Clipping Viles Florides

of 54 /54
Ramadán en agosto. Un millón y medio de musulmanes que residen en España están llamados este mes a cumplir con los preceptos del Ramadán. En la foto, fieles orando en un pabellón municipal alquilado en Lleida, ayer TENDENCIAS 18 MERCÈ GILI MANÉ ESPINOSA ECONOMÍA 42 www.lavanguardia.com Número 46.630 1,20 euros Los mercados se hunden pese al pacto en EE.UU. Pocas ciudades impulsan las áreas verdes como política de bienestar TENDENCIAS 16 Y 17 c La capital tiene 465 centros religiosos de una decena de confesiones; la mitad son católicos c Los cristianos evangélicos amplían su presencia gracias a la inmigración VIVIR 1 A 3 œUn Congreso dividido aprueba el precario pacto alcanzado en el Senado El Prat apuesta por los vuelos a Latinoamérica Barcelona, la ciudad de los diez cultos 6.950 7.000 7.050 7.100 7.150 7.200 7.250 9.700 9.600 9.500 9.400 9.300 IBEX MILÁN FRANKFURT En puntos 1 de agosto 1 de agosto 1 de agosto En puntos En puntos Cierre 9.318,2 Anterior 9.630,7 18.800 18.600 18.400 18.200 18.000 17.800 17.600 Anterior 18.433,7 -2,48% -3,24% -3,87% Cierre 17.720,4 -2,86% Anterior 7.158,7 Cierre 6.953,9 œEl Ibex sufre la mayor caída del año y la prima de la deuda marca máximos œLas amenazas al crecimiento eclipsan el acuerdo de Washington œCríticas a Obama por su gestión de la crisis INTERNACIONAL 3, ECONOMÍA 38 Y EDITORIAL El 20-N fuerza al PSC a aplazar su congreso MARTES, 2 DE AGOSTO DE 2011 El PSC iba a celebrar su congreso de renovación el 28 de octubre, pero la convocatoria electoral pa- ra el 20 de noviembre ha trastoca- do el plan. Y ha optado por apla- zarlo hasta el 16 de diciembre, prolongando su actual estado de interinidad. POLÍTICA 9 Jardines para el buen vivir 8 428292 001208 2

Embed Size (px)

description

Programa de qualificació als municipis que impulsen els seus espais verds per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Transcript of Clipping Viles Florides

 • Ramadn en agosto. Un milln y medio de musulmanes que residen en Espaa estn llamados este mes a cumplircon los preceptos del Ramadn. En la foto, fieles orando en un pabelln municipal alquilado en Lleida, ayer TENDENCIAS 18

  MERC GILI

  MAN ESPINOSAECONOMA 42

  www.lavanguardia.com Nmero 46.630 1,20 euros

  Losmercados sehundenpese al pacto enEE.UU.

  Pocas ciudades impulsan las reas verdescomopoltica debienestar TENDENCIAS 16 Y 17

  c La capital tiene465 centros religiosos deunadecenade confesiones; lamitad son catlicos

  c Los cristianos evanglicos amplan supresencia gracias a la inmigracin VIVIR 1 A 3

  UnCongreso divididoaprueba el precario pactoalcanzado en el Senado

  ElPratapuestaporlos vuelos aLatinoamrica

  Barcelona, la ciudadde los diez cultos

  6.950

  7.000

  7.050

  7.100

  7.150

  7.200

  7.2509.700

  9.600

  9.500

  9.400

  9.300

  IBEX MILN FRANKFURTEn puntos

  1 de agosto 1 de agosto 1 de agostoEn puntos En puntos

  Cierre9.318,2

  Anterior9.630,7

  18.800

  18.600

  18.400

  18.200

  18.000

  17.800

  17.600

  Anterior18.433,7

  -2,48%

  -3,24% -3,87%Cierre

  17.720,4 -2,86%

  Anterior7.158,7

  Cierre6.953,9

  El Ibex sufre la mayorcada del ao y la prima dela deudamarca mximos

  Las amenazas alcrecimiento eclipsan elacuerdo deWashington

  Crticas a Obama porsu gestin de la crisisINTERNACIONAL 3, ECONOMA 38 Y EDITORIAL

  El 20-Nfuerza alPSCaaplazarsu congreso

  MARTES, 2 DE AGOSTO DE 2011

  El PSC iba a celebrar su congresode renovacin el 28 de octubre,pero la convocatoria electoral pa-ra el 20 de noviembre ha trastoca-do el plan. Y ha optado por apla-zarlo hasta el 16 de diciembre,prolongando su actual estado deinterinidad. POLTICA 9

  Jardinesparael buenvivir

  8428292001208

  2

 • 2 LAVANGUARDIA DIMARTS, 2 AGOST 2011

  Ins Grau

  El conservador Macri (52anys) va ser reelegit alcalde

  de Buenos Aires amb una micams del 64% dels vots. El triomfde lexpresident delBoca Juniors i em-presari ha suposatun copper a la presi-denta Cristina Fer-nndez. PGINA 8

  Mauricio Macri

  La pressi dels congressis-tes del Tea Party ha forat

  els republicans del Congrs a en-durir les retallades, i ha posat enperill la solvnciadels Estats Units.Michele Bachmann(55) s una membredestacada daquestpartit. PGINA 6

  CONGRESSISTA DELS ESTATS UNITSMichele Bachmann

  Les rutes a Llatinoamricaes presenten com un dels

  mercats amb ms potencial per alaeroport de Barcelona, que diri-geixFernandoEche-garay. LObservato-ri de Trnsit Aeridestaca un creixe-ment del 12% el2011. PGINA 42

  DIRECTOR DE BARCELONA-EL PRATFernando Echegaray

  El msic barcelon ManoloGarca est ultimant en uns

  estudis californians el que ser elseu cinqu disc en solitari, queveur la lluma la tar-dor. Aixmateix, pu-blicar un nou llibrei inaugurar una ex-posici amb els seusquadres. PGINA 24

  MSICManolo Garca

  A aquesta jove barceloninade 24 anys li van diagnosti-

  car als 17 esclerosi mltiple. LaIns s un exemple de superaci,ja que acaba dapro-var un dels reptesque es va fixar, coro-nar el Kilimanjaro,de gaireb 6.000me-tres. PGINA 18

  PSICLOGA

  ALCALDE DE BUENOS AIRES

  ELS SEMFORS

  SUMARI

  c

  PEL FORAT DEL PANY

  Lactualitat que ens imposen els mercats fi-nancers, i no pas el mercat, posa cada vega-da ms en dubte la nostra minvant capaci-tat de raciocini. Fa anys que naveguem a laderiva per les nostres prpies misries econmiquesquan, de sobte, fa unes setmanes, alg ens planta a proaun iceberg capa de desintegrar un vaixell de qualsevoleslora, encara que sigui una reencarnaci del cuirassatBismarck. A Espanya, on encara flotem amb tecnologiade paquebot, ens veiem definitivament arrossegats a lesprofunditats abissals per efecte del tros de gel de patentnord-americana, com sempre. Ens vaticinen que tal diacom avui, dimarts, 2 dagost, Barack Obama declarar elseu pas en suspensi de pagaments. Com lArgentinadels bons temps. Deixar de pagar fins i tot les nminesdels funcionaris federals. El president de la potncia msgran convertit, de la nit al dia, en alcalde de Moi, queha anunciat que els cent empleats municipals deixaran

  de cobrar el salari aquest mes dagost en espera detemps millors. Alg ens ha volgut fer creure que la mega-potncia, en el seu declivi, seguiria el cam de la vila delBages. Ms de 14 bilions de dlars de deute i 300 milionsdhabitants vivint una situaci idntica a la que pateixen6.000 catalans i els seus 25 milions deuros en nmerosvermells. Obama, convertit en vctima de les forces tel-lriques de lextrema dreta dels Estats Units, com si fosla reencarnaci de Rafael Casanova, natural de Moi,davant el setge borbnic a Barcelona aquell lluny 11 desetembre del 1714. Sona a broma. Per ens han bombar-dejat amb aix. Per aquest motiu ens sentim nufrags enoceans econmics destupidesa malintencionada.

  INTERNACIONALCuba, cases i cotxesTancada i barrada, lAssembleaNacional Cubana analitzava ahirel pla de reformes del presidentRal Castro per evitar el col-lapse del rgim per fallida eco-nmica: sespera la normativaper liberalitzar la compravendade cotxes i de cases entre parti-culars. PGINA 8

  POLTICAEl Rei i Zapateroltim despatx a Marivent: ahir,el rei Joan Carles va rebre elpresident sortint, Jos Luis Ro-

  drguez Zapatero, al palau deMarivent, a Mallorca. La citamanifestava un signe clar decomiat. PGINA 11

  EDITORIALSTemes del diaLa Xina i el mn respiren alleu-jats per lacord assolit als EstatsUnits, mentre que les vendesdautombils es mantenen a labaixa. PGINA 12

  OPINIFam al mnXavier Sala i Martn reflexionasobre la crisi alimentria almn: Em vaig preguntar si sin-ventarien impressores lser demenjar (...) Imaginem que fospossible desconstruir un pollas-tre a les partcules elementals:duna banda laigua i de laltracada component de la carn, lapell, el greix, etctera (...) spura elucubraci perqu aixno ho pot fer ning. PGINA 13

  TENDNCIESCau un fals dentistaVa exercir com a dentista du-rant dcades sense un tenir ttoloficial. Prolongava tractamentsinnecessriament i va causar

  lesions irreversibles. SergioGuzmn Gutirrez actuava aTarragona, on va ser detingut.PGINA 18

  CULTURAPlcido DomingoEl pblic de Peralada va vibrarahir a la nit amb lentrega dePlcido Domingo (70). En el seuesperat retorn, i mentre recolliala medalla dhonor del festival,el tenor va oferir un repertoriampli i apassionat de romancesi sarsueles. PGINA 25

  ESPORTSEl Bara, a MiamiLequip de Guardiola va aterrarahir a Miami, on sentrenardurant quatre dies i senfrontaral Chivas. Ho va fer amb Adria-no i sense Jeffren. PGINA 33

  ECONOMIACotxes sense vendesLa venda de cotxes continuasense refer-se. Les matricula-cions de turismes al juliol, undels millors mesos de lany habi-tualment, van caure un 4%, finsa 78.913 unitats, respecte al ma-teix mes de lexercici de lanypassat. PGINA 40

  c

  c

  c

  Msque un concurs

  c

  Lactivitat deCayetanadeAlba

  PGINES 64

  PENSEM QUE...

  LA SEGONA

  Crec quemhe passat

  Coberturapssima

  NDEX

  Alfredo Abin VICEDIRECTOR

  Crec que avui mhe passat, va dir ahir el ministredIndstria, Miguel Sebastin, als acalorats perio-distes desprs duna sufocant roda de premsa du-rant la qual va fer balan de la subhasta de lespectreradioelctric. Els assistents van demanar als tcnics queposessin remei a lacalorada trobada. Disculpi, s que nohan tingut en compte que laglomeraci de persones apu-ja la temperatura de la sala, tinguin pacincia. I s quening no satreveix a contradir el ministre en la seva cam-panya per fomentar lestalvi energtic. De tant en tant espasseja pel ministeri per comprovar la temperatura am-biental que apareix puntualment reflectida en unes panta-lles amb nmeros grossos. La calor va anar animant latrobada i van acabar preguntant-li qu opinava de lavan-ament de les eleccions. No mho han preguntat mai iara tant se val, va respondre amb desdia. La temperatu-ra del passads, una mica ms fresquet que la sala, supera-va els 26 graus.

