EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNA Herrialde osoarena … · Errumania 71,8 enia onia 73,6 67,2...

Click here to load reader

 • date post

  03-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNA Herrialde osoarena … · Errumania 71,8 enia onia 73,6 67,2...

 • 1

  EMAKUMEEN ETA GIZONENBERDINTASUNA

  GENERO-BERDINTASUNAREN INDIZEA

  Herrialde osoarena da erronka

  EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE LA MUJER

  EMAKUNDE

  Organismo Autónomo delErakunde autonomiaduna

 • 32

  Genero-berdintasunaren indizea neurketa-tresna bat da, gizon-emakumeen arteko berdintasun-mailak Europar Batasunean zer bilakaera daraman erakusten duena.

  Hamabost helburu estrategiko ditu XI. Legealdiko Euskadi 2020 gobernu-programak eta, horietako bat, hain zuzen ere, emakumeen eta gizonen berdintasunari dagokionez Euskadi Europako lehenengo herrialdeen artean kokatzea da. Horretarako, Euskadiko politika, ekonomia, kultura eta gizartearen arlo guztietan berdintasun-bidean aurrera egiten jarraitu beharra dago; erakunde publiko guztiek beharko dute lanerako prest egon; eta Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundearekin koordinaturik beharko da lan egin, EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana garatzeko.

  Genero Berdintasunaren Indizea adierazle-sistema sintetiko bat da. Gizon-emakumeen artean oraindik ere badira ezberdintasun batzuk ongizatean eta garapen pertsonalean eragina dutenak. Bada, ezberdintasun horiek azaltzen ditu, eskala adimentsional bat erabiliz (1ekoa, ezberdintasun erabatekoa; eta 100ekoa, berdintasun betea).

  EMAKUMEEN ETA GIZONEN BERDINTASUNA

  Herrialde osoarena da erronka

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  1

  4

  2

  3

  6

  5 EZAGUTZA

  DIRUAOSASUNA

  BOTEREA

  DENBORA

  ENPLEGUA

  EUSTAT-Euskal Estatistika Erakundeak kalkulatzen du, Genero Berdintasunerako Institutu Europarraren metodologia erabiliz. Bada, 2018an argitaratu da indize horren azken eguneraketa; 2015ako datuak dakartza, eta, 100 puntutik, 69,3 ditu Euskadik.

  69,3

  Suedia 82,6

  Kroa

  zia

  53,1

  Txek

  iar E

  rrep

  . 53,

  6

  60,1 Malta

  Danimarka 76,8

  Erru

  man

  ia 5

  2,4

  Zipr

  e 55

  ,1

  62,1 Italia

  Finlandia 73,0

  Eslov

  akia

  52,4

  56,0 Portugal

  63,3 Aust

  ria

  Herbehereak 72,9

  Hunga

  ria 50,

  8

  56,7 Estonia

  65,5 A

  lemani

  a

  Frantzia 72,6

  Grezia 50

  ,0

  56,8 Lituania

  66,2

  EB-2

  8

  Erresuma Batua 71,5

  56,8 Polonia

  68,3

  ESP

  AINI

  A

  69,3

  EU

  SKA

  DI

  Belgika 70,5

  57,9 Letonia

  68,4

  Esl

  oven

  ia

  Irlanda 69,5

  58,0 Bulgaria

  69,0

  Lux

  embu

  rgo

  EuskadiGENERO BERDINTASUNARENINDIZEA (GBI)Puntuazioak 1etik (ERABATEKO DESBERDINTASUNA) 100era (ERABATEKO BERDINTASUNA) doaz

  Adierazle horietako bakoitzean Euskadi non den dakar agiri honek; alegia, ea non jarraitu behar dugun lanean aurrerantzean ere Europan aitzindari izateko, eta, batez ere, non ekin behar diogun gogorrago, berdintasun benetakoa eta eraginkorra lortzeko.

  31 adierazle ditu, hierarkikoki sei dimentsiotan egituraturik: enplegua, dirua, ezaguera, denbora, agintea eta osasuna. Eta haiek, aldi berean, beste 14 azpi-dimentsiotan daude banaturik.

  EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE LA MUJER

  EMAKUNDE

 • 54

  5. Karrera profesionala: Aukera profesionalen indizeak enpleguaren kalitatea adierazten du, eta Eurofound-ek egiten du, lau adierazletatik abiatuta; bada, enpleguari dagokionez dagoen egoera, langileak profesionalki igotzeko hautematen dituen aukerak, langileak lana galtzeko hautematen duen probabilitatea eta antolakundean langile-kopurua murriztearen ondoriozko esperientzia neurtzen dira lau adierazle horien bidez. 0tik 100erako eskalan neurtzen dira. Zenbat eta puntuatze altuagoa izan, orduan eta handiagoa izango da enpleguaren kalitatea.

  Dimentsioa

  Enpleguaren

  3. Banantzea jarduera-sektoreka:Enplegua hezkuntzan, osasunean eta gizarte zerbitzuetan (16 urte edo gehiago dauzkaten eta lan egiten duten biztanleen ehunekoa).

  4. Arrazoi pertsonalengatiko eta familia arrazoiengatiko lan-malgutasuna:Ordutegia familia eta gizarte betebeharrekin bateratzeko duen gaitasuna oso ontzat jotzen duten soldatapeko eta antzeko biztanleen proportzioa.

  1. Lanaldi osoko enplegua:Lanaldi osoko enpleguko tasa baliokidea (16 urte eta gehiagoko biztanle landunen ehunekoa).

  2. Lan-bizitzaren iraupena: Lan-bizitzaren iraupena (urteak).

  Genero Berdintasunaren Indizea GENERO BERDINTASUNAREN INDIZEA (GBI)Enpleguaren Dimentsioa

  Puntuazioak 1etik (ERABATEKO DESBERDINTASUNA) 100era (ERABATEKO BERDINTASUNA) doaz

  EUSKADI

  72,2

  Austria 76,1

  Ital

  ia 6

  2,4

  Gre

  zia

  64,2

  70,7 Zipre

  Finlandia 74,7

  Sued

  ia 8

  2,6

  Eslo

  vaki

  a 65

  ,5

  71,0 Malta

  Luxemburgo 74,0

  Danim

  arka

  79,2

  66,1 Txekiar Errep.

  71,4 Alem

  ania

  Irlanda 73,9

  Herbe

  hereak

  76,7

  66,8 Polonia

  71,5 E

  B-28

  Belgika 73,8

  Erresuma

  Batua 76,

  6

  67,1 Errumania

  71,8

  Eslov

  enia

  Letonia 73,6

  67,2 Hungaria

  72,0

  Port

  ugal72

  ,2 E

  USK

  AD

  I

  Lituania 73,2

  68,6 Bulgaria

  72,1

  Fra

  ntzi

  a

  ESPAIN

  IA 72,4

  69,4 Kroazia

  72,1

  Est

  onia

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  54

 • 76

  PARTE-HARTZE AZPIDIMENTSIOA

  PARTE-HARTZE ADIERAZLEAK

  BANANTZEARI ETA LANAREN KALITATEARI BURUZKO AZPIDIMENTSIOA

  Empleguaren Dimentsioa Empleguaren Dimentsioa

  Puntuazioak 1etik (erabateko desberdintasuna) 100era (erabateko berdintasuna) doaz Puntuazioak 1etik (erabateko desberdintasuna) 100era (erabateko berdintasuna) doaz

  1. Lanaldi osoko enplegua

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Suedia

  Lituania

  Estonia

  Finlandia

  Letonia

  Zipre

  Danimarka

  Bulgaria

  Portugal

  Eslovenia

  Txekiar Errep.

  Luxemburgo

  Eslovakia

  Frantzia

  Polonia

  Erresuma Batua

  Hungaria

  Irlanda

  Errumania

  Austria

  EUSKADI

  EB-28

  Alemania

  Kroazia

  Belgika

  ESPAINIA

  Herbehereak

  Malta

  Grezia

  Italia

  93,2

  85,2

  83,9

  83,9

  83,7

  82,1

  81,0

  80,6

  80,1

  79,6

  79,3

  78,6

  77,6

  77,2

  77,1

  76,9

  76,8

  74,8

  74,5

  73,9

  73,5

  73,4

  73,1

  73,1

  71,6

  70,1

  66,4

  65,3

  62,4

  60,5

  2. Lan-bizitzaren iraupena

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Suedia

  Finlandia

  Danimarka

  Estonia

  Letonia

  Herbehereak

  Lituania

  Portugal

  Alemania

  Erresuma Batua

  Austria

  EUSKADI

  Eslovenia

  Frantzia

  Zipre

  EB-28

  ESPAINIA

  Bulgaria

  Txekiar Errep.

  Kroazia

  Luxemburgo

  Eslovakia

  Belgika

  Hungaria

  Polonia

  Irlanda

  Errumania

  Grezia

  Italia

  Malta

  97,5

  94,4

  93,4

  93,3

  92

  91,9

  91,2

  90,8

  90,7

  90,2

  89

  87,7

  87,5

  87,4

  87,3

  86,1

  86,0

  84,7

  84,2

  83,9

  83,9

  83,6

  83,4

  82,4

  81,9

  81,8

  80,4

  79,6

  72,9

  72,5

  BANANTZEARI ETA LANAREN KALITATEARI BURUZKO ADIERAZLEAK

  3. Banantzea jarduera-sektoreka 5. Ibilbide profesionala

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Danimarka

  Erresuma Batua

  Suedia

  Luxemburgo

  Belgika

  Frantzia

  Malta

  Alemania

  Grezia

  Herbehereak

  EUSKADI

  Austria

  Zipre

  EB-28

  ESPAINIA

  Irlanda

  Finlandia

  Italia

  Portugal

  Lituania

  Eslovenia

  Hungaria

  Estonia

  Kroazia

  Letonia

  Txekiar Errep.

