COMPARECENCIA DO CONCELLEIRO DE PERSOAL E RÉXIME INTERIOR, ECONOMIA E FACENDA,

Click here to load reader

 • date post

  09-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  30
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Concello de Teo. COMPARECENCIA DO CONCELLEIRO DE PERSOAL E RÉXIME INTERIOR, ECONOMIA E FACENDA, SEGURIDADE, SANIDADE E CONSUMO E MEDIO NATURAL. ÁREA ECONÓMICA. ENTORNO ECONÓMICO. CRISE ECONÓMICA XERALIZADA. POLÍTICAS DE CONTENCIÓN DOS DÉFICITIS PÚBLICOS. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of COMPARECENCIA DO CONCELLEIRO DE PERSOAL E RÉXIME INTERIOR, ECONOMIA E FACENDA,

 • COMPARECENCIA DO CONCELLEIRO DE

  PERSOAL E RXIME INTERIOR, ECONOMIA E FACENDA,SEGURIDADE, SANIDADE E CONSUMO E MEDIO NATURAL

  Concello de Teo

 • REA ECONMICA

 • ENTORNO ECONMICOCRISE ECONMICA XERALIZADA POLTICAS DE CONTENCIN DOS DFICITIS PBLICOSDISMINUCIN DOS INGRESOS ORDINARIOS ESTATAIS E AUTONMICOSPARLISE DO PLANEAMENTO URBNREGRESIN DO MERCADO INMOBILIARIOELEVADAS TAXAS DE PAROCONTRACCIN DO MERCADO HIPOTECARIOCONTENCION DO GASTO OPTIMIZACION DOS RECURSOS

 • TAXA DE PARO: 20,33%DBEDA CONCELLO DE TEO 2007: 44,25%DATOS DE COXUNTURAFontes: Observatorio Inmobiliario do CIEF, IGE e INE

 • LIAS ESTRATXICAS DE ACTUACIONCONTENCINDO GASTOGARANTIR A LIQUIDEZAMORTIZACIONDA DBEDAOPTIMIZAR OSRECURSOSINVESTIMENTOSEN BENSPRODUCTIVOSCORRESPONSABI-LIDADE FISCALASESORAMENTOTCNICOMELLORA DOSPROCESOSINTERNOSELIMINACION DOGASTOSUPERFLUO

 • A PRESION FISCAL NA PROVINCIA, NA COMARCA E NO CONCELLO DE TEO

 • ESTRUCTURA DA CARGA IMPOSITIVA

  PROV.A CORUA AMES CONCELLO DE TEO

  TIPO DE IMPOSICIONTOTAL EUROSEUROS/HABTOTAL EUROSEUROS/HABTOTAL EUROSEUROS/HABIMPOSTOS DIRECTOS254.780.280232,465.406.741209,422.319.459131,60IMP. INDIRECTOS46.627.69042,541.986.11476,93229.54513,02TAXAS E OUTROS138.072.020126,004.129.339159,941.378.65378,22TOTAL CARGA IMP.439.479.990400,9811.522.194446,293.927.657222,84

  Fonte: IGE, Ministerio de Facenda e elaboracin propia

 • Fonte: IGE e INE

  Grfico1

  400.98

  446.29

  222.84

  Euros/Hab.

  CARGA TRIBUTARIA POR HABITANTE

  Hoja1

  ESTRUCTURA DA CARGA IMPOSITIVA

  PROV.A CORUACONCELLO XCONCELLO DE TEO

  TIPO DE IMPOSICIONTOTAL EUROSEUROS/HABTOTAL EUROSEUROS/HABTOTAL EUROSEUROS/HAB

  IMPOSTOS DIRECTOS254,780,280232.465,406,741209.422,319,459131.60

  IMPOSTOS INDIRECTOS46,627,69042.541,986,11476.93229,54513.02

  TAXAS E OUTROS138,072,020126.004,129,339159.941,378,65378.22

  TOTAL CARGA IMPOSITIVA439,479,990400.9811,522,194446.293,927,657222.84

  Fonte: IGE, Ministerio de Facenda e elaboracin propia

  A CORUA400.98

  AMES446.29

  CONCELLO DE TEO222.84

  Hoja1

  0

  0

  0

  Euros/Hab.

