dk020406- orientazio gida LB1 ikasleak 2015 16...

of 16 /16
DK020407 Batxilergoko 1. mailako orientabide gida 2016-02-22 Berr. 2 Orria 1/16 ITURRAMA INSTITUTUA ORIENTABIDE GIDA 2015‐2016 IKASTURTEA Batxilergoko 1. MAILA ORIENTAZIO DEPARTAMENTUA

Embed Size (px)

Transcript of dk020406- orientazio gida LB1 ikasleak 2015 16...

 • DK020407 Batxilergoko 1. mailako orientabide gida 2016-02-22 Berr. 2 Orria 1/16

    

   ITURRAMA INSTITUTUA ORIENTABIDE GIDA 2015‐2016 IKASTURTEA 

                

   

  Batxilergoko 1. MAILA ORIENTAZIO DEPARTAMENTUA 

        

 • ITURRAMA BHI   2015‐2016                                                                                            LB1.maila orientabide gida    2

      AURKIBIDEA:   

  0.‐ SARRERA ____________________________________________________________________ 3 

  1.‐ BATXILERGOKO 1. MAILA  ______________________________________________________ 3 

  2.‐ IKASGAIAK  __________________________________________________________________ 3 

  3.‐ BATXILERGOTIK AUKERA OROKORRAK ____________________________________________ 5 

  4.‐ UNIBERTSITATEA  _____________________________________________________________ 6 

  5. ‐ UNIBERTSITATE IKASKETETAN SARTZEKO _________________________________________ 7 5.1.‐ Batxilergoko kanpoko ebaluazioa _____________________________________________________  

  5.2.‐ Batxilergo Titulua __________________________________________________________________  

  5.3.‐ Bekak ___________________________________________________________________________ 7 

  6.‐ Aukerak Nafarroan eta EHU‐n ___________________________________________________ 8 6.1.‐ Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Gutxieneko Notak __________________________________ 8 

  6.2.‐ Nafarroako Unibertsitatea (UNA) ‐Pribatua‐  ___________________________________________ 9 

  CIENCIAS BIOSANITARIAS, EXPERIMENTALES Y TÉCNICAS ____________________________________ 10 

  TITULACIONES BILINGÜES  _____________________________________________________________ 10 

  6.3.‐ Urrutiko Hezkuntzarako Unibertsitate Nazionala (UHUN/UNED) ____________________________  

  6.4. ‐Euskal Herriko Unibertsitateko ikasketak eta gutxieneko notak ___________________________ 11 

  7.‐ Goi mailako heziketa zikloak ___________________________________________________ 12 

  8.‐ INFORMAZIO ITURRIAK IKASLEENTZAT ___________________________________________ 14 Nafarroako Unibertsitate Publikoa ________________________________________________________  

  Euskal Herriko Unibertsitatea  ____________________________________________________________  

  Nafarroako Gobernua _________________________________________________________________ 15

 • ITURRAMA BHI   2015‐2016                                                                                            LB1.maila orientabide gida    3

  0.‐ SARRERA    Aurrean  duzun  koaderno  honen  helburua  zure  ikasketei  buruzko  informazioa  erraztea  da. Hemen bildu ditugu gure ustez baliagarriak izango zaizkizun zenbait datu.   Gure  asmoa  ez  da  beharrezkoa  izango  zaizun  informazio  guztia  eskuratzea,  oinarrizkoena baizik.  Gero  zuk  osatu  beharko  duzu,  hainbat  lekutara  joanez,  ikastetxeetan  galdetuz,  liburu  eta gidak begiratuz, inguruko ezagunei entzunez, e.a.   Kontutan  izan  baita  ere  informazioa  oso  aldakorra  dela,  hau  da,  gauza  batzuk  alda daitezkeela; beraz, behar beharrezkoa izango duzu datuak baieztatzea.  