  Polonia

  Bulgaria

  Eslovakia

  Errumania

  48,2

  42,9

  42,8

  42,7

  41,6

  40,5

  40,5

  38,6

  38,6

  38,4

  38,2

  37,3

  36,2

  35,8

  35,7

  33,7

  33,5

  32,3

  31,0

  30,7

  28,4

  27,7

  27,2

  26,6

  25,6

  24,9

  24,3

  23,0

  21,6

  21,1

  4. Arrazoi pertsonalengatiko eta familia-arrazoiengatiko lan-malgutasuna

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Herbehereak

  Malta

  Austria

  Irlanda

  ESPAINIA

  Suedia

  Belgika

  Erresuma Batua

  Danimarka

  Letonia

  EUSKADI

  Kroazia

  Eslovenia

  Portugal

  EB-28

  Luxemburgo

  Finlandia

  Italia

  Lituania

  Errumania

  Zipre

  Frantzia

  Bulgaria

  Estonia

  Polonia

  Alemania

  Grezia

  Hungaria

  Txekiar Errep.

  Eslovakia

  92,6

  83,0

  81,9

  80,9

  78,0

  75,7

  73,1

  71,7

  69,3

  68,3

  67,5

  66,7

  65,3

  63,7

  63,2

  61,4

  59,4

  59,2

  59,0

  57,7

  57,2

  55,7

  55,6

  54,2

  53,6

  53,4

  51,5

  48,5

  44,9

  42,6

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Danimarka

  Luxemburgo

  Belgika

  Erresuma Batua

  Suedia

  Malta

  Errumania

  Eslovakia

  Finlandia

  Alemania

  Estonia

  Irlanda

  Austria

  Hungaria

  Frantzia

  EB-28

  Lituania

  Bulgaria

  Herbehereak

  Eslovenia

  Letonia

  Kroazia

  Polonia

  Txekiar Errep.

  EUSKADI

  ESPAINIA

  Portugal

  Grezia

  Italia

  Zipre

  98,3

  98,0

  96,0

  96,0

  96,0

  95,8

  95,6

  95,4

  95,1

  94,8

  94,7

  94,4

  94,3

  93,8

  93,4

  93,1

  92,5

  92,0

  91,8

  91,5

  91,4

  90,9

  90,7

  90,6

  88,2

  88,2

  87,6

  84,0

  83,8

  83,4

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  100 100

  50 50

  0 0

  Su

  edia

  Fin

  lan

  dia

  Est

  on

  ia

  Litu

  ania

  Leto

  nia

  Dan

  imar

  ka

  Po

  rtu

  gal

  Zip

  re

  Erre

  sum

  a Ba

  tua

  Esl

  ove

  nia

  Bu

  lgar

  ia

  Fran

  tzia

  Ale

  man

  ia

  Txek

  iar

  Erre

  p.

  Au

  stri

  a

  Luxe

  mb

  urg

  o

  EU

  SK

  AD

  I

  Esl

  ova

  kia

  EB

  -28

  Hu

  nga

  ria

  Po

  lon

  ia

  Her

  beh

  erea

  k

  Kro

  azia

  Irla

  nd

  a

  ES

  PA

  INIA

  Bel

  gika

  Erru

  man

  ia

  Gre

  zia

  Mal

  ta

  Ital

  ia

  Her

  beh

  erea

  k

  Mal

  ta

  Dan

  imar

  ka

  Su

  edia

  Au

  stri

  a

  Bel

  gika

  Erre

  sum

  a Ba

  tua

  Irla

  nd

  a

  Luxe

  mb

  urg

  o

  ES

  PA

  INIA

  EU

  SK

  AD

  I

  EB

  -28

  Fran

  tzia

  Fin

  lan

  dia

  Ale

  man

  ia

  Leto

  nia

  Esl

  ove

  nia

  Kro

  azia

  Po

  rtu

  gal

  Litu

  ania

  Zip

  re

  Est

  on

  ia

  Ital

  ia

  Erru

  man

  ia

  Gre

  zia

  Bu

  lgar

  ia

  Hu

  nga

  ria

  Po

  lon

  ia

  Txek

  iar

  Erre

  p.

  Esl

  ova

  kia

  95,4

  89,2

  88,

  6

  88,

  2

  87,8

  87,2

  85,

  4

  84,

  7

  83,

  6

  83,

  5

  82,7

  82,3

  81,9

  81,8

  81,4

  81,3

  80,

  6

  80,

  6

  79,8

  79,6

  79,5

  79,2

  78,5

  78,3

  78,0

  77,5

  77,5

  71,0

  68,9

  66,

  7

  74,3

  73,1

  72,0

  71,5

  71,2

  70,2

  70,2

  69,7

  67,4

  67,3

  64

  ,7

  64

  ,0

  63,

  2

  62,6

  62,2

  61,8

  61,7

  61,4

  60,

  8

  60,

  7

  59,0

  58,7

  58,4

  58,1

  58,0

  56,9

  56,7

  56,2

  53,5

  53,2

  17º 11ºEUSKADI EUSKADI

 • 98

  8. Txirotzeko arriskua:Txirotzeko arriskurik gabeko pertsonak, hots, zeinen familiaren per capita errenta baliokidea errenta ertainaren % 60 edo gehiagokoa baita (16 urte eta gehiagoko biztanleen ehunekoa).

  9. Diru-sarreren banaketa: 20-80 errenta kintilen arteko ratioa (16 urte eta gehiagoko biztanleen ehunekoa).

  6. Soldatak: Soldatapeko eta antzeko biztanleen ordainsari garbiaren batez besteko balioa (kobratu den azken hilabetean dagoen erosteko ahalmenaren unitateak).

  7. Diru-sarrerak:Familiaren batez besteko per capita diru-sarrera baliokidea 16 urte eta gehiagoko biztanleen artean (erosteko ahalmenaren unitateak).

  Genero Berdintasunaren Indizea

  EUSKADI

  84,5

  Belgika 87,5

  Litu

  ania

  65,

  6

  Esto

  nia

  66,7

  75,9 Txekiar Errep.

  Suedia 87,5

  Leto

  nia 6

  4,3

  Kro

  azia

  69,

  9

  78,6 Italia

  Herbehereak 86,8

  Bulga

  ria 61

  ,9

  70,7 Hungaria

  79,2 Zipre

  Danimarka 86,6

  Errum

  ania 5

  9,4

  70,7 Grezia

  79,6 E

  B-28

  Finlandia 86,4

  Luxembu

  rgo 94,4

  70,9 Portugal

  81,2

  Erres

  uma B

  atua

  Frantzia 86,1

  73,3 Polonia

  81,6

  Eslo

  veni

  a

  EUSK

  AD

  I84

  ,5

  Austria 85,9

  74,0 Eslovakia

  82,4

  Mal

  ta

  Irlanda 84,7

  75,9 ESPAINIA

  84,2

  Ale

  man

  ia

  98

  GENERO BERDINTASUNAREN INDIZEA (GBI)Diruaren Dimentsioa

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  Puntuazioak 1etik (ERABATEKO DESBERDINTASUNA) 100era (ERABATEKO BERDINTASUNA) doaz

  Dimentsioa

  Diruaren

 • 1110

  FINANTZA-BALIABIDEEI BURUZKO AZPIDIMENTSIOA

  FINANTZA-BALIABIDEEI BURUZKO ADIERAZLEAK EGOERA EKONOMIKOARI BURUZKO ADIERAZLEAK

  EGOERA EKONOMIKOARI BURUZKO AZPIDIMENTSIOA

  Diruaren Dimentsioa Diruaren Dimentsioa

  6. Soldatak

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Luxemburgo

  Belgika

  Irlanda

  Danimarka

  Suedia

  Alemania

  Herbehereak

  Finlandia

  Frantzia

  EB-28

  EUSKADI

  Austria

  Italia

  Erresuma Batua

  Malta

  Eslovenia

  ESPAINIA

  Zipre

  Grezia

  Polonia

  Kroazia

  Portugal

  Hungaria

  Txekiar Errep.

  Eslovakia

  Estonia

  Lituania

  Errumania

  Letonia

  Bulgaria

  96,0

  86,9

  84,9

  83,5

  83,2

  81,2

  78,2

  77,9

  77,6

  76,4

  75,5

  75,4

  75,0

  74,8

  72,1

  71,4

  71,3

  69,3

  67,8

  64,4

  61,9

  60,7

  58,6

  56,4

  55,9

  53,2

  52,4

  52,1

  52,0

  47,4

  7. Diru-sarrerak

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Luxemburgo

  Austria

  Frantzia

  Danimarka

  Suedia

  Alemania

  Herbehereak

  Erresuma Batua

  Finlandia

  Belgika

  Irlanda

  EUSKADI

  Zipre

  Malta

  Italia

  ESPAINIA

  EB-28

  Eslovenia

  Txekiar Errep.