  CARGA TRIBUTARIA POR HABITANTE

  Hoja2

  PROVINCIA A CORUA

  TIPO DE IMPOSICIONTOTAL EUROSTIPO DE IMPOSICIONTOTAL EUROSTOTAL EUROSEUROS/HAB

  IMPOSTOS DIRECTOS254,780,280IMPOSTOS DIRECTOS5,406,7412,319,459131.60

  IMPOSTOS INDIRECTOS46,627,690IMPOSTOS INDIRECTOS1,986,114229,54513.02

  TAXAS E OUTROS138,072,020TAXAS E OUTROS4,129,3391,378,65378.22

  TOTAL CARGA IMPOSITIVA439,479,990TOTAL CARGA IMPOSITIVA11,522,1943,927,657222.84

  concello de AMES

  IMPOSTOS DIRECTOS5,406,741

  IMPOSTOS INDIRECTOS1,986,114

  TAXAS E OUTROS4,129,339

  Cncello de Teo

  IMPOSTOS DIRECTOS2,319,459

  IMPOSTOS INDIRECTOS229,545

  TAXAS E OUTROS1,378,653

  Hoja2

  0

  0

  0

  DISTRIBUCION DA CARGA IMPOSITIVA. PROVINCIA A CORUA

  Hoja3

  0

  0

  0

  DISTRIBUCION DA CARGA IMPOSITIVA.CONCELLO X

  0

  0

  0

  DISTRIBUCION DA CARGA IMPOSITIVA. CONCELLO DE TEO

 • Fonte: IGE e INE

  Grfico1

  254780280

  46627690

  138072020

  DISTRIBUCION DA CARGA IMPOSITIVA. PROVINCIA A CORUA

  Hoja1

  ESTRUCTURA DA CARGA IMPOSITIVA

  PROV.A CORUACONCELLO XCONCELLO DE TEO

  TIPO DE IMPOSICIONTOTAL EUROSEUROS/HABTOTAL EUROSEUROS/HABTOTAL EUROSEUROS/HAB

  IMPOSTOS DIRECTOS254,780,280232.465,406,741209.422,319,459131.60

  IMPOSTOS INDIRECTOS46,627,69042.541,986,11476.93229,54513.02

  TAXAS E OUTROS138,072,020126.004,129,339159.941,378,65378.22

  TOTAL CARGA IMPOSITIVA439,479,990400.9811,522,194446.293,927,657222.84

  Fonte: IGE, Ministerio de Facenda e elaboracin propia

  Hoja2

  PROVINCIA A CORUA

  TIPO DE IMPOSICIONTOTAL EUROSTIPO DE IMPOSICIONTOTAL EUROSTOTAL EUROSEUROS/HAB

  IMPOSTOS DIRECTOS254,780,280IMPOSTOS DIRECTOS254,780,2802,319,459131.60

  IMPOSTOS INDIRECTOS46,627,690IMPOSTOS INDIRECTOS46,627,690229,54513.02

  TAXAS E OUTROS138,072,020TAXAS E OUTROS138,072,0201,378,65378.22

  TOTAL CARGA IMPOSITIVA439,479,990TOTAL CARGA IMPOSITIVA439,479,9903,927,657222.84

  Hoja2

  254780280

  46627690

  138072020

  DISTRIBUCION DA CARGA IMPOSITIVA. PROVINCIA A CORUA

  Hoja3

 • Fonte: IGE e INE

  Grfico2

  5406741

  1986114

  4129339

  DISTRIBUCION DA CARGA IMPOSITIVA.AMES

  Hoja1

  ESTRUCTURA DA CARGA IMPOSITIVA

  PROV.A CORUACONCELLO XCONCELLO DE TEO

  TIPO DE IMPOSICIONTOTAL EUROSEUROS/HABTOTAL EUROSEUROS/HABTOTAL EUROSEUROS/HAB

  IMPOSTOS DIRECTOS254,780,280232.465,406,741209.422,319,459131.60

  IMPOSTOS INDIRECTOS46,627,69042.541,986,11476.93229,54513.02

  TAXAS E OUTROS138,072,020126.004,129,339159.941,378,65378.22

  TOTAL CARGA IMPOSITIVA439,479,990400.9811,522,194446.293,927,657222.84

  Fonte: IGE, Ministerio de Facenda e elaboracin propia

  A CORUA400.98

  AMES446.29

  CONCELLO DE TEO222.84

  Hoja1

  0

  0

  0

  Euros/Hab.