  La gesti dels espais urbans enjardinats i les zonesverdes pot ser millorable, segons posa de manifestun informe de lObservatori de la Sostenibilitat.Les ciutats espanyoles, en la primera etapa democrtica,van guanyar rees verdes, una cosa imprescindible permillorar la qualitat de vida i el benestar. Per hi ha man-cances estructurals en la cura dels jardins histrics, i mol-tes vegades la gesti pblica ha prestat ms atenci almobiliari urb o a larranjament de voreres, carrils bici isemfors que a la revitalitzaci de jardins o el manteni-ment de les zones verdes. Posar de relleu aquest patrimo-ni vegetal i paisatgstic s una tasca pendent. Per aix, lainiciativa de la Confederaci dHorticultura Ornamentalde Catalunya, que promou el certamen Viles Florides perdistingir les millors prctiques i els municipis ms exem-plars, obre noves portes de desenvolupament econmic iturstic en aquelles localitats que noms de participar-hija mereixerien un premi.

  Enginyers tcnics de teleco-municacions adverteixendun empitjorament en lacobertura dels telfons m-bils a la costa catalana. Elmotiu, segons aquests tc-nics, s la por dels alcaldesde les poblacions costaneresal cada vegada ms virulentrebuig popular de la instal-laci dantenes.

  ElsEstatsUnits no snMoi

  Internacional 3Poltica 9Opini 12Tendncies 16Necrolgiques 20Cultura 22Cartellera 27Esports 33Anuncis classificats 37Economia 39

  Als 85 anys, laduquessa dAl-ba continua enplena forma idecideix repar-tir lherncia icasar-se ambAlfonso Dez.

  EI web de

  COPES DALTURALa terrassa dArola, cctel degastronomia i arquitectura.

  VIATGE PER LA HISTRIA30 anys del primer PC.

  VIDEOENTREVISTAKingfrica i Esteso: La Ramo-na s una oda a les grassonetes.

  CONCURSEnvia unmissatge al polNord iguanya premis Smartbox.

  LECTORS CORRESPONSALSEl sord i cec congrs mexic,per Paloma Ruiz.

 • 16 LAVANGUARDIA MARTES, 2 AGOSTO 2011

  ANTONIO CERRILLOBarcelona

  L os jardines, los par-ques, las zonas ver-des o el arbolado sonelementos clave paramantener una buenacalidad de vida en las ciudades yfavorecer el bienestar de las per-sonas. El contacto con los encla-ves naturales en la ciudad nospermite reflexionar, sentirnos li-bres, relajarnos o reducir el es-trs. Por eso, la OrganizacinMundial de la Salud consideraque los espacios verdes urbanosson imprescindibles por los bene-ficios que aportan en el bienestar

  fsico y emocional. Sin embargo,la mayora de las capitales espa-olas (el 55% de ellas) carece delmnimo de zonas verdes reco-mendado por la OrganizacinMundial de la Salud.Ha relegado el urbanismo la

  creacin de nuevos jardines y labuena gestin de las zonas ver-des? Este es el debate que plan-tea el concursoViles Florides, im-pulsado por la ConfederacidHorticultura Ornamental deCatalunya, que promueve un cer-tamen para distinguir las mejo-res prcticasmunicipales de ajar-dinamiento.Los jardines y las reas verdes

  son fundamentales para el bien-

  estar integral de las personas, re-sume Enric Pol, catedrtico dePsicologa Ambiental de la UAB.Por eso, la OMS recomienda quelos municipios dispongan, comomnimo, entre 10 y 15metros cua-drados por habitante. Sin embar-go, esameta est an lejos. De las34 capitales espaolas que hanofrecido estos datos, 19 no la al-canzan; y slo siete superan los15m2, segn el Observatorio de laSostenibilidad.En el ranking, el vencedor es

  Vitoria (39,2 m2 por habitante); yocupan lugares destacados Gi-rona (24,3 m2) y San Sebastin(22,5m2),mientras que en las lti-mas posiciones estn Pamplona

  (0,8 m2) y Las Palmas (1,6 m2).Madrid cumple de sobra (17 m2)pero no Barcelona (6,6 m2), pesea los avances de los ltimos aos.Muchos expertos relativizan

  la importancia de los datos cuan-titativos; mientras que Enric Polreivindica el verde til, cotidiano,de proximidad, el que puede uti-lizarse o disfrutar la persona ca-da da, que est a seis u ocho me-tros de casa, que encuentra a lasalida de la escuela o al que pue-des ir caminando sin cansartems de la cuenta.Los espacios verdes regulan la

  temperatura y la humedad. Pro-ducen oxgeno y filtran la radia-cin: adems, absorben los conta-

  minantes y amortiguan los rui-dos. Tambin son el lugar de pa-seo, el relax o el ocio. Pero msall de su valor intrnseco (su bue-na organizacin, su calidad o elgrado de proteccin),muchas ve-ces es su dimensin simblica laque los convierte en lugares apre-ciados, dice Enric Pol.Un interior de unamanzana re-

  cuperado o un microespacio ur-bano con encanto pueden servira las necesidades de relax, tran-quilidad y descomprensin: ser-vir de sugerente imaginario delcontacto con la naturaleza o elperfecto lugar de acogida. Losadolescentes son el colectivomsexcluido de la sociedad, sin espa-

  rboles en laciudadhostil

  La gestin de los espacios pblicos en las ciudades

  JardinesparaelbuenvivirLas reas verdesmejoran el bienestar, pero pocas ciudades resaltan este valor

  ]Tambin los rbolestienen dificultades parasobrevivir en la ciudad.El arbolado en Barcelo-na est en situacin crti-ca; a veces el medio eshostil para que vivabien, dice la paisajistaTeresa Gal-Izard. Cuan-do hay que regenerar unrbol, no siempre la me-jor opcin es ponerlo enun pequeo alcorque-jau-la (de un metro por unmetro) en la acera. Enmuchas calles, las racesno tienen espacio, tropie-zan con las tuberas, y laspalmeras viven entre me-dianeras compactadas sintierra vegetal. El natura-lista Mart Boada explicaque los pltanos tiendena romper aceras y asfal-to, y dejan mucho polen,la produccin de hojasmultiplica los costes delimpieza y cuando enveje-cen se afean, se quiebranlas ramas por el viento eincrementan los riesgosde accidentes.El Ayuntamiento de

  Barcelona informa deque mantiene los plta-nos en las vas singulares(como la Rambla) y lossustituye en otras porespecies mejor adaptadasy para ganar diversidad.Tambin est sustituyen-do los pltanos deteriora-dos, afectados por enfer-medades o envejecidos,teniendo en cuenta quela especie molesta a lapoblacin con alergias. Elalmez, en cambio, aguan-ta ms los ecosistemasurbanos, se adapta mejory precisa poca atencin.

  Tendencias

 • MARTES, 2 AGOSTO 2011 T E N D E N C I A S LAVANGUARDIA 17

  Barcelona tiene6,64 m2 de zonasverdes por habitante(1.076 ha)

  Contando la parte del parquede Collserola, sumaria17,71 m2 por habitante(1.795 ha de Collserola)

  Y podra aprovechar hasta 3,69 hm3/ao de aguas del subsuelo;esto es: el 90% de los recursos necesarios (zonas verdes,parques de limpieza y de bomberos, instalaciones deportivas,y abastecimiento de lagos, cascadas y fuentes singulares)

  El Ayuntamiento de Barcelonaemplea en la limpieza y riegode jardines 2,740 hm3 de aguaprocedente de subsuelo

  Superficie verde urbanatil por habitante

  Recomendacinde la OMSMetroscuadrados porhabitante

  5 10 15 20 25 30 35 40

  LA VANGUARDIA

  Pamplona

  Las Palmas

  Murcia

  Crdoba

  Valencia

  Tenerife

  Mlaga

  Bilbao

  Sevilla

  Barcelona

  Albacete

  vila

  Castelln

  Santander

  A Corua

  Lleida

  Palencia

  Alicante

  Valladolid

  Segovia

  Lugo

  Len

  Cceres

  Madrid

  Cdiz

  Logroo

  San Sebastin

  Girona

  Vitoria

  MAN ESPINOSA

  A. CERRILLO Barcelona

  E l modelo est en Franciay en Italia (y los honoresque llevan aparejadoslos concursos Les villes et les vi-llages fleuris o el Comuni fliori-ti); aunque otros pases euro-peos tambin han organizadoconcursos para impulsar el ajar-dinamiento y un mejor cuidadode las zonas verdes en losmuni-cipios. Ahora, la ConfederacidHorticultura Ornamental deCatalunya importa este modeloy promueve el certamen VilesFlorides, que per-mitir crear el pri-mer sello de cali-dad para distin-guir a las localida-des catalanas msactivas a la horade mostrar su ri-queza natural o supatrimonio vege-tal y paisajstico.El concurso no

  persigue que losayuntamientosamontonen tone-ladas de plantas yflores para queluzcan en una fo-to, sino que se pre-miar las mejoresprcticas de jardi-nera, la calidadpaisajstica, el co-rrecto manteni-miento o lapartici-pacin ciudadanaen este esfuerzocomn. Los ayun-tamientos, si-guiendo las basesdel concurso, ten-drn una gua perfecta para in-corporar la gestin de estos es-pacios pblicos en sus polticas,mientras en paralelo se podrnrevitalizar las actividades de lossectores de la flor y la planta or-namental (viveristas, gardens,mercados de la flor...), alicadostras la sequa del 2008.Los promotores del concurso

  valorarn el patrimonio vegetalexpuesto, y, por lo tanto, los n-dices de ajardinamiento, la di-versidad de especies, su singula-ridad (que no siempre compor-ta ms gastos), la integracinpaisajista o los valores estti-

  cos, entre otros aspecto, diceTe-resa Gal-Izard.Pero adems evaluarn el uso

  del agua (caudales subterr-neas...) o la gestin ambiental(papeleras, limpieza, composta-je...). A veces, es mejor tenermenos zonas verdes bien gestio-nadas que tener muchas y malcuidadas. La mala imagen pro-cede de este descuido, diceGal-Izard.La intencin tambin es con-

  vencer a los municipios de quetienen nuevas oportunidadeseconmicas poniendo en valor

  el cuidado que prestan a sus zo-nas verdes y sus espacios ajardi-nados. Se tratara tanto deabrir esta opcin a los munici-pios que no han consideradohasta ahora esta faceta como dedesarrollarla entre aquellos ques hanhecho una apuesta tursti-ca pero han relegado los aspec-tos ornamentales y paisajsti-cos, diceNathanBaidez, encar-gado de la coordinacin infor-mativa. Los reconocimientos se-rn una, dos o tres flores de ho-nor, y tambin se han reservadopremios en metlico para losmejores. Queremos que losmu-nicipios expliquen lo que ha-cen, mejoren sus prcticas y lashagan visibles, dice Baidez. Pa-ra los mejores habr premio.c

  cios propios; y el jardn puede serun espacio clave para mejorar lacohesin social, destaca Pol.De hecho, los jardines han

  acompaado a las ciudades des-de sus orgenes. Son en esenciauna recreacin humana de la na-turaleza; de ah su enorme valorsimblico y la relevancia de su di-mensin histrico-patrimonial.Pero en materia de conservacinde jardines histricos, pblicos yprivados, en Espaa est casi to-do por hacer, dice Joan Nogu,catedrtico de Geografa Huma-na de la Universitat de Girona.Mejor valoracin le merece a

  Joan Nogu el cuidado de las zo-nas verdes en sentido estricto. Elurbanismo posfranquista las uspara descongestionar la tramaur-bana y elevar la calidad de vida; ypese a los desmanes y el descon-trol del reciente proceso urbani-zador, la ciudades han incremen-tado su nmero y su calidad.Pero incorpora el urbanismo

  reciente estas preocupaciones?Vamos mejorando, aunque deforma lenta. En los ltimos aos

  ha habido cambios, pero han sidolentos; se necesitan inversio-nes..., explica Teresa Gal-Izard,ingeniera tcnica agrcola y pai-sajista, autora de los jardines deSan Telmo, en Sevilla. Ciudades

  comoBarcelonahan hechodel es-pacio pblico una sea de identi-dad. Sin embargo, han centradosu labor en homogeneizar y ade-cuar aceras, el mobiliario urba-no, los semforos o los bordillos;

  pero en cambio la actuacin enparques y jardines no ha estadoa la altura, aade Gal-Izard.El debate sobre el ajardina-

  miento o el arbolado ha dado piea zigzagueantes cambios de crite-rios en la gestin, lo queha provo-cado confusin en el ciudadano.Gal-Izard subraya que no existela panacea. Plantas autcto-nas? Depende. La gente debe sa-ber que en primavera estas plan-tas y sus flores estn maravillo-sas, pero que en verano tienen unaspecto horrible, explica. Hayque regar los rboles?. Hay queusar el agua de forma racional, yla gente debe saber que un rbolde sombra no puede ser un rbolde desierto. Debemos aprove-char el agua del fretico, opina.La necesidad de que las admi-

  nistraciones sean transparentesy expliquen los pros y contras decada opcin en la jardinera orna-mental, la investigacin (crucesde variedades para tener plantasms productivas y flores ms vis-tosas y ms sanas) o la vigilanciapara evitar la expansin de lasplantas invasoras son algunasasignaturas pendientes para el fu-turo. Y todo ello enmarcado enun proceso de naturalizacin.

