Diapos col.laboratiu

of 15 /15
GRUP VERTIGEN COL.LABO RATIU

Embed Size (px)

Transcript of Diapos col.laboratiu

Page 1: Diapos col.laboratiu

GRUPVERTIGENCOL.LABORATIU

Page 2: Diapos col.laboratiu

La Col.laboració Online, ¿es millor que la Col.laboració Presencial?

Page 3: Diapos col.laboratiu

En comunicar i interaccionar surgeix automàticament algun tipus de col.laboració. Hi ha diverses formes de comunicar i per tant diverses formes de col.laboració.

Analitzem-ho doncs responen les seguents preguntes:

● Què vol, dir Col·laboració Online?● El gran exemple de col.laboracio online: LA WIKIPEDIA● quines eines de Col·laboració Online existeixen?● Com s'organitzaria de forma eficient un grup de treball online?● Quin són els errors dificultats típics en la col.laboració online? ● Col·laboració Online versus Col·laboració Presencial

INTRODUCCIO

Page 4: Diapos col.laboratiu

Què vol , d i r Col · laborac ió Onl ine

Definicio: El treball col·laboratiu es el conjunt de processos intencionals d'un grup per assolir objectius específics que permet que usuaris físicament distants realitzin un treball en conjunt en forma on - line ( en l.línia ) ,no es tracta només d'estalviar temps i / o diners, es tracta d'establir una nova relació amb companys d'estudi ( i / o de treball ) a través de les noves tecnologies.

Page 5: Diapos col.laboratiu

El gran exemple de col.laboracio online: LA WIKIPEDIA

La wikipedia: és un projecte per construir una enciclopèdia de contingut lliure que reuneixi tot el coneixement humà

wikipedia en xifres

versio castellanocreada en 20/05/2001

compta amb 1.139.704 articles

viquipedia (versio catala)creada en 16/03/2001

compta amb 442.198 articles

Page 6: Diapos col.laboratiu

Exemples d'eines col.laboratives online

HUDDLE. BASECAMP

WRIKE. WIKIS.

I moltissimes mes…

Page 7: Diapos col.laboratiu

Com s'organitzaria de forma eficient un grup de treball online?

Que es un grup de treball?

Grup és una formació social organitzada,composta per persones que interactuen amb altres, que tenen metes en comú, Les grups son marcades per l'estil de lideratge i l'actuació dels superiors, el que es diu cultura organitzativa.

Un grup es eficaç quan:

existeix fluidesa en la comunicació hi ha objectivitat en el funcionament en el si del

grup hi ha acceptació del lideratge donat

hi ha bona cohesió es corregeixen els problemes i conflicte s' aprofiten el potencials de tots els membres

de l equip de treball quan hi ha bona integracio dels components de

l equip de treball col.laboratiu.

Page 8: Diapos col.laboratiu

Quin són els errors i dificultats típics en la col.laboració online?

Encara que un treball col.laboratiu presenta moltes avantatges a l'hora de la realització del treball ja que no cal que els col.laboradors necesàriament tinguin una comunicació sincrònica del tot, el major desafiament és aconseguir la motivació i participació activa del recurs humà. A més, cal tenir en compte els aspectes tecnològics i econòmics, així com les polítiques de l'organització.

Page 9: Diapos col.laboratiu

Per evitar diferents

inconvenients en el treball col.laboratiu:

Organitzar correctament les tasques a realitzar i la repartició d'aquestes abans de inici del treball

La creacio de acords previs coherents i valids

Definicio de dates d'entrega, estil, correcció, horaris de conexió en cas de que sigui necesària la conexió sincrònica i les eines

s han de tenir en compte capacitats i facilitats que tingui cadascun dels col.laboradors

Page 10: Diapos col.laboratiu

VAM FER UNA ENQUESTA…

Page 11: Diapos col.laboratiu

i LES ENQUESTES DIUEN QUE…

Page 12: Diapos col.laboratiu

LES ENQUESTES DIUEN QUE…

Page 13: Diapos col.laboratiu

CONCLUSIONS FINALS: COL.LABORACIO ON LINE VERSUS COL.LABORACIO PRESENCIALEn realitat sera molt difícil poder dir si la col.laboració online és sempre millor que la col.laboració presencial. Sembla que per les dades recollides de les webs i links i també per l'enquesta realitzada veiem que:La col.laboració online té un bon futurLa col.laboració presencial té bona salut però les noves generacions cada vegada més prefereixen col.laborar en lineaLa col.laboració online obre noves vies de millora de la comunicació en diversos àmbits com l'academic, empresarial, comercial...Segons en quin treball col.laboratiu, saber si aquest serà més fructífer si és on line o presencial, marcarà la diferencia per a arrivar a lesxcelencia.

Page 14: Diapos col.laboratiu

La Col.laboració Online, ¿es millor que la Col.laboració Presencial?

Page 15: Diapos col.laboratiu