Constituci³ Espanyola

Click here to load reader

download Constituci³ Espanyola

of 192

 • date post

  05-Dec-2014
 • Category

  Law

 • view

  205
 • download

  10

Embed Size (px)

description

Constitució Espanyola Source: Parlament de Catalunya Data: 1978 (text consolidat)

Transcript of Constituci³ Espanyola

 • 1. Constituci espanyola TEXT CONSOLIDAT
 • 2. Segona edici, desembre del 2012 (edici nm. 436) Parlament de CatalunyaParc de la Ciutadella, s/n 08003 BarcelonaTel. 933 046 635 Fax 933 046 636www.parlament.catA/e: edicions@parlament.catText consolidat a crrec dels Serveis Jurdics i els Serveis dAssessorament Lingstic del Parlament de CatalunyaDipsit legal: B-33417/2012
 • 3. Constituci espanyola TEXT CONSOLIDAT Barcelona, 2012
 • 4. 4 Tramitaci parlamentria Trmits de laprovaci de la Constituci Aprovada per les Corts Generals el 31 doctubre de 1978. Ratificada per referndum popular el 6 de desembre de 1978. Sancionada per Sa Majestat el Rei Joan Carles I davant les Corts Generals el 27 de desembre de 1978. Publicada en catal en el Boletn Oficial del Estado (BOE 311-3, 29.12.1978). El text publicat en la present edici correspon a lesmentada versi oficial catalana, respecte a la qual, tanmateix, han estat corregits errors o omissions de carcter tcnic. Trmits de laprovaci de les modificacions de la Constituci Modificaci de lapartat 2 de larticle 13 Aprovada per les Corts Generals en sessi plenria del Congrs dels Diputats tinguda el 22 de juliol de 1992 i en sessi plenria del Senat tinguda el 30 de juliol de 1992 (BOE 207, 28.08.1992). Sancionada per Sa Majestat el Rei Joan Carles I el 27 dagost de 1992. Publicada en catal en el Boletn Oficial del Estado (BOE 207-3, 28.08.1992). Reforma de larticle 135 Aprovada per les Corts Generals en sessi plenria del Congrs dels Diputats tinguda el 2 de setembre de 2011 i en sessi plenria del Senat tinguda el 7 de setembre de 2011 (BOE 233, 27.09.2011). Sancionada per Sa Majestat el Rei Joan Carles I el 27 de setembre de 2011. Publicada en catal en el Boletn Oficial del Estado (BOE 233, 27.09.2011).
 • 5. 5 NDEX SISTEMTIC Prembul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ttol preliminar (art. 1 a 9) . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ttol I. Dels drets i dels deures fonamentals (art. 10) . . . . . . . 10 Captol primer. Dels espanyols i dels estrangers (art. 11 a 13) . . . . 10 Captol segon. Drets i llibertats (Article 14) . . . . . . . . . .11 Secci 1a. Dels drets fonamentals i de les llibertats pbliques (art. 15 a 29) .11 Secci 2a. Dels drets i dels deures dels ciutadans (art. 30 a 38) . . . 16 Captol tercer. Dels principis rectors de la poltica social i econmica (art. 39 a 52) . . . . . . . . . . . . . . . 18 Captol quart. De les garanties de les llibertats i drets fonamentals (art. 53 a 54) . . . . . . . . . . . . . . . 22 Captol cinqu. De la suspensi dels drets i de les llibertats (art. 55) . . .22 Ttol II. De la Corona (art. 56 a 65) . . . . . . . . . . . . . 23 Ttol III. De les Corts Generals . . . . . . . . . . . . . . . 26 Captol primer. De les cambres (art. 66 a 80) . . . . . . . . . .26 Captol segon. De lelaboraci de les lleis (art. 81 a 92) . . . . . . .31 Captol tercer. Dels tractats internacionals (art. 93 a 96) . . . . . . 35
 • 6. NDEX SISTEMTIC DE LA CONSTITUCI 6 Ttol IV. Del Govern i de lAdministraci (art. 97 a 107) . . . . . . 36 Ttol V. De les relacions entre el Govern i les Corts Generals (art. 108 a 116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Ttol VI. Del poder judicial (art. 117 a 127) . . . . . . . . . . . 42 Ttol VII. Economia i Finances (art. 128 a 136) . . . . . . . . . . 44 Ttol VIII. De lorganitzaci territorial de lEstat . . . . . . . . . 49 Captol primer. Principis generals (art. 137 a 139) . . . . . . . . 49 Captol segon. De lAdministraci local (art. 140 a 142) . . . . . . 50 Captol tercer. De les comunitats autnomes (art. 143 a 158) . . . . 51 Ttol IX. Del Tribunal Constitucional (art. 159 a 165) . . . . . . . 61 Ttol X. De la reforma constitucional (art. 166 a 169) . . . . . . . 64 Disposicions addicionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Disposicions transitries . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Disposici derogatria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Disposici final . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 ndex analtic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
