Ebaluazio Diagnostikoa. Emaitzen txostena

download Ebaluazio Diagnostikoa. Emaitzen txostena

If you can't read please download the document

 • date post

  13-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  1.168
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ebaluazio Diagnostikoa. Emaitzen txostena

 • EBALUAZIO DIAGNOSTIKOA:Emaitzen txostena*

  B06 Berritzegunea(*IVEI-ISEIko Paco Lunak egindako aurkezpena moldatuta)

 • *

 • 1. APLIKAZIOA ETA ZUZENKETA

  2006-2007. ikasturteaLehen H. 4. mailaDBHko 2. mailaGuztiraIkasleak17.00017.00034.000Taldeak8359641.799

  Hizkuntza KomunikazioaEuskarazHizkuntza KomunikazioaGaztelaniazKonpetentzia matematikoaZientzia.-, teknologia- eta osasun-kulturako K2 proba: A / B-DLH: 42 itemDBH: 49 itemLH: 45 item DBH: 46 item + IdazmenaLH: 20 itemDBH: 24 itemLH: 26 itemDBH: 41item2 koaderno2 koadernoKoaderno 1Koaderno 1

 • 1. APLIKAZIOA ETA ZUZENKETAHIZKUNTZA-KOMUNIKAZIOA EUSKARAZ

 • 1. APLIKAZIOA ETA ZUZENKETAZUZENKETA

  Aukera anitzeko galderak: automatikoki Item irekiak ordenagailuz on-line.Zuzenketa itsua eta zuzenketa bikoitza.

 • 1. APLIKAZIOA ETA ZUZENKETAIRIZPIDEAK IDAZLANAK ZUZENTZEKOGairen garapena eta egokitasuna.Testuaren koherentzia eta kohesio.Lexikoa, gramatika eta ortografia.HITZ KOPURUA:LH: 60 hitzDBH: 100 hitz12 hitzetatik gorako idazlan guztiak zuzendu dira

  5 maila

 • 2. IKASTETXEKO TXOSTENA

  IKASTETXEKO TXOSTENAREN ATALAK

  Batez besteko emaitzak ebaluatutako oinarrizko konpetentzia bakoitzean.Ikasleen ehunekoetako banaketa konpetentzia mailen arabera. Emaitzak geruzen arabera (hezkuntza sarea + hizkuntza eredua).Emaitzak ikastetxearen indize sozio-ekonomiko eta kulturalaren arabera (ISEK). Lortutako emaitzak eta ikastetxearen ISEK indizea kontuan izanik espero zitezkeenak.

 • 2. IKASTETXEKO TXOSTENAMOTATAKO EMAITZAKEz da zenbakizko puntuaziorik ematen.Emaitza adierazteko, barra luzeago edo laburrago erabiltzen da.

  zenbat eta item kopuru handiago izan, orduan eta barra laburragoa izango da.Ikasle kopuruaren eragina: emaitzen sakabanatzea.

 • DIAGNOSTIKO EBALUAZIOA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN*

  Puntuazio barrak edo tarteak %95eko fidagarritasunarekin

  Ikastetxean parte hartu duten ikastaldeak

 • DIAGNOSTIKO EBALUAZIOA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN*

 • 2. IKASTETXEKO TXOSTENAZergatik zenbakizko puntuaziorik ez?Rankingak edo sailkapenak egiteko arriskua ahalik gehien murrizteagatik.Nota akademiko batekin identifikatzea ezinezko egiteagatik.Puntuazio tarte bat eskaintzea estatistikoki zuzenagoa eta egokiagoa delako .

 • 2. IKASTETXEKO TXOSTENAKONPETENTZIA-MAILAK

 • 2. IKASTETXEKO TXOSTENA KONPETENTZIA-MAILAK

  Nola deskribatzen dira konpetentzia-mailak?

  Maila bakoitzeko eskakizunen deskribapen orokorra.Ikasleek maila horretan egiteko gai diren ohiko lanen edo zereginen adibideak.Probetako galderen adibideren bat.

 • 2. IKASTETXEKO TXOSTENA KONPETENTZIA-MAILAK

  NIVEL INICIALLos alumnos y alumnas que se sitan en este nivel son aquellos cuyas habilidades discursivas les capacitan para llevar a cabo las tareas comunicativas propias de su edad de manera incompleta o necesitan ayuda para realizarlas de modo eficaz. En la mayora de los casos son capaces de reconocer el sentido global o propsito de textos familiares orales y escritos de diferentes mbitos de uso. Distinguir ideas principales y secundarias en textos de poca complejidad. Identificar informacin explcita y realizar algn tipo de inferencia directa sobre el contenido de alguna parte del texto. Este alumnado es capaz de establecer conexiones simples entre informacin del texto y conocimiento personal. En la produccin de textos escritos son capaces de redactar textos sencillos aunque evidencian dificultades en el uso de un registro lingstico adecuado a la situacin de comunicacin propuesta. Utilizan alguna caracterstica de los diferentes tipos textuales, pero las usan de manera parcial o ineficaz para la consecucin del objetivo comunicativo propuesto. Muestran carencias tanto en la organizacin y desarrollo de las ideas como en la cohesin textual. Su dominio de los recursos lingstico es limitado y presentan algunos errores desde un punto de vista lxico, gramatical y ortogrfico.