  1.‐ BATXILERGOKO 1. MAILA    BATXILERGOari buruz zenbait ohar:  

  - Batxilergoak 2 ikasturte ditu, eta gehienez 4 urtetan burutu behar dira ikasketak.  - Batxilergoko  bi  kurtsoetako  irakasgai  guztiak  gainditu  dituzten  ikasleek  bukaerako 

  ebaluazioa egin beharko dute, hau da, "errebalida" Batxilergoko Titulua eskuratzeko - Titulua lortzeko, 10 puntuetatik gutxienez 5 izan beharko da. - Azken edo bukaerako kalifikazioa batxilergoan ikasitako irakasgaien batez bestekoa     

  (% 60) eta bukaerako ebaluazioko nota (% 40) notaren batez bestekoa izanen da.       

   - Titulu horrek, bidea emanen dio ikasleari Goi mailako Lanbide Heziketa zein unibertsitate 

  ikasketak egin ahal izateko.  - Lehen  mailan  hiru  gainditu  gabe  edo  gehiago  egonez  gero,  kurtso  osoa  errepikatu 

  beharko da.  - Beste urte bat ematea bigarren mailan: Bigarren maila bukatutakoan irakasgai batzuetan 

  ebaluazio negatiboa lortzen duten ikasleak irakasgai horietan bakarrik matrikulatu ahalko dira, gainditu dituztenak berriro egin beharra izan gabe. Dena den, ikasleak aukera izanen du,  gainditu  ez  dituen  irakasgaietan  ez  ezik,  gaindituak  dituen  beste  batzuetan  ere matrikulatzeko  berriz.  Horrelakoetan,  aurrekoan  irakasgai  horretan  lortutako  nota bederen gordeko zaio. 

  - Ikasleek ezin  izanen dute eduki progresiboa duen bigarren mailako  irakasgairik gainditu lehenengo mailan hari dagokion irakasgaian kalifikazio positiboa lortzen ez badute. 

  - Eduki progresiboa duten irakasgaiak hauek izanen dira:  izen berarekin irakasten direnak edo,  izen  ezberdina  izan  arren,  lehenengo mailako  irakasgai  batekin  alderatuta,  haren edukiak erabat edo partez progresiboak direnak. 

  2.‐ IKASGAIAK Batxilergoa osatzen duten ikasgaiak hauek dira Derrigorrezkoak, Modalitatekoak eta Aukerakoak:

  Batxilergo batez bestekoa Bukaerako ebaluazioko nota "errebalida" %60 + %40

 • ITURRAMA BHI   2015‐2016                                                                                            LB1.maila orientabide gida    4

  2015/2016                               BATXILERGO 2. MAILARAKO ESKAINTZA  

 • ITURRAMA BHI   2015‐2016                                                                                            LB1.maila orientabide gida    5

  3.‐ BATXILERGOTIK AUKERA OROKORRAK  Batxilergoa  burutu  ondoren,  nola  gauzatzen  da  unibertsitatera  igarotzea  edo  goi  mailako heziketa zikloetara pasatzea?  Ikasleak batxilergoa gainditu eta gero, Unibertsitatera sartzeko Sarrera proba bat  (selektibitatea) egin  beharko  du.  Sarrera  proba  honek  ikasgai  komunei  eta  ikasleak  aukeratzen  dituen  ikasgaiei buruzko azterketak izango ditu.  

    

 • ITURRAMA BHI   2015‐2016                                                                                            LB1.maila orientabide gida    6

   

  4.‐ UNIBERTSITATEA             

  2010‐2011 ikasturtetik aurrera, indarrean sartu zen Europa osoan baliagarria izango den titulazioen antolaketa berria (Boloniako Prozesua izenarekin ezagutzen dena).  

   Horren arabera, unibertsitate ikasketetan bi ziklo egonen dira:   Graduko ikasketak: 4 urte.  Gradu ondoko ikasketak: Masterrak (ikasturte bat edo bi) eta Doktoretzak (3‐4 

  urte).  

    Beraz,  orain  arte  ezagutu  dugun  banaketa  desagertu  eta  ikasketa  guztiak Graduko ikasketak (4 urtekoak → 240ECTS‐kreditukoak, alegia) izanen dira. (Gradu batzuk  gehiago:  Medikuntza(360  ECTS‐kreditukoak).  Odontologia,  Arkitektura,  Albaitaritza eta Farmazia(300 ECTS‐kreditukoak).  

