Elm3103 Bahan Presentation

download Elm3103 Bahan Presentation

of 40

 • date post

  18-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  39
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ELM3103

Transcript of Elm3103 Bahan Presentation

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  1/40

  Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan

  Moral di Sekolah

  Nama : ENG SEW MEI

  No Kad Pengenalan : 810915-01-5652

  Opsyen / Kumpulan : MATEMATIK Kumpulan 4

  Semester : 5

  Pensyarah Penilai : EN M. ASRAR BIN SIDON

  INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KAMPUS TUN HUSSEIN ONN

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  2/40

  Tugasan 1

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  3/40

  Jadual Spesifikasi Ujian (JSU)

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  4/40

  Definisi JSUJSU Jadual yang menggambarkan ciri sesuatu ujiandari segi kandungan iaitu konstruk yang ditaksirkan,

  pemberatan tiap-tiap kontruk, konteks, pemberatantiap konteks, dan pemberatan taburan aras kesukaran.

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  5/40

  Tujuan JSU

  Menghasilkan soalan yang berkualiti (tidak membentuksoalan secara spontantidak tahu aras)

  Soalan yang dihasilkan tidak mempunyai kesahan /tiada keutuhan

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  6/40

  JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

  PENDIDIKAN MORAL TAHUN 2

  KandunganPengetahuan Pemahaman Aplikasi Analisa

  JumlahR S T R S T R S T R S T

  Beribadat bersama-samakeluarga

  1 1

  Kami Suka Membantu 1 1 2

  Tanggungjawab TerhadapKeluarga

  1 1

  Hargailah Keluarga Kita 1 1 2

  Adab Bersopan Dalam

  Keluarga

  0

  Hormat Keluarga AmalanKita

  1 1

  Sayangi Keluarga Kita 0

  Keluargaku Adil 1 1

  Jagalah Nama Baik Keluarga 0

  Kita Perlu Jujur 1 1 2

  Kerajinan AmalanKeluargaku 0

  Kerjasama untukKepentingan Bersama

  0

  Kesederhanaan Amalan Kita 0

  Toleransi Dalam Keluarga 0

  Jumlah 2 1 0 1 1 0 1 2 0 1 1 0 10

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  7/40

  Soalan-Soalan

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  8/40

  Ah Meng dan keluarga beragama Buddha. Manakah daripada berikut merupakan

  tempat ibadah mereka?

  a) Masjid

  b) Tokongc) Kuil

  d) Gereja

  SOALAN 1 - PENGETAHUAN

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  9/40

  Ali suka membantu ibubapanya ketika cuti sekolah kerana

  a) Ali seorang yang baik hati

  b) Ali seorang yang keras hati

  c) Ali seorang yang busuk hati

  d) Ali seorang yang iri hati

  SOALAN 2 - PEMAHAMAN

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  10/40

  Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan adil?

  a) Tindakan Penipuan

  b) Tindakan dan keputusan yang tidak berat sebelah

  c) Tindakan Pembohongand) Tindakan Melulu

  SOALAN 3 - PENGETAHUAN

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  11/40

  Low Sok Heng seorang yangjujurkerana memulangkan kembali begtangan yang dijumpai kepada pemilik beg tangan tersebut. Jelaskan

  apakah yang dimaksudkan dengan jujur?

  a) Bercakap yang tidak benar dan menipu

  b) Seorang yang tidak boleh dipercayaic) Seorang yang lemah lembut

  d) Bercakap benar,bersikap amanah dan ikhlas dalam setiap perlakuan.

  SOALAN 4 - PEMAHAMAN

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  12/40

  Padankan gambar dengan ayat yang sesuai

  SOALAN 5 - APLIKASI

  Sue sedang membuang sampah

  Ali sedang belajar bersungguh-sungguh

  Pelajar sedang membantu orang tua

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  13/40

  Ali mengucapkan ....................... sebagai tanda penghargaannya kepada

  guru.

  a) Terima Kasih, cikgu

  b) Cis!!! bedebah kau, kata Hang tuah kepada Hang Jebatc) Sama-sama , kata Chong kepada Abu

  d) Wow!! Cantiknya rumah itu.

  SOALAN 6 - ANALISA

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  14/40

  Pilih perkataan yang tepat berkaitan ayat yang tersebut

  I. Lee Chong Wei ................. isterinya memasak di dapur walaupun dia baru balik dari

  pejabat.

  II. Karim membantu nenek tua ................. jalan raya untuk ke kedai

  III. Surej membantu cikgu Anuar ................ buku latihan ke bilik guru.

  IV. Lisa hanya tidur di bilik tanpa minghiraukan ibunya sedang ................ di dapur.

  MENYEBERANGI

  MEMBANTU

  MEMASAK

  MEMBAWA

  SOALAN 7 - APLIKASI

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  15/40

  Pilih penyataan yang sesuai untuk menunjukan sifat menghormati ibubapa

  I. Sentiasa bercakap lemah lembut dengan ibubapa

  II. Sentiasa mematuhi arahan dan mendengar nasihat ibubapa

  III. Berkasar dengan ibubapaIV. Memaki dan mengherdik ibubapa

  a) i dan ii

  b) i dan iii

  c) i,ii,iii dan iv

  d) iii dan iv

  SOALAN 8 - APLIKASI

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  16/40

  Baca petikan dibawah kemudian jawab soalan

  Perasaan dan perlakuan untuk menunjukan pengiktirafan dan penghargaanterhadap sesuatu jasa,sumbangan atau pemberian.