  Portugal

  Estonia

  Polonia

  Eslovakia

  Grezia

  Lituania

  Kroazia

  Letonia

  Hungaria

  Bulgaria

  Errumania

  98,0

  84,1

  83,2

  81,3

  81,3

  81,2

  79,9

  79,1

  79,1

  78,5

  77,0

  76,7

  74,8

  74,4

  71,1

  70,8

  69,7

  68,3

  61,3

  59,9

  59,7

  58,5

  57,0

  55,1

  54,6

  52,3

  51,9

  51,8

  49,0

  39,3

  8. Txirotzeko arriskua

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Eslovakia

  Herbehereak

  Txekiar Errep.

  Finlandia

  Frantzia

  Danimarka

  Austria

  Hungaria

  Luxemburgo

  Irlanda

  Malta

  Belgika

  Erresuma Batua

  Polonia

  EB-28

  Eslovenia

  Suedia

  Zipre

  EUSKADI

  Alemania

  Portugal

  Grezia

  Italia

  Kroazia

  ESPAINIA

  Lituania

  Errumania

  Bulgaria

  Estonia

  Letonia

  98,5

  98,4

  98,2

  97,3

  97,1

  97,1

  96,8

  96,3

  96,3

  95,7

  95,6

  95,5

  95,2

  94,9

  94,8

  94,8

  94,8

  94,7

  94,4

  94,2

  93,5

  93,1

  92,8

  92,7

  92,5

  91,6

  91,3

  90,1

  89,3

  88,5

  9. Diru-sarreren banaketa

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Txekiar Errep.

  Eslovenia

  Eslovakia

  EUSKADI

  Finlandia

  Herbehereak

  Suedia

  Malta

  Belgika

  Austria

  Luxemburgo

  Frantzia

  Danimarka

  Hungaria

  Irlanda

  Alemania

  Polonia

  Zipre

  EB-28

  Kroazia

  Italia

  Erresuma Batua

  Portugal

  Letonia

  ESPAINIA

  Grezia

  Lituania

  Bulgaria

  Estonia

  Errumania

  97,9

  96,1

  95,9

  93,3

  93,1

  92,4

  91,4

  89,9

  89,8

  88,2

  87,7

  87,5

  85,1

  84,7

  81,4

  80,5

  80,2

  79,4

  78,5

  78,4

  76,3

  75,9

  73,4

  70,5

  69,8

  69,7

  69,3

  69,0

  68,6

  63,3

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  100 100

  50 50

  0 0

  Luxe

  mb

  urg

  o

  Bel

  gika

  Dan

  imar

  ka

  Su

  edia

  Ale

  man

  ia

  Irla

  nd

  a

  Fran

  tzia

  Au

  stri

  a

  Her

  beh

  erea

  k

  Fin

  lan

  dia

  Erre

  sum

  a Ba

  tua

  EU

  SK

  AD

  I

  Mal

  ta

  Ital

  ia

  EB

  -28

  Zip

  re

  ES

  PA

  INIA

  Esl

  ove

  nia

  Gre

  zia

  Po

  lon

  ia

  Po

  rtu

  gal

  Txek

  iar

  Erre

  p.

  Kro

  azia

  Esl

  ova

  kia

  Est

  on

  ia

  Hu

  nga

  ria

  Litu

  ania

  Leto

  nia

  Bu

  lgar

  ia

  Erru

  man

  ia

  Txek

  iar

  Erre

  p.

  Esl

  ova

  kia

  Esl

  ove

  nia

  Her

  beh

  erea

  k

  Fin

  lan

  dia

  EU

  SK

  AD

  I

  Su

  edia

  Mal

  ta

  Bel

  gika

  Au

  stri

  a

  Fran

  tzia

  Luxe

  mb

  urg

  o

  Dan

  imar

  ka

  Hu

  nga

  ria

  Irla

  nd

  a

  Po

  lon

  ia

  Ale

  man

  ia

  Zip

  re

  EB

  -28

  Erre

  sum

  a Ba

  tua

  Kro

  azia

  Ital

  ia

  Po

  rtu

  gal

  Gre

  zia

  ES

  PA

  INIA

  Litu

  ania

  Bu

  lgar

  ia

  Leto

  nia

  Est

  on

  ia

  Erru

  man

  ia

  97,0

  82,7

  82,4

  82,3

  81,2

  81,0

  80,

  4

  79,8

  79,1

  78,5

  77,0

  76,1

  73,3

  73,0

  73,0

  72,1

  71,0

  69,8

  61,4

  61,4

  60,

  3

  58,8

  57,1

  56,4

  56,4

  55,2

  53,5

  51,9

  48,

  2

  45,

  7

  98,1

  97,2

  95,5

  95,4

  95,2

  93

  ,9

  93,1

  92,

  8

  92,

  6

  92,

  5

  92,

  3

  92,

  0

  91,1

  90,

  5

  88,

  6

  87,5

  87,4

  87,1

  86,

  7

  85,

  6

  85,

  6

  84,

  6

  83,

  5

  81,4

  81,2

  80,

  4

  79,5

  79,5

  79,0

  77,3

  12ºEUSKADI 6ºEUSKADI

  Puntuazioak 1etik (erabateko desberdintasuna) 100era (erabateko berdintasuna) doaz Puntuazioak 1etik (erabateko desberdintasuna) 100era (erabateko berdintasuna) doaz

 • 1312

  12. Ikasketa eremuen araberako banantzea: Unibertsitate-ikasleak hezkuntzaren, osasunaren eta ongizatearen eta arteen eta giza zientzien eremuetan (unibertsitate-ikasleen ehunekoa).

  11. Etengabeko prestakuntza: Azken lau asteetan hezkuntza arautuan edo ez-arautuan parte hartu zuten pertsonak (15 urte edo gehiago dauzkaten biztanleen ehunekoa).

  10. Unibertsitate-ikasketak:Hirugarren/goi mailako hezkuntzako titulua duten pertsonak (15 urte edo gehiago dauzkaten biztanleen ehunekoa).

  Genero Berdintasunaren Indizea

  EUSKADI

  63,9

  Erresuma Batua 71,8

  Erru

  man

  ia 5

  1,8

  Alem

  ania

  52,

  9

  56,9 Hungaria

  Belgika 71,1

  Kroa

  zia 4

  9,8

  57,3 Txekiar Errep.

  Luxemburgo 69,4

  Leto

  nia 48

  ,9

  53,3 Bulgaria

  53,2 Estonia

  58,5 Zipre

  Herbehereak 67,3

  Danima

  rka 73

  ,6

  54,8 Portugal

  60,0 Es

  lovakia

  Irlanda 66,4

  Suedia 72

  ,8

  55,0 Eslovenia

  61,3

  Finlan

  dia

  Frantzia 66,1

  55,6 Grezia

  61,4

  Itali

  a

  63,9

  EU

  SKA

  DI

  ESPAIN

  IA 65,3

  55,8 Lituania

  63,2

  Aus

  tria

  Malta 65,2

  56,0 Polonia

  63,4

  EB

  -28

  GENERO BERDINTASUNAREN INDIZEA (GBI)Ezagutzaren Dimentsioa

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  1312

  Puntuazioak 1etik (ERABATEKO DESBERDINTASUNA) 100era (ERABATEKO BERDINTASUNA) doaz

  Dimentsioa

  Ezagutzaren

 • 1514

  LORPENA ETA PARTE-HARTZEAREN AZPIDIMENTSIOA

  LORPENA ETA PARTE-HARTZEAREN ADIERAZLEAK

  BANANTZEAREN AZPIDIMENTSIOA

  Ezagutzaren Dimentsioa Ezagutzaren Dimentsioa

  BANANTZEAREN ADIERAZLEAK

  12. Ikasketa eremuen araberako banantzea

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Malta

  Belgika

  Suedia

  Italia

  Danimarka

  Erresuma Batua

  Eslovakia

  8.Irlanda

  ESPAINIA

  EUSKADI

  Luxemburgo

  Frantzia

  Herbehereak

  EB-28

  Austria

  Polonia

  Bulgaria

  Errumania

  Portugal

  Hungaria

  Txekiar Errep.

  Grezia

  Zipre

  Finlandia

  Alemania

  Lituania

  Eslovenia

  Kroazia

  Estonia

  Letonia

  69,5

  68,9

  67,5

  67,1

  66,0

  62,7

  61,2

  59,6

  58,1

  57,7

  57,2

  56,4

  56,0

  55,6

  55,5

  51,1

  50,7

  50,7

  50,6

  50,0

  49,2

  48,4

  46,6

  46,1

  45,9

  45,4

  44,9

  41,8

  41,7

  40,5

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  100

  50

  0

  100

  50

  0

  Luxe

  mb

  urg

  o

  Erre

  sum

  a Ba

  tua

  Dan

  imar

  ka

  Fin

  lan

  dia

  Her

  beh

  erea

  k

  Su

  edia

  Fran

  tzia

  Irla

  nd

  a

  Zip

  re

  ES

  PA

  INIA

  Bel

  gika

  EB

  -28

  Au

  stri

  a

  EU

  SK

  AD

  I

  Litu

  ania

  Est

  on

  ia

  Esl

  ove

  nia

  Txek

  iar

  Erre

  p.