    Zer dira Gradu tituluak?       Unibertsitate hezkuntzaren lehen maila hartzen duten tituluak dira. Gradu ikasketen helburua da ikaslea lanerako edo unibertsitate prestakuntzarekin jarraitzeko prestatzea.    Graduak ondoko Ezagutza Adar Nagusien arabera sailkatuko dira:      Z: Zientziak    OZ: Osasun Zientziak  IA:Ingeniaritza  eta  Arkitektura    AG: Arte eta Giza Zientziak GL: Gizarte eta Lege Zientziak    Gradu titulazioen izenak Unibertsitate bakoitzak ezartzen ditu; eta ez hori bakarrik, gradu bakoitzean sartu ahal izateko nota osagarrien berariazko fasekoak‐ haztatze‐parametroak ere Unibertsitate bakoitzak bereak paratzen ditu. Honek zer esan nahi du? Unibertsitate bakoitzak bereak izanen dituela bai Titulazio izenak, bai haztatze‐parametroak. Beraz, guk Nafarroako Unibertsitate Publikokoak eta Euskal Unibertsitatekoak soilik jarriko ditugu hemen. Gainerako Unibertsitateetakoak jakin nahi izanez gero, beraien web orrira jo beharko dugu.

 • ITURRAMA BHI   2015‐2016                                                                                            LB1.maila orientabide gida    7

  5. ‐ UNIBERTSITATE IKASKETETAN SARTZEKO   

  5.1  ‐ Batxilergoko kanpoko ebaluazioa  

  Nolakoa den ebaluazioa  

  Ikasleek  Batxilergoko 2. maila bukatutakoan eta dena gainditu ondoren, bukaerako ebaluazioa egin beharko dute, hau da, "errebalida".   

  Irakasgai tronkal guztietan azterketa eginen duzu. Irakasgaia 2 mailetan ematen bada 2. mailakoa soilik egin beharko duzu. Alegia, matematika I eta matematika II baldin baditugu, soilik matematika II‐ko azterketa egin beharko duzu.  

  Gorputz Hezkuntza eta Erlijio ez diren multzo espezifikotik irakasgai batetik azterketa eginen duzu.  

  Urtean bi deialdi eginen dira ohikoa eta ezohikoa. 

   5.2  ‐ Batxilergo Titulua  

  Titulua lortzeko, 10 puntuetatik gutxienez 5 izan beharko duzu.  Azken edo bukaerako kalifikazioa batxilergoan ikasitako irakasgaien batez bestekoa 

  (% 60) eta bukaerako ebaluazioko nota (% 40) notaren batez bestekoa izanen da.        

  Tituluarekin Unibertsitateko gradu bat edo LHko Goi Mailako ziklo batean sartu ahal izango zara.  

   Unibertsitatean  sartzeko 

  Batxilergo Titulua eskuratzeko ezinbestekoa da batxilergoko bukaerako ebaluazioa, hau da, "errebalida" gainditzea. 

  Sarbide Proba, "Selektibitatea", desagertzen da, baina ....  Unibertsitateak Onarpen Prozedurak ezarri ahal izango ditu. 

  Unibertsitateak aintzat har ditzake: 

  Aukeratutako graduekin erlazionaturik dauden Batxilergoko Modalitate edota Batxilergoko irakasgai zehatz batzuk. 

  Irakasgai espezifikoetan lortutako notak edo bukaerako probaren nota, hau da,  "errebalida"koa. 

  Prestakuntza akademiko edo profesional osagarria.  Egindako goi mailako ikasketak.  Horrez gain, salbuespen gisa, Unibertsitateak ezagutza edota gaitasunen 

  berariazko probak ezarri ahal izango ditu.  

  Batxilergo batez bestekoa Bukaerako ebaluazioko nota "errebalida" %60 + %40

 • ITURRAMA BHI   2015‐2016                                                                                            LB1.maila orientabide gida    8

        

  5.3.‐ Bekak.   MEC (Heziketa eta Zientzia Ministerioa). Inprimakiak estankoetan, batzuetan ikastetxeetan. Bete eta gero, ikasiko duzun zentroetan aurkeztuko dituzu.   Nafarroako Gobernua. Maiatzean, Ekainean eta Uztailan adi egon zaitez. Nafar gobernuko beka eskatu ahal izateko aldez aurretik Ministerioan eskatu behar duzu edota Eusko Jaurlaritzan.     Europako Erkidegoak ere bere beka sistema dauka. 

