Dell E2221HN Dell Display Manager Ghid de utilizare

17
Dell E2221HN/E2421HN Dell Display Manager (Director Afișaj Dell ) Manualul utilizatorului Model Monitor : E2221HN/E2421HN Model regulator : E2221HNf/E2421HN

Transcript of Dell E2221HN Dell Display Manager Ghid de utilizare

Page 1: Dell E2221HN Dell Display Manager Ghid de utilizare

Dell E2221HN/E2421HN

Dell Display Manager (Director Afișaj Dell )

Manualul utilizatorului

Model Monitor : E2221HN/E2421HN

Model regulator : E2221HNf/E2421HN

Page 2: Dell E2221HN Dell Display Manager Ghid de utilizare

NOTĂ: O NOTĂ indică informații importante care vă ajută să utilizați mai bine produsul dvs..

Drepturi de copiere © 2019 Dell Inc. sau subsidiarele. Toate drepturile sunt rezervate. Dell, EMC, și alte drepturi sunt drepturi ale Dell Inc. sau subsidiarele. Alte drepturi pot fi drepturi ale respectivilor proprietary

2020 – 09

Rev. A00

2 |

Page 3: Dell E2221HN Dell Display Manager Ghid de utilizare

Conținut

Sumar ................................................................ 4

Utilizând Dialogul Quick Settings (Setări rapide) ... 5

Setarea funcțiilor de afișare de bază ..................... 6

Alocarea modurilor presetate aplicațiilor ............... 8

Organizarea Windows cu Easy Arrange (Aranjare Ușoară) .............................................................. 9

Gestionarea intrărilor video multiple .................... 11

Restaurarea pozițiilor de aplicație ........................ 13

Aplicarea caracteristicilor de conservare a energiei ....................................................................... 15

Depanare ..........................................................16

Conținut | 3

Page 4: Dell E2221HN Dell Display Manager Ghid de utilizare

Sumar

Dell Display Manager este o aplica ie Microsoft Windows utilizat° pentru a gestiona un monitor sau un grup de monitoare. Permite reglarea manual° a imaginii a ˛ate, alocarea set°rilor automate, gestionarea energiei, organizarea ferestrelor, rotirea imaginilor i alte caracteristici pe monitoarele Dell selectate. Dup° instalare, Dell Display Manager ruleaz° de ecare dat° când sistemul porne˛te i plaseaz° pictograma în tava de noti care. Informa iile despre monitoarele conectate la sistem sunt disponibile atunci când plasa i cursorul pe pictograma tav° de not care.

NOTĂ: Dell Display Manager folosește canalul DDC / CI pentru a comunica cu monitorul. Asigurați-vă că DDC / CI este activat în meniu, după cum urmează.

4 | Sumar

E2221HN/E2421HN

Page 5: Dell E2221HN Dell Display Manager Ghid de utilizare

Utilizând Dialogul Quick Settings (Setări rapide) Face i clic pe pictograma tav° notiÿcare Dell Display Manager pentru a deschide caseta de dialog Quick Settings (Setări rapide). Atunci când mai multe modele Dell acceptate sunt conectate la computer, poate ÿ selectat un anumit monitor int° utilizând meniul. Caseta de dialog Quick Settings (Setări rapide) permite ajustarea convenabil° a nivelurilor de luminozitate i contrast ale monitorului. Pute i selecta Manual Mode (modul Manual ) sau Auto Mode (Mod Auto), iar rezolu ia ecranului poate ÿ modiÿcat°.

E2221HN/E2421HN

Cutia de dialog Quick Settings (Setări rapide) prevede de asemenea acces la interfa a avansat° utilizator Manager Aÿ˝aj care este folosit° pentru a ajusta func iile de baz°, modul auto conifgurare i acces la alte caracteristici.

