Cursos o serveis- CATÀLEG EFA

Click here to load reader

 • date post

  07-Aug-2015
 • Category

  Education

 • view

  257
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Cursos o serveis- CATÀLEG EFA

 1. 1. CURSOS i SERVEIS catleg EFA
 2. 2. Formaci per treballar amb les persones _Lleure educatiu _Animaci sociocultural _Gesti Cultural _Empresa Limpuls de leducaci i la cultura s la ra de ser de lEscola Efa, i la formaci de professionals per treballar aquests continguts des del temps de lleure i la proximitat amb els ciutadans el mitj per aconseguir-ho. La missi de lEscola Efa s atendre les necessitats formatives i de qualificaci dels professionals del lleure educatiu i sociocultural, atents sempre a la demanda de servei ciutad i a la realitat econmica i empresarial del pas. Fem bandera de la qualitat i del rigor professional i conjuguem la voluntat de servei i atenci social amb la realitat del mercat laboral. La nostra s una escola permanentment oberta a la innovaci, activa en la recerca dels millors recursos formatius, emprenedora per obrir nous camps de treball i amb visi de futur per donar resposta a les demandes del mercat laboral i del sector. Seguint els nostres valors i objectius, us presentem el Catleg Formatiu de lescola Efa, una mplia oferta de cursos en tots els formats possibles i de serveis de consultoria per construir el vostre itinerari formatiu personal o el de la vostra empresa o projecte emprenedor. Totes les temtiques o accions formatives que us mostrem en cadascuna de les rees es poden adaptar al format, durada, preu i ubicaci fsica que ms us convingui. En un catleg no hi cap tot el que us podem oferir. Tot all que no hi trobeu ens ho podeu demanar directament. Trobarem la clau que obre la porta del vostre projecte. LEscola EFA s una iniciativa de Associaci Catalana dEmpreses del Lleure, lEducaci i la Cultura LEscola EFA la gestiona la Fundaci Catalana del Lleure Educatiu i Sociocultural Els Serveis EFA sadrecen a totes les organitzacions del mn del lleure, leducaci i la cultura, i sofereixen amb notables descomptes en el preu a les empreses associades a lAcellec.
 3. 3. La formaci s la nostra eina fonamental; lobjectiu s millorar la capacitaci dels professionals del nostre sector i facilitar a les empreses i organitzacions laccs als mltiples instruments que poden arribar a tenir a les seves mans per ser ms eficaos i eficients. s per aix que lEscola Efa desplega un ampli ventall de serveis. CURSOS DE FORMACI ONLINE ndex rea de cultura de proximitat p. 4 rea dexpressi artstica p. 5 rea de serveis a la joventut p. 6 rea de serveis escolars p. 7 rea de tcniques de dinamitzaci p. 8 rea desport educatiu p. 9 rea de medi ambient p. 9 rea de salut, seguretat i prevenci p. 10 rea de comunicaci i mrqueting p. 11 rea de gesti dempreses p. 12 Formaci online p. 14 Titulacions oficials p. 15 Bits de coneixement p. 16 Coaching p. 16 Xerrades p. 17 Serveis al sistema educatiu p. 18 Consultoria en formaci p. 19 Finanament de la formaci p. 19 catleg EFA CURSOS i SERVEIS
 4. 4. 4 catleg EFA CURSOS i SERVEIS # La formaci dna valor a lempresa rea de Cultura de Proximitat Ens adrecem als professionals de la sociocultura: els que assumeixen el paper de mediadors entre la cultura i els ciutadans i que treballen en els serveis de primera linia. Sn els primers a detectar les necessitats i els primers a donar respostes prctiques. Treballen als centres cvics, als centres culturals i en tota mena de serveis de difusi i educaci cultural. Coneixement i estudi dels usuaris dels equipaments La informaci s clau per a una correcta plani- ficaci i presa de decisions. Qui sn els nostres usuaris? Quants sn, don venen, perqu trien la nostra oferta, acomplim les seves expectatives, perqu repeteixen (o no), quin grau de satisfac- ci tenen? Explicarem qu ens cal saber, quines metodologies i tcniques tenim a labast per fer la recerca, com hem de tractar les dades obtingudes i com les convertim en informaci til per prendre decisions. Atenci al pblic en equipaments socioculturals Plantegem enfortir el rol dels treballadors/es que atenen al pblic/usuari en equipaments sociocul- turals com centres cvics, cases de cultura, centres dart, museus, etc. Aportem eines per desenvolu- par habilitats per a la bona comunicaci amb els usuaris/es, per atendre correctament les seves expectatives i per eixamplar la seva percepci dels serveis i utilitats del nostre centre, amb una especial cura per latenci a la diversitat cultural i a les persones amb discapacitats. Producci i planificaci en un centre cvic o cultural La diversitat s la norma en els centres cvics i culturals generalistes. Hi ha programacions es- cniques i musicals, espais expositius, serveis daccs pblic, ofertes formatives intenses, cessi despais de gesti i de producci artstica... Expli- carem com shan daplicar amb rigor i adaptades a la seva realitat les tcniques de producci i pla- nificaci prpies de la gesti cultural. Dinamitzaci del patrimoni cultural Facilitem instruments de comunicaci als treba- lladors/es que realitzen tasques divulgatives i educatives en espais de patrimoni cultural. Do- narem suport per fer una bona anlisi i posterior adaptaci de les diferents tipologies de patrimoni a diferents eines i accions possibles, especfiques per a cadascun dells. Venda activa i mrqueting cultural Estratgies per a la fidelitzaci de visitants/usu- aris, venda creuada, captaci activa de dades de nous usuaris, gesti de queixes i suggeriments, aprofitament doportunitats per a recuperar i in- crementar visitants. Convivncia i participaci ciutadana Cal revaloritzar la cultura com a factor decisiu en la millora de la convivncia i la dinamitzaci co- munitria. Els professionals del treball en proxi- mitat poden aconseguir la participaci activa dels ciutadans i de les comunitats promovent activitats culturals com a element dintegraci i cohesi de la poblaci, fent de la diversitat i la pluralitat ob- jectiu i instrument a lhora. Tcnic de so Com sajusta un equip de veus? Com evitem que el can projector ens falli a darrera hora? Quin s el mnim que he de saber per illuminar un espai de petit format? Com evitem que un soroll molest ens esguerri un acte? Quina estructura t una tau- la se so? Amb aquesta formaci els dinamitzadors despais i programacions en centres cvics, cases de cultura o mbits artstics podran assumir sen- se risc i amb eficcia el control dels equips tcnics per a activitats senzilles. Dinamitzaci sociocultural i cultura de proximitat Anem al gra: com sintegra lacci dequipaments ciutadans polivalents en la poltica cultural dun territori? Com posem en valor la feina de cultura de base que es fa des dun centre cvic, i com visu- alitzem les seves aportacions? Creaci de pblics, alfabetitzaci artstica, integraci en xarxes cultu- rals, innovaci social i treball comunitari. Cultura en estat pur. Gesti dequips El capital hum dels equipaments de cultura de proximitat sn dun alt potencial. Fer una bona gesti dels equips ens permet capitalitzar tots aquests punts forts i generar dinmiques pro- fitoses pels equips i el projecte. Lideratge, orga- nitzaci, motivaci, creativitat, treball en equip, comunicaci, delegaci, sn algunes de les com- petncies a abordar. Eines 2.0 als equipaments Els equipaments tenen identitat digital. A face- book, a twitter, a linkedin apareixen i presenten les seves propostes al pblic general. Com gestio- nar aquestes eines de forma que siguin efectives? Seleccionar aquella que millor sajusta a les nos- tres necessitats s bsic per una bona presenta- ci al mn online.
