EAEn Elikagaien Segurtasun Arloan dagoen pertzepzioari ... Percepcion SA...آ  METODOLOGIA....

download EAEn Elikagaien Segurtasun Arloan dagoen pertzepzioari ... Percepcion SA...آ  METODOLOGIA. EMAITZEN

If you can't read please download the document

 • date post

  20-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EAEn Elikagaien Segurtasun Arloan dagoen pertzepzioari ... Percepcion SA...آ  METODOLOGIA....

 • 1

  EAEn Elikagaien Segurtasun Arloan dagoen

  pertzepzioari buruzko azterlana

  2012ko ekaina

 • 2

  HELBURUAK

  METODOLOGIA

  EMAITZEN TXOSTENA

  ONDORIOAK

 • 3

  Helburuak

  Zehazki, honako hauek aztertu eta nabarmendu nahi ditu:

  Herritarrek elikagai‐arriskuei buruz duten ezagutza eta pertzepzioa.

  Jakitea zein diren elikagai‐arriskuekin lotutako kezka nagusiak.

  Elikagai Segurtasunari dagokionez, sakontzea elikagaiekin lotutako ezaugarrien balorazioan.

  Elikagaiak erosteko lekuen, merkaturatze‐katearen eta produktuaren trazabilitatearen eta

  elikagaien segurtasunaren arteko harremanari buruz hausnartzea.

  Jakitea zein iritzi duten herritarrek elikagaien segurtasun‐arloan gobernuen politikei buruz, eta

  azkenik.

  Ahal den neurrian, bigarren mailako iturrien bidez, konparatzea EAEko herritarren eta herrialdeko

  gainerako herritarren jarrera, eta 27en Europaren inguruko jarrerarekin.

  Azterlan honen oinarrizko helburua da EAEko herritarrek Elikagaien Segurtasun Arloan dituzten  ohiturei, pertzepzioari eta balorazioei  buruzko informazio nagusia jasotzea.

 • 4

  HELBURUAK

  METODOLOGIA

  AGIRIEN TXOSTENA

  GALDETEGIA

 • 5

  Metodologia

  Fitxa teknikoa Telefonoz egindako inkestaMETODOLOGIA

  EAEko 18 urtetik gorako biztanleakUNIBERTSOA

  LAGINKETA Kuoten araberako laginketa (sexua, adina eta bizitokia: landa vs ez landa)

  1.215 inkesta egin dira, eta ahalegindu dira ahalik eta ordezkaritza handiena bermatzen sexuari, adinari eta bizitokiari dagokionez.

  Lagin erreala

  Unibertsoa

  LAGINA

 • 6

  2012ko urtarrilaren 23tik otsailaren 6ra.DATAK

  Append-eko inkestatzaile profesionalak. 15 inkestatzailek osatu dute taldea.TALDEA

  Append-eko Call Center LEKUA

  Briefing-ean inkestatzaileei inkesta ongi ulertzen zutela kontrolatzea. Telefonoz egindako inkestak “in situ” kontrolatzea. Urrutiko entzutearen bidez, % 5 kontrolatzea. Datu nagusien estatistika-sendotasuna kontrolatzea.

  KONTROLAK

  Metodologia

  Fitxa teknikoa

  Eredua erantsi da atxikitako CDanGALDETEGIA

  LAGINKETA AKATSA ± 2,8 % 95eko konfiantza-mailarako

  HAZTATZAILEAK Lortutako laginketa unibertsora egokitzeko, jasotze-indizeak ezarri dira. Indize horiek formula hau aplikatuta lortu dira: benetako laginketa / unibertsoa. Jasotzaileak:

 • 7

  HELBURUAK

  METODOLOGIA

  EMAITZEN TXOSTENA

  ONDORIOAK

  • Gaur egungo egoeraren pertzepzioa

  • Trazabilitatea

  • Segurtasunean heztea

  • Kezka nagusiak

  • Produktu ekologikoak

  • Konfiantza politiketan

 • 8

  Ondorioen txostena

  P2. Elikagai hauetako zeinek eragin dezake arazo gehien Elikagaien Segurtasunari dagokionez? 