 • 7. 7 Constituci espanyola PREMBUL La Naci espanyola, amb el desig destablir la justcia, la llibertat i la seguretat i de promoure el b de tots els qui la integren, en s de la seva sobirania, proclama la voluntat de: Garantir la convivncia democrtica dins la Constituci i les lleis de conformitat amb un ordre econmic i social just. Consolidar un Estat de Dret que asseguri limperi de la llei com a expressi de la voluntat popular. Protegir tots els espanyols i els pobles dEspanya en lexercici dels drets humans, les seves cultures i tradicions, llenges i institucions. Promoure el progrs de la cultura i de leconomia per tal dassegurar a tothom una qualitat de vida digna. Establir una societat democrtica avanada, i Collaborar a lenfortiment dunes relacions pacfiques i de cooperaci efica entre tots els pobles de la Terra. En conseqncia, les Corts aproven i el poble espanyol ratifica la segent
 • 8. 8 CONSTITUCI TTOL PRELIMINAR Article 1 1. Espanya es constitueix en un Estat social i democrtic de Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurdic la llibertat, la justcia, la igualtat i el pluralisme poltic. 2. La sobirania nacional resideix en el poble espanyol, del qual emanen els poders de lEstat. 3. La forma poltica de lEstat espanyol s la Monarquia parlamentria. Article 2 La Constituci es fonamenta en la indissoluble unitat de la Naci espanyola, ptria comuna i indivisible de tots els espanyols, i reconeix i garanteix el dret a lautonomia de les nacionalitats i de les regions que la integren i la solidaritat entre totes elles. Article 3 1. El castell s la llengua espanyola oficial de lEstat. Tots els espanyols tenen el deure de conixer-la i el dret dusar-la. 2. Les altres llenges espanyoles seran tamb oficials en les respectives comunitats autnomes dacord amb els seus estatuts. 3. La riquesa de les diferents modalitats lingstiques dEspanya s un patrimoni cultural que ser objecte despecial respecte i protecci. Article 4 1. La bandera dEspanya s formada per tres franges horitzontals, vermella, groga i vermella; la groga s de doble amplada que la de cadascuna de les vermelles. 2. Els estatuts podran reconixer banderes i ensenyes prpies de les comunitats autnomes. Aquestes sutilitzaran juntament amb la bandera dEspanya en els seus edificis pblics i en els seus actes oficials. Article 5 La capital de lEstat s la vila de Madrid.
 • 9. 9 TTOL PRELIMINAR Art. 9 Article 6 Els partits poltics expressen el pluralisme poltic, concorren a la formaci i a la manifestaci de la voluntat popular i sn instrument fonamental per a la participaci poltica. Podran ser creats i exerciran la seva activitat lliurement dins el respecte a la Constituci i a la Llei. Lestructura interna i el funcionament hauran de ser democrtics. Article 7 Els sindicats de treballadors i les associacions empresarials contri-bueixen a la defensa i a la promoci dels interessos econmics i socials que els sn propis. Podran ser creats i exerciran la seva activitat lliure-ment dins el respecte a la Constituci i a la Llei. Lestructura interna i el funcionament hauran de ser democrtics. Article 8 1. Les Forces Armades, constitudes per lExrcit de Terra, lArma-da i lExrcit de lAire, tenen com a missi garantir la sobirania i la independncia dEspanya, defensar-ne la integritat territorial i lorde-nament constitucional. 2. Una llei orgnica regular les bases de lorganitzaci militar de conformitat amb els principis de la present Constituci. Article 9 1. Els ciutadans i els poders pblics resten subjectes a la Constituci i a la resta de lordenament jurdic. 2. Correspon als poders pblics de promoure les condicions per tal que la llibertat i la igualtat de lindividu i dels grups en els quals sin-tegra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que nimpedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participaci de tots els ciutadans en la vida poltica, econmica, cultural i social. 3. La Constituci garanteix el principi de legalitat, la jerarquia normativa, la publicitat de les normes, la irretroactivitat de les dispo-sicions sancionadores no favorables o restrictives de drets individuals, la seguretat jurdica, la responsabilitat i la interdicci de larbitrarietat dels poders pblics.
 • 10. CONSTITUCI ESPANYOLA 10 TTOL I Dels drets i dels deures fonamentals Article 10 1. La dignitat de la persona, els drets inviolables que li sn inhe-rents, el lliure desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels