DK020407- Orientazio gida LB2 ikasleak 2016 17 (Reparado...

of 36 /36
DK020407 Batxilergoko 2. mailako orientabide gida ikasleak 2017‐02‐18 Berr. 4 Orria 1/32 ITURRAMA INSTITUTUA ORIENTABIDE GIDA 2016‐2017 IKASTURTEA BATXILERGOKO 2. MAILA ORIENTAZIO DEPARTAMENTUA

Embed Size (px)

Transcript of DK020407- Orientazio gida LB2 ikasleak 2016 17 (Reparado...

 • DK020407 Batxilergoko 2. mailako orientabide gida ikasleak  2017‐02‐18  Berr. 4  Orria 1/32 

     ITURRAMA INSTITUTUA ORIENTABIDE GIDA 2016‐2017 IKASTURTEA    

         

    

   

    

        

    

     

   BATXILERGOKO  2. MAILA 

  ORIENTAZIO DEPARTAMENTUA 

    

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 2

                                      

    

    

      

      Iturrama Bhi asmoak lantzen 

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 3

     KOADERNO HONEN EDUKIAK  0.‐ SARRERA  ................................................................................................................... 3  1.‐ BATXILERGOKO 2. MAILA  ......................................................................................... 3  2.‐ BATXILERGOTIK AUKERA OROKORRAK  .................................................................... 4  3.‐ UNIBERTSITATEA  ...................................................................................................... 5  4.UNIBERTSITATE IKASKETETAN SARTZEKO PROBA (SARBIDE PROBA)............................................................................................................6  5.‐EHU‐n eta UPNA‐n sartzeko ponderazio‐parametroak.............................................8  6.‐ EHU‐n eta UPNA‐n ikasketak eta sartzeko notak...................................................13                   Nafarroako Unibertsitatea (UNA) ‐Pribatua....................................................17                   Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionala (UNED).........................18  7.‐ GOI MAILAKO LANBIDE HEZIKETA .........................................................................25              Goi mailako zikloen eskaintza Nafarroan  8.‐ INFORMAZIO ITURRIAK IKASLEENTZAT .................................................................26  9.‐ AURREINSKRIPZIOAK: 2016 IKASTURTEKO EPEAK..................................................27    

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 4

      0.‐ SARRERA    Aurrean duzun  koaderno honen helburua  zure  ikasketei  buruzko  informazioa  erraztea da. Hemen bildu ditugu gure ustez baliagarriak izango zaizkizun zenbait datu.   Gure asmoa ez da beharrezkoa izango zaizun informazio guztia eskuratzea, oinarrizkoena baizik. Gero zuk osatu beharko duzu, hainbat lekutara joanez, ikastetxeetan galdetuz, liburu eta gidak begiratuz, inguruko ezagunei entzunez, e.a.   Kontutan  izan  baita  ere  informazioa  oso  aldakorra  dela,  hau  da,  gauza  batzuk  alda daitezkeela; beraz, behar beharrezkoa izango duzu datuak baieztatzea.      1.‐ BATXILERGOKO 2. MAILA    BATXILERGOARI buruz zenbait ohar:  

  - Batxilergoak 2 ikasturte ditu, eta gehienez 4 urtetan burutu behar dira ikasketak.  - Batxilergoko bi kurtsoetako irakasgai guztiak gainditu dituzten ikasleek Batxilergoko 

  Titulua  eskuratuko  dute.  Tituluan,  ikasitako  modalitatea  eta  batezbesteko  nota ageriko dira. Titulu horrek, bidea emanen dio ikasleari Goi mailako Lanbide Heziketa zein unibertsitate ikasketak egin ahal izateko. 

  - Beste  urte  bat  ematea  bigarren  mailan:  Bigarren  maila  bukatutakoan  irakasgai batzuetan  ebaluazio  negatiboa  lortzen  duten  ikasleak  irakasgai  horietan  bakarrik matrikulatu  ahalko  dira,  gainditu  dituztenak  berriro  egin  beharra  izan  gabe.  Dena den,  ikasleak aukera  izanen du, gainditu ez dituen  irakasgaietan ez ezik, gaindituak dituen  beste  batzuetan  ere  matrikulatzeko  berriz.  Horrelakoetan,  aurrekoan irakasgai horretan lortutako nota bederen gordeko zaio. 

  - Ikasleek  ezin  izanen  dute  eduki  progresiboa  duen  bigarren  mailako  irakasgairik gainditu  lehenengo mailan hari dagokion irakasgaian kalifikazio positiboa lortzen ez badute. 

  - Eduki  progresiboa  duten  irakasgaiak  hauek  izanen  dira:  izen  berarekin  irakasten direnak  edo,  izen  ezberdina  izan  arren,  lehenengo  mailako  irakasgai  batekin alderatuta, haren edukiak erabat edo partez progresiboak direnak. 

    

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 5

     2.‐ BATXILERGOTIK AUKERA OROKORRAK       

                                                           

  * ORDU KOPURU ORIENTATIBOAK  

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 6

     3. UNIBERTSITATEA               

  2010‐2011  ikasturtetik  aurrera,  indarrean  sartu  zen  Europa  osoan  baliagarria  izango den titulazioen antolaketa berria (Boloniako Prozesua izenarekin ezagutzen dena).  