Utilizând Dialogul Quick Settings (Setări rapide) | 5

Page 6: Dell E2221HN Dell Display Manager Ghid de utilizare

Setarea funcțiilor de a�șare de bază

Se poate selecta Manual Mode (Modul Manual) care d˜ voie s˜ selecta°i manual modul presetat sau selecta°i modul sau selecta°i Auto Mode (Mod Auto) care se aplic˜ unui mod presetat bazat pe aplica°ia activ˜. Un mesaj pe ecran aÿ˝eaz˜ modul curent de presetare atunci când se schimb˜. Brightness and Contrast (Luminozitate i Contrastul) selectat˜ a monitorului pot de asemenea s˜ ÿe direct ajustate din folderul Basic (de Bază).

E2221HN/E2421HN

NOTĂ: Atunci când sunt conectate mai multe monitoare Dell, selectați “Enable display matrix control” ("Activați controlul matricei de a�șare") pentru a aplica comenzile de luminozitate, contrast și presetare a culorilor pentru toate monitoarele.

6 | Setarea funcțiilor de a�șare de bază

Page 7: Dell E2221HN Dell Display Manager Ghid de utilizare

Setarea funcțiilor de a�șare de bază | 7

E2221HN/E2421HN

Page 8: Dell E2221HN Dell Display Manager Ghid de utilizare

Alocarea modurilor presetate aplicațiilor

Fila Auto Mode (Mod Auto) v˜ permite s˜ asocia°i un anumit Preset Mode (Mod Prestabilit) cu o anumit˜ aplica°ie i s˜-l aplica°i automat. Când Auto Mode (Modul Auto) este activat, Dell Display Manager (Director Aÿ˛aj Dell ) trece automat la Preset Mode (Modul Presetare) corespunz˜tor ori de câte ori este activat˜ aplica°ia asociat˜. Preset Mode (Modul Presetat) alocat unei anumite aplica°ii poate ÿ acela i pe ÿecare monitor conectat sau poate varia de la un monitor la altul

Managerul de aÿ˛are Dell este preconÿgurat pentru multe aplica°ii populare. Pentru a ad˜uga o nou˜ aplica°ie în lista de atribuire, glisa°i pur i simplu aplica°ia de pe desktop, din meniul Start Windows sau din alt˜ parte i plasa°i-o pe lista curent˜.

NOTĂ: Prescripțiile Preset Mode (Mod Presetat) pentru �șiere batch, scripturi, încărcări, și �șiere ne-executabile ca și arhive zip sau pachete �șiere, nu au support.

De asemenea, pute°i conÿgura modul Presetare de joc pentru a ÿ utilizat ori de câte ori o aplica°ie Direct3D ruleaz˜ în modul ecran complet. Pentru a împiedica o aplica°ie s˜ utilizeze modul, atribui°i un alt mod prestabilit.

8 | Alocarea modurilor presetate aplicațiilor

E2221HN/E2421HN

Page 9: Dell E2221HN Dell Display Manager Ghid de utilizare

Organizarea Windows cu Easy Arrange (Aranjare Ușoară)

Pe monitoarele Dell acceptate, Easy Arrange (Aranjare ușoară) permite s˜ aranja°i cu u˛urin° ferestrele deschise într-una din machetele pred nite prin tragerea lor în zone. Ap˜sa°i ">" sau utiliza°i tasta Page Up / Page Down pentru a g˜si mai multe machete. Pentru a crea un aspect personalizat, aranja°i ferestrele deschise i apoi face°i clic pe Save (Salvați).

Organizarea Windows cu Easy Arrange (Aranjare Ușoară) | 9

E2221HN/E2421HN

Pentru Windows 10, pute°i aplica diferite machete de ferestre pentru ecare desktop virtual.

Dac˜ utiliza°i de multe ori caracteristica snap Windows, selecta°i “Hold down the SHIFT key to enable zone positioning” (“Țineți apăsată tasta SHIFT pentru a activa poziționarea zonei”). Acest lucru confer˜ prioritate Windows-ului Easy Arrange (Aranjare ușoară). Apoi va trebui s˜ ap˜sa°i tasta Shift pentru a utilizat˜ pozi°ionarea Easy Arrange (Aranjare ușoară).

