Ecoeuskadi katalogoa 2013

of 138/138
www.eneek.org
 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  8

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Ecoeuskadi katalogoa 2013

 • www.eneek.org

 • Euskal Elikagai ekologikoen eskaintza zabala

  3

 • Euskal Elikagai ekologikoen eskaintza zabalaEuskadin, nahi duenak, jatordu erabat ekologikoa eta bertokoa- prestatu dezake, elikagai ekologikoen aukera ez baita barazkietara mugatzen. Ogi-labe artisau eta ekologikoak euskal geografian sakabanaturik daude, eta sagardo, ardo zein txakolinik ez da faltako. Haragi ekologikoa (behi, bildots, txerri, zaldi edota barraskilo) zuzenean merkaturatzen duten abeltzainak gero eta ge-hiago dira; gazta ekologikoa lortzea posible da -ardi, behi zein auntzarena-, eta baita iogurtak, arrautzak eta soia eratorriak ere. Barazki eta fruta kontser-beri dagokionez, aukera zabala da, barazki-kontserba naturaletatik hasi eta mota guztietako fruta eta fruitu txikien marmelada edota jaleataraino. Pos-trerako, gozoki ekologiko ederrak aukeran daude, eta infusioa gozotzeko, ezti ekologikoa.Aipatu behar dira ere hazi, landare zein pentsu ekologikoak eskuratzeko dau-den baliabideak. Izan ere, hauek gabe ezinezkoa da benetako nekazaritza ekologikoa egin ahal izatea. ENEEKan hiru mintegi ekologiko daude ins-kribatuta (Gipuzkoan eta Araban), hazi-ekoizle bat eta abereen elikadura ekologikoa prestatzen duten bi pentsu-etxe (Bizkaian eta Gipuzkoan).Hortaz, bada aukerarik EAEn elikagai ekologikoak erosi eta kontsumitzeko. Norberaren herritik irten gabe, litekeena da baserritar ekologikoren bat topatu ahal izatea. ENEEKaren web orrian (www.eneek.org), eragileen erregistroa kontsultatzeko aukera dago. Beldurrak eta aurreiritziak eranzteko garaia da: elikagai ekologikoak ez dira luxua, kalitatea/prezioa eta ingurumen-zerbitzuak kontuan hartuta, elikagai ekologikoak ez dira garestiak. Beste aldetik, baserri-tar ekologikoek frogatzen dute eredu ekologikoan ekoiztu daitekela. Zorionez, gizarteak gero eta ozenago eskatzen ditu elikagai garbiak eta bertokoak. Bai-na, ekoizpen ekologikoa etengabe handitzen ari bada ere, baserritar gehiago beharko lirateke ENEEKan, gizartearen eskari horri egokiro erantzun ahal izateko. Nekazaritza ekologikoa beharrezkoa da; elikagai ekologikoak beha-rrezkoak dira, eta dirutan kostatzen dutena baino askoz gehiago ematen dute.Azken finean, ez genuke ahaztu behar plateraren eta planetaren, lurraren eta janariaren, osasun planetarioaren eta gizakion osasunaren artean dagoen ha-rreman estua. Eko Euskadi kalitatearekiko zure konpromezua behar du ne-kazaritza ekologikoak. Esku artean daukazun katalogo hau gure aniztasun ekoagroalimentarioa ezagutarazi eta bultzatzeko tresna da. On egin!

  Roman Bengoa Larraaga, ENEEK Lehendakaria

  Aurkezpena Introduccin

 • La variada oferta de la produccin ecolgica vascaEn Euskadi, quien as lo desee puede preparar una men 100% ecolgico y local-. Y es que la produccin ecolgica vasca no se limita a las hortalizas. Hay hornos artesanos de pan ecolgico distribuidos por toda nuestra geografa, y la sidra, el vino o el txakoli no van a faltar. Cada vez son ms los ganaderos ecolgicos que comercializan de manera directa su produccin (ya sea de ternera, cordero, potro, cerdo o caracol); es posible encontrar quesos ecolgicos de vaca, oveja o cabra-, al igual que yogures, huevos o derivados de soja. En lo que respecta a las conservas vegetales, la oferta es amplia: desde las conservas de hortalizas hasta mermeladas y jaleas de todo tipo de frutas y frutos pequeos. Para el postre podemos optar por los dulces ecolgicos de nuestros reposteros, y para endulzar la infusin, qu mejor opcin que una buena miel ecolgica vasca fabricada por nuestras abejas?Es preciso mencionar los recursos de los que disponemos para el abastecimiento de semillas, plantas y piensos ecolgicos. Es un punto importante, ya que no es posible una produccin ecolgica si no existe la posibilidad de disponer de estas materias primas ecolgicas. En ENEEK hay tres viveros vegetales inscritos (en Gipuzkoa y en Araba), un productor de semilla y dos casa de piensos que preparan la alimentacin ecolgica del ganado (en Bizkaia y en Gipuzkoa). Por tanto, en la CAPV existe la posibilidad de adquirir y consumir alimentos ecolgicos. De hecho, es muy posible que, sin tener que salir de nuestro trmino municipal, podamos encontrar alguna persona que los produce. En la pgina web de ENEEK (www.eneek.org) puede consultarse el registro de operadores. Es el momento de sacudirse los miedos y los prejuicios: los alimentos ecolgicos no son un lujo, si se toman en cuenta los beneficios ambientales que aportan y la relacin calidad/precio, los alimentos ecolgicos no son caros. Por otra parte, los baserritarras ecolgicos son la prueba de que es posible producir segn el modelo ecolgico. Afortunadamente, la sociedad reclama cada vez con ms fuerza alimen-tos limpios y producidos localmente, aunque esta realidad choca con la produccin: para responder adecuadamente a esa demanda, sin embargo, hacen falta ms baserritarras de los que hay inscritos en ENEEK. La agricultura ecolgica es necesaria; los alimentos ecolgicos son necesarios, y dan mucho ms de lo que cuestan.En definitiva, no debemos ignorar la ntima conexin entre el plato y el planeta, la tierra y el alimento, la salud planetaria y la salud humana. La agricultura ecolgica necesita tu compromiso con la calidad Eko Euskadi. El catlogo alimentos ecolgicos que tienes entre manos, es un instrumento para dar a conocer y potenciar nuestra diversidad ecoagroalimen-taria .On egin!

  Roman Bengoa Larraaga, ENEEK Lehendakaria

  5

 • NEKAZARITZA EKOLOGIKOAREN GIDA GUA DE LA AGRICULTURA ECOLGICA

  ZER DA ENEEK? QU ES ENEEK?

  ZER DA NEKAZARITZA EKOLOGIKOA? QU ES LA AGRICULTURA ECOLGICA?

  NEKAZARITZA EKOLOGIKOAREN EZAUGARRIAK CULES SON LAS CARACTERSTICAS DE LA

  AGRICULTURA ECOLGICA?

  ABELTZAIN, NEKAZARI ETA ELABORATZAILE EKOLOGIKOEK ERABILTEN DITUZTEN TEKNIKAK

  ETA PRINTZIPIOAK QU TCNICAS Y PRINCIPIOS APLICA LA AGRICULTURA ECOLGICA?

  ABELTZAINTZA EKOLOGIKOA GANADERA ECOLGICA

  NEKAZARITZA EKOLOGIKOA AGRICULTURA ECOLGICA

  ELABORAZIO EKOLOGIKOA ELABORACIN ECOLGICA

  ELIKAGAI EKOLOGIKOEN IDENTIFIKAZIOA. ETIKETA EKOLOGIKOA IDENTIFICACIN DE LOS

  ALIMENTOS ECOLGICOS. ETIQUETADO ECOLGICO

  Aurkibidea ndice

 • KATALOGOA CATLOGO

  ARRAUTZAK HUEVOS .................................................................................................................18

  ESNEKIAK LCTEOS ....................................................................................................................22 ESNEA LECHE GAZTA QUESO JOGURTA YOGUR IZOZKIAK HELADOS

  EZTIA MIEL ....................................................................................................................................32

  HARAGIA CARNE .........................................................................................................................34 BEHI-OKELA VACUNO ZALDI-OKELA EQUINO OILASKOA POLLO TXERRI-OKELA PORCINO ARDI-OKELA OVINO

  OKELAREKIN ELABORATUAK EMBUTIDOS Y CONSERVAS CRNICAS.............................48

  ARRAIN KONTSERBAK CONSERVAS DE PESCADO...............................................................50

  KONTSERBA BEGETALAK CONSERVAS VEGETALES.............................................................53 FRUTA KONTSERBAK CONSERVAS DE FRUTA KONTSERBA BEGETALAK CONSERVAS DE HORTALIZAS

  OGIA PAN ......................................................................................................................................62

  GOZOGINTZA REPOSTERA ........................................................................................................68

  LANDARE-JATORRIKO ONTZIRATUAK ENVASADOS DE ORIGEN VEGETAL .....................72 LEKALEAK LEGUMBRES IRINA HARINA ZEREALAK CEREALES CHIPS & SNACKS PATATAS FRITAS KIMUAK GERMINADOS FRESKOS AZUKREA AZCAR FRUITU LEHORRAK FRUTOS SECOS TEA, KAFEA ETA INFUSIOAK T, CAF E INFUSIONES BESTELAKO EDARIAK OTRAS BEBIDAS JAKI PRESTATUAK COMIDA PREPARADA PROTEINA BEGETALEN ELABORATUAK ELABORADOS DE PROTENAS VEGETALES

  ARDOA VINO .................................................................................................................................88

  SAGARDOA SIDRA .......................................................................................................................92

  PENTSUA PIENSOS .....................................................................................................................94

  UGALTZEKO MATERIALA MATERIAL REPRODUCTIVO .........................................................96 LANDAREAK PLANTAS HAZIAK SEMILLAS

  BARAZKIAK ETA FRUTA HORTALIZAS Y FRUTA FRESCA .....................................................102 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

  7

 • nekazaritzaekologikoaren gidaGua de la agriculturaecolgica

 • Zer da Eneek?

  2007. urtean, euskal sektore ekologikoak bultzatuta, Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua (ENEEK) sortu zen. ENEEKen helburu nagusia nekazaritza eta elikadura eredu ekologikoaren normalizazio eta sustapena dira. Espa-rru honetan lanean ari diren pertsona, enpresa eta elkarte guztien zerbitzura dagoen lan tresna. Kontsumo eredu ekologiko baten alde lan egiten du. Horretarako Euskadiko nekazari eta abeltzainen artean ekoizpen ekologikoa bultzatzen saiatzen da eta ahalegin berezi hori kontsumitzaile pertsonen belarri, begi eta ahora eramaten. Ho-nela, gure eguneroko erosketen otzaran nekez faltako dira naturarekin bat eginez lortutako konfiantza osoko elikagai osasuntsuakErakundearen agintea lau urterik behin hautatutako kideen esku dago. Ekoizle, elikagai landuen egile, merkatari eta kontsumitzaileen ordezkariek osatzen dute. Interes orokorreko zerbitzu bat eskaintzen denez Eusko Jaurlarit-zaren zein Foru Aldundietako ordezkarien jarraipena eta babesa ere badu.Nekazaritza eta elikadura ekologikoaren aipamenaren seriotasuna bermatzen dugu. Elikagai bati ekologiko, biologiko, organiko abizenak edota eko ta bio aurrizkiak jartzea ez da dohaineko kontua. Elikagaien kasuan baldintzak betetzen dituzten jakiei baino ez zaie aipamen hau ematen, europar batasunean eta mundu mailan ekoizpen eredua ondo zehaztuta dago eta kontrol eta egiaztapen sistema bat ezarrita dago. Beste modu batetara esan dezakegu, jendeak "jaki ekologikoak" daudela badakiela, baina nahasmenik egon ez dadin, Kontseiluari Eus-kadin ekologikoa zer den eta zer ez bereiztea tokatzen zaiola europar erregulamendu ekologikoa oinarri hartuta.