   Horren arabera, unibertsitate ikasketetan bi ziklo izan dira:   Graduko ikasketak: 4 urte  Gradu ondoko  ikasketak: Masterrak  (ikasturte bat  edo bi)  eta Doktoretzak  (3‐4 

  urte)  

    Beraz,  orain  arte  ezagutu  dugun  banaketa  desagertu  eta  ikasketa  guztiak Graduko  ikasketak  (4  urtekoak:  240ECTS‐kreditukoak,  alegia)  izanen  dira.  (Gradu batzuk  gehiago:  Medikuntza(360  ECTS‐kreditukoak).  Odontologia,  Arkitektura,  Albaitaritza eta Farmazia(300 ECTS‐kreditukoak)  

    Zer dira Gradu tituluak?       Unibertsitate  hezkuntzaren  lehen maila  hartzen  duten  tituluak  dira. Gradu  ikasketen helburua da ikaslea lanerako edo unibertsitate prestakuntzarekin jarraitzeko prestatzea.    Graduak ondoko Ezagutza Adar Nagusien arabera sailkatuko dira:  

  Z:   Zientziak     OZ:   Osasun Zientziak   IA:  Ingeniaritza eta Arkitektura   AG:  Arte eta Giza Zientziak     GL:   Gizarte eta Lege Zientziak 

     Gradu  titulazioen  izenak  Unibertsitate  bakoitzak  ezartzen  ditu;  eta  ez  hori  bakarrik, gradu  bakoitzean  sartu  ahal  izateko  nota  osagarrien  –  berariazko  fasekoak‐  ponderazio‐parametroak  ere  Unibertsitate  bakoitzak  bereak  paratzen  ditu.  Honek  zer  esan  nahi  du? Unibertsitate  bakoitzak  bereak  izanen  dituela  bai  Titulazio  izenak,  bai  ponderazio‐parametroak.  Beraz,  guk Nafarroako Unibertsitate  Publikokoak  eta  Euskal Unibertsitatekoak soilik  jarriko  ditugu  hemen.  Gainerako  Unibertsitateetakoak  jakin  nahi  izanez  gero,  beraien web orrira jo beharko dugu.        

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 7

   4. ‐ UNIBERTSITATE IKASKETETAN SARTZEKO PROBA (SARBIDE PROBA) 

  Unibertsitatean sartzeko probaren helburua da balioestea ikaslearen heldutasun akademikoa eta unibertsitateko gradu ikasketa ofizialak arrakastaz egiteko gaitasuna, bai eta Batxilergoko ikasketetan lortu dituzten ezagutzak balioestea ere, Batxilergoa egin duten ikasleen kasuan. Zenbakizko kalifikazio batekin emango da balioespena, zeinak aukera emango baitu eskainitako ikaspostuak lortzeko eskaerak lehentasunaren arabera sailkatzeko 

  4.1.‐ Probaren egitura:     Bi fase ditu:  

     a)  Nahitaezko  Fasea:  Nahitaezko.  Fase  gainditzeak  balio  mugagabea  izango  du. Honako azterketak egonen dira 

  Lehen azterketa: Gaztelania eta Literatura irakasgaiaren gaitasunekin eta edukiekin lotua. Testu baten iruzkina egin beharko du ikasleak.  

  Bigarren azterketa: Espainiako Historia irakasgaien inguruko proba idatzia.   Hirugarren azterketa: Atzerriko hizkuntza: ulermena eta adierazpena neurtuko dira.  Laugarren  azterketa:  Batxilergo  bigarren  mailako  enborrezko  modalitateko 

  irakasgai  bati  buruzko proba  idatzia.  Emandako bi  aukeren artean bat hartuko du ikasleak.           Aurretik  ikasleak,  inskripzio eskaeran, adieraziko du  zein  irakasgairen azterketa eginen duen. 

  Bosgarren azterketa: Euskal Hizkuntza eta Literatura irakasgaiaren gaitasunekin eta edukiekin lotuta.. 

    Azterketa bakoitzaren iraupena, gehienez, ordu t'erdikoa izango da.    Kalifikazioa zati orokorrean: 

  Azterketa bakoitza 0 eta 10 bitartean kalifikatuko da.  Nahitaezko Fasearen kalifikazioa azterketa guztien batez bestekoa izanen da.  b)  Borondatezko  Fasea:  Borondatezkoa.  Ikasleak,  egin  nahi  dituen  ikasketekin  lotura 

  duten  irakasgaien  azterketa  egingo  du,  eta  zati  orokorrean  lortutako  nota  hobetzeko  aukera emango  dio.  Faseko  honetako  ikasgai  bakoitzaren  kalifikazioak  bi  ikasturtetan  izango  dira baliodunak. 

  Ikasleak  batxilergoko  bigarren  mailako  enborreko  aukerako  irakasgaiak  irakasgairen azterketa egin ahalko du. Iraupena, gehienez, ordu eta erdikoa.  

  Ikasleak inskripzio eskaeran adieraziko du zein irakasgairen azterketa(k) egin nahi d(it)uen (gehienez hiru irakasgai izan daitezke eta horietatik bi nota hoberenak hartuko dira aintzat). 

  Kalifikazioa berariazko fasean: Azterketa bakoitza 0 eta 10 bitartean kalifikatuko da. Irakasgaia gainditzeko gutxienez 5 puntu lortu behar dira. 

   4.2.‐ Unibertsitatean sartzeko proba gainditzea    

  Proba  gainditzeko,  ikasleak  gutxienez  5  puntu  lortu  behar  du  Batxilergoko batezbesteko  eta  Fase  Orokorraren  noten  batuketa  eginez,  kontuan  harturik  Batxilergoko notak %60 balio duela eta Fase Orokorraren notak %40. Honetarako,  ezinbestekoa izango da Fase Orokorrean gutxienez 4 lortzea. 

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 8

                           4.3.‐ Gradu ikasketetan sartzeko nota   Unibertsitateko  plazak  eskaerak  baino  gutxiago  direnean  onarpen‐nota  erabiliko  da plazak  emateko.  Ikasle  bakoitzaren  onarpen‐nota  hau  kalkulatzeko,  ondoko  formula  hau erabiliko da:   

   Onarpen‐nota = 0,6 x BBB + 0,4 x FOK + a x M1 + b x M2 

   BBB = Batxilergoko Batez Besteko nota. NFK = Nahitaezko Fase Kalifikazioa. M1, M2 = Borontatezko fasean ateratako bi kalifikazio onenak. a, b = Berariazko zatiaren irakasgaien ponderazio‐parametroak.  

