curs 2013-14 1. Llengua catalana i literatura. 2. Llengua castellana i literatura. 3. Llengua...

download curs 2013-14 1. Llengua catalana i literatura. 2. Llengua castellana i literatura. 3. Llengua estrangera.

of 37

 • date post

  31-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of curs 2013-14 1. Llengua catalana i literatura. 2. Llengua castellana i literatura. 3. Llengua...

 • curs 2018-19 BATXILLERAT

 • El batxillerat

  • Etapa de formació postobligatòria

  • 2 cursos de durada, (16 - 18 anys) • Prepara per a estudis posteriors, tant

  professionals com universitaris, i per a la vida laboral.

 • El batxillerat a l’institut Icària

  CURS 2018/2019 33 línies a 1r línies a 1r 33 línies a 2n línies a 2n

  • 2 modalitats del Batxillerat ● Ciències i Tecnologia ● Humanitats i Ciències Socials ● Arts

 • MATÈRIES COMUNES D'OPCIÓ

  1r BATXILLERAT

  HUMANITATS / CIÈNCIES SOCIALS CIÈNCIES I TECNOLOGIA

  •LLATÍ I o •MATEMÀTIQUES APLICADES A LES

  CIÈNCIES SOCIALS I

  •MATEMÀTIQUES I

  MATÈRIES DE MODALITAT

  HUMANITATS / CIÈNCIES SOCIALS CIÈNCIES I TECNOLOGIA • ECONOMIA

  •ECONOMIA DE L'EMPRESA I •GREC I

  •HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI •LITERATURA CATALANA

  •BIOLOGIA I •CIÈNCIES DE LA TERRA I

  •DIBUIX TÈCNIC I •FÍSICA I

  •QUÍMICA I •TECNOLOGIA INDUSTRIAL I

 • 1r BATXILLERAT

  MATÈRIES ESPECÍFIQUES

  •PSICOLOGIA •RELIGIÓ

  •HISTÒRIA DE LA MÚSICA •2a LLENGUA ESTRANGERA (FRANCÈS) •2a LLENGUA ESTRANGERA (ALEMANY)

 • MATÈRIES COMUNES D'OPCIÓ

  2n BATXILLERAT

  HUMANITATS / CIÈNCIES SOCIALS CIÈNCIES I TECNOLOGIA

  •LLATÍ II o •MATEMÀTIQUES APLICADES A LES

  CIÈNCIES SOCIALS II

  •MATEMÀTIQUES II

  MATÈRIES DE MODALITAT

  HUMANITATS / CIÈNCIES SOCIALS CIÈNCIES I TECNOLOGIA •ECONOMIA DE L'EMPRESA II

  •GEOGRAFIA •GREC

  •Hª DE L'ART •LITERATURA CASTELLANA

  •BIOLOGIA II •CIÈNCIES DE LA TERRA II

  •DIBUIX TÈCNIC II •FÍSICA II

  •QUÍMICA II •ELECTROTÈCNIA

 • 2n BATXILLERAT

  MATÈRIES ESPECÍFIQUES

  •SOCIOLOGIA •COMENTARI DE TEXTOS

  •2a LLENGUA ESTRANGERA (FRANCÈS)

 • B1A

 • B1B

 • B1C

 • B2A

 • B2B

 • B2C

 • El treball de recerca 1r Batxillerat: • S’inicia a partir del mes de febrer. • S'assigna a cada alumne/a un professor/tutor del

  treball de recerca. Des de Coordinació s'intenta de fer compatibles els interessos de l'alumnat amb les disponibilitats del professorat.

  • El tutor de TR serà l'encarregat de dirigir, orientar i avaluar l'alumne/a en tot el que fa referència al treball de recerca.

  • És molt important una bona planificació i avançar el TR el màxim possible abans de començar el 2n Curs

 • El treball de recerca • 2n de batxillerat: • El treball de recerca es presenta el 9 de

  gener. • L’alumne el defensa oralment el 14 de

  gener. • Un tribunal format per tres professors , un

  d'ells el tutor del treball, l’avalua.

  • La nota de T.Recerca representa el 10% de la nota global del batxillerat.

 • Avaluació i promoció de curs • Avaluació contínua i diferenciada per matèries. • Qualificacions numèriques de 0 a 10 (sense decimals).

  • Promoció de primer a segon curs : • Aprovant totes les matèries • Amb avaluació negativa en dues, com a màxim.

  – Si les dues matèries no superades tenen continuïtat a 2n curs, l’alumnat no podrà ser qualificat de la matèria de segon curs en l’acta final si no s’han recuperat les de 1r i constarà a les actes com “pendent de qualificació de 1r curs” .

  • Obtenció del títol de batxillerat: • Cal aprovar totes i cada una de les matèries en un màxim de 4 anys. • Si en finalitzar el 2n curs es té avaluació negativa en algunes matèries es

  podrà optar per: – Matricular-se només de les matèries pendents. – Repetir el 2n curs sencer i renunciar a les qualificacions de les

  matèries aprovades.

 • Les proves d'accés a la Universitat

  Fase general cinc exercicis Fase específica 0-3 exercicis

  1. Llengua catalana i literatura. 2. Llengua castellana i literatura. 3. Llengua estrangera. 4. Història 5. Matèria comuna de modalitat de segon curs triada per l’estudiant (cursada o no) .

  Cada estudiant construeix el seu patró de prova d’accés. Qualsevol matèria de modalitat de 2n de batxillerat distinta a l’examinada en la fase general, o filosofia.