  CARGA TRIBUTARIA POR HABITANTE

  Hoja2

  PROVINCIA A CORUA

  TIPO DE IMPOSICIONTOTAL EUROSTIPO DE IMPOSICIONTOTAL EUROSTOTAL EUROSEUROS/HAB

  IMPOSTOS DIRECTOS254,780,280IMPOSTOS DIRECTOS5,406,7412,319,459131.60

  IMPOSTOS INDIRECTOS46,627,690IMPOSTOS INDIRECTOS1,986,114229,54513.02

  TAXAS E OUTROS138,072,020TAXAS E OUTROS4,129,3391,378,65378.22

  TOTAL CARGA IMPOSITIVA439,479,990TOTAL CARGA IMPOSITIVA11,522,1943,927,657222.84

  concello de AMES

  IMPOSTOS DIRECTOS5,406,741

  IMPOSTOS INDIRECTOS1,986,114

  TAXAS E OUTROS4,129,339

  Cncello de Teo

  IMPOSTOS DIRECTOS2,319,459

  IMPOSTOS INDIRECTOS229,545

  TAXAS E OUTROS1,378,653

  Hoja2

  0

  0

  0

  DISTRIBUCION DA CARGA IMPOSITIVA. PROVINCIA A CORUA

  Hoja3

  0

  0

  0

  DISTRIBUCION DA CARGA IMPOSITIVA.AMES

  0

  0

  0

  DISTRIBUCION DA CARGA IMPOSITIVA. CONCELLO DE TEO

 • Fonte: IGE e INE

  Grfico3

  2319459

  229545

  1378653

  DISTRIBUCION DA CARGA IMPOSITIVA. CONCELLO DE TEO

  Hoja1

  ESTRUCTURA DA CARGA IMPOSITIVA

  PROV.A CORUACONCELLO XCONCELLO DE TEO

  TIPO DE IMPOSICIONTOTAL EUROSEUROS/HABTOTAL EUROSEUROS/HABTOTAL EUROSEUROS/HAB

  IMPOSTOS DIRECTOS254,780,280232.465,406,741209.422,319,459131.60

  IMPOSTOS INDIRECTOS46,627,69042.541,986,11476.93229,54513.02

  TAXAS E OUTROS138,072,020126.004,129,339159.941,378,65378.22

  TOTAL CARGA IMPOSITIVA439,479,990400.9811,522,194446.293,927,657222.84

  Fonte: IGE, Ministerio de Facenda e elaboracin propia

  Hoja2

  PROVINCIA A CORUA

  TIPO DE IMPOSICIONTOTAL EUROSTIPO DE IMPOSICIONTOTAL EUROSTOTAL EUROSEUROS/HAB

  IMPOSTOS DIRECTOS254,780,280IMPOSTOS DIRECTOS5,406,7412,319,459131.60

  IMPOSTOS INDIRECTOS46,627,690IMPOSTOS INDIRECTOS1,986,114229,54513.02

  TAXAS E OUTROS138,072,020TAXAS E OUTROS4,129,3391,378,65378.22

  TOTAL CARGA IMPOSITIVA439,479,990TOTAL CARGA IMPOSITIVA11,522,1943,927,657222.84

  concello de AMES

  IMPOSTOS DIRECTOS5,406,741

  IMPOSTOS INDIRECTOS1,986,114

  TAXAS E OUTROS4,129,339

  Cncello de Teo

  IMPOSTOS DIRECTOS2,319,459

  IMPOSTOS INDIRECTOS229,545

  TAXAS E OUTROS1,378,653

  Hoja2

  0

  0

  0

  DISTRIBUCION DA CARGA IMPOSITIVA. PROVINCIA A CORUA

  Hoja3

  0

  0

  0

  DISTRIBUCION DA CARGA IMPOSITIVA.CONCELLO X

  0

  0

  0

  DISTRIBUCION DA CARGA IMPOSITIVA. CONCELLO DE TEO

 • EVOLUCION DADBEDA MUNICIPAL

 • NON SE ACUDEU AOENDEBEDAMENTOPARA OS INVESTIMENTOSMUNICIPAISA DBEDA BANCARIA DO CONCELLO DE TEO

 • A DBEDA BANCARIA POR HABITANTE NO CONCELLO DE TEOA DBEDA MUNICIPAL EN GALIZAAUMENTOU UN5%A DBEDA MUNICIPAL POR HABITANTE EN GALIZA DE239,59 EUROSA DBEDA BANCARIA MUNICIPAL DE TEO UN 52% INFERIOR MEDIA DOS CONCELLOS DE GALIZA