 5. 5. 5 catleg EFA CURSOS i SERVEIS # El coneixement s el fonament del professional rea dExpressi Artstica Lart i les seves diferents expressions i disciplines s, duna banda, instrument per educar i vehicle per aprendre i, duna altra, una finalitat en si mateix, en la mesura que la seva prctica enriqueix, genera valors i construeix personalitats. Volem formar els qui treballen amb aquestes dues finalitats. Expressi corporal i narrativa. Lart dexplicar histries Lart dexplicar histries, el teatre match-impro, el teatre de loprimit i el clown sn algunes de les es- pecialitats en aquesta rea formativa. Com podem explicar histries des del que orgnica o emocio- nalment ens motiva? Partint de la prpia experi- ncia, adquirirem eines de dinamitzaci de grups i viurem la transformaci dels espectadors/es en protagonistes. Creativitat i espontanetat tea- tral o fer aparixer el pallasso que portem dintre sn eines tils per arribar als infants i joves. Expressi plstica i visual Ambientaci despais, vincular lart contempora- ni amb els tallers plstics, el procs creatiu i la fotografia o el vdeo com a eines educatives sn accions formatives daquesta rea. Leducaci ar- tstica ajuda a desenvolupar la creativitat i permet expressar emocions i idees. Gaudir del procs creatiu i assolir competncies transferibles a al- tres mbits, sn objectius daquesta formaci. Expressi en moviment La dansa, la msica, les canons i el circ sn ele- ments que ens traslladen i transformen. Les eines acstiques i corporals ens permeten connectar i expressar-nos duna manera alternativa amb lal- tre. Aprendre la tcnica s una opci, per apren- dre a utilitzar el moviment com a eina educativa s el veritable motor daquesta formaci. Mediaci entre creaci artstica i sistema educatiu La iniciaci a la prctica cultural i artstica s enca- ra un repte pendent del nostre sistema educatiu. Amb aquesta formaci sexposen les condicions necessries per tal que un projecte dintroducci a qualsevol disciplina artstica sapliqui amb xit en centres educatius. Sadrea als professionals que han de gestionar aquests projectes, a docents que necessiten conixer el mn de la producci artstica, i a artistes que necessiten eines pedag- giques per acostar-se als infants i als joves.
 6. 6. 6 catleg EFA CURSOS i SERVEIS # La formaci dna valor a lempresa rea de Serveis a la Joventut Mltiples equipaments i serveis adreats especficament als joves requereixen professionals especialitzats, amb aptituds i coneixements que donin resposta a un dels collectius sensibles de la nostra societat. Les poltiques de joventut pbliques sn el seu camp de desplegament i la seva formaci continuada, un requisit indispensable. Els continguts de les formacions estan adaptats i sn potencialment reconeguts per a les qualificacions professionals dinformaci juvenil i dinamitzaci sociocultural. Serveis dinformaci juvenil Qu sn, quines normatives els regulen, funci- ons que desenvolupen, professionals necessaris per a la seva gesti, continguts essencials del seu servei, encaix en les poltiques locals de joventut i necessria relaci transversal amb la resta de de- partaments datenci a les persones de ladminis- traci pblica. Introducci i fonaments indispen- sables per a un servei dinformaci juvenil i eines per millorar-lo. Les claus de les poltiques de joventut On comencen i on acaben les poltiques de joven- tut? Quan ens falten els diners, com ho fem per triar els programes ms necessaris? Quins han de ser els criteris prioritaris en les nostres interven- cions? Qu aporten els programes de joventut a les poltiques socials, a les poltiques culturals o a les poltiques docupaci? Com sha de posicio- nar un professional de joventut en les poltiques pbliques? Si vols respostes aquesta formaci te les donar. Eines 2.0 en serveis de joventut Formaci adreada a tcnics de joventut i infor- madors juvenils. De quina manera podem aprofi- tar ls massiu de les xarxes socials per part dels joves per oferir-los serveis i suport? Que sha de fer i qu no sha de fer des del facebook i el twitter dun equipament per joves. Qu hi ha ms enll de les xarxes ms conegudes? Nocions bsiques per planificar les nostres intervencions comunica- tives a travs de la xarxa. Orientaci i assessorament als joves El rol de linformador i lorientador juvenil. Distin- cions entre informaci, orientaci i assessora- ment. Els conceptes dacompanyament i derivaci. La connexi entre la informaci i la dinamitzaci. Aptituds i competncies que ha de tenir un bon informador i un bon orientador. La construcci dun pla local de joventut Els fonaments necessaris per planificar una po- ltica local de joventut. Com sadquireix el conei- xement de la realitat necessari. Nocions de pla- nificaci estratgica. Gesti de la transversalitat amb la resta de departaments de ladministraci. Lestructura i la redacci del pla. Ajuts possibles i reconeixement de ladministraci. La dinamitzaci despais juvenils Quins recursos i serveis hi ha dhaver en un casal de joves o en qualsevol espai de dinamitzaci ju- venil? Quina mena de professionals nhan de tenir cura? Objectius, funcions i dinmiques. Adaptaci a la realitat de lentorn i el territori. La programa- ci. La participaci juvenil Com sarticula un projecte de participaci juvenil? Dicotomia entre participaci com a objectiu i par- ticipaci com a mtode de treball. Eines i recursos per a la participaci. Exemples prctics i anlisi de casos. Gesti de riscos amb els joves El concepte: qu s un jove en situaci de risc? Tipologies, caracterstiques i frmules dapro- ximaci a les problemtiques. Recursos i eines. La prevenci, la participaci i la informaci com a condicions bsiques de treball. Els fonaments duna campanya de prevenci de riscos.