  Determina, junt amb la nota de batxillerat, la superació de les PAU (sempre que sigui superior a 4)

  Contribueixen, amb diferents coeficients, a la nota d'accés a cada facultat (només si s’aproven)

  Nota fase gen= 0,6 NMitjBatx + 0,4 QualiFaseGeneral

  Nota d’admissió = 0,6 NMB + 0,4 QFG + a* M1 + b*M2

 • ORIENTACIÓ ACADÈMICAORIENTACIÓ ACADÈMICA

  La comunitat educativa de l'ICÀRIA (alumnes, pares, professorat) tenim accés a aquesta web d'informació sobre els estudis superiors durant aquest any (i probablement renovem) www.unportal.cat

  Codi usuari: ii1b@unportal.cat Contrasenya: ii1b (o ii2b per a 2n)

  file:///F:/Coord-Batx/tutoria/reuni%C3%B3%20pares/

 • Batx1

  2018-19

  Institut Icària

 • 2n Batxillerat 2018-19 Institut Icària

 • B1

  29 al 31 d'octubre

 • B1

 • B2

 • B2

 • No està permès l’ús indeguat dels mòbils o qualsevol altre aparell, excepte quan el professor ho autoritzi. En cas que es detecti un ús incorrecte l’institut retindrà els aparells que només es retornaran als pares/mares quan vinguin a recollir-lo.

  Normes sobre mòbils i dispositius similars

  L’institut no es fa responsable, en cap cas, de la pèrdua, del robatori, dels desperfectes... de qualsevol d’aquests aparells. Tampoc es fa responsable d’altres objectes de valor: monopatins, joies, rellotges...

 • SORTIDES 2018-19SORTIDES 2018-19

  S’anunciaran al calendari “Sortides Icària”

  1r BATXILLERAT

  * Autorització general sortides * Autorització general sortides

 • SORTIDES 2018-19SORTIDES 2018-19

  S’anunciaran al calendari “Sortides Icària”

  2n BATXILLERAT

  * Autorització general sortides * Autorització general sortides

 • SORTIDES 2017-18SORTIDES 2017-18SORTIDES 2017-18SORTIDES 2017-18 * Autorització general sortides * Autorització general sortides

  Exposició A.Warhol (B2. Hª Art) 19 d’octubre Opera al Liceu (B2, Hª Música ) 25 novembre  Exposició CCCB “després de la fi del món” (B2) octubre/novembre Visita caves Gramona (B2, Economia) 5 desembre Spinning (B1, Ed. Física) desembre Exposició Agon. Caixaforum (llatí +grec) 1 des Viatge a Madrid (B2, tots) 18- 22 desembre Sensors a la UAB (B1, Física) 22 gener Caixaforum (B2, Empresa) 30 gener SAT: La plaça del diamant (B2, Català) 31 gener Via sepulcral romana (Llatí) 13 febrer Sortida Ciències Terra i Medi Ambient (CTMA) febrer Fem Química al Laboratori (B2- Química) gener o febrer Itinerari pel Raval CCCB (B2) febrer

  Exposició A.Warhol (B2. Hª Art) 19 d’octubre Opera al Liceu (B2, Hª Música ) 25 novembre  Exposició CCCB “després de la fi del món” (B2) octubre/novembre Visita caves Gramona (B2, Economia) 5 desembre Spinning (B1, Ed. Física) desembre Exposició Agon. Caixaforum (llatí +grec) 1 des Viatge a Madrid (B2, tots) 18- 22 desembre Sensors a la UAB (B1, Física) 22 gener Caixaforum (B2, Empresa) 30 gener SAT: La plaça del diamant (B2, Català) 31 gener Via sepulcral romana (Llatí) 13 febrer Sortida Ciències Terra i Medi Ambient (CTMA) febrer Fem Química al Laboratori (B2- Química) gener o febrer Itinerari pel Raval CCCB (B2) febrer

 • ALTRES ACTIVITATS: conferències (2017-18)ALTRES ACTIVITATS: conferències (2017-18)

  S’anunciaran al calendari “Sortides Icària “

  •La generación del 27. Las sinsombrero (Tània Balló) (B1. castellà) •Conferència sobre Cristina Fernández Cubas (B2. castellà) •“Ciència i Ciència-Ficció (B1) setmana de la ciència •Taller nanotecnologia (B2→ E3) setmana de la ciència •“El càncer” (B1) •“Utilitzar UNPORTAL” (B2)* •“Estudis Universitaris a la UPF” (B2)* •“Fuenteovejuna” (B2) •“El español en América” (Rafael Fernández) (B2. castellà) •“Don Quijote de la Mancha” (Gonzalo Pontón) (B2 castellà) •“Los Pazos de Ulloa” (Teresa Barjau) (B2 castellà) • Sostenibilitat (B1- cmc) •”El funcionament de la Justícia” (B2) •“Política i mitjans de comunicació” (B2) •“La maternitat d’Elna” (Assumpta Morella) (B2, història)

 • Setmana de la ciència: 12 al 16 de novembre

  Setmana de les humanitats : 23 al 26 d’abril

  Festes  21 de desembre : Activitats i Tallers relacionats amb la Solidaritat i la consciència social

   Sant Jordi : Concurs Literari + Festa de temàtica medieval  Festa de fi de curs (B1)

   Festa de comiat de promoció (B2)

  Setmana de la ciència: 12 al 16 de novembre

  Setmana de les humanitats : 23 al 26 d’abril

  Festes  21 de desembre : Activitats i Tallers relacionats amb la Solidaritat i la consciència social