      Onarpen‐notan  Borondatezko  faseko  ikasgaien  kalifikazioak  sartu  ahal  izateko ikasgai horiek  ikasi nahi den  irakaskuntzako ezagutza‐arlora atxikita egon beharko dira. Berariazko zatiaren irakasgaien kalifikazioak gehituko dira irakasgai hauek egin nahi diren ikasketekin loturarik baldin badute.  

      Ponderazio‐parametroa 0,1  izango da. Unibertsitateek parametroa igo ahalko dute, 0,2ra arte, haien ustez ikasketa bat arrakastaz jarraitzeko egokienak diren irakasgai horietan. Plazen eskaintzaren berri ematen dutenean parametro horien berri eman beharko  dute  ere.  Guk  Nafarroako  Unibertsitate  Publikokoak  eta  Euskal  Herriko Unibertsitatekoak emanen ditugu. 

      

  Batxilergo 1. Maila

  NOTA

  Batxilergo 2. Maila

  NOTA

  BATXILERGOKO BATEZBESTEKO

  NOTA (%60a)

  NAHITAEZKO

  FASEA NOTA ≥ 4

  (%40a)

  NOTA

  ≥ 5

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 9

  5.‐  Unibertsitatean  sartzeko  probaren  fase  espezifikoko  modalitateko  gaietan  lortutako kalifikazioen ponderazio‐parametroak.    5.1.‐ Euskal herriko unibertsitatea   

     

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 10

    

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 11

    

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 12

    

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 13

    

   

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 14

  5.2.‐ Nafarroako Unibertsitate Publikoa    

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 15

    ‐ Deialdiak:   Urtero bi deialdi burutuko dira, bat ekainaren hasieran (ohikoa), bestea uztailaren hasieran (ez‐ohikoa). Sarrera proba gaindituta badu, ikaslea geroko deialdietara aurkeztu ahal izango da fase orokorreko edo berariazko faseko edozein ikasgaiko kalifikazioa igotzeko. Azken deialdian lortutako kalifikazioa hartuko da aintzat, aurrekoan baino puntu gehiago lortu badira.  Ohikoa:    2017ko ekainaren  7, 8 eta 9an. Ezohikoa:   2017ko ekainaren 28, 29 eta 30ean.  

  Notak emateko: Hautaproben emaitzak ikastegietako ordezkariek jasoko dituzte. Ikastegietako ordezkariek emango dizkiete kalifikazioak beren ikasleei. 

  Hautaproben emaitzei buruzko erreklamazioak Unibertsitatearen bi campusetako erregistro orokorretan aurkeztuko dira, goizeko 8:30tik 14:etara. (larunbatean itxita). Erreklamazioen emaitzak ikastetxeetako arduradunei emango zaizkie. Ikasle baten emaitzak aldatzen badira, ikasleak Unibertsitateko Sarbide Bulegora joan behar du txartel zaharrarekin, txartel berria hartzeko. 

       ‐ Bekak.      MEC  (Heziketa  eta  Zientzia Ministerioa).  Inprimakiak  estankoetan,  batzutan  ikastetxeetan. Bete eta gero, ikasiko duzun zentroetan aurkeztuko dituzu.   Nafarroako Gobernua. Maiatzean,  Ekainean eta Uztailan  adi  egon  zaitez. Nafar  gobernuko beka eskatu ahal izateko aldez aurretik Ministerioan eskatu behar duzu edota Eusko Jaurlaritzan.     Europako Erkidegoak ere bere beka sistema dauka.    6.‐ Aukerak Nafarroan eta EHU‐n Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Gutxieneko Notak www.unavarra.es    NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA: 2016‐2017 IKASTURTEA  1. GRADU TITULAZIOAK  

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 16

  2016_2017

  Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea Gradua Ekonomian Gradua Ekonomian + English Learning Programme Gradua Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan Gradura egokitzeko ikastaroak

  Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatearen Gradu Bikoitzak Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza Graduko Nazioarteko Programa.

  Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatearen Nazioarteko Programak  Gradu Bikoitzaren Nazioarteko Programa Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan eta

  Ekonomian Gradu Bikoitzaren Nazioarteko Programa Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan eta

  Zuzenbidean Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatearen Nazioarteko Gradu Bikoitzak

  Gradu Bikoitzaren Nazioarteko Programa Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan eta Ekonomian.

  Gradu Bikoitzaren Nazioarteko Programa Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan eta Zuzenbidean

  Giza eta Gizarte Zientzien Fakultatea Gradua Haur Hezkuntzako Irakasletzan (euskaraz) Gradua Haur Hezkuntzako Irakasletzan (gaztelaniaz) Gradua Lehen Hezkuntzako Irakasletzan (euskaraz) Gradua Lehen Hezkuntzako Irakasletzan (gaztelaniaz) Gradua Gizarte Lanean Gradua Soziologia Aplikatuan

  Nekazaritza Ingeniarien Goi Mailako Eskola Tekniko Gradua Nekazaritzako Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ingeniaritzan Gradua Elikagai Prozesu eta Produktuen Berrikuntzan.