  Cuanta ms diversidad de es-pecies espontneas o silvestrestenga un sistema urbano, mayorser su valor, dice el gegrafo ynaturalista Mart Boada, quienpropone huir del ajardinamientocon especies vegetales exticas yapuesta por especies adaptadasal clima del pas. Boada prefiereuna jardinera con especies loca-les, no por localismo, sino por-que son especies ms durade-ras. Y destaca que es necesarioestudiar bien los rbolesms ade-cuados en cada caso. Estamos es-tudiando los ciclos de vida de ca-da rbol, para saber la cantidadde carbono que fija, el polvo queretiene, el oxgeno que produce ola cantidad de agua que necesita.Y en funcin de todos estos da-tos, sabremos cul es la especiems conveniente, indica.c

  www.lavanguardia.com/participacin

  CREE QUE EN SU CIUDAD FALTANZONAS VERDES?

  DE LO IMAGINARIO A LO REAL

  Las zonas verdes danrelax y reducen estrsaunque las ciudadessuspenden el examen

  La Devesa de Girona

  ZONAS VERDESY AGUAS DELSUBSUELOBARCELONS

  AGUST ENSESA

  AprovechamientosAgua de pozos

  INDICADOR MUNICIPAL

  El 55% de lascapitales tiene menosde 10 m2 de zonaverde por persona

  Incluyendo CollserolaZonas verdes

  Tranquilidad. Losjardines del monasteriode Sant Cugat ofrecenuna imagen de relax

  LaConfederaci dHorticulturaOrnamental lanza el concurso Viles Florides

  Esterincnverdemerecepremio

 • Amb menys presncia p-blica, el que ara en diuen viral, que els indignats de Hessel, tamb circu-la un llibret del mateix format i la mateixa filosofia afrancesada que el manual del bon acampat, escrit per quatre economistes (Askenazy, Coutrot, Orlan i Sterdyniak) i que porta un ttol ben expressiu: Ma-nifiesto de economistas aterrados (Pa-sos Perdidos / Barataria). Ja sumen ms de 3.000 adherits entre gent del ram i simpatitzants. Les 60 p-gines del promptuari tenen un fil conductor, el que recull les afirma-cions ms reiterades durant els qua-tre anys de crisi manifesta que acu-mulem i en presenta el desmenti-ment i propostes alternatives. Ras i curt, que leconomia no s una cin-cia exacta. Avui tocaria parlar de la nme-ro set, del que els autors anomenen falses evidncies: Sha de tranquil-litzar els mercats per poder finan-ar el deute pblic. El desmenti-ment s que no han estat els governs els que han provocat la necessitat del deute. Curiosament, quan es va redactar el text (2010), els autors de-nunciaven la rigidesa doctrinria que suposava el fet que el Banc Cen-tral Europeu no pogus subscriure directament les emissions de ren-da fixa dels estats europeus. La reali-tat, llegiu Grcia, per tamb altres estats, ha deixat en evidncia lerror daquell plantejament. El segent tab ser el de la quitana (reestruc-turaci) de part daquest deute.

  Aterrits

  La rtioJOSEP-MARIAUretaLes estrelles dels jardins

  certesa, encara ms si es tenen en compte els resultats del primer tri-mestre del 2011, en qu noms un 40% dels espanyols han comprat algun producte de jard. Els horticultors analitzen el comportament dels consumidors i detecten que el 66% dels clients que han adquirit productes de jardineria en establiments espe-cialitzats del tipus garden center estan bastant satisfets de la seva compra, contra el 62% dels com-pradors en altres establiments no especialitzats. Per sorpresa, el que ms reclamen els usuaris (fins al 39%) sn jornades de jardineria i formaci als interessats, un aspec-te que, segons Joan Canal, director de la consultora Albanta, haur de ser tingut en compte com a apos-ta de futur. A Catalunya hi ha uns 250 vi-vers de plantes amb una produc-ci que est repartida en 2.045 hec-trees, de les quals 1.386 sn direc-tament en plantaci de terra, 466 en cultius de contenidors i 193 en cultius protegits. Les plantacions donen feina a 1.976 treballadors fi-xos i 396 deventuals. El volum de vendes actual est al voltant dels 224,4 milions deuros, un 11% menys que el 2008. Lexportaci el 2010 va suposar 37,1 milions deu-ros, mentre que la resta va prove-nir del mercat nacional. H

  33 Hivernacle 8 Compradors en una installaci de Vilassar de Mar.

  Durant lltim any noms el 55% dels catalans han adquirit un pro-ducte de jardineria segons con-clou un estudi de la consultora Ni-elsen. Un resultat que el sector de la flor i la planta ornamental con-sidera alarmant i que requereix solucions immediates. Daquesta manera sorgeix el programa pro-mocional Viles Florides que presen-tar a finals de juny la Confedera-ci dHorticultura Ornamental de Catalunya amb la finalitat din-centivar les bones prctiques en lenjardinament pblic. Amb Viles Florides, el sector pre-tn buscar la complicitat de les ad-ministracions. El programa pre-miar els municipis ms verds i amb consistoris que tinguin espe-cial sensibilitat amb el medi am-bient i apostin pels jardins com a senyal de qualitat de vida. Un ju-rat format per experts analitzar aspectes com leficincia, la soste-nibilitat, el patrimoni paisatgs-tic, la gesti mediambiental o les activitats turstiques. s un for-mat de concurs calcat a lexits Villes&Villages Fleuris que se cele-bra a Frana. El programa ser usant un s-mil gastronmic la guia Michelin dels jardins, diu Pol Lpez, secre-tari tcnic de lAssociaci de Vive-

  ristes de Barcelona, organitzaci re-colzada per la Generalitat. Els pre-mis satorgaran al cap dun any de promoure la cultura del verd. Con-sistir en un distintiu institucional en forma de grans tanques publici-tries que es collocaran a lentrada de la poblaci per que en lloc des-trelles dibuixar fins a tres flors. El consum regular de compres de flors i plantes sha redut un 30% per sota dels resultats del 2009, afirma Jordi Rodn, portaveu del Mercat de la Flor i la Planta Orna-mental de Vilassar de Mar (Mares-me), una situaci que aboca a la in-

  FEDE CEDVILASSAR DE MAR

  JOSEP GARCIA

  El sector de la flor i la planta ornamental promou un segell de qualitat per als municipis ms verds H Els productors busquen frmules per palliar la caiguda de les vendes

  CONSUMEl 55% de la poblaci catalana sols va comprar un producte de jardineria durant tot el 2010

  INICIATIVA PER REMUNTAR UNA ACTIVITAT EN CRISI

  DOW JONES NASDAQ FOOTSIE DAX CAC 40 NIKKEI EUROSTOXX12.076,11A+1,00%

  2.678,72A+1,50%

  5.803,13A+0,50%

  7.204,79A+1,70%

  3.864,58A+1,50%

  9.547,79A+1,10%

  2.779,94A+1,70%

  Capturar el rebotEl problema de la borsa s el mor-fema derivatiu de la classe dafixos que santeposen a una arrel. Ni els ms iniciats en la interpretaci de levoluci dels mercats poden desxi-frar aquesta valoraci. I, si es tracta de buscar similituds a partir del vo-cable derivatiu creient que es parla de derivats, o darrel com a bns ar-rel, fred, fred, com es diu en les ende-vinalles. Lgic: no s borsa, s gram-tica. Es tracta de la definici del que s un prefix, elaborada amb el ma-teix vocabulari esps dels analistes borsaris. Per ahir van dominar dos verbs amb prefix, dels que varien el significat de la paraula a la qual safe-geixen. Aquests sn: rebotar i rees-tructurar (de moment, amb dues e). El Dow Jones ahir va rebotar, ex-plicaven les crniques. Just quan ja sha acabat la temporada de la NBA, el parquet novaiorqus es va acollir

  a dues bones dades per portar la re-muntada a gaireb un punt percen-tual a mitja sessi. Resulta curis que lalegria inversora es devia al fet que les dades difoses de consum no

  ELS MERCATS

  els dahir de Capital Economics, dei-xessin datribuir aquesta responsa-bilitat al Govern catal. s clar que repera s atribuble tant a coses bo-nes com dolentes o absurdes. De fet, les ltimes sn de les que nhi ha ms. LIbex es va apuntar un bon rebot de l1,87%, animat per aquestes not-cies alienes a levoluci de les dades econmiques espanyoles i va quedar situat en la cota de 10.132,60 punts. La ms important, que desmenteix els recalcitrants, s que el deute es-panyol es continua podent collocar entre els inversors, encara que amb el llast del sobreps que suposen les notcies exagerades. Els grans de lIbex-35 (Santander, BBVA, Repsol, Iberdrola i Telefnica) van registrar repunts dentre l1,5% i el 2,60% so-bre les seves cotitzacions dahir. Un descans. H

  LIbex

  5000

  6000

  7000

  8000

  9000

  10000

  11000

  12000

  13000

  g f m a m j j a s o n d

  10.132,610.132,6+1,87%+1,87%

  2011

  2010

  Valors destacats

  +0,17%15,69

  +0,04%5,02

  +0,20%13,32

  SABADELL

  +0,03%2,88

  van resultar tan dolentes com ses-perava. Alegria a casa del pobre. La contenci de preus dels aliments i lenergia del maig tamb va contri-buir a les ganes de comprar. A Europa, tamb rebot a les prin-cipals places. Van crixer una mit-jana de l1,60%. Lexcusa, diuen els analistes, va ser aquest cop que la Xi-na, a diferncia dels Estats Units, se-gueix un bon ritme de creixement. Per amb inflaci, que ha causat el rebot de les autoritats xineses, que han obligat els bancs a prestar menys. Rebot, a ms de gramtica t semntica. La reestructuraci del deute, o tornar-lo a estructurar amb una re-tallada del seu valor (quitana) va te-nir ahir el protagonisme grec, i una altra vegada, en intent de rplica del moviment, alguns endevins van dir que podria succeir tamb amb el deute espanyol. La repera seria que alguns daquests comentaris, com

  EL PERIDICOBARCELONA

  WWW. Cotitzaci de tots els valors a bolsa.elperiodico.com

  ELS QUE MS PUGEN

  EUROS %VAR. %VAR. ANY

  BME 19,8500 3,63 11,33

  IAG 2,6370 3,25 -21,28

  GAMESA 6,3200 3,18 10,64

  BANKINTER 4,5700 3,16 9,96

  ACCIONA 74,1500 3,13 39,91

  TEC. REUNIDAS 37,7550 2,66 -20,71

  REPSOL YPF 22,4800 2,58 7,82

  BANCO POPULAR 3,8990 2,47 1,54

  SANTANDER 7,8590 2,46 -0,87

  BBVA 7,7320 2,34 2,28

  IBERDROLA 6,1120 2,34 5,96

  DIMECRES 5115 DE JUNY DEL 2011

 • EL PUNTDIJOUS, 7 DE JULIOL DEL 20116 | Pasos Catalans |

  Cap pressa per firmar unpacte que ja estava dat i be-net des de feia dies. Ahir,al despatx de lalcaldia deMalgrat de Mar, lalcaldes-sa Conxita Campoy (PSC)i la portaveu del grup mu-nicipal del PP, Ana Vega,van formalitzar lacord degovern que les uneix du-rant els propers quatreanys. Lacte, en qu tambva ser present la nova regi-dora popular, Rosa MariaAubanell, es va concretartan sols un dia abans de lacelebraci del ple de nome-nament dels nous respon-sables del govern. TantCampoy com Vega handestacat la importnciadun acord que neix ambla voluntat de garantir les-tabilitat del govern i vanassenyalar que lexperin-cia de compartir responsa-bilitats en lanterior man-dat ha estat clau per tor-nar a repetir el pacte.

