EMAITZEN TXOSTENA ETA ALDAGAIEN AN Txosten honen azken helburua ikastetxeetan, Lehen Hezkuntzako 4.

download EMAITZEN TXOSTENA ETA ALDAGAIEN AN Txosten honen azken helburua ikastetxeetan, Lehen Hezkuntzako 4.

of 160

 • date post

  14-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EMAITZEN TXOSTENA ETA ALDAGAIEN AN Txosten honen azken helburua ikastetxeetan, Lehen Hezkuntzako 4.

 • 2010

  EMAITZEN TXOSTENA ETA ALDAGAIEN ANALISIA

  LEHEN HEZKUNTZAKO 4. MAILA

 • ISEI•IVEI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2010. Lehen Hezkuntzako 4. Maila. EMAITZAK ETA ALDAGAIEN ANALISIA

  2

  Egilea: Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea (ISEI-IVEI): Txostena egin dutenak: Amaia Arregi Martínez Inmaculada Tambo Hernández Aholkularitza eta gainbegiratzea: José Luis Tranche García Eduardo Ubieta Muñuzuri 2011eko urtarrila

 • ISEI•IVEI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2010. Lehen Hezkuntzako 4. Maila. EMAITZAK ETA ALDAGAIEN ANALISIA

  3

  AURKIBIDEA

  1. Sarrera

  a) Ebaluazio diagnostikoaren helburuak eta ezaugarriak ……………….. b) Txostenaren helburua…………………………………………………….. c) Txostenaren edukia:……………………………………………………….

   Emaitzak konpetentzien arabera

   Ikasleen banaketa hezkuntza mailen arabera

   Emaitzen bilakaera

   Aldagaien analisia

   Azalpen-eredua

  2. Proben eta aplikazio-prozesuaren deskribapena a) Aplikazio-prozesua …………………………………………………. b) Populazioaren deskribapena………………………………………. c) Probako hizkuntza………………………………………………….. d) Errendimendu-proben deskribapena……………………………... e) Finkatutako gaitasun mailak………………………………………. f) Ikasleen galdera-sorta………………………………………………

   Indize sozioekonomikoa eta kulturala…………………………

  3. Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleen ebaluazioaren emaitzak oinarrizko konpetentzien arabera 3.A Ebaluatutako oinarrizko konpetentziak:

   Euskarazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia………………….. Emaitza orokorrak……………………………………………………… Emaitzak dimentsioen arabera……………………………………….. Emaitzak geruzen arabera…………………………………………….. Emaitzak dimentsioen eta geruzen arabera………………………… Emaitzak hizkuntza-ereduen arabera……………………………….. Emaitzak etxeko hizkuntzaren arabera……………………………… Emaitzak indize sozioekonomiko eta kulturalaren arabera (ISEK).. ED.09 – ED.10 errendimenduan izandako bilakaera………………. Konpetentziaren ondorioak…………………………………………….

   Gaztelaniazko hizkuntza-komunikaziorako konpetentzia ………………. Emaitza orokorrak……………………………………………………… Emaitzak dimentsioen arabera……………………………………….. Emaitzak geruzen arabera…………………………………………….. Emaitzak dimentsioen eta geruzen arabera………………………… Emaitzak etxeko hizkuntzaren arabera………………………………. Emaitzak indize sozioekonomiko eta kulturalaren arabera………... Emaitzak alderatzea ISEK kontrolatuz………………………………. ED09 – ED10 emaitzen bilakaera……………………………………. Konpetentziaren ondorioak…………………………………………….

   Matematikarako konpetentzia Emaitza orokorrak……………………………………………………… Emaitzak dimentsioen arabera……………………………………….. Emaitzak geruzen arabera…………………………………………….

  5 6 6

  7 7 11 11 12 13 14

  19 20 21 23 24 26 29 31 34 36

  39 40 41 44 45 46 48 49 50 52

  55 56 58

 • ISEI•IVEI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2010. Lehen Hezkuntzako 4. Maila. EMAITZAK ETA ALDAGAIEN ANALISIA

  4

  Emaitzak dimentsioen eta geruzen arabera ………………………... Emaitzak probako hizkuntzaren eta etxeko hizkuntzaren arabera.. Emaitzak indize sozioekonomiko eta kulturalaren arabera………... Emaitzak alderatzea ISEK kontrolatuz ……………………………… ED09 – ED10 emaitzen bilakaera……………………………………. Konpetentziaren ondorioak…………………………………………….