  Qu es Eneek?En 2007, impulsado por el sector ecolgico vasco, nace el Consejo de Agricultura y Alimentacin Ecolgica de Euskadi.El principal objetivo de ENEEK es la normalizacin y promocin del modelo de produccin y alimentacin eco-lgico. Es una herramienta al servicio de toda persona, empresa o asociacin que trabaje en este mbito. Trabajamos por un modelo de consumo ecolgico. Para ello, tratamos de impulsar la produccin ecolgica entre las agricultoras y ganaderos de Euskadi. Al mismo tiempo, tratamos de hacer llegar el esfuerzo de nuestros base-rritarras hasta los odos, los ojos y la boca de la poblacin consumidora. De ese modo, nuestra motivacin es que en la cesta diaria no falten estos productos de la ms absoluta confianza, sanos y producidos en colaboracin con la naturaleza.El poder decisorio del Consejo queda en manos de una junta, elegida cada 4 aos y conformada por represen-tantes de las personas productoras, transformadoras, comerciantes y consumidoras. Dado que ENEEK ofrece un servicio de inters general, cuenta con el apoyo y el seguimiento tanto del Gobierno Vasco como de las Diputa-ciones Forales.ENEEK garantiza la seriedad de la produccin ecolgica: identificar un producto como ecolgico, biolgico, orgnico, bio o eco no est al alcance de cualquiera. En lo que respecta a la alimetacin, esas menciones slo se permiten para alimentos que cumplen unas normas bien conocidas, establecidas y normalizadas tanto en la Unin Europea como en el resto del mundo. El modelo de produccin ecolgico est bien definido, y el pro-ceso de control y certificacin de la produccin ecolgica tambin. A ENEEK le compete velar por la produccin ecolgica de Euskadi.

  9

 • Zer da nekazaritza ekologikoa?

  Nekazaritza edota elikagaien ekoizpen ekologikoa, biologikoa edo organikoa zertan datzan ulertzea oso erraza da, funtsean naturak eskaintzen dizkigun baliabideak era natural eta jasangarrian erabiltzea da, bi helburu argirekin, lurraren emankortasuna mantendu edota gehitzea eta nekazal ekosistema orekatua lortzea. Naturatik elikagaiak erauzi edo atera beharrean, naturarekin bat eginez lortzea, azken baten. Aurreko belaunaldietako baserritarrek nahi eta nahi ez jarraitzen zuten lan ereduari eusten diogu baina gaur egungo ezagutza eta tek-nikak erabilita. Honela gaur egungo nekazaritza eredu industrialak beharrezkoak dituen baliabide askori muzin egitea lortzen dugu; lurra artifizialki ongarriztatzeko mineral industrialei, gaixotasun eta izurriteekin borrokat-zeko artifizio kimikoei, hazi komertzialak ekoizteko modu transgenikoei eta abereak gizentzeko zein barazkiak ekoizteko lurrik gabeko eredu intentsiboei, besteak beste.

  Qu es la agricultura ecolgica?

  Entender en que se basa la produccin ecolgica, biolgica u orgnica es muy sencillo: bsicamente, se trata de utilizar los recursos que nos ofrece la naturaleza de una manera sostenible. Dos son los objetivos principales, por una parte, mantener y potenciar la fertilidad de la tierra; y por otra, lograr un ecosistema agrario equilibrado. En lugar de extraer alimentos de la naturaleza, obtener alimentos en colaboracin con la natura-leza. Mantenemos el modelo de produccin de alimentos que perfeccionaron nuestros antepasados, pero le sumamos los conocimientos y las tcnicas actuales. De esta manera, conseguimos producir sin tener que utilizar muchos de los recursos imprescindibles para la agricultura industrial: no necesitamos fertilizante qumicos para abonar la tierra, ni tampoco artificios qumicos para luchar contra plagas, enfermedades y malas hierbas. Tampoco hacemos uso de transgnicos, y rechazamos los modelos intensivos que producen sin tierra.

 • Caractersticas de la agricultura ecolgica Son saludables y nutritivos, pues se obtienen de la Agricultura Ecolgica en ambientes sanos para el cultivo, el medio ambiente, los animales y el propio agricultor.

  Los producen artesanos de la tierra, a partir de su buena mano y con la ayuda de una tierra frtil y los organismos que viven en ella.

  La agricultura ecolgica mitiga el cambio climtico, mejora la eficiencia energtica de los sistemas agrarios, favorece la biodiversidad y reduce la acumulacin de contaminantes en el medio.

  En los productos elaborados, el 95% de los ingredientes tienen que ser de origen ecolgico y el uso de aditivos se reduce al mnimo.

  Es un mtodo de produccin de alimentos normalizado con ms de 30 aos de historia y que cuenta con una reglamentacin nica para toda la Unin Europea.

  Todas las personas y empresas que intervienen en el proceso de produccin, elaboracin y comercializacin de alimentos ecolgicos, facilitan el seguimiento peridico de su labor a entidades de certificacin independientes y reconocidas.

  Nekazaritza ekologikoaren ezaugarriak

  Osasuntsuak eta elikagarriak dira. Elikagaiak ingurumen osasuntsu batetan ekoizten direlako, landaketarentzat, abereentzat zein bertan bizi diren baserritarrentzat..

  Lurraren artisauek ekoizten dituzte, beraien eskulan trebeaz eta lurraren emankortasunaz baliatuz eta ingu-runeko bizidunekin bat eginda..

  Nekazaritza ekologikoak, aldaketa klimatikoa leuntzen laguntzen du, nekazal sistemen efizientzia energetikoa hobe-tuz, biodibertsitatea indartuz eta kutsagai pilaketa murriztuz.

  Eraldaturiko produktuetan, osagaien %95ak, jatorri ekologikoa dauka, non aditiboen erabilera oso murritza den. Ekoizpen eredu zehatza da, duela 30 urte baino gehiago normalizatua. Europear Batasunaren kasuan, araudi bakarra dago partaide diren estatu guztientzat.

  Ekoizpen, elaborazio zein merkaturatze lanetan parte hartzen duten pertsona eta enpresa guztiek, beraien lana aparteko zertifikazio entitate batek kontrolatzea onartzen dute.

  11

 • Abeltzain, nekazari eta elaboratzaile ekologikoek erabiltzen dituzten teknikak eta printzipioak

  ABELTZAINTZA EKOLOGIKOA

  LurraAbeltzaintza ekologikoa lurrari lotuta dago, hau da, larre edo laboreentzako lurrak ditu, animalientzako elikagai gehienak ekoizpen-unitatearen baitan lortuaz. Abeltzaintza ekologikoaren oinarria, lur, landare eta abereen arteko erlazio harmonikoa garatzeaz gain, animalien behar fisiologiko eta jokabideen errespetuan datza.

  Abereen Elikadura

  Hazkuntza-sistemek larreen erabilera maximoan oinarritzen dira.

  Pentsuak, nekazaritza ekologikoaren eratorriak erabiliaz egiten dira.

  Kumeen elikadura esne naturalean oinarritzen da, eta hau, ahal den guztietan, amarena izaten da.

  Elikadurarako, ez dira genetikoki eraldaturiko organismorik erabiltzen (OMG).

  Albaitari-zainketa Ekoizpen ekologikoa gaixotasunen prebentzioan oinarritzen da. Horretarako, ingurunera egokitutako arraza edo leinuak erabiltzeaz gain, kalitate altuko elikagaien erabilera, larreratze erregularra eta instalazioetara ego-kituriko animalia-kopurua modu aproposean konbinatzen dira. Gaixotasunak ekiditeko harturiko neurriak nahikoak ez badira eta animaliak gaixotzen badira, lehenik eta behin animaliak zaintzen dira, behar izanez gero besteengandik bananduz. Albaitari batek gainbegiraturiko tratamendu egokia aukeratzen da. Batez ere, homeopatia eta fitoterapia (sendabelarren estraktu eta esentziak) erabiltzen da, albaitari-sendagai kimiko alopatikoen (antibiotikoak barne) erabilera mugatuz.

  Ekoizpen-metodoaSegurtasun-arrazoiak izan ezean, animaliak ez daude lotuta ezta itxita ere.Animaliek larreratzeko aukera dute; klimatologia, lurra eta animalien baldintzak egokiak direnetan. Larreratzeko aukera ez dagoen garaietan, ariketa fisikorako zein bazkarako eremuak izango dituzte.Animaliak garraiatu behar diren kasuetan, ez dira lasaigarri alopatikoak edota animaliak behartzeko sistema elektrikoak erabiltzen.Haragiaren ekoizpenerako animalien hilketak, soilik baimendutako hiltegietan burutuko dira.

  AterpeaEkoizpen-unitateek, animalien babeserako aterpeak izan beharko dituzte. Baldintza klimatikoek animalien bizitza kanpoan baimentzen duten eremuetan, ordea, aterpeak ez dira beharrezkoak izango.

  Instalazioak, animalien ongizaterako arauak eta beharrak errespetatzeko diseinatuak egongo dira: aireztapen eta argiztapen naturala; aterpeek, animalientzako eremuek batez ere, animaliak ez mintzeaz gain, etzan, zutitu eta ariketa fisikoa maiz egitea baimenduko dute; infekzioak ekiditeko helburuarekin, modu egokian garbitu eta desinfektatu beharko dira; animalia bakoitzerako egokia den azalera minimoa izan beharko du, larreen azalera kontutan izan gabe.

 • Principios y tcnicas que aplican los ganaderos, agricultores y elaboradores ecolgicos.

  GANADERA ECOLGICA

  TierraLa ganadera ecolgica est ligada al suelo, o lo que es lo mismo, dispone de tierras de pasto o cultivo para obtener en la propia unidad de produccin la mayor parte de los alimentos para los animales.La base de la ganadera ecolgica consiste en desarrollar una relacin armnica entre la tierra, las plantas y el ganado, y en respetar las necesidades fisiolgicas y de comportamiento de los animales.

  Alimentacin del Ganado

  Los sistemas de cra se basan en la utilizacin mxima de los pastos

  Los piensos son elaborados con materias primas procedentes de agricultura ecolgica

  Las cras se alimentan bsicamente de leche natural, siempre que sea posible de la madre

  Para la alimentacin no se emplean organismos modificados genticamente (OMG)

  Cuidados veterinarios La produccin ecolgica se basa en la prevencin de enfermedades. Para ello se utilizan razas o estirpes de animales adaptadas al medio, una adecuada combinacin del uso de alimentos de alta calidad, con el acceso a los pastos de forma regular, y el manejo y mantenimiento de un nmero de animales acorde a las instalaciones de que disponga. Si las medidas preventivas no son suficientes y los animales enferman, la primera medida es atenderlos, y cuando sea necesario, separarlos del resto. Se selecciona el tratamiento adecuado bajo supervisin de un veterinario. Se utiliza preferentemente la fitoterapia, que utiliza plantas medicinales en forma de esencias y extractos y la homeopata, limitando al mximo la aplicacin de medicamentos veterinarios qumicos alopticos (incluyendo los antibiticos).

  Mtodo de produccinLos animales no estn atados ni confinados, salvo cuando sea necesario por motivos de seguridad.Los animales tienen acceso a los pastos siempre que las condiciones climatolgicas, del suelo y las de los pro-pios animales sean adecuadas. En los perodos en que no sea posible su salida a los pastos, disponen de zonas de ejercicio y de forraje.Cuando se transportan los animales, no se utilizan tranquilizantes alopticos, ni sistemas elctricos para forzar a los animales.El sacrificio de los animales para produccin de carne slo se realiza en mataderos autorizados.

  AlojamientoLas unidades de produccin disponen de alojamientos que dan cobijo a los animales, no siendo obligatorios en zonas en que las condiciones climticas posibiliten la vida de los animales al aire libre.