  Telekomunikazio eta Industria Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoa

  Gradua Ingeniaritza Mekanikoan Gradua Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoan Ingeniaritza Gradua Diseinu Mekanikoan (Tuterako campusa) Gradua Industria Teknologietako Ingeniaritzan Gradua Telekomunikazio Teknologien Ingeniaritzan Gradua Informatika Ingeniaritzan

  Osasun Zientzien Fakultatea Gradua Erizaintzan Gradua Fisioterapian (Tuterako campusa)

  Zientzia Juridikoen Fakultatea Gradua Zuzenbidean Gradua Lan Harremanetan eta Giza Baliabideetan

  Zientzia Juridikoen Fakultatearen Gradu bikoitzak Gradu bikoitza Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan eta Zuzenbidean

  Zientzia Juridikoen Fakultatearen nazioarteko Gradu bikoitzak Gradu Bikoitzaren Nazioarteko Programa Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan eta

  Zuzenbidean

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 17

   2. NOIZ EGIN BEHAR DA AURREINSKRIPZIOA?  Aurre‐inskripzio sarbide proba egin ondoren  

  o Ohiko aurreinskripzioa: 2017eko ekainean bukaera‐uztailean hasieran. o Ezohiko aurreinskripzioa: 2017eko uztailean, bete gabe gelditu diren plazak betetzeko. 

   * Egun horiek orientabidezkoak dira. Behin betiko egunak bere garaian iragarriko dira, eta Unibertsitateko webgunean ikusi ahal izango dira (www.unavarra.es), eta, halaber, Iruñeko eta Tuterako Ikasleentzako Argibide Bulegoetan.   3. ATEAK ZABALTZEKO EGUNAK Titulazioei buruzko orientazio‐hitzaldiak dira, bi campusetan bisita gidatuak ere  izaten baitituzte. Unibertsitatean  sartu  nahi  duten  Batxilergoko  eta  Lanbide  Heziketako  ikasleei  eta  senideei zuzentzen zaizkie. Ez da inskripzioa egin behar aurretik. Egun  hauen  edukiei  eta  egutegiari  buruzko  argibide  gehiago  Unibertsitateko  webgunean (www.unavarra.es), eta Iruñeko eta Tuterako Ikasleentzako Argibide Bulegoetan.  4. ARGIBIDE GEHIAGO Webgunea: www.unavarra.es Posta elektronikoko helbidea: [email protected]  Iruñeko campusa. Tuterako campusa Ikasleentzako Argibide Bulegoa Argibide Bulegoa Arrosadiko campusa Ikasgelategiko 021. ikasgela (beheko solairuan) 31006 – Iruñea (Nafarroa)  Telefonoak: 948 16 90 96 eta 948 16 84 11  Jendearentzako orduak: 8:30etik 14:30era eta 16:00etatik 19:00etara (astelehenetik ostiralera) Tarazonako etorbidea, z/g 31500 Tutera (Nafarroa) Telefonoa: 948 41 78 00

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 18

   UNIBERTSITATEKO IKASKETETARAKO SARRERA.  “Atalase notak” NUPen ‐  2016/17 ikasturtea.  

  2016ko IRAILEKO ZERRENDA

  GRADUAK

  ATALASE NOTAK

  ATALASE NOTAK

  TITULUDUNAK

  25 URTE

  GORAKOENTZAT

  Ekonomia 5,776

  Gradua Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan 6.399 6,730 5,374 (Beste unibertsitateko sarbide proba) EAZ (Internazionala)

  10.152

  Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Eta Zuzenbideko Gradu bikoitza (Internazionala)

  10,814

  Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Eta Zuzenbideko Gradu bikoitza

  10,814

  Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza eta Ekonomia Gradu Bikoitzaren Nazioarteko Programa

  10,850

  Informatika Ingeniaritza 5,864

  Industria Teknologietako Ingeniaritza 7,258* 6,614 (Beste unibertsitateko sarbide proba) Telekomunikazioen Teknologietako Ingeniaritza

  5*

  Ingeniaritza Elektrikoa eta Elektronikoa 5* 6,820

  Ingeniaritza Mekanikoa 5,678 6,030

  Diseinu Mekanikoko Ingeniaritza 5*

  Haur Hezkuntza 7,190 7,100** 6,094 ((Beste unibertsitateko sarbide proba) Lehen Hezkuntza 7,150 6,890** 6,569 ((Beste unibertsitateko sarbide proba) Soziologia 5,356

  Gizarte Lana 5,812 5,920 6,Zuzenbidea 7.181 6,100 8,Lan Harremanak eta Giza Baliabideak

  6,132

  6,010

  Erizaintza 10,031 7,700** 7,111**(Beste

  unibertsita

  Fisioterapia 10,192 8,380** 5,15 (Beste unibertsitateko sarbide proba) Nekazaritzako Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ingeniaritza

  5*

  6,140

  Elikagai Prozesu eta Produktuen Berrikuntzan Ingeniaritza

  5,964*

  7,280

  * Ezohikoa ** Bada itxaron zerrenda

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 19

  Nafarroako Unibertsitatea (UNA) ‐Pribatua‐  OFERTA ACADÉMICA CURSO 2017-18 Grado en Ingeniería Biomédica Grado en Ingeniería Eléctrica Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial Grado en Ingeniería en Organización Industrial Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales Grado en Ingeniería Mecánica Grado en Ingeniería de la Energía Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos + Global Industrial Design Engineering Program Grado en Estudios de Arquitectura Grado en Diseño Grado en Administración y Dirección de Empresas Grado en Administración y Dirección de Empresas (Bilingüe) Grado en Economía (Bilingüe) Grado en Economía (Bilingüe) + Leadership and Governance Program Doble Grado Administración y Dirección de Empresas/ Derecho Doble Grado Administración y Dirección de Empresas/ Derecho (Bilingüe) Doble Grado Economía/ Derecho (Bilingüe) Grado en Química + International Science Program Grado en Biología + International Science Program Grado en Bioquímica + International Science Program Grado en Biología Doble Grado Biología/ Ciencias Ambientales Grado en Bioquímica Grado en Ciencias Ambientales Grado en Química Doble Grado Química/ Bioquímica Grado en Marketing (Bilingüe) Grado en Marketing (Bilingüe) + Creative Communication Program Grado en Marketing (Bilingüe) + Programa Internacional en Comunicación de Moda Grado en Marketing (Bilingüe) + Corporate Communication Program Grado en Marketing (Bilingüe) + Programa de Producción de Artes Escénicas Grado en Comunicación Audiovisual + Programa Internacional en Comunicación de Moda Grado en Comunicación Audiovisual Grado en Comunicación Audiovisual (Bilingüe) Grado en Comunicación Audiovisual (Bilingüe) + Programa Internacional en Comunicación de Moda Grado en Periodismo + Programa Internacional en Comunicación de Moda Grado en Periodismo Grado en Periodismo (Bilingüe) Grado en Periodismo + Programa Internacional en Comunicación de Moda (Bilingüe) Grado en Comunicación Audiovisual + Programa en Producción de Artes Escénicas Grado en Comunicación Audiovisual (Bilingüe) + Programa en Producción de Artes Escénicas Grado en Periodismo + Programa en Producción de Artes Escénicas Grado en Periodismo (Bilingüe) + Programa en Producción de Artes Escénicas