  6.‐ Aukerak Nafarroan eta Euskal Erkidegoa‐n 6.1.‐ Nafarroako Unibertsitate Publikoan. Gutxieneko Notak www.unavarra.es  NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOA: 2010‐2011 IKASTURTEA 1. GRADU TITULAZIO BERRIAK 

  Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea  o Ekonomia Gradua o Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako Gradua o Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako eta Zuzenbideko Gradu bikoitza  o Ekonomia Graduko Nazioarteko Programa o Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza Graduko Nazioarteko Programa. o Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako eta Ekonomiako Gradu Bikoitzaren 

  Nazioarteko Programa  Giza eta Gizarte Zientzien Fakultatea  

  o Haur Hezkuntzako Irakasleen Gradua (euskaraz) o Grado de Maestro en Educación Infantil (gaztelaniaz) o Lehen Hezkuntzako Irakasleen Gradua (euskaraz) o Grado de Maestro en Educación Primaria (gaztelaniaz) o Gizarte Laneko Gradua o Soziologia Aplikatuko Gradua 

  Nekazaritza Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoa  o Nekazaritzako Elikagaien eta Landa Ingurunearen Ingeniaritzako Gradua 

  Telekomunikazio eta Industria Ingeniarien Goi Mailako Eskola Teknikoa  

  o Ingeniaritza Elektromekanikoko Gradua, Mekanika, Elektrizitatea eta Industria Elektronika espezialitateetan 

  o Diseinu Mekanikoko Ingeniaritza Gradua (Tuterako campusa) o Industria Teknologietako Ingeniaritzako Gradua o Telekomunikazioen Teknologietako Ingenieritza Gradua, honako berezitasun 

  hauekin: Telekomunikazio Sistemak, Ikus‐entzunezko eta Multimedia Sistemak, Telematika, Sistema Elektronikoak 

  o Informatikako Ingeniaritza Gradua  Osasun Ikasketen Unibertsitate Eskola 

  o Erizaintza Gradua o Fisioterapia Gradua (Tuterako campusa) 

  Zientzia Juridikoen Fakultatea  

 • ITURRAMA BHI   2015‐2016                                                                                            LB1.maila orientabide gida    9

  o Zuzenbidea Gradua o Lan Harremanak eta Giza Baliabideak Gradua o Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako eta Zuzenbideko Gradu bikoitza  

  www.unavarra.es  

  2. ARGIBIDE GEHIAGO  Webgunea:    http://www.unavarra.es  Posta elektronikoko helbidea: [email protected]  Iruñeko campusa. Tuterako campusa Ikasleentzako Argibide Bulegoa Argibide Bulegoa Arrosadiko campusa Ikasgelategiko 021. ikasgela (beheko solairuan) 31006 – Iruñea (Nafarroa) Telefonoak: 948 16 90 96 eta 948 16 84 11 Jendearentzako orduak: 8:30etik 14:30era eta 16:00etatik 19:00etara (astelehenetik ostiralera) Tarazonako etorbidea, z/g 31500 Tutera (Nafarroa) Telefonoa: 948 41 78 00 

  6.2.‐ Nafarroako Unibertsitatea (UNA) ‐Pribatua‐  CIENCIAS HUMANAS, JURÍDICAS Y SOCIALES Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE)Grado en Economía ADE + Derecho (Doble titulación) Economía + Derecho (Doble titulación) Grado en Derecho Grado en Derecho + Diploma en Derecho EconómicoGrado en Asistencia de Dirección‐Management Assistance (ISSA) (1)Grado en Filología Hispánica Grado en Filosofía Grado en Historia Grado en Humanidades (Gestión Cultural o Gestión Comercial)Grado en Pedagogía Grado en Educación Infantil Grado en Educación PrimariaEducación Infantil + Pedagogía (Doble Titulación)Educación Primaria + Pedagogía (Doble Titulación)Grado en Periodismo Grado en Comunicación Audiovisual Grado en Publicidad y Relaciones Públicas Filosofía + Periodismo (Doble titulación) Filologia Hispánica + Comunicación Audiovisual (Doble titulación)Historia + Periodismo (Doble titulación)  