  Las instalaciones estn diseadas para respetar sus necesidades y cumplir las normas de bienestar animal: que la ventilacin e iluminacin sean naturales; que los alojamientos, y en especial las partes en contacto con los animales, estn diseados de manera que no les causen dao y les permitan tenderse, levantarse y hacer ejercicio con regularidad; que se limpian y se desinfectan convenientemente a fin de evitar infecciones y que disponen de una superficie mnima por animal, sin incluir la superficie de pastos.

  13

 • NEKAZARITZA EKOLOGIKOA

  LurraNekazaritza ekologikoa LURREAN oinarritako ekoizpen sistema bat da, beraz, elikagaiak berez dauzkan ezauga-rriekin lortzeko, ezer baino lehen, lurra zaindu eta aberastu beharra dago.

  EmankortasunaLurraren emankortasuna, bere ezaugarri fisiko, mineral eta aktibitate biologikoa optimizatuz diharduen sistema baten bitartez mantentzen da. Horrela, elikagaien hornikuntza orekatuaren bitartez, lurraren baliabideak bere horretan mantendu eta animalia zein landareek behar dituzten elikagaiak lortzen dituzte. Ekoizpena iraunkorra izan beharko du eta landareen mantenugaiak berrerabiliak izango dira emankortasunaren oinarri bezala. Lurrari ongarri ekologikoak gehituaz (simaurra, landare-hondarrak, konposta), emankortasuna eta ekoizpena handitzen da. Nekazaritza ekologikoan, ez dira lurrik gabeko laborantza-teknikak onartzen, hala nola hidroponikoak.

  Bilakaera edo konbertsioaOhiko ustiategia ekologikoan bilakatu ahal izateko, trantsizio edo konbertsio denbora-tartea ezinbestekoa izango da, bai lurrarentzako eta baita animalientzako ere. Denbora-tarte honen iraupena, ordura arte izandako ma-neiuaren araberakoa eta eduki nahi den labore zein azienda-motaren araberakoa izango da.Laboreentzako, prozesu honen gutxieneko iraupena 2 urtetakoa da. Konbertsioaren lehenengo urtean zehar, 0 urtea izenez ezaguna dena, nekazariak nekazaritza ekologikoa landuko badu ere, ezin izango ditu produktuak halakoak balira bezala saldu. Neurri honen helburua, kalitatea babestea da. Behin lehenengo urte hau gainditu-ta, produktuak nekazaritza ekologikorako bihurketa zigilua izango du.Bihurketaren garaia gaindituta (2 urte belar-laborantzaren kasuan eta 3 zuhaitzetan), produktuak, ekologikoa deneko zigilua izango du eta halakotzat saldu ahal izango da.

  Laboreen osasunaHau,intsektu-populazioen oreka naturala bultzatuz, izurri ez bilakatzearen onurak aprobetxatuz, gaixotasunei aurre egiteko ahalmena areagotzen dituen teknikak landareengan aplikatuz, ongarrien erabilera murriztuz, la-boreen arteko elkarte eta errotazioak optimizatuz. Egoerak eskatzen duenean, landare, animalia, mikrobio edo mineral-jatorria duten produktuen bidezko tratamenduak burutzen dira.

  Biodibertsitatea eta haziakHazien jatorri ekologikoa. Gure nekazal zein kultura mailako herentzia diren bertako motak, nekazaritza ekolo-gikoak ezartzen dituen baldintzetara egokitzeko ahalmen handiagoa erakusten dute. Nekazaritza tradizionalean aukeratuak izan direnez, intsumo baxuko nekazaritzara ohituta egoteaz gain, eskualdean ematen diren lur zein klimaren baldintzei egokituta daude. Gainera, patogenoen aurkako erresistentzia naturalak dituzte.Biodibertsitatea, ez soilik baliabide fitogenetiko gisa, baizik eta kulturaren dibertsitatea nekazal biodibertsitatea-rekin batera sistema konplexu bat dela kontutan izanda, bertakoak zein ekologikoak diren hazien ekoizpen eta elkartrukerako ekimenak oso garrantzitsuak dira kutsadura transgenikoari aurre egiteko.Nekazaritza ekologikoan, genetikoki moldaturiko organismoak edota horien eratorriak direnen erabilera debe-katuta dago.

 • AGRICULTURA ECOLGICA

  Tierra La Agricultura ecolgica es un sistema de produccin basado en la TIERRA. Por lo tanto, el cuidado y enrique-cimiento de la tierra es prioritario para lograr alimentos con caractersticas propias. Fertilidad La fertilidad del suelo, se mantiene mediante un sistema que optimiza la actividad biolgica del suelo as como su naturaleza fsica y mineral, como medio para proporcionar un suministro equilibrado de nutrientes para la vida animal y vegetal y conservar los recursos del suelo. La produccin debe ser sostenible y reutilizar los nutrientes de las plantas como parte esencial de la estrategia de fertilizacin. La aportacin de abonos ecolgicos a la tierra (estircol, restos vegetales, compost) mejoran la fertilidad y las aptitudes productivas. En agricultura ecolgica, no se permiten tcnicas de cultivo sin tierra como la hidropona. ConversinPara convertir una explotacin convencional en ecolgico, requiere de un periodo de transicin o conversin tanto para las tierras como los animales y cuya duracin depender del manejo histrico del mismo y del tipo de cultivo y ganado que hayan de producirse. Este proceso para el caso de los cultivos tiene una duracin mnima de 2 aos. Durante el primer ao de con-versin o Ao 0, el agricultor har agricultura ecolgica pero no podr vender sus productos como tal. El objetivo de esta medida es preservar la calidad del producto. Pasado este primer ao, el producto tendr el sello de conversin a la agricultura ecolgica. Pasado el periodo de conversin (2 aos en el caso de cultivos herbceos y 3 en rboles) el producto ya tendr el sello ecolgico y se podr vender como tal. Sanidad de los cultivos sta se logra estimulando el equilibrio natural de las poblaciones de insectos, aprovechando sus beneficios al prevenir que se conviertan en plaga, aplicando tcnicas que fortalezcan la planta frente a enfermedades, reduciendo el aporte de abonos, optimizando las rotaciones y asociaciones de cultivos. Cuando la situacin lo requiera, se realizan tratamientos con productos de origen vegetal, animal, microbiano o mineral. Biodiversidad y semillas El origen ecolgico de las semillas. Las variedades locales que son nuestra herencia agrocultural, muestran una mayor adaptacin a las condiciones de cultivo de la agricultura ecolgica, ya que seleccionadas en la agricultura tradicional comparten un tipo de agricultura de bajos insumos, con adaptacin a las condiciones edafoclimticas de la comarca y con resistencias naturales a los patgenos. Al pensar la biodiversidad no como recurso fitogentico aislado, sino como un entramado complejo en el que se unen la diversidad cultural y la biodiversidad agrcola, las iniciativas de produccin e intercambio de semillas locales y ecolgicas, juegan un papel muy importante frente a la contaminacin transgnica. En agricultura ecolgica, no est permitido el uso de organismos modificados genticamente o derivados de ellos.

  15

 • ELABORAZIO EKOLOGIKOA

  PrintzipioakProduktu ekologikoen elaborazioa elikagaiek berez dauzkaten ezaugarrien mantentzean datza, eta horretako hurrengo printzipioetan oinarritzen da:

  Osagai guztiak edo behintzat %95a, nekazaritza ekologikoan ekoiztutako elikagaiekin osatuta dago.

  Sistema honetan elikagaien gehigarriak, araudiak zehazten dituen kasuetara mugatzen dira.

  Ezin dira elikagaien natura zalantzan ipini dezaketen substantzia edo elaboratzeko erarik erabili.

  Prozesuaren kontrola

  Elikagai hauek egiteko prozesua erabat kontrolatuta dago unitatean sartzen den momentutik, biltegietatik pasata, dendetara edo banatzaileetara ateratzen diren momentu arte.

  Produktu ekologikoak eta ez ekologikoak lantzen dituzten unitateetan, ekologikorako eremuak banatuta eta ondo identifikatuta daude, kutsatzeko aukerarik egon ez dadin (apalak, makinaria, biltegiak ).

  Instalazioek, produktu ekologikorako linea bereziak izaten dituzte eta kasu horietan kontrol zorrotz bat eramatera behartuta daude; produktu ekologikoak egunaren lehendabiziko orduetan elaboratu behar dituzte, instalazioak garbi eta desinfektatuta dauden momentuan, prozesua gelditu gabe izan behar da.

  Ontziratzean, materialen birziklatzea eta ontziak itzultzeko posibilitatea ere kontutan hartzen da.

  ELABORACIN ECOLGICA

  PrincipiosLa elaboracin de los productos ecolgicos se sustenta en la conservacin de las caractersticas propias de los alimentos. Para lograrlo, estos son los principios en los que se basa:

  Al menos el 95% de los ingredientes proceden de la agricultura ecolgica.

  Los aditivos de los alimentos se restringen a los autorizados por la normativa vigente.

  No pueden emplearse ni sustancias ni procedimientos de elaboracin que cuestionen la naturaleza de los alimentos.

  Control del proceso

  El proceso de elaboracin est controlado en todas y cada una de sus fases, desde el inicio en la unidad de entrada, hasta la distribucin en tiendas, pasando por los almacenes correspondientes.

  Las unidades que trabajan tanto con productos ecolgicos como con no ecolgicos, separan los espacios (maquinaria, almacenes,...) y los identifican convenientemente, para evitar as cualquier tipo de contamina-cin.

  Las instalaciones suelen tener lneas especiales para los productos ecolgicos y en estos casos el control exhaustivo es obligatorio; los productos ecolgicos han de elaborarse durante las primeras horas del da, momento en el que las instalaciones estn limpias y desinfectadas. As mismo, el proceso de elaboracin no puede ser interrumpido.

  Tanto el reciclaje de los materiales como la posible reutilizacin de los envases son caractersticas tenidas en cuenta a la hora del envasado de los productos.

 • Identificacin de los alimentos ecolgicos. ETIQUETADO ECOLGICO

  Solamente los productos agrarios obtenidos de la agricultura ecolgica, pueden comercializarse comoalimentos Ecolgicos, Eco, Biolgicos, Bio u Orgnicos.La agricultura ecolgica est regulada en toda Europa por el Reglamento (CE) n 834/2007, sobre produccin y etique-tado de los productos ecolgicos y es el Consejo de Agricultura y Alimentacin Ecolgica de Euskadi (ENEEK), la autoridad de control que certifica la autenticidad del producto conforme a dicha reglamentacin en Euskadi.En la etiqueta de estos alimentos ha de aparecer el logo ecolgico de la UE, la eurohoja, con el nombre y el cdigo de la entidad que certifica la autenticidad del producto. Los alimentos certificados en Euskadi llevan el cdigo: ES-ECO-026-VAS de ENEEK. La presencia del logo ecolgico, en los productos envasados y la inscrip-cin del productor en el correspondiente registro de operadores ecolgicos, son la garanta de que el producto ha sido obtenido aplicando tcnicas de cultivo, de cra de animales o de elaboracin ecolgicas.

  Elikagai ekologikoen identifikazioa ETIKETA EKOLOGIKOA

  Soilik nekazaritza eredu ekologikotik lortutako elikagaiak merkaturatu daitezke Ekologiko, Eko, Biologiko, Bio eta Organiko aipamenekin.Nekazaritza Ekologikoaren ezaugarriak Europa guztirako indarrean den 834/2007 (EB) Araudian finkatuta daude, bai ekoizpenari zein etiketatuari dagokionez. Produktu ekologikoek araudi hori betetzen dutela bermatzen duen kontrol agintea Euskadin ENEEK da, Euskadiko Nekazaritzaeta Elikadura Ekologikoaren Kontseilua.Elikagai hauen etiketan, Europar Batasuneko ekologiko logoa -eurohostoa- agertu behar da eta honekin bate-ra produktuaren benetakotasuna ziurtatu duen entitatearen izena eta kodea. Euskadin ziurtatutako elikagaiek ENEEK erakundearen kodea daramate, ES-ECO-026-VAS. Logoaren presentziak produktu ontziratuetan, zein ekoizlearen inskripzioak eragile ekologikoen erregistroan, bermatzen dute produktua era ekologikoan landu (landaketak) edo hazi (animaliak) edota eraldatu (transformatuak) dela.

