De residu a recurs

of 8 /8
Deresiduarecurs 20anysdegestióderesidus aCatalunya manelgiletal. Ramonbalasch(ed.)

Embed Size (px)

Transcript of De residu a recurs

 • De residu a recurs20 anys de gesti de residus a Catalunya

  manel gil et al.Ramon balasch (ed.)

  FOLLETO RESIDUS Nou 2.indd 1 10/10/13 20:38

 • 2

  SUMARI

  A tall de prembul 16Francesc Gir i FontanalsJordi Macarro i Canal

  Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus 21

  Presentaci 37Artur Mas i Gavarr 38President de la Generalitat de Catalunya

  Santi Vila i Vicente 40Conseller de Territori i Sostenibilitat

  Josep Enric Llebot i Rabagliati 42Secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat

  Josep Maria Tost i Borrs 44Director de lAgncia de Residus de Catalunya

  BLOC 0 46eL PAPer de Les instituCiOns, Les emPreses i LA sOCietAt CiviL

  1. 20 Anys de POLtiques de residus AL GOvern de LA GenerALitAt 49

  Albert Vilalta i Gonzlez 50 Conseller de Medi Ambient 1991-1996

  Francesc Gutirrez i Ferrndez 53Gerent de la Junta de Residus 1992-1999

  Ramon Tella i Ribes 54Gerent de lAgncia de Residus de Catalunya 1999-2004

  Manuel Hernndez i Carreras 55Director de lAgncia de Residus de Catalunya 2004-2006

  Genoveva Catal i Bosch 58Directora de lAgncia de Residus de Catalunya 2006-2011

  2. LAPOstA de Les instituCiOns LOCALs 61

  Associaci Catalana de Municipis 62Miquel Buch i Moya. President

  Federaci de Municipis de Catalunya 63Joan Castao. President de la Comissi de Medi Ambient

  rea Metropolitana de Barcelona 64Xavier Trias i Vidal de Llobatera. President

  Diputaci de Barcelona 65Salvador Esteve i Figueras. President

  Diputaci de Girona 66Joan Giraut Cot. President

  Diputaci de Lleida 67Joan Re i Huguet. President

  Diputaci de Tarragona 68Josep Poblet i Tous. President

  Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat 69Joan Puigdollers i Fargas. President

  Associaci de Municipis Catalans per a la recollida porta a porta 70Jordi Baucells i Ribas. President

  3. eL treBALL deL mn emPresAriAL 71

  Consell de Cambres de Catalunya 72Miquel Valls i Maseda. President

  Foment del Treball Nacional 73Joaquim Gay de Montell. President

  PIMEC 74Vicen Moreno i Torn. President

  REPACAT 75Albert Codina. President

  RECICAT i ACESER 76Montse Vila i Puigcercs. Presidenta

  Gremi de Recuperaci de Catalunya Xavier Riba. President

  Associaci Catalana dInstallacions de Tractament de Residus Especials (ACITRE) 79Vctor Rebollo. President

  Associaci dEmpreses del Sector Qumic de Tarragona (AEQT) 80Joan Pedrerol i Gallego. President

  COMPOSTCAT 81Drius Anglada Sancho. President

  Associaci Catalana dEnvasadors dAigua (ACEA) 82Xavier Civit i Fons. President

  4. LesfOr de Les entitAts sindiCALs, AmBientALs i sOCiALs 83

  Comissions Obreres 84Joan Carles Gallego. Secretari general

  Uni General de Treballadors 85Josep Maria lvarez. Secretari general

  Uni de Pagesos 86Joan Caball. Coordinador nacional

  Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 87Francesc Boronat Sans. President

  Centre dEcologia i Projectes Alternatius (CEPA) 88Josep Llus Moner. Soci fundador

  Ecologistes en acci, Depana i Greenpeace 89Joan Pons i Valls. Grup de residus

  Fundaci per a la Prevenci de Residus i Consum Responsable 92Merc Girona. Presidenta