 • ITURRAMA BHI   2015‐2016                                                                                            LB1.maila orientabide gida    10

    

  CIENCIAS BIOSANITARIAS, EXPERIMENTALES Y TÉCNICASGrado en Arquitectura  Grado en Ingeniería de Edificación Grado en Biología Grado en Bioquímica Grado en Química Química + Bioquímica (Doble titulación) Grado en Nutrición Humana y Dietética Grado en Farmacia Farmacia + Nutrición Humana y Dietética (Doble titulación)Grado en Medicina Grado en Enfermería Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (1) Grado en Ingeniería Mecánica (1)  Grado en Ingeniería Eléctrica(1) Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial (1)Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (1)Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones (1)Grado en Ingeniería en Organización Industrial (1)Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos (1)Grado en Ingeniería Biomédica (1) 

  (1) Estudios en el Campus de San Sebastián   

  TITULACIONES BILINGÜES Grado en Economía Bilingüe Grado en Administración y Dirección de Empresas Bilingüe Global Economics and Law Double Degree Global Management and Law Double Degree Grado en Derecho + Anglo American Law ProgramGrado en Derecho + International Business Law ProgramGrado en Derecho + Global Law Program International Media ProgramGrado en Asistencia de Dirección‐Management Assistance (ISSA) (1)Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales (1) Grado en Ingeniería Mecánica (1)  Grado en Ingeniería Eléctrica(1) Grado en Ingeniería en Electrónica Industrial (1)Grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación (1)Grado en Ingeniería en Electrónica de Comunicaciones (1)Grado en Ingeniería en Organización Industrial (1)Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo de Productos (1)Grado en Ingeniería Biomédica (1) (1) Estudios en el Campus de San Sebastián 

     Nafarroako  Unibertsitateak  Donostian,  Bartzelonan  eta  Madrilen  beste  ikasketa  batzuk eskaintzen ditu.   Aurre‐inskripziorako  inpresoak  :  Universidad  de  Navarra,  Servicio  de  Información  al estudiante,  Tel.  948425614    Eskutitzaz  eta  telefonoz  ere  eskatu  daiteke.Unibertsitatera  bisitak taldeka antolatu daitezke, informazio saio bat ere eskaintzen dutelarik.   Fax. 948 425 733      www.unav.es 

 • ITURRAMA BHI   2015‐2016                                                                                            LB1.maila orientabide gida    11

   

  6.3. ‐Euskal Herriko Unibertsitateko ikasketak eta gutxieneko notak.  ARTE ETA GIZA ZIENTZIAK  Letren Fakultatea: Euskal Ikasketak. Ingeles Ikasketak. Letra Modernoak eta Klasikoak. Itzupelgintza eta Interpretazioa. 

  Historia. Artearen Historia.  Arte Ederren Fakultatea: Arte. Kultura Ondareen Zaintza eta Zaharberritzea. Sorkuntza eta Diseinua.  Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea: Filosofia. 

  ZIENTZIAK  Kimika Fakultatea: Kimika.  Farmazia Fakultatea: Ingurumen Zientziak. Elikagaien Zientzia eta Teknologia.  Zientzia eta Teknologia Fakultatea: Biologia. Bioteknologia. Biokimika eta Biologia Molekularra. Fisika. Geologia. 

  Matematika. Kimika. GIZARTE ETA LEGE ZIENTZIAK  Zuzenbide Fakultatea: Zuzenbidea. Kriminologia.  Zuzenbide Fakultatea, Bizkaiko atala: Zuzenbidea.  Bilboko Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola: Negozioen Gestio eta Merkataritza.  Donostiako Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola: Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza.  Gasteizko Enpresa Ikasketen Unibertsitate Eskola: Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza.  Lan Harremanen Unibertsitate Eskola: Lan Harremanak eta Giza Baliabideak.  Ekonomia eta Enpresa Zientzien fakultatea: Ekonomia. Enpresen Administrazio eta Zuzendaritza. Finantzak eta 

  Aseguruak. Zerga Sistema eta Administrazio Publikoa. Marketina eta Merkatuen Ikerkuntza.  Gasteizko Gizarte Langintzako Unibertsitate Eskola: Gizarte Lana.  Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultatea: Kazetaritza. Ikus‐entzunezko Komunikazioa. Publizitatea eta Harreman 