  Fase kuantitatiboa – Gaur egungo egoeraren pertzepzioa

  Goratutako oinarria: 1.860.992 Benetako oinarria: 1.215

 • 9

  Ondorioen txostena

  Fase kuantitatiboa – Gaur egungo egoeraren pertzepzioa

 • 10

  Ondorioen txostena

  Fase kuantitatiboa – Gaur egungo egoeraren pertzepzioa

 • 11

  Ondorioen txostena

  P4. Jatorritik elikagaia zure etxera iristen den  bitartean, non dago, zure ustez, arriskurik handiena? 

  (1. aipamena)

  Landa eremuko biztanleentzat eraldaketa‐industria da nagusia; hiri eremukoek, berriz, merkaturatzea jartzen dute aurreneko lekuan.

  Fase kuantitatiboa – Trazabilitatea

  Goratutako oinarria: 1.860.992 Benetako oinarria: 1.215

  Oharra: estatistika aldetik alde nabarmenak daude 0.05 esangura-mailarekin, gorriz markatuta daude.

  P4. Jatorritik elikagaia zure etxera iristen  den bitartean, non dago, zure ustez,  arriskurik handiena?(Aipamen guztiak)

 • 12

  Ondorioen txostena

  P4. Jatorritik elikagaia zure etxera  iristen den bitartean, non dago, zure 

  ustez, arriskurik handiena? 

  Fase kuantitatiboa – Trazabilitatea

  Sexua Adina Gizona Emakumea 18‐39 urte 40‐54 urte 55‐64 urte 65etik gora

  Elikagaiak merkaturatzea eta  banatzea

  % 45,8 % 42,7 % 29,9 % 26,5 % 40,0 % 36,3

  Eraldaketa industria % 37,8 % 42,0 % 35,0 % 34,9 % 21,0 %16,3 Lehengaiak % 14,7 % 13,6 % 12,6 % 9,7 % 11,5 % 11,6 Lehen mailako ekoizpena % 16,9 % 16,4 % 10,0 % 11,7 % 10,1 % 10,3

  Kontsumitzailea % 14,4 % 18,4 % 8,9 % 8,0 % 7,9 % 8,9

  Ed/Ee % 7,1 % 10,6 % 3,6 % 9,1 % 9,6 % 16,6 Guztira % 136,7 % 143,7 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %100,0 Goratutako oinarria 904.052 956.941 661.876 508.037 273.423 417.656 Benetako oinarria 599 616 424 341 182 268

  Erosketen eta  otorduen  arduraduna

  Erosketen  arduraduna

  Otorduen  arduraduna

  Ez  arduraduna

  Elikagaiak merkaturatzea eta  banatzea

  % 44,0 % 39,9 % 43,2 % 48,3

  Eraldaketa industria % 37,6 % 49,1 % 35,1 % 47,1 Lehen mailako ekoizpena % 17,3% % 15,8 % 10,8 % 16,4 Kontsumitzailea % 18,5 % 17,6 % 13,7 % 8,4 Lehengaiak % 15,5 % 14,1 % 12,8 % 9,0 Ed/Ee % 10,4 % 4,4 % 4,9 % 6,6 Guztira % 143,3 % 140,8 % 120,4 % 135,8 Goratutako oinarria 1.255.706 173.306 112.551 313.199 Benetako oinarria 823 112 75 201

  Oharra: estatistika aldetik alde nabarmenak daude 0.05 esangura-mailarekin, gorriz markatuta daude.

  Oharra: estatistika aldetik alde nabarmenak daude 0.05 esangura-mailarekin, gorriz markatuta daude.

 • 13

  Ondorioen txostena

  P3. Zure iritziz, non aurkitzen dira elikagai seguruenak?

