Torredembarra Tel.: 977 64 38 09 Fax.: 977 64 38 01

  20

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2010-11

  Centres de Pràctiques

  CAP VILA-SECA Tarragona, 22 43480 Vila-seca Tel.: 977 39 40 27 Fax.: 977 39 40 38

  7.6. CENTRES DE PRACTIQUES TORTOSA

  HOSPITAL DE TORTOSA VERGE DE LA CINTA Esplanetes, 44-58 43500 Tortosa Tel.:977 51 91 00 CLÍNICA TERRES DE L’EBRE Pl. Joaquim Bau, 6-8 43500 Tortosa Tel. 977 58 82 00 HOSPITAL DE LA SANTA CREU Pg. Mossèn Valls, 1 43500 Tortosa Tel.:977 50 05 33 RESIDENCIA DE ANCIANOS DIOCESANA SAN MIGUEL ARCÁNGEL C/ Poeta Vicente García, 12 43500 Tortosa Teléfono: 977 44 11 47 HOSPITAL COMARCAL DE MORA D’EBRE C/ Benet i Messeguer, s/n 43740 Mora d’Ebre Tel: 977 40 16 74 HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA C/ Jardí 3 43870 Amposta Tel.: 977 70 01 00 RESIDÈNCIA D’AVIS AMPOSTA C/ Cervantes, s/n 43870 Amposta Tel: 977 04 06 25

  CENTRE D’EDUCACIÓ ESPECIAL L’ÀNGEL C/ Josep Tarradellas, 14-34 43870 Amposta Tel: 977 70 48 69 CENTRE OCUPACIONAL L’ÀNGEL C/ Josep Tarradellas, 14-34 43870 Amposta Tel: 977 70 48 69 LLAR RESIDÈNCIA L’ÀNGEL C/ Josep Tarradellas, 14-34 43870 Amposta Tel: 977 70 48 69 RESIDÈNCIA IBERA C/ Josep Tarradellas, 14-34 43870 Amposta Tel: 977 70 48 69

  21

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2010-11

  Centres de Pràctiques

  CENTRE DE SALUT MENTAL DE TORTOSA (FUNDACIÓ PERE MATA TERRES DE L’EBRE) Av. Colom, 16-20 43500 Tortosa Tel: 977 50 19 47

  UNITAT POLIVALENT (FUNDACIÓ PERE MATA TERRES DE L’EBRE):

  CENTRE DE SALUT MENTAL DE AMPOSTA HOSPITAL DE DIA UNITAT D’HOSPITALITZACIÓ C/ Amèrica, 15 43870 Amposta Tel: 977 70 43 81

  SERVEI D’ATENCIÓ PRIMARIA (SAP) TERRES DE L’EBRE

  CAP Aldea Av. Catalunya, s/n 43896 L’Aldea Tel: 977 45 12 13 CAP Alcanar Av. del Remei cantonada c/ Càlig, s/n 43530 Alcanar Tel. 977 73 19 32 CAP L’Ametlla de Mar C/ Llibertat, 70 43860 L’Ametlla de Mar Tel: 977 49 38 49 CAP L’Ampolla C/ Manuel Ferrer, s/n 43895 L’Ampolla Tel: 977 46 06 01 CAP Amposta Av. Catalunya, 2 43870 Amposta Tel: 977 70 28 90 CAP Masdenverge C/ Balmes, s/n 43878 Masdenverge Tel. 977 71 84 69 CAP La Galera C/ Carasol, s/n 43515 La Galera Tel. 977 71 87 88 CAP Godall C/ Reverenda Mare Teresa Blanch, s/n 43516 Godall Tel. 977 73 81 05 CAP Sant Jaume d’Enveja Pl. Francesc Graupera, 89-91 43877 Sant Jaume d’Enveja Tel. 977 46 84 82 CAP Camarles Pl. Tortosa, s/n 43894 Camarles Tel: 977 47 05 61

  22

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2010-11

  Centres de Pràctiques

  CAP Deltebre C/ Esportiva, 164 43580 Deltebre Tel: 977 48 96 91 CAP Gandesa Ctra. Vilalba, s/n 43780 Gandesa Tel: 977 42 09 65 CAP Perelló C/ Lluís Companys, 20 43519 Perelló Tel: 977 49 02 13 CAP Santa Bàrbara Av. Verge de Montserrat, s/n 43570 Sta. Bàrbara Tel: 977 71 84 79 CAP Sant Carles Av. Constitució, 62 43540 Sant Carles de la Ràpita Tel: 977 74 16 67 CAP La Sénia C/ Aragó, 2 43560 La Sénia Tel: 977 57 50 00 CAP Ulldecona C/ Maestrat, 1 43550 Ulldecona Tel: 977 72 09 60 CAP El Temple Plaça Carrilet, s/n 43500 Tortosa Tel. 977 51 09 51 / 977 51 00 18 CAP Bítem C/Hereus d’en Gasol, s/n 43510 Bítem Tel. 977 59 67 64 CAP Campredó C/ Escardó i Valls, s/n 43897 Campredó Tel. 977 59 75 98 CAP Tivenys C/ Abadia,10 43511 Tivenys Tel. 977 49 61 63 CAP Baix Ebre Av. Colom, 16-20 43500 Tortosa Tel: 977 50 17 97 CAP Aldover C/ Sant Domènech cantonada C/ Catalunya s/n 43591 Aldover Tel: 977 47 34 22

  23

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2010-11

  Centres de Pràctiques

  24

  CAP Benifallet C/ Marcel·lí Domingo, 1 43512 Benifallet Tel: 977 46 22 12 CAP Jesús Ctra. Roquetas-Jesús, s/n 43590 Jesús Tortosa Tel: 977 50 32 11 CAP Roquetes Pg. Del Canal, 11 43520 Roquetes Tel: 977 50 23 21 CAP Xerta C/ Martí i Martí, s/n 43590 Xerta Tel: 977 47 34 89

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2010-11

  Programes d’intercanvi

  8. PROGRAMES D’INTERCANVI L’espai europeu d’educació superior facilita la lliure circulació de professionals en tots els estats membres. Aquests programes d’intercanvi ofereixen l’oportunitat de conèixer altres realitats que poden ser rellevants pel futur desenvolupament professional dels alumnes Un del objectius de l’Escola d’infermeria és potenciar els intercanvis a nivell internacional, tant d’alumnes com de professors. Els programes d’intercanvi internacionals permeten als alumnes, i a la Escola en el seu conjunt, obrir-se a altres maneres d’entendre la docència en infermeria, així com a altres cultures del cuidar. Estem convençuts que aquesta obertura ens enriqueix a tots tant a nivell humà com professional, ajudant els alumnes a ser persones més tolerants i professionals més complets. Els programes internacionals en els que participa l’Escola d’Infermeria són: Programa Sòcrates-Erasmus: subvencionat por la Unió Europea preveu estades entre tres mesos i

  un any acadèmic. La subvenció té la finalitat de cobrir despeses ocasionades per l’estada. L’Escola té convenis signats amb les escoles d’infermeria de Naevsted (Dinamarca), Trondheim (Noruega), Boras (Suècia), Reggio Emilia (Itàlia), Lisboa i Azores (Portugal), Sairaalamaki (Finlàndia) i Lyon (França).

