Digitalitzam la prehistòria? - WordPress.com · PD1: Prehistòria i història. HS1: Quina és la...

of 11 /11
Digitalitzam la PREHISTÒRIA ?

Embed Size (px)

Transcript of Digitalitzam la prehistòria? - WordPress.com · PD1: Prehistòria i història. HS1: Quina és la...

Page 1: Digitalitzam la prehistòria? - WordPress.com · PD1: Prehistòria i història. HS1: Quina és la diferència entre prehistòria i història. Quin fet separa les 2 etapes? HS2: Historiadors,

Digitalitzam la PREHISTÒRIA ?

Page 2: Digitalitzam la prehistòria? - WordPress.com · PD1: Prehistòria i història. HS1: Quina és la diferència entre prehistòria i història. Quin fet separa les 2 etapes? HS2: Historiadors,

Aprendrem

les caracterí

stiques prin

cipals

de la preh

istòria a tra

vés de la prep

aració i

realitz

ació d'una presentació digital amb

KEYNOTE.

Després demostra

rem els

nostres

coneixements amb una prova de

SOCRATIVE.

Page 3: Digitalitzam la prehistòria? - WordPress.com · PD1: Prehistòria i història. HS1: Quina és la diferència entre prehistòria i història. Quin fet separa les 2 etapes? HS2: Historiadors,

Com ho farem?R

ESO

LENT

ENI

GM

ES

TR

EB

ALL

ANT

EN

GR

UP

APO

RTA

NT D

IBU

IXO

S ,

IMAT

GE

S I M

APE

SAMB LES SOLUCIONS

CREAREM UNA PRESENTACIÓ

DIGITAL

VIG

ILA

NT P

RE

SENT

AC

Serà possible?

Page 4: Digitalitzam la prehistòria? - WordPress.com · PD1: Prehistòria i història. HS1: Quina és la diferència entre prehistòria i història. Quin fet separa les 2 etapes? HS2: Historiadors,

Els enigmes es divideixen en

predifícils (PD) i històricosimples

(HS).

I estan ben relacionats uns amb els altres.

ARE YO

U RE

ADY?

Page 5: Digitalitzam la prehistòria? - WordPress.com · PD1: Prehistòria i història. HS1: Quina és la diferència entre prehistòria i història. Quin fet separa les 2 etapes? HS2: Historiadors,

Per escalfar...Com sabem allò que va passar en el passat?

Saps que són les fonts històriques?

Quines classes de fonts històriques podem trobar?

Page 6: Digitalitzam la prehistòria? - WordPress.com · PD1: Prehistòria i història. HS1: Quina és la diferència entre prehistòria i història. Quin fet separa les 2 etapes? HS2: Historiadors,

PD1 / HS 1-HS4PD1: Prehistòria i història.

HS1: Quina és la diferència entre prehistòria i història. Quin fet separa les 2 etapes?

HS2: Historiadors, qui són?

HS3: Com és l'eix cronològic entre la prehistòria i la història? Podries esmentar les edats i les etapes diferents?

HS4: El procés d'hominització. Què és i com es va dur a terme? Quins canvis es varen produir?

Page 7: Digitalitzam la prehistòria? - WordPress.com · PD1: Prehistòria i història. HS1: Quina és la diferència entre prehistòria i història. Quin fet separa les 2 etapes? HS2: Historiadors,

PD2/HS5-HS10PD2: El paleolític.

HS5: Paleolitic. Què significa això?

HS6: On vivien els primers humans? Nòmades, què és això?

HS7: De què s'alimentaven els nòmades?

HS8: Quina era la seva principal activitat? Què en treien d'ella?

HS9: Inventen el FOC. Com? Quan? Qui? Per què els servia?

HS10: La fabricació d'instruments. Què fabriquen? Com ho fan? Per què?

Page 8: Digitalitzam la prehistòria? - WordPress.com · PD1: Prehistòria i història. HS1: Quina és la diferència entre prehistòria i història. Quin fet separa les 2 etapes? HS2: Historiadors,

PD3/ HS11-HS15

PD3: El neolític.

HS11: Neolític. Què significa això? Quan es considera el seu inici? Per què es parla de Revolució Neolítica?

HS12: Origen agricultura i ramaderia. Aquí. Com va ser possible?

HS13: Sedentaris, per què són sedentaris? Quin paper té la dona en aquesta etapa?

HS14: Quines feines fan? Quines eines creen? Per què serveixen?

HS15: Poblat paleolític versus poblat neolític, quines diferències hi ha?

Page 9: Digitalitzam la prehistòria? - WordPress.com · PD1: Prehistòria i història. HS1: Quina és la diferència entre prehistòria i història. Quin fet separa les 2 etapes? HS2: Historiadors,

PD4/ HS16- HS19PD4: Edat dels metalls.

HS16: Quan comencen a descobrir metalls?

HS17: Metalls? Quins? Quan? Què fan amb ells? Com?

HS18: Quina relació tenen les següents paraules: artesans, comerç, navegació, carros, tribus, poblats i murades?

HS19: Megalitisme: menhir, dolmen, cromlec. Què són? Com són? Per què s'usaven?

HS20: Pots relacionar els megàlits amb algun tipus de ritus o màgia?

HS21: On en trobam avui dia? Quin significat els donen?

Page 10: Digitalitzam la prehistòria? - WordPress.com · PD1: Prehistòria i història. HS1: Quina és la diferència entre prehistòria i història. Quin fet separa les 2 etapes? HS2: Historiadors,

PD5/HS20-HS21PD5: Art i màgia.

HS22: Com era l'art? Quines figures destacaven?

HS23: Pintures rupestres. Què són? On es troben? Com es pinten? Què signifiquen? On en trobam a Espanya? I a les Illes Balears?

HS24: Quins foren els primers ritus religiosos?

HS25: On es troben els assentaments prehistòrics a les Illes Balears?

Page 11: Digitalitzam la prehistòria? - WordPress.com · PD1: Prehistòria i història. HS1: Quina és la diferència entre prehistòria i història. Quin fet separa les 2 etapes? HS2: Historiadors,

COM HO AVALUAREM?50% Keynote. 25 enigmes Històricodifícils.

50% Socrative. Prova tipus test.

SORT

Presentació Estructura

Lletres Colors

Imatges i dibuixos Mapes