EMAITZEN TAULAK : OSASUNAREN DETERMINATZAILEAK 2013 TAULA OROKORRAK Aurkibidea OSASUNAREN...

download EMAITZEN TAULAK : OSASUNAREN DETERMINATZAILEAK 2013 TAULA OROKORRAK Aurkibidea OSASUNAREN DETERMINATZAILEAK

If you can't read please download the document

 • date post

  17-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EMAITZEN TAULAK : OSASUNAREN DETERMINATZAILEAK 2013 TAULA OROKORRAK Aurkibidea OSASUNAREN...

 • EMAITZEN TAULAK :

  OSASUNAREN DETERMINATZAILEAK

  2013 ko Euskal Osasun Inkesta

  13ko EAEOI ESCAV13

 • TAULA OROKORRAK Aurkibidea

  OSASUNAREN DETERMINATZAILEAK Bizitzako eta laneko baldintzak

  1. Enpleguko eta laneko baldintzak

  1. taula: Biztanleriaren banaketa nork bere lanarekin duen gogobetetzearen arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik ......................................................................1 2. taula: Biztanleriaren banaketa nork bere lanarekin duen gogobetetzearen arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik ......6 3. taula: Biztanleriaren banaketa nork bere lanarekin duen gogobetetzearen arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik* ....................................................................13 4. taula: Arrisku ergonomikoak oso maiz dauzkaten pertsonen proportzioa (%), sexua eta adina kontuan izanik ............................19 5. taula: Arrisku ergonomikoak oso maiz dauzkaten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik .......20 Gizonezkoak...............................................................20 Emakumezkoak..............................................................21

  6. taula: Arrisku ergonomikoak oso maiz dauzkaten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik .............22 Gizonezkoak...............................................................22 Emakumezkoak..............................................................23

  7. taula: Arrisku ergonomikoak oso maiz dauzkaten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik* ...........24 Gizonezkoak...............................................................24 Emakumezkoak..............................................................27

  8. taula: Arrisku fisiko-kimikoak oso maiz dauzkaten pertsonen proportzioa (%), sexua eta adina kontuan izanik ............................30 9. taula: Arrisku fisiko-kimikoak oso maiz dauzkaten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik .......31 Gizonezkoak...............................................................31 Emakumezkoak..............................................................33

  10. taula: Arrisku fisiko-kimikoak oso maiz dauzkaten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik .............35 Gizonezkoak...............................................................35 Emakumezkoak..............................................................36

  11. taula: Arrisku fisiko-kimikoak oso maiz dauzkaten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik ............37 Gizonezkoak...............................................................37 Emakumezkoak..............................................................40

  2. Diru-sarrerak eta egoera ekonomikoa

  12. taula: Familien banaketa, bere egoera ekonomikoaren pretzeptzioaren arabera, erreferentziazko pertsonaren sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik .........................................43 13. taula: Familien banaketa, bere egoera ekonomikoaren pretzeptzioaren arabera , erreferentziazko pertsonaren sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik ...........................................48

 • 14. taula: Familien banaketa, bere egoera ekonomikoaren pretzeptzioaren arabera , erreferentziako pertsonaren sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik ..............................................55 15. taula: Familien banaketa hilaren amaierara iristeko zailtasunen arabera, erreferentziako pertsonaren sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik ..................................................61 16. taula: Familien banaketa hilaren amaierara iristeko zailtasunen arabera , erreferentziako pertsonaren sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik .............................................................66 17. taula: Familien banaketa hilaren amaierara iristeko zailtasunen arabera , erreferentziako pertsonaren sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik* ............................................................73