  (Generalitat de Catalunya)

  17

 • Arrautzak huevos

  19

 • ARRAUTZAK HUEVOS 1282 MOLINILLA

  Molinilla es una apuesta ecolgica dirigida a tender puentes entre la agri-cultura local y la produccin de huevos. Abogo por un modelo de produccin que tienda al equilibrio con el entorno y a la no dependencia externa . Aparte de huevos ecolgicos, produzco cereal (trigo, cebada, avena), proteaginosas (habas, muelas...) y girasoles.

  Angel Fernndez de Labastida Municipio: Lantaron ARABA Tel: 945403542 Mvil: 605723742 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1514 OILOBIDE

  Desde nuestros pastos situados en las faldas del Tologorri os hacemos llegar un producto tan natural como el en-torno donde pastan nuestras gallinas. Nuestras gallinas disfrutan de 30.000 metros de pasto y una alimentacion a base de cereales. Con el mimo y el trato y nuestra Sierra Salvada contribuirn a un huevo con un sabor especial.

  Ainhoa lava Municipio: Ordua BIZKAIA Tel: 945383471 Mvil: 606150949 Web: www.barraskibide.es

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1527 MARIGORRINGO

  Gure helburua, bertoko barietate eta arrazak berreskuratu eta mantentzea da, gure ekoizpena inguruneko baldintzetara egokituz. Gure indarrak, baserrian ontziratzen ditugun arrautza-tarako oiloak eta sasoiko ortuariak eta fruta ekoiztera bideratzen ditugu. Du-rangoko plazan gaude larunbatero eta etxez-etxe otzarak banatzen ditugu.

  Oihane Lekunberri Municipio: Atxondo BIZKAIA Mvil: 652707140 Web: www.biezko.mundua.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1331 ETXATXU

  Baserrian bertan ontziratuak.6 huevos frescos envasados en elpropio casero.

  Jaione Etxebarria Municipio: Larrabetzu BIZKAIA Tel: 944558011 Mvil: 665733595 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1525 EUSKABER

  Kalitate gorenezko arrautza ekologikoak ontziratzen ditugu. Euskadiko lurralde ezberdinetan daude gure arrautza eko-logikoen ekoizleak, oiloak mimoz zaintzen dituztenak. Envasamos huevos de calidad ecolgica superior, producidos en varias explota-ciones dispersas de Euskadi.

  Euskaber,S.L. Municipio: Zaldibia GIPUZKOA Tel: 943160971 Mvil: 630081621 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1611 LUCIAREN ETXEA

  Huevos Ecolgicos Artesanales de alta seleccin para los paladares ms exigentes y especialmente producidos para la cocina de autor. Ante todo disfrutaran de la absoluta calidad de lo bien hecho donde la nuevas tecnologas se entremezclan con lo ancestral.

  Irene Ayarza y Otros, C.B. Municipio: Larrabetzu BIZKAIA Tel: 946338770 Mvil: 686417869 Web: www.luciarenetxea.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

 • Jaione Etxebarria Municipio: Larrabetzu BIZKAIA Tel: 944558011 Mvil: 665733595 E-mail: [email protected]

  ARRAUTZAK HUEVOS

  1708 HAN GOIKO ARRAUTZAK

  Baserrian bertan ontziratuak.

  Jesus Agirresarobe Municipio: Usurbil GIPUZKOA Tel: 943361109 Mvil: 650195941 [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1692 HOBEA-OVO 12

  A principios del ao 2011, debido a la demanda del mercado y con el objeto de proveer a nuestros clientes de la mayor gama de productos posibles existentes en lo que al huevo respecta, comenza-mos a envasar huevo ecolgico..

  Hobea-Ovo 12 Municipio: Gazteiz ARABA Tel: 945123927 Web: www.hobea.es

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1611 URDAIBAI

  Gure etxaldea Urdaibaiko Biosferaren Erreserbaren erdigune geografikoan dago. Todo el trabajo en nuestra granja lo llevamos a cabo de manera artesanal. Desde dar de comer a las gallinas hasta la recogida, clasificacin y etiquetado de los huevos, adems de la limpieza y mantenimiento de los ponederos y comederos.

  Irene Ayarza y Otros, CB. Municipio: Ajangiz BIZKAIA Mvil: 686417869 www.huevosecologicosurdaibai.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  21

 • Lcteos esnekiak

  23

 • EsneaLeche

 • esnea leche ESNEKIAK LCTEOS

  Baserriko behi esne gordina. Bertako esnea, zapore guztiarekin. Bertako elikadura osasuntsu eta natural baten alde, natura errespetatuz.Leche cruda de vaca. Leche, leche. Con todo su sabor. Nuestras ocho vacas suizas pastan en ocho hectreas de terreno.

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1462 BIZKAIGANE

  Baserriko behi esne gordina. Bertako esnea, zapore guztiarekin. Bertako elikadura osasuntsu eta natural baten alde, natura errespetatuz.Leche cruda de vaca. Leche, leche. Con todo su sabor.

  Bizkaigane S.Z Municipio: Errigoiti BIZKAIA Tel:946256215 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1427 TELLERI-ZAHAR

  Duela zazpi urtetik produkzio ekologikoan gaude eta ardi esnea enbolsatua, arku-mea eta Idiazabalgo Jatorri Izendapeko gazta dira saltzen ditugun produktuak. 500 ardi inguru ditugu eta 53 Ha zelai kudeatzen ditugu. Zuzeneko salmentaren alde egin dugu.Leche cruda de oveja latxa.

  Ramon Mugerza Municipio: Hernani GIPUZKOA Tel:943330595 Mvil: 656781578 Web: www.tellerizahar.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1631 BEHIEKO

  Natura errespetatzen duen elikadura osasuntsua bilatzen baduzu, gure behi esne pasteurizatua eta jogurta kon-tuan izan beharreko produktuak dira, ekoizpen ekologikoko larreetan aske bazkatzen duten behietatik datorrelako, eta beraien elikadura osasuntsua eta era askotakoa da. Leche pasteurizada de vaca.

  Sabekoetxea, S.Z. Municipio: Altzo GIPUZKOA Tel: 943691460 Mvil: 648729264 Web: www.behieko.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  25

  1302 SAROBE BASERRIA

  Gregorio Zuaznabar Municipio: Anoeta GIPUZKOA Tel:943691460 Mvil: 608890667 E-mail: [email protected]

  1686 VISTA ALEGRE

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  Leche de vaca pasteurizada no homogeneizada, Queso maduro , queso afinado , queso fresco, queso tierno, & Yogur natural (660g, 420g y 220g ) de nuestro casero Vista Alegre. Salud! Osasuna!

  Cesar y Jose Antonio Valera, S.C. Municipio: Karrantza Harana /Valle de Carranza BIZKAIA Mvil: 685708695 www.vistaalegrebaserria.com

 • GaztaQueso

 • Baserri inguruko 17ha-tan 120 buruko artaldea mantentzen dugu. Hauen bildots, esne eta artzai gazta ondua saltzen ditugu. Bestalde, baserriko ogi integrala ere ekoizten dugu, etxeko legamiaz eta egurrezko labean. Gure mozkinak eskualdean saltzen ditugu. Queso curado elaborado con leche cruda de oveja latxa. Queso Pastor.

  De la leche de nuestras ovejas latxa, en praderas naturales y monte a base de pasto elaboramos queso especial o berezi, queso curado de temporada (marzo-julio), nico por su modo de elaboracin y materia prima de tradi-cin ancestral. Tambin elaboramos Txakoli blanco con denominacin Bizkaiko Txakolina aromtico y floral.

  Duela zazpi urtetik produkzio ekologikoan gaude eta ardi esnea enbolsatua, arku-mea eta Idiazabalgo Jatorri Izendapeko gazta dira saltzen ditugun produktuak. 500 ardi inguru ditugu, 53 Ha-tan.

  Queso Pastor con Denominacin de Origen Idiazabal.

  Aldabazahar elkartea, orain dela 20 urte hasitako proiektua: gaztandegia (ahuntz, behi eta ardi gazta, iogurrak, gazta zahar krema), okindegia (ogia, galtzuri eta zekalearen legami amaz egina, madalenak, pastak, bizkotxoak), garaian garaiko barazkiak

  Quesos de cabra, oveja y vaca.

  Artzaintza eredu txikia, bizitza kalitatearen isla. Queso curado elaborado con leche cruda de oveja latxa.

  Queso Pastor.

  Baserriko behi eta ardi esne gordinez eginiko gaztak. Bertako elikadura osasuntsu eta natural baten alde, natura errespetatuz.Quesos de vaca y oveja elaborados con leche cruda.

  27

  gazta queso ESNEKIAK LCTEOS 1300 SOSOLA 1315 ALDABA-ZAHAR

  1373 PIKUNIETA1333 ULIBARRI ARTZAIAK

  1427 TELLERI-ZAHAR 1462 BIZKAIGANE

  Sosola, E.Z Municipio: Eibar GIPUZKOA Tel:943207254 Mvil:639046428 E-mail: [email protected]

  Juan Luis Irastorza y Otros, Municipio: Tolosa GIPUZKOA Tel: 943654771 Mvil: 649158139 Web: www.aldabazahar.com

  Jose Ramn Arrieta Zialzeta Municipio: Antzuola GIPUZKOA Tel: 943581008 Mvil: 685729778 E-mail: [email protected]

  Ramn Mugerza Municipio: Hernani GIPUZKOA Tel: 943330595 Mvil: 656781578 Web: www.tellerizahar.com

  Iker Ulibarri Municipio: Gordexola BIZKAIA Tel: 945898146 Mvil: 665725735 E-mail: [email protected]

  Bizkaigane S.ZMunicipio: Errigoiti BIZKAIA Tel: 946256215 E-mail: [email protected]

 • Behi gazta erdi ondu eta ondua. Duela urte gutxira arte Idiazabal eta inguruko baserri gehienetan egin den modukoa. 2012ko udaberrian hasi da bertako ekoizpena.

  1752 ARIMASAGASTIJoseba Bez Auzmendi Municipio: Idiazabal GIPUZKOA Mvil: 653735282E-mail: [email protected]

  ESNEKIAK LCTEOS gazta queso

  Felix eta Gorkak, tradizioari jarraitzen diogu, gure ingurua zainduz. 47ha-tan Piriniar arrazako haragi behiak ditugu, eta baita pottokak, esnetarako latxa ardiak, eta haragitarako sasiardiak ere.

  Queso curado elaborado con leche cruda de oveja latxa.

  1536 MENDIBITZU EKOLOGIKOAK

  Mendibitzu, E.Z. Municipio:Aretxabaleta GIPUZKOA Mvil: 615787227 www.mendibitzu-ekologikoak.com

  1686 VISTA ALEGRE

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  Leche de vaca pasteurizada no homogeneizada, Queso maduro , queso afinado , queso fresco, queso tierno, & Yogur natural (660g, 420g y 220g ) de nuestro casero Vista Alegre. Salud! Osasuna!

  Cesar y Jose Antonio Valera, S.C. Municipio: Karrantza Harana /Valle de Carranza BIZKAIA Mvil: 685708695 www.vistaalegrebaserria.com

 • 29

 • JogurtaYogur

  IzozkiakHelados

 • IzozkiakHelados

  jogurta yogur ESNEKIAK LCTEOS

  Aldabazahar elkartea, orain dela 20 urte hasitako proiektua: gaztandegia (ahuntz, behi eta ardi gazta, iogurrak, gazta zahar krema), okindegia (ogia, galtzuri eta zekalearen legami amaz egina, madalenak, pastak, bizkotxoak), garaian garaiko barazkiak Yogurt elaborado con leche de vaca y de cabra.