  Fase kuantitatiboa – Gaur egungo egoeraren pertzepzioa

  Goratutako oinarria: 1.860.992 Benetako oinarria: 1.215

  Oharra: estatistika aldetik alde nabarmenak daude 0.05 esangura-mailarekin, gorriz markatuta daude

  SCISen datuen arabera (2006ko barometroa)   espainiarren arabera, merkataritza‐azalera handiak dira  establezimendurik seguruenak, elikagaien segurtasunari 

  dagokionez. 10etik 4k aipatzen dituzte horrelako   establezimenduak (jarraian merkatuak daude, 

  hamarretik bik aipatzen baitituzte).

 • 14

  HELBURUAK

  METODOLOGIA

  EMAITZEN TXOSTENA

  ONDORIOAK

  • Gaur egungo egoeraren pertzepzioa

  • Trazabilitatea

  • Segurtasunean heztea

  • Kezka nagusiak

  • Produktu ekologikoak

  • Konfiantza politiketan

 • 15

  Ondorioen txostena

  P5. Zer bururatzen zaizu elikagaiekin lotutako arriskuei buruz pentsatzean?

  Hamar euskal herritarretatik ia bik pozoitzeak, intoxikazioak eta heriotza lotzen dituzte elikagaien arriskuekin. Jarraian oro har gaixotasunekin eta zehazki beherakoekin, gastroenteritisarekin, salmonellarekin eta abarrekin lotzen dituzte.

  • Landa‐eremuan: gehigarri eta kontserbatzaile kopuru handiagoa (% 9,3). • Landaz kanpoko eremuan: iraungitze‐data (% 8,0).

  Sexuaren arabera • Emakumeak: salmonella (% 14,1) • Gizonak: Hegazti‐gripea (% 2,9), osasun arazoak (besteak beste, beherakoa eta goragalea) (% 17) edo gaixotasunak (% 17,4) eta koipe saturatuak (% 4,6).

  Fase kuantitatiboa – Kezka nagusiak

  Oharra: estatistika aldetik alde nabarmenak daude 0.05 esangura-mailarekin, gorriz markatuta daude.

  CISen 2006ko barometroaren arabera,  kontsumitzaileek zenbait gaixotasunetan pentsatzen 

  dute elikagaien lotutako arazoak aipatuz gero.   Inkesta egin duten % 21,7k pentsatzen du horrela.  Jarraian pozoitzeak, intoxikazioak eta heriotza 

  aipatzen dituzte, besteak beste. 

 • 16

  Ondorioen txostena

  P6. Esan jarraian agertzen diren auzi hauek zein neurritan kezkatzen zaituzten. Balora itzazu 0tik 10era (0 =  ez  nau batera kezkatzen eta 10 = asko kezkatzen nau).

  Gizakiak sortu eta elikagaietan dauden elementuak.

  Jarraian, honako hauek daude: higienea etxetik kanpoko  establezimenduetan, animalien elikadura, kutsadura  biologikoa eta transgenikoak.

  Gainerako auziak 7tik behera daude.

  Kezka txikiena kontsumitzaileekin zerikusia duten auziek  sortzen dute.

  Hala ere, oro har, habitaten arabera ez da alderik nabari;  baina, “higienea elikagaiak manipulatzean” auziaren  inguruan aldea nabarmena da estatistika aldetik. 

  Fase kuantitatiboa – Kezka nagusiak

  Goratutako oinarria: 1.860.992 Benetako oinarria: 1.215

  Oharra: estatistika aldetik alde nabarmenak daude 0.05 esangura-mailarekin, gorriz markatuta daude.

  2010eko Eurobarometroaren arabera, elikagaietan  pestizida, antibiotiko edo hormonen hondakinek 

  kezkatzen dituzte gehien 27en Europako herritarrak,  eta jarraian kutsatzaileek. Europako eta Espainiako 10  herritarretatik 6 kezkatuta daude aurkitutako birus 

  berriekin (adibidez, hegazti‐gripea). 

 • 17

  Ondorioen txostena

  P6. Esan jarraian agertzen diren auzi hauek zein neurritan kezkatzen zaituzten . Balora itzazu 0tik 10era (0 =   ez nau batera kezkatzen eta 10 = asko kezkatzen nau).

  .

  Emakumeak gizonak baino gehiago kezkatzen dira. Adina:

  • Gazte