  Nom del centre Contacte Relacions Internacionals País

  Sygeplejeskolen i Storstrøms www.cvusyd.dk

  [email protected] Dinamarca

  Finlandia Kimenlaakso Polytechnic plaza.kyamk.fi

  [email protected]

  França Institut de Formation en Soins

  Infirmiers www.crf-hopital-des-charmettes.com

  [email protected]

  Univ.degli Studi di Modena e Reggio Emilia

  www.unimo.it [email protected]

  Itàlia Seconda Università degli Studi di web.unina2.it

  [email protected] Napoli

  Noruega Høgskolen i Sør Trøndelag www.hist.no

  [email protected]

  Escola Superior de Emfermagen de Lisboa

  www.esemfr.pt/iniciar.html [email protected]

  Escola Superior de Emfermagen Cidade do Porto

  cp.esenf.pt [email protected]

  Universidade dos Açores (Angra do Heroismo ilha Terceira

  www.uac.pt [email protected]

  Portugal

  Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário

  www.cespu.pt [email protected]

  University of Brighton * www.brighton.ac.uk

  [email protected] Regne

  Child Health Dept. Child City Unit www.city.ac.uk University

  Suècia Vardhögskolan i Borås www.hb.se

  [email protected]

  Xile Universidad de La Frontera Programa Sèneca: Mobilitat d'estudiants de 1r i 2n cicle a universitats de l'Estat Espanyol. L’Escola

  té convenis signats amb les Escoles d’Infermeria de la Universitat de Lleida, la Universitat del Pais Basc, la Universitat d’Alacant, la Universidad de Córdoba, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria i la Universidad Rey Juan Carlos que preveuen estades entre tres i nou mesos.

  25

  http://www.sasu.dk/http://www.hist.no/english/index.htmhttp://www.sasu.dk/http://www.cvusyd.dk/mailto:[email protected]://plaza.kyamk.fi/Resource.phx/community/mainpage/mainpage.htxmailto:[email protected]://www.crf-hopital-des-charmettes.com/mailto:[email protected]://www.unimo.it/http://www.unimo.it/http://www.unimo.it/mailto:[email protected]://web.unina2.it/http://web.unina2.it/http://web.unina2.it/mailto:[email protected]://www.hist.no/http://www.hist.no/mailto:[email protected]://www.esemfr.pt/iniciar.htmlmailto:[email protected]://cp.esenf.pt/http://cp.esenf.pt/http://cp.esenf.pt/mailto:[email protected]://www.uac.pt/mailto:[email protected]://www.cespu.pt/pt-PT/mailto:[email protected]://www.brighton.ac.uk/http://www.brighton.ac.uk/mailto:[email protected]://www.city.ac.uk/sonm/child/http://www.city.ac.uk/sonm/child/http://www.city.ac.uk/http://www.hb.se/english/http://www.hb.se/mailto:[email protected]

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2009-10

  Programes d’intercanvi

  26

  European Nursing Module Network: Xarxa d’Escoles d’Infermeria adscrites al sistema de 15 països d’Europa (tant de dins com de fora de la Unió Europea) que ofereixen places d’intercanvi tres vegades l’any: març, maig i octubre. És un programa de quatre setmanes de duració: la primera i la última al seu propi país, i la segona i la tercera al país escollit. Hi ha dos maneres de participar: una és visitar un altre país com a “estranger”, i l’altre és com a “host student” en el propi país. L’idioma del programa és l’anglès ja que durant les estàncies poden coincidir alumnes de diferents països. Durant l’intercanvi s’organitzen diferents activitats per afavorir la relació entre tots els alumnes, intercanviar coneixements i experiències, practicar l’anglès, a més a més de donar a conèixer el nostre país. És de finançament privat però els alumnes tenen la possibilitat de demanar una ajut a l’Escola. Per a més informació podeu consultar la web de l’European Nursing Module Network: http://www.leeds.ac.uk/europeannursing/

  Programa Interuniversitari de l’Agència de Cooperació Iberoamericana del Ministeri d’Afers Exteriors. Destinat a estudiants de l’últim any de carrera i postgraduats de tot l’Estat Espanyol en universitats d’Amèrica Llatina, Àsia, Oceania, Àfrica i països d’Europa del Est. L’estudiant realitzarà tasques de recolzament a la docència i a la recerca en el departament que hagi ofertat la plaça.

  Persona de contacte: Campus Terres de l’Ebre: Maria Luisa Mateu: [email protected] Campus Catalunya: Roser Ricomà Muntané [email protected] Per a més informació podeu consultar la web de l’International Center de la URV http://www.urv.cat/mobilitat/ o les adreces de correu

  [email protected] [email protected]

  http://www.leeds.ac.uk/europeannursing/mailto:[email protected]:[email protected]://www.urv.cat/mobilitat/mailto:[email protected]:[email protected]

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2010-11

  Serveis

  9. SECRETARIA DE CENTRE Ofereix informació administrativa i acadèmica a l’alumnat i al professorat.

  Informació general Tramitació de títols Sol·licitud de convalidacions d'estudis cursats Certificacions Matriculació Trasllats, etc..

