EAEko familien gehiegizko zorra: analisia · PDF file EAEko Familien gehie-gizko zorra:...

Click here to load reader

 • date post

  27-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  9
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of EAEko familien gehiegizko zorra: analisia · PDF file EAEko Familien gehie-gizko zorra:...

 • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia

 • EAEko Familien gehie-

  gizko zorra: Analisia

  2014

  Euskadiko EGABko Osoko Bilkurak 2014ko otsailak 19an onartua.

  Ekonomia Garapenerako Batzordeak 2014 urtarrilak 22an onartua.

  EEGABeko Arduraduna: Leire Ozerin

 • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia / 2014

  2

  1. AZTERLANAREN EREMU OROKORRA ETA PLANTEAMENDUA ..... ........................... 10

  1.1. AZTERLANAREN AURREKARIAK, TESTUINGURUA ETA XEDEA.......................................... 10

  1.2. METODOLOGIA ETA EDUKIA .................................................................................................... 11

  2. FAMILIEN GAINZORPETZEAREN SUSTRAIAK ETA EGITURAKO K AUSAK. ..................... 14

  2.1. AURKEZPENA: ZORPETZEAREN OINARRIAK ETA KAUSAK ................................................. 14

  2.2. POPULAZIOA ETA FAMILIAK ..................................................................................................... 15 2.2.1. Populazioaren dinamismoa........................................................................................................ 15 2.2.2. Populazioaren osaera ................................................................................................................ 17 2.2.3. Familiak: bilakaera eta tipologia ................................................................................................. 17 2.2.4. EAEko, autonomia erkidegoetako eta erreferentziako herrialdeetako populazioaren

  proiekzioak ................................................................................................................................. 19 2.2.5. Ondorio nagusiak ....................................................................................................................... 20

  2.3 EREMU EKONOMIKOA ETA ENPLEGUARI DAGOKIONA ....................................................... 21 2.3.1. Jarduera ekonomikoaren bilakaera ............................................................................................ 21 2.3.2. Enpresa sarearen, okupazioaren eta langabeziaren bilakaera .................................................. 22 2.3.3. Gako ekonomikoak: EAE, autonomia erkidegoak eta erreferentzako herrialdeak ..................... 24 2.3.4. Ondorioa .................................................................................................................................... 25

  2.4. FAMILIEN ABERASTASUNA ...................................................................................................... 26 2.4.1. Familia eta enplegua ................................................................................................................. 26 2.4.2. Familien errenta ......................................................................................................................... 26 2.4.3. Prezioak eta soldatak ................................................................................................................ 28 2.4.4. Familien kontsumoa ................................................................................................................... 29 2.4.5. Familien ondarea ....................................................................................................................... 31 2.4.6. Familien zailtasun ekonomikoak: EAE, autonomia erkidegoak eta erreferentziako

  herrialdeak ................................................................................................................................. 34 2.4.7. Ondorio nagusiak ....................................................................................................................... 36

  2.5. ETXEBIZITZA .............................................................................................................................. 37 2.5.1. Etxebizitza parkea ..................................................................................................................... 37 2.5.2. Etxebizitzaren gaineko hipotekak .............................................................................................. 39 2.5.3. Etxebizitzaren finantzazioa ........................................................................................................ 42 2.5.4. Etxebizitzaren politikaren zenbait gako: zerga faktorea ............................................................. 44 2.5.5. EAEren posizio konparatua etxebizitzaren merkatuan .............................................................. 47 2.5.6. Ondorio nagusiak ....................................................................................................................... 48

  2.6. FAKTORE KULTURALAK ETA SOZIALAK ................................................................................. 48 2.6.1. Aurkezpena ................................................................................................................................ 48 2.6.2. Etxebizitza inbertsio gisa ........................................................................................................... 49 2.6.3. Kultura orokorra eta finantza kultura .......................................................................................... 52

  2.7. GAINZORPETZEAREN NEURRIA: ALEMANIAKO KASUA ....................................................... 56

  2.8. EMAITZA NAGUSIAK ETA ONDORIOAK ................................................................................... 57

  3. FAMILIEN ZORPETZEAREN EZAUGARRIAK ETA DIMENTSIOAK . .............................. 61

  3.1. AURKEZPENA ............................................................................................................................. 61

  3.2. FAMILIEN ZORPETZEA EB-N .................................................................................................... 61 3.2.1. Familien zorpetzea EBn ............................................................................................................. 61 3.2.2. Familientzako kredituaren osaera .............................................................................................. 63 3.2.3. Familientzako kredituaren garrantziaren adierazleak ................................................................ 64 3.2.4. Berankortasunaren bilakaera ..................................................................................................... 65 3.2.5. Sintesia: Familien zorraren egoera EBn eta ondorioak .............................................................. 66

 • EAEko familien gehiegizko zorra: analisia / 2014

  3 3

  3.3. SEKTORE PRIBATUARENTZAKO ETA FAMILIENTZAKO KREDITUA. ESTATUA ETA EAE .............................................................................................................................................. 67

  3.3.1. Sektore pribatuarentzako kreditua. Aurkezpena ........................................................................ 67

  3.3.2. Sektore pribatuaren kreditua. Estatua eta autonomia erkidegoak ............................................ 68 3.3.3. Sektore pribatuaren kredituaren garrantziaren adierazleak, AAEEn arabera. ........................... 70 3.3.4. Familientzako kreditua Estatuan ................................................................................................ 73 3.3.5. Enpresentzako kreditua Estatuan .............................................................................................. 74 3.3.6. Berankortasunaren bilakaera Estatuan ...................................................................................... 75 3.3.7. Sintesia: Kredituaren egoera autonomia erkidegoetan eta Estatuan ......................................... 77

  3.4. FAMILIAK ETA ZORPETZEA EAE-N .......................................................................................... 79 3.4.1. Familia zorpetuak eta kredituaren norakoa ................................................................................ 79 3.4.2. Epeka erostea (12 hiletik behera) .............................................................................................. 81 3.4.3. Kreditu-txartelak eskuragarri izatea eta erabiltzea ..................................................................... 82 3.4.4. Sintesia: Euskal familien zorpetzearen zenbait gako ................................................................. 83

  3.5. EMAITZA NAGUSIAK ETA ONDORIOAK ................................................................................... 84

  4. FAMILIEN GEHIEGIZKO ZORRAREN ONDORIOAK ............ .......................................... 88

  4.1. AURKEZPENA ............................................................................................................................. 88

  4.2. HIPOTEKA EXEKUZIOAREN BILAKAERA. ESTATUA ETA EAE.............................................. 88 4.2.1 Hipoteka exekuzioak Estatuan ................................................................................................... 88 4.2.2. Hipoteka exekuzioak, AAEEn arabera ....................................................................................... 89 4.2.3. Hipoteka exekuzioaren sartze ratioa, AAEEn arabera ............................................................... 91

  4.3. ETXEBIZITZEN HIPOTEKA EXEKUZIOAK. EAE ....................................................................... 92 4.3.1. Hipoteka exekuzioak EAEn........................................................................................................ 92 4.3.2. Etxebizitza nagusia hipoteka exekuzioetan ...............................................