  Confederaci dAssociacions de Vens de Catalunya 93Jordi Gir. President

  5. LAGnCiA de residus de CAtALunyA, Les PersOnes 95

  FOLLETO RESIDUS Nou 2.indd 2 10/10/13 20:38

 • 3

  BLOC 1 102 eL fACtOr residu

  1. residus, medi AmBient i sOCietAt 105

  els residus, de menyspreats a preats 106Pere Torres i GrauSecretari dEmpresa i Competitivitat Departament dEmpresa i Ocupaci

  els residus i el canvi climtic 110 Salvador Samitier i Mart Iaki Gili Juregui Oficina Catalana del Canvi Climtic

  el finanament de la millora de la gesti dels residus municipals i la lluita contra el canvi climtic 115Josep Garriga Coordinador de la Taula Residus - Canvi Climtic Fundaci Frum Ambiental

  residus i medi ambient 119 Xavier Gabarrell Departament dEnginyeria Qumica Institut de Cincia i Tecnologia Ambientals (ICTA). Grup de Recerca Sostenipra. (UAB)

  Catalunya i les emissions de CO2 124Elvira Carles Directora de la Fundaci Empresa i Clima

  Limpacte ambiental i la salut de les persones 129 Joaquim Rovira1,2, Montse Mari1,2, Mart Nadal1, Marta Schuhmacher1,2, Jos L. Domingo1 1Laboratori de Toxicologia i Salut Mediambiental, IISPV, Universitat Rovira i Virgili 2Departament dEnginyeria Qumica, Universitat Rovira i Virgili

  Aproximaci antropolgica al reciclatge 133 i els llaos socials Dra. Cecilia Montero Mrtola Antroploga. Investigadora independent Tutora de la UNED

  La dimensi social dels residus 137 Enric Pol Catedrtic de Psicologia Social i Ambiental Universitat de Barcelona

  2. LA nOvA CuLturA deLs residus 143

  fiscalitat i residus 144 Dr. Ignasi Puig Ventosa ENT Medi Ambient i Gesti

  de residus a recursos, el sistema de retorn denvasos com a vector de canvi 148 Domingo Jimnez Beltrn President honorfic de Retorna. Exdirector de lAgncia Europea de Medi Ambient

  Present i potencial futur del siG decoembes 152 scar Martn Riva Director general dEcoembes

  noves formes de consum: la reducci de bosses de plstic dun sol s 156 Margarita Muoz Directora Medi Ambient Mercadona

  Pacte per la roba 158 Chema Elvira President de Roba Amiga

  del residu mnim a lestratgia Catalana residu Zero 162 Merc Girona Presidenta de la Fundaci per la Prevenci de Residus i el Consum Responsable. Scia fundadora del CEPA

  fi de la vida del residu: cap a la societat de la prevenci i la valoritzaci del subproducte, no del residu 166 Rafel Audivert Arau Advocat. Professor associat de Dret Administratiu UAB Jssica Ramrez Cantero Advocada

  el residu, recurs energtic 170 Maite Masi i Ayala Directora de lInstitut Catal dEnergia

  3. LA Gesti efiCient: BenefiCis i OPOrtunitAts Per A LeCOnOmiA 175

  La transici cap a una economia verda: reptes i oportunitats per crixer en lmbit dels residus 176 Alba Cabaas Varales Directora rea Tcnica de Foment del Treball

  enginyeria i indstria catalana per a un mercat global 179 Jordi Sala Managing Director, CEO Masias Recycling

  situaci de les empreses de medi ambient a Catalunya 183 Ramon Roca i Enrich President de Fundaci Frum Ambiental i president de Ros Roca Group

  La cultura del valor per a la societat 187 lvaro Feliu JofreAssessor Fundaci Frum Ambiental

  un sector estratgic generador de coneixement 190 Miquel Rigola Laboratori dEnginyeria Qumica i Ambiental. Universitat de Girona

  FOLLETO RESIDUS Nou 2.indd 3 10/10/13 20:38

 • 4

  BLOC 2 194 LA JerArquiA de Gesti deLs residus: de LA PrevenCi AL dest finAL

  1. LA Gesti PreventivA: un CAnvi de PArAdiGmA 197

  Lestratgia Catalunya 2020 i ls eficient dels recursos com a estratgia de competitivitat empresarial 198 Tatiana Fernndez Departament dEconomia i Coneixement Generalitat de Catalunya

  reduir els residus: reduir el consum i reduir la producci 202 Montse Peiron Gurdia Centre de Recerca i Informaci en Consum Revista Opcions

  el malbaratament alimentari Paco Muoz-Gutirrez Oficina de Medi Ambient Universitat Autnoma de Barcelona

  Hbits de consum que estalvien residus i diners Rosa Garcia Fundaci Prevenci de Residus i Consum Responsable