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 20

  Grado en Derecho Grado en Derecho + AALP (Anglo-American Law Program) Grado en Derecho + DECO (Diploma en Derecho Económico) Grado en Derecho + GLP (Global Law Program) Grado en Derecho + IBLP (International Business Law Program) Grado en Relaciones Internacionales Doble Grado Derecho/ Filosofía y Gestión Pública Doble Grado Relaciones Internacionales/ Derecho Grado en Educación Infantil Grado en Educación Primaria Grado en Pedagogía Doble Grado Pedagogía/ Educación Infantil Doble Grado Pedagogía/ Educación Primaria Grado en Psicología Grado en Enfermería Grado en Enfermería + International Nursing Program Grado en Farmacia Grado en Farmacia + Diploma en Gestión Farmacéutica Grado en Farmacia + International Pharmaceutical Certificate Doble Grado Farmacia/ Nutrición Humana y Dietética Grado en Nutrición Humana y Dietética Grado en Nutrición Humana y Dietética + International Nutrition Certificate Grado en Nutrición Humana y Dietética + Nutrición Deportiva Grado en Literatura y Escritura Creativa (Bilingüe) + International Program / Degree in Literary Studies and Creative Writing + International Program Grado en Humanidades (Bilingüe) / Degree in Humanities Grado en Humanidades (Bilingüe) + Diploma en Estudios Curatoriales / Degree in Humanities + Diploma de Estudios Curatoriales Grado en Humanidades (Bilingüe) + International Program / Degree in Humanities + International Program Bachelor of Arts en Educación Bachelor of Arts en Humanidades Grado en Filología Hispánica Grado en Filología Hispánica + International Program Grado en Filosofía Grado en Filosofía + International Program Grado en Historia Grado en Historia + International Program Grado en Historia + Diploma en Estudios Curatoriales Doble Grado Filología Hispánica/ Periodismo Doble Grado Filología Hispánica/ Periodismo (+ International Program) Doble Grado Filosofía/ Periodismo Doble Grado Filosofía/ Periodismo (+ International Program) Doble Grado Historia/ Periodismo Doble Grado Historia/ Periodismo (+ International Program) Grado en Medicina Grado en Medicina + International Program Grado en Asistencia de Dirección-Management Assistance

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 21

     Nafarroako  Unibertsitateak  Donostian,  Bartzelonan  eta  Madrilen  beste  ikasketa  batzuk eskaintzen ditu.    Aurreinskripziorako  inpresoak  :  Universidad  de  Navarra,  Servicio  de  Información  al estudiante,  Tel.  948425614    Eskutitzaz  eta  telefonoz  ere  eskatu  daiteke.Unibertsitatera  bisitak taldeka antolatu daitezke, informazio saio bat ere eskaintzen dutelarik.    Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionala (UHUN/UNED).   GRADUADO EN PSICOLOGÍA 

  GRADUADO EN EDUCACIÓN SOCIAL 

  GRADUADO EN LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLAS 

  GRADUADO EN ESTUDIOS INGLESES: LENGUA, LITERATURA Y CULTURA 

  GRADUADO EN ECONOMÍA 

  GRADUADO EN GEOGRAFÍA E HISTORIA 

  GRADUADO EN HISTORIA DEL ARTE 

  GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA 

  GRADUADO EN ING. EN ELECTRÓNICA INDUSTRIAL Y AUTOMÁTICA 

  GRADUADO EN INGENIERÍA MECÁNICA 

  GRADUADO EN CIENCIA POLÍTICA Y DE LA ADMINISTRACIÓN 

  GRADUADO EN SOCIOLOGÍA 

  GRADUADO EN FILOSOFÍA 

   INFORMAZIOA: UNED, El Sadar s/n, Tel. 948243250.  

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 22

  Euskal Herriko Unibertsitateko ikasketak eta gutxieneko notak. 