  Juan Luis Irastorza y Otros, S.C Municipio: Tolosa GIPUZKOA Tel:943654771 Mvil: 649158139 Web: www.aldabazahar.com

  1631 BEHIEKO

  Natura errespetatzen duen elikadura osasuntsua bilatzen baduzu, gure behi esne pasteurizatua eta jogurta kontuan izan beharreko produktuak dira, ekoizpen ekologikoko larreetan aske bazkatzen duten behietatik datorrelako, eta beraien elikadura osasuntsua eta era askotakoa da. Jogurt elaborado con leche de vaca.

  Behieko Sabekoetxea, S.Z.Municipio: Altzo GIPUZKOA Tel:943691460 Mvil: 648729264 Web: www.behieko.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1416 BIOHOTZ

  Lacteos Ergoien presenta sus helados artesanos ecologicos BioHotz, creados con leche de cabra y frutos y productos naturales procedentes de cultivo ecologico. Una explosion de sabor exquisita con todas las ventajas y pro-piedades de los productos cultivados de forma natural, con una gran variedad de sabores.

  Lcteos Ergoien, S.L Municipio: Maruri-Jatabe BIZKAIA Tel:944046036 Mvil: 639447103 Web: www.lacteosergoien.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1315 ALDABA-ZAHAR

  31

  izozkiak helados ESNEKIAK LCTEOS

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1686 VISTA ALEGRE

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  Leche de vaca pasteurizada no homogeneizada, Queso maduro , queso afinado , queso fresco, queso tierno, & Yogur natural (660g, 420g y 220g ) de nuestro casero Vista Alegre. Salud! Osasuna!

  Cesar y Jose Antonio Valera, S.C. Municipio: Karrantza Harana /Valle de Carranza BIZKAIA Mvil: 685708695 www.vistaalegrebaserria.com

 • EztiaMiel

 • EZTIA MIEL 1361 AIKUR

  2002. urtean hasi ginen erlezaintza eko-logikoa lantzen. Urtean zehar bi ezti mota merkaturatzen ditugu: Udaberrikoa: Akazia, laharra eta gaztainarekin egiten dute eta likido ontziratzen dugu eta Udazkenekoa: Txilarrak eta haritzarekin egindakoa. Hau kremoso ontziratzen dugu. Miel de primavera (acacia, zarza, castao) y miel de otoo (brezo, roble).

  Aitor Otegi Municipio: Zumarraga GIPUZKOA Tel: 943720626 Mvil: 656785748 Web: www.aikur.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1673 TRIBAL TRADING

  Somos una envasadora y distribuidora de todo tipo de productos ecolgicos de calidad. Envasamos y etiquetamos de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes.

  Miel multifloral.

  Tribal Trading S.C. Municipio: Irun GIPUZKOA Tel: 9443628285 www.tiendavirtualecologica.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  33

 • Haragia carne

  35

 • Behi-okela vacuno

 • Behi-okela vacuno

  HARAGIA CARNE 0581 AKESOLO-BASERRIA

  En nuestro baserri, gestionamos ms de 140 hectreas desde hace casi 20 aos en ecolgico. Adems de frutos fres-cos y transformados, tenemos carnes frescas de vacuno (chuleta, solomillo, filete) y sus derivados como las ham-burguesas Txala-Torta. Disponemos de sala de despiece y comercio propio.

  Andres Akesolo Municipio: Zeberio BIZKAIA Mvil: 608878780 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1481 ISMA

  1536 MENDIBITZU EKOLOGIKOAK

  Mi gran compromiso es ofrecer la mejor carne de ternera ecolgica. La carne la distribuimos a domicilio bajo pedido y consta de Lotes de 5 kg agrupados en 8 paquetes de 600 gr aprox. de : Filete extra, filete de 1, filete de 2, carne guisada, chu-leta, zancarrn, carne picada y churrasco, envasada al vaco lista para congelar. Tb canal entera y media canal.

  Ardi gazta ketua eta ketu gabea eta moxal haragiaz aparte, txekor haragia saltzen diogu kontsumitzaileari zuzenean, 600na gramo dituzten 8 paketez osa-tutako 5 kiloko sortak. Sorta bakoitza horrela dago osatuta: xerrak, gisatzekoa, txuleta, zankarroia, haragi txikitua eta haragi txigortua. Hutsean ontziratua eta izozteko prest.

  Ismael Ruiz de Aza Municipio: Barrundia ALAVA Mvil: 652716625 Web: www.ismacarneecologica.com

  Mendibitzu, E.Z. Municipio: Aretxabaleta GIPUZKOA Mvil: 615787227 www.mendibitzu-ekologikoak.com

  KATALOGOAN

  KATALOGOAN

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. +

  INFO. +

  1503 LONBIDE

  1543 KORTA BERRI

  Kontsumitzaileari zuzenean saltzea erabaki dugu. Gutxi gora behera 600na gramo dituzten 8 paketez osatutako 5 kiloko sortak. Sorta bakoitza horrela dago osatuta: xerrak, gisatzekoa, txuleta, zankarroia, haragi txikitua eta haragi txigortua. Hutsean ontziratua eta izoz-teko prest. Kanal osoa eta Kanal erdiak ere salgai.

  La carne de vacuno de diversas mez-clas de razas, la distribuimos bajo pedido y consta de Lotes de 5 kg agrupados en 8 paquetes de 600 gr aprox. de : Filete extra, filete de 1, filete de 2, carne gui-sada, chuleta, zancarrn, carne picada y churrasco, envasada al vaco lista para congelar. Tambin tenemos otros formatos.

  Sabin Irastorza Municipio: Bergara GIPUZKOA Tel: 943767208 Mvil: 660040720 Web: www.ekoharagia.com

  Korta Berri, S.C. Municipio: Zigoitia ALAVA Tel: 945460141 Mvil: 636209187 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN

  KATALOGOAN

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. +

  INFO. +

  behi-okela vacuno

  1446 ILARDUYA EKOLOGIKOAK

  Somos dos hermanos que gestionamos una explotacin de vacuno de carne. La carne la distribuimos a domicilio bajo pedido y consta de Lotes de 5 kg agru-pados en 8 paquetes de 600 gr aprox. de : Filete extra, filete de 1, filete de 2, carne guisada, chuleta, zancarrn, carne picada y churrasco, envasada al vaco lista para congelar.

  Ilarduya, C.B. Municipio: Artzentales BIZKAIA Mvil: 608672033 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  37

 • HARAGIA CARNE behi-okela vacuno 1627 ETXEBERRI GOIKOA

  600na gramo dituzten 8 paketez osa-tutako 5 kiloko sortak saltzen ditugu, hutsean ontziratua eta izozteko prest: xerrak, gisatzekoa, txuleta, zankarroia, haragi txikitua eta haragi txigortua. Gure baserriko abereak dira. Haragia eskuragarri izatean, hala jakinarazten zaie bezeroei.

  Aranburu Artano, Aitor Municipio: Olaberria GIPUZKOA Mvil: 620785852 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

 • 39

 • Zaldi-okela equino

 • HARAGIA CARNE 1536 MENDIBITZU EKOLOGIKOAK

  Ardi gazta ketua eta ketu gabea eta txekor haragiaz aparte, moxal haragia salzen diogu kontsumitzaileari zuzenean, 600na gramo dituzten 8 paketez osatutako 5 kiloko sortak. Sorta bakoitza horrela dago osatuta: xerrak, gisatzekoa, txuleta, zankarroia, haragi txikitua eta haragi txigortua. Hutsean ontziratua eta izozteko prest.

  Mendibitzu, E.Z. Municipio: Aretxabaleta GIPUZKOA Mvil: 615787227 www.mendibitzu-ekologikoak.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1559 MENDIKO OKELA

  Nos dedicamos al sacrificio, transfor-macin, distribucin y venta crnica.La carne de potro ecolgica que trans-formamos en nuestra sala de despiece de Bilbao procede del ganadero Ral Rituerto y comercializamos principal-mente en nuestras tiendas MENDIKO DENDA de Gasteiz.

  Mendiko Okela Bizkaia, S.L Municipio: Bilbao BIZKAIA Tel: 944971740 Mvil: 609912515 [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  zaldi-okela equino

  41

 • Oilaskoa pollo

 • Oilaskoa pollo

  HARAGIA CARNE 1458 EKOILASKO

  Ekoilasko, gure baserritarrek beraien baserri eta belardietan ekologiko erara, kopuru txikietan kontu handiz hazitako oilaskoa da.

  Ekoilasko, es el pollo criado con esmero en pequeas cantidades por nuestros baserritarras en sus caseros y praderas de forma ecolgica

  Lumagorri SL Municipio: Zerain GIPUZKOA Tel: 943800100 Web: www.lumagorri.es

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  oilaskoa pollo

  43

 • Txerri-okela porcino

 • HARAGIA CARNE txerri-okela porcino

  45

 • Ardi-okela ovino

 • HARAGIA CARNE 1360 EZKURRU

  Arkumeak jaio eta hilabete batean bere amarekin egoten dira, eta amaren esnea edanez elikatzen dira soilik. Beraz, esnezko arkume ekologikoa da gurea.Nuestro cordero es lechal y ecolgico.

  Edurne Larraaga. Municipio: Deba GIPUZKOA Tel: 943851701 Mvil: 649940947 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1373 PIKUNIETA

  Arkumeak jaio eta hilabete batean bere amarekin egoten dira, eta amaren esnea edanez elikatzen dira soilik. Beraz, esnezko arkume ekologikoa da gurea.Nuestro cordero es lechal y ecolgico.

  Jose Ramon Arrieta y Otros, S.C.Municipio: Antzuola GIPUZKOA Tel: 943581008 Mvil: 685729778 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  ardi-okela ovino

  1427 TELLERI-ZAHAR

  500 ardi inguru ditugu, 53 Ha-tan, Idiazabalgo Jatorri Izendapeko gazta eginez eta esnea salduz. Gure artaldea-ren arkume kopuru gehiena azarotik aurrera jaiotzen da, eta eguberrietako saltzen dira gehienak. Esnezko arkume ekologikoa da gurea.

  Ramon Mugerza Municipio: Hernani GIPUZKOA Tel: 943330595 Mvil: 656781578 Web: www.tellerizahar.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  47

 • Embutidos

  Okelarekin

  y conservas crnicas

  elaboratuak

 • y conservas crnicas

  elaboratuak

  OKELAREKIN ELABORATUAK EMBUTIDOS Y CONSERVAS CRNICAS 1514 BARRASKIBIDE

  Barraskibide es la primera granja de Euskadi especializada en la cra de caracol ecolgico. Las favorables condiciones de humedad, lluvia y vegetacin hacen de este valle un lugar ideal para la cra. El caracol queda dispuesto para la ven-ta en dos tamaos de envase: pequeo (760 ml) y grande (1.700 ml)

  Ainhoa lava Municipio: Ordua BIZKAIA Tel: 945383471 Mvil: 606150949 Web: www.barraskibide.es

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1728 EKO BASATXERRI

  La marca utilizada para comercializar los elaborados de la carne procedente de los cerdos ecolgicos de la Asociacin Txerrizaleok es Ekobasatxerri y los pro-ductos disponibles son los siguientes: panceta curada eco, chorizo eco, lomo curado y pat tradicional Ekobasatxerri.

  Basatxerri 2004 S.L. Municipio: Zestoa GIPUZKOA Tel: 943655682 Mvil: 620240523 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  49

 • Conservas

  Arrain

  de pescadokontserbak

 • Arrain

  ARRAIN KONTSERBAK CONSERVAS DE PESCADO 1566 OLASAGASTI

  Conservas de bonito, atn, caballa y anchoas en aceite de oliva virgen extra ecolgico.