  Hu

  nga

  ria

  Gre

  zia

  Po

  lon

  ia

  Mal

  ta

  Ale

  man

  ia

  Po

  rtu

  gal

  Kro

  azia

  Leto

  nia

  Esl

  ova

  kia

  Ital

  ia

  Bu

  lgar

  ia

  Erru

  man

  ia

  Mal

  ta

  Bel

  gika

  Su

  edia

  Ital

  ia

  Dan

  imar

  ka

  Erre

  sum

  a Ba

  tua

  Esl

  ova

  kia

  8.Ir

  lan

  da

  ES

  PA

  INIA

  EU

  SK

  AD

  I

  Luxe

  mb

  urg

  o

  Fran

  tzia

  Her

  beh

  erea

  k

  EB

  -28

  Au

  stri

  a

  Po

  lon

  ia

  Bu

  lgar

  ia

  Erru

  man

  ia

  Po

  rtu

  gal

  Hu

  nga

  ria

  Txek

  iar

  Erre

  p.

  Gre

  zia

  Zip

  re

  Fin

  lan

  dia

  Ale

  man

  ia

  Litu

  ania

  Esl

  ove

  nia

  Kro

  azia

  Est

  on

  ia

  Leto

  nia

  84,

  1

  82,2

  82,1

  81,4

  80,

  9

  78,5

  77,5

  74,1

  73,3

  73,3

  73,3

  72,1

  72,0

  70,8

  68,4

  67,9

  67,4

  66,

  9

  64,

  6

  63,

  9

  61,3

  61,3

  61,0

  59,5

  59,3

  59,1

  58,8

  56,1

  56,1

  52,9

  69,5

  68,9

  67,5

  67,1

  66,

  0

  62,7

  61,2

  59,6

  58,1

  57,7

  57,2

  56,4

  56,0

  55,6

  55,5

  51,1

  50,7

  50,7

  50,6

  50,0

  49,2

  48,

  4

  46,

  6

  46,

  1

  45,

  9

  45,

  4

  44,

  9

  41,8

  41,7

  40,

  5

  13º 10ºEUSKADI EUSKADI

  10. Unibertsitate-ikasketak

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Erresuma Batua

  Luxemburgo

  Irlanda

  Zipre

  Belgika

  ESPAINIA

  Finlandia

  Herbehereak

  Frantzia

  EUSKADI

  EB-28

  Suedia

  Danimarka

  Lituania

  Austria

  Grezia

  Estonia

  Eslovenia

  Txekiar Errep.

  Hungaria

  Polonia

  Kroazia

  Bulgaria

  Malta

  Eslovakia

  Alemania

  Letonia

  Errumania

  Portugal

  Italia

  96,6

  89,6

  87,9

  86,8

  85,8

  84,8

  84,5

  82,9

  82,4

  82,0

  80,4

  79,7

  79,2

  77,5

  76,3

  75,5

  72,2

  71,1

  70,1

  67,8

  67,7

  67,7

  65,0

  64,9

  64,8

  63,9

  63,4

  60,0

  58,0

  56,0

  11. Etengabeko prestakuntza

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Danimarka

  Herbehereak

  Luxemburgo

  Finlandia

  Suedia

  Frantzia

  Erresuma Batua

  Austria

  EB-28

  Eslovenia

  Txekiar Errep.

  Estonia

  ESPAINIA

  Hungaria

  Portugal

  Belgika

  Irlanda

  Zipre

  EUSKADI

  Lituania

  Alemania

  Malta

  Italia

  Polonia

  Letonia

  Eslovakia

  Grezia

  Kroazia

  Bulgaria

  Errumania

  85,0

  78,9

  78,6

  78,4

  77,4

  72,6

  67,8

  67,7

  63,9

  63,8

  63,7

  63,5

  61,8

  61,4

  60,9

  60,8

  60,2

  59,9

  59,7

  59,3

  58,1

  57,6

  56,3

  54,9

  54,7

  52,8

  52,2

  51,0

  47,2

  45,8

  Puntuazioak 1etik (erabateko desberdintasuna) 100era (erabateko berdintasuna) doaz Puntuazioak 1etik (erabateko desberdintasuna) 100era (erabateko berdintasuna) doaz

 • 1716

  15. Kirol, kultura eta aisia jarduerak:Lan egiten duten eta kirol-, kultura- eta aisialdi-jarduerak egin ohi dituzten pertsonak (16 urte edo gehiago dauzkaten eta lan egiten duten biztanleen ehunekoa).

  16. Borondatezko eta ongintzazko lanak:Lan egiten duten eta borondatezko eta ongintzazko lanak egin ohi dituzten pertsonak (16 urte edo gehiago dauzkaten eta lan egiten duten biztanleen ehunekoa).

  13. Pertsonen zainketak: Haurrak, adinekoak edo mendekotasuna daukatenak zaindu ohi dituzten pertsonak (18 urte edo gehiago dauzkaten biztanleen ehunekoa).

  14. Etxeko lanak:Etxeko lanak egin ohi dituzten pertsonak (18 urte edo gehiago dauzkaten biztanleen ehunekoa).

  Genero Berdintasunaren Indizea

  EUSKADI

  70,7

  Bulgaria 42,7

  Litu

  ania

  50,

  6

  Kro

  azia

  51

  64,2 Malta

  Suedia 90,1

  Erru

  man

  ia 5

  0,3

  Zipr

  e 51

  ,3

  65,0 Alemania

  Herbehereak 83,9

  Portu

  gal 4

  7,5

  52,5 Polonia

  65,3 Belgi

  ka

  Danimarka 83,1

  Eslovak

  ia 46,3

  54,3 Hungaria

  65,7 E

  B-28

  Finlandia 77,4

  Grezia 44

  ,7

  57,3 Txekiar Errep.

  65,8

  Leto

  nia

  Estonia 74,7

  59,3 Italia

  67,3

  Fran

  tzia

  70,7

  EU

  SKA

  DI

  Irlanda 74,2

  61,2 Austria

  69,1

  Lux

  embu

  rgo

  Eslovenia 72,9

  64,0 ESPAINIA

  69,9

  Err

  esum

  a Ba

  tua

  1716

  GENERO BERDINTASUNAREN INDIZEA (GBI)Denboraren Dimentsioa

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  Puntuazioak 1etik (ERABATEKO DESBERDINTASUNA) 100era (ERABATEKO BERDINTASUNA) doaz

  Dimentsioa

  Denboraren

 • 1918

  ZAINTZEI LOTUTAKO JARDUEREI BURUZKO AZPIDIMENTSIOA

  ZAINTZEI LOTUTAKO JARDUEREI BURUZKO ADIERAZLEAK GIZARTE JARDUEREI BURUZKO ADIERAZLEAK

  GIZARTE JARDUEREI BURUZKO AZPIDIMENTSIOA

  13. Pertsonen zainketak

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Letonia

  Suedia

  Estonia

  Luxemburgo

  Danimarka

  Hungaria

  Eslovenia

  Portugal

  Herbehereak

  Alemania

  Finlandia

  EUSKADI

  Italia

  ESPAINIA

  Irlanda

  Zipre

  Bulgaria

  Belgika

  EB-28

  Frantzia

  Erresuma Batua

  Kroazia

  Txekiar Errep.

  Malta

  Lituania

  Austria

  Errumania

  Eslovakia

  Polonia

  Grezia

  97,6

  95,1

  94,6

  92,5

  91,9

  89,9

  87,8

  87,1

  84,7

  84,7

  84,1

  83,2

  82,8

  82,2

  81,9

  81,3

  80,5

  80,2

  79,6

  78,6

  76,5

  76,1

  75,1

  74,3

  74,1

  74,0

  70,9

  70,7

  69,7

  69,6

  14. Etxeko lanak

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  EUSKADI

  Suedia

  Letonia

  Danimarka

  Finlandia

  Estonia

  Herbehereak

  Erresuma Batua

  Irlanda

  Errumania

  ESPAINIA

  Luxemburgo

  Malta

  Frantzia

  EB-28

  Polonia

  Alemania

  Belgika

  Lituania

  Austria

  Eslovenia

  Zipre

  Eslovakia

  Hungaria

  Italia

  Portugal

  Txekiar Errep.

  Kroazia

  Grezia

  Bulgaria

  95,3

  86,7

  82,1

  80,3

  80,3

  77,1

  73,9

  73,6

  70,5

  70,4

  66,7

  66,4

  63,7

  62,2

  60,4

  58,6

  57,9

  57,6

  53,9

  51,4

  51,1

  50,1

  42,3

  40,2

  39,7

  39,4

  38,5

  32,7

  32,2

  31,0

  15. Kirol, kultura eta aisia jarduerak

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Herbehereak

  Danimarka

  Suedia

  Eslovenia

  Finlandia

  Irlanda

  ESPAINIA

  EUSKADI

  Luxemburgo

  Erresuma Batua

  Estonia

  Belgika

  Frantzia

  EB-28

  Malta

  Austria

  Italia

  Txekiar Errep.

  Alemania

  Letonia

  Polonia

  Lituania

  Hungaria

  Kroazia

  Bulgaria

  Grezia

  Eslovakia

  Portugal

  Zipre

  Errumania

  98,0

  93,0

  92,7

  84,5

  81,6

  80,6

  80,2

  77,5

  76,1

  75,5

  74,0

  72,2

  71,5

  67,1

  66,6

  65,5

  61,9

  60,0

  59,8

  51,8

  51,5

  45,3

  44,0

  42,3

  39,8

  39,6

  36,4

  35,5

  33,2

  31,6

  16. Borondatezko eta ongintzazko lanak

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Suedia

  Herbehereak

  Eslovenia

  Danimarka

  Finlandia

  Irlanda

  Alemania

  Frantzia

  EB-28

  Estonia

  Txekiar Errep.