  Publikoak. Soziologia. Politika Zientzia eta Gestio Publikoa.  Bilboko Irakasleen Unibertsitate Eskola: Haur Hezkuntza. Lehen Hezkuntza. Gizarte Hezkuntza.  Donostiako Irakasleen Unibertsitate Eskola: Haur Hezkuntza. Lehen Hezkuntza.  Gasteizko Irakasleen Unibertsitate Eskola: Haur Hezkuntza. Lehen Hezkuntza.  Filosofia eta Hezkuntza Zientzien Fakultatea: Gizarte Hezkuntza. Pedagogia. Gizarte Antropologia.  Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzien Fakultatea: Jarduera Fisikoaren eta Kiroletako Zientziak.  Letren Fakultatea: Geografia eta Lurralde Antolakuntza. 

  INGENIARITZA ETA ARKITEKTURA  Eibarko Industria Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskola: Industria‐Elektronika eta Automatikako Ingeniaritza. 

  Ingeniaritza Mekanikoa.  Bilboko Industria Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskola: Industria‐Elektronika eta Automatikako Ingeniaritza. 

  Ingeniaritza Mekanikoa. Ingeniaritza Elektrikoa. Kimika Industrialeko Ingeniaritza. Gestio Informatikako eta Informazio Sistemetako Ingeniaritza. 

  Gasteizko Ingeniaritzako Unibertsitate Eskola: Industria‐Elektronika eta Automatikako Ingeniaritza. Ingeniaritza Mekanikoa. Ingeniaritza Elektrikoa. Kimika Industrialeko Ingeniaritza. Gestio Informatikako eta Informazio Sistemetako Ingeniaritza. Topografia eta Geomatika Ingeniaritza. 

  Donostiako Unibertsitate Eskola Politeknikoa: Industria‐Elektronika eta Automatikako Ingeniaritza. Ingeniaritza Mekanikoa. Ingeniaritza Elektrikoa. Kimika Industrialeko Ingeniaritza. Eraikuntza Ingeniaritza. Ingeniaritza Zibila. 

  Meatzeen eta Herri Lanen Ingeniaritza Teknikoko Unibertsitate Eskola: Meatzeen eta Energiaren Ingeniaritza. Ingeniaritza Zibila. 

  Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa: Telekomunikazioko Ingeniaritza Teknikoa. Industria Antolakuntzako Ingeniaritza. Industria Teknologiako Ingeniaritza. Ingurumen Ingeniaritza.  

  Nautika eta Itsasontzi‐Makineria Goi Eskola Teknikoa: Itsas Ingeniaritza. Nautikako eta Itsas Garraioko Ingeniaritza.  Arkitektura Goi Eskola Teknikoa: Arkitektura.     Informatika Fakultatea: Informatika Ingeniaritza. Gestio Informatikako eta Informazio Sistemetako Ingeniaritza. 

  Informatika eta Konputagailuen Ingeniaritza.  Zientzia eta Teknologia Fakultatea: Ingeniaritza Kimikoa. Ingeniaritza Elektronikoa. 

   OSASUN ZIENTZIAK  Medikuntza eta Odontologia Fakultatea: Medikuntza. Odontologia.  Leioako Erizaintza Unibertsitate Eskola: Erizaintza.  Donostiako Erizaintza Unibertsitate Eskola: Erizaintza.  Farmazia Fakultatea: Farmazia. Giza Elikadura eta Dietetika.  Psikologia Fakultatea: Psikologia.