  Conservas Dentici, S.L Municipio: Markina-Xemein BIZKAIA Tel: 946166251 Mvil: 609240446 Web: www.olasagasti.es

  Conservas El Velero, S.L. Municipio: Mutriku GIPUZKOA Tel: 943862600 Web: www.ortiz.es

  Hijos de Jos Serrats, S.A. Municipio: Bermeo BIZKAIA Tel: 946187280 Web: www.serrats.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1570 CONSERVAS ORTIZ

  Conservas de bonito, atn y anchoas en aceite de oliva virgen extra ecolgico.

  Conservas Ortiz S.A Municipio: Ondarroa BIZKAIA Tel: 943862600 Web: www.conservasortiz.com

  Yurrita e Hijos, S.A Municipio: Mutriku GIPUZKOA Tel: 943603245 Web: www.yurrita.com

  Calogero G Billante S.A Municipio: Mutriku GIPUZKOA Tel: 943603697 [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  Filete de anchoa en aceite de oliva vir-gen extra ecolgico.

  Lomos de Bonito del Norte, La Pesca-dora, cuidadosamente seleccionados, cubiertos con aceite de oliva virgen ecolgico y elaborados de forma arte-sanal, frasco de 200 g.

  KATALOGOAN

  KATALOGOAN

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. +

  INFO. +

  Green selection: Anchoa 00 en aceite de oliva virgen extra ecolgico (100g), Anchoas en aceite de oliva virgen extra ecolgico (100g), Filetes de anchoa en aceite de oliva virgen extra ecolgico (50g).

  Green selection: Bonito del Norte MSC en aceite de oliva virgen extra ecolgi-co y Bonito del Norte MSC en escabe-che ecolgico.

  KATALOGOAN

  KATALOGOAN

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. +

  INFO. +

  51

  1620 CONSERVAS EL VELERO

  1776 LA PESCADORA

  1710 LOREA

  1788 LOREA

 • Kontserba begetalakConservas vegetales

  53

 • Conservas

  Fruta

  de frutakontserbak

 • Fruta

  KONTSERBA BEGETALAK CONSERVAS VEGETALES frutarena de fruta 0581 AKESOLO-BASERRIA

  En nuestro baserri, gestionamos ms de 140 hectreas desde hace casi 20 aos en ecolgico. Adems de carne fresca disponemos frutos frescos y transfor-mados como purs, mermeladas y alm-bares de kiwi, manzana y pera.

  Andres Akesolo Municipio: Zeberio BIZKAIA Mvil: 608878780 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1286 LEARTIBAI ONDAREA

  Laneko kooperatiba, bertoko baserritar batzuen artean sortu genduan 1996an. Geure produktuak: Sagardoa eta Sa-gar dultzea (Munitibar eta Arteako sagarrakaz egindakoa); Arabi merme-lada (Sasoiko arabi freskoekin eginda, Muxikan eta Lekeition ekoiztutakoak) eta Arabi purea (Ekoizle berdina, %100 arabi freskoa, azukrerik barik).

  Laneko, S. Coop Municipio: Gizaburuaga BIZKAIA Tel: 946842026 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1287 JAKION

  Kalitatezko kontserba naturalak ekoiz-ten ditugu, bertako fruta eta barazkiak modu artisauan eraldatuz. Baserritarrei lehengaia erosteaz gain, eskaintzen du-gun beste zerbitzu bat, lehengai hauen eraldaketa egitea da.

  Jakion, S.L. Municipio: Leintz-Gatzaga GIPUZKOA Tel: 943714686 Mvil: 651706492 Web: www.jakion.es

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1296 NAHERA

  Gure baserrian, fruta desberdinak lantzen ditugu lau hektareetan, era ekologikoan. Marmaladak aintzinako erara laboratzen dira, batzuetan geuk asmatutako aldaketekin laboratzen ditugu, oinarri bezala fruita eta kainako azukre ekologikoa bakarrik erabiltzen ditugu. 20 marmelada ezberdin baino gehiago ditugu.

  Angela Margaret Linskey Municipio: Abaltzisketa GIPUZKOA Tel: 943654033 Web:www.naerahaundi.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1433 LOIOLENE BASERRIA

  LOILOLENE baserrian kiwiak eta barazkiak lantzen ditugu. Kiwi landareek 13.000 m2-ko azalera dute eta freskoan saltzen ez dugun kiwia, marmelada eta purea bilakatzen dugu zuen osasunerako.

  Pedro Maria Basteguieta Municipio: Arratzu BIZKAIA Tel: 946254454 Mvil: 665739345 Web: www.loiolene.tk

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  55

  1479 ADANATURA

  Nuestra familia produce cereales y legumbres (habas, alubias, lentejas y garbanzos) y hortalizas que vendemos en el Mercado de la Tierra de la Plaza de Abastos de Vitoria. Disponemos de mermelada de uva es-pina o agrazn.

  Arantza Daz de Arcaya Mun.: San Millan/Donemiliaga ARABA Tel: 945139857 Mvil: 606501999 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

 • KONTSERBA BEGETALAK CONSERVAS VEGETALES frutarena de fruta

  1579 ATXINETA

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  Los arndanos tienen unas propiedades nutricionales y preventivas excelentes y cosechados en el punto ptimo adquieren mximo potencial, tanto gustativo como nutritivo. Comercializo mi produccin de arndanos transformada en fruta y pur por medio de varias tiendas en Gasteiz. Tambin comercializo yo misma de forma directa.

  Cristina Aranguren. Municipio: Aramaio ARABA Mvil: 629835415

  1516 TOLOGORRI

  Urduako aranaren bihotzean kokaturik dago gure baserria. Nerbioi baztarreko kare-lur sakonak gure fruitu eta bazkari ezaugarri hobezinak ematen dizkiote. Guzti honekin gure mermeladak egiten ditugu.Mermeladas mil de frutos rojos, grosella, arndano, frambuesa, mora, sauco, pera, manzana, membrillo, cabello de ngel.

  Mikel Kormenzana Municipio: Urdua BIZKAIA Tel: 945383411 Mvil: 660491001 Web: www.tologorri.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

 • 57

 • Conservas

  Kontserba

  de hortalizasbegetalak

 • KONTSERBA BEGETALAK CONSERVAS VEGETALES 0378 LAPATZA

  1287 JAKION

  1342 GOIRITXU BASERRIA

  1990tik nekazaritza ekologikoa lantzen, bultzatzen eta erakusten daramagu, bertakoa eta gertukoa. 4000m negutegi, 15000m ortu eta 10000m sagarrondo ditugu. Continuamos elaborando productos exquisitos, con frutas y verduras eco-lgicas de la ms alta calidad, como el tomate en conserva.

  Kalitatezko kontserba naturalak ekoizten ditugu, bertako fruta eta barazkiak modu artisauan eraldatuz. Baserritarrei lehengaia erosteaz gain, eskaintzen dugun beste zerbitzu bat, lehengai hauen eral-daketa egitea da.

  Tomatea eta lekak kontserban dituguDisponemos de vainas en conserva y tomate en conserva.

  Tomas Larraaga Municipio: Antzuola GIPUZKOA Tel: 943766341 Mvil: 615797543 Web: www.lapatza.com

  Jakion, S.L. Municipio: Leintz-Gatzaga GIPUZKOA Tel: 943714686 Mvil: 651706492 Web: www.jakion.es

  Jose Antonio Lekue Municipio: Larrabetzu BIZKAIA Tel: 944558005 Mvil: 652771979 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN

  KATALOGOAN

  KATALOGOAN

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. +

  INFO. +

  INFO. +

  1279 ARTIZAR

  1324 ARISTIETA

  1359 LOIDI

  17 urte daramatzagu nekazaritza eko-logikoan, Berrizko Sarria auzoan, Oiz mendiaren magalean eta Anbotora begira. 1500 m negutegi ditugu eta 3000 m-tako ortua aire librean. Durangoko azokan egoten gara.Disponemos de vainas en conserva.

  Gure herriarentzat jatekoa sortzeko ogibidea era ekologikoan egitea erabaki genuen, natura kaltetu gabe egitea, ondorengoentzat ahalik eta etorkizun oparoena ixteko. Barazkiak, kiwia eta bestelako frutarbolak ditugu.Tenemos conserva de tomate, pimiento asado y mermelada de kiwi.

  Zerbak kontserban, kalabazin purea eta lekak kontserban dituguDisponemos de vainas, acelgas y pur de calabacn en conserva

  Roman Bengoa Municipio: Berriz BIZKAIA Tel: 946202940 Mvil: 636035149 E-mail: [email protected]

  Ainhoa Iturbe Municipio: Ajangiz BIZKAIA Tel: 946258500 Mvil: 630225001 Web: www.aristieta.com

  Agurtzane Daz Municipio: Bergara GIPUZKOA Tel: 943769766 Mvil: 661682593 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN

  KATALOGOAN

  KATALOGOAN

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. +

  INFO. +

  INFO. +

  barazkienak de hortalizas

  59

 • 1423 MOSUENE

  Zerbak kontserban dituguDisponemos de vainas en conserva

  Olatz Gandarias Municipio: Forua BIZKAIA Tel: 946257624 Mvil: 688663945 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  KONTSERBA BEGETALAK CONSERVAS VEGETALES

  1511 ASTERRIABIO

  Tomatea kontserban daukagu.Disponemos de tomate en conserva.

  Sonia Ingunza Municipio: Areatza BIZKAIA Tel: 946739628 Mvil: 629990142 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1479 ADANATURA

  Nuestra familia produce cereales y legumbres (habas, alubias, lentejas y garbanzos) y hortalizas que vendemos en el Mercado de la Tierra de la Plaza de Abastos de Vitoria.

  Arantza Daz de Arcaya Mun.: San Millan/Donemiliaga ARABA Tel: 945139857 Mvil: 606501999 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1516 TOLOGORRI

  Urduako aranaren bihotzean kokaturik dago gure baserria. Nerbioi baztarreko kare-lur sakonak gure fruitu eta bazkari ezaugarri hobezinak ematen dizkiote. Guzti honekin gure mermeladak egiten ditugu.Mermeladas mil de frutos rojos, grosella, arndano, frambuesa, mora, sauco, pera, manzana, membrillo, cabello de ngel

  Mikel Kormenzana Municipio: Ordua BIZKAIA Tel: 945383411 Mvil: 660491001 Web: www.tologorri.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1576 OLATZ ODIAGA

  Gure ustiapena amets bat bezala sortu zen: lurra landuz bizitzea. Errespetuz (ekologikoki) eta era justuan (salmenta zuzena plazan eta kontsumo taldeetan) egiten ahalegintzen gara. Tomatea eta zerbak kontserban ditugu.Disponemos de vainas en conserva y tomate en conserva.

  Olatz Odiaga Municipio: Mundaka BIZKAIA Mvil: 645709245 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1551 DONIENE BERRI

  Sasoian-sasoiko barazkiak landatzen ditugu, azoketan ikusten ditugun ohiko barazkiez gain, bertan ezezagunak direnak baina bertoko kliman ondo hasten direnak bilatzen saiatzen gara. Betikoak eta batez ere bertoko barieta-teak, alde batera utzi gabe.Disponemos de tomate en conserva.

  Doniene Berri, S.C. Municipio: Deba GIPUZKOA Tel: 943191755 Mvil: 652743737 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  barazkienak de hortalizas

 • Arantza Daz de Arcaya Mun.: San Millan/Donemiliaga ARABA Tel: 945139857 Mvil: 606501999 E-mail: [email protected]

  1576 OLATZ ODIAGA

  Gure ustiapena amets bat bezala sortu zen: lurra landuz bizitzea. Errespetuz (ekologikoki) eta era justuan (salmenta zuzena plazan eta kontsumo taldeetan) egiten ahalegintzen gara. Tomatea eta zerbak kontserban ditugu.Disponemos de vainas en conserva y tomate en conserva.

  Olatz Odiaga Municipio: Mundaka BIZKAIA Mvil: 645709245 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1599 PULLA

  Zerbak, lekak eta tomatea kontserban dituguDisponemos de vainas, acelgas y tomate en conserva.