  Graduak EHU-UPV

  Arkitekturaren oinarrietako gradua (Gipuzkoa) (Arkitektura Goi Eskola Teknikoa)  Artearen Historiako Gradua (Araba) (Letren Fakultatea)  Arteko Gradua (Bizkaia) (Arte Ederren Fakultatea)  Biokimikako eta Biologia Molekularreko Gradua (Bizkaia) (Zientzia eta Teknologia Fakultatea)  Biologiako Gradua (Bizkaia) (Zientzia eta Teknologia Fakultatea)  Bioteknologiako Gradua (Bizkaia) (Zientzia eta Teknologia Fakultatea)  Ekonomiako Gradua (Bizkaia) (Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea)  Elikagaien Zientzia eta Teknologiako Gradua (Araba) (Farmazia Fakultatea)  Energia Berriztagarrietan Ingeniaritzako Gradua (Gipuzkoa) (Eibarko Industria Ingeniaritza 

  Teknikoko Unibertsitate Eskola)  Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua (Araba) (Gasteizko Enpresa Ikasketen 

  Unibertsitate Eskola)  Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua (Bizkaia) (Ekonomia eta Enpresa Zientzien 

  Fakultatea)  Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua (Gipuzkoa) (Donostiako Enpresa Ikasketen 

  Unibertsitate Eskola)  Eraikuntza Ingeniaritzako Gradua (Gipuzkoa) (Donostiako Unibertsitate Eskola Politeknikoa)  Erizaintzako Gradua (Bizkaia) (Leioako Erizaintzako Unibertsitate Eskola)  Erizaintzako Gradua (Gipuzkoa) (Donostiako Erizaintzako Unibertsitate Eskola)  Euskal Ikasketetako Gradua (Araba) (Letren Fakultatea)  Farmaziako Gradua (Araba) (Farmazia Fakultatea)  Filologiako Gradua (Araba) (Letren Fakultatea)  Filosofiako Gradua (Gipuzkoa) (Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea)  Finantza eta Aseguruetako Gradua (Bizkaia) (Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea)  Fisikako Gradua (Bizkaia) (Zientzia eta Teknologia Fakultatea)  Fisioterapiako gradua (Bizkaia) (Medikuntza eta Odontologia Fakultatea)  Geografiako eta Lurralde Antolakuntzako Gradua (Araba) (Letren Fakultatea)  Geologiako Gradua (Bizkaia) (Zientzia eta Teknologia Fakultatea)  Geomatika eta Topografia Ingeniaritzako Gradua (Araba) (Gasteizko Ingeniaritzako 

  Unibertsitate Eskola)  Giza Nutrizioko eta Dietetikako Gradua (Araba) (Farmazia Fakultatea)  Gizarte Antropologiako Gradua (Gipuzkoa) (Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea)  Gizarte Hezkuntzako Gradua (Bizkaia) (Bilboko Irakasleen Unibertsitate Eskola)  Gizarte Hezkuntzako Gradua (Gipuzkoa) (Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea)  Gizarte Langintzako Gradua (Araba) (Gasteizko Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskola)  Haur Hezkuntzako Gradua (Araba) (Gasteizko Irakasleen Unibertsitate Eskola)  Haur Hezkuntzako Gradua (Bizkaia) (Bilboko Irakasleen Unibertsitate Eskola)  Haur Hezkuntzako Gradua (Gipuzkoa) (Donostiako Irakasleen Unibertsitate Eskola)  Historiako Gradua (Araba) (Letren Fakultatea) 

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 23

  Ikus‐entzunezko Komunikazioko Gradua (Bizkaia) (Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea) 

  Industria Antolakuntzaren Ingeniaritzako Gradua (Bizkaia) (Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa) 

  Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua (Araba) (Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola) 

  Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua (Bizkaia) (Bilboko Industria Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskola) 

  Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua (Gipuzkoa) (Donostiako Unibertsitate Eskola Politeknikoa) 

  Industria Elektronikaren eta Automatikaren Ingeniaritzako Gradua (Gipuzkoa) (Eibarko Industria Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskola) 

  Industria Kimikaren Ingeniaritzako Gradua (Araba) (Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola) 

  Industria Kimikaren Ingeniaritzako Gradua (Bizkaia) (Bilboko Industria Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskola) 

  Industria Kimikaren Ingeniaritzako Gradua (Gipuzkoa) (Donostiako Unibertsitate Eskola Politeknikoa) 

  Industria Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua (Bizkaia) (Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa) 

  Informatikaren Ingeniaritzako Gradua (Gipuzkoa) (Informatika Fakultatea)  Ingeles Ikasketetako Gradua (Araba) (Letren Fakultatea)  Ingeniaritza Elektrikoko Gradua (Araba) (Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola)  Ingeniaritza Elektrikoko Gradua (Bizkaia) (Bilboko Industria Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate 

  Eskola)  Ingeniaritza Elektrikoko Gradua (Gipuzkoa) (Donostiako Unibertsitate Eskola Politeknikoa)  Ingeniaritza Elektronikoko Gradua (Bizkaia) (Zientzia eta Teknologia Fakultatea)  Ingeniaritza Kimikoko Gradua (Bizkaia) (Zientzia eta Teknologia Fakultatea)  Ingeniaritza Mekanikoko Gradua (Araba) (Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola)  Ingeniaritza Mekanikoko Gradua (Bizkaia) (Bilboko Industria Ingeniaritza Teknikoko 

  Unibertsitate Eskola)  Ingeniaritza Mekanikoko Gradua (Gipuzkoa) (Donostiako Unibertsitate Eskola Politeknikoa)  Ingeniaritza Mekanikoko Gradua (Gipuzkoa) (Eibarko Industria Ingeniaritza Teknikoko 

  Unibertsitate Eskola)  Ingeniaritza Nautiko eta Itsas Garraioko Gradua (Bizkaia) (Nautika eta Itsasontzi‐makineria Goi 

  Eskola Teknikoa)  Ingeniaritza Zibileko Gradua (Bizkaia) (Meatzeen eta Herri Lanen Ingeniaritza Teknikoko 

  Unibertsitate Eskola)  Ingeniaritza Zibileko Gradua (Gipuzkoa) (Donostiako Unibertsitate Eskola Politeknikoa)  Ingurumen Ingeniaritzako Gradua (Bizkaia) (Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa)  Ingurumen Zientzietako Gradua (Araba) (Farmazia Fakultatea)  Itsas Ingeniaritzako Gradua (Bizkaia) (Nautika eta Itsasontzi‐makineria Goi Eskola Teknikoa)  Itzulpengintza eta Interpretazioko Gradua (Araba) (Letren Fakultatea) 