 • ITURRAMA BHI   2015‐2016                                                                                            LB1.maila orientabide gida    12

    

  7.‐ Goi mailako heziketa zikloak GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOEN ESKAINTZA NAFARROAN   

  GOI MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA  LEHENTASUNA EMATEN DUEN BATXILERGOA  IRUÑEAN  HIZKUNTZA 

  Gorputz eta kirol jarduerak gidatzea  Edozein  Ez  Gazt. Administrazioa eta finantzak  1, 2  Bai  Eusk./Gazt. Idazkaritza  1, 2  Bai  Gazt. Paisajismoa eta Landagunea  1   Bai  Gazt. Basoen eta Natur ingurunearen kudeaketa  1  Bai  Gazt. Abeltzaintza eta abereen osasunerako laguntza  1  Bai  Gazt. Arte grafikoen industrietako produkzioa  1, 3  Bai  Gazt. Nazioarteko merkataritza  1, 2  Bai  Gazt. Merkataritza kudeaketa eta marketina  1, 2  Bai  Gazt. Garraioaren kudeaketa  1, 2  Bai  Gazt. Kontsumitzailearen zerbitzuak  1, 2  Bai  Gazt. Marketina eta publizitatea (on line)  2  Bai  Gazt. Eraikuntza proiektuak  1, 3  Bai  Gazt. Elektronika produktuen garapena  1  Bai  Gazt. Sistema elektrotekniko eta automatizatuak  1  Bai  Gazt. Automatizazioa eta Robotika Industriala   1  Bai  Gazt. Telekomunikazio eta informatika sistemak  1  Bai  Gazt. Energia eraginkortasuna eta Eguzki energia termikoa  1  Bai   Gazt. Energia berriztagarriak  1  Bai  Gazt. Metalezko eraikuntzak  1  Bai  Gazt. Fabrikazio mekanikoko diseinua  1  Bai  Gazt. Fabrikazio mekanikoaren arloko produkzioaren programazioa  1  Bai  Gazt. Sukalde zuzendaritza  1, 2  Bai  Gazt. Bidaia agentziak eta Ekitaldien kudeaketa  2  Bai  Gazt. Ostatu turistikoen kudeaketa (on line)  2  Bai  Gazt. Estetika Integrala eta Ongizatea  1  Bai  Gazt. Elikagaien industriako prozesuak eta kalitatea  1  Ez  Gazt. Sareko informatika sistemen administrazioa  1  Bai  Gazt. Plataforma anitzeko aplikazioen garapena  1  Bai  Gazt. WEB aplikazioen garapena  1  Bai  Gazt. Mekatronika Industriala  1  Bai  Gazt. Bero eta fluido instalazioen mantentzea  1  Bai  Gazt. Lanbide arriskuen prebentzioa  1, 2  Bai  Gazt. Zurgintza eta altzarigintza  1  Bai  Gazt. Analisien eta Kalitate kontrolaren laborategia  1  Bai  Gazt. Anatomia patologikoa eta zitologia  1  Bai  Gazt. Aho eta hortzen higienea  1  Bai  Gazt. Diagnosi irudiak  1  Bai  Gazt. Diagnosi klinikoen laborategia  1  Bai  Gazt. Hortz protesiak  1  Bai  Gazt. Ingurumen osasuna  1  Bai  Gazt. Gizarte eta kultur jardueren sustapena  2  Bai  Gazt. Haur hezkuntza (baita ere on line)  2  Bai  Eusk./Gazt. Gizarte integrazioa  2  Bai  Gazt. Automozioa  1  Bai  Gazt. Grabatua eta estanpazio teknikak  3 edo gaitasun proba  Bai  Gazt. Eskulturaren arloko arte aplikatuak  3 edo gaitasun proba  Bai  Gazt. Dekorazio lanen proiektuak eta zuzendaritza  3 edo gaitasun proba  Bai  Gazt. Argazkigintza  3 edo gaitasun proba  Bai  Gazt. Publizitate grafika  3 edo gaitasun proba  Ez  Gazt. Ekodiseinua  3 edo gaitasun proba  Ez  Gazt. 

          1‐3 Zientziak eta teknologikoa   2: Giza eta Gizarte Zientziak / 4: Arteak 

 • ITURRAMA BHI   2015‐2016                                                                                            LB1.maila orientabide gida    13

        Lanbide heziketako irakaskuntza  modulu teoriko‐praktikoetan osatuak dago. Modulu hauek gaitasun profesionalak garatzen dituzte.  Goi mailako zikloak normalean 2  ikasturte irauten dute baina hiru urtetakoak ere badira.  Adibide gisa 2 ikasturteko ziklo batean orduak bana daitezke honela:   

  Gorputz eta kirol jardueren animazioaren zikloa: 1. IKASTURTE: 990 ORDU KLASE. 2. IKASTURTE: 660 ORDU KLASE + 350 ORDU ENPRESAN. 