NOTĂ: Unele aplicații necesită o rezoluție minimă eficientă pentru afișare. Este posibil ca aplicația să nu se încadreze într-o zonă Aranjare Ușoară dacă aceasta este mai mică decât dimensiunea dorită a ferestrei.

Page 10: Dell E2221HN Dell Display Manager Ghid de utilizare

E2221HN/E2421HN

Dac˜ utiliza°i mai multe monitoare într-o matrice sau matrice, Easy Arrange (Aranjare ușoară) layout-ul poate aplicat pe toate monitoarele ca un singur desktop. Selecta°i “Span multiple monitors” (“Montați mai multe monitoare”) pentru a activa aceast˜ caracteristic˜. Trebuie s˜ alinia°i corect monitoarele pentru a le utiliza e cient.

10 | Organizarea Windows cu Easy Arrange (Aranjare Ușoară)

E2221HN/E2421HN

Page 11: Dell E2221HN Dell Display Manager Ghid de utilizare

Gestionarea intrărilor video multiple

Fila Input Manager (Introducere Manager) ofer˜ moduri convenabile de a gestiona mai multe intr˜ri video conectate la monitorul Dell. Acesta faciliteaz˜ comutarea între intr˜ri în timp ce lucra°i cu mai multe computere.

Toate porturile video de intrare disponibile pentru monitor sunt listate. Pute°i da ÿec˜rei intr˜ri un nume dup˜ cum dori°i. Salva°i modiÿc˜rile dup˜ editare.

Pute°i deÿni o tast˜ de comand˜ rapid˜ pentru a comuta rapid la intrarea dvs. preferat˜ i o alt˜ tast˜ de comenzi rapide pentru a comuta rapid între dou˜ intr˜ri dac˜ lucra°i adesea între ele.

Gestionarea intrărilor video multiple | 11

E2221HN/E2421HN

Page 12: Dell E2221HN Dell Display Manager Ghid de utilizare

Pute i utiliza lista derulant° pentru a comuta la orice surs° de intrare disponibil°.

12 | Gestionarea intrărilor video multiple

E2221HN/E2421HN

NOTĂ: DDM comunică cu monitorul chiar și atunci când monitorul a�șează imagine video de la alt computer. Puteți instala DDM pe computerul pe care îl utilizați frecvent și puteți controla comutarea de la ea. De asemenea, puteți instala DDM pe alte computere conectate la monitor.

Page 13: Dell E2221HN Dell Display Manager Ghid de utilizare

Restaurarea pozițiilor de aplicație

DDM v˜ poate ajuta s˜ restaura°i ferestrele de aplica°ie în pozi°iile lor atunci când v˜ reconecta°i computerul la monitor (e). Pute°i accesa rapid aceast˜ caracteristic˜ f˜când clic dreapta pe pictograma DDM din tava de notiÿcare.

Dac˜ alege°i “Auto-restore window layout” (“Refacerea automată a ferestrei”), pozi°iile ferestrelor de aplicare sunt urm˜rite i memorate de c˜tre DDM. DDM pune automat ferestrele de aplica°ie în pozi°iile ini°iale atunci când reconecta°i PC-ul la monitorul (monitorii).

Dac˜ dori°i s˜ v˜ întoarce°i la un aspect preferat dup˜ ce a°i mutat ferestrele aplica°iei în jurul valorii de, pute°i mai întâi “Save current window layout” (“Salvați aspectul ferestrei curent”) i mai târziu “Restore saved window layout” (“Restaurați aspectul ferestrei salvate”).

Restaurarea pozițiilor de aplicație | 13

Page 14: Dell E2221HN Dell Display Manager Ghid de utilizare

Puteți utiliza monitoare cu diferite modele sau rezoluții în rutina zilnică și puteți aplica diferite layout-uri de ferestre pe ele. DDM este capabil să cunoască monitorul pe care l-ați reconectat și să restaurați pozițiile aplicației în consecință.

În cazul în care trebuie să înlocuiți un monitor într-o configurație a matricei de monitor, puteți salva aspectul ferestrei înainte de a înlocui și restabili aspectul după instalarea unui nou monitor.