 7. 7. 7 catleg EFA CURSOS i SERVEIS # El coneixement s el fonament del professional rea de Serveis Escolars La comunitat educativa inclou tamb totes les empreses, organitzacions i professionals que presten serveis de primera necessitat als centres densenyament i que sintegren necessriament en el Projecte Educatiu de Centre. Menjadors escolars, activitats extraescolars, acolliments, transport, etc. Sense ells els sistema educatiu s incomplet. Una bona part daquests cursos poden realitzar-se tamb en modalitat on-line. Monitor/a de menjador escolar Presents en escoles bressol, escoles dinfantil i primria i tamb en centres de secundria els monitors/es requereixen especialitzar-se per do- nar respostes educatives ajustades a la realitat de cada tipus de centre i grup dedat. Amb aquesta formaci els alumnes adquiriran les eines i recursos necessaris per fer del menjador escolar un espai educatiu. Monitor/a de transport escolar En aquesta formaci es donen a conixer les nor- matives vigents referides al transport escolar, sadquireixen recursos ldics per aplicar durant els trajectes i sincorporen tcniques per reforar els plantejaments educatius tamb en aquest ser- vei. Recursos per monitors/es dinfants de 0-3 anys La intervenci educativa en la primera etapa s de vital importncia. Saber fer i saber estar en aquest espai educatiu s imprescindible per ge- nerar espais educatius de qualitat. Per aix obte- nir recursos adaptats a les necessitats dels infants daquesta edat s bsic per fer una bona interven- ci. Monitor/a de suport a infants amb necessitats educatives especials Els professionals coneguts comunament com vetlladors/es, formen part de la comunitat edu- cativa, per amb un rol diferenciat. Descriurem en aquesta formaci les dificultats ms habituals amb qu shan denfrontar i proposarem estra- tgies dintervenci adequades a cada cas i cir- cumstncia. Coordinador/a de menjador escolar Refor dels professionals que assumeixen la res- ponsabilitat de coordinar els serveis, amb lad- quisici de coneixements legals i pedaggics, i laportaci deines prctiques per a la dinamitza- ci dequips humans. Gesti dactivitats extraescolars Coneixements legals i administratius necessa- ris per organitzar amb garanties i seguretat una programaci completa dactivitats extraescolars, tenint en compte els diferents agents que hi in- tervenen (centre, AMPA, associaci o empresa gestora, mestres, monitors i famlies) i el rol que correspon a cadasc. Programaci dactivitats extraescolars Com es crea el projecte educatiu o pedaggic duna programaci dactivitats extraescolars? Cri- teris a tenir en compte, objectius a assolir, recur- sos, normes, avaluaci de les activitats, seguiment dels monitors o talleristes, coordinaci dequips i seguiment dels alumnes. El monitor de colnies Especificitats dels monitors/es que treballen en cases de colnies. Aspectes diferencials respecte a la resta dactivitats de lleure educatiu. Gesti de la convivncia, prevenci i seguretat, aptituds i capacitats necessries. La creaci de crdits de sntesi Com es crea, estructura i organitza un crdit? Continguts necessaris, estructura, desplegament i avaluaci. Presentaci i adaptaci al currculum escolar i exposici als mestres o professorat.
 8. 8. 8 catleg EFA CURSOS i SERVEIS # La formaci dna valor a lempresa rea de Tcniques de Dinamitzaci Els coneixements i les aptituds shan de complementar amb un bon coix de recursos tcnics per a la dinamitzaci. Oferim una constant actualitzaci de propostes adreades a infants, joves, gent gran i qualsevol collectiu amb necessitats especfiques. Eines per a dinamitzadors/ es de gent gran Conixer lusuari. Tenir en compte el procs i rit- mes daprenentatge de la gent gran. Saber quin entorn t lusuari i situar-lo adequadament en ell. Adaptar tota mena de projectes i continguts a la gent gran. Les eines indispensables per a projec- tes denvelliment actiu. Un munt de jocs i joguines Es pretn potenciar la cultura dels jocs tot apre- nent-ne una gran diversitat. Es treballar amb un ampli repertori de jocs (jocs darreu del mn, jocs cooperatius, competitius, paradoxals, jocs tradi- cionals). Conixer les joguines i la seva aportaci ldico-educativa en el temps de lleure i ensenyar a utilitzar la joguina ms apta segons les necessi- tats i caracterstiques del grup objecte de treball. Creativitat Competncies com la creativitat sn vitals per a gaudir, gestionar i actuar de forma diferent. Apren- dre processos de pensament creatiu permet incre- mentar lactitud proactiva i la capacitat dempren- dre. Podrem desenvolupar la nostra creativitat per generar opcions mltiples daprenentatge i alhora educar als infants i joves en la creativitat. Metodologies de treball Com educadors/es podem emprar diferents me- todologies de treball, cal conixer-les per trobar aquella que sajusti ms als objectius: El treball per racons com un espai delimitat on els nens i nenes fan activitats diferents de manera si- multnia. El treball per projectes adreat a grups de joves on a partir de linters del grup es de- senvolupen les competncies. Els projectes dAps com a mtode daprenentage integral. Gesti de conflictes Socialment es rebutja la violncia directa com a model, per es desconeixen opcions alternatives per afrontar els conflictes. Aix ens porta a que la violncia fsica, verbal o psicolgica, segueixi sent la frmula ms comuna per a resoldre situacions conflictives. Pretenem donar alternatives, partint dels princi- pis que estableix leducaci per a la pau (EP) i el que es coneix com a Gesti Alternativa del Con- flicte (GAP). til per a professionals que treballen amb collectius de qualsevol mena. Intelligncia Emocional Lautoconscincia, com a base de la intelligncia emocional. Qu em passa a mi? Qu em passa a mi en relaci amb els altres? Aprofundiment en els continguts a partir del propi treball vivencial. Es proposen diferents cursos amb una ampliaci de coneixement gradual. Prevenci del Bullying Qu s el bullying? Idenfiicar-lo s el primer pas per poder prevenir-lo. Es treballaran propostes de prevenci a partir del treball de competnci- es emocionals. Amb eines de gesti de conflictes i educaci en valors podem crear els escenaris ideals per prevenir situacions de bullying. La perspectiva intercultural a les activitats de lleure La perspectiva intercultural s imprescindible per desenvolupar activitats inclusives. La interpreta- ci de laltre des del nostre paradigma cultural pot dificultar la interacci i lentesa. s per aix que amb aquesta formaci es pretn donar eines per entendre, per aproximar-nos i per crear espais de convivncia en lentorn del lleure educatiu Prevenci de la violncia de gnere des del lleure Coneixerem els diferents elements que entren en joc en el fenomen de la violncia de gnere, analitzant com aquests elements es transmeten a travs del procs de socialitzaci i valorant-ne les conseqncies que originen en el conjunt de la societat i les desigualtats que perpetuen. Els alumnes adquiriran competncies que els perme- tran treballar, a travs de leducaci en el lleure, amb els usuaris de les seves activitats i serveis. Conscienciaci, prevenci i actuaci en positiu. Gesti de la seguretat a les activitats de lleure Pautes per organitzar les activitats tenint en compte totes les possibilitats en base a una prc- tica segura. Es pretn generar inters en els te- mes de seguretat a lhora de projectar i dissenyar noves activitats i installacions de lleure educatiu i oci. Es facilitar el marc legal on sencaixen les ac- tivitats doci en benefici de la seguretat: legislaci, normatives, concessions, permisos... Atenci a la Diversitat Treballarem diferents formes de comunicaci i dadaptaci de recursos a les caracterstiques es- pecfiques dels nostres usuaris. Aprendre a tren- car barreres, a desaprendre per millorar la nostra feina amb tots els infants que tenim al nostre cr- rec, i a millorar la percepci de lescola inclusiva i el paper de la figura de leducador.