 • EVOLUCIN DA RATIO DE ENDEBEDAMENTO O CONCELLO DE TEO PRESENTA AS MELLORES RATIOS DE ENDEBEDAMENTO ENTRE OS CONCELLOS HOMOLOGABLES DA COMARCA

 • RESULTADO ORZAMENTARIOCONTROLOUSE O DFICIT ORZAMENTARIO

 • REMANENTE DE TESOURERAO REMANENTE NEGATIVO DE TESOURERAARRASTRADO DE LEXISLATURAS ANERIORES, CONTINA A CONDICIONARA POLITICA ORZAMENTARIA DO CONCELLONESTA LEXISLATURA PXOSELLE FREO SA TENDENCIA ALCISTA LOGRANDOUNHA REDUCCIN EFECTIVA DO7.6%2007

  3.034.282,042009

  2.802.000.00

 • REA DE PERSOAL

 • CULTURA DE DILOGOACORDO REGULADORCONVENIO COMISIN DE SEGUIMENTOConcello Representantes traballadoresNormalizacin das Relacins Laborais no Concello

 • A COMISIN DE SEGUIMENTO(Concello Representantes dos Traballadores)

 • OUTRAS CUESTINS SALIENTABLESCUMPRRONSE OS COMPROMISOS ECONMICOS ADQUIRIDOS CO NOVO MARCO ASINADO NO ANO 2010 CREOUSE O XRMOLODUN FUTURO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DERECURSOS HUMANOS

 • AREA DE SEGURIDADEPOLICA LOCAL

 • POLICA LOCAL. MEDIOS HUMANOS20074 EFECTIVOS(0,23/1.000 hab.)200910 EFECTIVOS(0.58/1.000 hab.)NO ANO 2011 EST PREVISTA A CONVOCATORIADE 5 NOVAS PRAZAS E A DE OFICIALACADARASE UNA RATIO DE 0.86/1.000 HAB. PODERASE IMPLANTAR O SERVIZO 24 HORAS

 • POLICIA LOCAL. MEDIOS TCNICOSINSTALACINSOFTWARE DEXESTIN

  GESPOLAxilizacin de tramitacins administrativas diariasInformacin en tempo real do posicionamentoda polica ao longo da xornada4 Pdas para consulta e incorporacin de datosCONVENIODEPUTACIONPROVINCIALXestin sancins de trficoPrxima utilizacin de PdasINSTALACINSRecente inauguracin das novas dependenciaspoliciais, na pranta alta da antiga casa consistorial

 • POLICA LOCAL. SERVIZOSServizos contnuos e ordinarios nas parroquias do concelloIntensificacin da colaboracin co Corpo da Garda civil co resultado de detencin dun grupo de operaba roubos dende Madrid en 2008 e Outro grupo de cidadns extranxeiros no ano 2009.Detencins por delitos de trfico de drogas a pequena escalaControis de seguridade para tentar minorar a vaga de roubosCampaas de sensibilizacin cidad sobre dispositivos de seguridade viaria (disp.de retencin infantil e cintos de seguridade)

 • AREA DE SEGURIDADE PROTECCIN CIVIL

 • PROTECCION CIVIL. NOVOS MEDIOS E SERVIZOS7 EFECTIVOSHORARIO 08:00 A 10:00DE LUNS A VENRESEQUIPAMENTO PARAA RECOLLIDA DEANIMAIS ABANDONADOSASOCIACION DE VOLUNTARIOS DE PROTECCIN CIVIL39 EFECTIVOS

  DOTACION DUN NOVO VEHICULO NISSAN QUASQUAIEQUIPADO CON DISPOSITIVOS DE RECOLLIDA DE MOSTRASSLIDAS OU LQUIDAS

 • PROTECCIN CIVIL. PRINCIPAIS SERVIZOS575 SADAS EN 2010SADAS POR ACCIDENTES DE TRFICO 9325 SADAS POR INCENDIO8 SADAS POR QUEIMAS CONTROLADASSADAS PREVENCION DE ACCIDENTES 86161 SADAS PARA A RECOLLIDA DE ANIMAISOPERATIVOS ESPECIAIS (XEO, TORMENTAS) 20()