  Dues reesQuant al repartiment dedelegacions, el PP suma ala regidoria que ja dirigiaAna Vega Inserci iOrientaci Laboral ladEsports. Vega, per, dei-xa en mans de Rosa MariaAubanell la responsabili-tat de la seva anterior reai assumir Esports. Lob-jectiu s treballar conjun-tament com a grup els dos

  departaments per obtenirmillors resultats, va pre-cisar Vega. A ms, la capdel grup popular obt unatinena dalcaldia. Ana Ve-ga ha volgut puntualitzarque aquests quatre anysestaran marcats per lamala situaci econmica

  i que, per aquest motiu, laseva formaci entendr iassumir que alguns delspunts pactats en lacordamb el PSC no es puguindesenvolupar en la totali-tat.

  A ms, la cap popularassegura que la seva acti-tud cap als grups de lopo-sici ser conciliadora,amb referncia a la crispa-ci constant que es va viu-re en els darrers temps delanterior mandat. Hemde sumar i no restar, i es-pero que loposici al com-plert treballi amb nosal-tres per poder tirar enda-vant Malgrat, va afir-mar. !

  a Les regidores populars Ana Vega, que tindr una tinena dalcaldia, i Rosa Maria Aubanell esqueden lrea dEsports i la que ja tenia el partit el mandat passat, Inserci i Orientaci Laboral

  Teresa MrquezMALGRAT DE MAR

  MALGRAT DE MAR

  El PSC i el PP oficialitzen elpacte un dia abans del ple

  El pacte entre el PSCi el PP neix amb lavoluntat de garantirlestabilitat del governde MalgratANA VEGACAP DEL GRUP MUNICIPAL DEL PP DEMALGRAT DE MAR

  La fraseNo s gens habitual que elgovern de Malgrat mostri lalletra petita dels acords entreles diferents forces polti-ques. Ahir va ser lexcepci ies va fer pblic un documentamb dotze punts en qu elPSC i el PP coincideixen a ba-sar el seu pacte destabilitat.Es contempla, doncs, fer unestudi per ubicar la regidoriadInserci Laboral a lantigacaserna de policia; la creacidun viver dempreses; man-tenir la continutat del serveidAula Oberta; potenciar elsdiferents serveis de platges

  Ana Vega (PP) i Conxita Campoy (PSC) escenifiquen el pacte de govern signat ahir a Malgrat de Mar ! EL PUNT

  com passarelles, dutxes, la-vabos, reforar-ne la vigiln-cia i millorar laccessibilitat;crear lOficina dAtenci alCiutad; potenciar lofertaturstica esportiva; habilitarnoves zones daparcament;donar continutat al desenvo-lupament de la llei de barris;arranjar la desembocadurade la riera de Palafolls; cons-truir dues rotondes a lavin-guda Costa Brava; elaborarun estudi per determinar lsdel pavell antic, i millorar elscarrers del Carme, Llibertat iSant Elm.

  Tots els punts del pacte

  Vilassar de Mar ha rebut elcartell que lidentifica coma poble participant en elprograma Viles florides,una aposta per millorar lanostra qualitat de vida,amb qu la Confederaci

  dHorticultura Ornamen-tal de Catalunya (CHOC),que aglutina la major partdel sector de la flor i laplanta ornamental de Ca-talunya, impulsa un segellde qualitat per distingir elsmunicipis que apostinpels espais verds i enjardi-nats per millorar el benes-

  tar dels ciutadans. La ins-cripci, que est oberta atots els pobles de Catalu-nya fins al dia 31 de de-sembre del 2011, dnadret al municipi a utilitzarla denominaci Vila flori-da, que els identifica coma participants en el pro-grama i reconeix la seva

  voluntat de millora. El ju-rat valorar el municipi atravs duna memria detreball, que tots els partici-pants hauran dentregarabans de final dany, i la vi-sita presencial a la locali-tat. Els participants podenaspirar a un premi mximde 7.000 euros. !

  Vilassar de Mar participa en elprograma Viles florides

  MEDI AMBIENT

  RedacciVILASSAR DE MAR

  El passeig dels Pins s un dels espais verds ms grans isingulars de Vilassar de Mar ! QUIM PUIG

  Dues persones provinentsdun pla docupaci de ne-teja, manteniment i con-servaci despais periur-bans han iniciat treballsde neteja dels escossells iles reixes dels arbres delpasseig martim de Cale-lla. Lactuaci, que es fa so-bre un total de 1.300 me-tres de reixes, ha comen-at en el tram comprs en-tre el bar La Gbia i el pas anivell del passeig ManuelPuigvert, on hi ha plantats206 plataners, molts dellscentenaris. La neteja esconcentra, segons infor-men des del consistori, aretirar tant les restes defulles com la terra acumu-lada sobre la qual no sac-tuava des de feia anys. Elstreballs sefectuen ambcura per no afectar el siste-ma de reg installat i estprevist que sallarguin du-rant tot lestiu. Lobjectiufinal de lacci de neteja in-tensiva s el de retornaral passeig el seu aspecte idisseny originals, quan elsescossells recollien laiguade la pluja i mantenienlespai sense basses dai-gua. Una segona fase ac-tuar en el tram comprsentre el bar La Gbia i elpas soterrat del carrerBartrina. El passeig de Ma-nuel Puigvert s un delsespais naturals de Calellams ben valorats pels seusvisitants i un lloc de troba-da i de gran activitat cultu-ral. Un dels projectes pen-dents de lanterior governs la recuperaci de la ba-rana modernista. !

  RedacciCALELLA

  Neteja a fonsdels escossellsdels arbres delpasseig de mar

  CALELLA

 • plantflor14

  ituar el verde urbano en laagenda pblica es una priori-dad para la Confederacin deHorticultura Ornamental deCatalua (CHOC) que el pa-

  sado 29 de junio present VilesFlorides,un sello de calidad que distinguir a losmunicipios ms comprometidos con lamejora de sus espacios verdes y ajardi-nados. Una iniciativa, que segn el Con-seller de Agricultura, Ganadera, Pesca,Alimentacin y Medio Natural de la Ge-neralitat de Catalunya, Josep M Pelegr,demuestra la capacidad de reinvencine innovacin de la entidad y su com-promiso con la calidad y la defensa de laproduccin nacional.

  Cambiar actitudesEl programa es uno de los pilares de la

  campaa A Catalunya fem crixer elverd (En Catalua hacemos crecer elverde) que la CHOC puso en marchahace un ao con el objetivo de cambiar

  hbitos y actitudes con respecto a los es-pacios verdes, los jardines y el consumode planta. Una meta de gran calado que laentidad que rene a la mayor parte delsector de la flor y la planta ornamental deCatalua considera fundamental para me-jorar su proyeccin pblica e incentivar elconsumo. Con VilesFlorides queremosevidenciar la relacin entre nuestro en-torno y nuestra calidad de vida y hastaqu punto las flores y plantas son un re-curso imprescindible para garantizar elbienestar de los ciudadanos y para gene-rar nuevas oportunidades para los muni-cipios, explica Jorge Muiz, secretario dela CHOC. Creemos que la mejor manerade hacerlo es con una iniciativa colabora-tiva de largo recorrido que nos permitacrear sinergias tanto dentro del propiosector como con las administraciones y lasociedad civil. Un propsito que compar-ten las instituciones que colaboran entrelas cuales se encuentran la Generalitat deCatalua, la Agencia Catalana de Turismo

  sEl sector ornamental de Catalua pone en marcha un programa para distinguir a los municipios que apuesten por

  los espacios verdes para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos

  La CHOC impulsa VilesFlorides

  j a r d i n e r a j a r d i n e r a j a r d i n e r a j a r d i n e r a j a r d i n e r a

  Arriba:Durante la presentacin de VilesFlorides elpasado 29 de junio, el Conseller de Agricultura,Ganadera, Pesca, Alimentacin y Medio Natural,Josep M Pelegr, acompaado por: DomnecVila, director general de Alimentacin, Calidad eIndustrias Agroalimentarias; Josep Vizcarro,presidente de la CHOC; Josep Almirall, enrepresentacin del Consorcio de Comercio,Artesana y Moda de Catalua; Patrick Torrent,subdirector de la Agencia Catalana de Turismo; yJorge Muiz, secretario de la CHOC.

  !"#$%&"'()*+,-./0123/45)6#789%#)):,;))[email protected]$#)*+

 • plantflor 15

  y el Consorcio de Comercio, Artesana yModa de Catalua.

  Patrimonio, sostenibilidad einnovacin

  VilesFlorides pondr en valor e incen-tivar la mejora del patrimonio vegetal ypaisajstico de los municipios, la gestinambiental sostenible y las actividades re-lacionadas con la concienciacin social yel impulso al turismo. En base a esostres mbitos de valoracin, un Juradoformado por profesionales de reconocidoprestigio podr otorgar a los municipiosentre una y tres flores de honor, distin-ciones que la localidad podr lucir du-rante un ao. Se trata de un sistema decualificacin similar al de las estrellasMichelin en el mbito gastronmico. Elobjetivo no es poner en evidencia las de-ficiencias de los municipios, ms bien alcontrario, de lo que se trata es de reco-nocer y difundir los puntos fuertes quepuedan servir como ejemplo a otras lo-calidades e iniciar un proceso de mejoraen los aspectos que sean necesarios.

  Queremos acompaar a los municipiosen este proceso que estamos convenci-

  dos que nos beneficia a todos, explicaMuiz. Un mes despus del inicio del

  j a r d i n e r a

  Gerard Fernndez, primer teniente de alcalde de Celr (Girona) recibe el cartel de VilaFlorida de manosdel Conseller Pelegr y del presidente de la CHOC, Josep Vizcarro.

  !"#$%&"'()*+,-./0123/45)6#789%#)):,;))[email protected]$#)*B

 • plantflor16

  proceso de inscripcin y pese a que mu-chos ayuntamientos estn an inmersosen el proceso de restructuracin propiode los meses postelectorales, la organi-zacin ya ha recibido las primeras ins-cripciones y tres municipios hanrecibido su cartel identificativo. La ins-cripcin est abierta a todos los pueblosy ciudades de Catalua hasta el da 31de diciembre de 2011. En mayo de 2012,VilesFlorides pondr el broche de honora su primera edicin con una ceremoniade entrega de distinciones y premios.Los municipios con mejor puntuacin re-cibirn, adems, tres premios de entre7.000 i 2.000 para la adquisicin deproductos y servicios relacionados con elajardinamiento pblico.