NOTĂ: Ar trebui să păstrați aplicațiile în execuție pentru a beneficia de această caracteristică. DDM nu lansează aplicații.

14 | Restaurarea pozițiilor de aplicație

Page 15: Dell E2221HN Dell Display Manager Ghid de utilizare

Aplicarea caracteristicilor de conservare a energiei

Aplicarea caracteristicilor de conservare a energiei | 15

E2221HN/E2421HN

Pe modelele Dell acceptate, tab-ul Options (Opțiuni) este disponibil care ofer˜ op°iuni de economisire a energiei PowerNap. Pute°i alege s˜ seta°i luminozitatea monitorului la un nivel minim sau s˜ pune°i monitorul în starea de repaus când este activat screensaverul.

Alte comenzi scurte

Puteți defini taste rapide pentru acces imediat la următoarele funcții DDM:

• Tasta de comandă rapidă a programului: pentru a deschide imediat caseta Setări Rapide.

• Tasta de comandă rapidă pentru Aranjare Ușoară MRU: pentru a administra rapid cele 5 machete de ferestre folosite recent.

• Tasta de comandă rapidă pentru fereastra aplicației: pentru a lansa un meniu rapid al opțiunilor în Modul Auto și Aranjare Ușoară.

Page 16: Dell E2221HN Dell Display Manager Ghid de utilizare

Depanare

Dac˜ DDM nu func°ioneaz˜ cu monitorul, DDM va aÿ˝a pictograma de mai jos în tava de notiÿcare.

Ap˜sa°i icoana, DDM aÿ˝eaz˜ un mesaj de eroare mai detaliat.

Re°ine°i c˜ DDM func°ioneaz˜ numai cu monitoare marca Dell. Dac˜ utiliza°i monitoare de la al°i produc˜tori, DDM nu le suport˜.

Dac˜ DDM nu reu˝e˝te s˜ detecteze i / sau s˜ comunice cu un monitor Dell sus°inut, v˜ rug˜m s˜ lua°i mai jos ac°iuni pentru depanare:

1. Asigurați-vă că cablul video este conectat corect între monitor și computer.Asigurați-vă că conectorii sunt bine poziționați.

2. Veri�cați monitorul OSD pentru a vă asigura că DDC / CI este activat.

3. Asigurați-vă că aveți driverul cardului gra�c corect de la furnizor (Intel, AMD,NVIDIA, etc.). Conducătorul gra�c este adesea cauza eșecului DDM.

4. Scoateți toate stațiile de andocare, prelungitoarele de cablu și convertoareleîntre monitor și portul gra�c. Unele extinderi cu costuri reduse, hub-uri sauconvertoare pot să nu �e acceptare de DDC / CI în mod corespunzător șipot să nu reușească DDM. Actualizați driverul unui astfel de dispozitiv dacăeste disponibilă cea mai recentă versiune.

5. Restartați computerul.

16 | Depanare

Page 17: Dell E2221HN Dell Display Manager Ghid de utilizare

Modele de monitor Dell livrate mai devreme de 2013 și serii D de la Dell.Pentru mai multe informații, consultați www.dell.com/support/monitors.

Monitoare de jocuri care utilizează tehnologia G-sync bazată pe Nvidia

Ecranele virtuale și wireless nu acceptă DDC / CI

Pentru unele modele timpurii ale monitorului DP 1.2, poate � necesar sădezactivați MST / DP 1.2 utilizând OSD-ul monitorului

Dac˜ computerul este conectat la Internet, vi se va solicita s˜ face°i actualizare la o nou˜ versiune a DDM atunci când este disponibil˜. Se recomand˜ s˜ desc˜rca°i i s˜ instala°i cea mai recent˜ aplica°ie DDM.

De asemenea, pute°i veriÿca o versiune nou˜ f˜când clic dreapta pe pictograma DDM în timp ce ap˜sa°i i men°ine°i ap˜sat˜ tasta "Shift".

Depanare | 17

Este posibil ca DDM s˜ nu func°ioneze cu monitoarele de mai jos: