Com s£³n els vertebrats? 98 Unitat 11 ¢â‚¬¢ Els animals...

download Com s£³n els vertebrats? 98 Unitat 11 ¢â‚¬¢ Els animals vertebrats Editorial Casals ¢â‚¬¢ Material fotocopiable

of 10

 • date post

  01-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Com s£³n els vertebrats? 98 Unitat 11 ¢â‚¬¢ Els animals...

 • 96

  Unitat 11 Els animals vertebratsE

  dito

  rial C

  asal

  s M

  ater

  ial f

  otoc

  opia

  ble

  C

  om s

  n e

  ls v

  erte

  bra

  ts?

  Com sn els vertebrats?

  1. Relaciona cada concepte de la primera columna amb la defi nici correcta de la segona columna:

  1. Peixos Tenen la pell recoberta de pl i es desplacen grcies a les quatre potes marxadores. 2. Amfi bis Tenen el cos cobert de plomes, poden volar mitjanant les ales o desplaar-se sobre

  el terra amb les seves dues extremitats posteriors. 3. Rptils Tenen el cos protegit per escames i neden a laigua grcies a les seves aletes. 4. Ocells Tenen el cos protegit per escames i es desplacen amb quatre potes marxadores. 5. Mamfers Tenen la pell nua i humida i els adults utilitzen les quatre potes per desplaar-se.

  2. Coneguem les caracterstiques dels vertebrats. Marca amb una creu si les afi rmacions segents sn verta-deres o falses; en el cas que siguin falses, corregeix lerror.

  V F

  a) Presenten una estructura ssia externa.

  b) La columna vertebral s una srie de petits ossos articulats la funci dels quals s protegir la medulla espinal.

  c) El sistema nervis est constitut noms pel cervell i el cerebel.

  d) Tenen un aparell circulatori obert.

  e) La columna vertebral est formada per una srie dossos articulats anomenats costelles.

  f) Les costelles formen la caixa torcica.

  3. Llegeix larticle sobre Levoluci dels vertebrats de lapartat 1 de la unitat didctica i respon:

  a) Quan van aparixer els animals vertebrats? b) Quins van ser els primers animals vertebrats que van aparixer? c) Com eren els peixos primitius? d) Quins peixos van sorgir a partir dels peixos primitius? e) Quan van aparixer els amfi bis primitius? f) Quin va ser el primer grup de vertebrats completament adaptats per a la vida en terra ferma? g) De qui provenen els mamfers i els ocells?

 • 97

  Unitat 11 Els animals vertebrats

  Ed

  itoria

  l Cas

  als

  Mat

  eria

  l fot

  ocop

  iab

  le

  Els

  prim

  ers

  vert

  ebra

  ts

  Els primers vertebrats

  1. Busca en aquesta sopa de lletres els conceptes segents: opercle, dorsal, ventral, escama, caudal, anal i pectoral.

  2. Quants tipus daletes tenen els peixos i quina funci fan? Relaciona cada concepte de la primera columna amb la defi nici correcta de la segona columna:

  1. Aleta dorsal Permeten que el peix giri. Nhi ha una a cada costat del cos.

  2. Aleta caudal Serveix per mantenir la posici vertical i ajuda a dirigir el rumb en els desplaaments.

  3. Aleta anal Serveix per impulsar el peix cap endavant.

  4. Aleta pectoral Sn dues aletes que permeten que el peix giri.

  5. Aleta ventral La seva funci s mantenir la direcci.

  3. Posa el nom que correspongui a cada defi nici:

  a) s una coberta dura que protegeix les brnquies. b) Serveix per mantenir la posici vertical i ajuda a dirigir el rumb en els desplaaments. c) Permeten detectar substncies dissoltes en laigua. d) Rep les vibracions de laigua i actua de manera semblant a la nostra oda. e) Petites plaques transparents cobertes per una substncia gelatinosa. f) Sac ple daire, que permet variar la seva profunditat sense cap esfor.

  4. Com s la reproducci dels peixos? Marca amb una creu si les afi rmacions segents sn vertaderes o fal-ses; en el cas que siguin falses, corregeix lerror.

  V F

  a) s asexual.

  b) Generalment s mitjanant fecundaci externa.

  c) Gaireb tots els peixos sn ovovivpars.

  d) Molts taurons sn ovovivpars.

  e) Dels ous fecundats surten els alevins, que es desenvolupen fi ns a ser peixos adults.

  V A R V I L E C I O E D A

  E S C A M A B A D P A B R

  N I S U C O L U R E S I O

  T O A M I L E D O R S A L

  R E N O H A B A T C A B E

  A M A N I R O L A L E O M

  L O L A L T R E M E X I S

  I R X A E Q O L W X W Y E

  P E C T O R A L E W O T A

 • 98

  Unitat 11 Els animals vertebratsE

  dito

  rial C

  asal

  s M

  ater

  ial f

  otoc

  opia

  ble

  E

  ls a

  mfi b

  is

  Els amfi bis

  1. Assenyala en el dibuix els noms segents:

  Pell Fosses nasals

  Potes anteriors Potes posteriors

  Cloaca Timp

  Ulls Boca

  2. Respon:

  a) Els amfi bis sn animals vertebrats o invertebrats? b) Qu signifi ca la paraula amfi bi? c) Com es classifi quen els amfi bis? d) Com tenen la pell els amfi bis? e) Quin tipus de respiraci presenten?