    ERDI MAILAKO LANBIDE HEZIKETAKO ZIKLOAK Sarbidea honakoa izan daiteke:    

  Bigarren Hezkuntzako Graduatuaren titulua edukitzea. 

  Proba bat egitea hurrengo bi ezaugarriak betetzen badira: 17 urte izatea edo Lan Hastapenerako Programa bat “Gai” kalifikazioarekin bukatua izatea.  

  Ikasleak  Erdi  Mailako  Heziketa  Zikloa  gainditzen  badu,  ikasitako  espezialitatearen  Teknikari izeneko titulua eskuratuko luke. Lanbide heziketako irakaskuntza  modulu teoriko‐praktikoetan osatuak dago. Modulu hauek gaitasun profesionalak garatzen dituzte. Erdi mailako zikloak normalean  ikasturte bi irauten dute baina urte batekoak ere badira.   Adibide gisa 2 ikasturteko ziklo batean orduak bana daitezke honela:   

  Natur ingurunean gorputz eta kirol jarduerak gidatzea: 1. IKASTURTE: 960 ORDU KLASE 2. IKASTURTE (irailetik abendu bitarte): 440 ORDU ENPRESAN.   

  LANBIDE HEZIKETA:  Aurreinskripzio epeak 

  Aurre‐inskripzioa: 2016eko apirilaren lehenengo hamabostaldian.   

  http://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/formacion‐profesional   

 • ITURRAMA BHI   2015‐2016                                                                                            LB1.maila orientabide gida    14

   

  8.‐ INFORMAZIO ITURRIAK IKASLEENTZAT 

   UPNA

  OFICINA DE INFORMACIÓN AL ESTUDIANTE Aula 021 del Aulario Campus Arrosadía Pamplona Tel. 948 169096 Tel. 948 168411 Tel. 948 168922

  •Kontsultak egiteko helbide elektronikoa:   [email protected]  http://www1.unavarra.es/estudios/acceso-y-matricula/grados/notas-de-corte

  EHU-UPV http://www.sarrera.ehu.es/p259-content/eu/contenidos/informacion/plazas_libre/eu_notas/plazas_libre.html http://www.sarrera.ehu.es/p259-content/eu/contenidos/informacion/guia_acceso/eu_sarrera/sartzeko_bideak.html Jarri harremanetan gurekin: [email protected] ARABAKO CAMPUSA Campuseko Errektoreordetza Izarduy Komandantea, 2 01005 Gasteiz Tel. 945 01 33 77 GIPUZKOAKO CAMPUSA AkademiGestiokoBulegoa 20018 Donostia Ignacio Mª Barriola eraikina, Elhuyar plaza 1 Tel. 943 01 82 22 BIZKAIKO CAMPUSA Sarbideko Bulegoa Tel. 94 601 55 55 Ikasgelategia I Beheko solairua Sarriena auzoa z/g 48940 LEIOA Larrako-etxea Lehendakari Agirre etorb., 81 48015 BILBAO    Interneteko helbidea: www.ehu.es 

 • ITURRAMA BHI   2015‐2016                                                                                            LB1.maila orientabide gida    15

         Nafarroako Gobernua                     Interneteko helbidea: http://www.educacion.navarra.es/           

   Interneteko beste helbide batzuk      

  Bekak 

  http://www.mecd.gob.es/servicios‐al‐ciudadano‐mecd/catalogo‐servicios/becas‐ayudas‐subvenciones.html 

  http://europa.eu/eu‐life/education‐training/index_es.htm 

    

  SHEE/IVEF (Soin Hezkuntzako Euskal Erakundea/Instituto Vasco de   Educación Física) 

  http://www.ehu.eus/eu/web/jarduera‐fisikoa‐kirola 

                          

  Informazio orokorra 

        http://www.mec.es  

 •   

                                      

  ASMOAK LANTZEN   

     ITURRAMA BHI Serafin Olabe 16

  31007 Iruñea Teléfono: 848 43 06 30 FAX: 848 43 06 52

  Página Web: www.iturrama.educacion.navarra.es Correo electrónico: [email protected]