 9. 9. 9 catleg EFA CURSOS i SERVEIS # El coneixement s el fonament del professional rea dEsport Educatiu La prctica esportiva s una proposta educativa en si mateixa, una manera daproximar-nos a lentorn, de cultivar la salut i de ser solidari amb les realitats que ens envolten. Els professionals del sector mai no han de perdre la conscincia del seu paper educador. Jocs preesportius Aquest curs pretn ser una aproximaci als es- ports de competici per anar ms enll del joc convencional i cercar alternatives. Es treballar aspectes tcnics i tctics caracterstics de certs esports dequip a travs de jocs preesportius que permeten incrementar el nombre de participants i que els components puguin ser combinacions mixtes. Monitor/a esportiu per adults Planificaci de sessions dactivitats fsiques es- portives. Mtodes delaboraci: coreografies/pro- gressions/sessions. Tcniques posturals i correc- cions posturals. Bosu, fitball, relaxaci, activitats per gent gran, circuit training, tonificaci, s de materials... Monitor/a diniciaci esportiva Dinamitzaci de grups dinfantil i primer cicle de primria. Coneixements de jocs dacondiciona- ment fsic i jocs pre-esportius. El joc, les acrobci- es, la relaxaci, el massatge... Eines pel monitor/a esportiu dinfants sense perdre de vista el carc- ter educatiu daquestes activitats. Monitor/a dactivitats daigua Aplicar els principis fisiolgics, psicolgics i socials en els diferents camps de la nataci. Programes dactivitats aqutiques per a diferents usuaris, programa utilitari, de manteniment, teraputic. Planificaci de sessions i avaluaci del procs daprenentatge. Curs dIniciaci a Tcnic Esportiu (CIATE) El Consell Catal de lEsport, mitjanant el Servei de Docncia i Investigaci, va optar per modificar els Cursets daspirant a tcnic desport per una frmula ms actual i polivalent amb un format ms prctic i que sanomena Cursos diniciaci a tcnics desport (CIATE). LEfa els imparteix. rea de Medi Ambient El respecte i la protecci de lentorn en el desenvolupament de la nostra activitat professional ha de passar a un nivell alt de prioritat, per tamb ls del lleure i leducaci com a instrument de coneixement de la natura. Per a una cosa i per a laltra, lEFA ofereix un ampli ventall de possibilitats formatives. Disseny dactivitats en el medi natural El curs est orientat a comprendre els punts forts a lhora de realitzar activitats deducaci ambien- tal, ms enll dels tpics herbaris o identificaci de rastres. Fonamentats en el projecte Earth Educa- tion, es busca la manera dapropar la natura als infants, denfortir el vincle natural. Eco auditories en installacions de lleure Com fer una eco auditoria a les installacions juve- nils i cases de colnies, com millorar i optimitzar la reducci i reutilitzaci de residus, i com cons- cienciar a monitors/es, directors/es i alhora a nens/es, joves i mestres que fan s daquestes installacions. Interpretaci del medi natural Donem eines a leducador/a per a poder interpre- tar qualsevol espai, relleu i ambient natural se- guint unes pautes prctiques que podr utilitzar en qualsevol ocasi i circumstncia. Sensibilitzaci mediambiental a les activitats de lleure Les empreses i el lleure sostenible. Analitzarem la utilitzaci i compra de productes ambientals i descobrirem quins sn els actors que intervenen en lambientalitzaci. Lobjectiu s formar els pro- fessionals i gestors dempreses i activitats per tal que puguin promoure una cultura organitzativa socialment responsable.
 10. 10. 10 catleg EFA CURSOS i SERVEIS # La formaci dna valor a lempresa rea de Salut, Seguretat i Prevenci Els professionals del sector han de tenir les eines i recursos suficients per desenvolupar la seva tasca de forma saludable i amb tota la seguretat exigible, tant per a ells mateixos com per als usuaris del serveis que gestionen. Legislaci, prevenci i continguts per promoure i difondre en els projectes professionals. Primers auxilis aplicats a les activitats de lleure Saber qu sha de fer i qu sha devitar fer en les actuacions de primers auxilis en qualsevol de les nostres activitats de lleure i socioculturals. Primers auxilis amb infants 0-3 anys Els protocols de primers auxilis intenten ser es- tndards, per quan ens trobem amb infants de 0 a 3 anys el fet de reconixer smptomes i saber intervenir es fa encara ms necessari. Aquesta s una formaci adaptada a la realitat de la petita infncia que pretn donar eines i seguretat als educadors/es que tracten amb ells a diari. Allrgies alimentries Coneixerem les principals allrgies alimentries i sabrem quins sn els aliments que cal excloure en cada tipologia diferent, allrgia o intolerncia alimentria. Formarem els alumnes en tcniques de prevenci i de tractament en cas dallrgia. Manipulaci daliments Es dotar els alumnes de les eines necessries, tant conceptuals com metodolgiques, per tal de poder dur a terme una adequada manipulaci dels aliments en el cas dels menjadors escolars. Amb aquesta formaci sobt el Certificat en Ma- nipulaci dAliments, imprescindible per treballar en aquest mbit. Nutrici i Diettica per collectivitats Donada la importncia que t lalimentaci en el creixement i desenvolupament dels nens i les ne- nes s important conixer les nocions bsiques de nutrici i diettica per tal de promoure una ali- mentaci equilibrada. Ergonomia i manipulaci de crregues Facilitar i ampliar el coneixement preventiu ge- neral i les tcniques de prevenci ms habituals per als esforos fsics en les cuines i menjadors escolars. Aquest contingut formatiu contempla de manera genrica les postures i moviments de risc ms habituals de lactivitat professional. Legislaci i seguretat en activitats de lleure amb menors Actualitzaci i reps de tota la legislaci i norma- tiva referida a seguretat i interpretaci correcta dels seus articulats i preceptes. Sexplica com cal aplicar aquestes normatives i com sha de plani- ficar les activitats per tal que les tinguin presents els responsables de les activitats en tot moment. Legislaci i seguretat en equipaments socioculturals Exposici de tota la legislaci i normatives que afecten a la gesti dequipaments daccs pblic per a activitats culturals o socioculturals. Especial atenci a tot el que es refereix a aforaments i evaquaci en espectacles. Sestableix responsabi- litats, distingint entre all que correspon al titular de lequipament i all que correspon a lempre- sa gestora. Mesures preventives i informaci als usuaris. Elaboraci de plans de seguretat en lorganitzaci desdeveniments Continguts, estructura i requeriments legals que han de complir els plans de seguretat per a lor- ganitzaci desdeveniments pblics de carcter cultural, ldic o tradicional. Prevenci de riscos laborals en menjadors escolars Conixer el pla de prevenci de lempresa. Poten- ciar el sentit de responsabilitat envers la segure- tat al lloc de feina. Identificar malalties comunes i mesures de prevenci. Manipulaci preventiva dobjectes. Aplicar els protocols dactuaci en cas demergncia. Prevenci de riscos laborals en centres cvics Conixer els aspectes legislatius propis de la pre- venci segons normativa, Llei 31/1995 de Preven- ci de Riscos Laborals. Realitzaci inicial danlisi de riscos, causes derivades i aplicaci de mesu- res de seguretat dins del propi centre de treball. Planificaci daccions preventives, gestionades de forma efica i eficient, en un servei de prevenci segons les atribucions de cada lloc de treball del centre.