  Erresuma Batua

  Austria

  Kroazia

  Italia

  Malta

  Belgika

  Zipre

  Hungaria

  Letonia

  Luxemburgo

  Errumania

  Eslovakia

  Grezia

  Portugal

  Lituania

  EUSKADI

  Polonia

  ESPAINIA

  Bulgaria

  85,8

  79,4

  68,3

  67,4

  64,1

  63,7

  58,8

  57,3

  56,0

  55,9

  55,5

  54,7

  54,0

  53,5

  53,0

  53,0

  51,5

  46,9

  46,8

  44,6

  44,2

  40,0

  39,3

  39,0

  36,0

  34,6

  34,5

  34,5

  29,7

  25,5

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  100 100

  50 50

  0 0

  Su

  edia

  Leto

  nia

  EU

  SK

  AD

  I

  Dan

  imar

  ka

  Est

  on

  ia

  Fin

  lan

  dia

  Luxe

  mb

  urg

  o

  Her

  beh

  erea

  k

  Irla

  nd

  a

  Erre

  sum

  a Ba

  tua

  ES

  PA

  INIA

  Ale

  man

  ia

  Erru

  man

  ia

  Fran

  tzia

  EB

  -28

  Esl

  ove

  nia

  Mal

  ta

  Bel

  gika

  Zip

  re

  Hu

  nga

  ria

  Po

  lon

  ia

  Litu

  ania

  Po

  rtu

  gal

  Au

  stri

  a

  Ital

  ia

  Txek

  iar

  Erre

  p.

  Esl

  ova

  kia

  Bu

  lgar

  ia

  Kro

  azia

  Gre

  zia

  Su

  edia

  Her

  beh

  erea

  k

  Dan

  imar

  ka

  Esl

  ove

  nia

  Fin

  lan

  dia

  Irla

  nd

  a

  Erre

  sum

  a Ba

  tua

  Est

  on

  ia

  Fran

  tzia

  Bel

  gika

  EB

  -28

  Luxe

  mb

  urg

  o

  Mal

  ta

  Au

  stri

  a

  Ale

  man

  ia

  Txek

  iar

  Erre

  p.

  Ital

  ia

  EU

  SK

  AD

  I

  ES

  PA

  INIA

  Leto

  nia

  Kro

  azia

  Hu

  nga

  ria

  Po

  lon

  ia

  Zip

  re

  Litu

  ania

  Gre

  zia

  Esl

  ova

  kia

  Erru

  man

  ia

  Po

  rtu

  gal

  Bu

  lgar

  ia

  90,

  9

  89,8

  89,3

  86,

  1

  85,

  9

  82,2

  79,4

  79,3

  76,2

  75,1

  74,5

  71,3

  70,7

  70,4

  70,0

  69,5

  69,0

  68,9

  65,

  7

  65,

  0

  64,

  1

  64,

  0

  63,

  3

  62,7

  61,2

  56,8

  56,5

  55,7

  54,4

  50,9

  89,3

  88,

  7

  80,

  2

  76,4

  72,9

  72,1

  65,

  1

  65,

  0

  64,

  4

  61,9

  61,6

  60,

  2

  59,8

  59,7

  59,3

  57,7

  57,4

  56,0

  55,0

  48,

  2

  47,9

  45,

  4

  43,

  0

  40,

  0

  40,

  0

  39,3

  37,9

  35,8

  35,7

  32,6

  3ºEUSKADI 17ºEUSKADI

  Puntuazioak 1etik (erabateko desberdintasuna) 100era (erabateko berdintasuna) doaz Puntuazioak 1etik (erabateko desberdintasuna) 100era (erabateko berdintasuna) doaz

  Denboraren Dimentsioa Denboraren Dimentsioa

 • 2120

  20. Enpresetako zuzendaritza: Enpresa handietako administrazio-batzordeetako kideen sexuaren araberako banaketa.

  21. Banku publiko eta erdipublikoetako zuzendaritza:Banku publiko eta erdipublikoetako administrazio-batzordeetako kideen sexuaren araberako banaketa.

  22. I+Gren finantzaketa publikoa:I+Gren finantzaketa publikoaren gaineko kide anitzeko erabakitze-organo nagusietako kideen banaketa, sexuaren arabera.

  23. Informazio-bide publikoak:Informazio-bideen kide anitzeko erabakitze-organo nagusietako kideen banaketa, sexuaren arabera.

  24. Kirol-federakundeak: 10 kirol ospetsuenen antolakundeetako kide anitzeko erabakitze-organo nagusietako kideen banaketa, sexuaren arabera.

  17. Gobernuko ordezkapena: Gobernukideen sexuaren araberako banaketa.

  18. Legebiltzarreko ordezkapena: Legebiltzarkideen sexuaren araberako banaketa.

  19. Lurralde batzarretako ordezkapena:Eskualde batzarretako kideen sexuaren araberako banaketa.

  Genero Berdintasunaren Indizea

  2120

  GENERO BERDINTASUNAREN INDIZEA (GBI)Boterearen Dimentsioa

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  EUSKADI

  52,9

  Finlandia 65

  ,3

  35,1 Polonia

  Danimarka 61,5

  36,6 Lituan

  ia

  Eslovenia 60,6

  39,0 L

  etonia

  ESPAINIA 57,0

  Sued

  ia 79

  ,5

  43,5

  Luxe

  mburg

  o

  Bulgaria 56

  Frantz

  ia 68,2

  45,3

  Itali

  aBelgika 53,4

  48,5

  EB-

  28

  Herbehereak 52,9

  Alemania 53,0

  33,9 Portugal

  48,6

  Irla

  nda

  Erresuma Batua 53,0

  34,9 Austria

  52,9

  EU

  SKA

  DI

  Hung

  aria

  18,

  7G

  rezi

  a 21

  ,7Tx

  ekia

  r Err

  ep. 2

  2,6

  Eslo

  vaki

  a 23

  ,1

  Zipr

  e 24

  ,7 27,4 Malta

  28,2 Estonia

  28,5 Kroazia

  33,2 Errumania

  Puntuazioak 1etik (ERABATEKO DESBERDINTASUNA) 100era (ERABATEKO BERDINTASUNA) doaz

  Dimentsioa

  Boterearen

 • 2322

  BOTERE POLITIKOARI BURUZKO AZPIDIMENTSIOA BOTERE EKONOMIKOARI BURUZKO AZPIDIMENTSIOA

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  100 100

  50 50

  0 0

  Su

  edia

  Fin

  lan

  dia

  EU

  SK

  AD

  I

  Fran

  tzia

  ES

  PA

  INIA

  Ale

  man

  ia

  Dan

  imar

  ka

  Her

  beh

  erea

  k

  Bel

  gika

  Esl

  ove

  nia

  Au

  stri

  a

  Erre

  sum

  a Ba

  tua

  EB

  -28

  Luxe

  mb

  urg

  o

  Bu

  lgar

  ia

  Po

  rtu

  gal

  Ital

  ia

  Po

  lon

  ia

  Est

  on

  ia

  Leto

  nia

  Litu

  ania

  Irla

  nd

  a

  Kro

  azia

  Txek

  iar

  Erre

  p.

  Gre

  zia

  Erru

  man

  ia

  Mal

  ta

  Esl

  ova

  kia

  Zip

  re

  Hu

  nga

  ria

  Fran

  tzia

  Esl

  ove

  nia

  Su

  edia

  Dan

  imar

  ka

  Bu

  lgar

  ia

  Fin

  lan

  dia

  Ital

  ia

  Leto

  nia

  ES

  PA

  INIA

  Ale

  man

  ia

  Erre

  sum

  a Ba

  tua

  Irla

  nd

  a

  EB

  -28

  Po

  lon

  ia

  Bel

  gika

  EU

  SK

  AD

  I

  Her

  beh

  erea

  k

  Litu

  ania

  Mal

  ta

  Luxe

  mb

  urg

  o

  Est

  on

  ia

  Zip

  re

  Hu

  nga

  ria

  Erru

  man

  ia

  Kro

  azia

  Au

  stri

  a

  Po

  rtu

  gal

  Esl

  ova

  kia

  Gre

  zia

  Txek

  iar

  Erre

  p.

  93,9

  84,

  8

  80,

  4

  77,1

  72,3

  71,5

  71,2

  70,6

  70,2

  65,

  4

  59,1

  53,0

  52,7

  51,1

  49,2

  48,

  7

  47,4

  46,

  1

  44,

  9

  40,

  5

  40,

  0

  39,8

  38,7

  36,6

  34,7

  32,9

  30,

  5

  29,0

  25,

  8

  14,3

  70,2

  61,5

  60,

  8

  55,7

  53,2

  47,6

  44,

  7

  44,

  2

  43,

  5

  42,1

  40,

  8

  39,9

  39,5

  38,2

  38,0

  36,3

  33,1

  30,

  1

  24,4

  23,5

  23,2

  22,6

  22,1

  21,4

  19,0

  17,4

  16,

  4

  14,6

  12,

  1

  9,2

  3º 15ºEUSKADI EUSKADI

  BOTERE EKONOMIKOARI BURUZKO ADIERAZLEAK

  20. Enpresetako zuzendaritza

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Frantzia

  Suedia

  Finlandia

  Letonia

  Italia

  Herbehereak

  Danimarka

  Erresuma Batua

  Alemania

  Belgika

  Eslovenia

  EB-28

  Kroazia

  ESPAINIA

  Polonia

  EUSKADI

  Austria

  Bulgaria

  Eslovakia

  Irlanda

  Lituania

  Luxemburgo

  Hungaria

  Portugal

  Errumania

  Grezia

  Zipre

  Txekiar Errep.