  Fernando Lejarza Municipio: Elorrio BIZKAIA Tel: 946820597 Mvil:644028136 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  61

  KONTSERBA BEGETALAK CONSERVAS VEGETALES barazkienak de hortalizas

  1637 LARRABASTER TXIKI

  Zerba eta tomate berdea kontserban dituguDisponemos de acelgas y tomate verde en conserva.

  Txiki Alberto Aizpuru Municipio: Atxondo BIZKAIA Mvil: 663341128 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1603 MENDIOLA

  Famili arteko nekazaritza, bertokoa, sasoikoa eta iraunkor baten aldekoa da gure apustua. Itsasoa alde batetik mendia bestetik, kresalak eta izerdiak topo egiten duten lekuan, hor kokatzen da Mendiola baserria, Bedaronan, Ea gainean Otoio alboan.Disponemos de vainas, tomate, pimiento y guindillas en conserva.

  Joseba Koskorrotza Municipio: Ea BIZKAIA Tel: 946842890 Mvil: 690962401 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1674 ARTZENTAL-EKO

  Cultivamos de manera tradicional variedades locales para realizar exqui-sitas conservas de tomate y pimiento as como verdura y hortaliza de temporada.

  Borja Lpez Municipio: Artzentales BIZKAIA Mvil: 696942176 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1668 GORKA IRAZABAL

  Conserva de tomate.

  Gorka Irazabal Municipio: Mungia BIZKAIA Tel: 946742172 Mvil: 6277852003 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

 • Ogia pan

  63

 • OGIA PAN 1285 ARTEPAN

  Iniciamos nuestra apuesta por la elabo-racin ecolgica como consecuencia natural de nuestros valores, y as es que desde entonces hemos ido aadiendo nuevos productos a nuestra oferta, que ya contempla panes de trigo, centeno, ssamo, espelta y multicereal, as como diversa bollera.

  Artepan, S.A. Municipio: Vitoria-Gasteiz ARABA Tel: 945205381 Web: www.artepan.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1300 SOSOLA

  Gure apostua baserrian eta baserritik bizitzea izan da. Baserri inguruko 17ha-tan 120 buruko artaldea mantentzen dugu. Hauen bildots, esne eta gazta on-dua saltzen ditugu. Bestalde, baserriko ogi integrala ere ekoizten dugu, etxeko legamiaz eta egurrezko labean.

  Sosola, E.Z. Municipio: Eibar GIPUZKOA Tel: 943207254 Mvil: 639046428 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1318 MOKOROA

  La panadera se encuentra en el interior de la casa se trata de un horno tradicional que se calienta con lea. Producimos diferentes tipos de pan y dulces como por ejemplo pan de centeno integral, pan de trigo integral, pan blanco, ma-dalenas integrales y bollos dulces. Una vez por semana los vendemos en el mercado de Tolosa.

  Ignacio Maria Gorosabel Municipio: Azkoitia GIPUZKOA Tel: 943853429 Mvil: 652700230 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1291 HARIZTIZABAL

  Gaur egun, ibilian, ibilian ikasiz fruta-zaintza eta okintza dugu lanbide. Aste-lehen eta ostiraletan egiten dugu etxean ehotako gari, zekale eta espelta irinaz, etxeko azkarri edo berantzagia bakarrik erabiliz. Garai bateko gari barietateekin frogak egiten ditugu Biolurreko beste okin eta Neikerrekin batera.

  Hariztizabal Baserria E.Z. Municipio: Ezkio-Itsaso GIPUZKOA Tel: 943161945 Mvil: 675874898 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1315 ALDABA-ZAHAR

  Aldabazahar elkartea, orain dela 20 urte hasitako proiektua: gaztandegia (ahuntz, behi eta ardi gazta, iogurrak, gazta zahar krema), okindegia (ogia, galtzuri eta zekalearen legami amaz egi-na, madalenak, pastak, bizkotxoak), garaian garaiko barazkiak Pan de molde; Barra integral y blanca; Pan de espelta y de centeno

  Juan Luis Irastorza y Otros, S.C. Municipio: Tolosa GIPUZKOA Tel: 943654771 Mvil: 649158139 Web: www.aldabazahar.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1338 HORNO ALBENIZ

  En nuestro horno de lea cocemos los panes integrales y blancos, los panes de trigo, espelta y centeno, panes sobaos, bollera, galletas y dems productos elaborados artesanal y manualmente. Pensamos en nuestra actividad como un elemento a integrar en su entorno cercano.

  Ernesto Jose Larreategui Municipio: Asparrena ARABA

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  Tel: 945314632 E-mail: [email protected]

 • Hariztizabal Baserria E.Z. Municipio: Ezkio-Itsaso GIPUZKOA Tel: 943161945 Mvil: 675874898 E-mail: [email protected]

  1338 HORNO ALBENIZ

  Tel: 945314632 E-mail: [email protected]

  OGIA PAN 1346 ZERRABE OKINDEGIA

  La idea surgi hace unos 20 aos cuando molamos el trigo en un molino de piedra que funcionaba con agua.Pan de espelta; Pan de centeno; Pan de trigo; Pan de trigo integral; Hogaza; Pan de semillas; Borona; Borona con trigo; pan de soja.

  Zerrabe Okindegia, S.L. Municipio: Ayala/Aiara ARABA Tel: 9453991506 Mvil:659177336 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1385 ULIAKO LABEA

  Nuestra produccin es artesana y prin-cipalmente trabajamos con harina de espelta suministrada por una de nuestras comunidades en Alemania, la cual tiene como una de sus actividades el cultivo y procesamiento de la espelta. La mayo-ra de nuestros productos de panadera y repostera los ofrecemos en nuestra tienda Sentido Comn en San Sebastin.

  Uliako labea, S. Coop Municipio: Donostia GIPUZKOA Tel: 943327983 Mvil: 687504031 Web: www.sentidocomun.net

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1358 GALPARSORO

  1474 CARREFOUR GOIERRI 1475 CARREFOUR GORBEIA

  Elaboramos el pan de principio a fin en el mismo lugar de venta. Pan de espelta, pan de trigo grande y pequeo.

  En nuestro centro de podrs encontrar diversos tipos de panes ecolgicos: Pan Eco Carrefour-Hogaza 400 gr, Hogaza 800gr.

  En nuestro centro de podrs encontrar diversos tipos de panes ecolgicos: Pan Eco Carrefour-Hogaza 400 gr, Hogaza 800gr.

  Galparsoro okindegia, S.A. Municipio: Donostia GIPUZKOA Tel: 943420113 Web: www.galparsorookindegia.eu

  Carrefour Norte S.L. Municipio: Olaberria GIPUZKOA Tel: 944729100 Web: www.carrefour.es

  Carrefour Norte S.L. Municipio: Zigoitia ARABA Tel: 944729100 Web: www.carrefour.es

  KATALOGOAN

  KATALOGOAN KATALOGOAN

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. GEHIGARRIA INFO. GEHIGARRIA

  INFO. +

  INFO. + INFO. +

  1408 GOIABE SUKALDEA

  Bizi proiektu ekologiko bat da Goiabe. Egurrez elikatzen dugun labean egos-ten dugu ogi eta madalenaz aparte, barazkiz

  Bastalbiri, S.L.U. Municipio: Aia GIPUZKOA Tel: 943580832 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  65

 • 1476 CARREFOUR ERANDIO

  En nuestro centro de podrs encontrar diversos tipos de panes ecolgicos: Pan Eco Carrefour-Hogaza 400 gr, Hogaza 800gr.

  Carrefour Norte S.L. Municipio: Erandio BIZKAIA Tel: 944729100 Web: www.carrefour.es

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1478 EUZKI OKINDEGIA

  Gariarekin eginiko ogia, sesamorekin, mahaspasekin, espelta eta opilak.Pan de trigo, con ssamo, con pasas, de espelta, bollos.

  Euzki Okindegia SC Municipio: Aramaio ARABA Tel: 945445019 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1492 LABEGUR

  Labegur-en duela 20 urte baino gehiago hasi ginen ogia eta euskal pastela egiten. Ogi ekologikoa, euskal pastel ekologikoa eta intxaur pasta ekologikoak egiten ditugu. Gure nortasun seinuak artisau elaborazioa eta salmenta zuzena dira.

  Mara Lourdes Malaxechebarria Municipio: Berriatua BIZKAIA Tel: 946139085 Mvil: 606042509 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1477 CARREFOUR SESTAO

  En nuestro centro de podrs encontrar diversos tipos de panes ecolgicos: Pan Eco Carrefour-Hogaza 400 gr, Hogaza 800gr.

  Carrefour Norte S.L. Municipio: Sestao BIZKAIA Tel: 944729100 Web: www.carrefour.esm

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1482 CARREFOUR OIARTZUN

  En nuestro centro de podrs encontrar diversos tipos de panes ecolgicos: Pan Eco Carrefour-Hogaza 400 gr, Hogaza 800gr-

  Carrefour Norte S.L. Municipio: Oiartzun GIPUZKOA Tel: 944729100 Web: www.carrefour.es

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1507 SAN MARTIN OKINDEGIA

  Labea egurrez berotzen dut. Gari irin integrala erabiltzen dut, bere ernamuina(germena) eta zahiarekin (fibra) propietate guztiak osotasunean izan ditzan. Ogi motak: moldeak, barrak, zekalezkoak, espeltazkoak eta hazidunak (sesamo, amapola eta linua).Pan de trigo, centeno, espelta, semillas.

  M Cristina Iarra Municipio: Leintz-Gatzaga GIPUZKOA Tel: 943714128 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  OGIA PAN

 • Carrefour Norte S.L. Municipio: Sestao BIZKAIA Tel: 944729100 Web: www.carrefour.esm

  1532 ETXAIZ-ZAHAR

  Mikel Escribanok Oinatz auzoaren gai-naldean du baserria. Bertako labean ogi integral ekologikoa eta madalenak ekoizten ditu duela 12 urte ingurutik. Artisau eran lan egiten du okinak, eskuz, banan-banan eta mimo handiz egiten dituelarik salgaiak.

  Mikel Escribano Municipio: Azpeitia GIPUZKOA Tel: 943816870 Mvil: 676996091 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1705 BATANA

  Erdi-osoko garizko ogia, espeltarena eta zekalearena Pan semi-integral de trigo, de espelta y de centeno.

  Pan elaborado a base de harina trigo candeal puro. Un producto nico cuya trazabilidad y calidad garantizan las personas que formamos parte de sta pequea empresa y con la que nos sen-timos comprometidos.

  Idoia Frades Municipio: Abadio BIZKAIA Mvil: 634409636 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1640 ILLARGUI

  En la panificadora Illargui, se est llevando a cabo un creciente desarrollo de pro-ductos ecolgicamente diferenciados. Pan rallado y diversos panes: cuatro granos, chapata, Rustica, Baguette, Centeno, Espelta integral, Integral, Mediterrneo, Espelta blanca, Frutos secos, Espelta integral ssamo, Espelta integral cereales

  Illargui, S.A Municipio: Urretxu GIPUZKOA Tel: 9943720411 Web: www.illargi.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  67

  OGIA PAN

  1732 ECO CANDEAL

  Eco Candeal Municipio: Gazteiz ARABA Mvil: 620440720 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1733 KORTAZAR

  Ogia.Pan.

  Benantxio Etxabe Zulaika Municipio: Aizarnazabal GIPUZKOA Mvil: 606970265 Web: www.kortazar.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

 • Gozogintza Repostera

  69

 • GOZOGINTZA REPOSTERA 1285 ARTEPAN

  Madalenak, espeltazko galletakIniciamos nuestra apuesta por la elabo-racin ecolgica como consecuencia natural de nuestros valores, aadiendo nuevos productos a nuestra oferta, que ya contempla panes de trigo, centeno, ssamo, espelta y multicereal, as como diversa bollera.