 • 2. IKASTETXEKO TXOSTENA KONPETENTZIA-MAILAK

  NIVEL MEDIOLos alumnos y alumnas que se sitan en este nivel son aquellos cuyas habilidades discursivas les capacitan para llevar a cabo las tareas comunicativas propias de su edad de manera completa y adecuada. Adems de las tareas descritas en el Nivel inicial son capaces de resumir partes de textos, generalmente familiares, orales y escritos de diferentes mbitos de uso. Realizar inferencias sencillas indirectamente sugeridas sobre el contenido de alguna parte del texto. Reconocer qu informacin del texto es relevante para la tarea encomendada. Discriminar entre informacin y opinin.En la produccin de textos escritos son capaces de redactar textos usando un registro lingstico acorde a la situacin de comunicacin propuesta. Utilizan adecuadamente alguna de las caractersticas de los diferentes tipos textuales. Exponen las ideas con cierta coherencia para conseguir el propsito del texto. Usan algunos de los recursos lingsticos que favorecen la cohesin textual y evidencia cierto dominio de los recursos lingsticos desde un punto de vista lxico, gramatical y ortogrfico.

 • *DESCRIPTORES POR DIMENSIONES DE LA COMPETENCIA

  NIVEL INICIALCOMPRENSIN ORALSe sita en este nivel el alumnado que es capaz de:Localizar informacin explcita en el texto (datos) Identificar la finalidad del texto Realizar inferencias directas sobre el contenido del texto Reconocer la idea principal del texto Resumir la idea global del texto Realizar inferencias indirectas sencillas sobre el contenido del texto COMPRESIN ESCRITASe sita en este nivel el alumnado que es capaz de:Reconocer el lxico de uso frecuente en su nivel escolar Reconocer el tema del texto Identificar la finalidad del texto Diferenciar entre ideas principales y secundariasReconocer el significado de signos de puntuacinIdentificar el receptor del texto Localizar informacin explcita (datos e ideas)Reconocer el propsito del texto Deducir el significado de partes del textoEXPRESIN ESCRITALos textos del alumnado que se sita en este nivel se caracterizan por : Aportar una informacin poco elaborada y a veces irrelevante para el objetivo propuestoUsar un registro lingstico no adecuado a la situacin de comunicacinConseguir con dificultad la finalidad del textoPresentar cierto desorden en la informacin que dificulta la comprensinAjustarse con dificultad a las caractersticas textuales de un artculo periodsticoEvidenciar carencias tanto en la coherencia como en la cohesin textualPresentar errores en lxico, gramtica y ortografa

 • 2. IKASTETXEKO TXOSTENA KONPETENTZIA-MAILAK

  Badago gutxienezko mailarik?

 • 2. IKASTETXEKO TXOSTENA KONPETENTZIA-MAILAK

  Oinarrizko konpetentzia ezberdinetako emaitzak zuzen konpara daitezke?

 • 2. IKASTETXEKO TXOSTENA KONPETENTZIA-MAILAK

  Bidezkoa da mota ezberdinetako ikastetxeak zuzen konparatzea?

  Bi motatako konparazioak

 • 2. IKASTETXEKO TXOSTENAGaldera-sortan emandako erantzunetatik dator.Aspektuak:

  Familiaren lanbide maila.Familiaren ikasketa mailarik altuenaOsasun material eta kultural edukitzea.Banakako datuetatik ikastetxeko ikasleen batez bestekoa kalkulatzen da.Biztanleria osoa lau mailan banatu da: baxua, ertain baxua, ertain altua eta altua.Konparazio-balioak dira, ez absolutuak.

  ISEK - Indize sozioekonomiko eta kulturala

 • DIAGNOSTIKO EBALUAZIOA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN*

 • DIAGNOSTIKO EBALUAZIOA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN*

 • *

 • 3. FAMILIARENTZAKO TXOSTENA

  EZAUGARRIAKUlerterreza, eta ez zenbakizkoa, edukizkoa baizik.Ikastetxeko curriculum-ebaluazioetako noten kontra ez joatea.Bidegabeko konparazioak ez egitea.Ikaslea zer egiteko gai den deskribatzea.

 • DIAGNOSTIKO EBALUAZIOA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN*

 • 3. FAMILIARENTZAKO TXOSTENA ZER EGIN TXOSTEN HONEKINProzedura ez da aurretiaz finkatu, ikastetxearen ardura izango da.Zenbait aukera:Banan-banan egitea familia bakoitzarekiko bileretan.Irakasmaila bakoitzean bilerak egitea.

 • IKASTURTE HONETARAKO APLIKAZIOA

 • *

  OTSAILA1-58-12 15-1922-26 MARTXOA1-58-12 15-1922-2630-2SEMANA SANTAAPIRILA5-9 SEMANA SANTA12-1619-2326-30 MAIATZA4-811-1518-2225-29

  EKAINA31-47-1114-1821-2528-2