Desazkundea ri buruzko i · PDF fileGarapen Iraunkorra deitu zaion hori Garapen Iraunkorra...

Click here to load reader

 • date post

  25-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Desazkundea ri buruzko i · PDF fileGarapen Iraunkorra deitu zaion hori Garapen Iraunkorra...

 • Desazkundearen oinarriak...Desazkundearen oinarriak...Desazkundearen oinarriak...Desazkundearen oinarriak...

  D esazkundea esazkundea esazkundea esazkundea mugimendua pentsakera politiko, ekonomiko eta soziala lantzen dituen korrontea da eta edozeren gainetik hazkunde ekonomikoa bilatzen duen garapen ereduaren aurka egiten du, lehentasun hori ez baitago lotuta

  pertsonen bizi kalitatea eta ongizatea ekartzearekin.

  Gizakien eta Naturaren arteko harremana konponduko dituen, iraunkortasun ekologikoranzko eta gizartearen demokratizaziorako bidea

  proposatzen ditu.

  Zergatik ez dira gauza beraZergatik ez dira gauza beraZergatik ez dira gauza beraZergatik ez dira gauza bera

  HAZKUNDEA eta GARAPENA?HAZKUNDEA eta GARAPENA?HAZKUNDEA eta GARAPENA?HAZKUNDEA eta GARAPENA? ... garapen kontzeptua era zabalean ulertuz, ez baliabide naturalen gehitze gisa bakarrik, baizik eta osasuna, ongizatea eta barne oreka, kultura bezala. Horrela, desazkunde materialak garapena dakarke, harreman bihozberagoak, aberatsagoak, pertsona gisa hazten lagunduko diguten balio eta

  esperientzien hezkuntza.

  ...Ibai batek gainezka egiten duenean behera egitea ...Ibai batek gainezka egiten duenean behera egitea ...Ibai batek gainezka egiten duenean behera egitea ...Ibai batek gainezka egiten duenean behera egitea nahi izaten dugun bezala, ura bere ibilgura itzultzea, nahi izaten dugun bezala, ura bere ibilgura itzultzea, nahi izaten dugun bezala, ura bere ibilgura itzultzea, nahi izaten dugun bezala, ura bere ibilgura itzultzea,

  gauza bera gertatzen da egungo egoera jasangaitzarekin. gauza bera gertatzen da egungo egoera jasangaitzarekin. gauza bera gertatzen da egungo egoera jasangaitzarekin. gauza bera gertatzen da egungo egoera jasangaitzarekin. Desaztea ez da, beraz, gauza txarra, Desaztea ez da, beraz, gauza txarra, Desaztea ez da, beraz, gauza txarra, Desaztea ez da, beraz, gauza txarra,

  gauza beharrezkoa baizik.gauza beharrezkoa baizik.gauza beharrezkoa baizik.gauza beharrezkoa baizik.

  Serge Latouche

  PETROLIOAREN GAILURRAPETROLIOAREN GAILURRAPETROLIOAREN GAILURRAPETROLIOAREN GAILURRA

  Petrolioa baliabide

  mugatua izanik, ia erabat

  baliabide horretan oinarrituriko

  garapen eredua kale egitera

  behartuta dago. Petrolioa gero

  eta urriagoa da edo eskuratzea

  garestiagoa, garraioa, elikadura

  eta etxe eta industrian

  erabilitako energia gero eta

  garestiago eginez. Gauza bera

  gertatzen da beste

  baliabideen gehiegizko

  ustiaketarekin (ura, lur

  emankorrak...) gizakiak

  hazkunde ekonomikoaren

  mesedetan zarrasteldu

  dituenak.

  ZERGATIK DA ZERGATIK DA ZERGATIK DA ZERGATIK DA BEHARREZKOA BEHARREZKOA BEHARREZKOA BEHARREZKOA DESAZKUNDEA?DESAZKUNDEA?DESAZKUNDEA?DESAZKUNDEA? Bizi dugun krisia DIMENTSIO ASKOKO dela eta, ez baita ekonomikoa soilik, baita SOZIAL, INGURUMENEKO eta GIZATIARRA ere. Paradigma aldaketa bat eskatzen du: jarreren eta

  ekintzen aldaketa.