  Revulsivo para los municipiosOtro de los objetivos de VilesFlorides es

  ayudar a la dinamizacin econmica de losmunicipios, especialmente importante enmomentos como el actual. Un revulsivopara aquellas localidades que quieren au-mentar su visibilidad pblica y mejorar suimagen de cara a los ciudadanos y a los tu-ristas. En las presentaciones a los ayun-tamientos hemos constatado que se tratade un programa atractivo para municipioscon objetivos muy diversos: algunos, conms tradicin turstica, ven en l un ele-mento con el que diferenciarse de otros

  j a r d i n e r a

  El grfico indica Metros cuadrados de zonaverde urbana por habitante en las distintasprovincias espaolas. Fuente:Sostenibilidad Local. Una aproximacinurbana y rural (2008). Observatorio de laSostenibilidad en Espaa. Ministerio deMedio Ambiente, Medio Rural y marino.El recuadro en negro indicaRecomendacin de la organizacin Mundialde la Salud (OMS).

  Abajo:El acto de presentacin de VilesFlorides elpasado 29 de junio, en la sede del InstitutoAgrcola Cataln de Sant Isidre en Barcelona,cont con el apoyo de un buen nmero deprofesionales.

  destinos, otros lo consideran una buenaplataforma para impulsar el sector y otros,una buena manera de conectar con la ciu-dadana y de mejorar la cohesin social,explica Joan Canal, director de Albanta,agencia responsable de la comunicacindel programa.

  xito internacionalVilesFlorides es sin duda una iniciativa

  ambiciosa pero no nace hurfana. Nume-rosos pases europeos llevan a cabo o par-ticipan en programas similares. Laexperiencia internacional es ms que po-sitiva y ha contribuido enormemente a si-

  tuar el sector ornamental en un lugar des-tacado de la agenda pblica en los lugaresen los que se ha puesto en prctica. Se-guramente el caso ms paradigmtico esel de Villes et VillagesFleuris (Francia),con ms de medio siglo de historia y queen sus ltima ediciones ha conseguidoreunir a casi 12.000 municipios (el 33%del total del pas). Pero no es el nico, Ita-lia lleva a cabo un programa similar desdeel ao 2004 (Comunifioriti del Piemonte)y diez pases ms concursan en el con-curso floral Entente Florale, en el que laCHOC prev incorporarse en un futuroprximo.

  !"#$%&"'()*+,-./0123/45)6#789%#)):,;))[email protected]$#)*,

 • 10 juliol 2011PGINASector de... linformatiu de mercabarna

  Flor

  Mercabarna-flor collabora ambel programa Viles Florides

  Distingir els municipis catalans que apostin pelsespais verds i les zones enjardinades. Aquest slobjectiu del programa Viles Florides que impul-sa la Confederaci dHorticultura Ornamental deCatalunya (CHOC), entitat que aglutina diverses

  associacions del sector entre les quals est Mer-cabarna-flor i lAssociaci dEmpresaris Majoris-tes daquest Mercat (AEM).El programa consisteix en premiar les localitatsque destaquin per implantar el verd en els es-pais pblics, com una forma de millorar la quali-tat de vida dels ciutadans, i mostrin especial sen-sibilitat per tenir cura de jardins i zones verdes.Un jurat professional valorar el patrimoni vege-tal dels municipis participants que, de moment,ja en sn tres (Vilassar de Mar, Vallgorguina iCelr), tot i que sespera que abans de finalsdany en siguin vint-i-cinc.El guard, que sentregar el maig de 2012, con-sistir en atorgar als municipis guanyadors undistintiu que pot ser duna a tres flors dhonor,depenent de la valoraci final que hagi tingut lapoblaci premiada. Tamb es donar un premieconmic per adquirir productes destinats als es-pais verds.

  Distintiu que lluiran els municipis que participin en aquestprojecte

  Fruites i HortalissesCuttings adquireix el 51% deNice Fruit i entra en el mercat dela fruita congelada

  Lempresa de Mercabarna Cuttings, que es dedi-ca a la distribuci de fruites i hortalisses fresquesi quartes gammes per al canal foodservice, hacomprat el 51% de laccionariat de Nice Fruit.Aquesta empresa compta amb la patent mundialduna tecnologia nica i revolucionria que per-met, segons explica Miquel Pastor, president delGrup Cuttings, congelar fruita per, un cop des-congelada, consumir-la en fresc, sense que perdiles propietats organolptiques i vitamniques.Aquesta tecnologia ha estat desenvolupada per laUniversitat Politcnica de Catalunya (UPC), a tra-

  vs dun projecte de recerca finanat per Feno-xit, societat que compta amb el 38% de les ac-cions de Nice Fruit, que tamb est participadaper la UPC i linventor de la tecnologia, JosepMaria Nacenta. Sespera que aquesta tecnologia revolucioni elsector de la fruita a nivell mundial i afecti de for-ma positiva tots els sectors: productors, distribu-dors, industria alimentria i consumidor final. El projecte es materialitzar a finals daquest any,amb la installaci de la primera planta del mndedicada a la congelaci de fruita al magatzemque Cuttings t dins de Mercabarna.

  40 anys del Mercat Central de Fruites i Hortalisses a Mercabarna

  El proper 9 dagost es compliran 40 anys deltrasllat de lantic Mercat del Born a Mercabarna.Per aix la direcci de Mercabarna i lAssociaciGremial dEmpresaris Majoristes de Fruites i Hor-talisses de Barcelona i Provncia (AGEM) estantreballant en lorganitzaci dun acte commemo-ratiu que tindr lloc a la tardor.

 • Es presenta VilesFlorides, un segell de qualitat que distingir els municipis que millorin el benestar dels ciutadans impulsant i millorant les zones verdes

  El conseller dAgricultu-

  ra, lHble. Sr. Josep Maria

  Pelegr, va presidir la pre-

  sentaci daquest progra-

  ma a la seu de lInstitut

  Agrcola Catal de Sant

  Isidre de Barcelona que es

  va engalanar per a locasi

  amb ! ors i plantes que de-

  coraven la faana i el pati

  interior del Palau Fivaller on

  es van fer els parlaments.

  Durant la presentaci el con-

  seller dAgricultura, Hble. Sr.

  Josep M. Pelegr i el pre-

  sident de la CHOC, Josep

  Vizcarro, van entregar els pri-

  mers cartells de benvinguda a

  Vilassar de mar, Vallgorguina

  i Celr, els primers tres muni-

  cipis premiats.

  12

  Relacions Instit

  ucionals

 • El dimecres dia 29 de juny, la Confederaci dHorticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) va pre-

  sentar el programa VilesFlorides, una iniciativa impulsada en collaboraci amb la Generalitat de Cata-

  lunya, el Consorci de Comer de Catalunya i lAgncia Catalana de Turisme que compta amb referents

  internacionals de gran xit.

  Amb VilesFlorides la CHOC vol incentivar la millora de la qualitat de vida dels ciutadans distingint i premiant

  les millors prctiques en el manteniment i creaci dels espais verds urbans. Limpuls al turisme i el comer

  local i la dinamitzaci del sector ornamental sn altres dels objectius ms destacats del programa.

  13

  INFORMATIU AGRARI DE LINSTITUT AGRCOLA - nm. 128 juliol - agost 2011

  Relacions Instit

  ucionals

 • Catalua crea un sello de calidad para los municipios que apuesten por espacios verdes Seccin: Sociedad Fecha: 29/06/11 URL: http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/noti... Pagerank:: 6 sobre 10 Alexa Ranking: 1,782 Links a este site: 1,576 Catalua ha anunciado este mircoles la creacin del concurso floral Viles Florides, una iniciativa con la que se pretende fomentar la expansin de los espacios verdes en los municipios, segn ha informado la organizacin del certamen y la Conselleria de Agricultura, Ganadera, Pesca, Alimentacin y Medio Natural de la Generalitat. La idea surge de la Confederacin de Horticultura Ornamental de Catalunya (Choc), y su presentacin ha contado con la participacin del conseller Josep Maria Pelegr, quien ha celebrado el impulso de un sello de calidad para distinguir a los municipios que apuesten por los espacios verdes. El objetivo es que todos los ayuntamientos interesados en obtener el distintivo ' Vila florida ' se inscriba en el concurso antes de finalizar 2011, y que un jurado independiente analice la viabilidad de la candidatura en funcin de los pasos que se hayan dado para promocionar los espacios verdes. La acreditacin, en forma de una, dos o tres flores de honor en funcin de la puntuacin obtenida, se podr exhibir con un carcter anual, tambin con la intencin de fomentar el turismo, y su renovacin depender del mantenimiento de las acciones en futuras convocatorias. Asimismo, los tres municipios ms implicados recibirn 7.000, 4.000 y 2.000 euros cada uno, en lnea con iniciativas planteadas desde hace ao en Francia e Italia, ha sealado en un comunicado la Conselleria. Pelegr ha precisado que la iniciativa servir tambin para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada municipio participante, al mismo tiempo que ha animado a hacer un uso eficiente del agua y a potenciar la vegetacin autctona. El sector de la planta ornamental cuenta en Catalua con unos 250 viveros y una superficie de cultivo de 2.000 hectreas, y las ventas del sector se sitan en unos 220 millones de euros, ha precisado la Conselleria. La iniciativa, impulsada por la Choc, cuenta con la colaboracin de la Agencia Catalana de Turismo adems de la misma Generalitat.

 • Catalua crea un sello de calidad para los municipios que apuesten por espacios verdes Seccion: Local Fecha: 29/06/11 URL: http://www.europapress.es/catalunya/noticia-catalu... Pagerank:: 7 sobre 10 Alexa Ranking: 5,205 Links a este site: 5,875

  BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) - Catalua ha anunciado este mircoles la creacin del concurso floral Viles Florides, una iniciativa con la que se pretende fomentar la expansin de los espacios verdes en los municipios, segn ha informado la organizacin del certamen y la Conselleria de Agricultura, Ganadera, Pesca, Alimentacin y Medio Natural de la Generalitat. La idea surge de la Confederacin de Horticultura Ornamental de Catalunya (Choc), y su presentacin ha contado con la participacin del conseller Josep Maria Pelegr, quien ha celebrado el impulso de un sello de calidad para distinguir a los municipios que apuesten por los espacios verdes. El objetivo es que todos los ayuntamientos interesados en obtener el distintivo ' Vila florida ' se inscriba en el concurso antes de finalizar 2011, y que un jurado independiente analice la viabilidad de la candidatura en funcin de los pasos que se hayan dado para promocionar los espacios verdes.

 • La acreditacin, en forma de una, dos o tres flores de honor en funcin de la puntuacin obtenida, se podr exhibir con un carcter anual, tambin con la intencin de fomentar el turismo, y su renovacin depender del mantenimiento de las acciones en futuras convocatorias. Asimismo, los tres municipios ms implicados recibirn 7.000, 4.000 y 2.000 euros cada uno, en lnea con iniciativas planteadas desde hace ao en Francia e Italia, ha sealado en un comunicado la Conselleria. Pelegr ha precisado que la iniciativa servir tambin para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada municipio participante, al mismo tiempo que ha animado a hacer un uso eficiente del agua y a potenciar la vegetacin autctona. El sector de la planta ornamental cuenta en Catalua con unos 250 viveros y una superficie de cultivo de 2.000 hectreas, y las ventas del sector se sitan en unos 220 millones de euros, ha precisado la Conselleria. La iniciativa, impulsada por la Choc, cuenta con la colaboracin de la Agencia Catalana de Turismo adems de la misma Generalitat.

 • Els municipis catalans, ms verds Seccion: Espaa Fecha: 29/06/11 URL: http://www.elsingulardigital.cat/cat/notices/2011/... Pagerank:: 5 sobre 10 Alexa Ranking: 357,065 Links a este site: 163

  El Govern vol potenciar l'expansi dels espais verds arreu del territori Avui dimecres s ' ha anunciat la creaci del concurs floral Viles Florides, una iniciativa amb la qual es pretn fomentar l ' expansi dels espais verds als municipis, segons ha informat l'organitzaci del certamen i la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci i Medi Natural de la Generalitat. La idea sorgeix de la Confederaci d'Horticultura Ornamental de Catalunya (Choc), i la seva presentaci ha comptat amb la participaci del conseller Josep Maria Pelegr, que ha celebrat l'impuls d'un segell de qualitat per distingir als municipis que apostin pels espais verds. L ' objectiu s que tots els ajuntaments interessats a obtenir el distintiu ' Vila florida ' s'inscriguin en el concurs abans de finalitzar 2011, i que un jurat independent analitzi la viabilitat de la candidatura en funci dels passos que s ' hagin donat per a promocionar els espais verds.