  Campus Catalunya Campus Terres de l’Ebre Seu Baix Penedès Avinguda Catalunya, 35 C/ Teodor González, 43 Avinguda Palfuriana, 104 43002 Tarragona 43500 Tortosa 43880 Coma-ruga (El Vendrell) 977299441 977299482

  977449747 / 977449753 977449740

  977684950

  FAX 977 29 94 01 FAX 977 445 828 FAX 977683882 [email protected] [email protected] [email protected] Horari d’atenció al públic Horari d’atenció al públic Horari d’atenció al públic Dilluns a divendres: 10 a 13 Dilluns a divendres: 9:30 a 13:30 h Dilluns a divendres: 10 a 13 h Dimarts i dimecres: 16 a 17.30 h Dimarts i dijous: 16 a 17.30 h Dilluns: de 16 a 18 h

  10. CRAI DEL CAMPUS CATALUNYA El CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació) és un entorn comú amb tots els serveis universitaris de suport a l’aprenentatge, la docència i la recerca relacionats amb la informació i les tecnologies de la informació. Els usuaris són estudiants, docents i personal d’administració i serveis de la URV. Els seus fons bibliogràfics i recursos estan especialitzats en les matèries dels ensenyaments d'estudis Anglesos i Alemanys, Antropologia, Comunicació audiovisual, Dret, ,Geografia, Història, Historia de l’art, Infermeria, Filologia Catalana, Filologia Francesa, Filologies clàssiques, Lingüística, Llengua i literatura hispàniques (Filologia hispànica), Periodisme, Publicitat i relacions públiques, Relacions laborals i Treball Social. Horari:

  De dilluns a divendres: de 8h. a 22h. Dissabtes: de 9h. a 21h. Diumenges: de 9h. a 14h. En període d’avaluació: de dilluns a divendres de: 8h a 24 h.

  dissabtes i diumenges de: 9h a 24 h.

  Serveis:

  - Punt d’atenció a l’usuari: tota la informació que necessites saber de la URV. - Informació bibliogràfica - Consulta del catàleg i del fons de la biblioteca. - Espais de silenci i estudi, de treball individual i en grup - Accés lliure al fons de llibres, revistes i material audiovisual - Fons de reserva i fons bibliogràfics especialitzats - Préstec de documents - Préstec interbibliotecari i obtenció de documents d’altres biblioteques de fora de la URV. - Préstec d’ordinadors portàtils - Guies d’ajuda i tutorials. - Servei de reprografia (fotocopiadores d’autoservei) - Lectors i reproductors en diversos suports - Cursos de formació per conèixer l’ús de les eines i els recursos de la biblioteca, així com per

  assolir altres competències TIC.

  27

 • Guia docent del Grau en Infermeria Curs 2009-10

  Serveis

  28

  - Biblioteca digital - Connexió a Internet i xarxa oberta (Wifi) - Connexió als recursos-e des de fora de la URV - Factoria: assessorament tècnic i suport tecnològic per millorar els treballs acadèmics. - Espai d’aprenentatge de llengües: suport per a la millora de l’anglès, el català i el castellà. - Aula d’informàtica: amb 100 ordinadors de lliure disposició.

  Professionals al teu servei:

  Bibliotecaris especialitzats, professionals de la informació, tècnics multimèdia i tècnics lingüístics. Per a més informació: Consulteu la web: http://www.urv.cat/biblioteca/index.html Truqueu-nos al telèfon 977 559 524 Adreceu-nos un missatge a traves de [email protected]: http://wwwa.urv.cat/biblioteca/QP/

  11. BORSA DE TREBALL Un cop els alumnes assoleixin la titulació tenen, a través de la informació arribada a l'Escola, moltes oportunitats de trobar llocs de treball, que s’exposa a la web de l’EU Infermeria. La borsa de treball està gestionada per Sotsdirecció. Al llarg del curs s’ofereixen xerrades informatives d’ofertes de treball d’institucions i d’empreses estrangeres i nacionals. Dins dels hospitals existeix una borsa de treball, destinada a aquells alumnes de primer i segons curs de la grau (que tinguin el títol d'FP 1, branca sanitària) que vulguin treballar durant les suplències d'estiu, com a auxiliar d'infermeria. 12. ALTRES SERVEIS DE LA URV ALS ESTUDIANTS Servei d’esports de la URV Coordinació amb el servei d’Esports de la Universitat, difusió de cartells, informació a totes les persones interessades a practicar qualsevol esport, dins del marc de la URV (lligues universitàries de futbol sala, de bàsquet, etc.), formalització del carnet del Servei. Borsa de treball de la URV Difusió de totes les ofertes de treball del Servei d’Estudiants i de l’Extensió Universitària (SEGEU) de la URV i tramitació de les dades dels estudiants que volen entrar a formar-ne part, mitjançant una sol·licitud i els diversos documents que calen.

  Borsa d’habitatge de la URV Llistat a disposició dels estudiants de tots els habitatges, pisos d’estudiants, pisos particulars, que estan disposats a acollir alumnes de la URV i que s’han inscrit a la Borsa. Becari d’atenció a la comunitat universitària (BACU) Persona encarregada d’informar els universitaris dels serveis que ofereix la Universitat.

  Per a més informació consulteu la intranet de la web:

  https://www.urv.net/urvnet/

  http://www.urv.cat/biblioteca/index.html

 • Guia docent del Grau en Infermeria Pla d’estudis

  Curs 2010-11

  13. PLA D’ESTUDIS PLA D’ESTUDIS DEL GRAU EN INFERMERIA

  Durada: 4 cursos Crèdits acadèmics: 240

  Orientació per a la matrícula:

  Crèdits ECTS Curs

  Formació Bàsica

  Obligatòries Optatives Pràctiques clíniques

  Treball Fi de Grau

  Total

  1r

  48 9 - 3 - 60

  2r

  12 36 3 9 - 60

  3r

  - 27 15 18 - 60

  4t

  - - 48 12 60

  Totals 60 72 18 78 12 240

  PRIMER CURS

  ANUAL Assignatura Crèdits ECTS Codi Infermeria Bàsica en el Cicle Vital 9 18204101 Fonaments de Psicologia Aplicada 6 18204005 Tecnologies de la Informació i de la Comunicació i Documentació 6 18204008

  PRIMER QUADRIMESTRE Assignatura Crèdits ECTS Codi Estructura i Funció del Cos Humà 6 18204001 Biologia i Microbiologia 6 18204004 Ètica del Cuidatge i Bases Conceptuals d’Infermeria 6 18204009

  SEGON QUADRIMESTRE Assignatura Crèdits ECTS Codi Funció del Cos Humà 6 18204002 Bioestadística 6 18204003 Salut Pública i Educació per a la Salut 6 18204007 Introducció a les pràctiques clíniques 3 18204109

  SEGON CURS

  ANUAL Assignatura Crèdits ECTS Codi Farmacologia 6 18204107

  PRIMER QUADRIMESTRE Assignatura Crèdits ECTS Codi Relació Terapèutica i Comunicació en la Infermeria 6 18204006 Infermeria a la Gestació, Infància i Adolescència 6 18204102 Infermeria en la Joventut 9 18204103 Principis de Nutrició a Infermeria 3 18204108 Assignatures Optatives

  18204205 International Nursing 3 Introducció Tècniques Complementàries en els Cuidatges d’Infermeria 3

  18204210

  SEGON QUADRIMESTRE Assignatura Crèdits ECTS Codi Antropologia i Ciutadania 6 18204010 Infermeria en la persona adulta 12 18204104 Pràctiques Clíniques I 9 18204110

  29

 • Guia docent del grau en Infermeria Pla d’estudis

  30

  TERCER CURS PRIMER QUADRIMESTRE

  Codi Assignatura Crèdits ECTS 18204105 Infermeria en la Persona Gran 9 18204111 Pràctiques Clíniques II 9 18204115 Gestió i Experiència Organitzativa 6

  Optatives 6 SEGON QUADRIMESTRE

  Codi Assignatura Crèdits ECTS 18204106 Infermeria en Situacions Complexes de Salut Mental i Física 12 18204112 Pràctiques Clíniques III 9 Optatives 9

  QUART CURS ANUAL

  Codi Assignatura Crèdits ECTS 18204113 Pràctiques Clíniques IV 24 18204114 Pràctiques Clíniques V 24 18204301 Treball de Fi de Grau 12

 • Guia docent del Grau en Infermeria Activitat acadèmica

  Curs 2010-11

  14. ACTIVITAT ACADÈMICA

  14.1. CALENDARI ACADÈMIC 2010/2011

  PERÍODE PRIMER CURS

  Docència amb avaluació continuada: Aula Del 6 de setembre al 21 de gener de 2011

  1R QUADRIMESTRE

  Tancament d’avaluacions i qualificació Del 24 al 28 de gener de 2011.

  Actes Data límit

  4 de febrer de 2011

  Docència amb avaluació continuada: Pràctiques clíniques Del 31 de gener al 18 de febrer de 2011

  Docència amb avaluació continuada: Aula Del 21 de febrer al 10 de juny de 2011

  2N QUADRIMESTRE

  Tancament d’avaluacions i qualificació Del 13 al 23 de juny de 2011

  Data límit 30 de juny de 2011

  Actes

  PERÍODE SEGON CURS

  Docència amb avaluació continuada: Aula Del 6 de setembre al 21 de gener de 2011

  1R QUADRIMESTRE

  Tancament d’avaluacions i qualificació Del 24 al 28 de gener de 2011.

  Data límit 4 de febrer de 2011

  Actes

  Docència amb avaluació continuada: Aula

  Del 31 de gener al 13 de maig de 2011

  Docència amb avaluació continuada: Pràctiques clíniques Del 16 de maig al 17 de juny de 2011

  2N QUADRIMESTRE Tancament d’avaluacions i qualificació

  Del 20 al 23 de juny de 2011 Data límit

  30 de juny de 2011 Actes

  Vacances de Nadal Del 20/12/10 al 6/01/2011

  Setmana Santa Del 18 al 25 d’abril de 2011

  31

 • Guia docent del Grau en Infermeria Campus Catalunya

  PRIMER CURS

  14.2. ITINERARI I HORARIS DE DE PRIMER CURS CAMPUS CATALUNYA

  Grau en Infermeria - Pla d’Estudis 1820 ITINERARI CURRICULAR DE PRIMER CURS

  ASSIGNATURA CRÈDITS PROFESSOR RESPONSABLE DEPARTAMENT CODI

  ASSIGNATURES ANUALS

  Infermeria Bàsica en el Cicle Vital 9

  Virtudes Rodero Carme Vives Infermeria 18204101

  Fonaments de Psicologia Aplicada 6 Xavier Moriones Psicologia 18204005

  Tecnologies de la Informació i de la Comunicació i Documentació 6 Teresa Verdura Infermeria 18204008

  ASSIGNATURES 1er QUADRIMESTRE

  Estructura i Funció del Cos Humà

  6 Ana Borruel Mercedes Gómez Rosa Sansegundo

  Infermeria Ciències Mèdiques Bàsiques

  18204001

  Biologia i Microbiologia 6 Maria José Figueras Ciències Mèdiques Bàsiques 18204004

  Ètica del Cuidatge i Bases Conceptuals d’Infermeria 6

  Virtudes Rodero Carme Vives Infermeria 18204009

  ASSIGNATURES 2n QUADRIMESTRE

  18204002 Funció del Cos Humà 6 Ana Borruel Infermeria

  18204003 Bioestadística 6 M. Rosa Aparicio Infermeria

  Salut Pública i Educació per a la Salut

  6 Dolors Cid Infermeria 18204007

  Introducció a les pràctiques clíniques

  3 Carme Nogués Infermeria 18204109

  32

 • Guia docent del grau en Infermeria Campus Catalunya

  PRIMER CURS

  HORARI DE PRIMER CURS CAMPUS CATALUNYA

  PRIMER CURS TARRAGONA Pla d’Estudis 1820 PERÍODE: 6 de setembre al 21 de gener de 2011 PRIMER QUADRIMESTRE ANY ACADÈMIC: 2010/2011

  DILLUNS DIMART

  S DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

  8-9

  Estructura i funció cos humà

  Bioquímica Teoria

  6/10 a 10/11 A. 502

  Ètica del Cuidatge i Bases Conceptuals

  d’Infermeria Teoria

  5/11 al 17/12 A. 502

  Ètica del Cuidatge i Bases Conceptuals

  d’Infermeria Teoria A. 502 Seminari A B

  9-10 15,22,29 setemb. 17 i 24 nov /1 des

  A. 311 i 312

  Biologia i microbiologia Teoria

  De l’1/10 al 17/12 A. 502

  10-11

  Infermeria bàsica Pràctiques Lab. A,B,C 1/10 a 26/11 A.502,415 i 410

  Fonaments Pscologia

  Seminari A 10/9 a 15/10 A. 309

  Biologia i microbiologia

  Teoria A. 502

  Infermeria Bàsica en el Cicle Vital

  Teoria

  11-12 16set x2h=32h

  A. 502

  Fonaments de Psicologia aplicada

  Problema A

  21/10 a 13/01

  A. 309 Fonaments Psicologia Problema C

  22/10 a 14/01 A.309 Infermeria bàsica Pràctiques Lab. D,E,F 1/10 a 26/11 A.502,415 i 410 12-13

  Ètica del Cuidatge i Bases Conceptuals

  d’Infermeria Seminaris A i B 8/09 al 27/10

  A.309 i 310

  Fonaments Psicologia Seminari B

  10/9 a 15/10 A.309

  Fonaments de psicologia aplicada

  Teoria A. 502

  DIA

  D’E

  ST

  UD

  I I

  DE

  RE

  ALIT

  ZA

  CIÓ

  DE T

  REB

  ALLS

  Ètica

  13-14 8 Grups d’ABP

  Del 3/11 a l’1/12 A. de la 508-515

  Fonaments de psicologia

  Problema B

  21/10 a 13/01

  A. 309 Fonaments Psicologia Problema D

  22/10 a 14/01 A.309

  14-15 DESCANS DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

  15-16

  Estructura funció cos humà Anatomia

  Teoria 14/9 al 2/11

  de 16 a 18 hores A. 502

  Estructura funció cos humà

  Anatomia Seminaris C D 11/11 al 20/1 de 15 a 18H A.309 i 310

  16-17

  Biologia i microbio grups A i B

  4, 6, 7, 8 d’octubre

  grups C i D 11, 13, 14, 15

  d’octubre (15 a 20 h )

  17-18

  Seminaris A,B,

  9/11 al 18/1 de 15 a 18 hores

  A. 309 i 310

  18-19

  Biologia i microbiologia

  grups A i B 4, 6, 7, 8 d’octubre

  grups C i D

  11, 13, 14, 15 d’octubre

  (15 a 20 h)

  (Seminaris al laboratori de

  Reus)

  Estructura funció Bioquímica

  21 i 28 octub. 16 a 18h

  (Campus Sescelades)

  Biologia i microbio

  grups A i B 4, 6, 7, 8 d’octubre

  grups C i D

  11, 13, 14, 15 d’octubre

  (15 a 20 h)

  (Seminaris al laboratori de

  Reus)

  Biologia i microbiol.

  grups A i B 4, 6, 7, 8 d’octubre

  grups C i D

  11, 13, 14, 15 d’octubre

  (15 a 20 h)

  (Seminaris al laboratori de

  Reus)

  19-20

  Vacances de Nadal del 20 de desembre al 6 de gener L’adjudicació de l’aulari pot estar subjecte a canvis per necessitats del Campus

  NOTA: les línees discontínues indiquen que s’imparteix en la mateixa franja horària

  33

 • Guia docent del grau en Infermeria Campus Catalunya

  PRIMER CURS

  HORARI DE PRIMER CURS TARRAGONA Pla d’Estudis 1820

  HORARI DE PRIMER CURS CAMPUS CATALUNYA Pla d’Estudis 1820

  PERÍODE: del 31 de gener al 18 de febrer de 2011 ANY ACADÈMIC: 2010/2011

  DILLUNS

  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

  8-9

  9-10

  10-11

  11-12 Pràctiques Clíniques 12-13

  13-14

  14-15

  15-16

  16-17

  17-18

  31 de gener al 18 de febrer de 2011

  5 hores al dia al llarg de les 3 setmanes

  34

 • Guia docent del grau en Infermeria Campus Catalunya

  PRIMER CURS

  35

  HORARI DE PRIMER CURS TARRAGONA Pla d’Estudis 1820

  PERÍODE: del 21 de febrer al 10 de juny de 2011 SEGON QUADRIMESTRE ANY ACADÈMIC: 2010/2011

  DILLUNS

  DIMARTS

  DIMECRES DIJOUS

  DIVENDRES

  8-9

  9-10

  Infermeria Bàsica en el cicle vital

  8 grups ABP 21/2 al 28/3

  A. de la 508-515

  Teoria 4/04 i 11/04

  A. 502

  2 Grups seminaris A B 18/4 al 06/6 A. 309 i 310

  Tecnologies de la Informació i de la Comunicació i Documentació Seminari A Del 23/02 al 18/05 Aula Inf. docència 4

  Bioestadística Seminari B

  Del 23/02 al 4/05 A. 309

  Tecnologies de la Informació i de la Comunicació i problema A,B 25/2 al 20/5 Aula Inf. docència 2 i 4

  Salut pública i educació

  per a la salut ABP D, E, F

  25/2 al 27/5 A.420,421,422

  10-11

  11-12

  Salut pública i educació per a la salut Seminaris A B 28/2 al 16/5 A. 309 i 310

  Tecnologies de la Informació i de la Comunicació i Documentació Seminari B Del 23/02 al 18/05 Aula Inf. docència 4

  Bioestadística Seminari A

  Del 23/02 al 4/05 A. 309

  Tecnologies de la Informació i de la Comunicació i problema C,D 25/2 al 20/5 Aula Inf. docència 2 i 4

  Salut pública i educació per a la salut ABP A, B, C

  13setx2h=26h 25/2 al 27/5

  A.420,421,422

  12-13

  TIC Teoria

  21/2 al 23/5 Aula Inf. docència 4

  Salut pública i Educació per a la salut Teoria

  23/02 a l’1/06 A. 502

  13-14

  DIA

  D’E

  STU

  DI

  I R

  EA

  LIT

  ZA

  CIÓ

  DE T

  REB

  ALLS

  Bioestadística Teoria

  23/2 a l’1/6 A. 502

  DIA

  D’E

  STU

  DI

  I R

  EA

  LIT

  ZA

  CIÓ

  DE T

  REB

  ALLS

  Bioestadística Laboratoris A B 25/2 al 27/5 A. 309 i 310

  14-15

  Infermeria Bàsica Teoria

  Del 21/02 al 7/03 A. 503

  2 Grups seminaris A B

  14/3 A. 309 i 310

  DIMARTS DIMECR DIJOUS

  16-17 Funció del cos humà: Fisiologia

  Seminaris A, B 24/2 al 7/4

  16 a 18 hores A. 309 i 310

  17-18

  Funció del Cos Humà. Fisiologia Teoria

  22/2 al 24/5 A. 502

  18-19

  Laboratori A,B, C, D 14/4 al 9/6

  16 a 19 hores A. 309,310, 408,415

  19-20

  DIA

  D’E

  ST

  UD

  I I

  REA

  LIT

  ZA

  CIÓ

  DE T

  RE

  BA

  LLS

  Bioestadística Laboratoris C;D

  22/2 al 24/5 A. 309 i 310

  DIA

  D’E

  ST

  UD

  I I

  REA

  LIT

  ZA

  CIÓ

  DE T

  RE

  BA

  LLS

  DIA

  D’E

  ST

  UD

  I I

  REA

  LIT

  ZA

  CIÓ

  DE T

  RE

  BA

  LLS

  Vacances de Setmana Santa: Del 18 al 25 d’abril de 2011, ambdós inclosos L’adjudicació de l’aulari pot estar subjecte a canvis per necessitats del Campus