 11. 11. 11 catleg EFA CURSOS i SERVEIS # El coneixement s el fonament del professional rea de Comunicaci i Mrqueting La irrupci de les xarxes socials ha revolucionat el mn de la comunicaci, per tamb les noves frmules de gesti del mrqueting, a travs de les tecnologies i aproximant-se a uns ciutadans que ja han crescut amb mentalitat digital. Una rea imprescindible per mantenir-se al dia i reciclar eines prctiques. Redacci de projectes Curs de redacci adaptat a la elaboraci de pro- jectes culturals, pedaggics o de lleure. Escriptura clara, destructura senzilla, amb llenguatge directe i efica, pensada per a transmetre els conceptes clau de les propostes de continguts i metodol- giques. Xarxes socials per educar i transmetre cultura Quin s hem de fer de la xarxes per tal que ens resultin tils en els nostres projectes educatius i socioculturals? Prctiques que cal evitar, criteris a seguir i utilitats tcniques que ens ajuden a espr- mer les possibilitats de la xarxa. Disseny i s de pgines web Construcci i disseny de pgines web. Anlisi prvia de necessitats comunicatives i solucions adaptades a cada cas. Frmules senzilles, rpides i eficaces per introduir-se en el mn de la xarxa. El gabinet de comunicaci duna empresa Funcions, objectius i planificaci del treball dun gabinet de comunicaci pensat especficament per a la gesti empresarial. Criteris de difusi, posicionament en els mitjans i a la xarxa, reacci a notcies adverses, gesti de presncia pblica i programaci de campanyes. Em cal un pla de comunicaci? Qu s i per a qu serveix un pla de comunicaci? Quines sn les bases mnimes necessries per a elaborar un pla per a la meva organitzaci? Com ladapto a les meves necessitats especfiques? Una formaci especfica per comenar a gestionar de manera efica la comunicaci del teu projecte. Comunicaci low cost s possible comunicar correctament sense pres- supost o amb recursos molt limitats? Quins ins- truments i tcniques podem usar per difondre un projecte amb poc pressupost? Oferim idees, pau- tes i criteris per treure el mxim rendiment dels mnims recursos. El valor del disseny grfic Com plantegem la creaci dun logotip? Com ide- em una campanya de difusi dun producte con- cret? Com hem de fer lencrrec professional a un dissenyador? Mostrarem el paper del disseny grfic en les nostres poltiques de difusi i la im- portncia de treballar-lo de manera correcta i efi- ca, sense idealitzar-lo, per tamb sense menys- tenir-lo. Gesti de pblics Tenim un pblic que valora la nostra oferta per volem fidelitzar-lo. Com li demanem lopini, com tenim en compte els seus suggeriments i com li fem retorn de les seves aportacions? El tqueting, el coneixement del seu comportament, accions de promoci i fidelitzaci i implicaci dels usuaris en el propi projecte. Neuromrqueting El neuromrqueting s una tcnica innovadora que possibilita, entre altres coses: La obtenci de ms clients i ms fidelitzats Practicar tcniques de seducci al client mitjan- ant la connexi amb el seu sistema emocional (el cervell rptil) Identificar all que el client realment necessita i tancar les vendes en base a aquesta necessitat Branding personal Posa en valor les teves virtuts, amplifica els teus punts forts i mostra la teva experincia professio- nal com a oportunitat per a qualsevol organitza- ci. s de les xarxes socials per al posicionament personal en el mn professional. Et mostrarem el cam per exposar les teves capacitats professio- nals sense enganyar i positivant les teves opcions.
 12. 12. 12 catleg EFA CURSOS i SERVEIS # La formaci dna valor a lempresa rea de Gesti dEmpreses Les empreses i organitzacions del sector del lleure educatiu i de la cultura de proximitat presenten models peculiars dorganitzaci i prestaci de serveis, i s necessari adaptar els mecanismes de gesti a la seva realitat, per garantir-ne la viabilitat, la sostenibilitat i, al cap i a la fi, lxit. Formes jurdiques per a emprenedors Tinc clar el projecte per no s quina s la forma jurdica que he de donar a la meva organitzaci. Mostrarem lampli ventall de possibilitats jurdi- ques per posar en peu la teva societat i explica- rem les caracterstiques especfiques de cadas- cuna delles. A la fi, sabrs quina s la que millor sadapta al teu projecte, a les teves necessitats i a les teves possibilitats de projecci futura. Com selabora un pla de negoci Ets un emprenedor i ests posant dempeus el teu projecte empresarial. Et cal saber com et posicio- nes en el mercat i de quina manera garantirs la rendibilitat. Et cal fer un pla de negoci. Et mostra- rem de manera senzilla com es fa, com es planteja la teva activitat comercial, com la planifiques en el temps i com avalues les teves possibilitats reals dxit. El teu pla dempresa o de negoci ser la clau del teu xit. Intelligncia emocional en lentorn laboral Com shan daplicar les competncies emocionals a la feina diria? De quina manera beneficiaran la relaci amb els companys de treball, com les usarem per a un bon lideratge dequips i de quina manera modulen lactitud personal davant de la feina. Gesti del temps Tcniques i criteris bsics per planificar correc- tament les tasques que composen les obligaci- ons quotidianes en el lloc de treball. Aprendrem a controlar els factors que fan perdre temps i a treure profit al temps disponible, sempre en posi- tiu, amb independncia de la seva quantitat. Lideratge i creaci dequips de treball Com sha de liderar un equip? De quina manera cal conduir equips de persones, de quina mane- ra les motivarem i orientarem els seus esforos i capacitats cap a lassoliment dels objectius plante- jats. Lobjectiu final s donar als alumnes capaci- tats suficients per formar equips de treball aut- noms i eficaos. PNL aplicada a la gesti dequips Eines i pautes bsiques de la Programaci Neuro Lingstica (PNL), aplicades al benestar personal i professional. Creences, Model Popert, Estats As- sociats i Dissociats i Rapport. Convertirem la PNL en factor clau dxit en la gesti dequips profes- sionals. Gesti de reunions Treure un bon profit de les reunions no sacon- segueix duna forma casual. En funci de com les preparem i com les condum aconseguirem que siguin o no una eina de treball efica. En aquest curs donarem pautes i sistemes de treball ade- quats per aconseguir-ho. Comunicaci interna Garantir que el flux de comunicacions internes de lempresa funcioni correctament s, de fet, garan- tir que lempresa tindr un funcionament efica. Amb aquesta formaci aportarem criteris de tre- ball i ensenyarem a usar la comunicaci com una eina de motivaci i eficcia. Plans de formaci Mantenir les competncies i les capacitats de lequip de treball al dia i actualitzar-ne els contin- guts de forma estable s una de les claus bsi- ques per garantir la qualitat del treball. Ensenya- rem a detectar necessitats de formaci de lequip de treball i donarem pautes per donar resposta efica a aquestes necessitats. Mostrarem com po- dem convertir la formaci en una autntica eina de motivaci de les persones. Selecci, motivaci i avaluaci del personal Un bon equip de treball no es crea ni es mant de forma casual. Aportarem elements valuosos per mostrar com es posa en marxa un sistema estable de motivaci i avaluaci del personal. Al mateix temps, i com a part del mateix programa, aprendrem mtodes que ajuden a incorporar, mantenir i fidelitzar les persones ms adients a cada lloc de treball. Com les engresquem, com les impliquem en el projecte i com navaluem el rendiment.