  Lanlisi i la gesti del cicle de vida Pere Fullana i Palmer, Alba Bala Gala Ctedra UNESCO de Cicle de Vida i Canvi Climtic (ESCI-UPF) Premi Medi Ambient 2008

  disseny per a la prevenci dels envasos Dr. Joan Rieradevall i Pons Departament dEnginyeria Qumica Investigador Sostenipra. ICTA. UAB

  els plans empresarials de prevenci denvasos Esther Colino Cap del Departament dEnvasos i Sostenibilitat dEcoembes

  els canvis tecnolgics a la indstria i la minimitzaci de residus Romn Allo Comas AEQT

  millor que nou! una proposta per reduir els residus Albert Torras i Prez Cap de Secci de Prevenci de Residus rea Metropolitana de Barcelona

  La reparaci i la reutilitzaci associada a la gesti de la deixalleria de trrega. Lexperincia de Cartaes Alba Coma Cartaes

  Banc de recursos: solidaritat i medi ambient Jess Lanao Director del Banc de Recursos

  2. LA vALOritZACi mAteriAL deL residu: reCOLLidA seLeCtivA i reCiCLAtGe

  La importncia de la ciutadania en la separaci correcta dels residus Jos Luis Gallego Divulgador ambiental

  20 anys sensibilitzant la ciutadania R.

  Generem residus, recollim recursos. saber qu generem i recollir amb qualitat, clau per a laprofitament dels materials Marta Vila Ambientloga. Cap de lrea de Residus de lAgncia dEcologia Urbana de Barcelona

  tiana, pioner en la recollida selectiva porta a porta Xavier Doate Ajuntament de Tiana. Comissionat en matria de neteja i manteniment de lespai pblic i recollida de residus

  tona i la recollida porta a porta Joan Rovira Regidor de Tona quan es va implantar la recollida porta a porta

  La fracci orgnica de la brossa domstica: don surt i on pot tornar? Montserrat Soliva Escola Superior dAgricultura de Barcelona Premi Medi Ambient 2012

  Lautocompostatge al Pallars sobir Josep Llus Piqu Subirana, Marc Sans Sans, Mnica Vzquez Sol Consell Comarcal del Pallars Sobir

  Compostatge comunitari al Bergued. una gran experincia Dolors Boix Agroviver

  Compostatge e-104 un codi del 1995 Joan Sol i Orriols Conseller delegat de Fervosa

  Planta de compostatge de torrelles de Llobregat Assumpta Escarp i Gibert Vicepresidenta de lrea de Medi Ambient de lAMB

  Planta de digesti anaerbica del valls Oriental Carme Claps Alemany Gerent del Consorci per a la Gesti dels Residus del Valls Oriental

  Planta descentralitzada de bioresidus a malla Mar Segret Pons Tcnica de medi ambient. Mancomunitat La Plana

  Planta de compostatge de fOrm i estabilitzaci de residus orgnics a Jorba R.

  Planta de compostatge dAlguaire R.

  La responsabilitat ampliada del productor Rafel Audivert Arau Advocat. Professor associat de Dret Administratiu UAB

  FOLLETO RESIDUS Nou 2.indd 4 10/10/13 20:38

 • 5

  La gesti dels envasos lleugers: de la recollida al reciclatge Enric Ibez Delegat dEcoembes a Catalunya

  Planta de triatge multiproducte de malla Mar Segret Pons Tcnica de medi ambient Mancomunitat La Plana

  Planta denvasos Lleugers de montcada i reixac Josep Trraga Gerent Ecoparc 2

  el vidre: recollida i reciclatge Jos Manuel Nez-Lagos Director general dEcovidrio

  el valor del vidre Armand SnchezDirector general de Santos Jorge

  La gesti del paper, recollida i reciclatge David Barrio Director de Reciclatge dAspapel

  el tractament del paper recuperat Pere Alier President dAlier, SA

  reciclatge i gesti mediambiental per a la fabricaci del paper dun sol s Maties Gom-Camps Rebolts Director general del Grup Gom-Camps

  el reciclatge integral dels brics Joan Vila Managing Director Stora Enso Barcelona, SA

  Centre de tractament de residus del valls Occidental R. ecoparc 2 de montcada i reixac Carles Conill VergsDirector de Medi Ambient de lAMB

  el foment de la prevenci i el reciclatge: el cas de la Borsa de subproductes de Catalunya Xavier Elias Castells Director de la Borsa de Subproductes de Catalunya

  el mercat del reciclatge Alfredo Balmaceda Zicla

  el valor de la recuperaci: la xarxa de gestors de residus Montserrat Vila i Puigcercs Presidenta RECICAT