  NOTA: les línees discontínues indiquen que s’imparteix en la mateixa franja horària

 • Guia docent del Grau en Infermeria Campus Catalunya

  SEGON CURS

  14.3. ITINERARI I HORARIS DE SEGON CURS CAMPUS CATALUNYA

  Grau en Infermeria - Pla d’Estudis 1820 ITINERARI CURRICULAR DE SEGON CURS

  ASSIGNATURA CRÈDITS PROFESSOR RESPONSABLE DEPARTAMENT CODI

  ASSIGNATURES ANUALS

  18204107 Farmacologia 6 Montse Giralt Ciències Mèdiques Bàsiques

  ASSIGNATURES 1er QUADRIMESTRE

  Relació Terapèutica i Comunicació en la Infermeria 6 M. Dolors Burjalés Infermeria 18204006

  Infermeria a la Gestació, Infància i Adolescència 6 M. Jesús Montes Infermeria 18204102

  18204103 Infermeria en la Joventut 9 Carme Tió Infermeria

  Principis de Nutrició a Infermeria 3 Pendent Infermeria

  Bioquímica i Biotecnologia

  18204108

  OPTATIVES

  International Nursing 3 Elena Abelló Infermeria 18204205

  Introducció Tècniques Complementàries en els Cuidatges d’Infermeria

  3 Roser Ricomà Infermeria 18204210

  ASSIGNATURES 2n QUADRIMESTRE

  Antropologia i Ciutadania 6 M. Antònia Martorell Infermeria 18204010

  Infermeria en la persona adulta 12 Sagrario Acebedo Infermeria 18204104

  Pràctiques Clíniques I 9 Sagrario Acebedo

  Roser Ricomà Infermeria 18204110

  36

 • Guia docent del Grau en Infermeria Campus Catalunya

  SEGON CURS

  HORARI DE SEGON CURS Pla d’Estudis 1820

  PERÍODE: 6 de setembre al 21 de gener de 2011 PRIMER QUADRIMESTRE ANY ACADÈMIC: 2010/2011

  HORA DILLUNS DIMARTS DIM DIJOUS DIV

  Infermeria Gestació, ABP Grups 1,2,3,4

  13/9 AL 25/10 A. 508-511

  Farmacologia Teoria

  9,16 SET 1,14,28 OCT 4,11,18 NOV

  9 DES 20 GENER A. 502

  8-9 Infermeria en la Joventut ABP Grups 1,2,3,4 8/11 AL 17/01 A. 508-511

  Infermeria a la Gestació, Infància i Adolescència

  Seminaris A i B 7/9 al 9/11 A. 309 i 310

  Seminari A

  16/11 a 11/01 A. 309

  9-10 Relació Terapèutica

  Seminari A B A. 420 i A.421

  Relació Terapèutica

  Seminari C D 16/11 a 11/01 A. 420 i A.421

  Farmacologia Laboratori AB

  7,21 OCT 25 NOV/2 ,16 DES

  13 GENER A. 420 i A.421

  Infermeria Gestació, ABP Grups 5, 6, 7, 8 13/9 AL 25/10 A. 508-511

  10-11 Infermeria en la Joventut ABP Grups 5, 6, 7, 8 8/11 AL 17/01 A. 508-511

  11-12 Relació Terapèutica

  Seminari C D A. 420 i 421

  Relació Terapèutica Teoria

  7/9 al 9/11 A. 402

  Seminari A B

  16/11 a 11/01 A. 420 i A.421

  Infermeria a la Gestació, Infància i Adolescència

  SEMINARI B 16/11 a 11/01

  A. 309

  Infermeria en la Joventut Teoria

  A. 502

  12-13

  Infermeria a la Gestació, Infància i

  Adolescència Teoria A. 502

  13-14

  Infermeria en la Joventut

  seminari A i B A setmanes alternes

  grups A i B A. 309

  Infermeria en la Joventut Taller 1, 2, 3

  14/9 al 14/12

  A. 420, 421, 422

  DIA

  D’E

  ST

  UD

  I I

  RE

  ALIT

  ZA

  CIÓ

  DE T

  REB

  ALLS

  Principis de Nutrició a Infermeria

  Teoria A.502

  DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS

  16-17

  Principis Nutrició Seminari AB De 16 a 18

  A. 420 i A.421

  International Nursing Teoria

  De 16 a 18 A.502

  17-18

  Farmacologia Lab CD

  4,18 OCT

  22, 29 NOV 13 DES

  10 GENER

  A. 420 i A.421

  Seminari CD De 16 a 18 A setmanes

  alternes 15/9 a 12/1

  A. 420 i A.421

  Introducció Tècniques

  Complementàries en els Cuidatges

  d’Infermeria. Teoria

  9/9 al 14/10 A. 506

  Problemes 1,2,3,4 21/10 a 20/1

  A.420,421,411,409

  18-19

  Infermeria en la Joventut

  Taller 4, 5, 6

  14/9 al 15/12 A. 420, 421, 422

  DIA

  D’E

  ST

  UD

  I I

  RE

  ALIT

  ZA

  CIÓ

  DE T

  REB

  ALLS

  Vacances de Nadal del 20 de desembre al 6 de gener L’adjudicació de l’aulari pot estar subjecte a canvis per necessitats del Campus

  NOTA: les línees discontínues indiquen que s’imparteix en la mateixa franja horària Farmacologia: Aula informàtica de docència 2 els dies 18 i 21 d’octubre