  Artepan, S.A. Municipio: Vitoria-Gasteiz ARABA Tel: 945205381 Web: www.artepan.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1319 GALGORRI

  Galgorri 1986an sortu zen gozogintza dietetikoa lantzeko asmoarekin. Gaur egungo elikaduraren beharretara ego-kitzeko asmoz, gure produktuak zuntz askokoak eta kolesterol gutxikoak dira.Turrn, mazapn y tortitas -ssamo, almendra-, galletas y mantecadas.

  Galgorri, C.B. Municipio: Elgeta GIPUZKOA Tel: 943789004 www.goiena.net/blogak/galgorri

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1408 GOIABE SUKALDEA

  Bizi proiektu ekologiko bat da Goiabe. Ogiaz gain, oliba olio e.b.rekin egindako bi madalena mota ekoizten ditugu as-tero. Bata gari irina eta panela erabiliz eta bestea galtzuri irina eta arto ziropea daramana. Urtean zehar hainbat azoka eta dastaketetan parte hartzen dugu opilgintza gazi gozoarekin.

  Bastalbiri, S.L.U. Municipio: Aia GIPUZKOA Tel: 943580832 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1315 ALDABA-ZAHAR

  Aldabazahar elkartea, orain dela 20 urte hasitako proiektua: gaztandegia (ahuntz, behi eta ardi gazta, iogurrak, gazta zahar krema), okindegia (ogia, galtzuri eta zekalearen legami amaz egi-na, madalenak, pastak, bizkotxoak), garaian garaiko barazkiak Bollito de pasas, magdalena natural y de chocolate, bizcocho, pastas

  Juan Luis Irastorza y Otros, S.C. Municipio: Tolosa GIPUZKOA Tel: 943654771 Mvil: 649158139 Web: www.aldabazahar.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1385 ULIAKO LABEA

  Nuestra produccin es artesana y prin-cipalmente trabajamos con harina de espelta suministrada por una de nuestras comunidades en Alemania, la cual tiene como una de sus actividades el cultivo y procesamiento de la espelta. La mayora de nuestros productos de panadera y re-postera los ofrecemos en nuestra tienda Sentido Comn en San Sebastin.

  Uliako labea, S. Coop Municipio: Donostial GIPUZKOA Tel: 943327983 Mvil: 687504031 Web: www.sentidocomun.net

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1492 LABEGUR

  Labegur-en duela 20 urte baino gehiago hasi ginen ogia eta euskal pastela egiten. Ogi ekologikoa, euskal pastel ekologikoa eta intxaur pasta ekologikoak egiten ditugu. Gure nortasun seinuak artisau elaborazioa eta salmenta zuzena dira.

  Mara Lourdes Malaxechebarria Municipio: Berriatua BIZKAIA Tel: 946139085 Mvil: 606042509 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  GOZOGINTZA REPOSTERA

  1532 ETXAIZ-ZAHAR

  Mikel Escribanok Oinatz auzoaren gai-naldean du baserria. Bertako labean ogi integral ekologikoa eta madalenak ekoizten ditu duela 12 urte ingurutik. Artisau eran lan egiten du okinak, eskuz, banan-banan eta mimo handiz egiten dituelarik salgaiak.

  Luis Miguel Escribano Municipio: Azpeitia GIPUZKOA Tel: 943816870 Mvil: 676996091 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1705 BATANA

  Intxaur eta mahaspasadun opiltxoak, gailetak eta bizkotxoa.Panecitos de pasas y nueces, galletas y bizcochos.

  Idoia Frades Municipio: Abadio BIZKAIA Mvil: 634409636 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  71

 • GOZOGINTZA REPOSTERA 1285 ARTEPAN

  Madalenak, espeltazko galletakIniciamos nuestra apuesta por la elabo-racin ecolgica como consecuencia natural de nuestros valores, aadiendo nuevos productos a nuestra oferta, que ya contempla panes de trigo, centeno, ssamo, espelta y multicereal, as como diversa bollera.

  Artepan, S.A. Municipio: Vitoria-Gasteiz ARABA Tel: 945205381 Web: www.artepan.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1319 GALGORRI

  Galgorri 1986an sortu zen gozogintza dietetikoa lantzeko asmoarekin. Gaur egungo elikaduraren beharretara ego-kitzeko asmoz, gure produktuak zuntz askokoak eta kolesterol gutxikoak dira.Turrn, mazapn y tortitas -ssamo, almendra-, galletas y mantecadas.

  Galgorri, C.B. Municipio: Elgeta GIPUZKOA Tel: 943789004 www.goiena.net/blogak/galgorri

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1408 GOIABE SUKALDEA

  Bizi proiektu ekologiko bat da Goiabe. Ogiaz gain, oliba olio e.b.rekin egindako bi madalena mota ekoizten ditugu as-tero. Bata gari irina eta panela erabiliz eta bestea galtzuri irina eta arto ziropea daramana. Urtean zehar hainbat azoka eta dastaketetan parte hartzen dugu opilgintza gazi gozoarekin.

  Bastalbiri, S.L.U. Municipio: Aia GIPUZKOA Tel: 943580832 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1315 ALDABA-ZAHAR

  Aldabazahar elkartea, orain dela 20 urte hasitako proiektua: gaztandegia (ahuntz, behi eta ardi gazta, iogurrak, gazta zahar krema), okindegia (ogia, galtzuri eta zekalearen legami amaz egi-na, madalenak, pastak, bizkotxoak), garaian garaiko barazkiak Bollito de pasas, magdalena natural y de chocolate, bizcocho, pastas

  Juan Luis Irastorza y Otros, S.C. Municipio: Tolosa GIPUZKOA Tel: 943654771 Mvil: 649158139 Web: www.aldabazahar.com

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1385 ULIAKO LABEA

  Nuestra produccin es artesana y prin-cipalmente trabajamos con harina de espelta suministrada por una de nuestras comunidades en Alemania, la cual tiene como una de sus actividades el cultivo y procesamiento de la espelta. La mayora de nuestros productos de panadera y re-postera los ofrecemos en nuestra tienda Sentido Comn en San Sebastin.

  Uliako labea, S. Coop Municipio: Donostial GIPUZKOA Tel: 943327983 Mvil: 687504031 Web: www.sentidocomun.net

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1492 LABEGUR

  Labegur-en duela 20 urte baino gehiago hasi ginen ogia eta euskal pastela egiten. Ogi ekologikoa, euskal pastel ekologikoa eta intxaur pasta ekologikoak egiten ditugu. Gure nortasun seinuak artisau elaborazioa eta salmenta zuzena dira.

  Mara Lourdes Malaxechebarria Municipio: Berriatua BIZKAIA Tel: 946139085 Mvil: 606042509 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  GOZOGINTZA REPOSTERA

  1532 ETXAIZ-ZAHAR

  Mikel Escribanok Oinatz auzoaren gai-naldean du baserria. Bertako labean ogi integral ekologikoa eta madalenak ekoizten ditu duela 12 urte ingurutik. Artisau eran lan egiten du okinak, eskuz, banan-banan eta mimo handiz egiten dituelarik salgaiak.

  Luis Miguel Escribano Municipio: Azpeitia GIPUZKOA Tel: 943816870 Mvil: 676996091 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  1705 BATANA

  Intxaur eta mahaspasadun opiltxoak, gailetak eta bizkotxoa.Panecitos de pasas y nueces, galletas y bizcochos.

  Idoia Frades Municipio: Abadio BIZKAIA Mvil: 634409636 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  71

 • Landare-jatorriko ontziratuakEnvasados de origen vegetal

  73

 • LekaleakLegumbres

 • ENVASADOS DE ORIGEN VEGETAL 1282 MOLINILLA

  1352 SORONEA

  1429 ANA M PREZ DE ARRILUCEA

  Molinilla es una apuesta ecolgica diri-gida a tender puentes entre la agricultura local y la produccin de huevos. Abogo por un modelo de produccin que tienda al equilibrio con el entorno y a la no de-pendencia externa .Legumbre: garbanzo.

  BabarrunakAlubia

  Legumbres: alubia y garbanzo.

  Angel Fernndez de Labastida Municipio: Lantaron ARABA Tel: 945403542 Mvil: 605723742 E-mail: [email protected]

  Izaskun Uranga Echeberria y Otra, S.C Municipio: Berrobi GIPUZKOA Tel: 943683064 Mvil: 685734729

  Ana Maria Prez de Arrilucea Municipio: Iruraiz-Gauna ARABA Mvil: 620530702 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN

  KATALOGOAN

  KATALOGOAN

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. +

  INFO. +

  INFO. +

  1327 JUAN CARLOS VILLAR

  1421 BERAKOETXEA

  1479 ADANATURA

  En 1995 decid efectuar la conversin de las tierras familiares a ecolgico, y desde entonces las dedico al cultivo de patatas, alubia de grano, trigo y hort-cola. Legumbre: alubia

  Berakoetxea baserria Altzon kokatzen da, Gipuzkoan. Baserriko jarduerari ja-rraipena eman zaio belaunaldiz belaunal-di, eta gaur egun nik daramat bertako ardura etxekoen laguntzaz. Baserriko ekoizpen nagusiak esnea eta babarruna dira. Zati bat salmenta zuzenaren bidez helarazten diegu gure bezeroei.

  Impulsados por el deseo de conservar la tierra tal y como la mantuvieron nues-tros padres, desde 2005 abogamos por un modelo de agricultura familiar que respete la Naturaleza y sus ritmos.Producimos cereales y legumbres (ha-bas, alubias, lentejas y garbanzos) y hortalizas diversas.

  Juan Carlos Villar Municipio: Barrundia ARABA Tel: 945301258 Mvil: 636901390

  Fermin Murua Municipio: Altzo GIPUZKOA Tel: 943651514 Mvil: 648729264 E-mail: [email protected]

  Arantza Daz de Arcaya Municipio: Donemiliaga ARABA Tel: 945139857 Mvil: 606501999 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN

  KATALOGOAN

  KATALOGOAN

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. +

  INFO. +

  INFO. +

  lekaleak legumbres

  75

 • 1489 JON KOLDO

  1551 DONIENE BERRI

  En 2002 decid dar paulatinamente el paso a la produccin ecolgica en busca de unas prcticas coherentes con mi forma de pensar. Produzco en extensivo diversos cereales, garbanzo, haba, alubia, guisante y hortaliza que distribuyo prioritariamente de forma directa a consumidores, ganaderas y restaurantes de mi entorno cercano.

  Sasoian-sasoiko barazkiak landatzen ditugu, azoketan ikusten ditugun ohiko barazkiez gain, bertan ezezagunak dire-nak baina bertoko kliman ondo hasten direnak bilatzen saiatzen gara. Betikoak eta batez ere bertoko barietateak, alde batera utzi gabe.Legumbres: alubia.

  Jon Koldo Sez de Urabain Municipio: Iruraiz-Gauna ARABA Tel: 945300821 Mvil: 609417704 E-mail: [email protected]

  Doniene Berri, S.C. Municipio: Deba GIPUZKOA Tel: 943191755 Mvil: 652743737 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN

  KATALOGOAN

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. GEHIGARRIA

  INFO. +

  INFO. +

  1528 ARZONDO

  Mi objetivo es colaborar en la obtencin de una agricultura que pueda alimentar y dar trabajo a muchas personas en nuestro entorno, sin envenenar la tierra, ni a los animales, las plantas ni a las personas. Dispongo de 42 Ha destinadas a cultivos diversos.Legumbres: alubia

  Adolfo Beltrn de Guevara Municipio: Barrundia ARABA Mvil: 627233557 E-mail: [email protected]

  KATALOGOAN INFO. GEHIGARRIA INFO. +

  LANDARE-JATORRIKO ONTZIRATUAK lekaleak legumbres

  1626 TIERRAPAPELTIJERA

  Pensamos en la agricultura familiar como parte de una filosofa de