 13. 13. 13 catleg EFA CURSOS i SERVEIS # El coneixement s el fonament del professional Gesti de conflictes i negociaci Resoldre de manera positiva les dificultats prpi- es de les relacions entre persones i aprofitar-les per avanar en la direcci prevista en el nostre projecte empresarial s una clau bsica de lxit de la nostra organitzaci. Aportarem eines que ens ajudaran a negociar amb eficcia. Gesti amb indicadors i criteris de qualitat Mostrarem com obtenim i analitzem dades fiables sobre el nostre servei, que facin possible prendre decisions raonades. Indicarem la manera de pla- nificar correctament els serveis que prestem i de controlar-ne la resposta de lusuari. Aprendrem a gestionar els nostres processos amb eines de mi- llora contnua i a treballar amb indicadors davalu- aci, senzills i eficaos. Gesti per competncies Hem destar preparats per detectar i aprofitar els punts forts del nostre equip i de cadascun dels seus components. Grcies a aix treballarem mi- llor, amb major motivaci i eficcia. Amb aquesta formaci donarem pautes i criteris per descobrir les aptitutds i interessos del personal i per poten- ciar-ne el rendiment. El coaching per liderar equips Un acompanyament expert, una visi crtica, la positivitzaci de les dificultats i solucions sen- zilles a problemes paralitzants. Us mostrarem qu aporta el coaching per millorar la gesti dels equips humans i per fer caminar endavant qual- sevol organitzaci. Implantaci de la norma ISO 9001 Com podem convertir la implantaci de la norma ISO en una eina realment efica per a la millora de la nostra empresa? Qu cal fer, quines sn les dificultats, com sadapta a les necessitats espec- fiques de la prpia organitzaci i com podem op- timitzar la seva aplicaci? Una formaci per intro- duir-vos en el mn de la gesti de la qualitat. Ofimtica Mai no arribem a tenir un domini complet de les eines tecnolgiques amb qu treballem quotidia- nament, entre daltres coses perqu la seva actua- litzaci s constant. Ens cal, per tant, actualitzar tamb de forma permanent els nostres coneixe- ments prctics. Word, Acces, Excel, Power Point, Publisher... Idiomes No cal justificar la necessitat de dominar llenges. A nivell bsic, especialitzat o complementari, ofe- rim formaci en angls, francs, rus... i en la llen- gua que convingui. Catal Ens cal comenar per dominar la nostra llengua bsica de treall. LACELLEC ha establert un conve- ni de collaboraci amb el Consorci per a la Nor- malitzaci Lingstica amb lobjectiu de garantir els coneixements mnims de catal dels treballa- dors/es de les nostres empreses. Es poden realitzar cursos de 45 hores, amb un m- nim de 20 persones i mxim de 25, all on estigui ubicada la vostra empresa. Curs Bsic: B1 i B2. Gratuts Curs Bsic Elemental: B3 i E1 Curs Elemental: E2 i E3 Curs Intermedi: I1, I2 i I3 Curs Suficincia: S1, S2 i S3
 14. 14. catleg EFA CURSOS i SERVEIS # La formaci dna valor a lempresa 14 Formaci Online LEscola Efa ha posat en marxa una plataforma prpia de formaci online per aprofitar els avantatges i millores pedaggiques que ofereix la xarxa i per facilitar laccs a les nostres ofertes als treballadors en actiu i a les empreses darreu del territori. La majoria de cursos presentats en cadascuna de les nostres rees formatives es poden realitzar tamb en format online o mixte. Aquells que es- tan disponibles dentrada a la xarxa els hem des- tacat amb una icona i els reproduim en la llista que podeu veure aqu al costat. Per tingueu en compte que loferta online es va ampliant progressivament, de manera que heu destar atents a les novetats que anem anunciant a la xarxa. Si dubteu, consulteu-nos per confirmar que el curs que us interessa es pot realitzar en totes les modalitats. Oferta formativa online fixa Producci i planificaci en un centre cvic o cultural Eines 2.0 als equipaments Gesti dequips Expressi plstica a la xarxa Serveis dInformaci Juvenil Les claus de les poltiques de joventut Eines 2.0 en serveis juvenils Monitor/a de menjador escolar Monitor/a de transport escolar Monitor/a de suport a laula amb infants amb NNEE Coordinador/a de menjador escolar Intelligncia emocional Manipulaci daliments Prevenci de riscos laborals Redacci de projectes El pla de comunicaci Neuromrqueting Plans de formaci
 15. 15. catleg EFA CURSOS i SERVEIS # El coneixement s el fonament del professional 15 TITULACIONS OFICIALS LEfa est reconeguda com a Escola dEducaci en el Lleure per la Direcci General de Joventut de la Generalitat amb el nmero de registre 41. Mercs a aquest reconeixement, la formaci impartida permet titular oficialment els alumnes com a monitors o directors dactivitats de lleure infantil i juvenil. Monitors/es dactivitats de lleure infantil i juvenil Mdul 1. Activitats deducaci en el lleure infantil i juvenil (60 hores) Mdul 2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores) Mdul 3. Tcniques i recursos danimaci en activitats de lleure (60 hores) Mdul de Prctiques (160 hores) Curs complet: La formaci terica te una durada de 150 hores. Aquesta formaci es pot impartir totalment de forma presencial o b de forma mixta: 100 hores presencials + 25 hores online + 25 hores de realit- zaci duna memria de prctiques Directors/es dactivitats de lleure infantil i juvenil Mdul 1. Planificaci, organitzaci, gesti i avaluaci de projectes (120 hores) Mdul 2. Processos grupals i educatius en el lleure infantil i juvenil (30 hores) Mdul 3. Tcniques i recursos danimaci en activitats de lleure (60 hores) Mdul 4. Coordinaci i dinamitzaci de lequip de monitors de lleure (80 hores) Mdul de Prctiques (120 hores) Curs complet: M1 + M2 + M3 + M4 + Mdul de prctiques. La formaci terica te una durada de 290 hores. Aquesta formaci es pot impartir totalment de forma presencial o b de forma mixta: 194 hores presencials + 71 hores online + 25 hores de realit- zaci duna memria de prctiques. Curs amb convalidacions: M1 + M4 + Mdul de prctiques. La formaci te- rica te una durada de 200 hores. Aquesta forma- ci es pot impartir totalment de forma presencial o b de forma mixta: 134 hores presencials + 41 hores online + 25 hores de realitzaci de memria de prctiques