  Estonia

  Malta

  65,8

  63,0

  57,3

  52,3

  50,7

  50,5

  50,4

  50,2

  49,8

  47,0

  44,4

  41,6

  37,0

  35,4

  34,4

  34,4

  33,9

  33,5

  28,3

  27,0

  25,6

  24,3

  23,5

  21,5

  21,2

  18,2

  17,9

  17,3

  14,2

  8,5

  21. Banku publiko eta erdipublikoetako zuzendaritza

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Eslovenia

  Frantzia

  Bulgaria

  Danimarka

  Suedia

  Irlanda

  ESPAINIA

  Polonia

  Malta

  Italia

  EUSKADI

  Finlandia

  EB-28

  Letonia

  Lituania

  Alemania

  Estonia

  Erresuma Batua

  Belgika

  Zipre

  Luxemburgo

  Errumania

  Hungaria

  Herbehereak

  Portugal

  Grezia

  Kroazia

  Austria

  Eslovakia

  Txekiar Errep.

  78,6

  74,6

  72,9

  61,0

  58,6

  52,8

  51,7

  42,0

  40,2

  38,8

  38,2

  37,9

  37,3

  36,1

  34,5

  34,4

  32,2

  31,3

  29,0

  27,4

  22,8

  21,7

  20,7

  15,7

  11,3

  6,1

  1,0

  1,0

  1,0

  1,0

  BOTERE POLITIKOARI BURUZKO ADIERAZLEAK

  17. Gobernuko ordezkapena

  19. Lurralde batzarretako ordezkapena

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Suedia

  Frantzia

  Finlandia

  Eslovenia

  Alemania

  Herbehereak

  EUSKADI

  Danimarka

  Bulgaria

  Austria

  ESPAINIA

  Luxemburgo

  Italia

  EB-28

  Belgika

  Erresuma Batua

  Polonia

  Errumania

  Letonia

  Portugal

  Estonia

  Irlanda

  Lituania

  Txekiar Errep.

  Kroazia

  Grezia

  Malta

  Eslovakia

  Zipre

  Hungaria

  98,4

  90,7

  88,0

  81,2

  81,1

  74,5

  65,5

  63,9

  58,4

  57,2

  55,6

  52,0

  51,7

  51,4

  49,0

  47,2

  47,1

  45,7

  44,0

  41,9

  38,7

  38,5

  36,3

  33,5

  30,9

  27,3

  20,9

  19,9

  16,3

  3,7

  18. Legebiltzarreko ordezkapena

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Suedia

  EUSKADI

  Finlandia

  Belgika

  ESPAINIA

  Danimarka

  Herbehereak

  Alemania

  Portugal

  Austria

  Italia

  Luxemburgo

  EB-28

  Eslovenia

  Erresuma Batua

  Frantzia

  Polonia

  Kroazia

  Lituania

  Irlanda

  Estonia

  Bulgaria

  Grezia

  Eslovakia

  Txekiar Errep.

  Letonia

  Zipre

  Malta

  Errumania

  Hungaria

  87,5

  85,3

  81,4

  80,5

  74,5

  74,3

  73,2

  71,2

  59,6

  59,0

  57,5

  56,5

  53,0

  52,6

  49,7

  48,7

  44,6

  43,0

  41,1

  40,9

  40,6

  40,4

  39,2

  38,2

  38,1

  32,0

  27,0

  26,7

  23,3

  18,1

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Suedia

  Frantzia

  EUSKADI

  ESPAINIA

  Finlandia

  Belgika

  Danimarka

  Herbehereak

  Eslovenia

  Erresuma Batua

  Alemania

  Austria

  Estonia

  EB-28

  Bulgaria

  Polonia

  Letonia

  Luxemburgo

  Portugal

  Malta

  Lituania

  Kroazia

  Irlanda

  Txekiar Errep.

  Grezia

  Zipre

  Italia

  Errumania

  Eslovakia

  Hungaria

  95,9

  92,1

  90,4

  86,8

  85,0

  81,0

  75,5

  64,2

  62,4

  62,2

  62,1

  61,0

  55,5

  53,7

  48,8

  46,6

  45,4

  44,7

  44,5

  44,1

  42,7

  42,0

  40,0

  38,3

  37,5

  34,0

  33,0

  29,6

  28,9

  21,1

  Puntuazioak 1etik (erabateko desberdintasuna) 100era (erabateko berdintasuna) doaz Puntuazioak 1etik (erabateko desberdintasuna) 100era (erabateko berdintasuna) doaz

  Boterearen Dimentsioa Boterearen Dimentsioa

 • 2524

  28. Tabakoaren eta alkoholdun edarien kontsumoa: Erretzen eta alkohol gehiegirik edaten ez duten pertsonak (16 urte edo gehiago dauzkaten biztanleen ehunekoa).

  29. Bizi-ohitura osasungarriak:Jarduera fisikoa egiten duten edota frutak eta barazkiak jaten dituzten pertsonak (16 urte edo gehiago dauzkaten biztanleen ehunekoa).

  30. Osasun-laguntza:Estali gabeko osasun-laguntza premiarik ez duten pertsonak (16 urte eta gehiagoko biztanleen ehunekoa).

  31. Laguntza odontologikoa:Estali gabeko laguntza odontologikoko premiarik ez duten pertsonak (16 urte eta gehiagoko biztanleen ehunekoa) .

  25. Norberaren osasunaren gaineko pertzepzioa: Norberaren osasunaren gaineko pertzepzio ona eta oso ona (16 urte eta gehiagoko biztanleen ehunekoa).

  26. Bizi-itxaropena:Bizi-itxaropena jaiotzean (urteak).

  27. Bizi-itxaropena osasun onarekin:Bizi-itxaropena osasun onarekin jaiotzean.

  Genero Berdintasunaren Indizea

  25

  BOTERE SOZIALAREN AZPIDIMENTSIOA

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  100

  50

  0

  Su

  edia

  Irla

  nd

  a

  Fin

  lan

  dia

  Erre

  sum

  a Ba

  tua

  Luxe

  mb

  urg

  o

  Bu

  lgar

  ia

  Her

  beh

  erea

  k

  ES

  PA

  INIA

  Dan

  imar

  ka

  Fran

  tzia

  Bel

  gika

  Esl

  ove

  nia

  EB

  -28

  Erru

  man

  ia

  EU

  SK

  AD

  I

  Ale

  man

  ia

  Po

  rtu

  gal

  Ital

  ia

  Au

  stri

  a

  Litu

  ania

  Txek

  iar

  Erre

  p.

  Leto

  nia

  Kro

  azia

  Esl

  ova

  kia

  Mal

  ta

  Zip

  re

  Po

  lon

  ia

  Gre

  zia

  Est

  on

  ia

  Hu

  nga

  ria

  87,8

  72,4

  68,9

  68,8

  68,2

  67,0

  63,

  4

  58,9

  58,7

  58,4

  57,1

  55,3

  55,0

  51,8

  50,7

  49,5

  48,

  9

  43,

  7

  41,1

  40,

  9

  34,2

  33,2

  31,6

  29,1

  27,5

  25,

  8

  24,4

  24,2

  21,4

  20,9

  14ºEUSKADI

  BOTERE SOZIALAREN ADIERAZLEAK

  22. I+Gren finantzaketa publikoa

  24. Kirol-federakundeak

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Irlanda

  Finlandia

  Luxemburgo

  ESPAINIA

  Bulgaria

  Eslovenia

  Suedia

  Belgika

  EB-28

  Erresuma Batua

  Danimarka

  Alemania

  Frantzia

  Herbehereak

  Italia

  Letonia

  Portugal

  Austria

  Txekiar Errep.

  Errumania

  Lituania

  Kroazia

  EUSKADI

  Zipre

  Polonia

  Eslovakia

  Malta

  Grezia

  Estonia

  Hungaria

  97,8

  90,9

  89,4

  86,3

  85,3

  84,2

  81,4

  77,7

  76,7

  76,5

  73,0

  71,1

  69,7

  65,5

  63,9

  63,6

  61,3

  58,3

  58,2

  56,5

  56,2

  53,7

  52,0

  47,6

  39,7

  32,0

  31,2

  21,5

  1,0

  1,0

  23. Informazio-bide publikoak

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Suedia

  Erresuma Batua

  Irlanda

  Luxemburgo

  Errumania

  Bulgaria

  Herbehereak

  Finlandia

  Belgika

  Eslovenia

  Danimarka

  EUSKADI

  Frantzia

  ESPAINIA

  EB-28

  Portugal

  Italia

  Lituania

  Alemania

  Estonia

  Hungaria

  Austria

  Eslovakia

  Grezia

  Malta

  Txekiar Errep.

  Polonia

  Kroazia

  Zipre

  Letonia

  97,7

  89,0

  87,7

  81,3

  78,0

  77,2

  74,3

  73,8

  70,6

  69,3

  69,1

  67,0

  65,2

  64,6

  61,8

  61,3

  51,2

  48,3

  46,0

  44,4

  44,1

  38,7

  35,5

  34,7

  33,7

  30,0

  28,0

  27,0

  21,5

  11,8

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Suedia

  Herbehereak

  Finlandia

  Erresuma Batua

  Frantzia

  Bulgaria

  Danimarka

  Luxemburgo

  EUSKADI

  Irlanda

  Alemania

  Austria

  EB-28

  ESPAINIA

  Portugal

  Letonia

  Belgika

  Errumania

  Eslovakia

  Estonia

  Lituania

  Malta

  Hungaria

  Grezia

  Italia

  Txekiar Errep.