  Honakoak dira gaur egun parez pare ditugun krisiak: ekologikoa, soziala, ekologikoa, soziala, ekologikoa, soziala, ekologikoa, soziala, energetikoa, zaintzen energetikoa, zaintzen energetikoa, zaintzen energetikoa, zaintzen

  ingurukoa.ingurukoa.ingurukoa.ingurukoa.

  2013

  Eredu kapitalistaren ekoizpenEredu kapitalistaren ekoizpenEredu kapitalistaren ekoizpenEredu kapitalistaren ekoizpen----lanlanlanlan----kontsumo ekuazioak, kontsumo ekuazioak, kontsumo ekuazioak, kontsumo ekuazioak,

  benetanbenetanbenetanbenetan, zoriontsu egiten gaitu?, zoriontsu egiten gaitu?, zoriontsu egiten gaitu?, zoriontsu egiten gaitu?

  Helburua:

  Desazkundearen proposamena produkzioa jaistea da, kontsumoa maila zentzudunetara murriztea eta norbanako eta kolektiboengan

  giza balioak sustatzea, pentsamendu sortzailetiko alternatibekin batera.

  Garapen jasangaitzaren ordez, BEHARREZKOA soilik

  eduki.

  8... BER-ak: BERrebaluatu, BERbaliotu, kontzeptuak

  BERmamitu, BERregituratu, BERbanatu, BERtakotu, BERtokitu, kontsumoa

  murriztu eta BERmurriztu, BERrerabili, BERziklatu,

  BERrikasi, ...

  Iraungo duten ondasunak ekoiztu, konpondu, ez xahutu

  baliabideak eta ez lotu GEHIAGO EDUKITZEA

  zoriontasunarekin.

  Elikadura Burujabetza. Herri

  guztien elikagarri onak

  kontsumitzeko eskubidea da,

  kulturalki egokiak,

  eskuragarriak, ekologikoak;

  bertoko produkzio sistema

  erabiliz ekoiztuak.

  DesazkundeaDesazkundeaDesazkundeaDesazkundeari buruzko irizpideakri buruzko irizpideakri buruzko irizpideakri buruzko irizpideak

  KLIMA KRISIA

  POLITIKA KRISIA

  ENERGIA KRISIA

 • ekonomiaren ingurukoak baino lehenago. Bertako Elikadura Burujabetza lehenetsiko dutenak, eta nazio arteko harreman ekonomikoak Bidezko Merkataritzaren arauak jarraituz izango dituztenak. Denbora Bankuak, diru gabeko truke taldeak eta gertuko kontsumoa egiten saiatu. Zure auzoari lagunduko diozu.

  Coordinadora Estatal Comercio Justo: Coordinadora Estatal Comercio Justo: Coordinadora Estatal Comercio Justo: Coordinadora Estatal Comercio Justo:

  http://comerciojusto.org

  www.konsumoresponsable.coop/

  mercado-social

  Goteo.org/project/desarrollando-

  elmercado- de-economia-solidaria

  KONTSUMITU... 100%... ENERGIA KONTSUMITU... 100%... ENERGIA KONTSUMITU... 100%... ENERGIA KONTSUMITU... 100%... ENERGIA BERRIZTAGARRIA.BERRIZTAGARRIA.BERRIZTAGARRIA.BERRIZTAGARRIA. Jadanik posible duzu energia era arduratsuan eta aldaketa klimatikoari eragin gabe kontsumitzea. Gainera, energia berriztagarrien inguruko inbertsio zuzena egiteko aukera duzu Som-Energa, Goiener eta horrelako kooperatibetan

  bazkide eginez eta parte hartuz.

  www.somenergia.coop www.goiener.com

  TRUKATU, BANATU, TRUKATU, BANATU, TRUKATU, BANATU, TRUKATU, BANATU, BERRERABILI, KONPONDU; IZAN BERRERABILI, KONPONDU; IZAN BERRERABILI, KONPONDU; IZAN BERRERABILI, KONPONDU; IZAN KONTZIENTE ZURE KONTZIENTE ZURE KONTZIENTE ZURE KONTZIENTE ZURE KONTSUMOAK DUEN KONTSUMOAK DUEN KONTSUMOAK DUEN KONTSUMOAK DUEN GARRANTZIAZ.GARRANTZIAZ.GARRANTZIAZ.GARRANTZIAZ. Gure kontsumo eredua erabili eta bota arauan oinarritzen da. Eredu horren barruan herritarrak kontsumitzaile soilaren papera du. Beharrezkoa da truke paradigma berriak pentsatzea, etikan eta ekologian oinarrituriko irizpideak dituztenak,

  EkoizpenEkoizpenEkoizpenEkoizpen----kontsumokontsumokontsumokontsumo----lanlanlanlan hirukoa birpentsatu behar dugu, horrekin Bizi Ona lortzen ez

  dela kontuan izanik.