 16. 16. catleg EFA CURSOS i SERVEIS # La formaci dna valor a lempresa 16 Bits de coneixement LAcellec organitza peridicament els bits de coneixement. Sn sessions curtes, monogrfiques, dintroducci molt prctica a un tema o mbit que resulti dinters per als diversos sectors o mbits dactivitat del lleure, la cultura, leducaci o la gesti empresarial. Els bits es poden entendre com a introducci a algun mbit concret o b com a resposta prctica a dubtes o incerteses que pugui generar una no- vetat legislativa, un nou mtode o tcnica de tre- ball, o la proximitat dalguna campanya concreta dactivitats o serveis. Aix, desprs de lassistncia a un bit, els partici- pants podran decidir si els interessa inscriures a un curs posterior, de format ms estndard, per ampliar i aprofundir en la matria tractada, o b la informaci ha estat suficient per resoldre els dubtes o incgnites que tenia plantejats. LEfa anir proposant de forma peridica bits en totes les rees formatives daquest catleg, per tamb recollir propostes o peticions que li pu- guin arribar per part dempreses, professionals i qualsevol altre agent del sector. Mostrem tot seguit algun exemple de bit que ja sha realitzat o que podria concretar-se en el futur. Legislaci i seguretat Gesti laboral Fiscalitat de lempresa Xarxes socials Poltica de qualitat Responsabilitat social Coaching LEscola Efa explora totes les vies possibles de creixement i millora qualitativa del mn professional i les adapta al mn del lleure educatiu i de la cultura de proximitat. s amb aquest afany de progrs que hem generat un servei de coaching adreat tant als professionals individuals com a les empreses que acullen la seva activitat. Un equip despecialistes en aquest mbit ofereixen els segents serveis. Coaching executiu Procs adreat a comandaments per a utilitzar i desenvolupar al mxim les seves competncies professionals amb la finalitat de poder exercir les seves responsabilitats com a lder. Algunes de les situacions en les que pot ser til iniciar un procs de coaching: Volem crixer com empresa, cerca de noves oportunitats Acompanyament en un procs de promoci pro- fessional Identificaci i superaci de limitacions Nous reptes i processos de canvi Desenvolupament de competncies professio- nals Acompanyament a lacomiadament Coaching dequips Acompanyem els equips de treball en el desenvo- lupament i millora del seu rendiment, per tal que el resultat del conjunt superi sobradament el de la suma de les parts. Es tracta daconseguir ms cohesi i unitat entre els membres dels equips millorant la comunica- ci, la confiana i el lideratge. Alinear esforos per coordinar accions de manera efica en objectius comuns a tota lorganitzaci. El coach ajuda a la reflexi collectiva sense invo- lucrar-se en el teixit de relacions, sense prendre el control de les reunions ni rellevar els integrants de les seves responsabilitats. s possible incor- porar tcniques de Team Building per al treball i desenvolupament dels equips. Tots els serveis en aquest mbit sn a mida. Truqueu-nos i acordarem lopci de servei ms adequada per a les vostres necessitats.
 17. 17. catleg EFA CURSOS i SERVEIS # El coneixement s el fonament del professional 17 Xerrades Oferim una mplia bateria de xerrades dentre una i dues hores que donen les claus bsiques per a abordar tota mena de temtiques des del mn familiar fins al de la prctica professional en el mn del lleure. Podreu accedir-hi a travs de les nostres programacions habituals dactivitats o b podeu sollicitar-les per programar-les per als membres de la vostra organitzaci, escola, institut o associaci. Escollim activitats extraescolars En sobretaules de diumenge, sovint ens omplim dorgull explicant que el nostre fill, la nostra filla, fa activitats extraescolars. Organitzades per les- cola o alguna entitat de la nostra confiana, tant se val. Per.... sabem en qu consisteixen aques- tes activitats? Hi apuntem els fills per enfortir el seu creixement fsic, psicolgic i emocional o no- ms perqu es distreguin? Fem esport, per qu? Ensenyar els nostres fills a entendre qu vol dir competir, a guanyar i a perdre, a respectar els altres... ensenyar-los a viure els valors que porta implcita la prctica de lesport. Heus aqu un gran repte com a pares i mares i heus aqu una de les nostres grans responsabilitats. Com ho fem? La relaci amb les famlies Relacionar-se amb les famlies... una de les obliga- cions i reptes ms importants per a un monitor. Daix en depn, en bona part, lxit final de lacti- vitat. Com ens hi relacionem? Qu els diem? Com els ho diem? Quines informacions recollim? Els pares i mares i els models educatius Leducaci dels fills i filles s un procs que nor- malment es fa de manera conscient, per moltes altres vegades es fa de manera inconscient: un gest, una mirada, un comentari o una resposta formulada de manera reactiva poden desauto- ritzar-nos davant dells. A una prdua dautoritat hi va gaireb sempre associada una prdua de confiana. Com podem aconseguir ser sempre coherents i poder oferir, aix, un model slid als nostres fills? Els nous rols dels pares i mares La tasca educativa de les famlies sha tornat ms complexa a causa de la complexitat de la vida. El mn que fins ara hem conegut ja no s el que es trobaran els nostres fills i filles i, per tant, cada ve- gada menys, la nostra experincia i coneixements els podran servir. Haurem daprendre a desen- volupar noves competncies per a poder acom- panyar-los en el seu procs de creixement sense quedar-nos obsolets. Educaci Sexual Penses que la societat ha reflexionat prou sobre la importncia de leducaci sexual? Tagradaria analitzar els aspectes ms importants de la peda- gogia sexual i donar un valor afegit a leducaci actual? Ens proposem que les persones assistents siguin capaces de crear un taller bsic deducaci sexual dirigit a tractar les relacions emocionals que envolten el sexe a ladolescncia. Bullying Coneixes el procs dexclusi social pel qual passa una vctima de bullying? Penses que les causes es poden prevenir? Parlarem de quin hauria de ser el paper de la famlia i lescola des duna perspectiva preventiva i treballarem la importncia de ledu- caci tant en adults com en nens i del paper que hi t tothom. Les TICs a casa Ordinadors, tablets, smartphones, xarxes socials, jocs. El nostre entorn est ple daquests instru- ments. La realitat 2.0. est a lordre del dia. Quin s fan els infants i joves daquests espais? Com ho vivim des de casa? Qu podem fer per treuren el mxim profit? Ser membres de lAMPA Ens oferim a formar part de lAMPA per qu cre- iem en leducaci dels nostres fills/es, convenuts de poder acompanyar a lescola, ampliar les pos- sibilitats educatives, vetllar per qu el que es fa a lescola sigui el millor possible. Un cop dins hem de posar sobre la taula les nostres capacitats de dileg, negociaci, treball en equip, planificaci, i els coneixements en gesti econmica i pedago- gia. Estem preparats?