  Kroazia

  Eslovenia

  Zipre

  Polonia

  84,3

  50,5

  42,0

  40,7

  40,4

  38,5

  34,1

  34,1

  33,2

  31,8

  31,5

  26,5

  26,3

  25,7

  24,3

  24,2

  23,1

  20,8

  19,7

  18,8

  18,2

  17,8

  17,7

  16,5

  16,1

  14,6

  14,1

  12,4

  8,3

  5,7

  Puntuazioak 1etik (erabateko desberdintasuna) 100era (erabateko berdintasuna) doaz

  Boterearen Dimentsioa

  Dimentsioa

  Osasunaren

 • 2726

  EUSKADI

  90,9

  Lituania 79,1

  Port

  ugal

  83,

  6

  Eslo

  vaki

  a 85

  ,3

  88,2 Zipre

  Letonia 78,4

  Kroa

  zia 8

  3,3

  Hun

  gari

  a 86

  ,0

  89,0 Luxemburgo

  Bulgaria 76,4

  Grez

  ia 83

  ,1

  86,0 Txekiar Errep.

  89,6 ESPA

  INIA

  Errumania 70,4

  Poloni

  a 82,2

  86,3 Italia

  89,6 D

  anima

  rka

  Suedia 94,1

  Estonia 8

  1,5

  86,3 Belgika

  89,7

  Finlan

  dia

  Erresuma Batua 93,1

  87,1 Frantzia

  89,9

  Her

  behe

  reak

  EUSK

  AD

  I90

  ,9

  Malta 91,8

  87,4 EB-28

  90,5

  Ale

  man

  ia

  Austria 91,7

  87,7 Eslovenia

  90,6

  Irla

  nda

  2726

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  OSASUN EGOERARI BURUZKO AZPIDIMENTSIOA

  100

  50

  0

  Su

  edia

  Irla

  nd

  a

  EU

  SK

  AD

  I

  Mal

  ta

  Zip

  re

  Erre

  sum

  a Ba

  tua

  Gre

  zia

  Bel

  gika

  ES

  PA

  INIA

  Luxe

  mb

  urg

  o

  Ale

  man

  ia

  Her

  beh

  erea

  k

  Dan

  imar

  ka

  Fran

  tzia

  Ital

  ia

  Au

  stri

  a

  EB

  -28

  Fin

  lan

  dia

  Txek

  iar

  Erre

  p.

  Esl

  ove

  nia

  Erru

  man

  ia

  Bu

  lgar

  ia

  Esl

  ova

  kia

  Po

  lon

  ia

  Kro

  azia

  Hu

  nga

  ria

  Est

  on

  ia

  Po

  rtu

  gal

  Leto

  nia

  Litu

  ania

  97,4

  96,8

  96,2

  95,6

  95,5

  93,7

  93,4

  93,3

  93,2

  92,

  0

  91,8

  91,7

  91,6

  91,6

  91,3

  91,3

  91,2

  91,1

  89,6

  89,1

  88,

  6

  88,

  1

  87,4

  86,

  6

  86,

  4

  85,

  8

  84,

  1

  82,6

  79,8

  78,5

  3ºEUSKADI

  OSASUN EGOERARI BURUZKO ADIERAZLEAK

  25. Norberaren osasunaren gaineko pertzepzioa

  27. Bizi-itxaropena osasun onarekin

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Irlanda

  Zipre

  Suedia

  EUSKADI

  Erresuma Batua

  Malta

  Grezia

  Herbehereak

  Finlandia

  Danimarka

  Belgika

  ESPAINIA

  Luxemburgo

  Austria

  Frantzia

  EB-28

  Alemania

  Errumania

  Italia

  Eslovakia

  Eslovenia

  Bulgaria

  Txekiar Errep.

  Kroazia

  Polonia

  Hungaria

  Estonia

  Letonia

  Portugal

  Lituania

  99,0

  97

  94,9

  94,2

  91,8

  91,4

  91,4

  91,3

  91,2

  91,1

  90,9

  89,9

  89,8

  89,4

  87,5

  86,5

  86,4

  85,8

  84,9

  84,4

  84,2

  83,8

  83,5

  80,2

  78,9

  78,0

  76,4

  67,8

  67,4

  63,3

  26. Bizi-itxaropena

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Suedia

  Herbehereak

  Italia

  Zipre

  Irlanda

  Luxemburgo

  Malta

  Erresuma Batua

  ESPAINIA

  EUSKADI

  Danimarka

  Austria

  Belgika

  Frantzia

  Grezia

  Alemania

  Finlandia

  EB-28

  Portugal

  Eslovenia

  Txekiar Errep.

  Kroazia

  Eslovakia

  Polonia

  Hungaria

  Estonia

  Errumania

  Bulgaria

  Letonia

  Lituania

  97,4

  97,2

  97,0

  97,0

  96,8

  96,8

  96,8

  96,7

  96,6

  96,5

  96,3

  96,0

  96,0

  95,9

  95,8

  95,7

  95,7

  95,3

  95,2

  95,1

  93,8

  92,9

  91,8

  91,7

  91,4

  91,3

  90,7

  90,5

  88,7

  88,2

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Suedia

  Malta

  EUSKADI

  Irlanda

  Alemania

  Belgika

  ESPAINIA

  Grezia

  Erresuma Batua

  Zipre

  Italia

  EB-28

  Txekiar Errep.

  Frantzia

  Bulgaria

  Luxemburgo

  Errumania

  Polonia

  Austria

  Eslovenia

  Hungaria

  Danimarka

  Herbehereak

  Finlandia

  Eslovakia

  Kroazia

  Portugal

  Estonia

  Lituania

  Letonia

  99,9

  98,5

  97,8

  94,5

  93,3

  93,0

  93,0

  93,0

  92,5

  92,4

  92,1

  91,9

  91,5

  91,4

  90,1

  89,5

  89,3

  89,1

  88,6

  88,2

  88,1

  87,4

  86,7

  86,2

  86,1

  86,1

  85,2

  84,5

  83,9

  83,0

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  Puntuazioak 1etik (erabateko desberdintasuna) 100era (erabateko berdintasuna) doaz

  Puntuazioak 1etik (ERABATEKO DESBERDINTASUNA) 100era (ERABATEKO BERDINTASUNA) doaz

  GENERO BERDINTASUNAREN INDIZEA (GBI)Osasunaren Dimentsioa

  Osasunaren Dimentsioa

 • 2928

  JOKAERA OSASUNGARRIAREN AZPIDIMENTSIOA

  JOKAERA OSASUNGARRIAREN ADIERAZLEAK OSASUNAREN ESKURAGARRITASUNARI BURUZKO ADIERAZLEAK

  OSASUNAREN ESKURAGARRITASUNARI BURUZKO AZPIDIMENTSIOA

  28. Tabakoaren eta alkoholdun edarien kontsumoa

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  EUSKADI

  Italia

  ESPAINIA

  Suedia

  Portugal

  Hungaria

  Herbehereak

  Erresuma Batua

  Kroazia

  Malta

  Austria

  Frantzia

  Grezia

  Txekiar Errep.

  Eslovenia

  Eslovakia

  EB-28

  Zipre

  Polonia

  Belgika

  Alemania

  Bulgaria

  Irlanda

  Luxemburgo

  Finlandia

  Danimarka

  Lituania

  Letonia

  Estonia

  Errumania

  93,8

  89,6

  86,5

  85,9

  85,3

  84,3

  84,1

  84,0

  82,9

  82,4

  80,6

  80,3

  80,2

  79,4

  79,3

  77,3

  77,3

  76,7

  76,5

  75,9

  73,3

  72,4

  72,4

  71,4

  70,5

  70,5

  66,8

  66,6

  65,6

  57,5

  29. Bizi-ohitura osasungarriak

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Finlandia

  Erresuma Batua

  Danimarka

  Suedia

  Austria

  Alemania

  Irlanda

  Luxemburgo

  Malta

  Estonia

  Herbehereak

  EB-28

  Eslovenia

  ESPAINIA

  Zipre

  Hungaria

  Eslovakia

  Frantzia

  EUSKADI

  Portugal

  Txekiar Errep.

  Belgika

  Letonia

  Lituania

  Polonia

  Italia

  Kroazia

  Grezia

  Bulgaria

  Errumania

  93,4

  92,9

  92,9

  92,8

  88,7

  88,4

  85,7

  85,5

  81,0

  74,7

  74,5

  73,5

  72,5

  70,8

  69,3

  69,2

  68,8

  67,7

  67,5

  65,7

  65,1

  64,7

  64,4

  62,7

  59,2

  58,8

  53,7

  53,0

  32,2

  27,5

  30. Osasun-laguntza

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  EUSKADI

  Herbehereak

  Eslovenia

  Austria

  Alemania

  ESPAINIA

  Zipre

  Malta

  Belgika

  Frantzia

  Irlanda

  Txekiar Errep.