  La reutilitzaci dels residus de la construcci en lampliaci del port de Barcelona Ignasi Samper Gerent de Gesti de Terres i Runes, SA

  3. LA vALOritZACi enerGtiCA deL residu

  el potencial energtic dels residus Jaume Margarit Director General de lAPPA

  La tecnologia anaerbica per a lobtenci de biogs Joan Mata Catedrtic dEnginyeria Qumica de la Universitat de Barcelona

  el biogs dabocador: energia per a la fabricaci de cermiques Llus Pinardel Director general de Piera Ecocermica

  els combustibles slids derivats dels residus Joan Gri President de Gri Ecologic

  Centre de tractament de residus de Constant R.

  La valoritzaci energtica per incineraci Carles Salesa Consorci per al Tractament de RSU del Maresme

  Planta integral de valoritzaci de residus de sant Adri de Bess Miguel ngel Clavero Blanquet Gerent de TERSA

  Les xarxes urbanes de calor i fred com a eina de valoritzaci energtica David Serrano Garca Director Desenvolupament Negocis Energtics de Cofely Espaa, SAU. Director general de Districlima, SA, i Districlima Zaragoza, SL.

  La incineraci dels residus perillosos. La planta de tractament trmic de Constant Montse Papiol Directora general de GRECAT

  4. eL dest finAL: trACtAment Previ i disPOsiCi COntrOLAdA

  La clausura dabocadors incontrolats de residus a Catalunya R.

  La fracci resta dels residus municipals i el seu tractament Ramon Sans Catedrtic dEscola Universitria. Universitat Politcnica de Catalunya

  Lecoparc 4 dels Hostalets de Pierola Joan Miquel Trullols i CasasDirector de Serveis de Prevenci i Gesti de Residus de lAMB

  La restauraci paisatgstica del dipsit de la vall den Joan Enric Batlle Batlle i Roig Arquitectes

  Lecoparc 1 de Barcelona R.

  recuperaci de lantiga pedrera La vallenana amb residus de la construcci Eduard Sanz Gerent de Gestora de Runes de la Construcci

  Planta mecanicobiolgica de tractament de residus del Baix Camp Xavier Llaurad Cap de Relacions Institucionals de Secomsa Gesti

  FOLLETO RESIDUS Nou 2.indd 5 10/10/13 20:38

 • 6

  La disposici final dels residus perillosos R.

  el tractament dels lixiviats dels dipsits de residus municipals Ramon Sans Catedrtic dEscola Universitria Universitat Politcnica de Catalunya

  La disposici final dels residus municipals i industrials assimilables Felip Serrahima Viladevall Director Delegaci Est dFCC mbito

  Biodiversitat i installacions de gesti de residus: un repte important Jordi Baucells i ColomerBileg i enginyer tcnic agrcola

  el concepte de mineria dabocador. el cas de labocador de Berga Raquel Barrena i Antoni Snchez Grup de Recerca en Compostatge. Departament dEnginyeria Qumica. UAB

  implantaci dun model pioner de pretractament de residus i compostatge al dipsit controlat de Clariana de Cardener Joan Sol i BoschPresident del Consell Comarcal del Solsons

  Maria Teresa Canal i MoreraGerent del Consell Comarcal del Solsons

  Joan Pijuan i Garrabou ()Alcalde de Clariana de Cardener

  Francesca Rovira i MassoniAlcalde en funcions de Clariana

  BLOC 3 residus esPeCfiCs

  1. eLs PneumtiCs fOrA ds

  els Pneumtics fora ds R.

  Planta de gesti integral de Pfu R.

  siGnus ecovalor R.

  2. eLs veHiCLes fOrA ds

  La gesti dels vehicles fora ds Josep M. Escolano i Parareda President dAETRAC

  La gesti dels vehicles industrials fora ds Laura Adelantado Viet Gerent dAutorec, SL

  Planta de fragmentaci de vehicles fora ds Kiko AlberichFrancisco Alberich, SA

  3. eLs residus mArPOL

  La gesti dels mArPOL R.

  Planta de valoritzaci de mArPOL R.

  4. Les deJeCCiOns rAmAderes

  La gesti de les dejeccions ramaderes i el seu excedent Jordi Baucells Colomer Bileg i enginyer tcnic agrcola

  5. residus dAPAreLLs eLCtriCs i eLeCtrniCs

  La gesti dels residus daparells elctrics i electrnics R.