  Apa yang anda faham dengan maksud di atas?

  a) Berbudi Bahasa

  b) Hormat Menghormati

  c) Berterima Kasih

  d) Kasih Sayang

  SOALAN 9 - ANALISA

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  17/40

  Kenapa kita perlu jujur?

  ..............................................................................................................

  ..

  ..

  SOALAN 10 - ANALISA

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  18/40

  Peraturan Memberi Markah

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  19/40

  Definisi Peraturan Memberi Markah

  PMM adalah opsyen atau jawapan

  yang betul dan tepat kepada item-item yang diuji

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  20/40

  Tujuan PMM Memberi panduan kepada penyemak

  dengan jawapan yang tepat dan betul.

  Sebagai rujukan kepada setiap item dalamujian tersebut.

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  21/40

  PERATURAN MEMBERI MARKAH

  Soalan Objektif

  NomborSoalan

  Jawapan

  1 D

  2 A

  3 B

  4 D

  6 A

  8 A

  9 C

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  22/40

  Soalan 5

  Sue sedang membuang sampah Ali sedang belajar bersungguh-sungguh

  Pelajar sedang membantu orang tuaAli s

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  23/40

  Soalan 7

  I. Lee Chong Wei membantuisterinya memasak di dapur walaupun dia baru balik dari

  pejabat.

  II. Karim membantu nenek tua menyeberangijalan raya untuk ke kedai

  III. Surej membantu cikgu Anuarmembawabuku latihan ke bilik guru.

  IV. Lisa hanya tidur di bilik tanpa minghiraukan ibunya sedangmemasak di dapur.

  Soalan 10

  Supaya kita sentiasa dipandang baik dan sebagai contoh tauladan kepada

  masyarakat lain

  1 SOALAN = 1 MARKAH

  10 SOALAN = 10 MARKAH

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  24/40

  Tugasan2

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  25/40

  PENGENALAN

  Tugasan sebagai guru pendidikan moral di dalam jawatankuasa displin sekolah merupakanperkara yang baharu dan akan menjadi tanda aras keberkesanan pendidikan moral

  disekolah serta mengambarkan kepentingan pendidikan moral di sekolah.

  OBJEKTIF

  Meningkat serta memantapkan disiplin dikalangan pelajar dengan penerapan nilai-nilai

  murni selaras dengan pendidikan moral di sekolah. Selain daripada itu dapat melahirkan

  pelajar yang mempunyai keperibadian yang tinggi yang boleh menjadi contoh kepada

  masyarakat dan dapat menyemai budaya sihat di kalangan pelajar-pelajar juga masyarakat.

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  26/40

  TUGAS/TANGGUNGJAWAB

  PEMBIMBING DAN EJEN PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI

  Sebagai seorang pembimbing atau ejen untuk menerapkan nilai-nilai murni kepada pelajar-

  pelajar yang terlibat dengan salah laku displin di sekolah.Sebagai seorang guru pendidikan

  moral yang telah ditugaskan dalam jawatankuasa displin sekolah adalah menjadi

  tanggungjawabnya untuk membantu pihak sekolah dalam memastikan nilai-nilai murni

  yang ada di dalam pembelajaran pendidikan moral dapat diterapkan dan dipraktikkan

  kepada pelajar khususnya pelajar yang melanggar displin sekolah.Pelajar-pelajar yang

  melanggar displin sekolah kebanyakkannya mempunyai latar belakang nilai-nilai baik yang

  rendah.Justeru itu peranan guru pendidikan moral di dalam jawatankuasa displin sekolah

  sedikit sebanyak dapat membantu menjadikan pelajar-pelajar yang melanggar displin

  sekolah ke arah yang lebih baik dan tidak lebih memburukkan.

  .

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  27/40

  PEMANGKIN MODAL INSAN NEGARA

  Sebagai pemangkin modal insan negara yang akan membantu sekolah

  seterusnya negara dalam melahirkan generasi yang mempunyai keperibadian

  yang tinggi seterusnya sebagai generasi pewaris negara.Guru pendidikan moral

  akan berperanan dalam menjayakan aspirasi negara dengan memberi

  kesungguhan dalam melaksanakan peranan dan kejayaan tersebut memberi

  kesan terhadap keharmonian negara.Dengan komitmen tinggi oleh gurupendidikan moral di dalam jawatankuasa displin sekolah diharap akan

  menjadikan sesebuah sekolah itu berada di tahap yang baik dan membanggakan.

 • 5/28/2018 Elm3103 Bahan Presentation

  28/40

  MEMBUDAYAKAN SEKOLAH YANG SIHAT DAN HARMONI

  Membudayakan sekolah yang sihat dan harmoni kepada semua pelajar.Dengan

  pendekatan serta kaedah yang berkesan pelajar-pelajar yang melanggar displin sekolah

  khususnya dan pelajar lain amnya secara tidak langsung dapat dibentuk untuk menjadi

  pelajar yang baik.Ini boleh dil