  Portugal

  Lituania

  Luxemburgo

  EB-28

  Erresuma Batua

  Kroazia

  Eslovakia

  Bulgaria

  Finlandia

  Danimarka

  Hungaria

  Italia

  Suedia

  Letonia

  Polonia

  Grezia

  Errumania

  Estonia

  99,9

  99,9

  99,9

  99,8

  99,7

  99,5

  99,1

  99,0

  98,4

  98,3

  98,1

  97,6

  97,5

  97,4

  97,3

  97,2

  97,1

  97,0

  96,9

  96,6

  96,5

  96,5

  95,9

  95,4

  94,9

  93,6

  92,6

  91,8

  91,7

  90,6

  31. Laguntza odontologikoa

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

  10.

  11.

  12.

  13.

  14.

  15.

  16.

  17.

  18.

  19.

  20.

  21.

  22.

  23.

  24.

  25.

  26.

  27.

  28.

  29.

  Herbehereak

  Austria

  Eslovenia

  Alemania

  Malta

  Txekiar Errep.

  Kroazia

  Luxemburgo

  Erresuma Batua

  Eslovakia

  Zipre

  Lituania

  Belgika

  Bulgaria

  Finlandia

  EB-28

  ESPAINIA

  Hungaria

  Frantzia

  Suedia

  Irlanda

  Polonia

  Danimarka

  Errumania

  Italia

  EUSKADI

  Estonia

  Grezia

  Letonia

  Portugal

  99,9

  99,9

  99,8

  99,8

  99,0

  98,8

  98,7

  98,1

  97,9

  97,7

  97,7

  97,6

  97,5

  97,1

  97,1

  97,1

  97,1

  97,1

  96,9

  96,7

  96,6

  96,4

  96,0

  94,1

  94,1

  93,7

  93,1

  92,8

  91,0

  90,2

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  Oinarria: EUSKAL ESTATISTIKA ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE ESTADÍSTICAwww.eustat.es

  100 100

  50 50

  0 0

  Su

  edia

  Erre

  sum

  a Ba

  tua

  Au

  stri

  a

  Fin

  lan

  dia

  Mal

  ta

  Dan

  imar

  ka

  Ale

  man

  ia

  EU

  SK

  AD

  I

  Her

  beh

  erea

  k

  Irla

  nd

  a

  ES

  PA

  INIA

  Luxe

  mb

  urg

  o

  Hu

  nga

  ria

  Esl

  ove

  nia

  Po

  rtu

  gal

  EB

  -28

  Ital

  ia

  Fran

  tzia

  Esl

  ova

  kia

  Zip

  re

  Txek

  iar

  Erre

  p.

  Bel

  gika

  Est

  on

  ia

  Kro

  azia

  Po

  lon

  ia

  Gre

  zia

  Leto

  nia

  Litu

  ania

  Bu

  lgar

  ia

  Erru

  man

  ia

  Her

  beh

  erea

  k

  Au

  stri

  a

  Esl

  ove

  nia

  Ale

  man

  ia

  Mal

  ta

  Zip

  re

  ES

  PA

  INIA

  Txek

  iar

  Erre

  p.

  Bel

  gika

  Kro

  azia

  Luxe

  mb

  urg

  o

  Fran

  tzia

  Litu

  ania

  Erre

  sum

  a Ba

  tua

  Irla

  nd

  a

  Esl

  ova

  kia

  EB

  -28

  Bu

  lgar

  ia

  Fin

  lan

  dia

  EU

  SK

  AD

  I

  Hu

  nga

  ria

  Dan

  imar

  ka

  Su

  edia

  Ital

  ia

  Po

  lon

  ia

  Po

  rtu

  gal

  Erru

  man

  ia

  Leto

  nia

  Gre

  zia

  Est

  on

  ia

  89,3

  88,

  5

  84,

  6

  81,9

  81,7

  81,7

  80,

  9

  80,

  6

  79,3

  79,0

  78,6

  78,5

  76,8

  75,9

  75,5

  75,4

  74,2

  74,0

  73,1

  73,0

  72,3

  70,3

  70,1

  68,3

  67,9

  66,

  6

  65,

  5

  64,

  8

  52,3

  42,5

  99,

  9

  99,

  8

  99,

  8

  99,

  7

  99,

  0

  98,4

  98,3

  98,2

  98,0

  97,8

  97,7

  97,6

  97,5

  97,5

  97,3

  97,3

  97,1

  96,9

  96,8

  96,8

  96,5

  96,2

  95,8

  94,8

  94,5

  93,9

  92,

  9

  92,

  3

  92,

  3

  91,9

  8ºEUSKADI 19ºEUSKADI

  Puntuazioak 1etik (erabateko desberdintasuna) 100era (erabateko berdintasuna) doaz Puntuazioak 1etik (erabateko desberdintasuna) 100era (erabateko berdintasuna) doaz

  Osasunaren Dimentsioa Osasunaren Dimentsioa

 • 3130

  ERANSKINA

  GENERO-BERDINTASUNA ADIERAZLEKA DEFINITZEKO METRIKA

  erreferentziazko balio bat da, EIGEk ezarri duena, X aldagaiak Europar Batasuneko 28 herrialdeetako edozeinetan eta Genero Berdintasunaren Indizea jaso duten erreferentziazko lau ekitaldietako edozeinetan (2005, 2010, 2012 eta 2015) eskuratu duen gehieneko balio gisa.

  Erreferentziazko balio horiek “Gender Equality Index. 2017. Measuring gender equality in the European Union 2005-2015” (108. or.) dokumentuan daude argitaratuta.

  Badira salbuespen batzuk formula horrekiko:

  1. Bizi-itxaropenaren, bizitza-urte osasuntsuen eta diru-sarreren adierazleetan, ez da adierazlearen guztizko balioa hartzen, gizonentzat eta emakumeentzat atera diren emaitzen batezbesteko aritmetikoa erabiltzen baita.

  2. Boterearen dimentsioaren zortzi adierazleetan eta denboraren dimentsioaren bi adierazletan (pertsonen zainketak eta etxeko lanak) ez da zuzenketarik egin maila-faktorearen bidez.

  Generoko Etena (BG) genero berdintasunaren neurri bat da (ez desberdintasunarena). Kalkulatzeko, aztertzen ari den oinarrizko adierazlean (X) emakumeen balioaren eta gizon eta emakumeen batezbesteko balioaren arteko ratioa erabiltzen da, 0k erabateko ezberdintasuna eta 1ek erabateko berdintasuna adierazten duen eskala batera bihurtuta:

  Oinarrizko adierazle bakoitzeko (X) genero berdintasunaren Neurria (M) lortzeko, Generoko Etena (BG) erabiltzen da, zeina maila faktore baten bidez zuzendu eta 1 baliotik 100 baliora doan eskala batera bihurtzen baita; 100eko balioak erabateko genero berdintasuna adierazten du. Kalkulua honela egiten da:

  BG = 1 - - 1X

  X

  mujer

  mediait

  it

  X totalref.

  M FN BG 99•= 1 +(Xit) (Xit) (Xit)

  X

  X

  total

  total

  it

  ref.

  FN =1/2

  ( )(Xit)

  Maila faktorea herrialde bakoitzak adierazle bat noraino lortu/bete duen kontuan hartzeko asmoz aplikatzen da. Oro har, honela kalkulatzen da:

  Genero-berdintasunaren indizea kalkulatzeko eransketa

  Indizearen egiturak lau maila dauzka:

  1. Genero berdintasunaren indizearena, eransketa maila gorena

  2. Jasotzen diren sei dimentsioena: enplegua, dirua, ezaguera, denbora, boterea eta osasuna

  3. Arestiko dimentsio bakoitza bananduta dagoen azpidimentsioena

  4. Oinarrizko adierazleena; haietako bakoitzarentzat genero berdintasunaren neurri bat (M) kalkulatzen da

  Genero Berdintasunaren Indizea kalkulatzera daraman eransketa prozesua mailaka egiten da, 4. mailatik 1.ra honela igoz:

  Azpidimentsioen (S) araberako indize sintetikoak oinarrizko adierazle bakoitzaren (X) genero berdintasunaren neurriaren (M) batezbesteko aritmetiko sinplea kalkulatuz lortzen dira):

  non nk dimentsio bakoitzean sartutako azpidimentsioen kopurua baita eta Dkit dimentsio, herrialde eta denbora-une bakoitzerako indize sintetikoa baita.

  Genero berdintasunaren indizea (IIG) dimentsio (D) bakoitzaren indizeen batezbesteko geometriko haztatua kalkulatuz lortzen da:

  Erabiltzen diren haztapenak (w) Genero Berdintasunaren Europako Institutuak kalkulatu ditu, analisi hierarkikoko metodologia aplikatuz.

  Dimentsioen (D) araberako indize sintetikoak dagozkien azpidimentsioen (S) indize sintetikoen batezbesteko geometrikoa kalkulatuz lortzen dira:

  nj∑

  nj

  i=1S j= 1,2, …, 14=jitM(Xit)

  non nj azpidimentsio bakoitzean sartutako adierazle kopurua baita eta Sjit azpidimentsio, herrialde eta urte bakoitzerako indize sintetikoa baita.

  k= 1,2, …, 6

  nk

  D S S …S=kit 1it 2it nkit

  IIG D D D…=it 1it 2it 6itw1 w2 w6

  · Enplegua 0,19· Dirua 0,15· Ezagutza 0,22· Denbora 0,15· Boterea 0,19· Osasuna 0,10

 • 32

  www.emakunde.euskadi.eus

  EMAKUMEAREN EUSKAL ERAKUNDEAINSTITUTO VASCO DE LA MUJER

  EMAKUNDE

  Organismo Autónomo delErakunde autonomiaduna