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 24

  Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako Gradua (Araba) (Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzien Fakultatea) 

  Kazetaritzako Gradua (Bizkaia) (Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea)  Kimikako Gradua (Bizkaia) (Zientzia eta Teknologia Fakultatea)  Kimikako Gradua (Gipuzkoa) (Kimika Zientzien Fakultatea)  Kriminologiako Gradua (Gipuzkoa) (Zuzenbide Fakultatea)  Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradua (Araba) 

  (Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola)  Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradua (Bizkaia) (Bilboko 

  Industria Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskola)  Kultura Ondareen Zaintza eta Zaharberritzeari buruzko Gradua (Bizkaia) (Arte Ederren 

  Fakultatea)  Lan Harreman eta Giza Baliabideetako Gradua (Bizkaia) (Lan Harremanen Unibertsitate Eskola)  Lehen Hezkuntzako Gradua (Araba) (Gasteizko Irakasleen Unibertsitate Eskola)  Lehen Hezkuntzako Gradua (Bizkaia) (Bilboko Irakasleen Unibertsitate Eskola)  Lehen Hezkuntzako Gradua (Gipuzkoa) (Donostiako Irakasleen Unibertsitate Eskola)  Marketineko Gradua (Bizkaia) (Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea)  Matematikako Gradua (Bizkaia) (Zientzia eta Teknologia Fakultatea)  Meatzaritza eta Energia Tecnologiaren Ingeniaritzako Gradua (Bizkaia) (Meatzeen eta Herri 

  Lanen Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskola)  Medikuntzako Gradua (Bizkaia) (Medikuntza eta Odontologia Fakultatea)  Negozioen Kudeaketa Gradua (Bizkaia) (Bilboko Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola)  Odontologiako Gradua (Bizkaia) (Medikuntza eta Odontologia Fakultatea)  Pedagogiako Gradua (Gipuzkoa) (Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea)  Politika Zientziako eta Kudeaketa Publikoko Gradua (Bizkaia) (Gizarte eta Komunikazio Zientzien 

  Fakultatea)  Psikologiako Gradua (Gipuzkoa) (Psikologia Fakultatea)  Publizitateko eta Harreman Publikoetako Gradua (Bizkaia) (Gizarte eta Komunikazio Zientzien 

  Fakultatea)  Sorkuntza eta Diseinuko Gradua (Bizkaia) (Arte Ederren Fakultatea)  Soziologiako Gradua (Bizkaia) (Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea)  Telekomunikazioaren Ingeniaritza Teknikoko Gradua (Bizkaia) (Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola 

  Teknikoa)  Zerga Sistemako eta Administrazio Publikoko Gradua (Bizkaia) (Ekonomia eta Enpresa Zientzien 

  Fakultatea)  Zuzenbideko Gradua (Bizkaia) (Zuzenbide Fakultatea. Bizkaiko Atala)  Zuzenbideko Gradua (Gipuzkoa) (Zuzenbide Fakultatea) 

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 25

  UNIBERTSITATEKO IKASKETETARAKO SARRERA. “Atalase notak” EHUen - 2016/17 ikasturtea.

   

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 26

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 27

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 28

   7.‐ GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK   

   

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 29

    

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 30

     

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 31

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 32

    GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOAK Lanbide heziketako irakaskuntza  modulu teoriko‐praktikoetan osatuak dago. Modulu hauek gaitasun profesionalak garatzen dituzte.  Goi mailako zikloak normalean 2  ikasturte irauten dute baina hiru urtetakoak ere badira.  Adibide gisa 2 ikasturteko ziklo batean orduak bana daitezke honela:   

  Gorputz eta kirol jardueren animazioaren zikloa: 1. IKASTURTE: 990 ORDU KLASE 2. IKASTURTE: 660 ORDU KLASE + 350 ORDU ENPRESAN.  

  Lanbide Heziketan izena emateko epea maitzaren 8tik 12ra izanen da.  8.‐ INFORMAZIO ITURRIAK IKASLEENTZAT      NUP-UPNA OFICINA DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE Aula 021 del Aulario Campus Arrosadía Pamplona Tel. 948 169096 Tel. 948 168411 Tel. 948 168922

  •Kontsultak egiteko helbide elektronikoa:   [email protected]  http://www1.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/notas-de-corte http://www.unavarra.es/estudios/sarbidea-eta-matrikula/graduak/atalase-notak?languageId=100001 EHU-UPV http://www.sarrera.ehu.es/p259-content/eu/contenidos/informacion/plazas_libre/eu_notas/plazas_libre.html http://www.sarrera.ehu.es/p259-content/eu/contenidos/informacion/guia_acceso/eu_sarrera/sartzeko_bideak.html Jarri harremanetan gurekin: [email protected] ARABAKO CAMPUSA Campuseko Errektoreordetza Izarduy Komandantea, 2 01005 Gasteiz Tel. 945 01 33 77 GIPUZKOAKO CAMPUSA AkademiGestiokoBulegoa 20018 Donostia Ignacio Mª Barriola eraikina, Elhuyar plaza 1 Tel. 943 01 82 22 BIZKAIKO CAMPUSA Sarbideko Bulegoa Tel. 94 601 55 55 Ikasgelategia I Beheko solairua Sarriena auzoa z/g 48940 LEIOA

  Larrako-etxea Lehendakari Agirre etorb., 81 48015 BILBAO

 • Iturrama BHI LB2.maila orientabide gida 33

     Nafarroako Gobernua                     Interneteko helbidea: http://iturrama.educacion.navarra.es/           Interneteko beste helbide batzuk     Bekak     http://www.mecd.gob.es/servicios‐al‐ciudadano‐mecd/becas‐ayudas.html                         Informazio orokorra       http://www.mecd.gob.es/educacion‐mecd/    9.‐AURREINSKRIPZIOAK 2017  (Internet‐en egiten dira) 

  UNIBERTSITATEA: ZENBAIT  DATA   Nafarroako Unibertsitate Publikoa Aurreinskripzio eta matrikula epeak 

  Ohiko aurreinskripzioa: 2017eko ekainean bukaeran ‐ uztailean hasieran.  Ezohiko aurreinskripzioa: 2017eko uztailean, bete gabe gelditu diren plazak betetzeko.  Iturramako Orientazio Departamentuaren bisitaldia 2017eko martxoan 

   Nafarroako Unibertsitatea (pribatua) Aurreinskripzio eta matrikula epeak 

  - Onarpen epea (Aldez aurretikoa):  Dagoeneko irekita dago.  Beharrezko nota (Batxilergoko 1. mailako bataz bestekoa): 7.   