 • Pelegr dna el tret de sortida a Viles Florides Aquest programa reconeixer els municipis que impulsin les seves zones verdes per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i incentivar el turisme i el comer Seccin: Societat Fecha: 29/06/11 URL: http://www.lamalla.cat/societat/article?id=472153 Pagerank:: 6 sobre 10

  El conseller dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci i Medi Natural, Josep Maria Pelegr, ha presentat el programa Viles Florides, una iniciativa impulsada per la Confederaci dHorticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) que est destinada a guardonar els municipis que utilitzin la seva riquesa natural per enfortir-se socialment i econmicament. Amb aquestes distincions, el sector ornamental vol reconixer les iniciatives dels municipis que busquen millorar la qualitat de vida dels ciutadans i incentivar el turisme i el comer local a travs de limpuls a les seves zones verdes, han indicat fonts de l'organitzaci de Viles Florides. Un jurat valorar el patrimoni vegetal, la gesti ambiental i les activitats relacionades amb la conscienciaci social i limpuls turstic dels municipis participants -les localitats tenen temps fins al 31 de desembre per inscriure's- i atorgaran entre una i tres flors dhonor a les localitats ms verdes. Els municipis rebran el seu guard el maig del 2012. Lexperincia ha estat testada en diferents pasos dEuropa, com ara Itlia, la Gran Bretanya o Frana, amb gran xit, han

 • explicat les mateixes fonts. Noms aquest ltim pas ha aconseguit gaireb 12.000 participants en les darreres edicions. La CHOC espera que el projecte es consolidi a Catalunya en els prxims anys i sincorpori al concurs europeu Entente Florale. Tres municipis ja han rebut els cartells identificatius Els representants de Vilassar de Mar (Maresme), Vallgorguina (Valls Oriental) i Celr (Girons) han rebut els primers cartells que els identifiquen com a participants en el programa. Lorganitzaci calcula que enguany participaran al voltant de 25 municipis. De la seva banda, el conseller Pelegr ha volgut felicitar el sector de la flor i la planta ornamental de Catalunya pel seu "alt nivell tcnic, innovaci, reinvenci i il!lusi", ha informat la Generalitat a travs d'un comunicat. D'acord amb aquesta nota, el territori catal compta amb uns 250 vivers, amb una superfcie de cultiu dunes 2.045 hectrees. Les vendes del sector de la flor i planta ornamental de Catalunya se situen en uns 220 milions d'euros. En termes de comer exterior, des de lany 2007 les importacions de planta ornamental en territori catal han disminut i en canvi shan incrementat les exportacions, assolint un valor prxim als 40 milions d'euros anuals.

 • Catalunya crea un concurso floral para fomentar los espacios verdes en los municipios Seccion: Local Fecha: 29/06/11 URL: http://www.que.es/barcelona/201106291447-catalunya... Pagerank:: 7 sobre 10 Alexa Ranking: 13,154 Links a este site: 1,408

  BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS) Catalunya ha anunciado este mircoles la creacin del concurso floral Viles Florides, una iniciativa con la que se pretende fomentar la expansin de los espacios verdes en los municipios, segn ha informado la organizacin del certamen y la Conselleria de Agricultura, Ganadera, Pesca, Alimentacin y Medio Natural de la Generalitat. La idea surge de la Confederacin de Horticultura Ornamental de Catalunya (Choc), y su presentacin ha contado con la participacin del conseller Josep Maria Pelegr, quien ha celebrado el impulso de un sello de calidad para distinguir a los municipios que apuesten por los espacios verdes. El objetivo es que todos los ayuntamientos interesados en obtener el distintivo ' Vila florida ' se inscriba en el concurso antes de finalizar 2011, y que un jurado

 • independiente analice la viabilidad de la candidatura en funcin de los pasos que se hayan dado para promocionar los espacios verdes. La acreditacin, en forma de una, dos o tres flores de honor en funcin de la puntuacin obtenida, se podr exhibir con un carcter anual, tambin con la intencin de fomentar el turismo, y su renovacin depender del mantenimiento de las acciones en futuras convocatorias. Asimismo, los tres municipios ms implicados recibirn 7.000, 4.000 y 2.000 euros cada uno, en lnea con iniciativas planteadas desde hace ao en Francia e Italia, ha sealado en un comunicado la Conselleria. Pelegr ha precisado que la iniciativa servir tambin para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada municipio participante, al mismo tiempo que ha animado a hacer un uso eficiente del agua y a potenciar la vegetacin autctona. El sector de la planta ornamental cuenta en Catalunya con unos 250 viveros y una superficie de cultivo de 2.000 hectreas, y las ventas del sector se sitan en unos 220 millones de euros, ha precisado la Conselleria. La iniciativa, impulsada por la Choc, cuenta con la colaboracin de la Agencia Catalana de Turismo adems de la misma Generalitat.

 • Catalua crea un sello de calidad para los municipios que apuesten por espacios verdes Seccion: Tech Fecha: 29/06/11 URL: http://www.periodistadigital.com/ciencia/medioambi... Pagerank:: 6 sobre 10 Alexa Ranking: 16,654 Links a este site: 1,873 Catalua ha anunciado este mircoles la creacin del concurso floral Viles Florides, una iniciativa con la que se pretende fomentar la expansin de los espacios verdes en los municipios, segn ha informado la organizacin del certamen y la Conselleria de Agricultura, Ganadera, Pesca, Alimentacin y Medio Natural de la Generalitat. La idea surge de la Confederacin de Horticultura Ornamental de Catalunya (Choc), y su presentacin ha contado con la participacin del conseller Josep Maria Pelegr, quien ha celebrado el impulso de un sello de calidad para distinguir a los municipios que apuesten por los espacios verdes. El objetivo es que todos los ayuntamientos interesados en obtener el distintivo ' Vila florida ' se inscriba en el concurso antes de finalizar 2011, y que un jurado independiente analice la viabilidad de la candidatura en funcin de los pasos que se hayan dado para promocionar los espacios verdes. La acreditacin, en forma de una, dos o tres flores de honor en funcin de la puntuacin obtenida, se podr exhibir con un carcter anual, tambin con la intencin de fomentar el turismo, y su renovacin depender del mantenimiento de las acciones en futuras convocatorias. Asimismo, los tres municipios ms implicados recibirn 7.000, 4.000 y 2.000 euros cada uno, en lnea con iniciativas planteadas desde hace ao en Francia e Italia, ha sealado en un comunicado la Conselleria. Pelegr ha precisado que la iniciativa servir tambin para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada municipio participante, al mismo tiempo que ha animado a hacer un uso eficiente del agua y a potenciar la vegetacin autctona. El sector de la planta ornamental cuenta en Catalua con unos 250 viveros y una superficie de cultivo de 2.000 hectreas, y las ventas del sector se sitan en unos 220 millones de euros, ha precisado la Conselleria. La iniciativa, impulsada por la Choc, cuenta con la colaboracin de la Agencia Catalana de Turismo adems de la misma Generalitat.

 • Catalunya crea un concurso floral para fomentar los espacios verdes en los municipios Seccion: Sociedad Fecha: 29/06/11 URL: http://www.ecoticias.com/naturaleza/50965/ Pagerank:: sobre 10 Alexa Ranking: 106,436 Links a este site: 285

  Catalunya ha anunciado este mircoles la creacin del concurso floral Viles Florides , una iniciativa con la que se pretende fomentar la expansin de los espacios verdes en los municipios, segn ha informado la organizacin del certamen y la Conselleria de Agricultura, Ganadera, Pesca, Alimentacin y Medio Natural de la Generalitat. La idea surge de la Confederacin de Horticultura Ornamental de Catalunya (Choc), y su presentacin ha contado con la participacin del conseller Josep Maria Pelegr, quien ha celebrado el impulso de un sello de calidad para distinguir a los municipios que apuesten por los espacios verdes. El objetivo es que todos los ayuntamientos interesados en obtener el distintivo ' Vila florida ' se inscriba en el concurso antes de finalizar 2011, y que un jurado independiente analice la viabilidad de la candidatura en funcin de los pasos que se hayan dado para promocionar los espacios verdes. La acreditacin, en forma de una, dos o tres flores de honor en funcin de la

 • puntuacin obtenida, se podr exhibir con un carcter anual, tambin con la intencin de fomentar el turismo, y su renovacin depender del mantenimiento de las acciones en futuras convocatorias. Asimismo, los tres municipios ms implicados recibirn 7.000, 4.000 y 2.000 euros cada uno, en lnea con iniciativas planteadas desde hace ao en Francia e Italia, ha sealado en un comunicado la Conselleria. Pelegr ha precisado que la iniciativa servir tambin para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada municipio participante, al mismo tiempo que ha animado a hacer un uso eficiente del agua y a potenciar la vegetacin autctona. El sector de la planta ornamental cuenta en Catalunya con unos 250 viveros y una superficie de cultivo de 2.000 hectreas, y las ventas del sector se sitan en unos 220 millones de euros, ha precisado la Conselleria. La iniciativa, impulsada por la Choc, cuenta con la colaboracin de la Agencia Catalana de Turismo adems de la misma Generalitat. ECOticias.com ep

 • Catalua crea un sello de calidad para los municipios que apuesten por espacios verdes Seccion: Sociedad Fecha: 29/06/11 URL: http://www.lavozlibre.com/noticias/ampliar/285373/... Pagerank:: 5 sobre 10 Alexa Ranking: 16,417 Links a este site: 376 Catalua ha anunciado este mircoles la creacin del concurso floral Viles Florides, una iniciativa con la que se pretende fomentar la expansin de los espacios verdes en los municipios, segn ha informado la organizacin del certamen y la Conselleria de Agricultura, Ganadera, Pesca, Alimentacin y Medio Natural de la Generalitat. La idea surge de la Confederacin de Horticultura Ornamental de Catalunya (Choc), y su presentacin ha contado con la participacin del conseller Josep Maria Pelegr, quien ha celebrado el impulso de un sello de calidad para distinguir a los municipios que apuesten por los espacios verdes. El objetivo es que todos los ayuntamientos interesados en obtener el distintivo ' Vila florida ' se inscriba en el concurso antes de finalizar 2011, y que un jurado independiente analice la viabilidad de la candidatura en funcin de los pasos que se hayan dado para promocionar los espacios verdes. La acreditacin, en forma de una, dos o tres flores de honor en funcin de la puntuacin obtenida, se podr exhibir con un carcter anual, tambin con la intencin de fomentar el turismo, y su renovacin depender del mantenimiento de las acciones en futuras convocatorias. Asimismo, los tres municipios ms implicados recibirn 7.000, 4.000 y 2.000 euros cada uno, en lnea con iniciativas planteadas desde hace ao en Francia e Italia, ha sealado en un comunicado la Conselleria. Pelegr ha precisado que la iniciativa servir tambin para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada municipio participante, al mismo tiempo que ha animado a hacer un uso eficiente del agua y a potenciar la vegetacin autctona. El sector de la planta ornamental cuenta en Catalunya con unos 250 viveros y una superficie de cultivo de 2.000 hectreas, y las ventas del sector se sitan en unos 220 millones de euros, ha precisado la Conselleria. La iniciativa, impulsada por la Choc, cuenta con la colaboracin de la Agencia Catalana de Turismo adems de la misma Generalitat.