 • 99

  Unitat 11 Els animals vertebrats

  Ed

  itoria

  l Cas

  als

  Mat

  eria

  l fot

  ocop

  iab

  le

  Els

  am

  fi bis

  3. Completa aquest mapa conceptual amb les paraules segents: urodels, gripaus, tritons, amfi bis, granotes i salamandres.

  4. Ordena aquestes frases de manera que quedi ben explicat el procs de metamorfosi:

  A mesura que la femella expulsa els vuls dins laigua, el mascle els fecunda amb els espermatozous.

  Els ous estan coberts duna substncia gelatinosa que els uneix, formant grups.

  Els capgrossos respiren per mitj de brnquies i salimenten dalgues.

  Els capgrossos perden la cua, els apareixen les potes i desenvolupen els pulmons.

  Els mascles rauquen per atraure les femelles. Quan ja estan junts, els mascles pugen a lesquena de les femelles i shi abracen.

  Els ous es trenquen i alliberen els capgrossos.

  Les petites granotes, totalment desenvolupades, ja poden sortir de laigua.

  ANURS

 • 100

  Unitat 11 Els animals vertebratsE

  dito

  rial C

  asal

  s M

  ater

  ial f

  otoc

  opia

  ble

  E

  ls r

  ptil

  s

  100

  Els rptils

  1. Assenyala en el dibuix els noms segents:

  Pell Fosses nasals

  Ulls Cua

  Cloaca Potes

  Timp Boca

  2. Relaciona cada concepte de la primera columna amb la defi nici correcta de la segona columna:

  1. Saures Tenen el cos recobert de plaques molt dures. 2. Ofi dis Tenen una closca dos, recoberta de plaques crnies. 3. Quelonis Tenen una pell molt fi na recoberta descames. 4. Crocodilians Tenen un cos cilndric i allargat i no tenen potes.

 • 101

  Unitat 11 Els animals vertebrats

  Ed

  itoria

  l Cas

  als

  Mat

  eria

  l fot

  ocop

  iab

  le

  Els

  rp

  tils

  101

  3. Completa aquest mapa conceptual amb les paraules segents: ofi dis, rptils, cocodrils, tortugues, serps, llangardaixos, saures i crocodilians.

  4. Coneguem ara les caracterstiques generals dels rptils. Respon:

  a) Sn animals vertebrats o invertebrats? b) Com sanomena el grup de rptils que no tenen potes? c) Qu vol dir que els rptils sn poiquiloterms? d) Quin tipus de respiraci tenen? e) Com es reprodueixen?

  QUELONIS

 • 102

  Unitat 11 Els animals vertebratsE

  dito

  rial C

  asal

  s M

  ater

  ial f

  otoc

  opia

  ble

  To

  ts p

  oden

  vol

  ar?

  Tots poden volar?

  1. Assenyala en el dibuix els noms segents:

  Cambra daire Embri

  Closca porosa Membrana

  Clara Rovell

 • 103

  Unitat 11 Els animals vertebrats

  Ed

  itoria

  l Cas

  als

  Mat

  eria

  l fot

  ocop

  iab

  le

  Tots

  pod

  en v

  olar

  ?

  2. Busca en aquesta sopa de lletres els conceptes segents: conquilla, tentacles, peu, ventosa, valves i r-dula.

  U T H O T I M P A M O L P

  M R O L O S S I J O F A E

  A A M I P L O M I S S O L

  N C E M I C U L A T A C D

  P L O M A P E L B E S A A

  I E T U L A L E T E E J N

  L R E X E H O M A R C E O

  L T R E S T I M G I I U J

  O B M A N C A M T I R O G

  3. Coneguem ara les caracterstiques generals dels ocells. Respon:

  a) Quin tipus de reproducci tenen? b) Els ocells sn ovpars igual que els rptils, per qu els diferencia? c) Per qu els ous tenen closca? d) De qu est constituda la clara de lou? e) En els ocells, per qu s necessari que els pares covin els ous?

  4. Repassem la morfologia dun ocell. Posa el nom que correspongui a cada defi nici:

  a) Els permet percebre els sons i est protegit per plomes. b) Serveixen per agafar impuls i planar. c) Estan situades a la part superior del bec i s per on entra laire als pulmons. d) Cobreixen el cos. e) Fan de tim i mantenen lequilibri durant el vol. f) Sn un conjunt de plomes que evita la prdua de calor i el contacte de la pell amb laigua. g) Lutilitzen per ingerir els aliments. h) Tenen quatre dits amb ungles i estan recobertes per escames semblants a les dels rptils. i) Estan protegits per tres parpelles.

 • 104

  Unitat 11 Els animals vertebratsE

  dito

  rial C

  asal

  s M

  ater

  ial f

  otoc

  opia

  ble

  E

  ls m

  amfe

  rs

  Els mamfers

  1. Segons el desenvolupament embrionari es distingeixen tres tipus de mamfers. Relaciona cada concepte de la primera columna amb la defi nici correcta de la segona columna:

  1. Monotremes Sn vivpars, els embrions es desenvolupen completament en el si matern. 2. Marsupials Sn ovpars, ja que el desenvolupament embrionari dels nous individus t

  lloc en els ous que ponen les femelles. 3. Placentaris Sn vivpars, per les cries no es desenvolupen en el si matern.

  2. Coneguem ara les caracterstiques generals dels mamfers.