  3. Etxeko eta zaintzako lanak

  18. taula: Biztanleriaren banaketa etxeko lanak egiten dituzten maiztasunaren arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik .....................................................................79 19. taula: Biztanleriaren banaketa etxeko lanak egiten dituzten maiztasunaren arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik .......84 20. taula: Biztanleriaren banaketa etxeko lanak egiten dituzten maiztasunaren arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik* .....92 21. taula: Etxeko lanak egiten dituzten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik ........................99 22. taula: Etxeko lanak egiten dituzten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik .............................100 23. taula: Etxeko lanak egiten dituzten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik* ...........................101 24. taula: Etxeko lanak egiteko astean batez beste erabiltzen diren orduen banaketa, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik ......102 25. taula: Etxeko lanak egiteko astean batez beste erabiltzen diren orduen banaketa, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik ............105 26. taula: Etxeko lanak egiteko astean batez beste erabiltzen diren orduen banaketa, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik* ..........109 27. taula: Eguneroko jardueretakoren bat egiteko laguntza behar duten pertsonak, etxe barruan, zaintzen dituzten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik .......................112 28. taula: Eguneroko jardueretakoren bat egiteko laguntza behar duten pertsonak, etxe barruan, zaintzen dituzten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik .............................113 29. taula: Eguneroko jardueretakoren bat egiteko laguntza behar duten pertsonak, etxe barruan, zaintzen dituzten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik* ...........................114 30. taula: Helduak edota adingabekoak zaintzeko erabiltzen diren orduen batezbestekoaren banaketa, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik ............................................................115 31. taula: Helduak edota adingabekoak zaintzeko erabiltzen diren orduen batezbestekoaren banaketa, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik ............................................................118 32. taula: Helduak edota adingabekoak zaintzeko erabiltzen diren orduen batezbestekoaren banaketa, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik* ...........................................................122 33. taula: Etxeko lanak egiteko ordaindutako pertsonaren bat daukaten familien proportzioa (%), erreferentziako pertsonaren sexua, adina kontuan izanik ............................................................125 34. taula: Etxeko lanak egiteko ordaindutako pertsonaren bat daukaten familien proportzioa (%), erreferentziako pertsonaren sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik ..............................................126

 • 35. taula: Etxeko lanak egiteko ordaindutako pertsonaren bat daukaten familien proportzioa (%), erreferentziako pertsonaren sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik* ............................................127 36. taula: Etxeko lanak eurek bakarrik antolatzen dituzten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik ......128 37. taula: Etxeko lanak eurek bakarrik antolatzen dituzten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik ............129 38. taula: Etxeko lanak eurek bakarrik antolatzen dituzten pertsonen proportzioa (%), sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik* ..........130 39. taula: Etxeko lanak pertsona bakar batek antolatzen dituen familien proportzioa(%), erreferentziako pertsonaren sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik ........................................131 40. taula: Etxeko lanak pertsona bakar batek antolatzen dituen familien proportzioa(%) , erreferentziako pertsonaren sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik ..............................................132 41. taula: Etxeko lanak pertsona bakar batek antolatzen dituen familien proportzioa(%) , erreferentziako pertsonaren sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik .............................................133

  4. Etxebizitzaren ingurua

  42. taula: Biztanleriaren banaketa norbere etxebizitzaren inguruneak kanpoko zaratako arazoak dituela pentsatzearen arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik ....................................134 43. taula: Biztanleriaren banaketa norbere etxebizitzaren inguruneak kanpoko zaratako arazoak dituela pentsatzearen arabera, sexua, adina eta klase soziala kontuan izanik ..........................................138 44. taula: Biztanleriaren banaketa norbere etxebizitzaren inguruneak kanpoko zaratako arazoak dituela pentsatzearen arabera, sexua, adina eta ikasketa-maila kontuan izanik* ........................................144 45. taula: Biztanleriaren banaketa norbere etxebizitzaren inguruneak kanpoko usain txarreko arazoak dituela pentsatzearen arabera, sexua, adina eta lurralde historikoa kontuan izanik ..............................149 46. taula: Biztanleriaren banaketa norbere etxebizitzaren inguruneak kanpoko usain txarreko arazoak di