  37

 • Guia docent del Grau en Infermeria Campus Catalunya

  SEGON CURS

  HORARI DE SEGON CURS Pla d’Estudis 1820

  PERÍODE: del 31 de gener al 13 de maig de 2011 SEGON QUADRIMESTRE ANY ACADÈMIC: 2010/2011

  DILLUNS

  DIMARTS DIM DIJOUS DIV

  Infermeria en la persona adulta

  ABP grups 1, 2,3,4

  15/2 A 26/4 A. 508-511

  8-9

  Antropologia i Ciutadania Teoria

  31/1 a 28/3 A.502

  Seminari A 1 i 8 febr/ 3 i 10 maig

  A. 309

  Farmacologia Teoria

  20 GEN

  10, 17, 24 FEB 3 MARÇ 12 MAIG A. 502

  9-10

  Antropologia i Ciutadania Seminaris AB

  4/4 a 9/5 A.313 i 314

  Antropologia i Ciutadania Grups problema 1, 2

  A. 420, 421

  LABORATORI AB 3 FEB,

  10, 17, 24 MARÇ 7, 28 ABR I 5 MAIG

  A. 420, 421

  Infermeria en la persona adulta

  ABP grups 5, 6,7,8

  15/2 A 26/4 A. 508-511

  10-11

  Seminari B 1 i 8 febr/ 3 i 10 maig

  A. 309

  Infermeria en la persona adulta Teoria A. 502

  11-12

  Infermeria en la persona adulta Teoria A.502

  Antropologia i Ciutadania Grups problema 4, 5, 6

  A. 420, 421, 422

  12-13

  13-14

  Infermeria en la persona adulta

  Seminari A B

  7/2 A 28/3 A.502 i 302

  Infermeria en la persona adulta

  Problemes grup 1,2,3 3/2 al 17/3

  11 a 14h

  24/3 al 12/5 11 a 13h

  A. 420, 421, 422

  14-15

  15-16

  16-17

  17-18

  Farmacologia Laboratori CD

  31 GEN,

  7, 14, 21 MARÇ 4, 25 ABR I 2 MAIG

  A.420, 421

  DIA

  D’E

  ST

  UD

  I I

  RE

  ALIT

  ZA

  CIÓ

  DE T

  REB

  ALLS

  Infermeria en la persona adulta

  Problemes grup 3,4,5 3/2 al 17/3

  15 a 18h

  24/3 al 12/5 de 15 a 17h

  A. 420, 421, 422

  DIA

  D’E

  ST

  UD

  I I

  RE

  ALIT

  ZA

  CIÓ

  DE T

  REB

  ALLS

  L’adjudicació de l’aulari pot estar subjecte a canvis per necessitats del Campus

  Farmacologia: Aula informàtica de docència 2 els dies 21 i 24 de març

  NOTA: les línees discontínues indiquen que s’imparteix en la mateixa franja horària

  38

 • Guia docent del Grau en Infermeria Campus Catalunya

  SEGON CURS

  39

  HORARI DE SEGON CURS Pla d’Estudis 1820

  PERÍODE: del 16 de maig al 17 de juny de 2011 SEGON QUADRIMESTRE ANY ACADÈMIC: 2010/2011

  DILLUNS

  DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES

  8-9

  9-10

  10-11

  11-12

  12-13

  13-14

  14-15

  15-16

  16-17

  17-18

  Pràctiques clíniques Del 16 de maig al 17 de juny de 2011

  7 hores al dia al llarg de les 5 setmanes

 • Guia docent del Grau en Infermeria Campus Catalunya

  Calendari d’exàmens PRIMER curs

  14.4. CALENDARI D’EXÀMENS CAMPUS CATALUNYA

  PLA 1820 PRIMER CURS

  Assignatures del 1r Quadrimestre Tancament de l’avaluació continuada i qualificacions del 24 al 28 de gener de 2011 Actes: Data límit 4 de febrer de 2011 Assignatures anuals i del 2n quadrimestre Tancament de l’avaluació continuada i qualificacions del 13 al 23 de juny de 2011 Actes: Data límit 30 de juny de 2011 La realització o no d’un examen final queda a criteri del professor, donada l’avaluació continuada de les assignatures de Grau

  EXÀMENS PLA 1820 Primer curs

  1R QUADRIMESTRE

  ANUALS I 2N QUADRIMESTRE

  GENER JUNY ASSIGNATURES Dia Hora Aula Dia Hora Aula Anuals

  Infermeria Bàsica en el Cicle Vital 21 10 18204101

  Fonaments de Psicologia Aplicada 25 10 18204005

  Tecnologies de la Informació i de la Comunicació i Documentació

  14 10 18204008

  Primer Quadrimestre Estructura i Funció del Cos Humà 24 16 18204001

  Biologia i Microbiologia 26 10 18204004

  Ètica del Cuidatge i Bases Conceptuals d’Infermeria

  28 10 18204009

  Segon Quadrimestre

  Funció del Cos Humà 23 16 18204002

  18204003 Bioestadística 16 10

  Salut Pública i Educació per a la Salut 13 10 18204007

  Introducció a les pràctiques clíniques - - - 18204109

  40

 • Guia docent del Grau en Infermeria Campus Catalunya

  Calendari d’exàmens SEGON CURS

  PLA 1820 SEGON CURS Assignatures del 1r Quadrimestre Tancament de l’avaluació continuada i qualificacions del 24 al 28 de gener de 2011 Actes: Data límit 4 de febrer de 2011 Assignatures anuals i del 2n quadrimestre Tancament de l’avaluació continuada i qualificacions del 20 al 23 de juny de 2011 Actes: Data límit 30 de juny de 2011 La realització o no d’un examen final queda a criteri del professor, donada l’avaluació continuada de les assignatures de Grau

