Climes d'Espanya

of 14 /14
CLIMES D’ESPANYA: Qué es clima ? Clima és el conjunt de fenòmens atmosfèrics que es donen en un lloc durant un període llarg de temps. Un any. Fenòmens atmosfèrics són: la temperatura, les precipitacions, la pressió atmosfèrica, els vents, la humitat, les tempestats... A vegades confonem clima amb temps. Temps és el conjunt de fenòmens atmosfèrics que es donen en un període curt de temps. Un o diversos dies. Pulsa para seguir

Embed Size (px)

Transcript of Climes d'Espanya

Page 1: Climes d'Espanya

CLIMES D’ESPANYA: Qué es clima ?

Clima és el conjunt de fenòmens atmosfèrics que es donen en un lloc durant un període llarg de temps. Un any.Fenòmens atmosfèrics són: la temperatura, les precipitacions, la pressió atmosfèrica, els vents, la humitat, les tempestats...A vegades confonem clima amb temps. Temps és el conjunt de fenòmens atmosfèrics que es donen en un període curt de temps. Un o diversos dies.

Pulsa para seguir

Page 2: Climes d'Espanya

CLIMES D’ESPANYA: Qué es l’atmósfera

•És on es desenvolupen els fenòmens atmosfèrics.•Ens servix de protecció dels rajos perjudicials del sol.•Manté la temperatura de la terra dins de límits que permeten la vida.•Es veu afectada per la contaminació. Un efecte hivernacle excessiu fa que la terra es calent i varien els climes.

Ver animación

Efecto invernadero

Fundación Eroski

Pulsa para seguir

Page 3: Climes d'Espanya

FACTORS QUE INFLUÏXEN EN EL CLIMA

• La latitud: La latitud és la distància d'un lloc qualsevol a l'equador de la terra. Com més prop de l'equador més calor.

• L'altitud: L'altitud és l'altura. Com més alt estiga un lloc més fred farà.

• La proximitat al mar: El mar fa de suavitzant per a les temperatures. En el litoral les temperatures són més suaus.

• El relleu: Les cadenes muntanyoses impedixen el pas amb normalitat dels núvols.

CLIMES D’ESPANYA: • Factors

Pulsa para seguir

Page 4: Climes d'Espanya

EL CLIMA INFLUÏX EN:

•El paisatge: Un clima temperat i humit presentarà un paisatge verd.Un clima sec tindrà un paisatge àrid.•L'agricultura: Les plantes requerixen humitat i temperatures suaus. •La ramaderia: Uns animals s'adapten a viure en climes càlids, altres en climes freds. •La indústria: Hi ha indústries que s'establixen pel clima. Indústria d'assecat de pernils en clima fred i sec. Indústria turística d'esquí en zones on neve etc.•La població: La gent es concentra per a viure en zones de climes suaus.

CLIMES D’ESPANYA: • Factors

Pulsa para seguir

Page 5: Climes d'Espanya

CLIMES D’ESPANYA:

Un climograma es la representació gràfica d’un clima.

Consta de dos eixos de coordenades units. D'una banda, l'esquerre, es representen les temperatures en graus centígrads. La temperatura es representa amb una gràfica de línia pintada en roig.Pel dret es representen les precipitacions en mil·límetres, (cada mil·límetre representa un litre per metre quadrat). Les precipitacions es representen amb gràfiques de barres pintades en blau.En la barra horitzontal es representen els mesos de l'any.

Climograma

Pulsa para seguir

Page 6: Climes d'Espanya

CLIMES D’ESPANYA:

TemperaturesTemperatures Suaus tot l'any. Poca diferència entre l'estiu i l'hivern

PrecipitacionsPrecipitacions Abundants tot l’any.

Pulsa para seguir

Clima oceànic

Page 7: Climes d'Espanya

CLIMES D’ESPANYA:

TemperaturesTemperatures: A l'hivern fred i a l'estiu caloroses.

PrecipitacionsPrecipitacions: Escasses tot l'any.

És a causa de la meseta que no deixa entrar les masses ennuvolades.

Pulsa para seguir

Clima continental

Page 8: Climes d'Espanya

CLIMES D’ESPANYA:

TemperaturesTemperatures: : A l'hivern suaus i a l'estiu altes. PrecipitacionsPrecipitacions: Escasses tot l'any. A vegades plou de forma torrencial.

Pulsa para seguir

Clima mediterrani

Page 9: Climes d'Espanya

CLIMAS D’ESPAÑA:

TemperaturesTemperatures: Altes tot l'any.Sense diferències entre l'estiu i l'hivern.

PrecipitacionsPrecipitacions: Escasses tot l'any. Lleugerament més humit el nord de les illes.

Pulsa para seguir

Clima subtropical

Page 10: Climes d'Espanya

CLIMES D’ESPANYA:

Temperatures: Els hiverns són freds i els estius frescos. De dia pot fer calor però refresca a les vesprades.

Precipitacions: Abundants tot l'any. Si hi ha molta altura són en forma de neu.

Pulsa para seguir

Clima de muntanya

Page 11: Climes d'Espanya

Mapa Mapa climesclimes

Oceànic o atlàntic

Continental o Mediterrani continentalitzat

Mediterrani

De muntanya

Subtropical

Zones molt seques

Pulsa para seguir

Page 12: Climes d'Espanya

CLIMES D’EUROPA

Pulsa para seguir

Page 13: Climes d'Espanya

CLIMES• La contaminació està ocasionant un canvi

climàtic que ja s'estan notant durant els últims anys.

• L'augment de la temperatura de la Terra fondrà els pols i pujarà el nivell de l'aigua del mar.

• Les fortes pluges i forts vents s'alternaran amb grans sequeres.

Pulsa para seguir

Page 14: Climes d'Espanya

CLIMESQué fer?

• Menor gasto d'energia. • Consum d'energies renovables.• Reforestar la Terra.• Menor contaminació.

FIFI