 • Catalua crea un sello de calidad para los municipios que apuesten por espacios verdes Seccion: Deportes Fecha: 29/06/11 URL: http://ecodiario.eleconomista.es/sociedad/noticias... Pagerank:: 6 sobre 10 Alexa Ranking: 1,895,174 Links a este site: 485 Cataluna ha anunciado este mircoles la creacin del concurso floral Viles Florides, una iniciativa con la que se pretende fomentar la expansin de los espacios verdes en los municipios, segn ha informado la organizacin del certamen y la Conselleria de Agricultura, Ganadera, Pesca, Alimentacin y Medio Natural de la Generalitat. La idea surge de la Confederacin de Horticultura Ornamental de Catalunya (Choc), y su presentacin ha contado con la participacin del conseller Josep Maria Pelegr, quien ha celebrado el impulso de un sello de calidad para distinguir a los municipios que apuesten por los espacios verdes. El objetivo es que todos los ayuntamientos interesados en obtener el distintivo ' Vila florida ' se inscriba en el concurso antes de finalizar 2011, y que un jurado independiente analice la viabilidad de la candidatura en funcin de los pasos que se hayan dado para promocionar los espacios verdes. La acreditacin, en forma de una, dos o tres flores de honor en funcin de la puntuacin obtenida, se podr exhibir con un carcter anual, tambin con la intencin de fomentar el turismo, y su renovacin depender del mantenimiento de las acciones en futuras convocatorias. Asimismo, los tres municipios ms implicados recibirn 7.000, 4.000 y 2.000 euros cada uno, en lnea con iniciativas planteadas desde hace ao en Francia e Italia, ha sealado en un comunicado la Conselleria. Pelegr ha precisado que la iniciativa servir tambin para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada municipio participante, al mismo tiempo que ha animado a hacer un uso eficiente del agua y a potenciar la vegetacin autctona. El sector de la planta ornamental cuenta en Catalunya con unos 250 viveros y una superficie de cultivo de 2.000 hectreas, y las ventas del sector se sitan en unos 220 millones de euros, ha precisado la Conselleria. La iniciativa, impulsada por la Choc, cuenta con la colaboracin de la Agencia Catalana de Turismo adems de la misma Generalitat.

 • VILES FLORIDES: SELLO DE CALIDAD EN CATALUA Seccion: Local Fecha: 01/07/11 URL: http://www.guiaverde.com/noticias/viles_florides:_sello_de_calidad Pagerank:: 5 sobre 10 El sector de la flor y la planta ornamental de Catalua impulsa el sello de calidad para municipios que apuesten los espacios verdes para mejorar el bienestar de los ciudadanos. El 29 de junio pasado, el consejero de Agricultura, Josep M. Pelegr, presidi la presentacin del concurso Viles Florides, celebrado en la sede del Instituto Agrcola Cataln de San Isidro, en pleno barrio Gtico de Barcelona. Junto con l, Jos Almirante, adjunto a gerencia del Consorcio de Comercio, Artesana y Moda, y Patrick Torrent, subdirector de la Agencia Catalana de Turismo, dieron apoyo a la iniciativa impulsada por la CHOC. El vocal de la Confederacin, Jorge Muiz, introdujo el acto con un breve discurso sobre las virtudes de Villas Floridas. Por su parte, Pelegr considera que Viles Florides es un proyecto ilusionante y que "Catalua necesita que existan, estas villas floridas". En palabras del consejero, "flores y plantas ayudan a mejorar los espacios de convivencia que son los pueblos y las ciudades, y actan como un elemento de personalizacin del urbanismo". Representantes de los municipios de Vallgorguina, Celr y Vilassar de Mar recogieron el cartel que los identifica como participantes. Este ao, la inscripcin finaliza el 31 de diciembre y se calcula que podran participar 25 municipios. Viles Florides promueve y premia la mejora de los espacios verdes y ajardinados de los pueblos y ciudades catalanes y quiere convertirse en un reconocimiento pblico a los municipios que los cuidan. La idea es animar toda la ciudadana y convertir las poblaciones que participan en un ejemplo de respeto al entorno. El proceso se basar en la presencia de un jurado formado por expertos en diversos mbitos: los doctores Mart Boada y Javier Martnez, el gegrafo Manuel Colominas y la paisajista Teresa Gal-Izard, que, cada ao, valorar la situacin de los espacios verdes y ajardinados de las villas participantes y el trabajo llevado a cabo en este sentido. Se tendrn en cuenta tres criterios: el conocimiento y la promocin del patrimonio natural, la gestin eficiente de los recursos naturales y la capacidad para convertir estos espacios en un atractivo para hacerse ver y amar. El jurado siempre considerar las particularidades en cuanto al clima, el tamao, la capacidad presupuestaria ... y otorgar una, dos o tres flores de honor, que sern vigentes durante todo el ao, segn la valoracin que har. Esto significar, tambin, un premio econmico para la adquisicin de

 • productos o servicios para el mantenimiento de los espacios verdes y ajardinados en los tres municipios de Catalua con la puntuacin ms alta. La obtencin de las flores de honor supondr el reconocimiento al buen trabajo realizado por ms de diecisis mil profesionales de la flor y la planta ornamental de Catalua que forman la CHOC. Los municipios recibirn el galardn en mayo de 2012.

 • Catalunya crea un concurso floral para fomentar los espacios verdes en los municipios Seccion: Local Fecha: 29/06/11 URL: http://www.gentedigital.es/barcelona/noticia/60616... Pagerank:: 6 sobre 10 Alexa Ranking: 64,797 Links a este site: 671 Cataluna ha anunciado este mircoles la creacin del concurso floral Viles Florides, una iniciativa con la que se pretende fomentar la expansin de los espacios verdes en los municipios, segn ha informado la organizacin del certamen y la Conselleria de Agricultura, Ganadera, Pesca, Alimentacin y Medio Natural de la Generalitat. La idea surge de la Confederacin de Horticultura Ornamental de Catalunya (Choc), y su presentacin ha contado con la participacin del conseller Josep Maria Pelegr, quien ha celebrado el impulso de un sello de calidad para distinguir a los municipios que apuesten por los espacios verdes. El objetivo es que todos los ayuntamientos interesados en obtener el distintivo ' Vila florida ' se inscriba en el concurso antes de finalizar 2011, y que un jurado independiente analice la viabilidad de la candidatura en funcin de los pasos que se hayan dado para promocionar los espacios verdes. La acreditacin, en forma de una, dos o tres flores de honor en funcin de la puntuacin obtenida, se podr exhibir con un carcter anual, tambin con la intencin de fomentar el turismo, y su renovacin depender del mantenimiento de las acciones en futuras convocatorias. Asimismo, los tres municipios ms implicados recibirn 7.000, 4.000 y 2.000 euros cada uno, en lnea con iniciativas planteadas desde hace ao en Francia e Italia, ha sealado en un comunicado la Conselleria. Pelegr ha precisado que la iniciativa servir tambin para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada municipio participante, al mismo tiempo que ha animado a hacer un uso eficiente del agua y a potenciar la vegetacin autctona. El sector de la planta ornamental cuenta en Catalunya con unos 250 viveros y una superficie de cultivo de 2.000 hectreas, y las ventas del sector se sitan en unos 220 millones de euros, ha precisado la Conselleria. La iniciativa, impulsada por la Choc, cuenta con la colaboracin de la Agencia Catalana de Turismo adems de la misma Generalitat.

 • "Viles Florides", una aposta pels espais verds i enjardinats Seccion: Portada Fecha: 29/06/11 URL: http://www.ruralcat.net/web/guest/gecnews.module.ruralcat/- Pagerank:: 6 sobre 10 30/06/2011 RuralCat Tots els municipis catalans que ho desitgin poden participar en el programa "Viles Florides, una aposta per millorar la nostra qualitat de vida", amb qu la Confederaci d'Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), impulsa un segell de qualitat per distingir els municipis que apostin i millorin els espais verds i enjardinats. La inscripci, que est oberta fins al 31 de desembre d'enguany, dna dret a les poblacions catalanes a utilitzar la denominaci "Vila Florida", que les identifica com a participants del programa i reconeix la seva voluntat de millora. A ms del reconeixement tamb hi haur un premi econmic per als guanyadors, que rebran 7.000, 4.000 i 2.000 euros si queden en primera, segona o tercera posici, respectivament. Aquesta dotaci econmica servir per adquirir productes o serveis per al manteniment i millora dels espais verds i enjardinats dels guanyadors. Objectius i condicions de participaci en el programa La campanya Viles Florides est promoguda per representants del sector horticultor, que pretn dinamitzar-lo a travs de la implicaci dels municipis promovent el consum del verd ornamental mitjanant la seva implantaci en els espais urbans. El programa t com a finalitat estimular la transformaci dels pobles i ciutats de Catalunya, implicar als ciutadans en un repte conjunt com s convertir la seva localitat en un lloc millor per viure-hi i tamb impulsar la visibilitat dels municipis aix com la riquesa natural i paisatgstica del pas per fomentar el turisme interior. De fet, un altre dels objectius de Viles Florides s crear noves oportunitats econmiques per als municipis i augmentar l'activitat en sectors com l'hostaleria, el turisme i el comer. Per participar en el programa cal omplir la inscripci que es troba disponible en la prpia pgina web del programa i seguir el procediment indicat. Una vegada fet aix, el jurat valorar el municipi participant a travs d'una memria de treball que s'haur d'entregar abans de finals d'any i amb la visita presencial a la localitat. Un cop analitzades les memries de treball i realitzades les visites presencials, el jurat podr atorgar un reconeixement en forma d'una, dues o tres flors d'honor als municipis participants en funci de la puntuaci obtinguda per aquests. Aquestes distincions s'incorporaran al cartell identificatiu del municipi i podran publicitar-se durant l'any de vigncia del reconeixement. Les distincions podran ser retirades en successives edicions en cas de no mantenir-se el nivell assolit. Val a dir que fa anys que existeixen programes similars a Viles Florides i

 • funcionen amb gran xit en pasos com Frana o Itlia. En l'actualitat hi participen 12 pasos entre els quals hi ha Alemanya, Frana, Gran Bretanya, Itlia, Irlanda i Blgica. El sector horticultor a Catalunya Catalunya compta amb uns 250 vivers, amb una superfcie de cultiu de 2.045 hectrees. Les vendes del sector de la flor i la planta ornamental en territori catal se situen en els 220 milions d'euros aproximadament. Pel que fa al comer exterior, des de l'any 2007 les importacions de planta ornamental a Catalunya han disminut per, en canvi, s'han incrementat les exportacions, assolint un valor proper als 40 milions d'euros anuals. Un dels trets ms caracterstics del sector de la planta ornamental a Catalunya s el seu dinamisme, amb requeriments elevats per explotaci quant a tecnologia i m d'obra i, per tant, amb renovaci i inversi constants. Actualment, el sector representa prop del 3 per cent de la producci final agrria i un 9 per cent de la producci final agrcola, amb una forta tendncia cap a la producci de planta ornamental que, cada vegada ms, desplaa el conreu de flor tallada. A nivell de superfcie, Catalunya representa la quarta comunitat autnoma, amb el 20 per cent del total estatal, darrera d'Andalusia, Mrcia i el Pas Valenci.

 • Vilassar de Mar participa en el programa Viles florides' Seccion: Medi Ambient Fecha: 07/07/11 URL: http://www.avui.cat/noticia/article/1-territori/11-mediambient Pagerank:: 6 sobre 10

  El passeig dels Pins s un dels espais verds ms grans i singulars de Vilassar de Mar. Foto: QUIM PUIG. Vilassar de Mar ha rebut el cartell que l'identifica com a poble participant en el programa Viles florides, una aposta per millorar la nostra qualitat de vida, amb qu la Confederaci d'Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), que aglutina la major part del sector de la flor i la planta ornamental de Catalunya, impulsa un segell de qualitat per distingir els municipis que apostin pels espais verds i enjardinats per millorar el benestar dels ciutadans. La inscripci, que est oberta a tots els pobles de Catalunya fins al dia 31 de desembre del 2011, dna dret al municipi a utilitzar la denominaci Vila florida, que els identifica com a participants en el programa i reconeix la seva voluntat de millora. El jurat valorar el municipi a travs d'una memria de treball, que tots els participants hauran d'entregar abans de final d'any, i la visita presencial a la localitat. Els participants poden aspirar a un premi mxim de 7.000 euros.