  Centre per al tractament de frigorfics i equips afins R.

  Centre de tractament de piles i lmpades fluorescents R.

  Planta de tractament i reciclatge daparells elctrics i electrnics R.

  AmBiLAmP R.

  6. eLs dissOLvents

  els dissolvents usats R.

  Planta de regeneraci de dissolvents R.

  7. eLs OLis industriALs

  La gesti dels olis industrials usats R.

  Planta de regeneraci dolis industrials usats R.

  siGAus SIGAUS

  FOLLETO RESIDUS Nou 2.indd 6 10/10/13 20:38

 • 7

  8. eLs fAnGs dedAr

  La gesti de fangs dedAr a Catalunya Marc Moliner i Rafa Cap de la Unitat de Bioslids Agncia Catalana de lAigua

  9. eLs residus ALimentAris

  La gesti dels residus de la indstria alimentria R.

  10. eLs residus de mediCAments

  siGre, medicament i medi Ambient SIGRE

  BLOC 4 AvAnAr 20 Anys i ms

  1. PerCePCi sOCiAL, COnsOLidAr LA COnsCienCiACi

  els ciutadans i la gesti dels residus ngels Pont Domnech Dani Sols Carro GESOP

  nous enfocaments sobre sensibilitzaci M. Merc Chiapella i Mic Equip CERES

  Joves, mediambientalisme i participaci Elena Espeitx Bernat Juanjo Cceres NevotUniversitat de Saragossa

  2. PAGAr PeL que Generem

  el pagament per generaci Maria Calaf Forn ENT Medi Ambient i Gesti

  experincies pioneres en el pagament per generaci a Catalunya Joan Pujol Tcnic de medi ambientAjuntament dArgentona

  3. nOves PrOfessiOns, nOves OPOrtunitAts

  el paper dels ambientlegs en la gesti dels residus Comissi de Residus Collegi dAmbientlegs de Catalunya (COAMB)

  residus: incentius per a la innovaci en un entorn de responsabilitat social Pere Pous, Jordi Codina, Amanda Ortega Lavola

  Lecodisseny, disseny amb seny Jon Marn President 02 Spain

  4. reCerCA i innOvACi Per A LA miLLOrA de LefiCinCiA

  el Csr verd: la matria orgnica estabilitzada com a alternativa energtica Comit Tcnic i Comit dR+D+iMasias Recycling

  disel sinttic a partir dels residus: el diesel-r Joan Gri President de Gri Ecologic

  Aportaci dels plstics i productes biodegradables-compostables a la gesti dels residus Jordi Simn Serra Director tcnic i membre de la Junta Directiva dASOBIOCOM Responsable Plstics Biodegradables de BASF a Ibria

  La gasificaci dels residus Llus Puigjaner Departament dEnginyeria QumicaUniversitat Politcnica de Catalunya - ETSEIB

  Aplicacions dels plstics biodegradables en lagricultura Llus Martn-Closas i Ana M. Pelacho Departament dHorticultura, Botnica i Jardineria Universitat de Lleida

  APndiX 1 Referncies bibliogrfiques

  APndiX 2 Installacions per a la gesti dels residus a Catalunya

  FOLLETO RESIDUS Nou 2.indd 7 10/10/13 20:38

 • amb un preu especial

  distribuci

  Parc Tecnolgic del Valls08290 Cerdanyola del Valls (Barcelona)Tel. 93 582 01 50

  [email protected]

  Preuespecial

  llanament

  80110 PVPDespeses

  denviament incloses

  edicitamb en castell

  Aquest mes doctubre surt a la llum el llibre del 20 aniversari de la Llei 6 /93, reguladora dels residus a Catalunya, impulsat per lAgncia de Residus de Catalunya (ARC) i editat per Clipmdia Edicions, amb la participaci de diferents agents locals, empresarials, sindicals, ambientals i socials, com vosaltres.Encara sou a temps dadquirir els exemplars que desitgeu a un preu especial.

  De residu a recurs. 20 anys de gesti de residus a Catalunya

  Les seves 760 pgines acullen 117 articles signats pels millors experts que configuren la ms mplia i representativa visi del sector. Un sector dinmic que sha transformat en aquests vint anys i que mant intactes grans potencialitats de transformaci, que integra 1.613 installacions, entre les quals apareix la de la vostra organitzaci.

  De 24 installacions el 1993 a 1613 installacions el 2012

  FOLLETO RESIDUS Nou 2.indd 8 10/10/13 20:38