   Gizarterako eta herritartasunerako konpetentzia Emaitza orokorrak……………………………………………………… Emaitzak dimentsioen arabera……………………………………….. Emaitzak geruzen arabera……………………………………………. Emaitzak dimentsioen eta geruzen arabera………………………… Emaitzak probako hizkuntzaren eta etxeko hizkuntzaren arabera.. Emaitzak indize sozioekonomiko eta kulturalaren arabera.............. Emaitzak alderatzea ISEK kontrolatuz………………………………. Konpetentziaren ondorioak…………………………………………….

  3.B Geruzen emaitzak eta ezaugarriak ISEKindizearen arabera ………...

  A geruza publikoa……………………………………………………… B geruza publikoa……………………………………………………… D geruza publikoa……………………………………………………… A itunpeko geruza……………………………………………………… B itunpeko geruza……………………………………………………… D itunpeko geruza………………………………………………………

  4. Aldagaien analisia. Emaitzetan duten eragina …………………………….

  a) Emaitzak ikasleen sexuaren arabera, 4 konpetentzietan……………..

   Emaitzen bilakaera ED09 –ED10-n …………………………….. b) Emaitzak ikasmailako egokitasunaren arabera………………………..

   Emaitzen bilakaera, egokitasunaren arabera……………………. c) Emaitzak aitaren eta amaren ikasketa mailaren arabera…………….. d) Emaitzak ikasleen familia-egituraren arabera………………………….. e) Emaitzak eskolatzeko hasierako adinaren arabera……………………

   Emaitzen bilakaera eskolatzeko hasieraren arabera…………… f) Emaitzak ikasleen jatorriaren arabera…………………………………..

   Emaitzen bilakaera jatorriaren arabera………………………….. g) Ikasgelako kalifikazioaren eta ED10eko errendimenduaren arteko

  lotura………………………………………………………………………..

   Ikasgelako kalifikazioa eta ebaluazioko puntuazioa……………..

   Ikasleen banaketa ikasgelako kalifikazioaren eta ebaluazioan lortutako puntuazioaren arabera…………………………………..

   Ikasgelako kalifikazioa eta ikastaldearen arteko lotura………….

   Bilakaera…………………………………………………………….. h) HBBko ikasleen deskribapen-azterketa…………………………………

  5. Ikastetxeko emaitzen bilakaera ………………………………………………

  6. Ondorio orokorrak………………………………………………………………

  7. Eranskina

  Gizarterako eta herritartasunerako Konpetentzia……………………………..

  60 61 65 66 68 70

  73 76 76 78 79 83 84 86

  89 91 93 95 97 99

  101

  105 107 108 111 113 115 119 121 122 123 126

  127 127

  128 129 131 133

  139

  149

  153

 • ISEI•IVEI EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA 2010. Lehen Hezkuntzako 4. Maila. EMAITZAK ETA ALDAGAIEN ANALISIA

  5

  1. SARRERA

  Hezkuntzaren 2006ko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak (LOE) eta 175/2006 Dekretuak (2010eko martxoaren 30eko 97/2010 Dekretuak aldatu zuen), Euskal Autonomia Erkidegorako Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma ezartzen duenak, honako hau xedatzen dute: Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasle guztiek, funts publikoen bidez lagundutako ikastetxeetan eskolatutakoek, oinarrizko konpetentzien ebaluazio diagnostikoa egin behar dute. Arau hori betez, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 2008-09 ikasturtean hasi zen Ebaluazio diagnostikoa lehen aldiz aplikatzen eta joan den ikasturtean jarraitu zuen, 2010. urteari zegokion bigarren aplikazioarekin. Sailaren hiru zerbitzuek, hau da, Irakas-sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundeak (ISEI-IVEI), Hezkuntza Ikuskaritzak eta irakasleei laguntza emateko zerbitzuak (Berritzegune) elkarrekin garatutako ebaluazioa da. Ez dago kontzeptuaren onarpen unibertsalik; hala ere, konpetentzia garrantzitsutzat, beharrezkotzat edo oinarrizkotzat hartu ohi dira edonorentzat eta gizartearentzat