  EXÀMENS PLA 1820 Primer curs

  1R QUADRIMESTRE

  ANUALS I 2N QUADRIMESTRE

  GENER JUNY ASSIGNATURES Dia Hora Aula Dia Hora Aula Anuals

  Farmacologia

  23 9 18204107

  Primer Quadrimestre

  Relació Terapèutica i Comunicació en la Infermeria 24 10

  18204001

  Infermeria a la Gestació, Infància i Adolescència 25 12

  18204102

  Infermeria en la Joventut 28 12

  18204103

  Principis de Nutrició a Infermeria 26 12

  18204108

  International Nursing 27 16

  18204205

  Introducció Tècniques Complementàries en els Cuidatges d’Infermeria 27 16

  18204210

  Segon Quadrimestre

  Antropologia i Ciutadania

  21 10 18204010

  Infermeria en la persona adulta

  20 10 18204104

  Pràctiques Clíniques I

  - - - 18204110

  41

 • Guia docent del Grau en Infermeria Programes docents

  CAMPUS CATALUNYA PRIMER CURS

  15. PROGRAMES DOCENTS PRIMER CURS CAMPUS CATALUNYA

  Grau en Infermeria CAMPUS CATALUNYA- Pla d’Estudis 1820

  ASSIGNATURA CRÈDITS PROFESSOR RESPONSABLE DEPARTAMENT CODI

  ASSIGNATURES ANUALS

  Infermeria Bàsica en el Cicle Vital 9

  Virtudes Rodero Carme Vives Infermeria 18204101

  Fonaments de Psicologia Aplicada 6 Xavier Moriones Psicologia 18204005

  Tecnologies de la Informació i de la Comunicació i Documentació

  6 Teresa Verdura Infermeria 18204008

  ASSIGNATURES 1er QUADRIMESTRE

  Estructura i Funció del Cos Humà

  6 Ana Borruel Mercedes Gómez Rosa Sansegundo

  Infermeria Ciències Mèdiques Bàsiques

  18204001

  18204004 Biologia i Microbiologia 6

  Maria José Figueras Roxana Beaz-Hidalgo

  Ciències Mèdiques Bàsiques

  Ètica del Cuidatge i Bases Conceptuals d’Infermeria 6 Carme Vives Infermeria 18204009

  ASSIGNATURES 2n QUADRIMESTRE

  18204002 Funció del Cos Humà 6 Ana Borruel Infermeria

  18204003 Bioestadística 6 Elena Abelló M. Rosa Aparicio Infermeria

  Salut Pública i Educació per a la Salut 6 Dolors Cid Infermeria 18204007

  Introducció a les pràctiques clíniques 3

  Virtudes Rodero Carme Vives Infermeria 18204109

  42

 • Guia docent del grau en Infermeria Programes docents 1r curs

  CAMPUS CATALUNYA 18204101 Infermeria Bàsica en el Cicle Vital

  DADES IDENTIFICATIVES

  INFERMERIA BÀSICA EN EL CICLE VITAL Codi 18204101 Assignatura

  Ensenyament Grau d' Infermeria (2009)

  Crèd. Tipus Curs Període Cicle Descriptors

  9 Primer Anual 1r

  Idioma Cata là

  Departament Infermeria

  Coordinador/a RODERO SANCHEZ, VIRTUDES

  VIVES RALATS, CARMEN

  PI É SALVAT, MONTSERRAT

  RODERO SANCHEZ, VIRTUDES

  FORTES DEL VALLE, MARIA ÁFRICA

  MONTOYA ALCOLEA, MARÍA DESAMPARADOS

  PIÉ SALVAT, MONTSERRAT

  GÓMEZ DOMÍNGUEZ, MARÍA AURORA

  VI VES RALATS, CARMEN

  Adreça electrònica

  [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

  Professors/es

  Web

  Descripció general

  Es una activitat curricular teòrica, anual que introdueix a l'estudiant en el coneixement de la satisfacció de les necessitats humanes bàsiques des de la perspectiva holística i global. Profunditza en el procés evolutiu de la persona sana des de les etapes del cicle vital

  Competències

  Tipus A Codi Competències Específiques

  A2 Conèixer, dirigir i aplicar els principis que sustenten les cures integrades d'infermeria per a treballar d'una manera holística, reconeixent la singularitat i la diversitat multicultural.

  A7 Conèixer i valorar els canvis associats a les diferents etapes del cicle vital i la seva repercussió en la salut, identificant les modificacions estructurals, funcionals, psicològiques de formes de vida.

  A11 Utilitzar el judici clínic en el procés de cuidar i desenvolupar plans de cures per a arribar a els estàndards de qualitat i la pràctica basada en l'evidència.

  A13 Habilitat per a realitzar procediments i tècniques coneixent l'ús i la indicació de productes sanitaris vinculats a les cures d'infermeria, tenint en compte la seguretat de la persona i del professional.

  Tipus B Codi Competències Transversals

  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.

  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.

  B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida.

  Tipus C Codi Competències Nuclears

  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.

  Resultats d’aprenentatge

  Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge

  A2

  Analitzar les característiques universals de cadascuna de les necessitats de la persona al llarg del cicle vital en funció dels canvis que presenten, des de la perspectiva de prevenció, promoció i qualitat de vida, tenint en compte el context sociocultural Descriure intervencions i orientacions infermeres que mes s'adeqüen a la cura de la persona relacionades amb les necessitats al llarg del cicle vital

  A7 Identificar en el cicle vital l'etapa de creixement i desenvolupament físic, psicològic i cognitiu i explicar les modificacions corporals, funcionals, psicològiques i la seva relació amb l’entorn sociocultural

  A11 Explicar el procés de judici clínic i ètic en situacions de cures.

  A13 Descriure i aplicar procediments bàsics orientats al confort i la seguretat de la persona a cadascuna de les necessitats al llarg del cicle vital

  43

 • Guia docent del grau en Infermeria Programes docents 1r curs

  CAMPUS CATALUNYA 18204101 Infermeria Bàsica en el Cicle Vital

  Resultats d’aprenentatge

  Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge

  B3 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

  B4 Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa

  B5

  Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

  Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge

  C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

  Continguts

  Tema Subtema

  Es defineixen les diferents etapes, les característiques i les cures en cada una d'elles. En el nounat i el lactant, s'estudien les característiques físiques i les necessitats de nutrició/eliminació, seguretat, regulació, temperatura, higiene, activitat, en les etapes pre-escolars i escolars s'estudiaran els aspectes singulars de les necessitats de seguretat, pertinença, activitat, repós, son

  Unitat temàtica II.- El nen/la nena: nounat i infáncia

  Necessitats situades en la base de la jerarquia de supervivència; funcionals; de integració; assoliment; i les de recerca de creixement: l'actualització; Característiques de les necessitats humanes al llarg del cicle vital des de la perspectiva holísticaa i dinàmica de la ciència del caring

  Unitat temàtica I.-Necessitats Humanes Bàsiques des de la perspectiva del Caring

  S’estudiaran els aspectes singulars de les necessitats de seguretat; (anticoncepció), pertinença, autoest