  Ingurura begiratzea, kultura zaharrei eta kultura zaharrei eta kultura zaharrei eta kultura zaharrei eta gure aitongure aitongure aitongure aiton----amonei amonei amonei amonei begiratzeabegiratzeabegiratzeabegiratzea beharrezkoa da, ondo dakitelako Naturarekin bat bizitzea, alferrik

  xahutu eta kontsumitu gabe.

  Lurra ez da gurea, geu gara harenak.

  Nola saldu edo erosi litezke zerua edo Lurraren beroa?

  (Seathl sioux buruzagiaren eskutitza Franklin Pierce EEBBetako lehendakariari)

  D esazkundea ez da proposamen esazkundea ez da proposamen esazkundea ez da proposamen esazkundea ez da proposamen berria. berria. berria. berria. Castoriadis, Georgescu eta Roegen bezalako

  ekonomilari eta filosofoek defendatzen dute eta nazioarteko adierazpenetan proposatzen da garapena naturako mugei egokitzeko

  beharra.

  Garapen Iraunkorra Garapen Iraunkorra Garapen Iraunkorra Garapen Iraunkorra deitu zaion hori kontraesana kontraesana kontraesana kontraesana da, eta Kapitalismo Kapitalismo Kapitalismo Kapitalismo Berde Berde Berde Berde delakoa ere, sistema bera mozorrotzeko trikimailua. Manipulazio honen adibide bat efizientziaren errebote efektua da. Lehengai gutxirekin edo kutsadura gutxiagoren bidez zerbait ekoiztea lortzen denean, produktu horren ale gehiago ekoizteko joera izaten da eta,

  ondorioz, gehiago kutsatzea eta lehengai

  gehiago kontsumitzen da.

  Gaur egun hazkunde ekonomikoak lotura zuzena

  du inpaktu ekologikoarekin.

  Mundu mugatu batean hazkunde esponentzialak mugagabe jarraitu dezakeela uste duena, erotuta dago

  edo ekonomista da

  (Kenneth Boulding)

  Kontuan hartu behar genuke aberastasuna ez dagokiola soilik gauza materialei eta Barne Produktu Barne Produktu Barne Produktu Barne Produktu GordinakGordinakGordinakGordinak (BPG), adierazle ekonomiko bat, ez duela balio pertsona baten

  edo herri baten zoriona neurtzeko.

  pertsona horien senideek ezin

  dituztelako zaindu haien beharra

  dela eta.

  Zor Ekologikoa.Zor Ekologikoa.Zor Ekologikoa.Zor Ekologikoa. Iparraldekoen

  garapenak Hegoaldekoen lehengaiak

  arpilatzen ditu.

  Bizi Onaren filosofiak: Bizi Onaren filosofiak: Bizi Onaren filosofiak: Bizi Onaren filosofiak: Komunitatea

  elkartzeko tresna eta Natura

  eskubidedun subjektu gisa ikusten du.

  IparIparIparIpar----Hego Justiziaren aldeko Hego Justiziaren aldeko Hego Justiziaren aldeko Hego Justiziaren aldeko

  mugimenduek mugimenduek mugimenduek mugimenduek oroitarazten digute gure

  sistemak dakartzala...:

  Ekonomia zorraEkonomia zorraEkonomia zorraEkonomia zorra. Herrialde pobretuei

  azpiegiturak eraikitzeko eman ziren

  maileguak itzultzea exijitzen zaie,

  gehiegikeriazko interesekin, eta zor

  hori ordaindu behar dute haien

  benetako beharretan inbertitu ezin

  dutelarik.

  Zaintzen zorraZaintzen zorraZaintzen zorraZaintzen zorra. Erbesteratu behar izan

  duten pertsone