 • Catalunya crea un concurso floral para fomentar los espacios verdes en los municipios Fecha: 29/06/11 URL: http://es.noticias.yahoo.com/catalunya-crea-concurso-floral-fomentar-espacios-verdes-municipios-124710991.html Pagerank:: 9 sobre 10 Catalua ha anunciado este mircoles la creacin del concurso floral 'Viles Florides', una iniciativa con la que se pretende fomentar la expansin de los espacios verdes en los municipios, segn ha informado la organizacin del certamen y la Conselleria de Agricultura, Ganadera, Pesca, Alimentacin y Medio Natural de la Generalitat. La idea surge de la Confederacin de Horticultura Ornamental de Catalunya (Choc), y su presentacin ha contado con la participacin del conseller Josep Maria Pelegr, quien ha celebrado el impulso de un sello de calidad para distinguir a los municipios que apuesten por los espacios verdes. El objetivo es que todos los ayuntamientos interesados en obtener el distintivo 'Vila florida' se inscriba en el concurso antes de finalizar 2011, y que un jurado independiente analice la viabilidad de la candidatura en funcin de los pasos que se hayan dado para promocionar los espacios verdes. La acreditacin, en forma de una, dos o tres flores de honor en funcin de la puntuacin obtenida, se podr exhibir con un carcter anual, tambin con la intencin de fomentar el turismo, y su renovacin depender del mantenimiento de las acciones en futuras convocatorias. Asimismo, los tres municipios ms implicados recibirn 7.000, 4.000 y 2.000 euros cada uno, en lnea con iniciativas planteadas desde hace ao en Francia e Italia, ha sealado en un comunicado la Conselleria. Pelegr ha precisado que la iniciativa servir tambin para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada municipio participante, al mismo tiempo que ha animado a hacer un uso eficiente del agua y a potenciar la vegetacin autctona. El sector de la planta ornamental cuenta en Catalua con unos 250 viveros y una superficie de cultivo de 2.000 hectreas, y las ventas del sector se sitan en unos 220 millones de euros, ha precisado la Conselleria. La iniciativa, impulsada por la Choc, cuenta con la colaboracin de la Agencia Catalana de Turismo adems de la misma Generalitat.

 • Catalua crea un sello de calidad para los municipios que apuesten por espacios verdes Seccin: Nacional. Sociedad. Fecha: 29/06/11 URL: http://www.gacetabalear.es/index.php/2011062920925/nacional/nacional-sociedad/cataluna-crea-un-sello-de-calidad-para-los-municipios-que-apuesten-por-espacios-verdes.html BARCELONA, 29 Jun. (EUROPA PRESS) - Catalua ha anunciado este mircoles la creacin del concurso floral 'Viles Florides', una iniciativa con la que se pretende fomentar la expansin de los espacios verdes en los municipios, segn ha informado la organizacin del certamen y la Conselleria de Agricultura, Ganadera, Pesca, Alimentacin y Medio Natural de la Generalitat.

 • Catalua crea un sello de calidad para los municipios que apuesten por espacios verdes Seccin: Medio Ambiente Fecha: 29/06/11 URL: http://www.diariosigloxxi.com/texto-ep/mostrar/20110629180933/cataluna-crea-un-sello-de-calidad-para-los-municipios-que-apuesten-por-espacios-verdes BARCELONA, 29 (EUROPA PRESS) Catalua ha anunciado este mircoles la creacin del concurso floral "Viles Florides", una iniciativa con la que se pretende fomentar la expansin de los espacios verdes en los municipios, segn ha informado la organizacin del certamen y la Conselleria de Agricultura, Ganadera, Pesca, Alimentacin y Medio Natural de la Generalitat. La idea surge de la Confederacin de Horticultura Ornamental de Catalunya (Choc), y su presentacin ha contado con la participacin del conseller Josep Maria Pelegr, quien ha celebrado el impulso de un sello de calidad para distinguir a los municipios que apuesten por los espacios verdes. El objetivo es que todos los ayuntamientos interesados en obtener el distintivo "Vila florida" se inscriba en el concurso antes de finalizar 2011, y que un jurado independiente analice la viabilidad de la candidatura en funcin de los pasos que se hayan dado para promocionar los espacios verdes. La acreditacin, en forma de una, dos o tres flores de honor en funcin de la puntuacin obtenida, se podr exhibir con un carcter anual, tambin con la intencin de fomentar el turismo, y su renovacin depender del mantenimiento de las acciones en futuras convocatorias. Asimismo, los tres municipios ms implicados recibirn 7.000, 4.000 y 2.000 euros cada uno, en lnea con iniciativas planteadas desde hace ao en Francia e Italia, ha sealado en un comunicado la Conselleria. Pelegr ha precisado que la iniciativa servir tambin para mejorar la calidad de vida de los habitantes de cada municipio participante, al mismo tiempo que ha animado a hacer un uso eficiente del agua y a potenciar la vegetacin autctona. El sector de la planta ornamental cuenta en Catalua con unos 250 viveros y una superficie de cultivo de 2.000 hectreas, y las ventas del sector se sitan en unos 220 millones de euros, ha precisado la Conselleria. La iniciativa, impulsada por la Choc, cuenta con la colaboracin de la Agencia Catalana de Turismo adems de la misma Generalitat.

 • VilesFlorides, una aposta per millorar la nostra qualitat de vida Seccin: Maresme Fecha: 29/06/11 URL: http://www.laclaudigital.cat/web/noticies/noticia.php?id_...

  El conseller dAgricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci i Medi Natural, Josep Ma. Pelegr, ha presentat el programa VilesFlorides, una iniciativa impulsada per la Confederaci dHorticultura Ornamental de Catalunya (CHOC) per guardonar els municipis que utilitzin la seva riquesa natural per enfortir-se socialment i econmicament. Amb aquestes distincions, el sector ornamental vol reconixer les iniciatives dels municipis per millorar la qualitat de vida dels ciutadans i incentivar el turisme i el comer local a travs de limpuls a les seves zones verdes. El Jurat del concurs, formats per professionals de reconegut prestigi com els doctors Mart Boada i Xavier Martnez, el gegraf Manel Colominas i la paisatgista Teresa Gal-Izard, valorar el patrimoni vegetal, la gesti ambiental i les activitats relacionades amb la conscienciaci social i limpuls turstic dels municipis participants i atorgaran entre una i tres flors dhonor a les localitats ms verdes. Els municipis rebran el seu guard el maig de 2012. Lexperincia, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el Consorci de Comer de Catalunya i lAgncia Catalana de Turisme, ha estat testada a diferents pasos dEuropa, com Itlia, Gran Bretanya o Frana amb gran xit. Noms aquest ltim ha aconseguit gaireb 12.000 participants en les darreres edicions. La CHOC espera que el projecte es consolidi a Catalunya en els propers anys i sincorpori al concurs europeu Entente Florale.

 • Els representants de Vilassar de mar, Vallgorguina i Celr han rebut els primers cartells que els identifica com a participants al programa. La inscripci es va obrir a finals de maig i finalitza el 31 de desembre. Lorganitzaci calcula que aquest any participaran al voltant de 25 municipis, un cop es consolidin els nous equips de govern. Podeu descarregar les fotos de lacte a: http://www.flickr.com/photos/[email protected]/

 • El conseller Pelegr anima els municipis catalans a millorar la qualitat de vida dels ciutadans apostant pels espais verds Seccin: Dept. Agricultura Fecha: 29/06/11 URL:http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do El conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentaci i Medi Natural, Josep Maria Pelegr, acompanyat del director dels Serveis Territorials del Departament a Barcelona, Mari Morera, ha presidit, aquest migdia, a Barcelona, la presentaci del Programa VilesFlorides, una aposta per millorar la nostra qualitat de vida, amb qu la Confederaci dHorticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), que aglutina la major part del sector de la flor i la planta ornamental de Catalunya, impulsa un segell de qualitat per distingir els municipis que apostin pels espais verds per a millorar el benestar dels ciutadans. Pelegr ha destacat els esforos que la CHOC ve dedicant a la promoci del sector i el fet que Viles Florides sigui una campanya promoguda per representants del sector, que pretn dinamitzar-lo a travs de la implicaci dels municipis promovent el consum del verd ornamental mitjanant la seva implantaci en els espais urbans. Una iniciativa com aquesta diu molt del carcter de la gent del Maresme i del sector de la flor i la planta ornamental perqu ens parla del seu comproms amb la qualitat, amb el pas, i amb la defensa i la promoci de les nostres produccions, ha manifestat el conseller instant els municipis catalans a participar-hi, per a fer una aposta en ferm per la sostenibilitat i ls eficient de laigua; aix com potenciar la vegetaci autctona que dna identitat prpia als nostres jardins. El titular del Departament ha volgut felicitar el sector de la flor i la planta ornamental de Catalunya per lalt nivell tcnic, dinnovaci, reinvenci, il!lusi.., i palesar la necessitat de despertar linters envers ls del verd ornamentalen aquest cas buscant la implicaci dels municipis per a crear una conscincia de ls del verd com a millora de la qualitat de vida i de ls del verd ornamental en zones urbanes. Cal que Catalunya posi molt de verd, i tant el Departament com el Govern farem el possible per promoure i fer crixer el seu consum; la jardineria no s noms una activitat econmica, tamb una bona eina per a la conservaci i la millora de lentorn i del medi ambient, una activitat que garanteix la preservaci del patrimoni arbori i arbustiu, ha afegit. El conseller ha remarcat el dinamisme del sector de la planta ornamental, amb requeriments elevats per explotaci quant a tecnologia i m dobra i per tant amb renovaci i inversi constants.Actualment, el sector representa prop del 3% de la Producci Final Agrria i un 9% de la Producci Final Agrcola, amb una forta tendncia cap a la producci de planta ornamental que, cada vegada ms, desplaa el conreu de flor tallada. A nivell de superfcie, Catalunya representa la quarta comunitat autnoma, amb el 20% del total estatal, darrera dAndalusia, Mrcia i el Pas Valenci.

 • A ms, val a dir que Catalunya compta amb uns 250 vivers, amb una superfcie de cultiu dunes 2.045 hectrees, i les vendes del sector de la flor i planta ornamental de Catalunya se situen en uns 220 M!. A nivell de comer exterior, des de lany 2007 les importacions de planta ornamental a Catalunya han disminut i en canvi shan incrementat les exportacions, assolint un valor proper als 40 M! anuals. Viles Florides Els objectius del programa Viles Florides se centren a: estimular la transformaci dels pobles i ciutats de Catalunya: implicar a tota la ciutadania en un repte conjunt com s convertir la seva localitat en un lloc millor per viure-hi, i conscienciar-nos de la necessitat de vetllar per la protecci del medi ambient i de treballar per millorar la nostra qualitat de vida; reconixer la feina ben feta: honorar les bones prctiques, que aquestes siguin conegudes i reconegudes i que puguin servir dexemple per altres municipis; impulsar la visibilitat dels municipis: explicar la riquesa natural i paisatgstica del pas i fomentar-ne el turisme interior; i crear noves oportunitats econmiques per als municipis: augmentar lactivitat econmica en sectors com lhostaleria, el turisme i el comer grcies a limpuls pblic de la localitats i a la difusi de les seves riqueses. Com ha remarcat el conseller, es tracta, en definitiva, de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. La inscripci, que est oberta a tots els