 18. 18. catleg EFA CURSOS i SERVEIS # La formaci dna valor a lempresa 18 Serveis al sistema educatiu LEscola Efa dedica una especial atenci als educa- dors. Mestres i professors estan vocacionalment i acadmicament preparats per exercir la seva tas- ca amb perfecta solvncia, per les transformaci- ons socials i els canvis de les circumstncies del nostre entorn, cada cop ms rpides, exigeixen formaci continuada i actualitzaci de coneixe- ments. En tots els apartats precedents daquest catleg hi ha propostes i eines formatives pensades es- pecficament per als equips docents dels centres educatius, complements de tot tipus per millorar la seva capacitat de resposta a lentorn i als nous reptes. Les 10 rees formatives de lescola, la formaci per a les activitats del lleure educatiu, els bits de coneixement i els serveis de coaching ofereixen magnfiques oportunitats per a mestres i profes- sores. Ens preocupen, a ms, la introducci en el sistema educatiu densenyaments o iniciacions artstiques, ls de tecnologies de la informaci i la comunicaci, la connexi entre els serveis i les ac- tivitats de lleure amb el projecte educatiu de cada centre, la vinculaci del sistema educatiu amb les estades en cases de colnies... Tota la oferta del catleg es pot adaptar a les necessitats especfiques de cada centre o pro- fessional, i podem generar programes formatius a mida, combinant elements de qualsevol dels nostres cursos o buscant nous mbits de treball o formadors si s necessari. Convidem, per tant, a tots els centres educatius que ho desitgin, a contactar amb nosaltres per construir plegats una oferta formativa, dactualit- zaci de coneixements o dincorporaci de noves habilitats i recursos per a mestres i professors.
 19. 19. catleg EFA CURSOS i SERVEIS # El coneixement s el fonament del professional 19 Consultoria en formaci La formaci s una part ineludible de qualsevol projecte empresarial que aspiri a consolidar-se, crixer en volum de servei, augmentar la qualitat de forma continuada o difondre una imatge de marca singular i prestigiosa. s per aix que lEscola Efa dona servei i suport especficament en aquest mbit. Podeu definir la vostra petici de suport, a mida per a les nostres necessitats, o b acollir-vos a qualsevol daquets dos serveis. Assessorament per a la elaboraci de plans de formaci LEscola Efa es proposa acompanyar-vos en la definici dels vostres plans de formaci. Amb el nostre suport podreu establir els continguts de la formaci necessria, planificar els moments i pe- rodes adequats per dur-la a terme, identificar els destinataris de les accions formatives, alinear la formaci amb la projecci de lempresa i avaluar limpacte que pot tenir la formaci en el funciona- ment dels equips. Detecci de necessitats formatives Qualsevol intervenci formativa al si de les em- preses requereix una anlisi prvia. On volem arribar i quins recursos ens calen per arribar-hi? La detecci de les necessitats formatives, tant des del punt de vista dels treballador com del de lefi- ccia empresarial, s vital per aprofitar i treure un rendiment adequat a la inversi en formaci. Us ajudem en aquest procs. Finanament de la formaci Tot i que no hi ha inversi ms rendible a mig termini que la formaci, cal aprofitar tots els instruments de finanament que estiguin al nostre abast. Per aquesta ra, lEscola Efa socupa de facilitar-vos la bonificaci de la despesa en aquest mbit. Gesti de formaci bonificada Tots els cursos que apareixen en el catleg poden bonificar-se amb el crdit anual de qu disposen totes les empreses per destinar a formaci dels seus treballadors/es, mercs a la cotitzaci a la Seguretat Social. LEscola Efa us ofereix el servei de gesti de la formaci bonificada per tal de que pugueu fer s daquest crdit sense afectar el vos- tre compte de resultats. Assessorament en la gesti de la formaci bonificada Per a aquelles empreses que feu la gesti de la formaci bonificada directament o per a aquelles que preteneu fer-ho en el futur, lEscola EFA t un servei dorientaci i assessorament. Des de for- maci a persones que hagin de ser responsables dels trmits a tutories en la introducci dinforma- ci en laplicatiu, passant per la resoluci de dub- tes que poden sorgir al llarg del procs. Tots els serveis en aquest mbit sn a mida. Truqueu-nos i acordarem lopci de servei ms adequada per a les vostres necessitats. Tots els serveis en aquest mbit sn a mida. Truqueu-nos i acordarem lopci de servei ms adequada per a les vostres necessitats.
 20. 20. Vallirana, 69, baixos 2a 08006 Barcelona Tel. 93 418 02 57 www.escolaefa.cat [email protected] disseny:www.carmeguri.cat Tots els serveis i propostes de formaci que figuren en aquest catleg es desenvolupen i despleguen en programacions trimestrals. Si esteu interessats a rebre aquesta informaci de manera peridica, sense cap cost ni comproms, solliciteu-ho amb un missatge a aquesta adrea: [email protected] Tots els serveis i propostes descrits sn adaptables i modelables a la mida de les vostres necessitats. Si teniu dubtes, truqueu-nos i trobarem la frmula ms adequada, econmica i efica, per garantir la millor atenci a les vostres peticions. Les empreses associades a lAcellec poden accedir a totes les ofertes formatives i serveis inclosos en aquest catleg amb descomptes variables en cada cas, que poden anar des del 20% fins a la prctica gratutat en determinats casos. Per desenvolupar loferta descrita en aquest catleg, lEscola Efa ha reunit un ampli ventall de collaboradors, amb els quals treballa de forma estable.