els teixits intelligents

Click here to load reader

download els teixits intelligents

of 10

 • date post

  31-May-2015
 • Category

  Technology

 • view

  381
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of els teixits intelligents

 • 1. TEIXITSINTEL LIGENTS

2. Sn teixits que han estat dissenyats per arespondre a una situaci especfica dunamanera totalment determinada. 3. CLASSIFICACINo existeix cap classificaci estndar. peraix, sha decidit prover als articles lapossibilitat de ser organitzats segons tresaspectes diferents:-Laplicaci.-La funcionalitat.-La tecnologa. 4. APLICACIONSEl camp de laplicaci es refereix a ls prctic per al quales destina el producte desenvolupat. Existeixen mltiplesclassificacions en funci de les aplicacions dels teixits,aquestes sn algunes delles:Geotech : teixits per a aplicacions geolgiques (refordestructures, etc)Agrotech: teixits per a agriculturaBuildtech: teixits per a s en la construcciMedtech: teixits amb aplicacions mdiquesMobiltech: teixits per a la indstria de lautombilProtech: teixits de protecci 5. FUNCIONALITATDepenent de la seva funcionalitat, els teixitsintelligents es poden classificar en trescategories:Passiu Intel.ligent: inclouen tots els teixitsdesenvolupats en la primera generaci, elsquals noms poden captar estmuls ocondicions mediambientals. 6. Actiu Intel.ligent: comprenenelsteixitsintel.ligentsdesegonageneraci.sadir,ambactuadorsisensors,quesncapaosdedetectarunasituacideterminadaiactuar. Ultra Intel.ligent: snlatercerageneraci.Aqueststeixitspodencaptar,reaccionariadaptar-sealsestmulsocondicionsambientals.Incorporenunaunitatquefuncionacoma"cervell"laqualdisposadecapacitatscognitivesperaraonariactivar. 7. TECNOLOGALa tecnologia dels materialsdefineix quatre grans grups:Canvi de Fase (material decanvi de fase)Memria de forma (materialamb memria de forma)Crmics (material crmic)Conductors 8. NOU TEIXIT TEXTILUn equip de cientfics de la Universitat deGranada est desenvolupant un nou teixitintelligent, que en un futur podriaadministrar medicaments.Aquest teixit administra frmacs de formaselectiva responent a estmuls com la llum,la temperatura i el pH.Els investigadors estan treballant perimmobilitzar els frmacs en les finssimesfibres daquests teixits, que alliberarien laseva dosi en respondre a certs estmulsexterns. A ms, laplicaci seria de granutilitat per a malalts crnics, que podriendespreocupar-se dels interminables horarisi calendaris de pastilles. 9. El teixit respon a estmuls com latemperatura i el pH, i tamb als canvisen la llum solar, cosa que permetriatractar de forma personalitzada malaltiesde la pell com la psoriasi, les berrugueso el melanoma.El teixit alliberaria el frmacprogressivament al torrent sanguini, elque garanteix una major eficincia delmedicament, a ms de reduir els costos. 10. http://www.youtube.com/watch?feature=player_dHELENAELENA