    

   

 • Iturrama BHI     LB2.maila orientabide gida    34

  NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA ATEAK ZABALTZEKO-eGUNAK

  Ateak Zabaltzeko Egunak: Graduak

  Nafarroako Unibertsitate Publikoak Iruñeko eta Tuterako campusetan Ateak Zabaltzeko egunak izaten ditu, eta horietan titulazioei buruzko orientazio-hitzaldiak ematen dira. Unibertsitatean sartu nahi duten Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ikasleentzat prestatzen dira, eta haien gurasoak eta nahi duen jendea ere etor daiteke.

  Iruñean, 2017ko martxoaren 25ean eta apirilaren 1ean, larunbatarekin

  2017ko martxoaren 25ean, larunbatarekin Ordua Ikastegia/Titulazioak Tokia

  10

  Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea

  Gradua Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan (EAZ) Gradua Ekonomian Gradu Bikoitza Ekonomian eta EAZn Gradu Bikoitza Zuzenbidean eta EAZn

  09. ikasgelan (Ikasgelategia, beheko solairua)

  10.30

  Osasun Zientzien Fakultatea Gradua Erizaintzan

  Gradua Fisioterapian

  Ekitaldi Aretoan (Osasun Zienztien eraikina, Barañain etorbidea, z/g)

  11.30

  Giza eta Gizarte Zientzien Fakultatea Gradua Gizarte Lanean

  Gradua Soziologia Aplikatuan

  012. ikasgelan (Ikasgelategia, beheko solairua)

  12

  Zientzia Juridikoen Fakultatea Gradua Zuzenbidean

  Gradua Lan Harremanetan eta Giza Baliabideetan

  215. ikasgelan (Ikasgelategia, 2. solairua)

  12.30

  Giza eta Gizarte Zientzien Fakultatea Gradua Haur Hezkuntzako Irakasletzan

  Gradua Lehen Hezkuntzako Iraskasletzan

  09. ikasgelan (Ikasgelategia, beheko solairua)

  2017ko apirilaren 1ean, larunbatarekin Ordua Ikastegia/Titulazioak Tokia

  10

  Nekazaritza Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoa

  Gradua Nekazaritzako Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ingeniaritzan

  Gradua Elikagai Prozesu eta Produktuen Berrikuntzan Gradu Bikoitza Nekazaritzako Elikagaien eta Landa

  Ingurunearen Ingeniaritzan eta Elikagai Prozesu eta Produktuen Berrikuntzan

  N.I.G.M.E.T.eko gradu-aretoan (Olibondoak eraikina, 1. solairua)

 • Iturrama BHI     LB2.maila orientabide gida    35

  11.30

  Telekomunikazio eta Industria Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoa

  Gradua Ingeniaritza Elektriko eta Elektronikoan Gradua Ingeniaritza Mekanikoan Gradua Industria Teknologietako Ingeniaritzan Gradua Diseinu Mekanikoko Ingeniaritzan Gradua Telekomunikazio Teknologietako Ingeniaritzan Gradua Informatika Ingeniaritzan + Titulu berekia Bideojokoen

  eta Errealitate Birtualeko Aplikazioen Garapenean*

  09. ikasgelan (Ikasgelategia, beheko solairua)

  Tuteran, 2017ko apirilaren 8an, larunbatarekin Ordua Ikastegia/Titulazioak Tokia

  10

  Telekomunikazio eta Industria Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoa

  Gradua Diseinu Mekanikoko Ingeniaritzan

  Campusa (Tarazona etorbidea, z/g) Ekitaldi Aretoan

  11.30 Osasun Zientzien Fakultatea

  Gradua Fisioterapian

  Campusa (Tarazona etorbidea, z/g) Ekitaldi Aretoan

   

  EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA   IZENA EMATEA Ekainaren 22etik Uztailaren 3ra MATRIKULA EPEAREN HASIERA I. FASEA uztailak 16    II. FASEA irailak 14 E‐mail:[email protected] ARABAKO CAMPUSA Campuseko Errektoreordetza Tel. 945 01 33 77 GIPUZKOAKO CAMPUSA AkademiGestioko Bulegoa Tel. 943 01 82 22 BIZKAIKO CAMPUSA Sarbideko Bulegoa Tel. 94 601 55 55  Aurreinskripzio eta matrikula epeak 

  o Ohiko aurreinskripzioa: 2017eko ekainean. (sarbide proba egin ondoren)  LANBIDE HEZIKETA: 

  o Aurreinskripzioa: 2017eko maitzaren 8tik 12ra.   Aurreinskripzio epeak 

  o Aurreinskripzioa: 2017eko maitzaren 8tik 12ra.   

 •   

    

                                    

   ASMOAK LANTZEN 

   ITURRAMA BHI Serafin Olabe 16 31007 Iruñea 

  Teléfono:   848 43 06 30 FAX:   848 43 06 52 

  Página Web: www.iturrama.educacion.navarra.es Correo electrónico:   [email protected]